WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 ||

Kommentarii k UK RF. (A commentary in respect to the RF Criminal Code). Ed. by Iu. I. Skuratov, V. M. Lebedev. M.: Infra M Norma, 1999.

Kommentarii k Federalnomu zakonu O nesostoiatelnosti (bankrot stve) (A commentary to the Federal Law On insolvency (bankruptcy), ed. by V.V. Zalesskii. M. Izdatelstvo g na Tikhomirova M.Yu., 2003.

Kommentarii k Federalnomu zakonu O nesostoiatelnosti (bankrot stve) (A commentary to the Federal Law On insolvency (bankruptcy):

(detailed and applied), ed. by Popondopulo V.F. M. 2003.

Kotsiba N. Voprosy antikrizisnogo upravleniia v usloviiakh deistviia novogo zakona o bankrotstve (Issues of anti crisis administration under the conditions of the new law on bankruptcy being in force). Vestnik FSFO RF, 2002, No. 10.

Kuznetsov B., Simachiov Yu. Praktika i rezultaty bankrotstva (Prac tice and results of bankruptcy). In: Rossiskaiia promyshlennost': insti tutsinal'noe razvitie (Russian industry: institutional development). M:

TEIS. 2002.

Kuznetsov N. Ocherednost udovletvoreniia trebovanii kreditorov.

(Priorities of satisfying crediors claims). Pravo i ekonomika, 2003, No. 6.

Kuznetsov O. A. Fiktivnoe bankrotstvo organizatsii: kollizii grashdan skogo, ugolovnogo i protsessualnogo prava. (An organizations ficti tious bankruptcy: collisions of civil, criminal and procedural law).

Sudebno arbitrazhnaia praktika Moskovskogo regiona (The arbitration court practice of Moscow Region). Voprosy pravoprimeneniia. 2003, No. 3.

Lambert Mogilianskaia A., Sonin K., Zhuravskaia Ye. Politicheskie aspekty bankrotstva v perekhodnyi period (The political aspects of bankruptcy during transition). M., Russian European Center for Eco nomic Policy, Losev A. Kak zakhvatit predpriiatiie (How to take over an enterprise). Novaiia gazeta of 21 July 2003.

Medlit s sozdaniiem effektivnogo mekhanisma bankrotstva opasno.

Interviu s D. Nokologorskim. (It is dangerous to delay the creation of an efficient mechanism of bankruptcy. An interview with D. Nikologorskii). Rynok tsennykh bumag, 1997, No. 12.

Nabliudenie novaia protsedura v zakone o bankrotstve. (Supervi sion is a new peocedure in the law on bankruptcy. Rynok tsennykh bumag, No. 12. 1999.

Neimysheva N., Trefilova T. Narushat zakon dolzhno byt nevy godno (It must be unprofitable to violate the law). Vedomosti, 12 Au gust 2002.

O. Pake, R. Seligman. Ugroza bankrotstva i restrukturizatsii (na primere moskovskikh predpriiatii). (The threat of bankruptcy and re structuring (as exemplified by Moscow enterprises) Predprini matelstvo v Rossii, 1997, No. 2.

Petrov D. A. K voprosu o bankrotstve likvidiruemogo doilzhnika.

(Concerning the issue of a debtor being liquidated). Zhurnal rossiiskogo prava, No. 3 (87), 2004.

Pleskachevskii V. Novyi zakon o bankrotstve ne pozvolit kromsat predpriiatiie za kopeiki (The new law will not allow to dismember an en terprise for kopecks). Biuro pravovoi informatsii (Bureau for legal information), (www.bpi.ru), 19.12.2002.

Popov A. V. Finansovoe ozdorovlenie kak novaia protsedura bank rotstva. (Financial rehabilitation as a new bankruptcy procedure. Za konodatelstvo, No. 3, 2003.

Popondopulo V.F. Novelly Zakona O nesostoiatelnosti (bankrot stve) (Kratkii kommentarii glav I, II, XII). (Innovations in the Law On in solvency (bankruptcy) (A brief commentary to Chapters I, II, XII). Iur ist i bukhgalter 2002, No. 4, p. 81.

Project of the Bureau for Economic Analysis Napravleniia i faktory restrukturizatsii promyshlennykh predpriiatii (Areas and factors of re structuring industrial enterpreises) (Project Director Kuznetsov B. V.).

Pudrov Iu. Bankrotstvo likvidiruemogo doilzhnika. (The bankruptcy of a debtor being liquidated), Communication of 21.03.2001 17:43:00, On line Conference Bankruptcy, by the Association of Independent Tax Consultants and Internet Auditors of Russia, http://yedelkin.annkiar.ru/conference/messages.aspIDConf=14&IDT heme=46.

Radygin A. Sobstvennost i integratsionnye protsessy v korporativ nom sektore (Property and integration processes in the corporate sec tor). Voprosy ekonomiki, 2001,No. 5.

Radygin A., Entov R. Korporativnoe upravlenie i zashchita prav sobstvennosti: empiricheskii analiz i aktualnye napravleniia reform (Corporate governance and protection of property rights: empirical analysis and vital areas of reforming). Moscow, 2001.

Radygin A.D, Gontmakher A. Ye., Mezheraups I.V., Turuntseva M. Yu.

Ekonomiko pravovye factory i ogranicheniia v stanovlenii modelei kor porativnogo upravleniia (The economic and legal factors and limitations during the consolidation of corporate governance models). M., IET, 2004.

Radygin A. D, Entov R. M., Mezheraups I. V. Osobennosti formiro vaniia natsionalnoi modeli korporativnogo upravleniia (The peculiarities of the formation of the national model of corporate governance).Naucnye trudy No. 55 R, Moscow, 2003.

Razorionov N. V. Kto krainii pri bankrotstve (Who is the scapegoat in bankruptcy). Grazhdanin i pravo, 2003, No. 2.

Rubchenko M. Zachekhlit ne poluchilos (No success in a cover up). Expert, 17 December 2001.

Rukhtin S. Pravosposobnost nesostoiatelnosti iuridicheskogo litsa.

(Legal capacity of insolvency of a juruducal person). Rossiiskaia iustitsiia, No. 7, 2001.

Samodurov V. Vlast ne proshchaiet dolgi (The State does not for give debts). An interview with the Director of the FSFRB of Russia Tre filova T. I. Muzhskaia rabota, 2003, No 4.

Sviridenko O. Naznacheniie i tseli instituta bankrotstva v khoziiaist vennom oborote (Designation and purposes of the institution of bank ruptcy in economic turnover). Pravo i ekonomika, 2003, No. 3.

Svit Yu. Vosstanovitelnye protsedury sposob predotvrashcheniia bankrotstva. (Rehabilitation procedures a way of preventing bank ruptcy). Rossiiskaia Iustiysiia, No. 3, 1998.

Simachiov Yu. (2003), Institut nesostoiiatelnosti v Rossii: spros, os novnye tendentsii i problemy razvitiia (The institute of insolvensy in Rus sia: demand, main trends and problems of development). In: Voprosy ekonomiki. 2003, No. Simachiov Yu. Masshtaby i formy gosudarstvennoi podderhzki pro myshlennykh predpriiatii, biudzhetnye ogranicheniia na mikrourovne, vliianiie na reformirovaniie biznesa (Scope and forms of state support to industrial enterprises, budget constraints at the microlevel, influence on business reforming). ASPE Seriia nauchnykh dokladov (Series of sci entific reports). M.: Trovant, 2002.

Skliarova I. President nastaivaet na maksimalnom usilenii roli gosu darstva v protsedure bankrotstva (The President insists on a maximum strengthening of the role of the State in the bankruptcy procedure).

Published at www.bpi.ru.

Sonin K., Zhuravskaia Ye. Bankrotstvo v Rossii: ni zashchity kredi torov, ni restrukturirovaniia (Bankruptcy in Russia: neither the protec tion for creditors, nor restructuring). Spetsialnyi doklad. Obzor eko nomiki Rossii. Osnovnye tendentsii razvitiia (A special report. An over view of Russias economy. Main trends of development). 2000. I.

Transl. from the English. ., Russian European Center for Economic Policy, 2000.

Stepanov V. Nesostoiatelnost (bankrotstvo) v Rossii, Frantsii, Anglii, Germanii. (Insolvency (bankruptcy) in Russia, France, England, Germany). M., Statut, 1999.

Teliukina M. Osnovy konkursnogo prava (The basics of bankruptcy law). M., Volters, Kluver, 2004, .7782.

Teliukina M. Osobennosti novogo zakonodatelstva o ne sostoiatelnosti (bankrotstve) (The peculiarities of new legislation on insolvency (bankruptcy). Zakonodatelstvo (Legislation), No. 5, 1999.

Teliukina M. V. Kommentarii k Federalnomu zakonu ot 26 oktiabria 2002 goda No 127 FZ O nesostoiatelnosti (bankrotstve) (A commen tary to the Federal Law On insolvency (bankruptcy) of 26 October 2002 No. 127 FZ. Zakonodatelstvo i ekonomika, No. 312, March December 2003. Source reference law system Garant.

Teliukina M. V. Prodazha predpriiatia v ramkakh vneshnego uprav leniia. Problemy novogo pravogogo regulirivaniia. (Sale of an enterprise within the framework of external administration. The problems of new legal regulation.). Zakonodatelstvo, No. 4, 2003.

Ugolovnoe pravo. Osobenaiia chast: uchebnik dlia vuzov. (Criminal law. Special part: A textbook for higher educational establishments).

Ed. by I.Ia. Kozachenko, Z.A. Neznamova, G.P. Novosiolev. M.: Norma, 2001.

Fedotkin I., Khomiakov V. Rossiiu triasiot bankrotnaia likhoradka (Russia is being shaken by bankruptcy fever). Moskovskiie novosti, 2329 April 2002.

Fomin S. (The Federal Service for Financial Rehabilitation and Bank ruptcy of Russia today is the only federal agency capable of performing the functions of an empowered body for implementing state policy aimed at realizing the rights of the State as a creditor). Antikrizisnoe upravleniie, 2003, No. 34.

FSFO. Analiticheskii obzor finansovogo sostoiianiia krupnykh, eko nomicheski ili sotsialno znachimykh organizatsii, podlezhashchikh obi azatelnomu monitoringu so storony FSFO (An analytical overview of the financial status of large, economically or socially relevant organizations which are subject to mandatory monitoring by the FSFRB of Russia. Oc tober 2000.

Khudoleev V. Osobennosti poriadka priznaniia nesostoiiatelnosti (bankrotstva) predpriiatii i organizatsii (The peculiarities of the proce dure for recognizing the insolvency (bankruptcy) of enterprises and or ganizations. Konsultant buhkgaltera, 2003, No. 2.

Tselibeev S., M. Rozhkova. Korund dostalsia Energopromu (Korund was taken by Energoprom). Vedomosti, 6 June 2003.

Tserenov Ts. Gosudarstvo stanovitsia realnym uchastnikom del o bankrotstve (The State is becoming a real participant in bankruptcy cases). Experts Channel, OPEC.RU, 2002.

Tsygichko A. Innovatsionnye pigmei, chlenstvo v VTO i zakono datelstvo o bankrotstve (Innovational pygmies, membership in the WTO and legislation on bankruptcy). See www.rsppr.ru, 2001.

Chernigovskii M. Bankrotstvo zakazyvali (Have you ordered bank ruptcy). Kommersant No. 103/P of 18.06.2001.

Code of ethics for trustees in bankruptcy. Office of the Superin tendent of Bankruptcy Canada Ottawa, 2000.

Yakovlev V. F. O khode realizatsii Federalnoi tselevoi programmy razvitiia sudebnoi sistemy Rossii na 20022006 gody, itogakh raboty v 2002 godu i novykh zadachakh arbitrazhnykh sudov. (On the course of the implementation of the Federal target program of the development of Russias judicial system in 20022006, the results of the activity in the year 2002 and the new tasks of arbitrage courts). An address at the Conference of chairpersons of arbitrage courts on 19 February 2003.

