WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 17 |

caq. Telekommunikasiya vasitlrin hm avadanlq, hm Elektrik v elektromaqnit rabit vasitsi an- d ki proqram tminat aid edilmidir. Avadanlq v laylarnda elektrik sz znnimc dzgn ttbiq ol- proqram tminat ninki informasiyann formaladrlunmamdr - nki n azndan optik v radio rabit mas, qbulu, emal, saxlanlmas, trlmsi, atelektrik rabitsi deyil, elektromaqnit rabitsi vasit- drlmas n, hminin mumiyytl sidir. telekommunikasiya bklrinin funksionallnn Eynil hr hans siqnaln, ssin v tsvirin msafy tmin edilmsi n nzrd tutulmudur. Bel ki, vatrlmsi anlaylarnn bel formada tqdim sitlrin telekommunikasiya vasitsi hesab edilmsi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info n is sas rt kimi mvafiq bk v sistem- mtlri il tmin olunurlar.

lrin yaradlmas, telekommunikasiya xidmtinin //KT sahsinin mumi inkiaf qanunvericilik gstrilmsind istifad olunmas gstrilmidir. bazasnn inkiafndan daha srtlidir, bzi hi1.0.6-c v 1.0.7-ci maddlrin tlblri yalnz tech yeniliklri is qanunverici trfindn telekommunikasiya xidmtinin gstrilmsi n isti- myyn mddt tdkdn sonra nizamlanr.

fad ediln vasit v qurulara aiddir. Telekommu- Bel ki, Kanadann PetsCell irkti heyvanlar nikasiya xidmti is 1.0.4-c maddd rh edilmidir n d xsusi mobil telefonlar hazrlamdr. AR v telekommunikasiya haqqnda AR qanununa Mlki Qanunvericiliyind heyvanlar mlki hquq sasn bu, mvafiq telekommunikasiya bksi va- mnasibtlrin subyektlri hesab olunmur. Lakin, sitsi il hquqi, fiziki xslrin v qanuni saslarla onlar bu cihazn vasitsil telekommunikasiyaya faliyyt gstrn digr subyektlrin telekommu- olan ehtiyaclarn dyirlr ki, Azrbaycanda nikasiyaya olan tlbatnn dnilmsi mqsdil bunun ttbiqi myyn hquqi suallar doura hyata keiriln faliyytdir. bilr.// Qanunverici telekommunikasiya subyektlrini el bu mumistifadli telekommunikasiya bksi maddd myynldirmy chd etmidir. telekommunikasiya xidmtlrinin gstrilmsi n Telekommunikasiya haqqnda qanunda nzrd tu- nzrd tutulan v btn istifadilr qoulma tulmu bu kateqoriya mnasibtlr mlki hquqi m- imkann vern telekommunikasiya bksi, yaxud nasibtlrdir v bu bndi rh edrkn AR Mlki onun bir hisssidir.

Mcllsin mracit etmk zrurti yaranr. mumistifadli telekommunikasiya bksi qarlql AR Mlki Mcllsinin 24.1.-ci maddsin sasn laqd olan rabit (telekommunikasiya) bksinin fiziki xs hquq mnasibtlrind z adndan itirak trkib hisssidir. Qarlql laqd olan telekommuedn insan frdidir. Azrbaycan Respublikasnda nikasiya bksi tkilati-hquqi v mlkiyyt forbtn vtndalar, Azrbaycan Respublikasnn masndan asl olmayaraq (frdi, istehsaldaxili v razisind daimi yaayan v ya mvqqti qalan c- texnoloji rabit bklrindn baqa) mumistifadli nbilr v vtndal olmayan xslr fiziki xs- telekommunikasiya bksinin, dvlt hakimiyyti lrdir. orqanlarnn, mssis, idar v tkilatlarn istiAR Mlki Mcllsinin 43.1.-ci maddsin sasn fadsind olan telekommunikasiya bklrinin hquqi xs qanunla myynldiriln qaydada kompleksindn ibartdir. Azrbaycan Respublikas dvlt qeydiyyatndan kemi, xsusi yaradlm el Rabit Nazirliyinin 31 avqust 1999-cu il 141 nmrli bir qurumdur ki, mlkiyytind ayrca mlak vardr, mri il mumi rabit bksindn istifad Qayz hdliklri n bu mlakla cavabdehdir, z adn- dalar tsdiqlnmidir. Bu qaydalar "Rabit haqqnda" dan mlak v xsi qeyri-mlak hquqlar ld etmk Azrbaycan Respublikas qanununa v "Rabit v hyata keirmk, vziflr damaq, mhkmd haqqnda" Azrbaycan Respublikas qanununun ttiddia v ya cavabdeh olmaq hququna malikdir. AR biq edilmsi bard" Azrbaycan Respublikas PreziMlki Mcllsinin 5.2.-ci maddsin sasn dvlt dentinin 624 sayl 25 iyul 1997-ci il tarixli frmannn hakimiyyti orqanlarnn v yerli znidar orqan- icrasna sasn hazrlanm v mumi rabit larnn digr xslrl mlki hquq mnasibtlri, qa- bksin daxil olan operatorlarn mlkiyyt v tknunda ayr qayda nzrd tutulmaybsa, mlki ilati-hquqi formasndan asl olmayaraq, rabit qanunvericilikl tnzimlnir. Qanuni saslarla qurularna qoulma mnasibtlrini tnzimlyir. Bu faliyyt gstrn digr subyektlr qismind qanun- qaydalara sasn mumi rabit bksi mumistiverici, ehtimal ki, dvlt v bldiyy orqanlarn fadli elektrik rabitsi (telefon, teleqraf, mobil v s.) nzrd tutmudur. bksindn ibart olub, btn operatorlarn istiQanunverici hminin btn istifadilr aid olan fadsi n aq olan bkdir. Telekommunikasiya universal telekommunikasiya xidmti anlayn da sahsind sas faliyyti lbtt ki telekommuttbiq etmidir. Rabit haqqnda RF qanununda uni- nikasiya operatoru hyata keirir. Rabit haqqnda versal rabit xidmti anlay da istifad edilmi v o, qanuna sasn bu rabit mssissi hesab edilmi universal xidmt operatoru trfindn btn Rusiya v tkilati-hquqi v mlkiyyt formasndan asl olFederasiyas razisind rabit xidmti istifadisin mayaraq elektrik v pot rabitsi xidmtlri gstrmyyn vaxtda v myynldirilmi keyfiyytd mk hququ olan v bel xidmtlr gstrn hquqi v srfli qiymtl tqdim olunmas mcburi olan ra- v ya fiziki xsdir. Hazrki Telekommunikasiya bit xidmti kimi qeyd olunmudur. Universal haqqnda qanuna sasn is bu faliyyti telekommunikasiya xidmti nticsind maddi mlkiyytind olan telekommunikasiya bksi vaimkanndan v yaay yerindn asl olmayaraq sitsil qanuni saslarla telekommunikasiya xidbtn istifadilr minimum telekommunikasiya xid- mtlri gstrn hquqi xs v ya sahibkarlq ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info faliyyti il mul olan fiziki xs hyata keirir. qoriyasna daxildir. Abuninin hquqi statusu v ona Telekommunikasiya operatoru xsusi razlq (lisen- gstriln xidmtlrin siyahs, formas, mddtlri v ziya) sasnda faliyyt gstrn hm hquqi xs, s. onun telekommunikasiya operatoru v ya provayhm d ki sahibkarlq faliyyti il mul olan fiziki deri il balad mqavild gstrilir ki, bu xsdir. abuninin istifadidn frqlndirn sas lamtdir.Bundan lav, telekommunikasiya operatorundan Qanunvericilikl haql olaraq bzi hallarda telekombilavasit asl olan subyekt yeni qanuna lav edilib. munikasiya bksindn istifad mhdudQanunun 1.0.9-cu bndin sasn telekommu- ladrlmdr. Msln, Azrbaycan Respublikasnn nikasiya provayderi faktiki olaraq telekommunikasiya 11 iyul 2000-ci il tarixli, 906-Q nmrli Qanunu il tsoperatorundan asl vziyytd faliyyt gstrir v diq edilmi Azrbaycan Respublikasnn nzibati Xbu tbiidir. Bel ki, telekommunikasiya provayderi talar Mcllsinin 133.2.-c maddsin gr hava (provider - ingilis sz olub, tchiz edn, tdark edn gmisind kompter, fotokil, kinokm v radioramnasn verir) telekommunikasiya operatorunun bit vasitlrindn myyn edilmi xsusi istifad bksi vasitsil telekommunikasiya xidmtlrini qaydalarnn pozulmasna gr rti maliyy vahidinin gstrn xsdir.. iyirmi mislindn otuz be mislindk miqdarda crim "Bzi faliyyt nvlrin xsusi razlq (lisenziya) ver- edilir.

ilmsi qaydalarnn tkmilldirilmsi haqqnda" Azr- V yaxud, hmin Mcllnin 155.1.3.-c maddsin baycan Respublikas Prezidentinin 2002-ci il 02 sasn nqliyyat vasitsinin hrkti zaman skan sentyabr tarixli, 782 nmrli Frmanna dyiiklik arxasnda telefonla danmaq nqliyyat vasitlrinin edilmsi bard Azrbaycan Respublikas Preziden- srclri trfindn nqliyyat vasitlrinin istismar tinin Frmanna sasn Rabit xidmti (telefon, sell- qaydalarnn pozulmas il nticlnir.

lar, peycinq, radio-trank, kabel televiziyasnn Qanunverici rabitdn istifadnin xsusi hallarnn qurulmas v istismar, srtli pot xidmti) faliyyti hmiyytini drk edrk bzi hallarda ondan qanuna nv xsusi razlq (lisenziya) veriln faliyyt uyun olmayan istifady gr czalandrma nvlrin aiddir. Bellikl, qeyd olunan faliyytl myyn etmidir. Qeyd olunan maddlrdn lav mul olan telekommunikasiya operatoru v Azrbaycan Respublikasnn nzibati Xtalar Mcltelekommunikasiya provayderi xsusi razlq (lisen- lsinin on beinci fsli rabit qaydalar leyhin olan ziya) almaldr. nzibati xtalar zr mnasibtlri nizamlayr. Bel ki, Azrbaycan Respublikasnda bzi sahibkarlq 169-cu madd dvlt qeydiyyatndan kemmi elekfaliyyti nvlrin xsusi razlq (lisenziya) ver- tromaqnit alanma mnblri saylan rabit vailmsinin tkmilldirilmsi tdbirlri haqqnda 28 sitlrinin qurulmas v istismar; 170-ci madd mart 2000-ci il 310 nmrli Azrbaycan Respublikas Mvafiq icaz olmadan rabit bklrin v vaPrezidentinin Frmanna sasn Azrbaycan Re- sitlrin qoulma; madd 171 Radioelektron, radio spublikas Prezidentinin frman il mvafiq rabit vasitlrinin v yksktezlikli qurularn isfaliyytl mul olmaq n yaradlm v bd- tehsal, ld edilmsi, idxal, istifadsi v qeydiyyat cdn maliyyldiriln mssis v ya tkilatlar x- qaydalarnn pozulmas; 172-ci madd rabit vasusi razlq (lisenziya) almadan bu faliyyt nvlri il sitlrinin, xtlrinin v qurularnn mhafiz qaymul ola bilrlr. dalarnn pozulmas; madd 173 pot markalarnn v 1.0.10-cu madd texnoloji xsusiyytlri znd ks digr pot dni nianlarnn buraxlmas v ya yayletdirmkl bzi hmiyytli hquqi mqamlarda tox- mas, 174-c madd rabit xidmti qaydalarnn unub. Telekommunikasiya bksinin son nqtsi pozulmas; 175-ci madd sertifikatladrlmam ratelekommunikasiyada vasit v qurularn bir hiss- bit vasitlrindn istifad edilmsi v ya rabit xidsidir. Son nqt abuninin telekommunikasiya mtlrinin i buraxlmas; madd 176 rabit bksin qoulmasna imkan yaradr. Son nqt bklrinin v qurularnn layihldirilmsi, inhm naqilli, hm d naqilsiz ola bilr. Qanunverici aat v istismar qaydalarnn v normalarnn pozultelekommunikasiya bksinin son nqtsindn yal- mas; madd 178 mvafiq icaz olmadan rabit nz abuninin faydalanacan myyn etmidir. xidmtlrinin gstrilmsi hallarn nizamlayr.

mumiyytl is telekommunikasiya xidmtlrindn Bu da azm kimi, qanunverici rabitdn (telekommuiki sas subyekt bhrln bilr - istifadi (1.0.12-ci nikasiyada) bzi qanunsuz istifady cinayt madd) v abuni (1.0.13-c madd). stifadi lamtlrini vermidir. Azrbaycan Respublikasnn telekommunikasiya xidmtlrindn hquqi saslarla, 30 dekabr 1999-cu il tarixli 787-Q nmrli qanunu il abuni is operator, provayder il balad mqav- tsdiq edilmi Azrbaycan Respublikasnn Cinayt il sasnda istifad edir. Mahiyyt baxmndan hr iki Mcllsinin 189.1.-ci maddsin sasn abonent subyekt istehlak olub v onlar arasnda prinsipal mxsus telefon nmrsin aid olan rabit xttin qafrq yoxdur. Abuni daha geni olan stifadi kate- nunsuz daxil olmaqla danqlar aparma, zrrkmi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info xs xeyli miqdarda ziyan vurmaqla trdildikd qanunun 1.10.16-c maddsind trafik (traffic - ingilis minimum mk haqq mblinin yz mislindn be sz olub, k hrkti mnasn verir) kimi yz mislindk miqdarda crim v ya yz saatadk myyn edilmidir. 18 iyun 2003-c il Rusiya Fedictimai ilr v ya bir ildk mddt islah ilri il erasiyasnn Rabit haqqnda Federal Qanunda czalandrlr. Eyni hrktlr zrrkmi xs klli trafik rabit vasitlrin ynln zng, mlumat v miqdarda ziyan vurduqda minimum mk haqq siqnallar trfindn yaranan ykllk kimi myyn mblinin be yz mislindn min mislindk miq- edilmidir. Qeyd etmk lazmdr ki, hr iki anlay darda crim v ya iki ildk mddt islah ilri il dzgndr. Trafik z-zlynd telefon danqlar czalandrlr. mddti v ya trln informasiyann hcmin gr Abuni telekommunikasiya bksinin son yaranan ykllkdr.

nqtsindn lbtt ki hr hans cihazlar vasitsil Telekommunikasiya zaman trafik vahidi 1 dqiq qoula bilr v bel vasitlr 1.0.11-ci maddd an- telefon dan, 1 Kbayt trln informasiya v s.

lay verilmidir. Bel ki, hmin maddy sasn kimi myynldiril bilr. qtisadi, hquqi v texniki telekommunikasiya xidmtlrindn istifad mqsdi baxmndan gln (daxil olan) v xan (gndriln) il telekommunikasiya bksinin qoulma trafik frqlndirilir.

nqtlrin birldiriln avadanlqlar son telekommu- Telekommunikasiya qurularna aid olan radioeleknikasiya avadanl hesab olunur. tron vasitlrin v/v ya yksk tezlikli qurularn Telefon aparat, faks, kompter, modem v s. son ilmk qabiliyyti elektromaqnit uyunluu hesab olavadanlq hesab olunur. Telekommunikasiya unur. Elektromaqnit uyunluunun sas rti hmin haqqnda Azrbaycan Respublikas qanununda ttbiq qurularn qbul olunmu keyfiyytl traf elektroolunan sas anlaylardan da biri nmr resursu an- maqnit raitind digr radioelektron vasitlrin v/ laydr. Daha dorusu nmrlm resursu, nki qa- v ya yksk tezlikli qurularn iin yolverilmz nunverici bu anlay ilkin olaraq rqmli, hrfi manelr yaratmamasdr. Mxtlif tyinatl raiarlm v ya hmin iarlrin kombinasiyas kimi dioelektron vasitlrin elektromaqnit uyunluu el myynldirmidir. Bundan lav, telekommu- ilk vziyytdir ki, bel faliyyt zaman onlar bir-birnikasiya bksinin v onun qovaq v ya son in radioqbul zaman radioelektron vasitlrin nqtlrinin birmnal kild myynldirilmsi faliyytin hmiyytsiz drcd (icaz veriln n nzrd tutulan v telekommunikasiya hdd) iliiklik yaradr. Bel ki, radioelektron vabksind istifadsi mmkn olan kodlarn (nm- sitlrin eyni vaxtda ilmsi zaman bir-birin mane rlnm variantlarnn) mcmusu v ya onlarn bir trtmsi istr-istmz ba verir.

hisssi nmr resursu hesab olunur. Bellikl, nmr Manenin intensivliyi alandrclarn sayndan, resursu, telekommunikasiya xidmti gstrilrkn gcndn, fzada yerlmsindn, antenalarn isnmrlm variantlardr v onun alnmas bel xid- tiqamtlnmsi diaqramnn formasndan, radiomtlrin gstrilmsi n vacibdir. dalalarn yaylma raitindn v s. amillrdn Nmrlm sistemlrinin standartladrlmas v plan- asldr. Elektromaqnit uyunluunun tmin edilmsi ladrlmasna Beynlxalq Telekommunikasiya ttifaq mxtlif radioelektron vasitlrin birg istismarna nornzart edir. Nmrlm prinsiplrinin sas qaydalar mal raitin yaradlmasna ynlib. Elektromaqnit BT-nn .163; .164; .212 (www.itu.int/TU- uyunluunun tminat tkilati v texniki tdbirlr T/inr/codes.html) tvsiylrind z ksini tapmdr. blnr v bu sahd tkliflri Beynlxalq TelekomBu sndlr sasn, msln, abuninin beynlx- munikasiya ttifaq hazrlayr. Telekommunikasiya alq nmrsinin vahid strukturu myyn edilmidir. haqqnda qanuna sasn aq fzada srbst yaylan Qanunun 1.10.15-ci bndind nmrlm resursun elektromaqnit dalalar spektrinin ayr-ayr trkib trkib hisssi sayla biln mxsusildirm kodu an- hisslri radiotezlikdir v bu terminologiya dvltin lay istifad edilmidir. Bu trif bir qdr ycam olsa brpa olunmayan strateji hmiyytli resursunu ifad da, geni qrupa xidmt edir. Bel ki, anlayla mx- edir.

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .