WWW.DISSERS.RU

    !
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

47. Fadeev V. V. Uzlovoj zob: diskussionnye problemy i neg42. Predictive factors of carcinoma in 327 patients with folativnye ten-dencii klinicheskoj praktiki // Klinich. i jeksperim. tirlicular neoplasm of the thyroid / K. Besic, M. Sesek, V. Peric [et eoidologija. 2007. T. 3, 2. S. 515.

al.] // Med. Sci Monit. 2008. Vol. 14. P. 459467. 48. Sdano M. T., Falciglia M., Welge J. A., Steward D. L. Efficacy of thyroid hor-mone suppression for benign thyroid nodules:

43. AACE Management Guidelines for Patients with Thyroid meta-analysis of randomized trials // Othola-ryngol. Head. Neck.

Nodules and Diffe-rentiated Thyroid Cancer // Endocr. Pract.

Surg. 2005. Vol. 133. P. 391396.

2006. Vol. 12. P. 63102.

49. Seliverstov O. V. Recidivnyj zob // Sovremennye aspekty 44. Ocenka gormonalnogo statusa bolnyh, operirovannyh hirurgiche-skoj jendokrinologii: mater. XIX Ros. simpoziuma po po povodu uzlo-vyh obrazovanij witovidnoj zhelezy / V. V. Rybachhirurgicheskoj jendokrinolo-gii. Cheljabinsk, 2010. S. 388391.

kov, A. V. Tevjashov, E. I. Rossoshan-skaja, E. N. Kabanov // Ma50. Shilova M. I. Hirurgicheskoe lechenie bolnyh vysokodifterialy Vseros. foruma Pirogovskaja hirurgicheskaja nedelja.

ferencirovan-nym rakom witovidnoj zhelezy nachalnyh stadii:

SPb., 2010. S. 865867. avtoref. dis. kand.med. nauk. Rja-zan, 2010. 23 s.

- . 2012. . 8, 1.

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .