WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 17 |

g) Avropa Parlamentinin v urasnn informasiya cmiyyti xidmtlrinin, xsusn d elektron kom- CRAI ORQAN mersiyann myyn hquqi aspektlrin dair 8 iyun 2000-ci il tarixli 2000\31\EC sayl Direktivi - Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK LSENZYALADIRMA 1) Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2004-c il tarixli Qanunu 15 aprel 1994-c il tarixli TXS- Telekommunikasiya lara dair lav - G lavsi 2) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin sas- MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) namsinin tsdiq edilmsi bard 10 avqust 2004-c il tarixli 111 sayl Frman a) Elektron rabit bklri v xidmtlrin slahiyytlndirilmsin dair 2002\20\EC sayl v 3) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin Azrbay- mart 2002- ci il tarixli Direktiv (Slahiyytlndirm Dican Respublikasnn inkiaf namin informasiya v rektivi) kommunikasiya texnologiyalar zr Milli Strategiyann (2003-2012-ci illr) tsdiq edilmsi haqqnda b) Elektron kommunikasiya v bklri, habel xid1146 sayl 17 fevral 2003-c il tarixli Srncam mtlri n mumi tnzimlyici sistem dair 2002\21\EC sayl 7 mart 2002-ci il tarixli Direktiv 4) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin Azrbay- (riv Direktivi) can Respublikasnda rabit v informasiya texnologiyalarnn inkiaf zr 2005-2008-ci illr n MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK Dvlt Proqramnn (Elektron Azrbaycan) tsdiq edilmsi haqqnda 1055 sayl 21 1) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin bzi oktyabr 2005-ci il tarixli Srncam faliyyt nvlrin xsusi razlq (lisenziya) verilmsi qaydalarnn tkmilldirilmsi haqqnda 782 sayl HYATA KEIRILMLI TDBIRLR sentyabr 2002-ci il tarixli Frman Mvafiq qanunvericilikd xsusi mqsd kimi A-nin 2) Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2002-ci il qanunvericiliyin (telekommunikasiya v\v ya infor- 02 sentyabr tarixli 782 nmrli Frman il tsdiq masiya cmiyyti), o cmldn mvafiq strate- edilm Azrbaycan Respublikasnda bzi faliyyt giyalara v mddtlr istinad nvlrin xsusi razlq (lisenziya) verilmsi haqqedilmlidir. nda Qaydalar v bu qaydalara 1, 2 v 3 nmrli Xsusi mqsdlr: lavlr - laqlndirm qaydalarnn inteqrasiyas;

- media plyuralizminin qorunmas; 3) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabine- siqnallarn trlmsi; tinin xsusi razlq (lisenziya) alnmas tlb olunan - nternet vasitsil masir ictimai bzi faliyyt nvlrin xsusi razlq (lisenziya) verxidmtlr; ilmsin gr dniln dvlt rsumunun mbllri - elektron salamlq xidmtlri; bard 180 sayl 18 noyabr 2002-ci il tarixli Qrar - evik elektron biznes mhiti;

- rqabtli qiymtlrl genizolaql giriin v 4) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin yax tcrbnin geni yaylmas. faliyyt nvlrinin xsusiyytindn asl olaraq ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info xsusi razlq (lisenziya) verilmsi n tlb olu- sahibkarlq subyektlrind hyata keiriln yoxlanan lav rtlr bard 174 sayl 11 noyabr 2002- malarda qtisadi nkiaf Nazirliyinin nmaynci il tarixli Qrar dsinin itirak Qaydalar 5) Bzi faliyyt nvlrin xsusi razlq (lisenziya) H YATA KEIRILM LI T DBIRL R verilmsi qaydalarnn tkmilldirilmsi haqqnda Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2002-ci il AB prinsiplrinin hyata keirilmsi n milli qa02 sentyabr tarixli 782 nmrli Frmanna dy- nunvericiliy edilmli dyiikliklr:

iiklik edilmsi bard Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2003-c il rabit v T xidmtlrinin gsttrilmsi zr 19 mart tarixli 861 nmrli Frman lisenziyalarn verilmsi n sas olan normativ sndlrin tkmilldirilmsi, o cmldn:

6) Bzi faliyyt nvlrin xsusi razlq (lisenziya) xidmt nvlrinin konkretldirilmsi ;

verilmsi qaydalarnn tkmilldirilmsi haqqnda lisenziya verilmsi n tlb olunan Azrbaycan Respublikas Prezidentinin 2002-ci il sndlrin konkret v aydn gstrilmsi;

02 sentyabr tarixli 782 nmrli Frmanna dy- hr bir xidmt nv zr minimum konkret iiklik edilmsi bard Azrbaycan Respublikas rtlrin v hdliklrin myynldirilmsi;

Prezidentinin 27 aprel 2005-ci il tarixli 232 nmrli dvlt rsumlarnn obyektiv tyin olunmas Frman v bu zaman aadaklarn nzr alnmas:

a. rsum ttbiq edilrkn hr xidmt nv zr 7) Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf glirlrin v rentabellik sviyysinin nzr alnNazirliyinin mas;

b. uzaq msafli (beynlxalq) ssli telefon xid30.09.2002-ci il tarixli 68 nmrli mri il tsdiq mtlri zr v mhdud tezlik resurslarndan istiedilmi v 10.10.2002- ci il tarixind 2922 nmr il fad hallarnda xsusi rsumun Azrbaycan Respublikasnn dliyy Nazirliyind myynldirilmsi;

dvlt qeydiyyatna alnm Azrbaycan Respub- Siyasi hakimiyytdn siyasi v bdc likasnda vahid lisenziya reyestrinin aparlmas asll olmayan Rabitn zr Milli Tnzimlm Qaydalar Orqannn (RMTO) mrhllrl yaradlmas.

RMTO hm d telekommunikasiya bazarnda 8) Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf rqabti tnzimlmk hququna malik olmaldr Nazirliyinin 09.10.2002-ci il tarixli 70 nmrli (msln, Bazarda Hkmran mvqe tutan operamri il tsdiq edilmi v 14.10.2002- ci il tarixind torlar (HMO) myyn etmk, Arabalantnn Stan2924 nmr il Azrbaycan Respublikasnn dard rtlrini (AS) tsdiq etmk);

dliyy Nazirliyind dvlt qeydiyyatna alnm Operatorlarn zrin qoyulan xrc v ykXsusi razln (lisenziyann) formas v onun lrin azaldlmas mqsdil lisenziyaladrma qaydoldurulmas Qaydalar dalarnn nzrdn keirilmsi;

Xidmt provayderlrinin, istehlaklarn v 9) Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf digr maraql trflrin bazara dair hquqlara, Nazirliyinin 05.11.2002-ci il tarixli 74 nmrli rtlr, qaydalara, haqlara, rsumlara v qrarlara mri il tsdiq edilmi v 06.11.2002- ci il tarixind dair istniln mlumatlardan asanlqla istifad 2938 nmr il Azrbaycan Respublikasnn etmk imkannn tmin olunmas.

dliyy Nazirliyind dvlt qeydiyyatna alnm Operatorlarn zrin qoyulan xrc v ykLisenziyaladrma sahsind qanunvericiliy riayt lrin azaldlmas mqsdil lisenziyaladrma qayedilmsin nzart v lisenziya blanklarnn isti- dalarnn nzrdn keirilmsi;

fadsinin uotunun aparlmas Qaydalari Xidmt provayderlrinin, istehlaklarn v digr maraql trflrin bazara dair hquqlara, 10) Azrbaycan Respublikasnn qtisadi nkiaf rtlr, qaydalara, haqlara, rsumlara v qrarlara Nazirliyinin 05.11.2002-ci il tarixli 75 nmrli mri dair istniln mlumatlardan asanlqla istifad il tsdiq edilmi v 06.11.2002- ci il tarixind 2939 etmk imkannn tmin olunmas.

nmr il CRAI ORQAN Azrbaycan Respublikasnn dliyy Nazirliyind dvlt qeydiyyatna alnm Dvlt orqanlar - Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi trfindn (vergi orqanlar istisna olmaqla) - qtisadi nkiaf Nazirliyi ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info UNVERSAL XDMT DAR HDLK 6) Azrbaycan Respublikas Rabit Nazirliyinin telefon rabitsindn istifad qaydalar (289 sayl MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) sentyabr 1998-ci il tarixli mr) 15 aprel 1994-c il tarixli TXS- Telekommu- H YATA KEIRILM LI T DBIRL R nikasiya lara dair lav - G lavsi., 2-ci bnd stisnalar Telekommunikasiya haqqnda Qanunda aadak msllr hat olunmaldr:

MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) rabit xidmtlrinin liberalladrlmas;

soru-mlumat xidmtlri v soru- mlumat Elektron kommunikasiya bklri v xidmtlri il kataloqlar;

laqdar olaraq, universal xidmt v istifadi lillr n telefon-avtomatlardan istifad hquqlarna dair 2002\22\EC sayl v 7 mart 2002- imkanlar v onlara gstriln xidmtlrin keyfiyyti;

ci il tarixli Direktiv (Universal xidmt dair Direktiv) lil istifadilr n xsusi tdbirlr;

respublikann btn razisind universal xidMVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK mt hdliklrin malik olan mssislr trfindn gstriln xidmtlrin maksimal qiymt hddlri v Azrbaycan Respublikasnn dliyy Nazirliyind mumi tariflr;

dvlt qeydiyyatna alnm Dvlt orqanlar universal xidmt hdliklrin malik mstrfindn (vergi orqanlar istisna olmaqla) sislr n faliyyt gstricilri v bu mssislr sahibkarlq subyektlrind hyata keiriln yoxla- trfindn hmin gstricilr riayt edilmsin malarda qtisadi nkiaf Nazirliyinin nmayndsinin nzart;

itirak Qaydalar operatorlar trfindn universal xidmt hdliklrinin tmin edilmsi zaman kilmi xrclr n 1) Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya kompensasiya mexanizmlri;

haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qa- ictimai/dvlt fondu hesabna kompensasiya nunu mexanizminin v\yaxud elektron rabit bklri v xidmtlri provayderlri arasnda xrclrin 2) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin tele- bldrlmsi mexanizminin ttbiq edilmsi fon rabitsi xidmtlri tariflrinin tnzimlnmsi Bu cr xidmtlr n ayrca bir hesabatn haqqnda 386 sayl 14 noyabr 1994-c il tarixli Qrar aparlmas tmin olunmaldr.

3) Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin CRAI ORQAN 18.01.2006-c il tarixli 18 nmrli Qrar il tsdiq edilmi Universal telekommunikasiya xidmtlrinin - Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi gstrilmsi n operatora, provayder lazm olan vsaitin ayrlmas v bu mqsdl srf olunan vsaitin geri qaytarlmas (kompensasiya) Qaydalar IXI LD ETMK MKANI V ARABALANTI 4) Telekommunikasiya haqqnda Azrbaycan Re- MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) spublikas Qanunun 31.3- c maddsin v qanunun ttbiq edilmsi haqqnda Azrbaycan Respublikas 15 aprel 1994-c il tarixli TXSPrezidentinin 9 avqust 2005-ci il tarixli 277 nmrli Telekommunikasiyala ra dair lav - G lavsi., 1Frmannn 2.3-c bndin sasn, azrbaycan Re- ci Bnd hdliklr spublikas Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyinin 27.09.2005-ci il tarixli 2 nmrli srncam Beynlxalq Telekommunikasiya Cmiyytinin il tsdiq edilmi Universal telekommunikasiya xid- (BTC)/ Avropa Pot v Telekommunikasiya Cmiyymtlrinin tsnifat v Universal telekommunikasiya tinin (APTC) Tvsiylri xidmtlrinin tkili v gstrilmsi rtlri (tlblri) T 5) Qiymtlri (tariflri) dvlt trfindn a) 25 mart 1957-ci il tarixli Roma Mqavilsitnzimlnn mallarn (ilrin, xidmtlrin) Siyahsnn Rqabt prinsiplr tsdiq edilmsi haqqnda Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabinetinin 28.09.2005-ci il tarixli 178 nmrli b) Avropa Parlamentinin yerli bky srbst Qrar ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info giri dair 2887\2000\EC sayl A urasnn 18 dekabr CRAI ORQAN 2000-ci il tarixli Qtnamsi (EEA-y istinadla) Rabit v nformasiya Texnologiyalar Nazirliyi c) Elektron kommunikasiya bklrindn v laqdar qurulardan istifad imkan v onlar arasnda MUM MDDALAR: TELEKOMMUarabalantya dair 7 mart 2002-ci il tarixli 2002/19/EC NKASYADA MXFLK sayl Direktiv (stifad mkanna dair Direktiv) MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK Elektron rabit sektorunda xsi mlumatlarn ilnAzrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya msi v mxfiliyin qorunmas il bal 2002\58\EC haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qa- sayl 12 iyul 2002-ci il tarixli Direktiv nunu MVAFIQ MILLI QANUNVERICILIK H YATA KEIRILM LI T DBIRL R Azrbaycan Respublikasnn Telekommunikasiya Mvafiq qanunvericiliy aadak xsusi haqqnda 927-IIQ sayl 14 iyun 2005-ci il tarixli Qaqaydalar daxil edilmlidir: nunu - stifadilr xidmt gstrilmsi mqsdi il mvcud operatorlar trfindn telekommunikasiya H YATA KEIRILM LI T DBIRL R xidmti bazarna yeni operatorlarn brabrhquqlu sasda daxilolmasna raitin yaradlmas; Hr sektor zr xsusi qaydalar mvafiq qanunverici- Arabalantnn Standard rtlrinin v likd ks etdirilmlidir;

bkdn istifad qaydalarnn qbul edilmsi;

- Slahiyytli orqanlara (RMTO) Hkmran Mlumatlardan istifady v rabitnin mxfiliyinin mvqe tutan operatorlarn (HMO) zrin, digr qorunmasna dair prinsip v hdliklrin myyn msllrl yana, xsusi hdlik qoymaq edilmsi mqsdil Mstqil Mxfilik Orqannn slahiyytinin verilmsi; yaradlmas;

- Bazarda pay, yaxud operatorun bazarda davranna nzart mexanizmindn istifad etmkl Telekommunikasiya haqqnda Qanuna mlumatlarn xsusi telekommunikasiya bazarlarnda HMO-nun ilnmsi, icaz vermk slahiyytlri, mlumatn myyn edilmsi; saxlanmas v s. il bal konkret operatorlarn hd- Rabit xidmtlri v bklrinin inkiafn liklri d daxil olmaqla istehlaklara dair mlumatlarn stimulladrmaqla, habel RMTO-larn konsultasiya, ld edilmsin v istifadsin dair daha konkret yoxlamar, tnzimlm slahiyytlrindn v rqabtl mddalar lav olunmaldr;

bal aparlan icmallardan istifad etmkl rqabtin gclndirilmsi stifadilrin mvafiq razlqlar olmadan onlarn - Arabalant v/v ya bkdn istifad qay- zndn baqa digr xslr trfindn rabit vadalar il bal ffafln tmin edilmsi; sitsil trln mlumatlara qulaq asman, xsusi - operatorlarn ekvivalent xidmtlr gstrn qurular vasitsil gizlin dinlmni v bel mlumatmssislr eyni raitd ekvivalent rtlrin ttbiq larn saxlanlmasn qadaan edn xsusi mdedilmsini tmin etmk n ayr-sekiliy yol ver- dalarn ttbiq edilmsi;

mmk hdliyi;

- arabalant v/v ya bkdn istifad Arzu olunmaz elektron gndrilrin (spamminq) v il bal olan xsusi faliyytlrin uot-hesabat sis- kuki fayllarn (nternet istifadisi il veb-server teminin ayr aparlmas; arasnda mbadil olunan v istifadinin kompyuter - xsusi bk vasitlrin daxilolma diskind fayl klind saxlanlan gizli mlumatlar) v onlardan istifad hdliklri; qarsn alan xsusi mddalar. Buhminin SMS v - xrclrin dnilmsi v qiymtlr nzartl MMS xidmtlrin, habel istniln stasionar, yaxud bal hdliklr; qiymtlrin xrclr saslanmasna mobil terminalda qbul ediln digr elektron dair hdlik ; gndrilr d amil edilir.

- xrclrin uot sistemlri il bal hdliklr;

Pages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .