WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних

обрядів чи іншою канонічною діяльністю лише в тих релігійних

організаціях, за запрошенням яких вони прибули, і за офіційним

погодженням з державним органом, який здійснив реєстрацію статуту

(положення) відповідної релігійної організації. ( Статтю 24

доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3795-12 від

23.12.93 )

Р о з д і л V

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

ТА НА ЇХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Стаття 25. Трудові правовідносини у релігійних організаціях

Релігійна організація має право приймати на роботу громадян.

Умови праці встановлюються за угодою між релігійною

організацією та працівником і визначаються трудовим договором,

який укладається у письмовій формі.

Релігійна організація зобов'язана в установленому порядку

зареєструвати трудовий договір.

У такому ж порядку реєструються документи, що визначають

умови оплати праці священнослужителів, церковнослужителів і осіб,

які працюють у релігійній організації на виборних посадах.

Громадяни, які працюють у релігійній організації за трудовим

договором, можуть бути членами профспілки.

Стаття 26. Трудові права громадян, які працюють

у релігійних організаціях та створених

ними підприємствах і закладах

На громадян, які працюють у релігійних організаціях та

створених ними підприємствах, добродійних закладах на умовах

трудового договору, поширюється дія законодавства про працю,

загальнообов'язкове державне соціальне страхування,

оподаткування.

( Стаття 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3795-12 від

23.12.93, в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 )

( Статтю 27 виключено на підставі Закону N 429-IV ( 429-15 )

від 16.01.2003 )

Стаття 28. Право на соціальний захист громадян,

які працюють у релігійних організаціях

та створених ними підприємствах і закладах

Громадяни, які працюють у релігійних організаціях, створених

ними підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а також

священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у

релігійних організаціях на виборних посадах, підлягають

загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню на умовах

і в порядку, встановлених законодавством про загальнообов'язкове

державне соціальне страхування.

Релігійні організації, їх підприємства та заклади, а у

випадках, передбачених законом, також і працівники цих

організацій, підприємств, закладів сплачують страхові внески до

Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування

України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати

працездатності, а також збір на обов'язкове державне пенсійне

страхування до Пенсійного фонду України в порядку і розмірах,

установлених законодавством.

Усім громадянам, які працюють у релігійних організаціях, їх

підприємствах і закладах, державна пенсія призначається і

виплачується на загальних підставах відповідно до законодавства.

( Стаття 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3795-12 від

23.12.93, в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 )

Р о з д і л VI

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства

про свободу совісті та релігійні організації

Державний контроль за додержанням законодавства України про

свободу совісті та релігійні організації здійснюють місцеві Ради

народних депутатів та їх виконавчі комітети.

Стаття 30. Державний орган України у справах релігій

Державний орган України у справах релігій покликаний

забезпечувати проведення державної політики щодо релігій і церкви.

З цією метою він:

на прохання релігійних організацій сприяє досягненню

домовленості з державними органами та подає необхідну допомогу у

питаннях, що потребують вирішення цих органів;

сприяє зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними

організаціями різних віросповідань;

здійснює реєстрацію статутів (положень) релігійних

організацій, зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, а

також змін і доповнень до них;

подає консультативну допомогу державним органам у

застосуванні законодавства про свободу совісті та релігійні

організації; ( Абзац п'ятий частини першої статті 30 із змінами,

внесеними згідно із Законом N 3795-12 від 23.12.93 )

здійснює контакти і координаційні зв'язки з відповідними

органами інших держав;

сприяє участі релігійних організацій у міжнародних релігійних

рухах, форумах, ділових контактах з міжнародними релігійними

центрами й зарубіжними релігійними організаціями;

забезпечує релігієзнавчу експертизу за участю представників

релігійних організацій та відповідних спеціалістів.

Державний орган України у справах релігії утворюється

Кабінетом Міністрів України.

( Частина третя статті 30 втратила чинність на підставі

Закону N 2140-12 від 19.02.92 ) Голова державного органу України у

справах релігій призначається Верховною Радою України, а керівники

відповідних органів на місцях - обласними, Київською міською

Радами народних депутатів, у Кримській АРСР - Верховною Радою

Кримської АРСР.

Стаття 31. Відповідальність за порушення законодавства про

свободу совісті та релігійні організації

Службові особи і громадяни, винні в порушенні законодавства

про свободу совісті та релігійні організації, несуть

відповідальність, встановлену законодавством України.

Стаття 32. Міжнародні договори

Якщо міжнародним договором, в якому бере участь Україна,

встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить законодавство про

свободу совісті та релігійні організації, то застосовуються

правила міжнародного договору.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 23 квітня 1991 року

N 987-XII

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.