WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||

22.8. Балансова вартість основних фондів, які згідно зі статтею 8 цього Закону підпадають під визначення груп 1, 2 та 3, введених в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх залишкової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом з включенням їх до відповідної групи основних фондів з метою подальшої амортизації.

(пункт 22.8 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.9. Балансова вартість нематеріальних активів, що введені в експлуатацію до набрання чинності цим Законом, визначається на рівні їх первісної балансової вартості за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.9 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.10. Балансова вартість витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин, які підпадають під визначення статті 9 цього Закону та включених до балансу платника податку до набрання чинності цим Законом, визначається як їх залишкова балансова вартість за станом на момент набрання чинності цим Законом та підлягає подальшій амортизації.

(пункт 22.10 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.11. Для родовищ, частково розроблених на момент набрання чинності цим Законом, загальний розрахунковий обсяг видобутку корисних копалин визначається на рівні залишкових запасів родовища, за станом на момент набрання чинності цим Законом.

22.12. Норми пункту 12.1 цього Закону не поширюються на заборгованість, що виникла у зв'язку із затримкою в оплаті товарів (робіт, послуг), проданих (відвантажених, наданих, виконаних) до набрання чинності цим Законом.

22.13. На перехідний період встановлюються такі нормативи формування страхового резерву відносно сукупного розміру боргових вимог банків згідно з підпунктом 12.2.3 цієї статті: 40 відсотків до 31 грудня 1999 року включно; 30 відсотків до 31 грудня 2001 року включно; 20 відсотків починаючи з 1 січня 2002 року.

22.14. Пункт 22.14 статті 22 виключено

(пункт 22.14 статті 22 із змінами, внесеними 

 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 виключено згідно із Законом

 України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.15. Пункт 22.15 статті 22 виключено

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.16. Оподаткування доходів, одержаних від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, проводиться по державних цінних паперах і облігаціях місцевих позик, що придбані платником податку після набрання чинності цим Законом.

(пункт 22.16 статті 22 в редакції

Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.17. Пункт 22.17 статті 22 виключено

(пункт 22.17 статті 22 із змінами, внесеними згідно

 із Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,

 виключено згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.18. Норми пункту 5.7, 5.8, 7.14 цього Закону набирають чинності після прийняття відповідних законів. Норми пункту 6.3 застосовуються починаючи з 1 січня 1999 року.

(пункт 22.18 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.19. Пункт 22.19 статті 22 виключено

(пункт 22.19 статті 22 в редакції

Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 виключено згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.20. У зв'язку з введенням обов'язкової реєстрації постійних представництв нерезидентів в якості платників податку державна реєстрація таких постійних представництв нерезидентів з моменту набрання чинності цим Законом не застосовується у тому числі в Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі України або інших органах державної влади.

(пункт 22.20 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.21. Тимчасово до 1 січня 2008 року для підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні", встановлюються такі особливості оподаткування їх прибутку:

(абзац перший пункту 22.21 статті 22 у редакції

 Закону України від 15.11.2001 р. N 2779-III)

22.21.1. Податковим періодом для них вважається звітний податковий рік;

22.21.2. Валові доходи і валові витрати підприємства, отримані (сплачені) протягом звітного податкового року, підлягають індексуванню виходячи з офіційного індексу інфляції за період від місяця, наступного за місяцем сплачення витрат (отримання доходів), до кінця звітного податкового року;

22.21.3. Об'єкт оподаткування, визначений за наслідками звітного податкового року, зменшується на суму коштів, які направляються на погашення кредитів, отриманих для реалізації інвестиційної програми, затвердженої Кабінетом Міністрів України, та реінвестуються підприємством у розвиток власного виробництва та виробництво матеріалів і комплектуючих виробів для автомобілебудування, а також на суму нарахованих та сплачених засновникам дивідендів, які реінвестуються ними на ці ж цілі. Рішення про проведення таких реінвестицій має бути прийняте до граничного терміну подання річної податкової декларації до відповідного податкового органу. У разі коли протягом наступного податкового року засновники підприємства скасовують рішення щодо проведення зазначеної реінвестиції або зменшують її обсяги, підприємство зобов'язане визнати прибуток, який дорівнює сумі оголошеної реінвестиції або сумі її зменшення, додати його суму до суми оподаткованого прибутку поточного податкового періоду, а також сплатити пеню у розмірах та за період, визначений законодавством України;22.21.4. Підпункт 22.21.4 пункту 22.21 статті 22 виключено

(згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.21.5. До 1 січня 2008 року дія підпункту 5.5.2 не поширюється на підприємства по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них, які здійснюють діяльність відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".

(підпункт 22.21.5 пункту 22.21 статті 22 у

 редакції Закону України від 15.11.2001 р. N 2779-III)

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.21 згідно із

Законом України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,

у зв'язку з цим пункт 22.21 вважати пунктом 22.22)

(дію пунктів 22.21 статті 22 зупинено на 2004 рік (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

22.22. Пункт 22.22 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.22 згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

пункт 22.22 статті 22 виключено згідно із Законом України

 від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.23. Пункт 22.23 втратив чинність 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23 згідно із

Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

(пункт 22.23 втратив чинність згідно із 

Законом України від 30.12.97 р. N 793/97-ВР,

у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.23)

22.23. На період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2002 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної та теплової енергії у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, які спрямовуються на фінансування витрат, пов'язаних із добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою таких енергоблоків.

Державна податкова адміністрація України встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів, спрямованих на фінансування витрат, пов'язаних з добудовою енергоблоків електростанцій та теплоелектроцентралей України, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі використання зазначених коштів не за цільовим призначенням такі кошти включаються до складу валового доходу платника податку і оподатковуються на загальних підставах.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.23

 згідно із Законом України від 16.12.98 р. N 317-XIV,

 у зв'язку з цим пункт 22.23 вважати пунктом 22.24)

22.24. У період з 1 січня 1999 року до 1 січня 2009 року для суб'єктів космічної діяльності України податковим періодом оподаткування їх прибутку встановлюється звітний податковий рік.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24 згідно із

 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,

 у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25)

22.24. Пункт втратив чинність

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.24

 згідно із Законом України від 29.12.98 р. N 371-XIV,

у зв'язку з цим пункт 22.24 вважати пунктом 22.25,

 пункт 22.24 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 16.03.99 р. N 484-XIV,

 втратив чинність згідно із

 Законом України від 06.04.99 р. N 568-XIV,

 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.24)

22.25. Установити, що на період, визначений Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд", кошти, внесені платниками податку на рахунки учасників фондів банківського управління, включаються до складу валових витрат платника податку в розмірі, що не перевищує 10 відсотків валового доходу цього платника за звітний період.

(статтю 22 доповнено пунктом 22.25 згідно

 із Законом України від 20.04.2000 р. N 1694-III,

 у зв'язку з цим пункт 22.25 вважати пунктом 22.26,

 пункт 22.25 статті 22 у редакції

 Закону України від 07.02.2002 р. N 3045-III)

22.26. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2011 року до валового доходу платника податку не включаються суми коштів, нараховані (отримані) у складі ціни продажу електричної енергії у вигляді цільової надбавки в розмірі 0,75 відсотка до діючого тарифу на електричну енергію, що продається виробниками електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України.

Зазначені кошти зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються виключно на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом вітрових електростанцій, а також проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері вітроенергетики відповідно до Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій.

Порядок ведення бухгалтерського обліку і складання податкової звітності по використанню зазначених коштів визначається Державною податковою адміністрацією України.

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.26 згідно

 із Законом України від 08.06.2000 р.  N 1812-III,

 у зв'язку з цим пункт 22.26 вважати пунктом 22.27)

22.27. Пункт 22.27 статті 22 виключено

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.27 згідно із

 Законом України від 14.09.2000 р. N 1954-III,

 у зв'язку з цим пункт 22.27 вважати пунктом 22.28)

(дію пункту 22.27 статті 22 зупинено на 2001 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 2 статті 5 Закону України від 14.09.2000 р. N 1954-III згідно із Законом України від 07.12.2000 р. N 2120-III)

 (пункт 22.27 статті 22 виключено

 згідно із Законом України від 24.12.2002 р. N 349-IV)

22.28. Встановити, що на період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року податок на прибуток із суб'єктів підприємницької діяльності - підприємств концерну "Бронетехніка України" стягується з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про визнання бронетанкової галузі однією з пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної підтримки. 

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.28 згідно із

 Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III,

у зв'язку з цим пункт 22.28 вважати пунктом 22.29)

(дію пункту 22.28 статті 22 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

22.29. Установити, що податок на прибуток підприємств, які здійснюють реалізацію інвестиційних проектів в Туркменістані, справляється з урахуванням особливостей статті 1 Закону України "Про забезпечення реалізації інвестиційних проектів в Туркменістані".

(статтю 22 доповнено новим пунктом 22.29 згідно із

 Законом України від 04.07.2002 р. N 43-IV,

у зв'язку з цим пункт 22.29 вважати пунктом 22.30)

22.30. Кабінету Міністрів України:

розглянути пропозиції щодо особливостей оподаткування інноваційної діяльності і до 1 жовтня 1997 року подати Верховній Раді України відповідні пропозиції з цього питання;

протягом місяця прийняти відповідні рішення для забезпечення реалізації цього Закону, які прямо віднесені цим Законом до його компетенції;

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

протягом місяця привести рішення Уряду у відповідність із цим Законом.

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ

28 грудня 1994 року

N 334/94-ВР

 

 

 

 

Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.