WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 17 |

deyils, qapnn zrindki lvhcik rolunu oynayr, Best Domains firmas ElmQaps MMC-y narxasnda bu v ya digr firmann virtual ofisi yer- vanland 23 fevral 2006-c il tarixli mktuba mvafiq lir. olaraq Best Domains firmas Azrbaycan Bununla bal olaraq, mt nianna, xidmt zonasnda domenlrin qeydiyyat qaydalarnn 3.4-c nianna v ya firma adna hquq il domen ad- bndind domen adnn seilmsi zaman sifariiy larna hquq arasnda mnasibt mslsi qarya adna uyun olan domen adnn seilmsinin tvsiy xr. B msly dair dnyada iki bir-birin zidd edildiyini v domen adnn seilmsi zaman sifaryanama stn yer tutur. Birinci yanama mt iinin corafi adlardan, tannm mt nianlarnnianna, xidmt nianna v ya firma adna hququn dan v digr xslrin adndan istifad etmmli domen adlarna hquq zrind prioritetinin myyn olmasna istinad edrk AzerCom adl hquqi xs edilmsindn ibartdir. Msln, CANN bu yana- mvcud olduundan v ElmQaps MMC Azermaya uyun hrkt edrk, mbahis xd Com firmasnn rsmi nmayndsi olmadndan tqdirdl domen adn qeydiyyata alnm mt ElmQaps MMC-y mxsus AzerCom.az niannn sahibin verir. domen adnn lv olunaraq texniki mayitinin Azrbaycanda is internet sahsind ox az sayda i dayandrldn bildirmidir.

mhkm baxnda olmudur. Onlardan n maraqls AzerCom MMC z nvbsind 15.09.2005-ci il taris adlarn rti qbul etdiyimiz AzerCom iri telekom- ixli 1105-T13-3906 sayl hadtnamy sasn munikasiya irktinin mbahislndirdiyi AzerCom.az Azrbaycan Respublikas dliyy Nazirliyind dvlt adlanan domen ad il laqdar olmudur. i qeydiyyatna alnmdr v nizamnamy sasn iddrindn aradran 1 sayl Yerli qtisad Mhkmsinin diann sas faliyyt nvlrindn biri Azrbaycan hakimi S. Bktai bu msly dzgn yanam v Respublikasnn qanunvericiliyi il myyn olunmu i zr toplanlm materiallar dzgn tdqiq edrk qaydada telekommunikasiya (ss v data trmsi), haql mhkm qtnamsi qbul etmidir. internet balants xidmtlri, habel digr telekomBel ki, materiallarna sasn, iddia olan munikasiya texnologiyalar zr xidmtlr gstrElmQaps MMC hquqi xs kimi 20.10.2005-ci il mkdn ibartdir.

tarixd Azrbaycan Respublikas dliyy Nazirliyinin Azrbaycan Respublikas Standartladrma, Hquqi xslrin dvlt qeydiyyat zr Bak blg Metrologiya v Patent zr Dvlt Agentliyi iddia bsind dvlt qeydiyyatna alnmdr, AzerCom MMC-y 45 sinif daxil olmaqla AzerElmQaps MMC-nin yaradlmasnn v faliyytinin Com v Com szlrin ilkinlik tarixi 28.02.2006-c sas mqsdlri mxtlif sahlrd qanunvericilikl il olmaqla, 07.04.2006-c il tarixd dvlt reyestrind qadaan olunmayan faliyyt nvlri il mul ol- qeyd alnmaqla 20060182 sayl v 20060183 sayl maqdan ibartdir. 21.03.2006-c il tarixlind mt nian hadtnamlri vermidir.

balanlm domen adlarnn qeydiyyat haqqnda Mhkmnin istinad etdiyi mt nianlar v mqavilnin 1.1-ci maddsin sasn icra olan corafi gstricilri haqqnda Azrbaycan RespubBest Domains firmas sifarii ElmQaps MMC- likas Qanunun 25-ci maddsin sasn mt nin taprna sasn, domenlri qlobal internet niannn qvvd olduu mddtd nian sahibinin bksinin domen adlar serverind qeydiyyata aln- Azrbaycan Respublikasnn razisind onun masnn v onlarn texniki tminat xidmtlrinin yer- barsind srncam vermy v ondan istifad etin yetirilmsini z zrin hdlik olaraq my mstsna hququ vardr. mt nian sahibgtrmdr. Hmin mqavilnin 1.2-ci bndind inin icazsi olmadan onun mt nian il eyni v is qeydiyyata alnm 78 sayda domenlrin adlar, ya oxar olan mt nianndan, eyni v ya oxar o cmldn hazrda mbahis obyektin evrilmi olan mt v xidmtlrdn baqa xslrin istifadsi AzerCom.az adl domen gstrilmidir. qadaandr.

21.03.2006-c il tarixli mqavilnin 2.2-ci maddsin Maddnin mtnindn d grndy kimi, burada sasn, sifarii icraya 2.340 AZN domen adlarnn mt nian il eyni v ya oxar mt niann istiqeydiyyat n birdflik haqq dmli v texniki fadsi qanunla qadaan olunur, www.AzerCom.az tminat xidmtin gr hr bir domen ad n hr il is domen addr, onun mt nian v corafi 30 AZN olmaqla 2.340 AZN qabaqcadan haqq gstricilr il he bir laqsi yoxdur. ElmQaps dmli idi. Mqavilnin mddti 1 il myyn MMC qeyd ediln ad mt nian kimi deyil, yalnz edilmidir. domen ad kimi istifad edir. Domen ad is hr Mqavild gstrilnlr uyun olaraq, iddia hans bir norma il mhafiz edilmyn sadc bir ElmQaps MMC trfindn Best Domains fir- nvan, aardr.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Bundan baqa, AzerCom sz 3-c xsin adna malarnn pozulmas hal olmadndan zr Azrmt nian kimi ilkinlik tarixi 28.02.2006-c il ol- baycan Respublikas Apellyasiya qtisad maqla, 07.04.2006-c il tarixd qeyd alnm v Mhkmsinin 31 avqust 2006-c il tarixli qtnamsi hmin tarixdn sonra 3-c xsin bu sz mstsna dyidirilmdn saxlamdr.

hquqlar yaranmdr. Buna gr d, ElmDnyas slind is, mhkm mt nianlar v corafi Mhdud Msuliyytli Cmiyyti www.AzerCom.az gstricilri haqqnda Azrbaycan Respublikas Qaadl domen adn 21.03.2006-c il tarixli mqavily nunun 25-ci maddsini dzgn ttbiq etmmidir.

sasn qeydiyyata aldrarkn AzerCom MMC-nin Bel ki, mt nian sahibinin icazsi olmadan onun bu mt nianna dair hr hans hquqlarn poz- mt nian il eyni v ya oxar olan mt niannmamdr. AzerCom MMC-nin www.AzerCom.az dan, eyni v ya oxar olan mt v xidmtlrdn adl domen adnn iddiann adna qeydiyyata aln- baqa xslrin istifadsi qadaandr. www.Azermasnn Az zonasnda domentlrin qeydiyyat qay- Com.az domen ad mt nian olan AzerCom sz dalar v Azrbaycan Respublikas Nazirlr Kabineti il eyni ssldiyindn onun baqa xslr trfindn trfindn 31.03.2006-c il tarixli 91 sayl qrarla ts- istifadsi neqativ nticlr v o cmldn isdiq edilmi GOV.AZ domeninin inzibatladrlmas tehlaklarn adrlmasna sbb ola bilr.Qaydalarna zidd olmas bard dlillrini d ksr lklrd domen adlar mt nian il mhkm sasl hesab etmmidir. Bel ki, GOV.AZ laqlndirilir. AB mt niann domen adda istidomeninin inzibatladrlmas Qaydalar mrkzi v fad edilmsin dair qanun qbul etmi ilk lkdir v yerli dvlt hakimiyyt orqanlarnn domenlrinin qey- onun qbul edilmsind mqsd mt nian sahidiyyata alnmasn tnzimlyir v hazrki mbahisy blrinin domen adlara olan hquqlarnn mdafi ttbiq edil bilmz. edilmsidir.

rh olunanlara saslanaraq Mhkm Kollegiyas ICANN 26 avqust 1999-cu ild Mbahislrin hlli hesab edib ki, Apellyasiya qtisad Mhkmsinin i siyasti sndini tsdiq etmidir v bu snd zr olan qtnamsi iin faktiki hallarna v qvvd myyn drcd qeyd olunan problemin hllin olan qanunvericiliy uyun olduundan, hminin qt- hsr edilmidir.

namd he bir maddi v prosessual hquq norICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info AZRBAYCAN RESPUBLIKASININ MVCUD V GLCK DAXILI IKT QANUNVERICILIYIN AVROPA TTIFAQI QANUNVERICILIYIN UYUNLADIRILMASI (A v Azrbaycan arasnda Trfdalq v mkdalq Saziinin materiallar zr) Azrbaycan Respublikas v Avropa Birliyi arasnda hquqlarnn qorunmas konsepsiyasna uyun laqlrin mhkmlndirilmsi mqsdil, A v olaraq birbaa srmaylri tviq etm imkan Azrbaycan arasnda Trfdalq v mkdalq verckdir. Proqram xsusil qanunvericiliyin tam Saziinin (bundan sonra TS) 43-c maddsin uyunladrlmasnn hyata keirilmsini tmin uyun olaraq, Azrbaycan Respublikas mvcud v etmk mqsdil mxtlif dvlt qurumlar arasnda glck daxili qanunvericiliyin A qanunvericiliyin qanunvericilik v dvlt siyastinin myynuyunladrlmas hdliyini gtrr. Qanunvericiliyin ldirmsi istiqamtind faliyytin laqlndirilmsi uyunladrlmasnn hyata keirilmsi zr n sas yaradr. Proqram 2006-2009cu illrd, Milli Proqram (bundan sonra Proqram) qaydalarn TS-in qvvd olma mddtind mvafiq olaraq tyin olunmas, mvafiq qurumlar arasnda faliyyt hyata keirilir. Bu prosesin smrliliyinin artrlmas trzinin myynldirilmsi v bellikl Azrbaycan n, mvafiq dvlt orqanlar, TS-in icrasna iqtisadiyyatnn dnya bazarna inteqrasiya olun- yardm gstrn trf mqabillri il fal mkdalq masnn dstklnmsi vasitsil qanunvericiliyin edir, maraql trflrl tcrb mbadilsi hyata uyunladrlmas prosesinin srtlndirilmsini keirir v onlara tvsiylr tqdim edir.

qarya mqsd kimi qoyur. Nticd bu qanunvericiliyin uyunladrlmasna mfssl v ardcl AVROPA TTIFAQI HQUQUNUN MNBLRI yanama myyn edir v btn mexanizmlrin smrliliyini artrr. Birinci Hissd - Proqram hquq sas qanunvericilik mexanizmlrini v dvlt qurumlarnn msuliyyt 1997-ci il tarixli Amsterdam Sazii v 2001-ci dairsini, habel Azrbaycann hquq sisteminin A il tarixli Nitsa sazii il dzlilr edilmi Avropa qtiqanunvericiliyin uyunladrlmal olan hisslrini sadi Birliyini tsis edn 1957-ci il tarixli Sazi (1993-c myyn edir. kinci Hissd (Qanunvericiliyin ildn Avropa Birliyini tsis edn Sazi), Avropa uyunladrlmas zr Faliyyt Plan) Proqram Kmr v Polad Birliyini tsis edn 1951-ci il tarixli 2009-cu ildk il mddtind icra dvrn hat Sazi (2002-ci ild qvvdn db), Avropa Atom edrk, qanunvericiliyin uyunladrlmas sahsind Energetikas Birliyini tsis edn 1957-ci il tarixli Sazi konkret tdbirlri myynldirir. Qanunvericiliyin (bundan sonra Tsis Sazilri adlandrlr);

uyunladrlmas prosesi xsusil aadak sahlri 1997-ci il tarixli Amsterdam Sazii v 2001-ci hat edir: il tarixli Nitsa Sazii il dzlilr edilmi 1992-ci il tarGmrk qanunvericiliyi, irktlr haqqnda qanun- ixli Avropa ttifaq haqqnda Sazi;

vericilik, bank qanunvericiliyi, irktlrin mhasibat 1965 ci il tarixli Birlm haqqnda Sazi;

uotu v vergilr, qli mlkiyyt, iilrin i yer- 1997-ci il tarixli Amsterdam Sazii v 2001-ci lrind mhafizsi, maliyy xidmtlri, rqabt v il tarixli Nitsa Sazii il dzlilr edilmi 1986 c il dvlt yardm, dvlt satnalmalar, insanlarn, hey- tarixli Vahid Avropa Akt;

vanlarn v bitkilrin hyat v salamlnn Yeni zv Dvltlrin daxil olunmasna dair akmhafizsi, traf mhitin mhafizsi v tbii tlar;

srvtlrin ildilmsi v istifad olunmasna dair qa- lav qanunvericilik v s.

nunvericilik, istehlaklarn hquqlarnn qorunmas, Avropa ttifaqnn rsmi nrlri dolay vergilr, texniki qaydalar v standartlar, Avropa ttifaqnn Rsmi Jurnal Lksemnv energetikasna dair qanunlar v normativ aktlar, burqda Avropa ttifaqnn Rsmi Nrlr darsi nqliyyat, telekommunikasiya. Bu sektorlarda hquqi trfindn buraxlan rsmi nridir.

v institusional islahatlarn hyata keirilmsi Azr- Rsmi Jurnaln drd nsxsi nr edilir: L baycana idxalat v ixracat qismind beynlxalq nsxsi (Avropa ttifaqnn qanunvericiliyi), C bazara xmaq, effektiv rqabt v istehlaklarn nsxsi (tklif v rhlr), ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info QANUNVERCLYN UYUNLADIRILMASINA ffafla v azad rqabt tminat vermk DAR AZ RBAYCANIN DVL T SYAS T mqsdil mstqil bir orqann yaradlmas n milli qanunvericiliy v institusional sistem lav dyiikAzrbaycann qanunvericiliyin uyunladrlmas liklrin edilmsi tlb olunur. Qanunvericiliyin uyunzr siyasti milli hquq sisteminin islahatnn ladrlmas prosesind nail olunacaq mqsdlr:

trkib hisssidir v qanunvericilik aktlarnn trtibind, yksk ixtisasl mtxssislrin Masir informasiya cmiyytinin yaradlmas;

hazrlnda, Azrbaycanda qanunvericiliyin uyun- Telekommunikasiya sektorunun liberalladrlladrlmas prosesin institusional, elmi, thsil, masna yardm;

hquqi, texniki v maliyy dstyinin gstrilmsi Telekommunikasiya sektorunda inkiafn v n mvafiq raitin yaradlmasnda Avropa tti- elmi tdqiqatlarn tviqi;

faqnn tlblrin ml edrk vahid qanun- Telekommunikasiya sektorunda investisiya yaradcl yanamasn qarya mqsd qoyur. siyastinin tviqi;

Trfdalq v mkdalq Saziinin (TS) 43- Bazarda rqabtin artrlmas;

c Maddsin sasn Azrbaycan Respublikas Rqabt nzart orqanlarnn mstqilliyi;

z qanunvericiliyinin tdricn A qanunvericiliyin stehlaklarn inamnn v seim imkanlarnn uyunladrlmasna sy gstrmlidir. Qanunlarn artrlmas;

uyunladrlmas prosesi, xsusil 43-c Mad- Bazar itiraklar n brabr raitlrin dnin 2-ci bndind sadalanan btn sektorlar yaradlmas.

hat etmlidir. Qanunvericiliyin uyunladrlmas rqabtin xsusi sahsi kimi telekommunikasiya bksi d daxil olmaqla rqabtin digr TELEKOMMUNKASYALAR V NFORMASYA sahlrin da amil edilir. Azrbaycann infor- CMYYTNN NKAF ETDRLMS masiya cmiyytinin telekommunikasiya v laqlndirm xidmtlri uyunladrma proqramnn MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (TT) bu kateqoriyasna aiddir.

Azrbaycan Respublikasnn qanunvericiliyi telekom- 1) TT-nin 15 aprel 1994-c il tarixli mumi mqavilsi munikasiya sahsind rqabt nail olmaq mqsdil 2) TT-nin Ticart Xidmtlrin dair 15 aprel 1994-c btn sylrini telekommunikasiyann ayrlmaz trkib il tarixli mumi Sazii (TXS) Telekommunikasiya hisssi olan informasiya cmiyytinin inkiafna lara dair lav -G lavsi ynldir. Texnologiya v xidmtlrin tdricn uyun- 3) TT-nin 26 aprel 1996-c il tarixli Soru-Mlumat ladrlmas msllrinin Dvlt Proqramnda hat Sndi- 4-c Bnd olunmasna baxmayaraq, sektor xidmtlri arasnda ayrca riv Direktivinin lav olaraq ilnib hazr- MVAFIQ BEYN LXALQ QANUNVERICILIK (A) lanmasna zrurt vardr.

Azrbaycanda telekommunikasiya sektorunda isla- a) Komissiyadan A urasna, Avropa Parlamentin, hatlar A qanunvericiliyinin informasiya cmiyyti prin- qtisadi v Sosial Komity, habel regionlar zr siplrin uyun olan mqsdlr nail olmaq n Komity 28 may 2002-ci il tarixli Mlumat aparlr. Eyni zamanda, hmin islahatlar Azrbaycann b) Elektron kommunikasiya bklri v xidmtlri informasiya cmiyytinin A-nin informasiya cmiyyt- n mumi tnzimlm sistemin dair 2002/21/EC in tam inteqrasiyas n zruri olan bzi digr sayl 7 mart 2002-ci il tarixli Direktiv (riv Direkmqsdlri d hat etmlidir. Digrlri il yana, tivi) rqmli texnologiyalara keid, laqlndirm c) Elektron kommunikasiya bklri v laqdar texnologiyalarnn inteqrasiyas v istifadilr n qurulardan istifad v onlar arasnda arabalantya mumi giri imkanlarnn yaradlmas ki msllrin dair 2002/19/EC sayl 7 mart 2002-ci il tarixli Direktiv milli qanunvericilikd lav olaraq hat olunmasna (Giri Direktivi) zrurt vardr. Bundan baqa, hmin qanunvericilik d) Universal xidmtlr v istifadilrin elektron komprosesi hm d nternet vasitsil masir ictimai munikasiya bklri v xidmti il bal hquqlarna xidmtlr, elektron hkumt xidmtlri, elektron t- dair 2002\22\EC sayl 7 mart 2002-ci il tarixli Direktivi dris v kompter thsilini artrmaq n yardm pro- (Universal Xidmtlr dair Direktiv) qramlar, elektron salamlq xidmtlri, thlksiz mlumat infrastrukturu, yaxn glckd nail oluna e) Avropa Parlamenti v urasnn informasiya biln rqabtli qiymtlrl genizolaql giri imkan- cmiyytind mlliflik v laqli hquqlarn myyn larndan geni istifad olunmas kimi digr uyunladrlmasna dair 2001\29\EC sayl 22 may mqsdlrin d zrind dayanmaldr. Bazarda 2001-ci il tarixli Direktivi.

ICT LAW - IKT HQUQU 01/I K T H Q U Q U IKT HQUQU I K T H Q U Q U www.ictlaw.info Avropa Parlamentinin mlumat bazalarnn hquqi slahat prosesinin xsusi qiymtlndirilmsin mdafisin dair 96\9\EC sayl 11 mart 1996-c il tar- aadaklar daxil edilmlidir:

ixli Direktivi - mxfilik v istehlaklarn hquqlarnn qorunmas;

f) Avropa Parlamenti v urasnn informasiya - trmlrin etibarll v thlksizliyi; elekcmiyyti xidmtlri il bal informasiya qaydalar v tron imzann tannmas v sertifikatladrlmas qaytexniki tnzimlmy dair 98/34/EC sayl 22 iyun dalar;

1998-ci il tarixli Direktivi - nternet vasitsil mliyyatlarn tklif olunmas.

Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |   ...   | 17 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .