WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 17 |

bk/vasit sahiblri olan operatorlarla provayder- CRAI ORQAN lr arasnda olan arabalant haqqlarnda he bir ayrsekiliyin olmamas. -Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info - Milli Thlksizlik Nazirliyi Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2005- Xsusi Dvlt Mhafiz Xidmti orqanlar ci il 14 dekabr tarixli 226 nmrli Qrar il tsdiq edilmidir SABT XTT XDMTLR 4) Telekommunikasiya bklrinin, vasit v MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) qurularnn mhafiz Qaydalar - Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2005-ci il 14 dekabr i) TT-nin 15 aprel 1994-c il tarixli mumi mqav- tarixli 227 nmrli Qrar il tsdiq edilmidir ilsi ii) 15 aprel 1994-c il tarixli TXS- Telekommu- 5) Dvlt hakimiyyti orqanlarnn xsusi tyinatl nikasiya lara dair lav - G lavsi telekommunikasiya bklrinin qurulmas, isiii) TT-nin 26 aprel 1996-c il tarixli Soru -Mlumat tismar, thlksizliyinin tmin edilmsi, onlara srnSndi 4-c Bnd can verilmsi Qaydas - Azrbaycan Respublikas iv) [BTC\APTC-nin sertifikatladrma qaydalar v Nazirlr Kabinetinin 2005-ci il 6 aprel tarixli 98 nmrli standartladrma prinsiplri] Qrar il tsdiq edilmidir MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) 6) Azrbaycan Respublikasnn srhdyan razilrind, o cmldn srhd aylarnda, Xzr a) Komissiyann son rabit avadanlqlar sahsind dnizinin (glnn) Azrbaycan hisssind telekombazarlarda rqabt dair 16 may 1988-ci il tarixli munikasiya vasitlrinin v qurularnn tikintisi, is88\301\EEC sayl Direktivi tismar v qzabrpa ilrinin aparlmas Qaydalar - Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2006b) Elektron rabit bklri v xidmtlri n ci il 6 yanvar tarixli 3 nmrli Qrar il tsdiq mumi tnzimlyici sistem dair 2002/21/EC sayl 7 edilmidir mart 2002-ci il tarixli Direktiv (riv Direktivi) 7) Rabit Nazirliyinin mumi Rabit bksindn sc) Avropa Parlamentinin v urasnn elektron kom- tifad Qaydalarna dair 141 sayl mri munikasiya bklri v xidmtlri n mumi tnzimlm sistemin dair 2002\21\EC sayl Direktiv H YATA KEIRILM LI T DBIRL R mvafiq olaraq, nzrd tutulan sasnam il hyata keiril biln elektron kommunikasiya sektoru dax- Milli qanunvericiliy aadak mddalar nzr alnilind mvafiq mhsul v xidmt bazarlarna dair 11 maqla dzlilr edilmlidir:

fevral 2003-c il tarixli Komissiyan Tvsiysi son rabit avadanlqlarnn idxal, marketinqi, qould) Elektron kommunikasiya bklri v xidmtlri mas v i salnmas n operatorlara, o cmldn bazarlarnda rqabt dair 16 sentyabr 2002-ci il tar- bel avadanlqlarn marketinqi n dvlt v ya zl ixli 2002\77\EC sayl Komissiya Direktivi qurumlara vvllr verilmi btn xsusi v ya mstsna hquqlarn v ya lisenziyalarn lv olunmas;

MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK Btn tsrrfat subyektlrinin son avadanlqlar idxal 1) Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya etmk, bazara xarmaq, birldirmk, istismara verhaqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qa- mk v saxlamaq hquqlar;

nunu Son nqtlr asand giri imkanlarna zmant v on2) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin larn texniki, kommersiya v iqtisadi rtlrinin v xAzrbaycan Respublikasnda telekommunikasiya va- susiyytlrinin ictimaiyyt aqlanmas.

sitlri v qurularnn sertifikatladrlmas Qaydalarnn tsdiq edilmsi haqqnda 21 avqust 1998-ci Son avadanlqlara n istifad olunan btn texniki il tarixli 175 sayl Qrar gstricilr v tsdiqlmlr dair qaydalara asand kild giri olmaldr.

3) Azrbaycan Respublikasnda mcburi sertifikatladrlmas aparlacaq mumistifadli telekommu- CRAI ORQAN nikasiya bklrind istifad ediln telekommunikasiya vasitlri v qurularn Siyahs Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info MOBL XDMTLR qbul edilmlidir:

MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) - radio diapazonunun lverililiyi v smrli istifadsi zr rtlri myyn etmk mqsdil ura, Avropa Parlamenti, Avropa qtisadi v Sosial rqabtli, aq, obyektiv, ayr-sekiliksiz, ffaf hquqi Msllr Komitsi v Regionlar zr Komit il 14 rivnin tmin edilmsi;

aprel 2003-c il tarixind hyata keiriln istismara - mobil xidmtlr n veriln lisenziyalarda opburaxma laqsi -- mumdnya Radiokommu- eratorlarn myyn hquq v hdliklrinin nzrd nikasiya Konfrans 2003 tutulmas, hminin mvcud slahiyytli operatorun bazara daxil olan yeni operatorla z razisini, anteMVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) nasn v kabeli rikli istifad etmy dair hdliklr;

- trmlrin etibarlln v thlksizliyini a) Elektron kommunikasiya bklri v xidmtlri nzr almaqla, radiotezliklrin insan salamlna bazarlarnda rqabt dair 16 sentyabr 2002-ci il tar- vura bilck tsirin qarsnn alnmas;

ixli 2002/77/EC sayl Direktiv (EEA istinadla) - nc nsil adlanan xidmtlri (mumi Mobil Rabit Sistemi-UMTS) v radio v simsiz rabit tezb) Telekommunikasiya xidmtlri bazarlarnda liklrinin ayrlmas n rqabtli tender prosedurlar rqabt dair 90/388/EEC sayl v 28 iyun 1990- c il tarixli Direktiv CRAI ORQAN c) Avropa Parlamentinin radio, son rabit avadan- Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi lqlarna v onlarn uyunluunun qarlql tannmasna dair 1999/5/EC sayl v urann 9 mart 1999-cu il tarixli Direktivi PEYK XDMTLR d) Avropa Parlamentinin Avropa Cmiyytind radio MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) diapazonu (spektri) siyasti zr tnzimlyici sistem dair 676/2002/EC sayl v A urasnn 7 mart 2002- i) Beynlxalq Peyk Rabit Konsorsiumunun ci il tarixli Qrar (Radio Diapazonuna dair Qrar) (INTELSAT) 20 avqust 1971-ci il tarixli Mqavilsi MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK ii) Dniz Peyk Sistemlri zr Beynlxalq Tkilata dair (INMARSAT) 3 sentyabr 1976-c il tarixli Kon1) Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya vensiya haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qanunu iii) Avropa Peyk Rabitsi Tkilatnn (EUTELSAT) yaradlmasna dair 14 may 1982-ci il tarixli konven2) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin siya Azrbaycan Respublikas Radiotezliklr zr Dvlt Komissiyasnn sasnamsinin tsdiq edilmsi MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) haqqnda 3 oktyabr 1996-c il tarixli 136 sayl Qrar a) A urasnn AB-d xsi Peyk Kommunikasiya 3) Btn nv radiovericilrin v digr radiotezlikli Xidmtlrinin ttbiqin dair 93/C339/01 sayl qurularn yaratd radiomanelrin qarsnn aln- dekabr 1993-ci il tarixli Qrar mas Qaydas - Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2005-ci il 23 dekabr tarixli 238 nmrli b) A urasnn Cmiyytin peyk rabit siyastininin Qrar il tsdiq edilmidir glckd inkiaf etdirilmsi, xsusn d fza seqmenti tutumunun tmin edilmsi v ona giril bal 4) Azrbaycan Respublikas Rabit Nazirliyinin hr- 94/C379/04 sayl 22 dekabr 1994- c il tarixli Qrar lraras, beynlxalq, hr v knd telefon rabitsi v radioladrma xidmtlri tariflrinin qvvy minms- c) A urasnn mumi ictimaiyytin elektromaqnit in haqqnda 26 dekabr 2002-ci il tarixli 303 sayl mr sahlri (0 Hz-dn 300 GHz-dk) il tmasnn mhdudladrlmasna dair 1999/519/EC sayl 12 iyul HYATA KEIRILMLI TDBIRLR 1999-cu il tarixli Tvsiysi Aadak msllr dair mvafiq qanunvericilik d) A urasnn peyk yaym v kabel trcly ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info sistemin amil ediln mlliflik hququ v laqli - Xsusi Dvlt Mhafiz Xidmti orqanlar hquqlarla bal myyn qaydalarn laqlndirilmsin dair 93/83/EC sayl 27 sentyabr 1993- c il tarixli Direktivi NTERNET MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) 1) Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya a) Avropa Parlamenti v urasnn informasiya haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qa- cmiyyti xidmtlrinin, xsusn d elektron nunu kommersiya v Daxili Bazarda myyn hquqi aspektlrin dair 2003\31\EC sayl v 8 iyun 2000- ci il 2) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin tarixli Direktivi (`Elektron kommersiyaya dair Direktivi) bzi sahibkarlq faliyyti nvlrin xsusi razlq (lisenziya) verilmsinin tkmilldirilmsi tdbirlri b) Elektron kommunikasiya bklri v xidmtlri haqqnda 28 mart 2000-ci il tarixli 310 sayl zr mumi tnzimlyici sistem dair 2002/21/EC Frman sayl v 7 mart 2002- ci il tarixli Direktiv (riv Direktivi) 3) Mlki dvriyynin myyn itiraklarna mnsub ola biln v dvriyyd olmasna xsusi icaz c) Elektron kommunikasiya bklrin v laqli sasnda yol veriln (mlki dvriyysi mhdud- qurulardan istifad etmy v onlar arasnda ladrlm) yalarn siyahs haqqnda Azrbaycan arabalantya dair 2002/19/EC sayl v 7 mart 2002Respublikasnn 2003-c il 23 dekabr tarixli 565-IIQ ci il tarixli Direktiv (stifady dair Direktiv) nmrli Qanunu d) Avropa Parlamentinin qlobal bklrd qeyri-qa4) Mlki dvriyysi mhdudladrlm yalarn nuni v zrrli mzmuna malik mlumatlarla mbariz dvriyysinin tnzimlnmsi sahsind lav tdbirlr aparmaqla nternetdn daha thlksiz istifadnin haqqnda Azrbaycan Respublikas Prezidentinin genilndirilmsin dair Cmiyytin oxillik faliyyt 2005-ci il 12 sentyabr tarixli 292 nmrli Frman plann qbul edn 276/1999/EC sayl v urann yanvar 1999-cu il tarixli Qrar 5) Mlki dvriyynin myyn itiraklarna mnsub ola biln v dvriyyd olmasna xsusi icaz MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK sasnda yol veriln (mlki dvriyysi mhdudladrlm) yalarn dvriyysin xsusi icaz ver- 1) Azrbaycan Respublikasnn elektron imza v elekilmsi Qaydalar v 1 v 2 nmrli lavlri tron snd haqqnda 9 mart 2004-c il tarixli 602-IIQ sayl Qanunu H YATA KEIRILM LI T DBIRL R 2) Azrbaycan Respublikasnn elektron ticart Aadak prinsiplr mvafiq qanunvericiliy daxil haqqnda 10 may 2005-ci il tarixli 908-IIQ sayl Qaedilmlidir: nunu - peyk xidmtlrinin v avadanlqlar sektorunun tam liberalladrlmas; 3) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin - mstsna v ya xsusi hquqlarn lv olun- yanvar 2006-c il tarixli 27 nmrli Qrar il tsdiq mas v fza seqmenti tutumuna mhdudiyytsiz gir- edilmi aadak Qaydalar:

iin tmin edilmsi; Elektron imzann yoxlanlma Qaydas;

- dvlt mssislri v zl operatorlar n Dvlt hakimiyyti v yerli znidaretm peyk sektoruna aq v brabr giriin tmin edilmsi; orqanlar trfindn elektron imzadan istifad Qay- operatorlara veriln hquqlarla mqayisd das;

peyk v kabel televiziyas (CATV) trmlrin amil Elektron imza n sertifikat vern v ediln qli mlkiyyt hquqlarnn qorunmasna dair imzalarn istifadsi zr xidmtlr gstrn mrkzin xsusi mddalar.

(sertifikat xidmtlri mrkzinin) qeydiyyat v akkredit edilmsi Qaydalar;

CRAI ORQAN Sertifikat xidmtlrinin gstrilmsi, sertifikatn verilmsi v reyestrin aparlmas Qaydalar - Milli Televiziya v Radio uras Elektron sndlrin mbadilsi Qaydas - Milli Thlksizlik Nazirliyi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info 4) Rabit Nazirliyinin nternet Xidmti Qaydalarna (qiymt) urasnn yaradlmasna dair 31 yanvar dair 24 fevral 2000-ci il tarixli 46 sayl mri 2002-ci il tarixli 17 sayl Qrar H YATA KEIRILM LI T DBIRL R 3) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin Azrbaycan Respublikasnda telekommunikasiya vaMvafiq qanunvericiliy xsusi olaraq aadak dy- sitlri v qurularnn sertifikatladrlmas Qayiikliklr edilmlidir: dalarnn tsdiq edilmsi haqqnda 21 avqust 1998-ci - qeyri-qanuni cihazlarla bal faliyytlrin il tarixli 175 sayl Qrar qadaan olunmas (msln, kommersiya mqsdi n istehsal, idxal, paylama, sat, icar v ya sahi- 4) Azrbaycan Respublikasnda rabit vasitlrinin blik, kommersiya mqsdlri n quradrma, texniki sertifikatladrlmas Qaydalar - Azrbaycan Requlluq, yaxud vzetm, inkiaf etdirmk mqsdil spublikas Nazirlr Kabinetinin 21 avqust 1998-ci il kommersiya laqlrindn istifad olunmas); tarixli 175 nmrli Qrar il tsdiq edilmidir - nternet xidmtlrinin rqabtli saslarla tklif olunmas v rti giri cihazlarnn srbst hrktinin 5) Azrbaycan Respublikasnda mcburi sertifikatmhdudladrlmamas. ladrlmas aparlacaq mumistifadli telekommunikasiya bklrind istifad ediln CRAI ORQAN telekommunikasiya vasitlri v qurularnn Siyahs - Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2005Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi ci il 14 dekabr tarixli 226 nmrli Qrar il tsdiq edilmidir SON AVADANLIQLAR 6) Telekommunikasiya bklrinin, vasit v MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) qurularnn mhafiz Qaydalar - Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 2005-ci il 14 dekabr 15 aprel 1994-c il tarixli TXS- Telekommunikasiya tarixli 227 nmrli Qrar il tsdiq edilmidir lara dair lav G lavsi, 3-c Bnd -Beynlxalq Tkilatlarla laqlr [BTC\APTC-nin sertifikat- H YATA KEIRILM LI T DBIRL R ladrma qaydalar v standartladrma prinsiplri] BTC\APTC-nin mumi sertifikatladrma standartlar MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK(A) qbul edilmlidir.

Komissiyann son rabit avadanlqlar bazarlarnda Avadanlqlarn telekommunikasiya bklrin rqabt dair 88/301/EEC sayl 16 may 1988-ci il tar- qoulmas, arabalant v uyunluq zr thlksizixli Direktivi lik v elektromaqnit tlblri il laqdar olaraq 73\23\EC v 89\336\EEC sayl Direktivlr sasnda Avropa Parlamenti v urasnn radio, son rabit drc olunmu lav standartlara xsusi istinad avadanlqlar v onlarn uyunluunun qarlql tann- edilmlidir.

masmna dair 1999/5/EC sayl v 9 mart 1999-cu il tarixli Direktivi Slahiyytlndirilmi operatorlarn xeyrin aparatlarn v ya son avadanlqlarn onlarn zlri trfindn serMVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK tifikatladrlmas n qaydalarn (Beynlxalq Telekommunikasiya ttifaqnn beynlxalq normalarna 1) Azrbaycan Respublikas Rabit Nazirliyinin rabit uyun olaraq) qbul edilmsi.

qaydalar leyhin olan inzibati xtalarn trdilmsin gr inzibati tnbehlrin ttbiqi haqqnda 29 CRAI ORQAN avqust 2001-ci il tarixli 34 sayl Qrar Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi 2) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin Tarif ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info BEYNLXALQ SAH NTERNATIONAL AREA ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info AFGHANISTAN NATIONAL DATA CENTER Syed Waleed Ahmad Naimi Ministry of Communications, together with United General Manager Data Security for Afghanistan Nations Organizations, Funding Agencies, and National Data Center (ANDC) Donor Countries, have collectively recognized that these issues require Political Leadership and Economic and Professional Supports.

The term Data Center conjures up different mean- Also, the importance of engaging the Private Secings to different people. Some would argue that the tor emerges as a critical ingredient for the sustainData Center is the room where the servers are ability of all these initiatives.

stored. Others visualize quite a different picture. It is The ICT Programme Phase II is intended to be a true that at one time, the Data Center was little more pro-active actor throughout these developments in than a secure server room. However with techno- Afghanistan, and will provide the opportunity to delogical advances and Data Centric Organizations liver another Milestone Collaboration in this vital of today, the term could better be expressed as a area: The Afghan National Data Centre (ANDC).

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .