WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 | 2 ||

Традиционно това перо в консолидирания бюджет е по-голямо от перото на разходите за отбрана. Съвсем естествено е, разбирате ли, качеството на вашето жилище да е тясно свързано с вашето положение в обществото и с обема на вашите привилегии. Например, колкото по-голям е апартаментът ви, толкова по-вероятно е да сте богат, привилегирован и с по-голяма жилищна субсидия, а не беден и онеправдан. Нещо повече, макар и за това да се говори твърде неохотно, традиционно най-бедните и онеправданите слоеве от обществото са тези, които живеят в селата и в малките градове в т.н. частни жилища (така се наричат). Найбедните и социално онеправданите не получават никакви жилищни субсидии. Те сами си плащат всички разходи по жилището. Често се задава въпросът: “Но ще могат ли хората да понесат жилищната реформа” Е, най-бедната част от обществото рече се справя по някакъв начин, докато всъщност ние продължаваме да субсидираме богатите.

Много сериозен политически проблем е всички политически лидери да разберат, че е абсолютно необходимо да се премине към жилищно субсидиране според реалните нужди. Придвижването в тази посока е постепенно. Относителният дял на жилищните разноски, плащани от отделния потребител, се увеличава постепенно. И броят на семействата, получаващи жилищни субсидии според доходите си, също се увеличава постепенно. Впрочем, опитът с подоходните жилищни субсидии показва, че кандидатите за тях са винаги по-малко от очакваните, дори по най-консервативните изчисления, защото ако кандидатствуваш за тях, значи действително си в нужда.

Има напредък. Правителството проявява разбиране, но не всичко може да се направи от Москва. Това е проблем на местната власт, с който ще се сблъскваме още дълго. Като цяло е ключов въпросът за насочване на социалните помощи към тези, които действително са в нужда. По някои изчисления, имаме 236 програми за обществено подпомагане на отделни категории и групи. И пак по приблизителни изчисления, от всичките раздавани пари, 20% отиват за бедните, а останалите 80% отиват за хора, които не са бедни. Има вече общо разбиране, че трябва да се откажем от помощите по категории – т.е., помощи да се дават на абсолютно всички, заети в прокуратурата, или в митниците, или на данъчните чиновници, или на ветераните от войната, или на всички наградени с медали и пр. и пр. – и да преминем към много по-опростена система, насочена към бедните, които пък трябва да бъдат по някакъв начин дефинирани. Но това е много болезнено. На практика, като се стигне до конкретни действия и до свиване на системата на групови помощи за хора, които всъщност са относително заможни и влиятелни, се оказва много трудно да се мобилизира политическа воля. Мисля, че през 2002 г.

този въпрос ще бъде един от най-сериозните в политическия дневен ред на Русия.

Разбира се, не съм се опитвал да нарисувам цялостната картина на всички проблеми, свързани със стабилния растеж и създаването на благоприятни условия за намаляването на бедността в пост-социалистическите страни. Времето ми за това изказване почти изтече. Искам да отбележа още нещичко, много важно според мен, от политическо и икономическо естество. В стабилните пазарни икономики структурата на разпределение на доходите е относително стабилна и делът на бедните също е относително стабилен. От време на време малко се увеличава при инфлация, а после намалява като функция на една или друга програма. Но не търпи коренни промени. Това е свързано и с наличието, винаги, на политически елементи, които са като цяло ориентирани към интересите на по-облагодетелствуваната част от обществото, както има и, от друга страна, политически елементи, отстояващи интересите на по-малко облагодетелствуваните хора. Няма да посочвам тук примери от политическия живот на развитите стабилни страни – те са очевидни за всички.

В Русия и, поне според мен, в много други пост-социалистически страни, в които станаха коренни промени в социалния статус, в т.ч. и в равнището на бедността, положението е различно и доста парадоксално. Представете си, че принадлежите към политически елемент, за който са склонни да гласуват бедните. Нека да си представим и демократите, или, по-точно казано, либералите. Кой обикновено гласува за тях Младите, образованите, повече или по-малко заможните. После имаме и политически елементи, разбираемо е, които са подкрепяни от повъзрастните, жителите на малките градове и селата, относително бедните, относително неуспелите. И сега си представете чисто прагматичните интереси на политическите елементи, за които като правило гласуват бедните. Какво би станало, ако броят на бедните в Русия намалее три пъти, а с това и гласоподавателите, представителите в Думата, политическата им власт Би било катастрофа! През 1998 г. обсъждах положението около финансовата криза в Русия с моя приятел Стенли Фишер, отличен икономист, тогава заместник-директор на Международния валутен фонд. Опитвах се да го убедя, че шансовете да се прокара през Думата антикризисен пакет от мерки са равни на абсолютна нула и че това просто няма да се случи. Той попита защо. В края на краищата, в много страни, при възникването на очевидна остра криза настъпва политическа консолидация, и хората са готови да приемат радикални мерки, за да избегнат финансовата катастрофа. Обясних му, че дори и сред комунистите има хора, загрижени за развитието и интересите на страната, но, чисто прагматично, увеличаването на бедността увеличава и техните гласоподаватели. Премахването на бедността е винаги сериозен проблем. Това, за жалост, многократно се е потвърждавало, включително и със случилото се през 1998 г. Ето защо ние, като либерали и реформатори, бяхме принудени от чисто практически съображения първо да помислим как да намалим бедността. Не защото се надяваме, че бедните ще гласуват утре за нас. За жалост, това няма да стане. Но колкото по-малко са бедните в Русия, колкото по-голяма е средната класа, толкова по-широка ще е основата на стабилното развитие по пътя на пазарната икономика и стабилната демокрация. От тази гледна точка, проблемът за бедността е най-важният ни проблем.

Благодаря ви.

Pages:     | 1 | 2 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.