Vestnik Vysshego Arbitrazhnogo Suda Rossiiskoi Federatsii (The herald of the Supreme Arbitrage Court of the Russian Federation), No. 4, 2003.

Yakovlev V. F. Ob itogakh raboty arbitrazhnykh sudov v 2001 godu i o zadachakh po realizatsii sudebnoi reformy i federalnoi tselevoi pro grammy razvitiia sudebnoi sistemy Rossii v 20022006 godakh. (On the results of the activity of arbitrage courts in 2001 and on the tasks relat ing to the implementation of judicial reform and the federal target pro gram of the development of Russias judicial system in 20022006).

Report at the conference of chairpersons of arbitrage courts on 18 Feb ruary 2002.

Yakovlev V. F. Itogi raboty arbitrazhnykh sudov v 2003 g. Osnovnye zadachi na 2004 g. (Results of the activity of arbitrage courts in 2003.

Main goals for 2004.). Shorthand report of the conference of chairper sons of arbitrage courts of the Russian Federation. (11 February 2004).

Yani P. Kriminalnoe bankrotstvo. Bankrotstvo prednamerennoe i fik tivnoe. (Crinimal bankruptcy. Premeditated and fictitious bankruptcy).

Zakonodatelstvo, 2000. No. 3. P. 65.

Aghion P., O. Hart, J. Moore Insolvency Reform in the UK: A Revised Proposal. Insolvency Law and Practice Vol. 11, 1995, pp. 6774.

Allen F., D. Gale A Welfare Comparison of the German and U.S. Sys tems. European Economic Review, 1995. Vol. 39, pp. 179209.

Allen F., D. Gale Comparing Financial Systems MIT Press: Cam bridge, 2000.

Baird D. The Uneasy Case for Corporate Reorganizations. The Journal of Legal Studies, 1986. Vol. 15, pp. 127147.

Baird D., R. Gertner, R. Picker Game Theory and the Law. Harvard University Press: Cambridge, Mass, 1998.

Baird D.R. and Morison E.R. Bankruptcy decision making. J. Law, Econ. & Org., 17:2 (2001): 3667.

Baird D.G. and Morrison E.R., Bankruptcy decision making, J. Law, Econ & Org., 17:2(2001): 356Bebchuk L. A New Approach to Corporate Reorganizations. Har vard Law Review, 1988. Vol. 101, pp. 775804.

Bebchuk L. Using Options to Divide Value in Corporate Bank ruptcy. NBER Working Paper No. 7614, Cambridge, Mass, 2000.

Beck T., A. Demig Kunt, R. Levine 2003 Law, Endowments and Fi nance. Journal of Financial Economics Vol. 58.

Bennett F., Bennett on creditors and debtors rights and remedies, 4th ed.. Carswell, Toronto, 1994, 534.

Bennett F., Bennett on Bankruptcy, CCH, Toronto, 7th ed., 2002.

Bergman Y., J. Callen Opportunistic Behavior in Debt Renegotiations and an Interior Optimal Capital Structure of the Firm Without Dead weight Costs. Journal of Financial Economics, 1991. Vol. 28, pp.

109123.

Berkovich E., R. Israel Optimal Bankruptcy Laws Across Different Economic Systems. The Review of Financial Studies, 1999. Vol. 12, pp. 347377.

Berkovich E., R. Israel, J. Zender Optimal Bankruptcy Law and Firm Specific Investments. European Economic Review, 1997. Vol. 41, pp. 487497.

Berkovich E., R. Israel, J. Zender The Design of Bankruptcy Law: a Case for Management Bias in Bankruptcy Reorganizations. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1998. Vol. 33, pp. 441464.

Birney Earle, Canada: a case history, in F.R. Scott and A.J.M.

Smith, The blasted pine. Toronto, Macmillan, 1957.

Bloom Richard, UABTs loss more than triples in 2003. Globe & Mail, 16 April 2004.

Brewster Murray, Air Canada flying solo, Valeri says. Globe & Mail, 13 April 2004.

Bolton P., D. Scharfstein Optimal Debt Structure and the Number of Creditors. The Journal of Political Economy, 1996. Vol. 104, pp. 1 25.

Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 ||

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .