WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 52 |

14,35

1,19

1,71

0,05

-17,2

-123,6

40,8


Republicof Kalmykiya

1701699

9,24

10,08

1,35

-0,63

0,10

-2,9

-64,8

-32,3


Karachaevo-Cherkes. Republic

1932104

3,52

2,64

2,98

1,23

0,55

-191,3

81,6

9,7


Republicof Northern Osetiya-Alaniya

4502777

9,97

9,21

5,67

-1,21

0,14

177,8

-256,8

-21,0


Chechen Republic

3115018

0,00

0,00

8,92

8,91

0,00

-100,0

0,0

0,0


Table 29 (cont’d)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

KrasnodarTerritory

25161401

1,50

1,33

3,07

-0,10

0,09

165,6

-203,0

-62,5


StavropolTerritory10945568

6,20

5,85

5,15

1,81

0,09

-171,4

22,2

49,2


Astrakhanoblast

5062829

3,80

3,08

3,20

-0,14

0,00

629,1

-630,7

-98,4


Volgograd oblast

12410834

8,81

10,77

1,78

1,59

0,74

-43,5

-69,8

13,3


Rostov oblast

19760292

5,65

3,03

2,60

-2,17

0,01

59,5

-145,7

-13,8


Total

105445203

4,48

4,23

3,43

0,22

0,17

-549,2

318,9

130,2


The VolgaFederal Region


Republic ofBashkortostan

35445866

2,76

0,92

3,36

-2,45

0,05

-8,9

-76,7

-14,0


Republic ofMaryi-El

3208633

6,56

7,97

0,70

0,76

2,18

-24,5

-150,7

75,2


Republic ofMordoviya

6454507

9,79

9,23

0,79

-1,20

0,58

34,8

-95,3

-39,5


Republic ofTatarstan

57115264

3,01

5,22

3,80

3,77

0,02

-69,4

-33,9

3,3


Udmurt Republic

11910188

0,74

1,97

3,79

1,99

0,03

-59,7

-42,7

2,4


ChuvashRepublic

6294798

5,85

6,55

2,38

1,00

0,15

-114,5

-36,0

50,3


Kirov oblast

7432490

5,15

5,37

1,24

0,40

1,59

-107,1

7,1

0,0


Nizhni Novgorodoblast

19185579

16,43

22,22

3,37

1,80

0,12

64,6

-214,0

47,1


Orenburg oblast

11984103

2,09

4,74

1,22

-0,78

0,17

-139,2

92,0

-52,7


Penza oblast

Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 52 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .