WWW.DISSERS.RU

    !


Tapac a T.., ap..

O EHKA BO E CTB B POCOB POM EHH X PE P T OPO A OPEH PA HA COCTAB ATMOC EPH X OCA KOB KAECTBO TEPPTOP, P EA X K HM Ca nc ea npee xec ap e eppp np e p a. p e ea ea aec a eppp n c ep a ap x eec, n a np p a ecy cya ax, npea x np e npe np .

.

/1/. - / /.

.

- - - / /. - / /.

-. - - - - . - - - / /. - -. - / /.

. - - 2. . .. - .

- -.. - - 1 -. - / /. .

2 4 -. - T 1 . - (. - (1 / - : ( 1 /. T (1 - :

T ( ( /. - ( -.

( 1. - (1 /.

- (.

(. - -. T - - . ( / ( - -.. - - -. - 1 - -.

. - - -. - ( 1- 1 / - -.

- - - ( - / (.

- : - ( 1 - T 1 - (.. . - pH ( / 1 ( 1 /. - - - 1. - - : 1 /. - (11 -1 /. - (.

-. - - - (1 / 2 4.......

T 1.

T.

T oe oacoc Macca poco c o pep Beec a aee oe pa a o oe, / poco Pacc oe o /o % O, 3 /c % B c oa HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ Caapca -a CO 252,791 5,23 187410224 99,7 T Ha epp op 42,8 10,8 0,9 38,5 61,0 0,04 0,04 6,3 1,3 NO2 2913,198 60,26 pep Caapca SO2 1666,411 34,47 187410224 99,7 Ha pae C 43,0 10,8 0,6 39,2 172,8 0,1 0,04 5,9 1,1 T Ha pacc o opaa 1,677 0,03 88,6 10,2 0,9 42,9 177,9 0,18 0,038 7,0 1,1 500 o C CO 29,213 54,29 Ha pacc o NO2 23,2879 43,28 102,4 11,4 0,6 43,6 116,9 0,16 0,042 10,3 3,8 1000 o C ao PT 352548 0,188 SO2 1,2621 2,35 0,0492 0,e a eca T.

CO 36,0986 69,NO2 13,6945 26,ao ypooo T 177075 0,oopyoa SO2 0,4594 0, peeca 1,7247 3,aee oe pa oeo oe, / CO 10,228 42,Pacc oe o B.

c oa NO2 3,469 14,HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ -a X 2 31135 0,SO2 0,062 0,Ha epp op 137 4,8 3,4 16,6 109,6 0,5 0,08 6,4 pep 10,2752 42,eopaeca Ha pae C 65 4,8 3,8 14,2 21,5 0,57 0,02 5,6 1,Ha pacc o 123,0 6,8 2,9 20,5 86,1 0,5 0,02 6,7 1,100 o C T.

Ha pacc o 227,0 6,3 2,6 21,5 93,94 1,1 0,17 7,5 0,300 o C o opeoc e pa o pa pyea, Bpeea o opeoc T.

% py oa , % C CB B B C T ap - 13,3 - - - 53,3 26,7 6,7 epa - - - 16,7 38,9 27,8 16,7 - Map - 5,9 11,8 23,5 5,9 29,4 5,9 11,8 5,aee oe pa a o oe, / Pacc oe o Ape 4,6 36,4 13,6 18,2 - - - - 27,B c oa HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ -a Ma 26,7 - 6,6 - 6,7 26,7 13,3 13,3 6,Ha epp op 15 5 10 15 - 5 5 20 33,0 3,9 2,5 28,4 88,1 0,03 0,002 8,3 1,pep 9,1 9,1 4,6 4,6 - - - 4,6 68,Ha pae C 22,0 5,1 1,3 27,2 64,1 0,03 0,002 7,1 1,Ayc 9,5 23,8 - 9,5 - 4,8 4,8 9,5 38,Ha pacc o Ce p 6,3 - - 12,5 12,5 18,7 12,5 12,5 25 21,0 6,2 1,2 28,4 64,1 0,04 0,002 6,2 2, 500 o C O p 4,4 - - 8,7 52,2 4,3 26,1 - 4,Ha pacc o 36,0 4,2 0,9 26,0 71,7 0,02 0,002 7,1 0,Hop - - - - 11,1 44,5 22,2 22,2 300 o C eap - - 5,3 15,8 5,3 10,5 21,1 21,1 21,o 75,6 93,5 51,9 124,5 132,6 225 154,3 121,7 221,T.

T.

aee oe pa oeo oe, / Pacc oe o ae pH poax B.

c oa HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ a o o oeo o -a c o 100 300 500 1000 100 300 500 1000 ape Ha epp op 17,2 11,3 2,1 27,7 79,3 0,9 0,01 4,8 7,C o o o o C C o o o o C pep C C C C C C Ha pae C 27,4 12,1 1,8 19,2 51,8 0,92 0,02 4,1 6,Caapca T 7,0 - - 7,2 7,4 6,9 - - 6,7 6,Ha pacc o 25,1 12,1 1,6 16,7 51,8 0,9 0,02 5,5 8,ao PT 6,7 6,8 6,5 - - 6,9 6,8 7,0 - - 100 o C ao ypooo Ha pacc o 6,9 6,2 6,9 - - 6,5 6,2 6,0 - - 21,0 12,9 1,4 19,2 54,9 0,7 0,01 6,1 4,oopyoa 300 o C X 2 6,3 6,9 7,7 - - 7,2 7,5 7,2 - - T.

T.

T aee oe pa a o oe, / aee oe pa oeo oe, / Pacc oe o Pacc oe o B c oa B.

HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ c oa HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ -a -a Ha epp op Ha epp op 18,2 5,1 0,2 52,0 89,5 0,27 0,05 3,6 0,88,2 1,16 1,1 17,4 58,1 1,0 - 10,3 0,pep pep Ha pae C 26,5 3,9 0,2 32,9 93,5 0,3 0,04 3,6 0,Ha pae C 95,2 0,8 0,9 18,1 184,0 0,58 0,01 20,7 1,Ha pacc o Ha pacc o 7,3 2,8 0,1 28,4 94,6 0,20 0,046 2,1 0,96,9 0,8 0,8 27,0 58,1 0,7 0,02 9,7 0,100 o C 500 o C Ha pacc o Ha pacc o 40,5 3,4 0,4 51,0 90,5 0,24 0,046 2,7 0,79,6 1,2 1,1 18,1 106,5 0,9 0,01 12,3 2,300 o C 1000 o C 2 4 ! ( 1 / ( 1. -..

- 1 /. 1 -1 ( 1. - 1 ( 1 - - ( 1 1 ( - ( 1 - 1.

( 1 -. - ( 11.

-11 ( 1- 1. - T - ( 1. . - - - - - - -.

. - - ( 1 ( 1.

- -. . - ( : 1.

X =, (1) i - i - :

.

Ci, (2) Ki = Ci o Ci - i- - / 1 -11 Ci o.

i- /.

. ( 1.

( .

1 T.

- T - - 1.. ( 1 1.

T ( 1.

" 2.......

T 1. T 1.

T ae i pece oeo oe aee oe pa oeo oe, / Pacc oe o Pacc oe o i / XǷ 100, % B. HCO c oa HS- NH4+ Cl- - SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+ c oa -a B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op Ha epp op 18,8 6,7 4,4 15,1 2,7 2,8 8,0 8,14,8 5,1 2,5 46,7 127,0 0,6 0,03 15,6 1,pep pep 28,3 10,0 6,6 22,7 4,0 4,2 12,1 12,Ha pae C 7,1 5,5 1,8 31,9 152,5 1,43 0,03 15,0 1,8,9 6,7 4,9 12,9 0,5 3,2 2,0 7,Ha pae C Ha pacc o 19,3 14,5 10,6 28,0 1,1 6,9 4,3 15,11,6 4,6 3,8 35,5 142,3 1,4 0,02 13 1,100 o C Ha pacc o 16,8 9,4 3,7 18,6 2,1 2,8 2,0 8,Ha pacc o 100 o C 26,4 14,8 5,8 29,2 3,3 4,3 3,1 13,62,0 5,0 3,9 36,6 137,2 0,7 0,02 15,0 1,300 o C Ha pacc o 31,1 8,7 3,3 19,5 2,3 6,1 17,0 9,300 o C 31,9 8,9 3,4 20,0 2,3 6,3 17,4 9,T 11.

T 1.

T aee oe pa a o oe, / Pacc oe o ae i pece a o oe B HCO Pacc oe o c oa HS- NH4+ Cl- - SO42- Zn2+ Ca2+ Mg2+- i / XǷ 100, % -a c oa B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op 24,7 11,5 2,21 51,5 32,0 0,09 0,06 8,7 7,Ha epp op 4,9 3,6 3,6 3,5 2,9 0,2 2,0 16,pep pep 13,2 9,6 9,5 9,4 7,9 0,7 5,3 44,Ha pae C 32,4 12,1 0,7 42,0 37,4 0,1 0,05 5,3 3,3,3 4,7 1,9 3,4 2,2 0,2 2,0 14,Ha pacc o Ha pae C 22,2 11,0 1,9 45,0 42,8 0,16 0,044 10,7 1,10,3 14,7 5,8 10,6 6,8 0,8 6,3 44,100 o C Ha pacc o 3,1 5,7 1,8 3,5 2,2 0,3 2,0 12,Ha pacc o 43,1 11,3 4,4 41,4 42,8 0,07 0,045 4,7 3,100 o C 10,1 18,4 5,5 11,3 7,0 1,1 6,5 40,300 o C Ha pacc o 5,4 3,8 1,3 3,2 2,4 0,2 2,0 14,300 o C 16,5 11,8 3,9 9,9 7,5 0,5 6,1 43,T 1.

T 1.

apae p oaa e peaa O oc e o ae i pece oeo oe xecoo o oecoe Pacc oe o o oeca yo e op e a i / XǷ 100, % ape, X c oa ec e c ya c ya B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op 2,4 15,6 2,7 25,2 1,9 5,1 1,4 6,Cyap oaa e pep 3,9 25,9 4,5 41,7 3,2 8,5 2,3 9,xecoo ape >100 50-100 3,7 16,8 2,2 17,4 1,3 5,1 2,4 5,ocao Ha pae C 6,9 30,9 4,2 32,2 2,3 9,4 4,4 9,Ha pacc o 3,4 18,0 2,0 15,2 1,3 4,9 2,4 6,100 o C 6,3 33,3 3,7 28,1 2,3 9,0 4,4 12,Ha pacc o 2,9 18,0 1,7 17,4 1,3 4,1 0,5 7,T 1.

300 o C 5,3 33,5 3,5 32,4 2,5 7,7 0,9 14, T T 1.

ae i pece oeo oe Pacc oe o i / XǷ 100, % c oa B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op 12,1 1,6 1,4 15,8 1,4 5,4 12,ae i pece a o oe - Pacc oe o pep 23,9 3,2 2,7 31,2 2,8 10,6 25,i / XǷ 100, % c oa 13,0 1,2 1,2 16,5 4,5 3,2 1,3 25,B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha pae C 19,5 1,7 1,7 24,7 6,7 4,9 2,0 38,Ha epp op 2,7 4,7 0,3 6,4 3,0 0,2 5,4 7,Ha pacc o 13,3 1,1 1,1 24,5 1,4 3,9 2,1 12,pep 9,9 17,2 1,0 23,5 11,2 0,8 19,8 26,500 o C 22,3 1,8 1,8 41,2 2,4 6,7 3,6 20,3,9 3,6 0,3 4,1 3,2 2,3 4,1 7,Ha pae C Ha pacc o 10,9 1,7 1,4 16,5 2,6 4,9 0,9 15,4 13,8 12,5 0,9 14,2 11,0 8,1 14,5 25,1000 o C 20,0 3,1 2,5 30,3 4,7 9,2 1,7 28,3 Ha pacc o 1,1 2,6 0,1 3,5 3,2 0,7 4,6 4,100 o C 5,4 12,8 0,7 17,5 16,0 3,3 23,0 21,Ha pacc o 6,0 3,1 0,6 6,2 3,1 0,9 4,6 5,300 o C 20,1 10,4 1,9 20,6 10,2 3,2 15,5 18,T 1.

T T 1.

ae i pece a o oe ae i pece oeo oe Pacc oe o Pacc oe o i / XǷ 100, % i / XǷ 100, % c oa B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ c oa B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op 6,4 9,9 1,3 4,7 2,1 0,4 3,6 12,Ha epp op 3,3 8,4 3,8 50,0 3,6 4,1 3,6 23,pep 15,5 24,2 3,2 11,6 5,0 0,9 8,9 30,pep 2,0 7,1 3,2 42,4 3,1 3,5 3,1 19,6,4 9,9 0,9 4,8 5,9 0,8 3,7 11,8 1,6 10,4 3,1 39,7 5,0 10,8 3,7 25,Ha pae C Ha pae C 14,5 22,3 2,0 10,9 13,2 1,7 8,5 26,6 0,9 7,6 2,3 29,0 3,7 7,9 2,7 18,Ha pacc o 13,2 9,4 1,3 5,3 6,0 1,5 3,8 14,0 Ha pacc o 2,6 8,3 6,4 42,8 4,5 10,3 3,0 22,100 o C 24,3 17,2 2,4 9,7 11,1 2,7 6,9 25,7 100 o C 1,6 6,3 4,9 32,2 3,4 7,8 2,3 16,Ha pacc o 15,3 10,4 0,9 5,4 3,9 1,3 4,2 20,6 Ha pacc o 1,5 9,2 6,7 44,6 4,4 5,1 3,3 25,300 o C 24,6 16,8 1,4 8,7 6,4 2,2 6,8 33,2 300 o C 0,8 6,9 5,0 33,2 3,3 3,8 2,5 18, 2 4 # T.

(1. T ae i pece a o oe T.

Pacc oe o i / XǷ 100, % c oa B. -a HS- NH4+ Cl- HCO3- SO42- Zn2+ Ca2+ Ha epp op 3,6 10,5 3,1 6,3 1,1 0,7 6,0 17,pep 7,6 21,5 6,4 12,9 2,2 1,5 12,3 35,4,8 11,1 1,0 5,1 1,3 0,8 5,0 10,. - Ha pae C 12,9 21,8 2,5 12,7 3,1 2,0 12,5 26,Ha pacc o 3,3 10,1 2,7 5,5 1,4 1,3 4,0 21,100 o C 6,9 20,2 5,4 11,0 2,9 2,6 8,0 43,Ha pacc o 6,4 10,3 6,2 5,1 1,4 0,6 4,0 9,300 o C 12,0 23,7 14,2 11,7 3,3 1,3 9,2 21,( 1.

T - T. ae X po a ocepx ocao e epo oa xo o epo oa Haa 100 300 500 1000 100 300 500 1000 pep C o o o o C o o o o C C C C C C C C Caapca T 66,8 - - 59,6 54,4 44,2 - - 54,5 62, ao PT 46,0 63,9 97,5 - - 31,8 30,9 32,5 - - - ao ypooo 54,1 54,0 53,6 - - 40,4 43,4 31,5 - - oopyoa.

.

X 2 72,9 75,1 74,3 - - 20,1 23,3 24,0 - a e a 1. /.....: 1. 1 1.

..... ..: 1..

.... T.. 1.

..... 1.

.......: 1.

. /......

.......... : - 1. 1.

.....: 1..

$ 2


2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .