WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 17 |

susildirm kodu operatorun, provayderin v ngilis dilind ccTLD (Country Code Top Level Doabuninin myynldirilmsi n ttbiq ediln mains) kimi myyn edilmi lk kodlu yksk rqmlr v/v ya) iarlrdir. BT-nin tvsiylrin sviyyli domen qlobal nternet bksind lky sasn istifad olunan iarlrin say 15-i kemm- mxsus milli seqmenti ks etdirn rti iardir v lidir. Anlayda gstrilms d bu kateqoriyaya AZ SO 3166-1 beynlxalq standartna mvafiq hminin lknin mxsusildirilmi kodu da daxil olaraq Azrbaycan Respublikasnn rsmi iki hrfli koolduunu myyn etmi olarq. dudur. SO 3166-1 standart z 3 qrupa blnr. SO Telekommunikasiya bksind v ya telekommu- 3166-1 alpha-2 iki hrfli koddur v n sas ttbiq nikasiya bklri arasnda trln siqnallar sahsi lk kodlu yksk sviyyli domenlrd rast (mlumatlar) toplusu Telekommunikasiya haqqnda glinir. SO 3166-1 alpha-3 hrfli koddur v bu ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info sistem sasn Azrbaycan Respublikasna AZE and Numbers) korporasiyas hyata keirir. CANN kodu verilmidir. SO 3166-1 numeric rqmli sis- (nternetd Adlarn v Nmrlrin Bldrlmsi tem olmaqla Birlmi Milltlr Tkilatnn statistik zr Korporasiya) v ANA (nternetd Nmrlnblmsidir. SO 3166-1 numeric zr Azrbaycana mnin Tyini zr Slahiyytli Tkilat ) trfindn 031 kodu verilmidir. 1999-cu ilin may aynda qbul olunan nternet Bundan lav lokal (yerli) SO kodlar da mvcuddur bksi domen adlar sisteminin strukturu v onlarn v o SO 3166-2 kimi myynldirilib. SO 3166- deleqasiyaladrlmas ( hquq v vziflrin 2:AZ uyun olaraq Azrbaycanda 1 muxtar respub- trlmsi) sndi bu sahd n aparc tvsiy lika, 11 hr v 65 rayon var. Msln, Naxvan xarakterli aktdr. Bu snd ANA tkilatnn RFC Muxtar Respublikas NX, ua hri AZ-SS, Quba 1591 (http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt) v rayonu is AZ-QBA kimi kodladrlb. Domen ad ccTLD 1 (http://www.iana.org/cctld/cctld(domen) - mrkzi idar olunan v domen adlarn news1.htm) rsmi drclrd ks olunan qaydalarn serverlri (DNS) trfindn xidmt olunan nternet icras tcrbsini ks etdirir. Burada yksk sviyyli bksind mkandr. lk kodlu yksk sviyyli DNS-in strukturu v domenlrin deleqasiyasnn idar domenlrin bldrlmsini AB hkumtinin olunmas zr mddalar znd ksini tapr.

CANN (The nternet Corroration for Assigned Names MADD 2. TELEKOMMUNIKASIYANIN TYINATI Telekommunikasiya lknin istehsal v sosial infrastrukturunun trkib hisssi olmaqla, dvlt hakimiyyti orqanlarnn, fiziki v hquqi xslrin, hminin xarici dvltlrin Azrbaycan Respublikasnda faliyyt gstrn diplomatik nmayndliklrinin v beynlxalq tkilatlarn filial v nmayndliklrinin telekommunikasiya xidmtlrin olan tlbatlarn tmin edir.

Rabit haqqnda qanunun 3-c maddsind rabitnin alq mqavil il baqa hal nzrd tutulmaybsa, tyinat ks olunmu v qarlql laqd olan vahid Azrbaycan Respublikasnn vtndalar il brabr istehsal-tsrrfat kompleksi kimi Azrbaycan Re- btn hquqlardan istifad ed bilr v btn vzspublikasnn istehsal v sosial infrastrukturunun ayrl- iflri yerin yetirmlidirlr. AR Mlki Mcllsinin maz hisssi olmaqla onun razisind fiziki v hquqi 9.2.-ci maddsin sasn mlki qanunvericilikl xslrin, dvlt hakimiyyti, o cmldn mdafi, myynldirilmi qaydalar (burada telekommuthlksizlik v ictimai asayii mhafiz orqanlarnn nikasiya xidmtini aid etmk olar), gr qanunda ayr elektrik v pot rabitsi xidmtlrin olan ehtiyaclarn hal nzrd tutulmaybsa, cnbilrin, vtndal oldmk n tkil edilmsi kimi myyn edilmidir. mayan xslrin v xarici hquqi xslrin itirak etTelekommunikasiya haqqnda qanunda bu madd diyi mnasibtlr d ttbiq olunur. Bu maddd pot xidmtini ttbiq etmmkl daha geni subyek- Telekommunikasiya lknin istehsal v sosial infratlr n nzrd tutulmas il mayit olunur. Bel strukturun trkib hisssi kimi ifad edilmidir. nfraki, yeni qanunla Azrbaycan Respublikasnda struktur iqtisadiyyatn inkiafnn mumi rtlrini faliyyt gstrn diplomatik nmayndliklrinin v tmin edn milli iqtisadiyyatn kompleks sahsidir. sbeynlxalq tkilatlarn filial v nmayndliklrinin tehsal v sosial infrastruktur frqlndirilir. stehsal intelekommunikasiya xidmtlrin olan tlbatlarn frastruktur maddi istehsal tmin edirs, sosial tmin edilmsi telekommunikasiyann tyinatna aid infrastruktur insanlarn tlbatlarn dyn, yaay edilmidir. AR Konstitusiyasnn 69-cu maddsin trzinin lazmi keyfiyyt v sviyysini tmin edn v sasn cnbilr v vtndal olmayan xslr s. ynln xidmt sahlrinin qrupu v faliyyt Azrbaycan Respublikasnda olarkn, qanunla v ya nvlridir.

Azrbaycan Respublikasnn trfdar xd beynlxMADD 3. TELEKOMMUNIKASIYA FALIYYTININ SAS PRINSIPLRI V ISTIQAMTLRI 3.1. Telekommunikasiya faliyyti aadak prinsiplr sasnda hyata keirilir:

3.1.1. operatorlarn, provayderlrin, istifadilrin hquq brabrliyi v qanuni mnafelrinin qorunmas;

3.1.2. xsusi tyinatl telekommunikasiya bklri v vasitlri il mlumatlarn qbulunun v trlmsinin qanunvericilikd nzrd tutulan qaydada mxfiliyinin tmin edilmsi;3.1.3. bk mliyyatlarnn thlksizliyinin tmin edilmsi;

3.1.4. tarif siyastinin tnzimlnmsi;

3.1.5. telekommunikasiya bksinin btvlynn qorunmas;

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info 3.1.6. telekommunikasiya bklrinin qarlql faliyytinin operativliyi;

3.1.7. radiotezliklrin, nmr resurslarnn v qsa kodlarn smrli istifadsi;

3.1.8. telekommunikasiya xidmtlri bazarnda inhisarln yolverilmzliyi v salam rqabt mhitinin tmin edilmsi;

3.1.9. qrarlarn qbul edilmsind ffaflq v akarln tmin edilmsi;

3.1.10. telekommunikasiya sahsind dvlt tnzimlm funksiyalarnn tsrrfat funksiyalarndan ayrlmas;

3.1.11. telekommunikasiya sahsind beynlxalq mkdalq.

3.2. Telekommunikasiya faliyyti aadak istiqamtlr sasnda hyata keirilir:

3.2.1. vahid dvlt siyastinin formaladrlmas v hyata keirilmsi;

3.2.2. dvlt tnzimlnmsinin hyata keirilmsi;

3.2.3. telekommunikasiya sahsinin inkiaf v onun beynlxalq telekommunikasiya bklri il inteqrasiyasnn tmin olunmas n raitin yaradlmas;

3.2.4. dvlt idariliyi, lknin mdafisi, milli thlksizliyi v ictimai asayiin qorunmasnda telekommunikasiya xidmtlrin tlbatn dnilmsin zruri raitin yaradlmas;

3.2.5. fvqlad hallarda telekommunikasiya bklrinin dayanql ilmsinin tmin edilmsi;

3.2.6. operatorlar arasnda arabalant mnasibtlrinin tnzimlnmsi;

3.2.7. milli informasiya resurslarnn formaladrlmas;

3.2.8. qanunvericilikd myyn edilmi tlblr ml olunmasna dvlt nzartinin hyata keirilmsi.

Telekommunikasiya haqqnda qanunun 3-c maddsi yazma, telefon danqlar, pot, teleqraf v digr ratelekommunikasiya faliyytinin sas prinsiplri v is- bit vasitlri il trln mlumatn sirrini saxlamaq tiqamtlrin hsr edilib. Bu qanunla sasl, balanc hququna dvlt tminat verir. Bu hquq qanunla qaydalar sadalanaraq prinsip (principium latn sz nzrd tutulmu qaydada cinaytin qarsn almaqolub, sas, balanc bildirir) kimi tqdim edilmi v dan v ya cinayt iinin istintaq zaman hqiqti z telekommunikasiya sahsind hr hans faliyyt bu xarmaqdan tr mhdudladrla bilr. AR Konstiprinsiplr zrind qurulmaldr. Prinsiplr srf tusiyann 69-cu maddsin sasn is Azrbaycan telekommunikasiya faliyyti n nzrd tutulmu- Respublikas razisind daimi yaayan v ya dur. Telekommunikasiya xidmtlri gstrn, onlar mvqqti qalan cnbilrin v vtndal olmayan tnzimlyn xslr 3.1.1-ci maddsin sasn op- xslrin hquq v azadlqlar yalnz beynlxalq eratorlarn, provayderlrin, istifadilrin hquq hquq normalarna v Azrbaycan Respublikasnn brabrliyi v qanuni mnafelrinin qorunmasn qanunlarna uyun olaraq mhdudladrla bilr.

tmin etmlidir. Hquq brabrliyi dvlt, qanun v Hmin ali hquqi sndin 71-ci maddsinin bndmhkm qarsnda yaranr v o, demokratiyann in mvafiq is mharib, hrbi vziyyt v sas elementlrindndir. mumiyytl is nzibati fvqlad vziyyt, habel sfrbrlik elan edilrkn hquqa aid olan nsrlrin geni vst almasndan insan v vtnda hquqlarnn v azadlqlarnn telekommunikasiya sahsind hquq brabrliyi qa- hyata keirilmsi Azrbaycan Respublikasnn nunvericiliy sasn baqa qayda nzrd tutula beynlxalq hdliklrini nzr almaq rti il qismn bilr. Msln, Azrbaycan Respublikasnda bzi v mvqqti mhdudladrla bilr. Hyata keirsahibkarlq faliyyti nvlrin xsusi razlq (lisen- ilmsi mhdudladrlan hquq v azadlqlar ziya) verilmsinin tkmilldirilmsi tdbirlri haqqnda haliy qabaqcadan mlumat verilir.

haqqnda Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 28 Grndy kimi, he d btn hallarda telekommumart 2000-ci il Frmannn 2-ci maddsin sasn nikasiya subyektlrinin hquq brabrliyi v qanuni Azrbaycan Respublikas Prezidentinin frman il mnafelrinin qorunmas prinsipi tmin olunur. Bu mvafiq faliyytl mul olmaq n yaradlm v prinsipi pozan v ya mhdudladran hquqi faktlar bdcdn maliyyldiriln mssis v ya tkilatlar barsind hmin subyektlr vvlcdn mlumatxsusi razlq (lisenziya) almadan bu faliyyt nvlri landrlmaldrlar.

il mul ola bilrlr. Qanuni mnafe is obyektiv Xsusi tyinatl telekommunikasiya bklri v vahquqda ks olunmu v ya dvlt trfindn tmi- sitlri il mlumatlarn qbulunun v trlmsinin nat verilmi sosial nemtlrdn istifad icazsidir. qanunvericilikd nzrd tutulan qaydada mxfiliyinin Bel icaz qanuni mnafey malik olan xslrin tmin edilmsi prinsipi texnoloji v hquqi amillrin mxtlif xslrdn, orqanlardan mvafiq hrktlrin qarlql laqsinin vhdtidir. Telekommunikasiya tlb edilmsi, dvltdn is bu mnafenin qorunmas haqqnda qanunun 21.1-ci maddsin sasn dvlt il mayit oluna bilr. AR Konstitusiyasnn 32-ci hakimiyyti orqanlarnda xsusi tyinatl telekommumaddsinin V bndin mvafiq olaraq Hr ksin nikasiya bklri yaradla bilr.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Xsusi tyinatl telekommunikasiya bklri v va- ifikasiya olunmas, onun surtinin xarlmas, yaxud sitlri dvlt idariliyin, lknin mdafisi, dvltin EHM-in iinin, sisteminin v ya onlarn bksinin thlksizliyi v hquq qaydasnn qorunmas ehtiy- faliyytinin pozulmasna sbb olduqda minimum aclar n nzrd tutulmudur v bu bk vzli mk haqq mblinin be yz mislindn min misrabit xidmtinin gstrilmsi n istifad oluna lindk miqdarda crim v ya bir ildk mddt bilmz. 29 iyun 2004-c il tarixli Kfiyyat v ks-k- islah ilri v ya bir ildk mddt azadlqdan fiyyat faliyyti haqqnda AR Qanunun 17.1.-ci mad- mhrum etm il czalandrlr. Eyni mllr qabaqdsin sasn z faliyytini tmin etmk mqsdi il cadan lbir olan bir qrup xs trfindn trdildikd;

kfiyyat v ks-kfiyyat faliyyti subyektlri infor- vzifli xs trfindn z qulluq mvqeyindn istimasiya, rabit sistemlri, habel kriptoqrafik v digr fad etmkl yaxud elektron-hesablayc manlara, mlumat mdafi sistemlri yarada v onlardan isti- elektron-hesablayc manlar sistemin v ya onlarn fad ed bilr. Qanunun 7.2.6-c maddsinin bklrin daxil olmaq hququ olan xs trfindn tlblrin gr ks-kfiyyat faliyyti subyektlrinin trdildikd v ya klli miqdarda ziyan vurmaqla vziflrin z slahiyytlri daxilind mdafi kom- trdildikd minimum mk haqq mblinin min pleksi, energetika, nqliyyat, rabit v digr sahlrd mislindn iki min mislindk miqdarda crim v ya strateji hmiyytli obyektlrin, hminin milli th- iki ildk mddt islah ilri v ya ildk mddt lksizlik baxmndan hmiyyt ksb edn elmi- azadlqdan mhrum etm il czalandrlr. Qeyd olutexniki aradrmalarn v bu faliyytin nticlrinin, o nan trkib lbtt ki bk mliyyatlarnn faliyytcmldn mlumatlarn, sndlrin v proqram tmi- in qanunsuz mdaxilsi zaman ba verir. Bundan nat vasitlrinin thlksizliyinin tmin edilmsi dax- lav, texniki baxmdan, telekommunikasiya xidildir. Bundan lav kfiyyat v ks-kfiyyat mtlrini tklif edn xs bk mliyyatlarnn thfaliyytinin subyektlri Azrbaycan Respublikasnn lksizliyini tmin etmk n mvafiq avadanlqlara, qanunvericiliyin uyun olaraq dvlt sirri tkil edn proqram tminatna, binaya, qlly v digr mlumatlarn mhafizsini, mxfilik rejimini, xsusi ra- mhndis-texniki obyektlr v hminin elektrobit nvlrinin v ifrlm iinin thlksizliyini tmin maqnit rabit vasitlrin (kabel, optik v radio edilmsind itirak edir. Bu faliyytin icras Azrbay- laqsi v s.) malik olmaldr.

can Respublikasnn qanunvericiliyi il nzrd tutul- Telekommunikasiya haqqnda qanunun 3.1.4.-c mu qaydada kfiyyat v ks-kfiyyat faliyytini maddsind tarif siyastinin tnzimlnmsi prinsipi hyata keirn xsusi xidmt orqanlarnn zrin gstrilmidir. Tarif - myyn xidmt v ya dr. Xsusi tyinatl telekommunikasiya bklri hrktlrin edilmsi n dni mblini v vasitlrin avadanlqlar, proqram tminat, bina, myyn drc (stavka) sistemidir. Bu balanc qll v digr mhndis-texniki obyektlr v mddann sas ondan ibartdir ki, tarif siyasti mhminin elektromaqnit rabit vasitlri (kabel, optik vafiq qanunvericiliy v normalara uyun olaraq v radio laqsi v s.) aid etmk olar. tnzimlnmlidir. Azrbaycan Respublikasnn RaBununla yana RTN-nin sasnamsin uyun bit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi olaraq RTN z slahiyytlri daxilind rabit obyek- haqqnda sasnamnin 10.6.-c maddsind qatlrind qanunvericilikl myyn edilmi qaydada nunvericiliy uyun olaraq RT Nazirliyin faliyyt mxfilik rejiminin qorunmasna v thlksizlik td- sahsin aid olan msllr dair tarif siyastinin birlrinin hyata keirilmsin nzart edir, z formaladrlmasnda itirak edir, bu sahd dvlt slahiyytlri daxilind qarlql laqd olan rabit trfindn tnzimlnn tariflr bard tkliflr verir bksind informasiya thlksizliyin dair v bununla bal slahiyytlri daxilind zruri tdtlblri myynldirir, lknin informasiya th- birlr grr. Azrbaycan Respublikasnn Nazirlr lksizliyinin tmin edilmsi v qanunvericiliy m- Kabineti 31 yanvar 2002-ci ild Azrbaycan Revafiq olaraq mlumatlarn qorunmas sahsind spublikas Tarif (qiymt) urasnn yaradlmas slahiyytlri daxilind tdbirlr grr. haqqnda qrar qbul etdi. Azrbaycan Respubbk mliyyatlarnn thlksizliyinin tmin likasnn Tarif (qiymt) uras respublikada tbii edilmsi hm normativ hquqi aktlarn tlblri, hm inhisar subyektlrinin faliyytinin dvlt tnzimd ki texniki vasitlrl hyata keirilir. AR Cinayt lnmsini gclndirmk, lkd lverili investisiya Mcllsinin 271.1-ci maddsinin tlblrin mvafiq mhiti yaratmaq, istehsaln inkiafn hvslndirmk, olaraq qanunla qorunan kompter informasiyasna, yerli istehsal mallarnn daxili bazarda rqabt qayni man dayclarnda, elektron-hesablayc biliyytini artrmaq, tarif (qiymt) v gmrk rsummanlarda (EHM), elektron-hesablayc manlar sis- larnn evik mexanizmi vasitsi il dvltin iqtisadi temind v ya onlarn bklrind olan infor- siyastinin daha mqsdynl v smrli hyata masiyalara qanunsuz olaraq daxil olma, bu hrktlr keirilmsi mqsdil yaradlan v ictimai saslarla informasiyann mhv edilmsi, tcrid olunmas, mod- faliyyt gstrn qurumdur.

Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .