WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 ||

1. Об'єкт лізингу, який потребує реєстрації в державних

наглядових органах (транспортні засоби, обладнання підвищеної

небезпеки тощо), реєструється за домовленістю сторін на ім'я

лізингодавця або лізингоодержувача у встановленому законодавством

України порядку.

2. Реєстрація об'єкта лізингу здійснюється в порядку і

випадках, передбачених законодавством України.

Стаття 14. Ризик випадкового знищення або випадкового

пошкодження об'єкта лізингу та його страхування

1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження

об'єкта фінансового лізингу несе лізингоодержувач, якщо інше не

передбачено договором лізингу.

2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження

об'єкта оперативного лізингу несе лізингодавець, якщо інше не

передбачено договором лізингу.

3. Якщо продавець або лізингодавець прострочили строк

передачі об'єкта лізингу, ризик його випадкового знищення або

випадкового пошкодження у період прострочення несе сторона, що

допустила прострочення строку передання.

4. З метою забезпечення інтересів суб'єктів лізингу під час

виконання ними лізингових операцій об'єкт лізингу та ризики,

пов'язані з виконанням лізингових договорів, ризики випадкового

знищення або випадкового пошкодження об'єктів лізингу підлягають

страхуванню за домовленістю сторін договору лізингу відповідно до

законодавства України.

Стаття 15. Витрати на утримання лізингового майна

1. При фінансовому лізингу всі витрати на утримання об'єкта

лізингу, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним

обслуговуванням та ремонтом, несе лізингоодержувач, якщо інше не

передбачено договором лізингу.

2. При оперативному лізингу всі витрати на утримання об'єкта

лізингу, крім витрат, пов'язаних з його експлуатацією та

поновленням використаних матеріалів, несе лізингодавець, якщо інше

не передбачено договором лізингу.

Стаття 16. Лізингові платежі

1. Лізингоодержувач за користування об'єктом лізингу вносить

періодичні лізингові платежі. Величина періоду, за який вноситься

лізинговий платіж, встановлюється за договором лізингу і може бути

нерівномірною.

2. Лізингові платежі включають:

суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості

об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься

лізинговий платіж;

суму, що сплачується лізингодавцю як процент за залучений ним

кредит для придбання майна за договором лізингу;

платіж як винагороду лізингодавцю за отримане у лізинг майно;

відшкодування страхових платежів за договором страхування

об'єкта лізингу, якщо об'єкт застрахований лізингодавцем;

інші витрати лізингодавця, передбачені договором лізингу.

3. Розміри, спосіб, форма і строки внесення лізингових

платежів та умови їх перегляду визначаються у договорі лізингу за

домовленістю сторін відповідно до вимог цього Закону та

законодавства України.

Лізингоодержувач зобов'язаний своєчасно сплачувати

передбачені договором лізингу платежі.

4. Лізингові платежі відповідно до законодавства України

відносяться на валові витрати виробництва та обігу

лізингоодержувача.

Стаття 17. Розв'язання спорів, що виникають з договорів

лізингу

1. Спори, що виникають з договорів лізингу, розглядаються

відповідно до законодавства України судами.

Спори, що виникають з договорів міжнародного лізингу, за

домовленістю сторін можуть розглядатися міжнародним арбітражним

судом за місцем, обумовленим у договорі.

2. У разі порушення умов договору лізингу суб'єкти мають

право вимагати розірвання договору у встановленому законодавством

України порядку.

Стаття 18. Амортизаційні відрахування

1. Амортизаційні відрахування на надане в лізинг майно

обчислюються згідно із законодавством України.

2. Договором лізингу за домовленістю сторін може бути

передбачена прискорена амортизація об'єкта лізингу згідно із

законодавством України.

Стаття 19. Бухгалтерський облік та звітність

Бухгалтерський облік та звітність щодо лізингових операцій

ведуться відповідно до законодавства України. Особливості

відображення лізингових операцій у бухгалтерському обліку та

звітності визначаються Міністерством фінансів України.

Стаття 20. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та

акцизного збору при ввезенні об'єктів лізингу на

митну територію України

Мито, податок на додану вартість та акцизний збір при

здійсненні операцій міжнародного лізингу сплачуються відповідно до

законодавства України.

Стаття 21. Реєстрація договорів лізингу

1. У разі якщо об'єктом лізингу є державне майно або договір

пайового лізингу передбачає залучення державних коштів чи для

забезпечення виконання лізингового договору надаються державні

гарантії, договір лізингу підлягає обов'язковій реєстрації у

встановленому Кабінетом Міністрів України порядку. Договори, не

зареєстровані у встановленому порядку, визнаються недійсними.

( Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону

N 394-XIV ( 394-14 ) від 14.01.99 )

Стаття 22. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до

набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить

цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в місячний строк після

опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції

про внесення змін до законодавчих актів;

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;

забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними

органами виконавчої влади України нормативно-правових актів,

передбачених цим Законом, а також перегляд і скасування їх

нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 грудня 1997 року

N 723/97- ВР

Сторiнки: 1

Знайти слова на сторiнцi:

* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Час роботи = 0 сек (0.11) База = 1/2295 [ Анонiмний | 213.130.26.135 | 2/20 | 24 стор/0.99 Mb ]

закрити

Управлiння комп'ютерiзованих систем Апарату Верховної Ради України © 2003

webmaster@rada.gov.ua

вгору

Pages:     | 1 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.