WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     || 2 | 3 |

ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 18.01.2002 р. N 07-07/92-353

Щодо бюджетної класифікації

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 р. N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" Державне казначейство України направляє для відома та використання в роботі роз'яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.

 

Заступник Голови 

О. Чечуліна 

 

Додаток 

РОЗ'ЯСНЕННЯ

щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Особливістю нової бюджетної класифікації є чітке розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, усі види господарської діяльності, виплати населенню, що іменуються як трансферти населенню, та інші категорії). Такий розподіл дає можливість виділити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними, тобто здійсненими в обмін на товар чи послугу, або невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не включає платежів у рахунок погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів та послуг повинні обліковуватися за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж. Плата за надання тендерної документації учасниками відображається у бухгалтерському обліку як відновлення касових видатків.

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

Видатки на товари і послуги (код 1100)

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

Ця категорія включає оплату праці всіх працівників бюджетних установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорії також уходить установлена чинним законодавством одноразова грошова допомога у зв'язку з виходом на пенсію.

Ця категорія включає в себе:

код 1111 - заробітну плату за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці за трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов'язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що носять стимулюючий характер; премії (усі види преміальних виплат); щомісячну довічну плату науковцям; матеріальну допомогу, у тому числі у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до чинного законодавства;

код 1112 - грошове утримання військовослужбовців, у т. ч. основні і додаткові види грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;

код 1113 - виплати з тимчасової непрацездатності - включає оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації (у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. N 439 відповідно до статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування").

Нарахування на заробітну плату (код 1120)

Ця категорія включає в себе нарахування бюджетних установ (організацій), на фонд оплати праці бюджетних установ у тому числі:

- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, розмір і порядок сплати якого визначено Законом України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.97 р. N 400;

- збір на обов'язкове соціальне страхування, включаючи збір на обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)

До цієї категорії відноситься придбання всіх предметів і матеріалів, оплата послуг, за виключенням капітальних активів.Ця категорія включає закупівлю матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб та потреб, безпосередньо пов'язаних з профілем діяльності установи чи організації, обладнання вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект), а також продуктів харчування, медикаментів і перев'язувальних матеріалів, довідкових, офіційних та періодичних видань.

Сюди також включаються витрати на товари, що надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, включаючи державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних сил. Сюди ж відносяться видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і при особливих обставинах, наприклад, після стихійного лиха. Видатки, пов'язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо, ураховуються за кодом придбання цього матеріалу, у разі коли це обумовлено угодою про поставку.

До цієї категорії відносяться:

код 1131 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої документації для навчальних закладів, бюджетних установ та організацій.

Придбання або передплата періодичних, довідкових, інформаційних видань. Сюди ж відноситься придбання підручників (крім бібліотечних фондів).

До цієї ж категорії відносяться видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів, що обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами, військовослужбовців строкової служби та інші.

Сюди ж відносяться аптечки і їх поповнення, якщо в цій установі немає медичного кабінету чи пункту; видатки на придбання медикаментів, медичних матеріалів, медичного інвентарю, що використовуються медичними навчальними закладами у навчальному процесі.

Сюди ж включаються предмети вартістю до 500 гривень або однорідні малоцінні предмети (наприклад, калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту виробничого і невиробничого обладнання тощо), а також матеріали і предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне обладнання, тканини, насіння для дослідних робіт та випробувань; хімікати та біопрепарати для оброблення лісових насаджень та рибопосадкового матеріалу тощо.

Сюди ж відносяться видатки на виготовлення карт, схем, макетів, що носять тимчасовий характер, наприклад, для організацій виставок; інші матеріали і предмети, у т. ч. тварини для станцій переливання крові та науково-дослідних установ та корми для них;

код 1132 - медикаменти та перев'язувальні матеріали - медикаменти, аптечки і їх поповнення у випадку наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні препарати, ендопротези, діагностичні тести та перев'язувальні матеріали для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків-інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо. Сюди ж відносяться вітаміни, вакцини, сироватки, дезінфекційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше дрібне медичне обладнання), слухові апарати тощо. Сюди ж відносяться також витрати на придбання безкоштовних ліків, видатки на лікування військовослужбовців строкової служби системи відповідних силових міністерств та відомств (лікування інших військовослужбовців тільки за окремим розпорядженням відповідних силових міністерств та відомств);

код 1133 - продукти харчування, а саме: видатки на продукти харчування (включаючи оплату продукції, одержану від підсобних господарств) у лікувально-профілактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших установах та організаціях згідно із чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче харчування дітей до 2 років із малозабезпечених сімей. Сюди також відносяться видатки на спецхарчування осіб, що працюють у шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим же кодом обліковуються компенсаційні виплати за всі види харчування, передбачені законодавством;

код 1134 - м'який інвентар та обмундирування. Це постільна білизна та білизна, спецодяг, усі види обмундирування, спортивна форма (у тому числі спортивне взуття), захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та занавіски. Сюди також відноситься компенсація за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів. До цього ж коду відноситься одяг та м'який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам, які залишилися без опіки батьків;

код 1135 - оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів (у тому числі видатки на утримання транспорту, видатки з доставки працівників на роботу власним та орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у тому числі для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю (комплект) не відносяться до основних засобів); а також видатки на страхування автомобіля, проїзд по платних дорогах (тунелях), інші збори, які передбачені нормативними та законодавчими актами, плата збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок з власників транспортних засобів, оренда транспортних засобів тощо.

До цього коду відноситься також збір на обов'язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.98 р. N 1740 "Про затвердження Порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" у випадку придбання автомобілів.

Видатки по найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель відносяться до капітального будівництва та капітального ремонту;

код 1136 - оренда (плата за використання приміщень (гаражів, складів тощо), оренда обладнання тощо) та експлуатаційні послуги (утримання в чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою частиною угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами вони класифікуються як оплата комунальних послуг;

код 1137 - поточний ремонт обладнання, меблів, техніки, інвентарю (у тому числі спортивного) та будівель, споруд, приміщень, що орендуються або знаходяться на балансі, сільськогосподарської техніки, а також видатки, пов'язані з технічним обслуговуванням обладнання, комп'ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки. До цієї категорії відносяться видатки, пов'язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень, обладнання механізмів та/або оплата послуг сторонніх організацій, з ведення цих робіт, якщо це передбачено кошторисом;

код 1138 - послуги: зв'язку, а саме: абонентна плата за телефон і міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв'язок, електронну пошту, оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи, бандеролі тощо. Сюди ж відносяться видатки на обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції. До цього ж коду відносяться видатки, пов'язані з наданням послуг зв'язку, мобільний зв'язок, інтернет тощо;

код 1139 - оплата інших послуг та інші видатки, що включають оплату робіт та професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно з укладеними договорами та угодами: з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-лічильних, консультативних послуг, оплата послуг з обробки інформації; видатки на страхування: особисте, страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, медичного страхування, видатки на охорону, у т. ч. позавідомчу та протипожежну охорону; заходи щодо охорони праці та техніки безпеки; видатки на палітурні та поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитки, запрошення, посвідчення, що надаються населенню, інформаційні бюлетні, видання книг, довідників тощо), плата за отримання ліцензій та за акредитацію у встановлених законами України випадках.

Наказом Міністерства фінансів України від 12.11.93 р. N 88 визначено, що до представницьких видатків відносяться видатки, пов'язані з проведенням офіційного прийому представників інших установ, їх транспортним забезпеченням, культурною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не знаходиться у штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод, укладених з організацією надавачем послуг.

За цим же кодом передбачаються витрати на проїзд та проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів при проведенні експертиз.

Сюди ж відноситься придбання послуг лікувальних, оздоровчих, медичних закладів, передбачених законодавством, побутових установ, закладів харчування тощо.

Pages:     || 2 | 3 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.