WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

що недоліки виникли після передачі товару (роботи, послуги)

споживачеві внаслідок порушення ним встановлених правил

використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб,

вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач

зобов'язаний відшкодувати продавцю (виконавцю, підприємству, яке

виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач,

продавець (виконавець) мають право оскаржувати висновки експертизи

у судовому порядку.

( Частина четверта статті 19 в редакції Закону N 2949-III

( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

5. В разі порушення прав споживача на підприємствах сфери

торговельного та інших видів обслуговування продавець (виконавець)

і працівники цих підприємств несуть відповідальність, встановлену

законодавством.

Стаття 20. Право споживача на обмін товару належної якості

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної

якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо

товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором,

розміром або з інших причин не може бути ним використаний за

призначенням.

Споживач має право на обмін товару належної якості протягом

14 днів, не рахуючи дня купівлі.

Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не

споживався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі

властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ,

виданий споживачеві разом з проданим товаром. ( Абзац третій

частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з

підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом

Міністрів України.

2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,

споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного

асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або одержати

назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або здійснити

обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного

товару в продаж. Продавець зобов'язаний у день надходження товару

в продаж повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару.

При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із

споживачем проводяться виходячи з вартості товару на час його

купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день

розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день

розірвання договору - в інший термін за домовленістю сторін, але

не пізніше ніж протягом 7 днів. ( Частину другу статті 20

доповнено абзацом згідно із Законом N 2949-III ( 2949-14 ) від

10.01.2002 )

Стаття 21. Недійсність умов договорів, що обмежують права

споживача

Умови договору, що обмежують права споживача порівняно з

правами, встановленими законодавством, визнаються недійсними. Якщо

в результаті застосування умов договору, що обмежують права

споживача, споживачеві завдано збитків, то вони повинні бути

відшкодовані винною особою у повному обсязі.

Споживач має право на відшкодування збитків, завданих йому

виробником (виконавцем, продавцем) у зв'язку з використанням

останнім переваг свого становища у виробничій чи торговельній

діяльності.

Стаття 22. Правила торговельного, побутового та інших видів

обслуговування

Правила торговельного, побутового та інших видів

обслуговування (виконання робіт, надання послуг) затверджуються

Кабінетом Міністрів України. Зазначені правила не можуть

суперечити законодавчим актам України.

Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства про

захист прав споживачів

У разі порушення законодавства про захист прав споживачів

суб'єкти господарської діяльності сфери торгівлі, громадського

харчування і послуг несуть відповідальність за:

відмову споживачу в реалізації його прав, установлених

пунктом 1 статті 14 і пунктом 3 статті 15 цього Закону, - у

десятикратному розмірі вартості товару, виконаної роботи (наданої

послуги) виходячи з цін, що діяли на час придбання товару,

замовлення роботи (надання послуги), але не менше двох

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення або реалізацію товару, виконання роботи, надання

послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів, - у

розмірі 50 відсотків вартості виготовленої або одержаної для

реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги, але

не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у

разі якщо законодавством суб'єкт господарської діяльностізвільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у

розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги, що

підлягає обов'язковій сертифікації, але не має сертифіката

відповідності (свідоцтва про визнання іноземного сертифіката), - у

розмірі 50 відсотків вартості одержаної для реалізації партії

товару, виконаної роботи, наданої послуги, але не менше десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо

законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від

ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

виготовлення, реалізацію товару, виконання роботи, надання

послуги, що не відповідає вимогам нормативних документів стосовно

безпеки для життя, здоров'я та майна споживачів і навколишнього

природного середовища, - у розмірі 300 відсотків вартості

виготовленої або одержаної для реалізації партії товару, виконаної

роботи, наданої послуги, але не менше двадцяти п'яти

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі якщо

законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений від

ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі

п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, виконання роботи, надання послуги,

заборонених для виготовлення та реалізації (виконання, надання)

відповідним державним органом, - у розмірі 500 відсотків вартості

одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої

послуги, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт господарської

діяльності звільнений від ведення обов'язкового обліку доходів і

витрат, - у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян;

реалізацію небезпечного товару (отрути, отрутохімікату,

вибухо- і вогненебезпечної речовини тощо) без належного

попереджувального маркування, а також без інформації про правила і

умови безпечного його використання - у розмірі 100 відсотків

вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менше

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а у разі

якщо законодавством суб'єкт господарської діяльності звільнений

від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат, - у розмірі

двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної

інформації про товар, роботу, послугу - у розмірі 30 відсотків

вартості одержаної для реалізації партії товару, виконаної роботи,

наданої послуги, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт

господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового

обліку доходів і витрат, - у розмірі п'яти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян;

створення перешкод службовій особі спеціально уповноваженого

органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у

проведенні перевірки якості товарів, виконуваних (виконаних)

робіт, надаваних (наданих) послуг, а також правил торговельного та

інших видів обслуговування - у розмірі від 1 до 10 відсотків

вартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за

минулий календарний місяць, але не менше десяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян, а у разі якщо законодавством суб'єкт

господарської діяльності звільнений від ведення обов'язкового

обліку доходів і витрат, - у розмірі десяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян;

реалізацію товару, термін придатності якого минув, - у

розмірі 200 відсотків вартості залишку одержаної для реалізації

партії товару, але не менше п'яти неоподатковуваних мінімумів

доходів громадян;

порушення умов договору між споживачем і виконавцем про

виконання роботи, надання послуги - у розмірі 100 відсотків

вартості роботи, послуги. Ті самі дії, вчинені щодо групи

споживачів, - у розмірі від 1 до 10 відсотків вартості виконаних

робіт, наданих послуг за минулий календарний місяць, але не менше

п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суми штрафів зараховуються до державного бюджету.

Порядок стягнення штрафів визначається Кабінетом Міністрів

України.

У разі невиконання в добровільному порядку суб'єктами

господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування

та послуг визначених у статті 5 цього Закону рішень (постанов)

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади

України у сфері захисту прав споживачів, його територіальних

органів та їх посадових осіб про накладення стягнення примусове

виконання таких рішень (постанов) здійснюється державною

виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про

виконавче провадження" ( 606-14 ). ( Статтю 23 доповнено частиною

четвертою згідно із Законом N 1252-IV ( 1252-15 ) від 18.11.2003 )

( Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N 230/95-ВР

від 20.06.95, N 783-XIV ( 783-14 ) від 30.06.99, в редакції Закону

N 2949-III ( 2949-14 ) від 10.01.2002 )

Стаття 24. Судовий захист прав споживачів

Захист прав споживачів, передбачених законодавством,

здійснюється судом.

При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання

про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.

Споживачі за своїм вибором подають позови до суду за

місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача, за

місцем заподіяння шкоди або за місцем виконання договору.

Споживачі звільняються від сплати державного мита за

позовами, що пов'язані з порушенням їх прав.

Р о з д і л III

ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ СПОЖИВАЧІВ

(ОБ'ЄДНАННЯ СПОЖИВАЧІВ)

Стаття 25. Громадські організації споживачів (об'єднання

споживачів)

З метою захисту своїх законних прав та інтересів громадяни

мають право об'єднуватися на добровільній основі у громадські

організації споживачів (об'єднання споживачів).

Об'єднання споживачів є громадськими організаціями, що

здійснюють свою діяльність відповідно до Закону України "Про

об'єднання громадян" ( 2460-12 ).

Держава підтримує діяльність об'єднань споживачів.

Стаття 26. Права громадських організацій споживачів

(об'єднань споживачів)

Об'єднання споживачів мають право:

вивчати споживчі властивості продукції, попит на неї,

проводити опитування населення для виявлення громадської думки про

якість товарів, що випускаються і реалізуються, та ціни на них;

проводити експертизу та випробування товарів (робіт, послуг);

одержувати від органів державної влади і управління, органів

місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації

своїх цілей і завдань;

сприяти державним органам у здійсненні контролю за якістю

товарів (робіт, послуг), торговельного та інших видів

обслуговування;

організовувати юридичну і консультаційну допомогу споживачам

відповідно до законодавства;

вносити пропозиції щодо розробки нормативних документів, що

встановлюють вимоги до якості товарів (робіт, послуг);

представляти і захищати інтереси споживачів в органах

державної влади та управління та місцевого самоврядування

відповідно до законодавства;

вносити в органи державного управління і суб'єктам

господарської діяльності пропозиції про заходи щодо підвищення

якості товарів (робіт, послуг), про тимчасове зупинення випуску та

реалізації товарів (робіт, послуг), які не відповідають

встановленим вимогам щодо якості, про припинення виробництва,

вилучення з реалізації та продажу товарів (робіт, послуг), що

становлять небезпеку для життя, здоров'я та майна громадян або

завдають шкоди навколишньому природному середовищу, а також про

скасування цін, встановлених з порушенням чинного законодавства;

звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця,

виробника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця

протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих

дій.

При задоволенні такого позову суд зобов'язує порушника

довести рішення суду у встановлений ним строк через засоби масової

інформації або іншим способом до відома споживачів.

Рішення суду, що набрало законної сили,про визнання дій

продавця, виробника (підприємства, що виконує їх функції),

виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів є

обов'язковим для суду, що розглядає позов споживача щодо

цивільно-правових наслідків їх дій з питань, чи мали місце ці дії

і чи були здійснені вони цими особами;

відповідно до законодавства захищати в судовому порядку права

споживачів, які не є членами громадських організацій споживачів

(об'єднань споживачів);

звертатись до правоохоронних органів та органів державного

управління про притягнення до відповідальності осіб, винних у

випуску та реалізації неякісних товарів (робіт, послуг);

інформувати громадськість про права споживачів;

сприяти розвитку міжнародного співробітництва у галузі

захисту прав та інтересів споживачів.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК

м. Київ, 12 травня 1991 року

N 1023-XII

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.