WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 28 |

(). ., 1879. . 1 .; .

. 145.

18651866 . . 4854; . . 103. . 1.

52.

.. . . . 319322; . . 103. . 1.

68.

Kognowicki K. Op. cit. Noty.; Malinowski M., Przezdzecki A. Op.

cit. S. 345; Inwentarz rkopisow Biblioteki zakadu narodowego im.

Ossoliskich we Wrocawu. Warszawa, 1966. T. 3. 1884; Sapieha J.P. Op.

cit. S. 313; . . 276. . 1. . . 120. . 138.

.. 16081611 . // .

.; , 1993. . 3543.

. 12.13, 12.14, 12.26, 12.48; . . 2. 134, 183; Sapieha J.P.

Op. cit. S. 196197.

.. 15781618 .

., 1915.

. . 5.

. . 281376.

.. . . . 12. . 322. . 66.

, ( ). ., 1819.

. 2. (). . 149. . . 1.

170. , ( . . 5.

2431/II).

Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8597.

// . ., 1834. . 4. . 1109;

, , ... ., 1842.

. 2. . 155196.

.. // . ., 1995. . 13.

. // . 1903. . . 235258; . . ., 1912.

Malinowski M., Przezdziecki A. Op. cit. S. 345. Nota.

Hirschberg A. Z wycieczki naukowej do Szwecyi. S. 142.

.. . . . 1516.

Riksarkivet. Skoklosterlingan. E. 8597. . 130.

Hirschberg A. Polska a Moskwa w pierwszej polowie wieku XVII.

Lww, 1901.

Hirschberg A. Polska a Moskwa. S. 5.

Ibid.

.. . / .

.. ... ., 1959. . 165175.

Hirschberg A. Polska a Moskwa. S. 6.

. (16071609 .). ., 1908.

.. .

.. . . 11.

Ketzyski W.Dyaryusze Wacawa Dyamentowskiego i Marcina Stadnickiego o wyprawie cara Dimitra // Przegl d historyczcny. 1908. T. 7.

3. S. 265275.

.. . . . 1718.

. ., 1995. . 2530.

. . 3162.

. . 62122.

. . 6370.

. . 97100.

. . 97100, 105.

. . 105108.

. . 113114, 119120.

. . 122134.

.. .. // . . ., 1959. . 39.

. . 127.

. . 86.

. . 106.

. . 75, 79, 110.

, , // . 1906.

. 2. 5. . 129174; 6. .130131, 177222.

Ketzynski W. Op. cit. S. 265275; .. . . 38. .; .. .. // XVII . ., 1961. .467.

. 181182, 191192, 211.

. (16061608) // .. , .. . ., 1907.

. 6. . 278279, 287.

16061607.

II.,., II , ,, 1.

.,..,..,, III, II 2.,..,, 3.

II,..,, - 4..,, , -, -., 5.,.., 6.,,, II 16061607.

1.

, 16061607.,,. II7.,. C ,, 1605/1606. I8.

, 1606.,.,.,,, ,,, 1588.,,,, 9.

. 1607. III10. -11.,,,.

, -. ,,., ,,, . , .

, 8 (18) 1606., 26 (6 ) 1606. 12. 13.,,.,, 1607..,.,, 1606.,..., 15.,.,. 15 (25) 1606.

( 1607.)16, 1606.

,,.,. 17., 1606.

.... 18.

1607.,.,,, , 19. 1607., 20.,..,,.,,,,,, 21.,.,,, 22.,.,,, 23.

.., -,,, ,,, 24. 25....,,, 26..,.,.., 27.. - 28,,, , .

..

..,, I (,,..)..

,, I, 29.,..

,, 30.,,, 1605. 31.,,. I 1606. . , ,.

.,,..,,, , 32.

,,,, 33. 34. . - 35. ,, ., -, -36. -,, - 37.,. :, -.,,,., I,,.

.,.,. , ,. , 16051606., : 39., 40.., 41.,,, 42.,...,.,, 1606. 43..

,,., 44....,,,.

, 45.,.,, 46..,,, , 47.

.. -... 48..

.. -, 1607. - 49...., , -, 50. I, -, .,,, I 51. I,,,., 52.

I,,,. 53...,,.., I 54., -, 25 (5 ) 1606.,,,.. I55.,,, 56.,, ., I..,,, ,., I, 16041605., 57.

..,,, 1606.. -, 58. 1607.

,, 59. ,,,,,,, 60. -,,,,, II 14 (24) 1608.,,.,, .

,,,,, : (...

..), (... ..)61.

-. -, ,.,,, (. ..). ,,,, . -...,,. 62.,, 1608., : 63.. ,.

I 64..,,,, 1606. 65.

,, , II.

2. II, II.

I,,, 66.

.,,.,,,, 67.

I -,,, .

, , , 68. -, 69., 70. 17 (27) 1606. 71. ,,. 72.,, 73. I,,.,,. 21 (31) 1606. 74.

I,,,...,, 75.,.,. -,,., -, I76.., , 77.,,.,.,., I, 78.

,, .

, 79. 80..,,, 81..,, -.

,..,,.

, 1607.

..,, 82..

.,, 83. I.., ,, ..

, (. ..).,, 84.,,,,, I.,.

I, 25 (4 ) 1606.,,,,, 85.,,.., 86. .

87.., - 88..,,, ,,,,, 89.

, 90,, c 91.,, ,, I 18 (28) 1606. 92.,., - , 93.

,., 94..,..... 95.

..,,, I96.,...., 12 (22) 1606.97, 1606., : , 98. C..,..,.., 1606.,,.. 17 (27) 1606.,, 99..

,, 100.,,,.... I, 17 1606.:

, (. ..)101., 1606...,,.

...,... ,. 102.,.. 103..,.,, 104..,., 105.,,,..,....

........,., 106..,., I, 107. I II 108. 17 (27) 1606. I -. 1606.,,,,,.

1608., .. II109....,.. .,,.

. I, II110.

17 (27) 1606.

,., .., 111.,,..

112., 24 (34 ) 1606.,,. ..,..,..,......,......, I.

..,..,,.,, 113....

17 (27) 1606.., , 114. -,.,, , 115..,.,, -,.. ,, 116., ,,, 6 (16) 1606.117 , -, 23 (2 ) 1606., I118., I..

,, 27 30 (6 9 ) 1606.

I119.,,.

120.

,,,.., -, .

3.

1606.,...,..,.... 121.

20- 1606., 122.,,.,, 123. I ...

..,, 17 (27) 1606.

, .. 22 (1 ) 1606..

124.

..,..,,.,,, I,, 125.. 1606.,,..,, 126.

1606.. III,,, 127. I, III,.

., 16 (26) 1606.128....,.,, 21 (31) 1606.,.,, 129. III,., -, 130.

, 1606.,..., 132.

1606., -, 133.,,,, 134. 1606.,..., I,, 135.

1606.. 1606., 136., -, 1606., 137.. ,.

,., III., 138.

.

1606.,.,.....,,,.,.

.

,..,...,,., 139.

,... -,.., 1608.140.. -,.... -.. -, 16061607. 141.,... -.

,,.., 142., 143.., 144., -,.

. 1606.,, 145.. 1608.,,., II 146.....,, 16061607., - 147....., XVII.,...., 148.,.

1607.,. III,. 1606...., . 149. 1606.

,,,., , 150. I,,, -. 151.,,..

.,,, I,.., I... .

, 152. 1606.,.. 153..,.. 154.

4. II 1606...

. ..,.... ., 155.

,..

..,..,, 1606.156..

..,,, 1606.157. ,,.

,,., ,,,, 158....., 159.

.., .,, ,,, 160..,. 161.

... , 162.

