WWW.DISSERS.RU

Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя ЁЋ≈ “–ќЌЌјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј

   ƒобро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 119 | 120 || 122 | 123 |   ...   | 147 |

де доли виде доли (%) ¬Ќѕ государственных рас- (удельные расходы) в образование в виде доли (%) ¬Ќѕ на душу расходов на начальное на душу населени€ ходов на образование пост. долл. —Ўј, 2004 г. доли (%) ¬Ќѕ населени€ образование —трана или территори€ 005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.

Aрабские государства y y Е, 11, Е, Е, Е, y Е, Е, 17, Е, Е, 1,6y 1019, 1,9y јлжир x x Е, 16, Е, Е, Е, x Е, Е, 18, Е, Е, 1,9x 3273, 1,7x Ѕахрейн Е, 45 Е, 39 Е, Е, Е, 68 Е, 2,9 1481 2,6 ƒжибути Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ≈гипет Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, »рак z Е, Е, 622 712, 1,8 1,7z 15 14, 78 86, z z z 1,82z 13 12, »ордани€ Е, 11 Е, 38 Е, z Е, Е, 16 Е, 0,9 3283, 1,6  увейт Е, 7 Е, 30 Е, Е, Е, 7 69 0,8 413 0,7 Ћиван Е, Е, Е, 10 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ћивийска€ јраб. ƒжамахири€ Е, 10 Е, 33 Е, y Е, Е, 25 Е, Е, 1,5 596, 0,8 ћавритани€ Е, Е, 2,9 18 22 44 38 1739 1620 2,5 2,5 46 38 ћарокко z Е, 41 2649 2039, 2,0 1,6z 21 14, 75 91, z z z 1,8z 11 15, ќман Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ѕалестинские ј.“.

Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  атар Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —аудовска€ јрави€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —удан x Е, Е, 132 159, 1,1 1,3x 18 20, Е, Е, x x 2,1x 10 13, —ирийска€ јрабска€ –есп.

Е, 20 Е, 43 Е, 1766 Е, Е, 23 Е, Е, 2,3 2,8 “унис z Е, Е, 2453 2070, 0,7 0,6z 10 9, Е, 77, z z z 0,4z 8 7, ќбъед. јрабские Ёмираты Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, …емен ÷ентральна€ и ¬осточна€ ≈вропа Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, јлбани€ Е, 13 Е, 40 Е, 1845 Е, Е, 24 Е, Е, 0,5 2,3 Ѕеларусь Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕосни€ и √ерцеговина y y y y y Е, 19, Е, 45, Е, 1567, Е, Е, 21, Е, 61, 0,8y 1,9y Ѕолгари€ y y y y Е, 20, Е, 49, Е, 2838, Е, Е, 25, Е, Е, 0,8y 2,2y ’орвати€ z z z z z 0,6z 11 12, 50 52, 3254 4190, 1,9 2,2z 21 23, 45 47, „ешска€ –еспублика z z z Е, Е, 19, 47, Е, 3519, Е, 2,4z Е, z Е, Е, Е, 26, Ёстони€ z z z z Е, Е, 1,1z 18 24, 41 42, 2352 3822, 1,8 2,3z 19 24, ¬енгри€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ћатви€ z z z z Е, 15, Е, 51, Е, 2666, Е, Е, 21, Е, Е, 0,7z 2,6z Ћитва z z z z Е, 23, Е, 35, Е, 2628, Е, Е, 21, Е, Е, 1,7z 1,9z ѕольша Е, 14 Е, 51 Е, 421 Е, Е, 20 Е, Е, 0,6 1,8 –еспублика ћолдова y y y Е, 12, Е, 42, Е, 1029y Е, Е, 13, Е, Е, 0,5y 1,4y –умыни€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, –оссийска€ ‘едераци€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —ерби€ и „ерногори€ z z z z z 0,6z 10 12, 56 51, 2147 2421, 2,3 2,1z 18 17, 62 50, —ловаки€ z z z z z Е, 23, Е, 48, Е, 5904, Е, Е, 28, Е, 42, 1,1z 2,7z —ловени€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, б. ю. –еспублика ћакедони€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “урци€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ”краина ÷ентральна€ јзи€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, јрмени€ Е, 7 Е, 52 Е, 539 Е, Е, 11 Е, Е, 0,5 1,4 јзербайджан Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, √рузи€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  азахстан x x x Е, 8, Е, Е, Е, 240, Е, Е, 15, 47 Е, 0,7x 2,0x  ыргызстан z z z z Е, 13, Е, 32, Е, 249, Е, Е, 12, Е, Е, 1,2z 1,6z ћонголи€ Е, 8 Е, 50 Е, 130 Е, Е, 11 Е, Е, 0,9 1,6 “аджикистан Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “уркменистан Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ”збекистан ¬осточна€ јзи€ и “ихий океан z z z Еz z 1,6z 16 16, 40 39, 3922 4348, 1,9 1,8z 15, 60 62, јвстрали€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕруней-ƒаруссалам Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  амбоджа Е, Е, Е, 38 Е, 441 Е, 0,7 Е, Е, Е, Е, 11  итай Е, Е, Е, 40 Е, Е, Е, 0,2 Е, Е, Е, Е, Е, ќстрова  ука Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  орейска€ Ќƒ– ѕ – » Ћ ќ∆ ≈ Ќ » ≈ “аблица 11 (ѕродолжение) ќбща€ сумма “екущие “екущие государственные ќбща€ сумма “екущие “екущие государственные государственных “екущие государственные расходы на начальное государственных “екущие государственные расходы на начальное ќбща€ сумма расходов на государственные расходы на начальное образование в расчете “екущие ќбща€ сумма расходов на государственные расходы на начальное образование в расчете “екущие государственных образование в виде расходы на образование образование в виде доли на одного учащегос€ государственные государственных образование в виде расходы на образование образование в виде доли на одного учащегос€ государственные расходов на доли (%) от общей в виде доли (%) от общей (%) от общей суммы (удельные расходы), расходы на начальное расходов на доли (%) от общей в виде доли (%) от общей (%) от общей суммы (удельные расходы), расходы на начальное образование в виде суммы государственных суммы гос. расходов текущих гос. расходов расчитанные по ѕѕ— в образование в виде доли образование в виде суммы государственных суммы гос. расходов текущих гос. расходов расчитанные по ѕѕ— в образование в виде доли доли (%) ¬Ќѕ расходов на образование на образование пост. долл. —Ўј, 2004 г. (%) ¬Ќѕ доли (%) ¬Ќѕ расходов на образование на образование пост. долл. —Ўј, 2004 г. (%) ¬Ќѕ —трана или территори€ —трана или территори€ 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.

z z z Е, Е, 97, Е, 40, Е, 1068, Е, ‘иджи 5,7 6,4z 18 2,5z y y y Е, Е, Е, Е, 88, Е, 39, Е, 84, Е, »ндонези€ 1,0y 0,3y y Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, япони€ 3,5 3,5z 9 11, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  ирибати 7,Е, 12 Е, 44 Е, 46 Е, 55 Е, Ћаосска€ Ќƒ– 1,0 2,5 0,z Е, z Е, 89, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћакао,  итай 3,6 14 14, z Е, 88, Е, 31, Е, 1293, Е, z z z ћалайзи€ 6,1 6,2z 25 24, 1,7z y Е, 16, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћаршалловы ќстрова 13,3 9,5z Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћикронези€ (‘едеративн. Ўт.) 6,Е, Е, 64 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћь€нма 0,6 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ќауру y Е, 21, 95 100 27 26 3720 3853 1,8 1,Ќова€ «еланди€ 7,3 7,Е, Е, Е, Е, 100 Е, 32 Е, Е, Е, Е, Е, Ќиуэ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ѕалау Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ѕапуа-Ќова€ √вине€ z z z z Е, Е, 16, Е, 94, Е, 55, Е, 414, Е, ‘илиппины 2,5z 1,3z y z z z –еспублика  оре€ 3,8 4,6z 13 15, 80 88, 44 34, 2564 3254, 1,3 1,4z Е, Е, 99 Е, 32 Е, 449 Е, 1,4 Е, —амоа 4,5 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —ингапур Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —оломоновы ќстрова 3,Е, 25 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “аиланд 5,1 4,Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “имор-Ћешти y Е, Е, Е, 15, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “окелау y x Е, 13, Е, Е, Е, Е, Е, 878, Е, “онга 6,4 4,9z 2,2x Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “увалу Е, 84 Е, 39 Е, 388 Е, 2,2 Е, ¬ануату 6,7 10,0y Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ¬ьетнам Ћатинска€ јмерика и  арибский бассейн y y Е, Е, Е, Е, Е, 41, Е, 48, Е, Е, Е, Е, јнгиль€ Е, Е, Е, 100 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, јнтигуа и Ѕарбуда 3,z z z z јргентина 4,6 4,0z 13 13, 94 99, 37 37, 1594 1498, 1,6 1,5z Е, Е, Е, Е, Е, Е, јруба 14 15 90 84 30 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕагамские ќстрова Е, Е, 1,0 2,Ѕарбадос 5,3 7,2 15 16 92 96 21 y Е, 88, Е, 47, Е, 896, Е, z z z Ѕелиз 5,7 5,9z 17 18, 2,5z Е, Е, Е, Е, Е, 97 Е, 41 Е, Е, Е, Е, Ѕермудские ќстрова y y y y Ѕоливи€ 5,8 6,6y 16 18, 84 96, 41 46, 286 429, 2,0 2,9y z z z Е, 95 94, 33 32, 855 1071, 1,4 1,4z Ѕразили€ 4,4 4,5z Е, Е, Е, 12 Е, 87 Е, 32 Е, Е, Е, Е, Ѕританские ¬иргинские о-ва Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  аймановы ќстрова z „или 4,0 3,8 17 18, 88 95 45 37 1206 1421 1,5 1,Е, 99 Е, 48 Е, 1478 Е,  олумби€ 4,5 5,0 17 11 2,z z z z Е, 19, 100 79, 47 56, 1563 1578, 2,6 2,3z  оста-–ика 5,5 5,1z Е, Е, 86 Е, 32 Е, Е, Е, Е,  уба 7,7 14 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ƒоминика 5,Е, Е, 10 Е, 99 Е, 65 Е, 598 Е, ƒоминиканска€ –еспублика 1,9 1,Е, Е, 93* Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ёквадор 2,0 Е, Е, 98 Е, 51 Е, 470 Е, —альвадор 2,4 2,8 17 1,y y y y Е, Е, 13, Е, 87, Е, 35, Е, 762, Е, √ренада 6,0y 1,8y Е, Е, 9 Е, 100 Е, 73 Е, 214 Е, √ватемала 1,3 0,Е, 90 Е, 34 Е, 737 Е, √айана 9,3 9,1 18 15 2,Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, √аити Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, √ондурас z z Е, Е, 9 Е, 96, Е, 31, Е, 547 Е, ямайка 5,6 1,z z z z ћексика 4,5 5,5z 23 26, 95 97, 41 40, 1054 1442, 1,8 2,1z z Е, Е, Е, 47 65, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћонсеррат Е, Е, Е, 94 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ќидерланд. јнтильские о-ва x z z Е, Е, 91, Е, 68, Е, 295, Е, Ќикарагуа 4,0 3,2y 6 1,5z z Е, 9, Е, Е, Е, Е, 862 Е, 1,9 Е, ѕанама 5,1 4,1z y y Е, 46, Е, 567, Е, y y ѕарагвай 4,8 4,3y 9 11, 88 96, 1,9y ѕеру 3,5 2,6 21 14 88 97 40 42 355 403 1,2 1,y Е, 37 Е, Е, Е, 987, Е, x —ент- итс и Ќевис 5,6 10,8 13 13, 1,2x —“ј“ » —“ » „ ≈ —   » ≈ “ј ЅЋ » ÷ џ “а бл и ц а 1 “екущие “екущие государст- “екущие государствен- “екущие –асходы на оплату “екущие “екущие государст- “екущие государствен- “екущие –асходы на оплату государственные венные расходы на ные расходы на среднее государственные труда (вознаграждение) государственные венные расходы на ные расходы на среднее государственные труда (вознаграждение) расходы на начальное среднее образование образование в расчете “екущие расходы на среднее учителей начального расходы на начальное среднее образование образование в расчете “екущие расходы на среднее учителей начального ные образование в расчете в виде доли (%) от на одного учащегос€ государственные образование в расчете на образовани€ в виде ные образование в расчете в виде доли (%) от на одного учащегос€ государственные образование в расчете на образовани€ в виде альное на одного учащегос€ в общей суммы текущих (удельные расходы), расходы на среднее одного учащегос€ в виде доли (%) от текущих гос.

альное на одного учащегос€ в общей суммы текущих (удельные расходы), расходы на среднее одного учащегос€ в виде доли (%) от текущих гос.

де доли виде доли (%) ¬Ќѕ государственных рас- расчитанные по ѕѕ— в образование в виде доли (%) ¬Ќѕ на душу расходов на начальное де доли виде доли (%) ¬Ќѕ государственных рас- расчитанные по ѕѕ— в образование в виде доли (%) ¬Ќѕ на душу расходов на начальное на душу населени€ ходов на образование пост. долл. —Ўј, 2004 г. доли (%) ¬Ќѕ населени€ образование на душу населени€ ходов на образование пост. долл. —Ўј, 2004 г. доли (%) ¬Ќѕ населени€ образование —трана или территори€ —трана или территори€ 005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.

005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г. 1999 г. 2005 г.

z z z z Е, 19, Е, 33, Е, 991, Е, Е, 17, Е, Е, 2,5z 2,1z ‘иджи y y y y Е, 3, Е, 42, Е, 158, Е, Е, 5, Е, 78y 0,3y 0,4y »ндонези€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, япони€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  ирибати Е, 3 Е, 23 Е, 77 Е, Е, 4 Е, Е, 0,4 0,3 Ћаосска€ Ќƒ– Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћакао,  итай z z z z z Е, 13, Е, 37, Е, 1877, Е, Е, 19, 70 64, 1,7z 2,0z ћалайзи€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћаршалловы ќстрова Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћикронези€ (‘едерат. Ўт.) Е, Е, Е, Е, Е, Е, Еy Е, Е, Е, Е, Е, Е,, ћь€нма Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ќауру Е, Е, 1,8 19 21 40 43 4634 4483 2,7 3,0 24 24 Ќова€ «еланди€ Е, Е, Е, 59 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ќиуэ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ѕалау Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ѕапуа-Ќова€ √вине€ z z z z z Е, 8, Е, 25, Е, 391, Е, Е, 8, Е, 94, 1,3z 0,6z ‘илиппины z z z z z 1,4z 16 16, 38 43, 2130 4636, 1,2 1,7z 13 23, 78 64, –еспублика  оре€ Е, Е, 27 Е, 475 Е, 1,2 Е, Е, Е, Е, 9 10 —амоа Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —ингапур Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, —оломоновы ќстрова Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “аиланд Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “имор-Ћешти Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “окелау x x x Е, 13, Е, Е, Е, 475, Е, Е, 7, Е, Е, 2,2x 1,0x “онга Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, “увалу Е, Е, 52 Е, 1975 Е, 2,9 Е, Е, 94 Е, 12 61 ¬ануату Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ¬ьетнам Ћатинска€ јмерика и  арибский бассейн y Е, Е, Е, Е, 17, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, јнгиль€ Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, 66 Е, јнтигуа и Ѕарбуда z z z z Е, 63, z 1,5z 12 12, 35 38, 1990 2058, 1,5 1,5z 15 16, јргентина Е, Е, Е, 32 32 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, јруба Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕагамские ќстрова Е, Е, 1,5 2,1 18 26 Е, Е, 2,0 11 24 31 30 Ѕарбадос z z z z z Е, 14, Е, 44, Е, 1298, Е, Е, 20, Е, 86, 2,5z 2,3z Ѕелиз Е, Е, Е, Е, 52 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕермудские ќстрова y y y y Е, Е, 2,9y 11 17, 22 25, 270 345, 1,1 1,6y 11 13, Ѕоливи€ z z z z Е, Е, 1,4z 11 13, 36 40, 775 987, 1,5 1,7z 10 12, Ѕразили€ Е, Е, Е, Е, 34 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ѕританские ¬иргинские о-ва Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  аймановы ќстрова Е, 1,4 13 13 36 39 1367 1564 1,3 1,4 15 14 „или Е, 20 Е, 36 Е, 1364 Е, Е, 19 91, 2,4 1,8 *  олумби€ z z z z Е, Е, 2,3z 18 17, 29 34, 2263 1587, 1,6 1,4z 26 17,  оста-–ика Е, Е, Е, Е, 36 Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е,  уба Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ƒоминика Е, 9 Е, 29 Е, 427 Е, Е, 6 Е, 1,2 0,6 ƒоминиканска€ –еспублика Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ёквадор Е, 9 Е, 29 Е, 526 Е, Е, 11 Е, Е, 1,4 0,8 —альвадор y y y y y Е, 11, Е, 35, Е, 837, Е, Е, 13, Е, 93, 1,8y 1,8y √ренада Е, 5 Е, 18 Е, 161 Е, Е, 4 Е, 0,9 0,2 √ватемала Е, 18 Е, 13 Е, 454 Е, Е, 11 Е, 2,8 1,0 √айана Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, √аити Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, √ондурас z Е, 15 Е, 43, Е, 819 Е, Е, 22 Е, 1,8 2,1 ямайка z Е, 30, Е, 1510, Е, Е, 15, 86 88, z z z z 2,1z 12 15, 1,6z ћексика Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, ћонсеррат Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Е, Ќидерланд. јнтильские о-ва z z z z Е, 8, Е, 31, Е, 309, Е, Е, 9, Е, 1,5z 0,7z Ќикарагуа Е, Е, Е, Е, 1229 Е, 1,5 Е, Е, Е, 14 19 ѕанама y y y y y Е, 12, 30 28, 805 642, 1,3 1,2y 16 14, Е, 74, 1,9y ѕарагвай 1,0 7 7 28 36 476 520 0,9 0,9 10 9 88 72 ѕеру x x Е, 8,,x Е, Е, Е, 1623, Е, Е, 15, Е, 1,2x * 1,3x —ент- итс и Ќевис ѕ – » Ћ ќ∆ ≈ Ќ » ≈ “аблица 11 (ѕродолжение) ќбща€ сумма “екущие “екущие государственные ќбща€ сумма “екущие “екущие государственные государственных “екущие государственные расходы на начальное государственных “екущие государственные расходы на начальное ќбща€ сумма расходов на государственные расходы на начальное образование в расчете “екущие ќбща€ сумма расходов на государственные расходы на начальное образование в расчете “екущие государственных образование в виде расходы на образование образование в виде доли на одного учащегос€ государственные государственных образование в виде расходы на образование образование в виде доли на одного учащегос€ государственные расходов на доли (%) от общей в виде доли (%) от общей (%) от общей суммы (удельные расходы), расходы на начальное расходов на доли (%) от общей в виде доли (%) от общей (%) от общей суммы (удельные расходы), расходы на начальное образование в виде суммы государственных суммы гос. расходов текущих гос. расходов расчитанные по ѕѕ— в образование в виде доли образование в виде суммы государственных суммы гос. расходов текущих гос.

Pages:     | 1 |   ...   | 119 | 120 || 122 | 123 |   ...   | 147 |

© 2011 www.dissers.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотекаї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.