WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 28 |

. 124. . 1. . . 400.

. II 7 (17) 1608 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 17.

.. .. // .

. 124. . 1. . . 400.

. II 7 (17) 1608 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 17.

II 7 (17) 1608 . // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 20/86.

. II //. ., 1855. . 23. . . 56.

II 7 (17) 1608 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E.8610 (1). 20/86.

Marchocki M. Op. cit. S. 4142.

List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 27 grudzienia 1608 . (6 styczenia 1609 .) // . 103. . 1. 45.

. II 1609 . // . . 174. . 2.

.. 289.

. . // . 12.24. .3334.

. II //. ., 1855. . 23. . . 6.

.. - . 8 (18) 1609 . // . 12.68. .7374.

. .. .. // . . 2. 124.

. 151; . .. . // . 123.23. . 150151; . . .. .. // . . 124. . 1. . . 402; , , (). ., 1851. . 4. . 323, 327 328, 336.

; .. . 1609 . // . 12.24. .3334.

II . 16 (26) 1609 . // . . 2. 198. .229230.

List Dmitra Faszywego do J. Sapiehi 2(12) czerwca 1609 r. // OR BPAN. s. 345. 72. . 149.

List Dmitra Faszywego do J. Sapiehi 2(12) czerwca 1609 r.

- // .. - . , 1995. .99100.

II 7 (17) 1608 . // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 20/86.

.. .. // .

. 124. . 1. . . 400; .. II // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 3.

. II // . . 174. . 2. . . 291.

c . . II 1 (11) 1609 . // . . 124. . 1. . . 335.

. II // . . 174. . 2. . . 291.

II 7 (17) 1608 . // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 20/86.

. .. .. // . . 2. 124.

. 151; ... . // 123.2-3.

. 150151; . . .. .. // . . 124. . 1. . . 402.

.. . 1609 . // .

12.24. .3334.

. . 4. . 323, 327328, 336.

. II 1608 . // . . 124. .1. . . 219.

II 7 (17) 1608 . // Riksarkivet. Skoklostersanlingen. E. 8610 (1). 20/86.

Sapieha J. Op. cit. S. 194.

List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 14 (24) listopada 1608 . //OR BPAN Ms. 345. 91.

.. . 12 (22) 1608 . // . . 124.

. 1. ..406.

. 27 1608 . (6 1609 .) //. .2. 119. .147148.

List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 14 (24) listopada 1608 . //OR BPAN Ms. 345. 91.

Ibid.

Ibid.; .. . 19 (29) 1609 . //. 12.55. . 6162; - . 7 (17) 1609 . // . 12.66. . 7172.

.. . 7 (17) 1609 . // . 12.41. . 4849.

. 27 1608 . (6 1609 .) // . .2. 119. .147148.

; List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 14 (24) listopada 1608 .

// OR BPAN. s. 345. 91; .. . 13 (23) 1608 . // . 2. 117. .145.

Ibid.

Ibid; . 27 1608 .

(6 1609 .) // .2. 119. .147148.

.: . XVII . ., 1937. . 406.. II // . 2. 94. . 221222; List T.

Kroszyskiego do J. Sapiehi 14 (24) listopada 1608 . // OR BPAN s. 345.

91.

.. . 13 (23) 1608 . // . . 2. 117. . 145.

.. II // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 6465;

. 4. . 325.

Ibid.

- .. 26 (5 ) 1609 . // . 12.52. . 5960.

- .. 7 (17) 1609 . // . .2. 210. .247248.

List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 14 (24) listopada 1608 . // OR BPAN. s. 345. 91.

. 27 1608 . (6 1609 .) // . 2. 119. .147148; .. . 13 (23) 1608 . // . 117.

. 145.

.. II // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 6465;

- . 7 (17) 1609 . // . . 2. 210. . 247248. .. , , , , , ( . 4. . 325) .. . . ( . 4. . 328).

List T. Kroszyskiego do J. Sapiehi 27 grudzienia 1608 .

(6 styczenia 1609 .) // . 103. . 1. 45.

. 27 1608 . (6 1609 .) // . 2. 119. .147 .. . 7 (17) 1609 . // . 12.41. . 4849.

.. . 1 (11) 1609 . // . . 2. 215. . 253254.

Sapieha J.P. Op. cit. S. 195.

II //Riksarkivet. Skoklostersamlingen.E. 8610 (1). 9.

. . 1608 . // . 12.30. . 39.

- - . // . 12.68. . 7374.

List Dmitra Faszywego do J. Sapiehi 15 (25) styczenia 1609 . // OR BPAN s. 345. 66.

. . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 71.

II // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 9;

- - . // . 12.68. . 7374.

. 1609 .

//Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 98.

. 1609 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 23/91.

II // Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 9.

. 1609 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 23/91.

. 1609 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 23/91.

II . 10 (20) 1609 . // .

12.67. .7273.

- - . 13 (23) 1609 . // . 12.68.

. 7374.

. II 1609 . // . . 124. . 1. . . 212.

. . . . 399.

. II 1609 . // . 124. . 1 . . 212;

. II // . 2. 94. . 221222.

Sapieha J.P. Op. cit. S. 195.

. II 1608 . // OR BPAN. Ms. 360. . 625.

. . 1608 .

// . . 2. 127. .152153.

. . 1608 . // .

. 2. 171. . 696697.

II . // . 12.67. . 7273.

. . 4. . 327.

. . 340.

- . 13 (23) 1609 . //. 12.40. . 4748.

. // . 2.

248. .295296; . 1609 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 98.

. 1609 . // . . 2.

352. .419420.

. // . . 2.

248. .295296; . 1609 . //Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610 (1). 98.

.. . 1609 .

//. . 2. 228. . 268269.

. . . 14 (24) 1608 . //. . 2. 98. . 131.

. . . 14 (24) 1608 . //. . 2. 98. . 131.

Sapieha J.P. Op. cit. S. 194.

II 23 (2 ) 1608 . // . 2. 100. . 132133.

.

.. . 1608 . // .

2. 161. .191192.

List Dmitra Faszywego do J. Sapiehi 14 (24) styczenia 1609 r. // OR BPAN. s. 345. 65.

Ibid; II . 23 (2 ) 1609 . // . 12.49. . 5657; .. . // . . 2. 161, 351.1. .191192, 418; . . 2. 171.

. 697; . . . 1609 .

// Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610(1). 2.

. . 1608 . // . . 124. .1.

. .405.

. . . 1609 .

// Riksarkivet. Skoklostersamlingen. E. 8610(1). 2; .

. . 28 (7 ) 1609 . // . 12.53.

. 6061.

.. . 1608 . // .

. 2. 161. .191192.

.. . 8 (18) 1608 . // . . 2. 351.2. .418419.

.. . 10 (20) 1608 . //. .2. 351.1. . 418.

List Dmitra Faszywego do J. Sapiehi 14 (24) styczenia 1609 r. // OR BPAN. s. 345. 65.

II . 23 (2 ) 1609 .

// . 12.49. .5657.

.. . 1608 . // . . 2. 161. . 191192.

.. . 1608 . // . 2.

161. .191192.

.

.. . 11 (21) 1608 . // . . 2. 110. . 139140.

.. . 20 (2 ) 1609 . //. 12.42. . 49; . . 1609 . // . 2. 125 .151152;

. . // . 235.

. 277278; . . // . 2.

235. . 277278.

.. . 12 (22) 1609 . //. .2. 195. . 225226.

.. .. 23 (2 ) 1609 . // . 12.50. .57.

.. . 31 (9 ) 1609 . //. 12.56. . 6264.

1604 . // . 2. . 19, 41; .. . // . 12.34.

.4243; . . 4. . 323.

1606/7 . . 252; .. . // . .2. 125. .151152; 1613 . ., 1895. . 10.

. . 4. . 336.

. . . 28 (7 ) 1609 . //. 12.53. . 6061.

. . 4. . 335.

.. . 1608 . //.

. 2. 161. .191192.

II - 9 (19) 1608 . //. . 2. 111. .140141.

. . //. . 2.

235. . 277278.

.. . 20 (2 ) 1609 . //. 12.42. . 49; . . 1609 . //. . 2. 125 . 151152.

. . // . . 2.

235. . 277278.

.. .. 29 (8 ) 1609 . //. 12.61. . 6769.

II . 6 (16) 1609 . //.

12.62. . 69.

. . //. . 2.

235. . 277278.

II . 6 (16) 1609 . //.

12.62. . 69.

.. . // . 2. 110, 351.1-2. .139140, 418419.

.. . . 12 (22) 1609 . // . . 2. 195. . 225226.

Sapieha J.P. Op. cit. S. 229.

.. . . 12 (22) 1609 . //. . 2. 195. . 225 226; . // . . 174. . 2. . . 301302; .

Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 28 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .