WWW.DISSERS.RU

Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя ЁЋ≈ “–ќЌЌјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј

   ƒобро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 122 | 123 || 125 | 126 |   ...   | 150 |
√ренада Е Е Е Е Е Е z 1,6 8 10 179 0,2 4 88... √ватемала Е z Е Е Е Е Е z 2,1 18. 35 1 327 2,8 29 75. √айана Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √аити Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ондурас z Е z Е z Е z Е z Е z Е z 1,8. 15. 38. 820. 2,0. 22. 87. ямайка z z Е z Е z Е z Е z z 2,2. 12 15. 30. 1 722. 1,7. 16. 86 84. ћексика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ћонтсеррат Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќидерланд. јнтильские о-ва Е Е Е Е Е Е Е 1,6 9 146 0,3 4 88 Ќикарагуа Е Е Е Е Е Е Е Е z 14 1 236 1,5 19 99. ѕанама y Е y y y y y Е y 1,8. 11. 30 30. 816 600. 1,3 1,2. 16 13. 82. ѕарагвай 1,1 7 8 28 36 491 554 0,9 0,9 10 9 88 66 ѕеру Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е z 68. —ент- итс и Ќевис 2,0 20 14 33 30 1 601 1 231 2,0 1,6 27 18 88 79 —ент-Ћюси€ ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ “аблица 11 (продолжение) “аблица 11 (продолжение) ќбща€ сумма √осударственные √осударственные текущие ќбща€ сумма √осударственные √осударственные текущие ќбща€ сумма государственных √осударственные текущие расходы на расходы на начальное ќбща€ сумма государственных √осударственные текущие расходы на расходы на начальное государственных расходов на текущие расходы на начальное образование образование в расчете государственных расходов на текущие расходы на начальное образование образование в расчете расходов на образование в виде образование в виде доли в виде доли (%) от общей на одного учащегос€ √осударственные расходов на образование в виде образование в виде доли в виде доли (%) от общей на одного учащегос€ √осударственные образование доли (%) от общей (%) от общей суммы суммы государственных (удельные расходы) при текущие расходы на образование доли (%) от общей (%) от общей суммы суммы государственных (удельные расходы) при текущие расходы на в виде доли суммы государственных государственных текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, начальное образование в виде доли суммы государственных государственных текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, начальное образование (%) ¬Ќѕ расходов расходов на образование образование 2005 г. в виде доли (%) ¬Ќѕ (%) ¬Ќѕ расходов расходов на образование образование 2005 г. в виде доли (%) ¬Ќѕ —трана или территори€ —трана или территори€ 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

z Е z Е z Е z Е z Е z 7,2 8,8. 16. 68. 50. 1 227. 3,0.

—ент-¬инсент и √ренадины Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —уринам Е Е Е Е Е Е 3,9 16 96 40 1 012 1,“ринидад и “обаго Е Е z z z Е Е Е Е 17 12. 73 88. 30 20...

ќстрова “еркс и  айкос Е Е Е Е Е 2,8 3,0 12 92 32 748 0,”ругвай Е Е Е Е Е Е Е 3,7 92 30 583 1,¬енесуэла, Ѕ. –.

—еверна€ јмерика и «ападна€ ≈вропа Е Е Е Е Е Е Е Е јндорра 2,3 94 25 0,z z z z z z јвстри€ 6,4 5,5. 12 11. 94 96. 19 19. 7 112 7 596. 1,1 1,0.

Е y Е y Е y Е y Е y Е y Ѕельги€ 6,0. 12. 98. 24. 6 303. 1,4.

z Е Е z Е Е Е Е Е Е  анада 6,0 5,1. 98 95.

y Е z z z Е Е y  ипр 5,4 6,5. 15. 86 87. 34 30. 1,6 1,7.

z z Е z Е z z z ƒани€ 8,2 8,3. 15 16. 95. 22. 7 345 7 949. 1,6 1,8.

z z z z z z ‘инл€нди€ 6,3 6,4. 12 13. 94 94. 21 20. 4 615 5 373. 1,2 1,2.

z z z z z z ‘ранци€ 5,7 5,7. 11 11. 91 91. 20 21. 4 697 5 224. 1,1 1,1.

y y Е y Е y Е y Е y √ермани€ 4,5 4,6. 10 10. 98. 15. 4 837. 0,7.

z z z z z √реци€ 3,5 4,4. 7 9. 78 78. 25 26... 2 148 3 562... 0,7 0,9...z Е y Е y Е y Е y Е y Е y »сланди€ 7,9. 17. 90. 34. 7 788. 2,4.

z z z z z z »рланди€ 4,9 5,6. 13 14. 91 92. 32 33. 3 112 5 100. 1,4 1,7.

y x y y y y »зраиль 7,5 7,1. 14 14. 94 95. 34 36. 4 835 5 135. 2,4 2,4.

z z z z z z »тали€ 4,7 4,5. 10 9. 94 94. 26 25. 6 425 6 347. 1,2 1,0.

Е Е Е Е Е Е Е z Е Ћюксембург 3,7 8 9 953... 1,4...z y Е y Е y Е y Е y Е y ћальта 4,9 5,2. 11. 95. 22. 2 549. 1,1.

Е Е Е y y Е Е Е Е ћонако 5 92 91. 18 17.

z z z z z z Ќидерланды 4,5 5,2. 10 11. 96 94. 26 26. 4 606 5 572. 1,1 1,3.

z z z z z z Ќорвеги€ 7,2 7,1. 16 17. 90 92. 25 24. 6 456 7 072. 1,6 1,6.

z z z z z z ѕортугали€ 5,4 5,5. 13 11. 93 98. 31 31. 3 872 4 908. 1,5 1,7.

Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ан-ћарино z z z z z z »спани€ 4,4 4,3. 11 11. 91 91. 28 26. 4 112 4 800. 1,1 1,0.

z y Е z Е z Е z Е z Ўвеци€ 7,5 7,2. 14 13. 100. 26. 8 415. 1,9.

z x z z z z Ўвейцари€ 5,0 5,3. 15 13. 90 92. 32 29. 7 066 7 811. 1,4 1,4.

z z Е z Е z Е z Е z —оединенное  оролевство 4,6 5,5. 11 12. 93. 26. 5 596. 1,3.

z Е z Е Е Е Е Е Е Е Е —оединенные Ўтаты 5,0 5,3. 14.

ёжна€ и «ападна€ јзи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е јфганистан z z z z z Ѕангладеш 2,3 2,6. 15 14. 64 79. 39 35... 64 115... 0,6 0,7...z Е z Е z Е z Е z Е Е Е z Ѕутан 7,2. 17. 59. 27. 1,1.

z x Е Е Е Е »нди€ 4,5 3,3. 13 11. 98 30 288 1,Е Е Е »ран, »сламска€ –еспублика 4,5 5,2 19 19 91 93 29 927 1,Е Е z Е z Е z Е Е Е ћальдивские ќстрова 8,3 15. 81... 54... 3,5...z x x x x x Ќепал 2,9 3,2. 12 15. 74 77. 53 49... 97 119... 1,1 1,2...x Е Е Е Е Е Е Е ѕакистан 2,6 2,7 12 89 Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўри-Ћанка —траны јфрики к югу от —ахары z Е z Е z Е Е Е z јнгола 3,4 2,7. 6 89 42. 20. 0,2.y y y Е y Е z Е Ѕенин 3,0 4,4. 16 17. 88 82. 50. 120... 1,7...z Е Е Е Е Е z Е Ѕотсвана 9,3 21 75 19 1 158. 1,Е Е Е Е Е Е Ѕуркина-‘асо 4,2 15 95 66 328 2,z Е z z z z z Ѕурунди 3,5 5,2. 18. 94 98. 39 52. 85 132. 1,3 2,7.

Е Е  амерун 2,1 3,3 10 17 74 34 128 107 1,0 0,Е Е Е Е Е Е  або-¬ерде 6,6 16 74 58 1 052 2,Е Е Е Е Е Е Е ÷ентральноафрик. –есп. 1,4 98 52 88 0,z Е z Е z Е z Е z Е z „ад 1,7 2,3. 10. 50. 48. 54. 0,6.

Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  оморские ќстрова z z z z z z  онго 6,0 2,5. 22 8. 93 91. 36 27. 191 39. 2,0 0,6.

Е Е Е Е Е Е  от-дТ»вуар 5,6 74 43 274 1,8 0,1...z Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒемократ. –ес.  онго Е x Е x Е x Е Е Е Е Е Е Ёкваториальна€ √вине€ 1,4... 4... 90...

Е Е Е Е Е Ёритре€ 5,3 2,4 70 80 39 99 0,Е Е Е Е Е Ёфиопи€ 3,6 6,0 18 65 51 130 2,Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √абон 3,5 ¬семирный доклад по мониторингу ќƒ¬ —“ј“»—“»„≈— »≈ “јЅЋ»÷ы “аблица –асходы на оплату –асходы на оплату √осударственные √осударственные √осударственные текущие √осударственные √осударственные √осударственные √осударственные текущие √осударственные труда (вознаграждение) труда (вознаграждение) текущие расходы на текущие расходы на расходы на среднее текущие текущие расходы на текущие расходы на расходы на среднее текущие учителей начального обраучителей начального обраначальное образование среднее образование в образование в расчете √осударственные расходы на среднее начальное образование среднее образование в образование в расчете √осударственные расходы на среднее зовани€ в виде доли (%) от зовани€ в виде доли (%) от нные в расчете на одного виде доли (%) от общей на одного учащегос€ текущие образование в расчете на нные в расчете на одного виде доли (%) от общей на одного учащегос€ текущие образование в расчете на текущих государственных текущих государственных ды на учащегос€ в виде доли суммы государственных (удельные расходы) при расходы на среднее одного учащегос€ в виде ды на учащегос€ в виде доли суммы государственных (удельные расходы) при расходы на среднее одного учащегос€ в виде расходов на начальное расходов на начальное зование (%) ¬Ќѕ на душу текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, образование в виде доли (%) ¬Ќѕ на душу зование (%) ¬Ќѕ на душу текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, образование в виде доли (%) ¬Ќѕ на душу образование в государстобразование в государст%) ¬Ќѕ населени€ образование 2005 г. доли (%) ¬Ќѕ населени€ венных учебных заведени€х %) ¬Ќѕ населени€ образование 2005 г. доли (%) ¬Ќѕ населени€ венных учебных заведени€х —трана или территори€ —трана или территори€ 006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

z Е z Е z Е z Е z Е z Е z 3,0. 20. 30. 1 235. 1,8. 20. 85.

—ент-¬инсент и √ренадины Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —уринам Е Е Е Е Е Е Е 11 31 1 163 1,2 13 “ринидад и “обаго Е Е Е z Е Е Е Е Е Е Е 40 30. ќстрова “еркс и  айкос Е Е Е Е Е Е y 8 37 1 100 1,0 11 71 52.

”ругвай Е Е Е Е Е Е Е 1,0 8 18 588 0,6 ¬енесуэла, Ѕ. –.

—еверна€ јмерика и «ападна€ ≈вропа Е Е Е Е Е Е Е 0,5 9 22 0,5 9 50 јндорра z z z z z z z 1,0. 23 23. 45 47. 8 768 8 608. 2,7 2,5. 29 26. 71 55. јвстри€ y Е y Е y Е y Е y Е y Е y 1,4. 19. 43. 10 662. 2,5. 33. 66. Ѕельги€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  анада y y z Е Е y y Е z 1,7. 17 21. 53 49. 2,4 2,9. 27 34. 78.  ипр z z Е z z z z z 1,8. 23 23. 36. 11 578 11 440. 2,9 2,9. 37 33. 49 51. ƒани€ z z z z z z z 1,2. 17 17. 39 41. 6 858 9 755. 2,3 2,5. 25 30. 59 58. ‘инл€нди€ z z z z z z Е z 1,1. 16 16. 50 47. 7 678 7 774. 2,6 2,4. 26 24. 53. ‘ранци€ y Е y Е y Е y Е y Е y Е Е 0,7. 16. 49. 6 427. 2,2. 22. √ермани€ z z z z z Е z 0,9...z 12 16... 38 37. 2 674 4 578. 1,0 1,3. 14 20. 91. √реци€ y Е y Е y Е y Е y Е y Е Е 2,4. 23. 35. 7 556. 2,5. 22. »сланди€ z z z z z z z 1,7. 12 15. 37 35. 4 685 7 731. 1,6 1,8. 18 23. 83 76. »рланди€ y y y y y y Е Е 2,4. 20 21. 30 30. 5 422 5 429. 2,1 2,0. 23 22. »зраиль z z z z z z Е z 1,0. 23 22. 47 47. 7 398 7 429. 2,1 2,0. 26 26. 65. »тали€ Е z Е Е Е z Е z Е z Е z 1,4...z 18... 12 142. 1,7. 22. 74... Ћюксембург y Е y Е y Е y Е y Е y Е y 1,1. 14. 42. 3 622. 2,0. 20. 58. ћальта Е Е Е y Е Е Е Е Е Е Е Е 51 46. ћонако z z z z z z Е Е 1,3. 14 16. 39 40. 6 619 7 861. 1,7 2,0. 20 23. Ќидерланды z z z z z z Е z 1,6. 17 17. 32 35. 9 082 11 072. 2,1 2,3. 24 27. 79. Ќорвеги€ z z z z z z Е z 1,7. 19 24. 44 41. 5 280 7 224. 2,2 2,2. 26 35. 85. ѕортугали€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ан-ћарино z z z z z z z 1,0. 17 18. 47 41. 5 435 5 909. 1,9 1,6. 23 22. 78 73. »спани€ z Е z Е z Е z Е z Е z z 1,9. 26. 38. 10 973. 2,7. 34. 50 54. Ўвеци€ z z z z z z z 1,4. 19 20. 40 38. 8 790 9 382. 1,8 1,9. 24 24. 72 72. Ўвейцари€ z Е z Е z Е z Е z Е z z 1,3. 17. 35. 6 096. 1,8. 18. 52 53. —оединенное  оролевство Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е z 56 55. —оединенные Ўтаты ёжна€ и «ападна€ јзи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е јфганистан z z z z z Е Е 0,7...z 4 6... 42 47. 140 265. 0,6 1,0. 8 13. Ѕангладеш z Е Е Е z Е Е Е z Е Е Е Е 1,1. 44. 1,9. Ѕутан Е Е Е Е Е Е y 12 38 600 1,7 24 79 80. »нди€ Е Е Е z Е Е z Е Е 1,4 13 47 720. 2,3 11. »ран, »сламска€ –есп.

Е z Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е 3,5...z 20... ћальдивские ќстрова x x x x x Е Е 1,2...x 7 8... 29 28. 151 144. 0,6 0,7. 11 10. Ќепал Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ѕакистан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўри-Ћанка —траны јфрики к югу от —ахары z Е Е Е z Е Е Е z Е Е Е Е 0,2. 66. 0,8. јнгола Е z Е y Е y Е y Е y Е Е 1,7...z 11... 28... 267... 1,0... 24... Ѕенин Е z Е Е z Е Е z Е Е 1,3 11. 48 3 732... 3,4 37... Ѕотсвана Е Е Е Е Е Е Е 2,6 25 12 264 0,5 20 Ѕуркина-‘асо z z z Е z z Е z Е Е 2,7. 12 19. 37 33. 506... 1,2 1,7. 74... Ѕурунди Е Е Е 0,8 7 5 55 279 746 0,6 1,4 15 32  амерун Е Е Е Е Е Е 2,8 18 36 861 1,8 15 86  або-¬ерде Е Е Е Е Е Е Е Е Е 0,7 7 24 0,3 ÷ентральноафрик. –есп.

z Е z Е z Е z Е z Е z Е Е 0,6. 4. 29. 177... 0,3. 14... „ад Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е  оморские ќстрова z z z Е Е z Е Е Е Е 0,6. 24 4. 24 41. 1,3 0,9.  онго Е Е Е z Е Е Е 0,1...z 16 36 743 1,5 0,5. 42  от-дТ»вуар Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ƒемократ. –ес.  онго Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёкваториальна€ √вине€ Е Е Е Е Е Е Е 0,8 9 13 52 0,2 5 Ёритре€ Е Е Е Е Е Е Е 2,0 13 10 95 0,4 9 Ёфиопи€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √абон ѕ–»Ћќ∆≈Ќ»≈ “аблица 11 (продолжение) “аблица 11 (продолжение) ќбща€ сумма √осударственные √осударственные текущие ќбща€ сумма √осударственные √осударственные текущие ќбща€ сумма государственных √осударственные текущие расходы на расходы на начальное ќбща€ сумма государственных √осударственные текущие расходы на расходы на начальное государственных расходов на текущие расходы на начальное образование образование в расчете государственных расходов на текущие расходы на начальное образование образование в расчете расходов на образование в виде образование в виде доли в виде доли (%) от общей на одного учащегос€ √осударственные расходов на образование в виде образование в виде доли в виде доли (%) от общей на одного учащегос€ √осударственные образование доли (%) от общей (%) от общей суммы суммы государственных (удельные расходы) при текущие расходы на образование доли (%) от общей (%) от общей суммы суммы государственных (удельные расходы) при текущие расходы на в виде доли суммы государственных государственных текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, начальное образование в виде доли суммы государственных государственных текущих расходов на ѕѕ— в пост. долл. —Ўј, начальное образование (%) ¬Ќѕ расходов расходов на образование образование 2005 г. в виде доли (%) ¬Ќѕ (%) ¬Ќѕ расходов расходов на образование образование 2005 г. в виде доли (%) ¬Ќѕ —трана или территори€ —трана или территори€ 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г. 1999 г. 2006 г.

y Е x Е Е Е Е Е Е √амби€ 3,1 2,1... 14 87 86...

z Е Е Е z Е z Е z Е z √ана 4,2 5,5. 86. 34. 300. 1,6.

z Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √вине€ 2,1 1,7.

Е Е Е Е Е Е Е Е Е √вине€-Ѕисау 5,6 12 Е z Е Е Е  ени€ 5,4 6,9 18. 95 94 55 237 3,z Ћесото 10,2 10,8 26 30. 74 91 43 38 566 663 3,2 3,Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ћибери€ Е z Е Е Е Е ћадагаскар 2,5 3,1 25. 84 46 57 1,x Е x Е x Е x Е x ћалави 4,7 5,9. 25 82 82. 63. 90. 3,0.

Е ћали 3,0 4,4 17 90 73 49 60 136 183 1,3 1,ћаврикий 4,2 3,9 18 13 91 88 32 28 1 067 1 205 1,2 1,z Е y Е z Е y Е y Е y ћозамбик 2,5 5,3. 23. 77. 70. 156. 2,6.

x Е Е Е Е x x Ќамиби€ 7,9 6,8. 94 59 1 416 944. 4,4 3,9.

Е Е Е Е Е Е Ќигер 3,3 18 81 64 178 1,Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ќигери€ Е z Е Е Е Е z Е z –уанда 3,8. 19 94 45 109. 1,9.

Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —ан-“оме и ѕринсипи Е Е Е z Е z Е z —енегал 3,5 5,0 26 92 46. 299. 2,1.

Е Е Е Е y Е —ейшельские ќстрова 5,5 6,8 13 88 21 2 399... 1,Е z Е Е Е z Е x Е Е Е —ьерра-Ћеоне 3,9... 99... 52... 2,3...x Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е —омали z ёжна€ јфрика 6,2 5,5 22 18 98 97 45 45 1 403. 1 383. 2,7 2,* z Е Е y y y —вазиленд 5,7 6,9. 100 100. 33 38... 437 484... 1,9 2,3...y Е Е Е Е Е Е “ого 4,3 26 97 43 150 1,Е y Е y Е y Е y Е y Е ”ганда 5,3... 18... 75... 62... 110... 2,5...y Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ќбъед. –есп. “анзани€ 2,z Е y Е z Е z Е z Е z «амби€ 2,0 2,1. 15. 99. 59. 55. 1,3.

Pages:     | 1 |   ...   | 122 | 123 || 125 | 126 |   ...   | 150 |

© 2011 www.dissers.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотекаї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.