, 163. III 1606., 164... III. 165..., , 166.

,,, .

,...

., 167.

., .

,, II,,,. 168.,., , .

,,,., , 169., II I... - ... -170., -. 171... 16071608., 172, 173..., I,,,.. 174.

,,..... .,. , ..,,. 175.

,, .

I, 176.,, -.... 177, 1607.

., II III.

,, 178. II ,,..

,,, II.

,, 179.

1612., II 180.. 181.., -, ,, 182...,,, II 183...,.,,, 184.. II,.,,., II.

..,,,,, II, , 185., II,, 186.....,,,, II,, 187..

, 188..., II,.

,.

,,..,. -,., 189..,, 190..,.

,.,,, 191..

..,..,..,.,, 192...,..,..,. II, 193....

,,,.,,, 194.,.,., 14 (24) 1608. II, 12 .,..,, II 13 (23) 1607., 1607., 1606., II,, 195.

. 12 (22) 1607. II,., ( ) 12 .

II II 12 (22) 1607 . 14 (24) 1608 .

, ... ... .

... ...

12 ... 12 ... 12 ,,,, 196.

,,, 6 (16) 1606. 197.,,, 198. 199.,, 200.

1606. 201.

...., 202.,.,,, ,,, (. ..)203., (. ..),, 204.,.

1606. II.

.., 205., 1606.. II :

,.., -,.,,.,,,. 206.

5. II..

,.,, -,.,,.,. 1607.. III 207. 208., 209.

., 210.,,.. -211.,,,. ,, , 212.

., , I213.., - 214.

,., 1606., 1607. 215..., 216.,.....

1607. II,,.,,.,,, 217.

.,.,., (),,, 218. 23 (2 ) 1607.,,,, 219.

,,,,., , 220...,.

.,,, - 221.

,.., 222..,,. I... 223.

..

,.. (. ..)224.. 30 (10 ) 1607.,.,.,., 1606. 3 (13) 1607..225,....,.,,.. ,,, 226.,...,,..,.

I 227.

, 1607.

..,.,, 12 (24) 1607.

( )228...,,, 23 (2 ) 1606.,.. 229..,. -230. 12 (22) 1607. II, 12 (22) 1607.231 -. 1607.

III 232..., 12 (22) 1607., (. ..)..,,,,, 10 (20) 1607.233, II, 12 (22) 1607.

, 234., 23 (2 ), 12 (22) 12 (22) 1607.

,,, :,,., I,..., ..,.,, -235. 12 (22) 1607..,,. , I 236..,, 237.

.,.,,,.,, I,.,,.

, , .,,.

....

,.,.,, .

,.,,.

.,., 238.

.

239.

.,., I, ,.

.

., ,,..,..,,. ,., 240.,.,.,.. II 241., ..

..

II 16061607.

, 1606 1607. II I..,.,..,...,.,... -. - -,.,.,., I, 16041605.. ,.,, 16041606.

.,, ,. .., I II.,,., , .,,,.

II, ( ), .,,,.

.. 16081610 . , 1957. . 42.

Macizewski J. Polska a Moskwa, 16031618 rr. Warszawa, 1968.

S. 116133; .., .. .. // XVIIXVIII. ., 1974. . 332333.

.. XVII .: . ., 1988. .190196.

.. - XVIIXVIII . ., 1966. . 29.

Perrie M. Pretenders and popular monarchism in early modern Russia:

The false tsars of the Time of Troubles. Cambridge, 1995. S. 111112.

.. . ., 1989.

. 12. . 15.

.. .. 16061607 . .;

., 1951. .365371; .. . . 161.

10 1606 . // , (). ., 1836. . 2. 81.2. . 174;

[ .] XVII .: .

., 1982. . 199.

. . . . 200.

List A. Sapiehi do Zygmynta III, styczen 1607 r. // ( ). . 5. Ossolineum. 5998/III . 249250 .

Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 28 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .