WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 17 |

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Bu ura, Azrbaycan Respublikasnda qvvd olan tnzimlnn mallarn (ilrin, xidmtlrin) Siyahsna qanunvericilik v normativ hquqi aktlara uyun Rabit sahsind xidmtlr (mumi istifadd olan olaraq dvlt tnzimlnmsin aid edilmi tariflrin elektrik, pot v teleqraf rabitsi xidmtlri, (qiymtlrin) v rsumlarn lknin iqtisadi qbuledici-verici radio v televiziya stansiyalarnn, maraqlarnn tmin edilmsi baxmndan v onlarn yksktezlikli qurularn istismar v nzarti, sviyylrinin tnzimlnmsi zr tkliflri, iqtisadiyy- beynlxalq, hrlraras, hrdaxili v rayon teleatn btn sahlrind tariflrin (qiymtlrin) v r- fon rabitsi v s.) daxil edilmidir. hrlraras v sumlarn sviyysin gcl tsir gstrn enerji beynlxalq, Dvlt radiorabit, radioyaym v teledayclarnn v habel tbii inhisar subyektlrinin viziya yaym texniki vasitlrindn istifad olunmas mhsullarnn (xidmtlrinin) tariflrinin (qiymtlrinin) v radiotezliklrin qeydiyyat, elektromaqnit uzlamvcud tnzimlm prinsiplrinin tkmilldirilmsi masnn tminat v istismarna nzart tariflrinin zr tkliflri; tariflrin (qiymtlrin) v rsumlarn qvvy minmsi haqqnda 23.07.2004-c il tarixli dvlt tnzimlnmsinin qanunvericilik v normativ Tarif (qiymt) urasnn qrar mvcuddur ki, qeyd olhquqi bazasnn tkmilldirilmsi, tariflrin unan xidmtlrl laqdar qiymtlri myyn(qiymtlrin) v rsumlarn formalamas v ttbiq ol- ldirmidir.

unmasna dvlt nzartinin gclndirilmsi zr tk- Qanunun 3.1.5-ci v 3.1.6-c maddlri telekommuliflri; lk iqtisadiyyatnn maraqlarnn tam tmin nikasiya bksinin faliyytinin etibarlln tmin edilmsi baxmndan xarici rqabtin mnfi tsirindn edilmsi prinsiplrini ks etdirir. Bu prinsiplr uyun v daxili rqabt qabiliyytli istehsal qorumaqla on- olaraq telekommunikasiya bklrin btvly v larn faliyyt gstrmsi n lverili raitin onlarn qarlql faliyytinin operativliyi brqrar yaradlmas mqsdil gmrk tarif v rsum edilmidir. Qanunun 34.2.-ci maddsin sasn drclrinin myynldirilmsi v dyidirilmsi, abunilr telekommunikasiya bklrinin islav dyr vergisindn azad olunan mallarn siyahs tismarn, btvlyn, qarlql balantsn, inforbard, qeyri-tarif tnzimlnmsi, gmrk tarif masiya mhafizsini, radioelektron vasitlrinin gztlrinin ttbiq edilmsi il bal tkliflri hazr- elektromaqnit uyunluunu thlk altna qoyan layr v urann sdri v zvlri trfindn imzala- mllr yol vermmlidir. kinci prinsip daha ox isnaraq v mvafiq tdbirlr grlmsi n tehlaklarn maraqlar il laqdardr. bklrin Azrbaycan Respublikasnn Nazirlr Kabinetin qarlql faliyytind, o cmldn informasiyann tqdim edilir. trlmsind v s. amillrd cldlik gstrilmlidir.

Tbii inhisarlar haqqnda 15 dekabr 1998-ci il tarixli Radiotezliklrin, nmr resurslarnn v qsa kodlarn Azrbaycan Respublikasnn Qanununun 5-ci mad- smrli istifadsi prinsipi istehlaklara istiqamtlnib dsinin 1.8.-ci bndin mvafiq olaraq mumi isti- v burada sas ideya brpa olunmayan resursdan fadd olan elektrik v pot rabitsi xidmtlri, daha faydal v hmiyytli drcd istifad edilmqbuledici - verici radio v televiziya stansiyalarnn, sidir.

yksktezlikli qurularn istismar v nzart Rabitnin tnzimlnmsi zr Ukrayna Milli Komisfaliyyti tbii inhisar subyektlrinin faliyyt sahlri siyas Radiotezlik resurslarndan istifad n lisenhesab olunur. Tbii inhisar subyekti tbii inhisar ziyalarn verilmsi zr tender v msabiqlrin raitind mt istehsal (sat) il mul olan keirilmsi Qaydalarn tsdiq etmidir. Bel mstsrrfat subyektidir. Tbii inhisar subyektlrinin abiqlrin v ya tenderlrin keirilmsi zaman itifaliyytinin dvlt tnzimlnmsin hminin raklar n brabr rait yaradlr v lisenziya n mtnin qiymtlrinin (tariflrinin) tnzimlnmsi d nzrd tutulmu ilkin qiymtdn n ox qiymt tklif aiddir. Mvafiq icra hakimiyyti orqan trfindn edn xs qalib hesab olunur. Artq naqilsiz myyn edilmi qiymtlrin (tariflrin) dy- texnologiyalarn geni vst ald lklrd radioteidirilmsin gr minimum mk haqqnn 15000 zliklr defisiti yaranmdr. Yaxn illrd bu defisit el mislindk Tbii inhisar subyektlrin crim Azrbaycanda da hiss olunacaq, bu da ki mvafiq (maliyy sanksiyalar) ttbiq edilir. "Azrbaycan Re- orqanlarn radiotezliklrin blnmsind daha da sisspublikasnda antiinflyasiya tdbirlrinin g- tematik qaydalarn ttbiqin mcbur edck. Bel sisclndirilmsi haqqnda" Azrbaycan Respublikas tematik tdbirlrin n tsirlisi is, brpa olunmayan Prezidentinin 2005-ci il 31 may tarixli 242 nmrli Fr- resurslarn bldrlmsi zaman tenderlrin keirmannn 4.2-ci bndinin icrasn tmin etmk mqsdi ilmsi, bel resurslardan smrli istifady nzart il "Qiymtlri (tariflri) dvlt trfindn tnzimlnn edilmsi v ciddi sanksiyalarn ttbiq edilmsi. Btn mallarn ilrin, xidmtlrin) Siyahsnn tsdiq bu tdbirlr qeyd etdiyimiz prinsipin sifariilr edilmsi haqqnda Azrbaycan Respublikas Nazirlr trfindn realiz olunmasna mcbur edck v eyni Kabinetinin 2005-ci il 28 sentyabr tarixli 178 nmrli zamanda dvlt bdcsin olan dmlrin hcmini qrarna sasn Qiymtlri (tariflri) dvlt trfindn xeyli artracaq.ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Avropa Parlamentinin v ttifaqnn 7 mart 2002-ci il edir, sahibkarlq faliyytinin daltli sullarla aparltarixli Elektron kommunikasiya bklri v xid- masna hquqi zmin yaradr, bazar subyektlrinin mtlrinin avtorizasiyaladrlmas zr 2002/20/ haqsz rqabt metodlarndan istifady gr mDirektivini (http://europa.eu. int/eur-lex/lex/LexUriS- suliyytini nzrd tutur. "Antiinhisar faliyyti erv/LexUriServ.douri=OC:L:2002:108:0021:0032:EN haqqnda" AR Qanununda inhisarlq faliyyti v :PDF) qbul edilmidir. Avtorizasiya myyn rqabt anlaylar istifad edilmidir.

faliyyt nvnn hyata keirilmsin razlq ver- Rqabt bazar subyektlri arasnda sahibkarlq ilmsi prosedurunu bildirir. Bu Direktivin sas mvqeyi faliyytinin n lverili rtlri urunda mbariznin yeni zvlrin (xslrin) bu sferaya daxil olmasnn el formasdr ki, bu zaman onlarn mstqil mhdudladrlmasna qadaa qoyulmasdr. Burada faliyytlri hr birinin bazarda mt dvriyysinin istisna kimi radiotezliklrin effektiv istifadsi n mumi vziyytin tsir etmk imkann sasl nzrd tutulan hcmd mhdudiyytlr surtd mhdudladrr v istehlakya lazm olan gstrilmidir. Direktivin 5-ci maddsi mhz bu prob- mallarn istehsaln stimulladrr. inhisarlq faliyyti lem zrind dayanmdr. is, inhisarln bu v ya digr formas olub, tsrMxtlif lklrin qanunvericilik sviyysind radiote- rfat subyektlrinin, yaxud icra hakimiyyti v zlik resursuna bu qdr diqqtli yanama onun idaretm orqanlarnn rqabt yol vermmy, onu hmiyytinin artmasndan v znn is azalmasn- mhdudladrmaa, yaxud aradan qaldrmaa dan yaranmdr. Bel ki, son on il rzind radiokanal ynldilmi faliyytdir.

vasitsil hyata keiriln naqilsiz rabit geni yayl- Azrbaycan Respublikasnda nhisar mssislrin, maa balayb. Brpa olunan resurs hesab ediln tkilatlarn v birliklrin Dvlt Reyestrin daxil naqilli rabitdn frqli olaraq radioxtlr brpa olun- edilmsi v xarlmas qaydasn myyn edn.

mur. nki radiodalalar beynlxalq sviyyd Azrbaycan Respublikasnda nhisar Mssislrin myynldirilib v tezliklr blnmsindn baqa Dvlt Reyestri haqqnda sasnam d hquqi yenilnmsi mmkn deyil. Eyni qayda nmr qvvddir. Dvlt Reyestrinin mqsdi mlkiyyt v resurslarn v qsa kodlara aid edilib ki, bu resurslar- tkilati - hquqi formalarndan asl olmayaraq inhisdan qanunverici smrli istifad prinsipini qbul edib. ar mssislri myyn etmkdn, onlarn hkmBu prinsipin realiz formas mxtlif qanunlarla tnz- ran mvqelrindn sui istifadlrinin v bunun imln bilr. nticsind sahibkarln v rqabtin inkiaf yolTelekommunikasiya haqqnda qanunun n zk v unda yaradlan manelrin qarsn almaqdan, ishqiqtn d telekommunikasiya bazarnn inkiafna tehlaklarn hquqlarnn mdafisini tmin tsir gstr bilck prinsiplrindn biri kimi telekom- etmkdn ibartdir. Dvlt reyestrin daxil ediln inmunikasiya xidmtlri bazarnda inhisarln yolver- hisar mssislrin v tbii inhisarlarn faliyytilmzliyi v salam rqabt mhitinin tmin edilmsi in nzart Komit trfindn hyata keirilir v prinsipini hesab etmk olar. Rqabt v inhisarlqla onlara antiinhisar qanunvericiliyind habel digr qalaqdar AR Konstitusiyasnn 15-ci maddsinin 2-ci nunvericilik aktlarnda nzrd tutulmu tsir vasitlri bndind d normalar mvcuddur. Bu bnd sasn ttbiq oluna bilr.

Azrbaycan dvlti bazar mnasibtlri sasnda iqti- Tbii inhisarlar haqqnda 15 dekabr 1998-ci il tarixli sadiyyatn inkiafna rait yaradr, azad sahibkarla Azrbaycan Respublikasnn Qanunu bu prinsip aid tminat verir, iqtisadi mnasibtlrd inhisarla v olan normativ hquqi snddir. Bu Qanun Azrbayhaqsz rqabt yol vermir. AR Mlki Mcllsinin can Respublikasnda tbii inhisarlarla bal dvlt 16.2. -ci maddsinin tlblrin gr mlki hquqlar- tnzimlnmsinin tkilati v hquqi saslarn dan rqabti mhdudladrmaq mqsdi il istifad myyn edir. Tbii inhisar subyektlri il isedilmsin, habel bazarda hakim mvqedn sui-is- tehlaklarn maraqlarnn uzladrlmasn tmin ettifad olunmasna yol verilmir. my ynldilmidir. Tbii inhisar subyektlrinin, slind bu prinsipi "Telekommunikasiya haqqnda" istehlaklarn, mvafiq icra hakimiyyti v yerli qanun qbul edilmdikdn vvl d mxtlif qanun- znidaretm orqanlarnn itirak etdiyi mhsul, i, lar tmin edirdi. Bel ki, 4 mart 1993-c il tarixli "Anti- xidmt bazarlarnda yaranan mnasibtlrin tnziminhisar faliyyti haqqnda" v 2 iyun 1995-ci il tarixli lnmsi bu Qanunun tnzimldiyi mnasibtlrdir.

"Haqsz rqabt haqqnda" Azrbaycan Respub- Tbii inhisar dedikd, istehsaln texnoloji xlikasnn Qanunu qbul edilmidir. Birinci qanun in- susiyytlrin gr rqabtin olmad raitd tlhisarlq faliyytinin qarsnn alnmasnn, batn dnilmsi daha smrli olan v inhisar mhdudladrlmasnn v aradan qaldrlmasnn subyektlrinin istehsal etdiyi mt istehlakda baqa tkilati v hquqi saslarn myyn edirs, ikincisi mt il vz edil bilmyn mt bazarnn haqsz rqabtin qarsnn alnmasnn v aradan vziyytidir. Azrbaycan Respublikasnda Antiinflyqaldrlmasnn tkilati-hquqi saslarn myyn asiya Tdbirlrinin Gclndirilmsi Haqqnda 31 may ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info 2005-ci il tarixli Azrbaycan Respublikas Preziden- namnin 2-ci maddsin sasn RTN Azrbaycan tinin Frmannda inflyasiya sviyysini artran amil- Respublikasnda rabit (telekommunikasiya, pot) v lrin sosial-iqtisadi hyata mnfi tsirini informasiya texnologiyalar sahsind dvlt siyasmhdudladrmaq n mxtlif tdbirlrl yana tini formaladran v hyata keirn normativ hquqi iqtisadiyyatda salam rqabt mhitinin formalamas tnzimlnmni, rabitnin v informasiya texnologi il bal bir sra vacib tdbirlrin hyata keirilmsi yalarnn inkiafn tmin edn, bu sahlrd digr zrurtinin yaranmas da vurulanmdr. Bu frmanla dvlt orqanlarnn faliyytini laqlndirn mrkzi Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf Nazirliy- icra hakimiyyti orqandr. sasnamnin 9.2-ci madin lkd inhisarla qar mbariz v salam dsin mvafiq olaraq rabit v informasiya rqabt mhitinin formalamas il bal faliyytini texnologiyalar sahsind dvlt tnzimlnmsini gclndirmsi, bu sahd qanunvericiliyi pozanlara hyata keirmk RTN-nin sas vziflrindn biridir.

qar ciddi tdbirlr hyata keirilmsi gstrii ver- Bundan lav Rabit v nformasiya Texnologiyalar ilmidir. RTN-nin sasnamsinin 10.34-c mad- Nazirliyinin sasnamsin mvafiq olaraq RTN, radsinin sasn rabit v informasiya texnologiyalar bit v informasiya texnologiyalar sahsind faliyyt sahsind sahibkarln inkiafna kmk gstrir v gstrn v nizamnam kapitalnda dvltin pay olan salam rqabt lazmi raitin yaradlmas n z mssislrd qanunvericilikl myyn edilmi qayslahiyytlri daxilind tdbirlr grr, nazirliyin dada dvltin maraqlarn tmsil edir v z faliyyti sahsind sahibkarln inkiaf etdirilmsi il slahiyytlri daxilind onlarn faliyytin nzarti laqdar tkliflr verir v onlarn hyata keir- hyata keirir.

ilmsind itirak etmk Nazirliyin funksiyalarndan Hazrda RTN tnzimlyici funksiyaya malik olmaqla, biridir. hminin kommersiya faliyyti il mul olan Qrarlarn qbul edilmsin ffaflq v akarln hquqi xslrin tsisisidir. Yni dvlt inhisarl tmin edilmsi prinsipi d sas balanc ideyalarn- hm dvlt tnzimlnmsind, hm d tsrrfat dandr. Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2003- funksiyasnda mvcuddur. Sadalanan birinci c il 17 fevral tarixli 1146 nmrli Srncam il tsdiq funksiyann onun balansnda olan hquqi xslrin olunmu Azrbaycan Respublikasnn inkiaf namin mnafeyin uyunlamasnn qarsn almaq n informasiya v kommunikasiya texnologiyalar zr Telekommunikasiya haqqnda qanun bu prinsipi ttMilli Strategiyann sas vziflrin effektiv, ffaf v biq etmidir.Avropa Parlamentinin v ttifaqnn nzart oluna biln dvlt idaretmsi v yerli zni- aprel 1997-ci ild qbul etdiyi 97/13/EC Direktivi daretmnin hyata keirilmsi, elektron hkumtin telekommunikasiya xidmtlrinin v infrastrukturunun yaradlmas, elektron ticartin formaladrlmas v tam liberallamas prinsipini dstklyir. Direktivd inkiaf etdirilmsi d aid edilmidir. Bu sndd f- dvlt tnzimlyici orqana anlay verilmidir faflq prinsipin aydnlq gtirilmidir v ffaflq prin- myyn qaydalar hazrlayan v onlarn yerin yetirsipin sasn informasiyaladrma il bal btn ilmsin nzart edn, telekommunikasiya tkilatfaliyyt akar raitd hyata keirilir, faliyytl larndan hquqi chtdn ayr v mstqil faliyyt laqli sas qaydalar, tdbirlr btn vasitlrl icti- gstrn orqan v ya orqanlar. Znnimc lav rh maiyyt atdrlr, ictimai mzakirlr aparlr, btn ehtiyac yoxdur. Hquqi baxmdan he ks dvlt trflrin fikri yrnilir v nzr alnr. Strategiyaya telekommunikasiya irktlrinin onlarn mnafeyini sasn informasiya v kommunikasiya texnologiyalar gdn hr hans qrarn qbul edilmsini istisna ed sahsind lisenziyaladrma il bal faliyytd f- bilmz. Bu hquqi xslrin tsisisi el telekommufaflq tmin olunmaldr. Bu prinsipl maraql xslr nikasiya sahsind tnzimlyici funksiyalara malikdir.

ictimai maraq ksb edn v xsi maraqlara toxunan, Bel anlalmazlqlarn qarsn almaq n qanunhminin qbul olunmu v olunacaq qrarlar verici bel prinsipin ttbiqini labd hesab edib.

barsind qanunvericilikd nzrd tutulan qaydada Lakin, bu prinsipin gerkldirilmsi n bu sahd mlumatlandrlmaldrlar. Qanunun 3.1.10.-cu mad- mvcud olan dvlt inhisarl aradan qaldraram dsi il telekommunikasiya sahsind dvlt tnzim- ham n brabr rtlrin tqdim edilmsi vacibdir.

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .