WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

створення і діяльності фондової біржі.

Правила фондової біржі повинні передбачати:

а) види угод, що укладаються на фондовій біржі;

б) порядок торгівлі на фондовій біржі;

в) умови допуску цінних паперів на фондову біржу;

г) умови і порядок передплати на цінні папери, що котируються

на фондовій біржі;

д) порядок формування цін, біржового курсу та їх публікації;

е) перелік цінних паперів, що котируються на фондовій біржі;

є) обов'язки членів фондової біржі щодо ведення обліку та

інформації, внутрішній розпорядок роботи комісій фондової біржі,

порядок їх діяльності;

ж) систему інформаційного забезпечення фондової біржі;

з) види послуг, що надаються фондовою біржою, і розмір плати

за них;

и) правила ведення розрахунків на фондовій біржі;

і) інші положення, що стосуються діяльності фондової біржі.

Стаття 35. Використання позначення "фондова біржа"

Позначення "фондова біржа" або таке, в якому міститься вислів

"фондова біржа", може використовувати у своєму фірмовому

найменуванні або рекламі тільки та організація, що створена у

порядку, визначеному в статті 34 цього Закону.

Стаття 36. Особливі умови припинення діяльності фондової

біржі

Діяльність фондової біржі припиняється у тому разі, коли

число її членів стало менше 10. Якщо у фондовій біржі залишилося

10 членів, її діяльність припиняється у разі неприйняття нових

членів протягом шести місяців.

Діяльність фондової біржі припиняється відповідно до

законодавства України про акціонерні товариства та інші види

господарських товариств.

Глава 9. Захист майнових прав інвеститорів

Стаття 37. Розірвання договору на передплату або купівлю

цінних паперів

Особа, що передплатила або купила цінні папери до

опублікування інформації про зміни в господарській діяльності

емітента, що впливають на вартість цінних паперів або розмір

доходу по них, може протягом 15 днів з моменту публікації цієї

інформації розірвати договір в односторонньому порядку.

У разі розірвання договору емітент зобов'язаний на вимогу

вказаної особи відшкодувати їй витрати і можливі збитки, пов'язані

з передплатою або купівлею цінних паперів.

Емітент у разі невиконання умов передплати на цінні папери

зобов'язаний повернути передплатникам на їх вимогу усі одержані

від них кошти із сплатою процентів за весь строк їх тримання.

Емітент несе відповідальність по відшкодуванню збитків,

завданих недостовірною інформацією про цінні папери.

Глава 10. Державний контроль за випуском

і обігом цінних паперів

Стаття 38. Органи, що здійснюють державний контроль за

випуском та обігом цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її

територіальні відділення здійснюють контроль за випуском та обігом

цінних паперів, за винятком приватизаційних. Контроль за обігом

приватизаційних паперів здійснює Фонд державного майна України.

( Частина перша статті 38 в редакції Закону N 283/96-ВР

від 09.07.96 )

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

призначаються державні представники на фондових біржах. Вони

уповноважені здійснювати контроль за додержанням положень статуту

і правил фондової біржі та мають право брати участь у роботі

керівних органів фондових бірж. ( Частина друга статті 38 в

редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Антимонопольний комітет України здійснює контроль за

дотриманням вимог антимонопольного законодавства при обігу цінних

паперів. ( Статтю 38 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 82/95-ВР від 02.03.95 )

Стаття 39. Санкції, що застосовуються Державною комісією

з цінних паперів та фондового ринку і її

територіальними відділеннями

( Назва статті 39 із змінами, внесеними згідно

із Законом N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку і її

територіальні відділення у разі відхилення від умов, визначених у

дозволах на здійснення діяльності по випуску і обігу цінних

паперів, а також у статуті та правилах фондової біржі, можуть

застосовувати такі санкції:

а) виносити попередження;

б) зупиняти на строк до одного року передплату і продаж

цінних паперів;

в) зупиняти на певний строк укладення угод з окремих видів

діяльності по випуску і обігу цінних паперів;

г) анулювати дозвіл, виданий на ведення діяльності по випуску

і обігу цінних паперів у разі повторного застосування санкцій,

передбачених підпунктами "а - в" цієї статті.

( Частина перша статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може

зупиняти діяльність фондової біржі в разі порушення нею статутної

діяльності і вимагати приведення її у відповідність з статутом та

правилами фондової біржі. ( Частина друга статті 39 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Стаття 40. Оскарження дій державних органів у зв'язку із

здійсненням ними контролю за випуском та обігом

цінних паперів

Скарги на дії територіальних відділень Державної комісії з

цінних паперів та фондового ринку в зв'язку із здійсненням ними

контролю за випуском та обігом цінних паперів розглядаються

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

може бути оскаржено до суду. ( Частина друга статті 40 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )

( Стаття 40 в редакції Закону N 283/96-ВР від 09.07.96 )

Стаття 41. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила,

ніж ті, що містяться в законодавстві України про цінні папери і

фондову біржу, то застосовуються правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 18 червня 1991 року

N 1201-XII

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.