WWW.DISSERS.RU

Ѕ≈—ѕЋј“Ќјя ЁЋ≈ “–ќЌЌјя Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ ј

   ƒобро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |

сингапур 2000 93 97 89 0,92 232 451 77 100 99 100 1,00 2 485 соломоновы острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “аиланд (p) 2000 93 95 91 0,95 3 354 254 66 98 98 98 1,00 222 736 “окелау Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е “онга 1996 99 99 99 1,00 644 47 99 99 99 1,00 134 “увалу Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘иджи Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘илиппины (p) 2003 93 92 94 1,02 3 787 296 44 95 94 97 1,03 804 804 япони€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е латинска€ америка и  арибский бассейн ангиль€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е антигуа и барбуда Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е аргентина (p) 2001 97 97 97 1,00 756 287 52 99 99 99 1,00 71 379 аруба 2000 97 98 97 1,00 1 890 57 99 99 99 1,00 110 багамские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е барбадос Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е белиз Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е бермудские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е боливи€ 2001 87 93 81 0,87 683 049 74 97 99 96 0,98 43 188 бразили€ (p) 2004 89 88 89 1,00 15 051 896 50 97 96 98 1,02 1 122 581 британские ¬иргинские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬енесуэла 2001 93 93 93 0,99 1 166 409 52 97 96 98 1,02 136 634 √аити Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √айана Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ватемала 2002 69 75 63 0,84 2 034 504 62 82 86 78 0,91 420 916 √ондурас 2001 80 80 80 1,01 773 274 49 89 87 91 1,05 152 497 √ренада Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е доминика Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е доминиканска€ республика 2002 87 87 87 1,00 730 625 49 94 93 95 1,03 102 120 каймановы острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е колумби€ 2005 93 93 93 1,00 2 250 832 51 98 98 98 1,01 172 016 коста-рика 2000 95 95 95 1,00 137 754 47 98 97 98 1,01 17 969 куба 2002 100 100 100 1,00 17 911 52 100 100 100 1,00 668 мексика (p) 2005 92 93 90 0,97 6 173 958 61 98 98 98 1,00 479 761 монтсеррат Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е нидерландские антильские острова 2004 96 ** 96 ** 96 ** 1,00 ** 5 419 ** 55 ** 98 ** 98 ** 98 ** 1,00 ** 516 ** 48 ** никарагуа 2001 77 77 77 1,00 691 266 51 86 84 89 1,06 153 687 панама 2000 92 93 91 0,99 162 819 54 96 97 96 0,99 21 353 парагвай (p) 2004 93 ** 94 ** 93 ** 0,98 ** 242 878 ** 56 ** 96 ** 96 ** 96 ** 1,00 ** 50 339 ** 47 ** ¬ — ≈ м » р Ќ ы … д ќ   л а д п ќ ќ б р а « ќ ¬ а Ќ » ё 2 0 0 7 — р а ¬ Ќ ≈ Ќ » ≈ м » р ќ ¬ ќ … — т а т » — т »   » ¬ ќ б л а — т » ќ б р а « ќ ¬ а Ќ » € регион ¬зрослые (в возрасте 15 лет и старше) молодЄжь (в возрасте от 15 дo 24 лет) год, к которому уровень грамотности (%) Ќеграмотное население уровень грамотности (%) Ќеграмотное население относ€тс€ данные индекс индекс Cтрана или территори€ ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен. ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен.

перу (p) 2005 88 94 82 0,88 2 259 087 74 97 98 96 0,98 155 771 сальвадор 2004 81 ** 82 ** 79 ** 0,96 ** 859 731 ** 56 ** 88 ** 87 ** 90 ** 1,04 ** 152 121 ** 41 ** сент-¬инсент и √ренадины Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е сент-китс и невис Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е сент-люси€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е суринам 2004 90 92 87 0,95 32 401 62 95 96 94 0,98 4 539 “ринидад и “обаго 2004 98 ** 99 ** 98 ** 0,99 ** 16 561 ** 68 ** 99 ** 99 ** 99 ** 1,00 ** 1 472 ** 49 ** “уркс и кайкос Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ”ругвай (p) 1996 97 96 97 1,01 78 307 44 99 98 99 1,01 7 597 „или (p) 2002 96 96 96 1,00 495 479 52 99 99 99 1,00 26 253 Ёквадор 2001 91 92 90 0,97 740 511 57 96 96 96 1,00 88 240 ямайка (p) 1999 80 74 86 1,16 339 800 37 Е Е Е Е Е Е —еверна€ америка и «ападна€ ≈вропа австри€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е андорра Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е бельги€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬атикан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ¬еликобритани€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ермани€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ибралтар Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √реци€ (p) 2001 96 98 94 0,96 375 492 73 99 99 99 1,00 16 446 дани€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е израиль (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ирланди€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е исланди€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е испани€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е итали€ (p) 2001 98 99 98 0,99 784 588 64 100 100 100 1,00 12 165 канада (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е кипр 2001 97 99 95 0,96 17 719 79 100 100 100 1,00 246 лихтенштейн Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е люксембург (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е мальта 1995 88 86 89 1,03 35 735 45 96 94 98 1,04 2 222 монако Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е нидерланды (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е норвеги€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е португали€ (p) 2004 94 ** 96 ** 92 ** 0,96 ** 542 005 ** 68 ** 100 ** 100 ** 100 ** 1,00 ** 5 446 ** 45 ** сан-марино Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е соединенные Ўтаты америки (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ‘инл€нди€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е 1 Tабли÷а 15 грамќтЌќ—ть ¬«рќ—лых » мќлќдж», регион ¬зрослые (в возрасте 15 лет и старше) молодЄжь (в возрасте от 15 дo 24 лет) год, к которому уровень грамотности (%) Ќеграмотное население уровень грамотности (%) Ќеграмотное население относ€тс€ данные индекс индекс Cтрана или территори€ ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен. ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен.

‘ранци€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвейцари€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ўвеци€ (p) Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е ёго-«ападна€ ази€ афганистан 2000 28 43 13 0,29 9 048 359 59 34 51 18 0,36 2 888 550 бангладеш 2001 47 54 41 0,76 43 394 375 55 64 67 60 0,90 9 663 223 бутан Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е инди€ (p) 2001 61 73 48 0,65 268 426 053 65 76 84 68 0,80 46 290 248 исламска€ республика иран 2005 82 88 77 0,87 8 693 117 65 97 98 97 0,99 451 339 мальдивска€ республика 2000 96 96 96 1,00 5 992 47 98 98 98 1,00 1 088 непал 2001 49 63 35 0,56 7 661 416 65 70 81 60 0,75 1 436 836 пакистан 2005 50 64 35 0,55 48 596 735 63 65 77 53 0,69 11 726 582 Ўри-ланка (p) 2001 91 92 89 0,97 1 379 793 57 96 95 96 1,01 168 230 —траны африки к югу от —ахары ангола 2001 67 83 54 0,65 2 400 678 74 72 84 63 0,75 749 460 бенин 2002 35 48 23 0,49 2 717 916 60 45 59 33 0,56 828 346 ботсвана 2003 81 80 82 1,02 206 497 50 94 92 96 1,04 26 027 буркина-‘асо 2005 24 31 17 0,53 5 309 665 55 33 40 26 0,66 1 809 863 бурунди 2000 59 67 52 0,78 1 372 740 62 73 77 70 0,92 347 541 √абон 2004 84 ** 88 ** 80 ** 0,90 ** 130 167 ** 63 ** 96 ** 97 ** 95 ** 0,98 ** 11 115 ** 62 ** √амби€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е √ана 2000 58 66 50 0,75 4 893 831 60 71 76 65 0,86 1 200 166 √вине€ 2003 29 43 18 0,43 3 507 031 58 47 59 34 0,57 908 034 √вине€-бисау Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е демократическа€ республика конго 2001 67 81 54 0,67 8 901 036 71 70 78 63 0,81 3 013 058 замби€ 1999 68 76 60 0,78 1 797 093 63 69 73 66 0,91 662 687 зимбабве (p) 2004 89 ** 93 ** 86 ** 0,93 ** 818 864 ** 66 ** 98 ** 97 ** 98 ** 1,00 ** 74 049 ** 45 ** кабо-¬ерде Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е камерун 2001 68 77 60 0,78 2 764 066 64 Е Е Е Е Е Е кени€ 2000 74 78 70 0,90 4 480 121 58 80 80 81 1,01 1 348 536 коморские острова Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е конго кот дТивуар 2000 49 61 39 0,63 4 732 544 59 61 71 52 0,74 1 349 261 лесото 2001 82 74 90 1,23 182 194 32 Е Е Е Е Е Е либери€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е маврикий 2000 84 88 81 0,91 138 251 63 95 94 95 1,02 11 727 мадагаскар 2000 71 77 65 0,85 2 609 275 60 70 73 68 0,94 923 361 малави 1998 64 75 54 0,72 2 132 718 66 76 82 71 0,86 525 039 мали 2003 24 33 16 0,49 4 996 188 57 Е Е Е Е Е Е ¬ — ≈ м » р Ќ ы … д ќ   л а д п ќ ќ б р а « ќ ¬ а Ќ » ё 2 0 0 7 — р а ¬ Ќ ≈ Ќ » ≈ м » р ќ ¬ ќ … — т а т » — т »   » ¬ ќ б л а — т » ќ б р а « ќ ¬ а Ќ » € регион ¬зрослые (в возрасте 15 лет и старше) молодЄжь (в возрасте от 15 дo 24 лет) год, к которому уровень грамотности (%) Ќеграмотное население уровень грамотности (%) Ќеграмотное население относ€тс€ данные индекс индекс Cтрана или территори€ ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен. ¬сего муж. жен. паритета ¬сего % жен.

мозамбик 1997 39 55 25 0,46 5 730 378 66 47 59 37 0,61 1 747 460 намиби€ 2001 85 87 83 0,96 163 152 57 92 91 93 1,03 28 819 нигер 2005 29 43 15 0,35 5 031 921 59 37 52 23 0,44 1 666 738 нигери€ 2004 69 ** 78 ** 60 ** 0,77 ** 22 061 331 ** 65 ** 84 ** 87 ** 81 ** 0,94 ** 4 192 764 ** 58 ** объединенна€ республика “анзани€ 2002 69 78 62 0,80 6 194 268 63 78 81 76 0,94 1 627 813 руанда 2000 65 71 60 0,84 1 470 747 61 78 79 77 0,98 381 968 сан-“оме и принсипи 2001 85 92 78 0,85 12 728 75 95 96 95 0,99 1 629 свазиленд 2000 80 81 78 0,97 117 598 57 88 87 90 1,03 26 399 сейшельские острова 2002 92 91 92 1,01 4 875 50 99 99 99 1,01 128 сенегал 2002 39 51 29 0,57 3 672 238 61 49 58 41 0,70 1 142 354 сомали Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е сьерра-леоне 2004 35 47 24 0,52 1 979 854 60 48 60 37 0,63 519 388 “ого 2000 53 69 38 0,56 1 390 844 67 74 84 64 0,76 288 190 ”ганда 2002 67 77 58 0,75 4 230 012 65 77 83 71 0,86 1 215 880 ÷ентральноафриканска€ республика 2000 49 65 33 0,52 1 107 082 67 59 70 47 0,67 314 764 „ад 2000 26 41 13 0,31 3 206 486 61 38 56 23 0,42 954 855 Ёкваториальна€ √вине€ 2000 87 93 80 0,86 33 426 76 95 95 95 1,00 4 286 Ёритре€ Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Е Ёфиопи€2 2004 36 ** 50 ** 23 ** 0,46 ** 26 632 229 ** 61 ** 50 ** 62 ** 39 ** 0,62 ** 7 522 247 ** 62 ** южна€ африка 1996 82 84 81 0,96 4 867 391 56 94 93 94 1,01 530 755 —р≈дЌ€€ пќ р≈г»ќЌу ¬≈—ь м»р 2005 82 87 77 0,89 774 218 139 64 88 91 84 0,93 135 769 284 арабские государства 2005 70 81 60 0,74 56 898 520 67 85 91 80 0,88 9 239 434 ¬осточна€ ази€ и тихий океан 2005 92 95 88 0,93 125 895 616 70 98 98 98 0,99 6 850 438 латинска€ америка и  арибский бассейн 2005 90 91 89 0,98 38 195 092 55 96 96 96 1,01 4 111 467 —еверна€ америка и «ападна€ ≈вропа 2005 99 99 99 1,00 5 814 337 61 99 100 99 1,00 506 494 —траны африки к югу от —ахары 2005 59 69 50 0,73 150 293 894 62 69 75 64 0,85 41 346 997 центральна€ ази€ 2005 99 100 99 0,99 378 983 72 100 100 100 1,00 46 026 центральна€ и ¬осточна€ ≈вропа 2005 97 99 96 0,97 8 923 390 79 99 99 98 0,99 832 134 ёго-«ападна€ ази€ 2005 60 71 47 0,67 387 818 306 63 75 82 67 0,81 72 836 295 более полна€ информаци€ относительно данных и символов, использованных в таблицах, может быть найдена в по€снени€х.

при интерпритации данных рекомендуетс€ обращатьс€ к глоссарию на веб-сайте www.uis.unesco.org/GED2007.

инди€: не включены данные по 3 подразделам: мао марам, паомата и район сенапати манпур.

Ёфиопи€, ямайка: данные основаны на оценке показател€ грамотности.

серби€ и „ерногори€: не включены данные по косово и метохии.

Ўри-ланка: данные предоставлены по 18 регионам из 25.

судан: данные только по северному судану.

прило∆ение A √лоссарий превышение.

показатели, превышающие при подсчете теоретический максимум, равный 100, пересчитываютс€. „истые показатели в начальном образовании пересчитаны, использу€ данные о регистрации учащихс€ начального школьного возраста в дошкольном, начальном и среднем образовании в зависимости от половой принадлежности. дл€ остальных показателей в отношении мальчиков, девочек и учащихс€ обоих полов наивысший показатель (будь то дл€ мальчиков или девочек) принимаетс€ за 100. после этого пересчитываютс€ два других показател€, чтобы показатель паритета с новыми значени€ми осталс€ таким же, как и с исходными значени€ми.

ќб€зательное образование. „исло лет или возрастной период, на прот€жении которого дети или молодые люди по закону об€заны посещать школу.

продолжительность обучени€. „исло классов (лет) данного уровн€ образовани€.

уход и образование детей дошкольного возраста (уќдд¬). программы, которые в дополнение к уходу за детьми предлагают упор€доченную и целенаправленную учебную работу либо в формальной организации (дошкольной или на уровне мско 0), либо в качестве неформальной программы по развитию детей. программы ”одд¬ обычно предназначены дл€ детей в возрасте трех лет и старше, они включают организованную учебную работу, котора€ в среднем составл€ет эквивалент, по крайней мере, 2 часов в день и 100 дней в году.

регистраци€. „исло учащихс€ или студентов, официально зарегистрированных в данный класс или на уровень образовани€, независимо от возраста. как правило, эти данные собираютс€ в начале учебного года.

¬озраст поступлени€ (теоретический). ¬озраст, в котором учащиес€ или студенты начинают обучение по определенной программе или на данном уровне образовани€ в том случае, если они начали обучение в официальном возрасте поступлени€ на его самом нижнем уровне, обучались полный срок и переходили из класса в класс, не остава€сь на второй год и не перескакива€ через класс. обратите внимание на то, что теоретический возраст поступлени€ по определенной программе или на данный уровень образовани€ часто, но не всегда, соответствует обычному или наиболее распространенному возрасту поступлени€.

расходы на образование:

ќбщие государственные расходы на образование. сумма расходов местных, региональных и национальных/центральных правительств на образование и администрацию системы образовани€. расходы семей учащихс€ и межгосударственные трансферты не включены.

текущие расходы на образование. расходы на образовательные товары и услуги, потребл€емые в ходе текущего года, которые в случае необходимости будут возобновлены на следующий год. они включают зарплату и пособи€, выплачиваемые персоналу; услуги, полученные на контрактной основе или путем приобретени€; другие ресурсы, включа€ учебники и учебные материалы;

бытовые услуги; а также другие текущие расходы, такие как субсидии студентам и обслуживающему персоналу, приобретение мебели и оборудовани€, затраты на мелкий ремонт, горючее, средства св€зи, путешестви€, страхование и арендную плату.

1 г л ќ — — а р » …  апитальные расходы на образование. расходы, св€занные с основными фондами, предназначенными дл€ использовани€ сроком более года. они включают расходы на строительство, текущий и капитальный ремонт зданий, а также на приобретение основного оборудовани€ и транспортных средств.

ќбласти образовани€ (в широком смысле):

ќбласти науки и техники ≈стественные науки: науки о жизни; физика; математика и статистика; информатика.

»нженерное дело, производство и строительство: инженерное дело и инженерные специальности; производство и переработка; строительство и архитектура.

ƒругие области —ельское хоз€йство: сельское хоз€йство, лесное и рыбное хоз€йство; ветеринари€.

ќбразование: подготовка преподавателей; педагогика; и оценка достижение в области образовани€.

«дравоохранение и социальное обеспечение: медицина; медицинские услуги;

уход за больными; стоматологические услуги; социальное обслуживание;

работа в сфере социальных проблем.

гуманитарные науки и искусство: религи€ и теологи€; иностранные €зыки и страноведение; родные €зыки; другие гуманитарные науки, такие как: устный и письменный перевод, €зыкознание, сравнительное литературоведение, истори€, археологи€, философи€, этика. изобразительное искусство; исполнительские виды искусства; графика и аудиовизуальные виды искусства; рисование; ремесла.

ќбщественные науки, предпринимательство и право: общественные и поведенческие науки; журналистика и средства массовой информации;

предпринимательство и управление; право.

Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |

© 2011 www.dissers.ru - ЂЅесплатна€ электронна€ библиотекаї

ћатериалы этого сайта размещены дл€ ознакомлени€, все права принадлежат их авторам.
≈сли ¬ы не согласны с тем, что ¬аш материал размещЄн на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.