WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 17 |

lm funksiyalarnn tsrrfat funksiyalarndan 29 mart 2001-ci il tarixli Azrbaycan Respublikas Raayrlmas prinsipi brqrar edilmidir. Bu prinsip ikili bit Nazirliyinin (RTN) bir sra mssis v obyekxarakter dayr v "Telekommunikasiya haqqnda" tlrinin zlldirilmsi haqqnda Azrbaycan AR Qanunu telekommunikasiya sahsind dvlt Respublikas Prezidentinin Srncamna sasn iqtitnzimlnmsini hyata keirn orqann kommersiya sadiyyatn liberalladrlmas, sahibkarln genifaliyyti il mul olmasn mhdudladrlmasna lndirilmsi v investisiyalarn clb olunmas yolu il chd edilmidir. iqtisadiyyatn daha srtl inkiafna nail olmaq v Bel ki, Azrbaycan Respublikasnn Rabit v nfor- onun smrliliyinin artrlmasn tmin etmk masiya Texnologiyalar Nazirliyi haqqnda sas- mqsdi il v "Azrbaycan Respublikasnda dvlt ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info dvlt mlaknn zlldirilmsinin Dvlt Pro- v kommunikasiya texnologiyalarnn ttbiqi v inkiaf qramna" uyun olaraq Azrbaycan Respublikas Ra- etdirilmsinin smrliliyini tmin etmk v bu prosbit Nazirliyinin (RTN) bir ox mssis v obyektlri esd btn maraql trflrin (dvlt strukturlar, elm zlldirmy aq elan ediliblr. Bu obyektlr v tdris mssislri, zl qurumlar, qeyri-hkumt srasnda Bak telefon rabitsi stehsalat Birliyi; tkilatlar, ictimai tkilatlar v vtndalar) itirak "Aztelekom" stehsalat Birliyi; Bak teleqraf; "Azr- n brabr rait yaratmaq mqsdil Beynlxalq mtbuatyaym" stehsalat Birliyi; "Qasid" mtbuat mkdalq prinsipini byan etmidir. Strategiyann bu yaym firmas; Material texniki tchizat idarsi; "Tel- prinsipin sasn informasiya v kommunikasiya eradio" stehsalat Birliyinin: Orbita stansiyas texnologiyalar zr beynlxalq layihlrin hazrlan(Qarada rayonu); beynlxalq rabitnin tkili masnda v hyata keirilmsind lkmiz fal itirak mqsdil istifad olunan peyk rabitsinin yerst edir, aparlan informasiyaladrma il bal faliyytin stansiyalar; Rabit Nazirliyinin, onun tabeliyind olan mumdnya informasiya cmiyytinin inkiaf il sx mssis v tkilatlarn itirak il yaradlm laqsi tmin olunur. lk, informasiya v kommumtrk mssislrin nizamnam kapitalndak nikasiya texnologiyalar sahsind lisenziyaladrma dvlt paylar var v bu obyektlrdn bzilri artq il bal faliyytd ffafl tmin etmli v beynlxzgninkildirilib. alq tcrbni nzr almaldr; milli informasiya AR Rabit Nazirliyinin sasnamsindn frqli olaraq, resurslarnn beynlxalq alm atdrlmas n onAR RTN-nin sasnamsind dvlt mssislrinin larn mumdnya elektron informasiya mkanna inyaradlmas hququ bir-baa olaraq gstrilmmidir. teqrasiyasna yardm etmsi prioritet sahlr hesab Bel ki, birincinin sasnamsin mvafiq olaraq Azr- olunmudur. Strategiyann hyata keirilmsind baycan Respublikas Rabit Nazirliyinin qanunveri- Azrbaycan Respublikasnn digr dvltlrl v ciliy mvafiq qaydada rabit mssislri yaratmaq, beynlxalq tkilatlarla mnasibtlrind vahid yenidn tkil etmk v lv etmk hququ vardr. siyastin hyata keirilmsinin tmin edilmsi RTN sasnamsi demk olar ki tam olaraq bu mqsdil prosesin itiraklarnn bu istiqamtd orqann tnzimlyici funksiyan brqrar edib v onun faliyyti Xarici lr Nazirliyi trfindn laqlndirilir.

tsrrfat faliyyti bard bir baa olaraq he bir nor- Qeyd etmk lazmdr ki, beynlxalq laqlr aid malar ks etmir. Strategiyada ks olunmu mddalar Qanunun bu Telekommunikasiya sahsind beynlxalq mk- prinsipin bir qdr aydnlq gtirib. Telekommudalq prinsipi is z sasn blk d Azrbaycan Re- nikasiya sahsind beynlxalq mkdalq mxtlif spublikas Prezidentinin 2003-c il 17 fevral tarixli istiqamtd ola bilr : iqtisadi, elmi-texniki, hquqi v 1146 nmrli Srncam il tsdiq olunmu Azrbay- s. Beynlxalq mkdalqda dvlt bilavasit itirak can Respublikasnn inkiaf namin informasiya v ed bilr (Msln, dvltlraras beynlxalq mqavkommunikasiya texnologiyalar zr Milli Strate- il), v ya bu v ya digr sahvi beynlxalq tkilatgiyadan gtrmdr. Strategiyaya mvafiq olaraq larda itirak (Msln, BeynlxalqTelekommunikasiya cari vziyyti msbt xarakteriz edn amillr ttifaq) ed bilr. Bundan lav, beynlxalq mksiyahsna lkd iqtisadi faliyyt v investisiyalarn dalq hquqi xslr vasitsil (Msln, mobil raqoyuluu n lverili raitin mvcudluu v bunun bit operatorlar trfindn imzalanan rouminq beynlxalq tkilatlar, o cmldn qtisadi mk- mqavillri) hyata keiril bilr.

dalq v nkiaf Tkilat trfindn tannmas v Telekommunikasiya haqqnda qanunun 3.2.1-ci madxarici investorlarn informasiya v kommunikasiya dsindn 3.2.8-ci maddsin qdr telekommutexnologiyalarnn ttbiqi sahsin marann olmas nikasiya faliyytinin istiqamtlri myyn edilmidir.

v Azrbaycann lverili corafi mvqeyi v lk Baqa szl bu maddlr dvltin tnzimlm razisindn beynlxalq nqliyyat magistrallarnn v funksiyasn znd ks etdirmidir. Bu istiqamtlrin rabit kanallarnn kemsi d daxil edilmidir. Cari sas is RTN-nin sasnamsind ks olunmudur.

vziyyti mnfi xarakteriz edn amillr is respub- Telekommunikasiya faliyyti (daha dorusu telekomlikann informasiya v kommunikasiya texnologiyalar munikasiyada dvlt faliyyti) bard bir qdr trafl sahsind bir ox beynlxalq inteqrasiya ynml lay- mlumat nvbti maddlrd verilmidir. Qanunun ihlrd fal itirak etmmsi d aid edilmidir.Bu 3.2.1-ci maddsind ks olunan vahid dvlt siyassndd hminin nformasiya cmiyytin keid tinin formaladrlmas v hyata keirilmsi v 3.2.2n lverili raitin yaradlmasnda dvltin aparc ci maddd dvlt tnzimlnmsinin hyata rol oynamas, informasiya v kommunikasiya keirilmsi istiqamti RTN-nin sasnamsind Nazirtexnologiyalar sahsind lknin milli maraqlarn liyin vzifsi kimi mvafiq olaraq 9.1-ci maddsind tmin edn beynlxalq mkdaln inkiaf et- rabit v informasiya texnologiyalar sahsind vahid dirilmsi faliyytinin olduu da qeyd edilmidir. Milli dvlt siyastini formaladrmaq v hyata keirmk Strategiya Azrbaycan Respublikasnda informasiya v rabit v informasiya texnologiyalar sahsind ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info vahid dvlt siyastini formaladrmaq v hyata larn xarlmas hququna malikdir. Qanunun 17.4-ci keirmk v rabit v informasiya texnologiyalar maddsind tkilati-hquqi v mlkiyyt formasnsahsind dvlt tnzimlnmsini hyata keirmk dan asl olmayaraq Azrbaycan Respublikas kimi myyn edilmidir. Rabit Nazirliyinin sas- razisind faliyyt gstrn rabit mssislri Azrnamsin uyun olaraq Azrbaycan Respublikas Ra- bay-can Respublikasnn qanunvericiliyi il myyn bit Nazirliyi z slahiyyti daxilind rabit sahsind edilmi qaydada kfiyyat v ks-kfiyyat tdbirdvlt idaretmsini hyata keirir v respublikada lrinin keirilmsi n rait yarat-maa, bu btn dvlt televiziya, radio, elektrik v pot rabit mqsdl mvafiq icra hakimiyyti orqan trfindn nvlrinin yaymna rhbrlik edirdi. Telekommu- myyn ediln rtlr uyun rabit bklrini nikasiya sahsinin inkiaf v onun beynlxalq lav texniki vasitlrl tchiz etmy, tkilati telekommunikasiya bklri il inteqrasiyann tmin msllri hll etmy v bu tdbirlrin keirilmsind olunmas n raitin yaradlmas istiqamti istifad olunan sullar gizli saxlamaa borclu olduu beynlxalq mkdalq prinsipi il sx laqlidir. RTN- ks olunmudur. Bu istiqamti tmin edn hminin nin sasna-msin gr Nazirlik rabit vasitlrinin 30 sentyabr 2005-ci il tarixli Kfiyyat v ks-Kv xidmtlrinin, informasiya texnologiyalarnn fiyyat Faliyyti Haqqnda Azrbaycan Respub-likas inkiafnn proqnozlar sasnda rabit v informasiya Qanununun ttbiq edilmsi il laqdar Azrbaycan texnologiyalarnn inkiaf konsepsiyalarn hazrlayr Respubli-kasnn bzi Qanunvericilik aktlarna v hyata keirilmsini tkil edir, Azrbaycan Re- lavlr edilmsi bard Azrbay-can Respubspublikasnda rabit v informasiya texnologiyalar likasnn Qanununa mvafiq olaraq Rabit haqqnda sahsinin inkiaf mqsdi il qabaqcl beynlxalq Azrbaycan Respublikasnn Qanununun 32-2 -ci tcrb nzr alnmaqla elmi-texniki siyasti ilyib maddsin mvafiq dyiikliklr edilmidir. Dyiiklikhazrlayr v hyata keirir, nazirlik v tabeliyind olan lr uyun olaraq Tkilati-hquqi v mlkiyyt forqurumlar zr sosial-iqtisadi inkiaf proqnozlarn masndan asl olmayaraq Azrbaycan hazrlayr v icrasn tmin edir; telekommunikasiya Respublikasnn razisind faliyyt gstrn rabit infrastrukturunun inkiaf etdirilmsi n tdbirlr mssislri Azrbaycan Respubli-kasnn qanungrr; rabit v informasiya texnologiyalar sahsind vericiliyi il myyn edilmi qaydada kfiyyat v sahibkarln inkiafna kmk gstrir v salam ks-kfiyyat tdbirlrinin keirilmsi n rait rqabt lazmi raitin yaradlmas n z yaratmaa, bu mqsdl mvafiq icra hakimiyyti slahiyytlri daxilind tdbirlr grr, nazirliyin orqan trfindn myyn ediln rtlr uyun rafaliyyti sahsind sahibkarln inkiaf etdirilmsi il bit bklrini lav texniki vasitlrl tchiz etlaqdar tkliflr verir v onlarn hyata keir- my, tkilati msllri hll etmy v bu tdbirlrin ilmsind itirak edir v s. funksiyalar yerin yetirir. keirilmsind istifad olunan sullar gizli saxlamaa Dvlt idariliyi, lknin mdafisi, milli thlksizliyi borcludurlar. Bu tlblrin pozulmasna gr rabit v ictimai asayiin qorunmasnda telekommunikasiya mssislri Azrbaycan Respublikasnn qanunverixidmtlrin tlbatn dnilmsin zruri raitin ciliyi il myyn edilmi qaydada msuliyyt dayryaradlmas istiqamti Kfiyyat v ks-kfiyyat lar. Yekun olaraq qeyd etmk lazmdr ki, dvlt faliyyti haqqnda AR Qanunu il laqlidir. Kfiyyat idariliyi, lknin mdafisi, milli thlksizliyi v icfaliyyti Azrbaycan Respublikasnn mvafiq dvlt timai asayiin qorunmasnda telekommunikasiya xidorqanlarnn lknin siyasi, iqtisadi, sosial, elmi- mtlrin tlbatn dnilmsin zruri raitin texniki, hrbi v digr sahlrd milli maraqlarnn yaradlmas istiqamtinin hquqi tnzimlnmsi mdafisi il bal mlumatlarn ld edilmsin v hminin mxtlif normativ-hquqi aktlarla da hyata thlilin ynlmi, milli thlksizliyin tmin edilmsi keirilir. Fvqlad hallarda telekommunikasiya mqsdi il, ks-kfiyyat faliyyti is Azrbaycan bklrinin dayanql ilmsinin tmin edilmsi Respublikasnn mvafiq dvlt orqanlar trfindn telekommunikasiyaya olan tlbatn vaci-liyini biruz xarici xsusi xidmt orqanlarnn, tkilatlarn v ayr- verir. AR Konstitusiyasnn 112-ci maddsin gr, ayr xslrin Azrbaycan Respublikasnn mstqil- Azrbaycan Respublikasnn Prezidenti tbii liyin, suverenliyin, razi btvlyn, konstitusiya flaktlr, epidemiyalar, epizootiyalar, byk ekoloji quruluuna, iqtisadi, mdafi, elmi-texniki poten- v baqa qzalar ba verdikd, habel Azrbaycan sialna v digr milli maraqlarna zrr vura bilck Respublikasnn razi btvlynn pozulmasna, kfiyyat, terror-txribat v sair pozuculuq mllrinin dvlt qar qiyama v ya dvlt evriliin akarlanmas, qabaqlanmas v qarsnn alnmas ynldiln hrktlr edildikd, zoraklqla mayit mqsdi il hyata keiriln xsusi faliyytidir.

Qeyd olunan ktlvi itialar yarandqda, vtndalarn olunan faliyytin subyektlri Azrbaycan Respub- hyat v thlksizliyi, yaxud dvlt tsisatlarnn likasnn qanunvericiliyi il nzrd tutulmu qaydada normal faliyyti n qorxu trdn digr mrabit kanallarndan v digr mnblrdn mlumat- naqilr meydana gldikd Azrbaycanlikasnn ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info ayr-ayr yerlrind fvqlad vziyyt ttbiq edir sasn mummilli informasiya resurslarnn forv bu bard qbul etdiyi frman 24 saat md- malamas prosesinin hddn artq lng getmsi dtind Azrbaycan Respublikas Milli Mclisinin cari vziyyti xarakteriz edn amillrl baldr.

tsdiqin verir. Bu madd il fvqlad hal rejimini Mhz buna gr d informasiya cmiyytinin formyyn etmk olar. RTN z slahiyytlri dax- malamasnda dvltin rolu kimi milli v dvlt inilind rabit obyektlrinin mhafizsini tkil edir formasiya sistemlrinin yaradlmas, informasiya v fvqlad vziyytin nticlrinin aradan resurslarnn formaladrlmas, dvlt orqanqaldrlmasnda v fvqlad hallar raitind larnn bu istiqamtd faliyytinin idar edilmsi, qarlql laqd olan rabit bksinin vtndalarn dvlt informasiya resurslarna dayanql iinin tmin olunmas n material mracit etmsi n imkan yaradlmas lav ehtiyatlarnn ylmas planlarn hazrlayr v edilmidir. Milli informasiya resurslar il laqdar hyata keirilmsind itirak edir. Fvqlad hal- Strategiyada Millilik prinsipi ildilmidir. Milliliy larda Nazirliyin slahiyytlrin aid edilmi sasn milli informasiya resurslarnn hazrlanmsllrin hlli n myyn edilmi qaydada masna, milli proqram tminatnn yaradlmasna mlkiyyt v tkilati-hquqi formasndan asl ol- stnlk verilir, Azrbaycanda yaayan digr mayaraq btn operatorlarn rabit v informasiya xalqlarn informasiya resurslarnn formalamas texnologiyalarndan istifad etmk hququ vardr. n rait yaradlr. halinin btn tbqlrinin informasiya resurslarna mracit imkanlarn Fvqlad Hallar zr Dvlt Komissiyas Bir- genilndirmk n regional v mhlli inforlmi Milltlr Tkilatnn nkiaf Proqram il masiya-tlim mrkzlrinin yaradlmas v inkiaf birg fvqlad hallarn qarsnn alnmasna v etdirilmsi, halinin az tminatl tbqlrin pulbrpasna ynlmi Fvqlad hallarda idaret- suz informasiya xidmtlrinin gstrilmsi n my hazrlq sisteminin yenidn qurulmas v raitin yaradlmas, vtndalara informasiya xidinkiaf zr Milli Proqram(AZE/99/001/07/99) mtlri gstrn dvlt avtomatladrlm hyata keirmilr. Layihnin sas mqsdi mlumat sis-temlrinin, tematik, sah, regional infvqlad hallara hazrlq v idaretm Milli Plann formasiya resurslarnn yaradlmas nzrd tutulhazrlanmas, hminin fvqlad hallarda mu v buna demk olar ki nail olunmudur.

idaretm il bal normativ v tnzimlyici hquqi Strategiya milli informasiya resurslarnn mahiyysndlrin ilnib hazrlanmas olmudur. Bu lay- tini faliyyt istiqamtlri zr aparlacaq sas ih rivsind Fvqlad hallarda rabit v ilr siyahsnda vermkl amdr. Strategiyaya xbrdarlq sisteminin v Flaktlr tbabtinin sasn faliyyt istiqamtlri zr milli inforTexniki-iqtisadi saslandrmalar ilnib hazrlan- masiya resurslarna aid aparlacaq sas ilr m v bel hallarda rabit v xbrdarlq sistem- aadak kimi gstrilmidir:

inin pilot variant hyata keirilmidir. vahid milli elektron informasiya mkanRabit haqqnda AR Qanununa mvafiq olaraq nn formaladrlmas;

is, Azrbaycan Respublikasnn qanunvericiliyi il elektron informasiya mkannda Azrbaymyyn edilmi qaydada v hallarda, o cmldn can dilinin geni istifadsinin tmin olunmas;

hrbi v ya fvqlad vziyyt, ba vermi tbii milli tarixi, dbi v mdni irsin qorunub flakt (qza) zaman rabit faliyyti v ondan is- saxlanmas v tbliind, o cmldn kitabxana, tifad hquqlar mhdudladrla bilr. muzey v arxiv ilrind informasiya v kommuOperatorlar arasnda arabalant mnasibtlrinin nikasiya tnzimlnmsi, milli informasiya resurslarnn for- texnologiyalarnn geni ttbiq olunmas;

maladrlmas v qanunvericilikd myyn milli azlqlarn mdni inkiafna xidmt edilmi tlblr ml olunmasna dvlt nzar- edn informasiya resurslarnn formaladrltinin hyata keirilmsi istiqamtlri d ikinci v masna rait yaradlmas;

nc xslrin maraqlar zrind qurulub. milli informasiya resurslarnn beynlxalq Btn bu faliyyt RTN-nin hquq v vziflrin alm atdrlmas n onlarn mumdnya aid edilmidir. Strategiyann mtnindn d grnr elektron informasiya mkanna inteqrasiyas;

ki, artq respublikann ali v orta ixtisas mk- Azrbaycan diasporuna elektron infortblrin tlb qbulu prosesind yeni masiya dstyinin tmin olunmas;

texnologiyalar geni kild ttbiq edilmi, on-line nternetin Azrbaycan seqmentinin rejimind biliyin yoxlanlmas hyata keirilmi, bu genilndirilmsi, milli axtar saytlarnn inkiaf sahd informasiya resurslar formaladrlmdr. etdirilmsi;

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .