WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 17 |

haliy internet vasitsil geni informasiya xid- Azrbaycan dilli proqram tminatnn mtlri gstrilir. Buna baxmayaraq Strategiyaya yaradlmas v inkiaf etdirilmsi.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Azrbaycan Respublikasnn Rabit v nformasiya masiya resurslarnn yaradlmas, biliklr saslanan Texnologiyalar Nazirliyi haqqnda sasnamnin ts- iqtisadiyyatn inkiaf, btn sahlrd yeni diq edilmsi bard 10 avqust 2004-c il tarixli Azr- texnologiyalarn geni ttbiqin nail olunmas, inforbaycan Respublikas Prezidentinin Frmannn masiya thlksizliyi v azadlnn mdafisi, qlobal tlblrin mvafiq olaraq Azrbaycan Respublikas informasiya fzasna inteqrasiyann genilndirilmsi Prezidentinin 2003-c il 17 fevral tarixli 1146 nmrli lkd informasiya cmiyytin keidi tmin edck Srncam il tsdiq edilmi "Azrbaycan Respub- faliyytin trkib hisslri olduunun vurulanmasnn likasnn inkiaf namin informasiya v kom-mu- ahidi olarq. Bu Dvlt Proqram da Strategiyann nikasiya texnologiyalar zr Milli Strategiya milli informasiya resurslarna dair fikirlri tkrarla(2003-2012-ci illr)" zr ilrin koordinasiyas Azr- maqla problemin vacibliyini bildirir. Qanunvericilikd baycan Respublikasnn Rabit v nformasiya myyn edilmi tlblr ml olunmasna dvlt Texnologiyalar Nazirliyin hval edilmsini nzr nzartinin hyata keirilmsi lbtt ki sahvi analsaq, yuxarda sadalan faliyyti RTN davam et- laydr. Yni, bu qanunvericilik lbtt ki telekommudirmlidir. Azrbaycan Respublikasnda rabit v in- nika-siya il laqdar hquq mnasibtlrini nizama formasiya texnologiyalarnn inkiaf zr salr. Shiyy, iqtisadiyyat, vergi v s. qeyri-telekom2005-2008-ci illr n Dvlt Proqramna ( Elektron munikasiya sahlri zr qanunve-ricilik zr Azrbaycan ) diqqt yetirsk, cmiyytin masir myyn edilmi tlblr ml olunmasna dvlt tlblr uyun inkiaf, dvlt idariliyinin tkmil- nzar-tinin hyata keirilmsi digr normativ-hquqi ldirilmsi v ffaflnn tmin edilmsi, milli infor- aktlar zr mxtlif dvlt orqanlarna slahiyyt verir.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info TELEKOMMUNIKASIYA IRKTLRININ FALIYYTININ HQUQI ANALIZI Yeni texnologiyalar sahsind lkmizd bir sra mssis v obyektlrinin zlldirilmsi faliyyt gstrn irktlrin Azrbaycan qa- haqqnda" Azrbaycan Respublikas Prezidennunvericiliyin riayt etmsi onlarn bu tinin Srncam da imzalanm v hmin snd sahd problemlrl zlmmsinin z- sasn iqtisadiyyatn liberalladrlmas, mantidir. zllmkd olan ms- sahibkarln genilndirilmsi v investisiyalarn sislrd bunun myyn edilmsi is daha clb olunmas yolu il iqtisadiyyatn daha srtl vacibdir. Bununla laqdar olaraq bu sahd inkiafna nail olmaq v onun smrliliyinin ixtisaslaan v faliyyt gstrn BLCC artrlmasn tmin etmk mqsdi il v "AzrMMC irktinin rhbri Srxan Babayevdn baycan Respublikasnda dvlt mlaknn zlmsahib aldq. ldirilmsinin Dvlt Proqramna" uyun olaraq Azrbaycan Respublikas Rabit Nazirliyinin aadak mssis v obyektlri zl1. Srxan mllim, rhbrlik etdiyiniz ldirmy aq elan edilmilr. Dvlt mlaknn irkt Azrbaycann telekommunikasiya al- zlldirilmsi dvlt mlaknn qanunvericilikl mind ox nmli hadislrdn biri olan ra- myyn edilmi qaydalara uyun alclarn bit operatorlarnn zlldirilmsi prosesin- mlkiyytin verilmsidir v zlldirmnin d z hquqi xidmtlri il x edir. Xahi obyekti zlldirilmsi qadaan olunan dvlt edrdik ki, mumiyytl telekommunikasiya mlak istisna olmaqla, Azrbaycan Respuboperatorlarnn zlldirmsi barsind qsa likasnn razisind v onun hdudlarndan kmlumat verrdiniz. narda Azrbaycan Respublikasnn dvlt mlkiyytind olan mlak, mtrk msTamamil dorudur, Respublikas Dvlt m- sislrin nizamnam fondundak dvltin pay, laknn dar Edilmsi zr Dvlt Komitsi v dvlt mxsus shmlr, zlldiriln msErnst & Young Holdings (CIS) B.V. v BLCC sislrin altnda yerln torpaq sahlridir.

MMC irktlrindn tkil olunmu konsorsium Dvlt mlaknn zlldirilmsinin sas arasnda 25.12.2006-c il tarixind Mslhti mqsdi iqtisadiyyatn liberalladrlmas, xidmtlrinin gstrilmsi haqqnda mqavil sahibkarln genilndirilmsi, rqabt mhitinin imzalanmdr. formaladrlmas, iqtisadiyyata investisiyalarn Mlumdur ki, mlkiyyt formasnn dyidirilmsi clb olunmas yolu il onun smrliyinin artrlmxtlif yollarla, alq-satq, tender, zlldirm masna, struktur dyiikliklrin v halinin hyat v s. formada hyata keiril bilr v bu is- sviyysinin yksldilmsin nail olmaqdan tiqamtd yaranan mnasibtlr AR Qanunveri- ibartdir. Dvlt mlaknn zlldirilmsi zaciliyin sasn tnzim edilir. AR Mlki man alclar kimi Azrbaycan Respublikasnn Mcllsin sasn dvlt mlaknn zl- vtndalar, cnbilr v vtndal olmayan ldirilmsi haqqnda qanunda nzrd tutulmu xslr; Azrbaycan Respublikasnda dvlt qeyqaydada dvlt z mlkiyytind olan mlak diyyatna alnm btn hquqi xslr v xarici fiziki v hquqi xslrin mlkiyytin ver bilr. hquqi xslr x ed bilrs shmlrin v ya Azrbaycan Respublikasnda dvlt mlki- nizamnam fondundak payn 20%-dn oxu yytind olan mlakn zlldirilmsinin tki- dvlt mlkiyytind olan hquqi xslr; icra lati, iqtisadi v hquqi saslarn myyn edn hakimiyyti orqanlar v bldiyy orqanlar "Dvlt mlaknn zlldirilmsi haqqnda" 16 dvlt mlaknn zlldirilmsi zaman alc may 2000-ci il tarixli AR Qanun hquqi kimi x ed bilmzlr. Dvlt mlaknn zlqvvddir. Bundan lav is, srf telekommu- ldirilmsi is aadak sullarla hyata keirnikasiya sahsin aid is 29 mart 2001-ci il tarixli il bilr:"Azrbaycan Respublikas Rabit Nazirliyinin zlldiriln dvlt mssislrinin mlaknn mk kollektivi zvlrin v onlara ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info brabr tutulan xslr gztli sat; irktin zv olduu qurumlar;

dvlt mssislrinin frdi layihlr zr zlldirilmsi; 2. CRAEDICI SNDLR:

dvlt mlaknn ixtisasladrlm ek v pul hrraclarnda sat; Ba direktorun qbul etdiyi sndlrin dvlt mlaknn hrraclar vasitsil (mr, srncam v s.) xlassi, o cmldn say sat; v mvzusu;

dvlt mlaknn investisiya msabiqsi irkt trfindn veriln etibarnamlr v vasitsil sat; irktd imza v (v ya) viza hququ olan xs icary verilmi dvlt mlaknn sat; lr;

dvlt mssislrinin mflis elan olun- Antiinhisar vziyyti haqqnda mlumatlar;

mas yolu il sat. Mssisdaxili intizam qaydalar, sasnamlr, vzif tlimatlar, kollektiv mqavillr, 2. BLCC MMC irkti telekommu- myin mhafizsin dair sndlr;

nikasiya operatorlarnn zlldirilmsi pros- mk mqavilsi v digr saslarla msesind hans ilri grmdr sisd birbaa v ya dolays il alan xslrin say;

irkt sasn Azrbaycan Respublikasnn vzilik zr ilynlrin say;

telekommunikasiya sahsind qbul edilmi qa- Kommersiya v ya istehsalat sirrinin (noununvericiliyin hquqi thlilini v bzi operatorlarn hau) olub-olmamas haqqnda mlumat;

faliyytinin hquqi analizini aparmdr. Bu Dvlt orqanlar trfindn aparlan yoxlaaradrmalar beynlxalq tlblr mvafiq olan malar, onlarn nticlri v trtib olunmu mmetod v sullarla pekar hquqnaslar vafiq sndlr, keiriln audit yoxlamalarn say trfindn hyata keirilmidir. v qsa xlassi;

Dvlt orqanlarna tqdim ediln v 3. Yax olard ki, bu metod v sullarn sirlri baxlma mrhlsind olan mracitlr;

il blrdiniz.

3. FALIYYT V MLAK SNDLRI:

Hquqi analiz aparlarkn qamza myyn suallarn myynldirilmsini v mlumatlarn Mhm mqavillr (uzun mddtli v ya ld edilmsini mqsd kimi qoyuruq. Buraya mddtsiz mqavillr), o cmldn, xarici sasn aadak mlumatlar aid olur: hquqi xslr il mqavillr, anlama memorandumlar, qvvd olan mqavillrin mvzu1. TSIS MLUMATLARI: lar, gstrdiyi xidmtlr il laqdar nmunvi irkt haqqnda mumi mlumat mqavillr;

(yaranma tarixi, yaranmaya qdr olan rsmi Lisenziyalar v digr razlq (icaz) yazmalar, tsisilri, hquqi v faktiki nvan, sndlri;

faliyyt istiqamtlri, gstrdiyi xidmtlr, Kreditor v debitorlarn siyahs v mabunilrin say, tariflr v onlar tsdiq edn vafiq sndlr;

mrlr v s); traf mhitin qorunmasna dair sndlr;

Mssisnin strukturu; qli mlkiyyt dair sndlr (patentlr, Tsis sndlri; mllif hquqlar, mt nianlar v s.);

irktin dvlt orqanlarnda qeydiyyat il irkt qar istniln qurum trfindn laqdar olan sndlr (dliyy, Vergi, DSMF, olan hr hans mhdudiyyt v ya gztlr;

Statistika v s. orqanlarnda qeydiyyat);

irktd tsisi v direktorlar uras yn- 4. MBAHISLR:

caqlarnn btn protokollar;

Tsisisi (pays), itiraks v ya sh- irktin itirak olduu mhkm prosesmin malik olduu hquqi xslr; lri (btn mddtlr zr);

Filial, nmayndliklri v (v ya) ya ofis- irkt qar crimlr;

lri haqqnda mlumatlar; qanuni qvvy minmi qtnamlr v ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info onlarn icra vziyyti; 4. Faliyyt gstrdiyiniz zaman qanunvericilikd v ya telekommunikasiya sahsind Daha sonra is suallara uyun olaraq aradr- hr-hans atmayan chtl v ya boluqla mada istifad olunan sndlrin mumi siyahs rastlamsnz myyn edilmi v buraya aadak sndlr aid edilmidir: Xidmt gstrdiyimiz zaman biz mtlq surtd aadaklar nzr alrq:

Tsis sndlri; Bu aradrmann nticlrin birbaa v irktin dvlt orqanlarnda qeydiyyat il ya dolays il tsir gstrn gizli faktorlarn laqdar olan sndlr; mvcud olmamas ehtimal olunur.

irktd tsisi v direktorlar uras yn- Tqdim olunan mlumatlar v sndlr caqlarnn protokollar; etibarl v mfssl kimi qbul olunur v hr Mssisnin abunilrinin say, tariflr v hans bir nqsanlarn msuliyyti informasiya onlar tsdiq edn mrlr; sahiblrinin zrin dr.

Mssisdaxili intizam qaydalar, sas- Tqdim olunan mlumat v sndlr konnamlr, vzif tlimatlar, kollektiv mqavillr, fidensial sayla biln xidmti, kommersiya, dvlt, myin mhafizsin dair sndlr; xsi sirri v qanunvericilikl qorunan digr infor Mssisnin struktur sxemi; masiyan znd ks etdirmir.

Dvlt orqanlar trfindn aparlan yoxla- ld olunan informasiya yalnz bu aradrmalar, onlarn nticlri v trtib olunmu m- mann hyata keirilmsi n istifad edilir vafiq sndlr, keiriln audit yoxlamalar;

Faliyyt v mlak sndlri; Sualn ikinci yarsna uyun olaraq byk inamla Mqavillr; dey bilrm ki, Azrbaycan Respublikasnn Kreditor v debitorlarn siyahs; telekommunikasiya qanunvericiliyi he d n traf mhitin qorunmasna dair sndlr. qabaqcl olan lklrin bu sahd qbul etdiklri normativ aktlardan geri qalmr.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info ELEKTRON IMZA N SERTIFIKAT VERN V IMZALARIN ISTIFADSI ZR XIDMTLR GSTRN MILLI MRKZLR SISTEMININ FORMALADIRILMASI Yeni texnologiyalarn gndlik hyatn ayrlmaz haqqnda" Azrbaycan Respublikas Qanununun hisssin evrilmsi srlr bri istifadsi mmkn ttbiq edilmsi bard 26 may 2004-c il tarixli olmu nnvi imzann elektron alternativinin AR Prezidentinin Frman;

hqiqt evirib. Bir ox dvlt hmiyytli layi- 4. Azrbaycan Respublikasnda milli dni hlrin inkiaf elektron imza v elektron sndin sisteminin inkiaf zr 2005-2007-ci illr n dvriyysindn asldr. Elektron imza v sndin Dvlt proqramnn tsdiq edilmsi haqqnda ttbiq edilmsi n az aadaklar tmin edck: dekabr 2004-c il tarixli Azrbaycan Respublikas Dvlt orqanlarna mvafiq hesabatlar Prezidentinin Frman elektron formada tqdim edilmsini; 5. Elektron imza v elektron snd Kargzarlq mliyyatlarnda qnat v i haqqnda Azrbaycan Respublikas Qanununun prosedurunu sistemldirrk rahat etmk; ttbiqi il laqdar Azrbaycan Respublikasnn Elektron kommersiyann inkiafna nail ol- bzi qanunvericilik aktlarna lav v dyiiklikunmasn; lr edilmsi bard 15 aprel 2005-ci il tarixli Rsmi yazmalarn elektron formada Azrbaycan Respublikas Qanunu;

hyata keirilmsini; 6. Elektron ticart haqqnda 10 may 2005 Dvlt-vtnda mnasibtlrind elek- ci il tarixli Azrbaycan Respublikas Qanunu;

tron sndlrin dvriyysi tkil edilmsini, o 7. Elektron imza v elektron snd cmldn vtndalar trfindn mvafiq orqan- haqqnda Azrbaycan Respublikas Qanununun lara mracitlrin tez zamanda baxlmasn; icrasnn tmin edilmsi bard 3 iyun 2005-ci il Dvlt v dvlt orqanlar, dvlt v tarixli AR Prezidentinin Frman;

vtndalar, dvlt v sahibkarlar arasnda m- 8. "Elektron imza v elektron snd nasibtlr arasnda mnasibtlrin ffafl; haqqnda" Azrbaycan Respublikas Qanununun Elektron yazmalar rsmi xarakter alr; ttbiqi il laqdar Azrbaycan Respublikasnn bzi qanunvericilik aktlarna lav v dyiiklikElektron imza v elektron snd brokratiya v lr edilmsi bard" Azrbaycan Respublikas korrupsiyaya qar mbariznin n uurlu v ilk Qanununun ttbiq edilmsi haqqnda 3 iyun vasitlrindn biridir. 2005-ci il tarixli AR Prezidentinin Srncam;

9. Elektron ticart haqqnda Azrbaycan Respublikas Qanununun ttbiq edilmsi bard 18 iyul 2005-ci il AR Prezidentinin Srncam;

QANUNVERICILIK BAZASI 10. Azrbaycan Respublikasnda rabit v informasiya texnologiyalarnn inkiaf zr 2005Azrbaycan Respublikasnda 1 noyabr 2007-c il 2008-ci illr n Dvlt Proqramnn (Elektron tarixin kimi elektron mnasibtlri bilavasit Azrbaycan)" tsdiq edilmsi haqqnda tnzim edn aadak sas normativ hquqi aksentyabr 2005-ci il AR Prezidentinin Srncam;

tlar qbul olunmudur (xronoloji ardcllqla):

11. Azrbaycan Respublikasnda elektron imza v elektron sndl bal bzi normativ 1. Azrbaycan Respublikasnn inkiaf hquqi aktlarn tsdiq edilmsi haqqnda Azrnamin informasiya v kommunikasiya baycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2006texnologiyalar zr Milli Strategiyann (2003c il 28 yanvar tarixli Qrar 2012-ci illr) tsdiq edilmsi haqqnda 17 fevral 2003-c il tarixli Azrbaycan Respublikas PreziYuxarda gstriln normativ hquqi bazadan dentinin Srncam;

lav elektron mnasibtlri dolays il tnzim2. Elektron imza v elektron snd lyn kifayt qdr normativ aktlar mvcuddur ki, haqqnda 9 mart 2004-c il tarixli Azrbaycan sas qanunvericilik bazan tamamlamaqla yana Respublikas Qanunu;

geni mnasibtlri tnzim edir.

3. "Elektron imza v elektron snd ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Elektron imza v elektron snd haqqnda Azrbay- v elektron imza v elektron snd dvriyysinin ttcan Respublikas Qanununun icrasnn tmin edilmsi biqi zaman real boluqlar myyn edilrk aradan bard AR Prezidentinin 3 iyun 2005-ci il tarixli Fr- qaldrlr.

manna mvafiq olaraq: Bu dvrd elektron imzadan istifady dair maari Elektron imza n sertifikat vern v imzalarn flndirm ilri hyata keirilmli v bu faliyyti Kk istifadsi zr xidmtlr gstrn mrkzlr veriln Mrkz Elektron imza n sertifikat vern v imzalarn hadtnamlrin nmunlri myynldirilmli; istifadsi zr xidmtlr gstrn Milli mrkzlr sis Kk mrkz trfindn elektron imza n ser- temi il qarlql faliyyt gstrir.

tifikat vern v imzalarn istifadsi zr xidmtlr Prioritet msllr:

gstrn mrkzlrin faliyytinin yoxlanlmas v lkin dvrd Elektron Azrbaycan proqramnn sas nzart edilmsi qaydalar ilnib hazrlanmal; mqsdlri, v o cmldn dvlt orqanlarnn Elektron imzann ttbiqi v istifadsi proses- faliyytinin smrliliyini artran v haliy, zl qulrinin, sertifikat xidmtlri mrkzlrinin faliyytinin rumlara keyfiyytli informasiya xidmtlri gstrn tnzimlnmsi v ona nzart edilmsi qaydalar "Elektron hkumt"in formalamas tmin olunmal, myyn edilmli; dvlt orqanlarnda elektron snd mbadilsinin tkil Elektron imzadan istifad zaman imza sahibi, edilmli, v bir ox yeni e-xidmtlrin tqdim edilmssertifikat xidmtlri Mrkzi v ya akkredit edilmi in zmin yaradlmaldr.

Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .