WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 |

У разі здійснення платником податку інвестування будівництва такого житла шляхом передачі матеріальних активів його податкове зобов'язання зменшується на суму вартості таких матеріальних активів за цінами і процедурою, що визначаються за методологією, встановленою Кабінетом Міністрів України, у сумі, яка не перевищує розмір податкового зобов'язання, нарахованого протягом звітного (податкового) періоду, в якому здійснювалося таке інвестування.

(пункт 22.3 статті 22 із змінами, внесеними згідно із 

Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 від 19.10.99 р. N 1157-XIV,

 від 02.03.2000 р. N 1523-III,

у редакції Закону України

 від 20.09.2001 р. N 2711-III)

(дію пункту 22.3 статті 22 зупинено на 2003 рік

згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

22.4. У 2000 бюджетному році суми амортизаційних відрахувань визначаються та враховуються при визначенні об'єкта оподаткування у порядку, встановленому пунктом 3.1 статті 3 цього Закону, із застосуванням понижуючого коефіцієнта 0,8 до норм амортизації,  встановлених пунктом 8.6 статті 8 цього Закону. При цьому частина податку на прибуток підлягає зарахуванню до Державного бюджету України. 

(абзац перший пункту 22.4 статті 22 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 02.03.2000 р. N 1523-III)

У разі коли за результатами звітного (податкового) періоду розрахункова сума, яка визначається як 30 відсотків від різниці між сумою амортизаційних відрахувань звітного (податкового) періоду, визначеною із застосуванням норм амортизації, встановлених пунктом 8.6 статті 8 цього Закону, та сумою амортизаційних відрахувань цього ж звітного (податкового) періоду, визначеною із застосуванням понижуючого коефіцієнта, є меншою або дорівнює сумі нарахованого податку на прибуток такого звітного (податкового) періоду, до Державного бюджету України спрямовується сума податку на прибуток, що дорівнює такій розрахунковій сумі.

У разі коли така розрахункова сума є більшою, ніж сума нарахованого податку на прибуток, до Державного бюджету України спрямовується сума фактично нарахованого податку на прибуток. При цьому перевищення розрахункової суми над сумою нарахованого податку на прибуток не враховується при визначенні податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств наступних звітних (податкових) періодів.

Для суб'єктів господарської діяльності, які відповідно до закону сплачують єдиний (фіксований) податок або не є платниками податку з прибутку відповідно до пункту 10.1 статті 10 цього Закону, норми, визначені абзацами першим - третім цього пункту, не застосовуються. 

(пункт 22.4 статті 22  доповнено абзацами другим - восьмим

 згідно із Законом України від 20.11.98 р. N 269-XIV,

у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати

 відповідно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

(абзаци перший - восьмий пункту 22.4

 замінено абзацами першим - четвертим  згідно із

 Законом України від 06.04.99 р. N 568-XIV,

у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - одинадцятий

 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

До 1 січня 2003 року платники податку - підприємства металургійної (та підприємства інших галузей в частині основних фондів, що використовуються у ливарному виробництві), коксохімічної, хімічної, гірничодобувної промисловості, а також підприємства залізничного транспорту, підприємства - виробники електричної, теплової енергії та водопостачання, на балансі яких перебувають введені в експлуатацію до 1 січня 1993 року основні фонди, що використовуються для здійснення господарської діяльності, мають право відносити до складу валових витрат звітного (податкового) року витрати на проведення поліпшень таких основних фондів у розмірі, що не перевищує дев'ять відсотків від балансової вартості групи 1 та 3 таких основних фондів на початок звітного (податкового) року. Зазначені основні фонди групи 3 виділяються в окрему підгрупу групи 3 основних фондів, по якій ведеться окремий облік.

(абзац п'ятий пункту 22.4 статті 22 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 14.07.99 р. N 934-XIV,

 зміни, внесені Законом України від 14.07.99 р.

 N 934-XIV, втратили чинність у зв'язку із закінченням

 строку дії Закону України від 14.07.99 р. N 934-XIV)

Балансова вартість окремої підгрупи групи 3 основних фондів станом на 1 січня 2003 року додається до балансової вартості групи З основних фондів.

З 1 січня 2003 року облік балансової вартості групи 3 основних фондів здійснюється у порядку, визначеному статтею 8 цього Закону.

(пункт 22.4 статті 22 в редакції

Закону України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

22.5. Акти законодавства до приведення їх у відповідність із цим Законом застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.Встановити, що на період проведення експерименту на території експериментальної економічної зони "Сиваш" сума податку на прибуток підприємств - суб'єктів експериментальної економічної зони "Сиваш", визначена згідно з нормами цього Закону, зменшується на п'ятдесят відсотків у разі використання суми, на яку зменшується податок на прибуток, на реалізацію інвестиційних проектів у межах цієї зони.

(пункт 22.5 статті 22 із змінами, внесеними згідно із

Законами України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР,

 від 30.12.97 р. N 793/97-ВР)

Установити, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Яворів" податок на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Яворів".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом третім

згідно із Законом України від 15.01.99 р. N 403-XIV)

Встановити, що на період функціонування спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" справляння податку на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони здійснюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом четвертим

згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV)

Установити, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" податок на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Славутич".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятим

 згідно із Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих територіях інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шостим

 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV)

Установити, що на період функціонування спеціальних економічних зон "Азов" і "Донецьк" та дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій області податок на прибуток справляється з платників цього податку з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сьомим

 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області податок на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих територіях інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом восьмим

 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV)

Установити, що на період проведення економічного експерименту щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області податок на прибуток підприємств - учасників експерименту справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 Закону України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дев'ятим

 згідно із Законом України від 13.01.2000 р. N 1375-XIV)

Установити, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Рені" податок на прибуток платників податку суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Рені".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом десятим

 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1606-III)

Установити, що на період функціонування спеціальної (вільної) економічної зони "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту податок на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну (вільну) економічну зону "Порто-франко" на території Одеського морського торговельного порту".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом одинадцятим

 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1608-III)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова податок на прибуток суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на території міста Харкова інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом дванадцятим

 згідно із Законом України від 11.05.2000 р. N 1715-III)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона", "Інститут монокристалів", "Вуглемаш", "Інститут технічної теплофізики", "Київська політехніка", "Інтелектуальні інформаційні технології", "Укрінфотех" податок на прибуток платників податку - технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств - справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом тринадцятим

 згідно із Законом України від 01.06.2000 р. N 1749-III,

 абзац тринадцятий пункту 22.5 статті 22 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.10.2001 р. N 2744-III,

 в редакції Закону України

 від 07.03.2002 р. N 3118-III)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та функціонування спеціальної економічної зони "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим податок на прибуток платників податку - суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цих територіях інвестиційні проекти, та суб'єктів спеціальної економічної зони "Порт Крим" справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом чотирнадцятим

 згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2199-III)

Установити, що на період функціонування спеціальної економічної зони "Миколаїв" податок на прибуток платників податку - суб'єктів цієї зони справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом п'ятнадцятим

 згідно із Законом України від 22.03.2001 р. N 2323-III)

Установити, що на період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області податок на прибуток платників податку - суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують на цій території інвестиційні проекти, справляється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку у Волинській області".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом шістнадцятим

 згідно із Законом України від 05.04.2001 р. N 2355-III)

Встановити, що сплата податку на прибуток платниками податку - суб'єктами інноваційної діяльності і амортизація їх основних фондів здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про інноваційну діяльність".

(пункт 22.5 статті 22 доповнено абзацом сімнадцятим

 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)

(дію абзацу сімнадцятого пункту 22.5 статті 22 зупинено на 2003 рік у зв'язку із  зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV  згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)

22.6. Запропонувати Президенту України привести чинні нормативні акти, видані Президентом України, у відповідність з цим Законом.

22.7. Штрафні санкції, які можуть бути накладені на платників податку у зв'язку з порушенням нормативних актів Кабінету Міністрів України або центрального податкового органу, виданих протягом строків, передбачених цією статтею, у випадках, прямо передбачених цим Законом, починають застосовуватися до таких платників податку за наслідками податкового періоду, наступного за податковим періодом, протягом якого були оприлюднені такі акти.

Планові перевірки платників податку щодо застосування норм цього Закону здійснюються у порядку, передбаченому законодавством, починаючи з 1 лютого 1998 року.

(пункт 22.7 статті 22 доповнено абзацом другим

 згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 639/97-ВР)

Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.