WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

реєструючий орган протягом п'ятнадцяти днів після набрання

рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової

інформації. ( Статтю 32 доповнено частиною третьою згідно із

Законом N 3582-12 від 11.11.93 )

Рішення про примусовий розпуск всеукраїнських та міжнародних

громадських організацій на території України приймається судом.

( Частина четверта статті 32 в редакції Закону N 762-IV ( 762-15 )

від 15.05.2003 )

VI. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

МІЖНАРОДНІ ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН

Стаття 33. Міжнародні зв'язки об'єднань громадян

Громадські організації, їх спілки відповідно до своїх

статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські

(неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань

громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки,

укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні

заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Політичні партії мають право засновувати або вступати в

міжнародні спілки, статутами яких передбачено створення лише

консультативних або координуючих центральних органів.

Стаття 34. Міжнародні громадські організації.

Філіали іноземних громадських організацій

Міжнародні громадські організації, філіали, відділення,

представництва, інші структурні осередки громадських (неурядових)

організацій іноземних держав на території України діють відповідно

до цього Закону, інших законодавчих актів України.

Легалізована громадська організація, що виступила

засновником, стала членом міжнародної організації або іншим шляхом

поширила свою діяльність на територію іноземної держави,

зобов'язана в місячний строк подати необхідні документи для

перереєстрації в Міністерстві юстиції України як міжнародна, якщо

інше не передбачено законами України. ( Частина друга статті 34 із

змінами, внесеними згідно із Законом N 655-XIV ( 655-14 ) від

13.05.99 )

Порядок реєстрації філіалів та інших структурних осередків

громадських організацій іноземних держав встановлюється Кабінетом

Міністрів України.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 16 червня 1992 року

N 2460-XII

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.