WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 19 |

Foramen sphenopalatunum, клино- Arteria sphenopalatina (из arteria maxilнебное отверстие laris).

Canalis incisivus, резцовый канал Nervus nasopalatinus.

Canalis palatinus major, большой Arteria palatina descendens.

небный канал Foramen mandibulae, отверстие Arteria alveolaris inferior;

нижней челюсти nervus alveolaris inferior.

Отверстие или канал Содержимое Canalis mandibulae, канал нижней Arteria alveolaris inferior;

челюсти nervus alveolaris inferior.

Foramen mentale, подбородочное от- Arteria mentalis;

верстие nervus mentalis.

Содержимое мышечных каналов, борозд и треугольников Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Голова и шея Fossa retroman- Спереди - ramus mandibulae. Arteria carotis Vena jugularis Nervus fa- Glandula padibularis, позади- Сзади - processus mastoideus. externa, arte- externa cialis, nervus rotis нижнечелюстная Сверху - meatus acusticus externus. ria auricularis auriculotemямка Снизу - venter posterior musculi digas- posterior poralis trici.

Trigonum subman- Спереди - venter anterior musculi digas- Arteria lin- Vena facialis Nervus hypo- Nodi lymdibulare, trici. gualis, arteria glossus, ner- phatici subподнижнечелюстной Сзади - venter posterior musculi digas- facialis, arteria vus lingualis, mandibulares, треугольник trici. submentalis, nervus mylo- glandula subСверху - margo inferior mandibulae. arteria carotis hyoideus mandibularis externa Trigonum Pirogovi, Спереди - musculus mylohyoideus. Arteria lin- треугольник Пиро- Сверху - nervus hypoglossus. gualis гова Снизу - venter posterior musculi digastrici.

Trigonum submen- Латерально - venter anterior musculi di- Nodi lymtale, подподборо- gastrici (с обеих сторон). phatici subдочный треугольник Сзади - os hyoideum. mentales Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Trigonum omohy- Спереди - venter superior musculi omo- Arteriae caro- Vena jugularis Nervus vagus, oideum, s. caroti- hyoidei. tis communis, interna ansa cervicum, лопаточно- Сзади - musculus sternocleidomastoideus. externa, in- calis, nervus подъязычный, или Сверху - venter posterior musculi digas- terna, arteria transversus сонный треугольник trici. thyroidea su- colli perior, arteria occipitalis Trigonum omotra- Сверху и латерально - venter superior Arteria carotis Venae jugu- Nervus laryn- Larynx, tracheale, лопаточно- musculi omohyoidei. communis, ar- lares interna et geus recurrens chea, glandula трахейный тре- Снизу и латерально - musculus sterno- teria thyroidea anterior, vena thyroidea угольник cleidomastoideus. superior thyroidea suМедиально - linea mediana colli. perior Trigonum omoclavi- Спереди - musculus sternocleidomas- Arteria sub- Vena jugularis Nervus culare, лопаточно- toideus. clavia, arteria externa, vena phrenicus, ключичный тре- Сзади - venter inferior musculi omohy- transversa subclavia plexus brachiугольник oidei. colli alis, nervi suСнизу - clavicula. praclaviculares Trigonum sca- Медиально - pars cervicalis columnae Arteria verte- Pars cervicalis lenovertebrale, ле- vertebralis. bralis, arteria trunci sympaстнично- Латерально - musculus scalenus anterior. thyroidea infe- thici позвоночный тре- Снизу - arteria subclavia. rior угольник Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Trigonum omotra- Сверху и медиально - musculus sterno- Arteria trans- Plexus cervi- pezoideum, лопа- cleidomastoideus. versa colli, ar- calis, nervus точно- Снизу и медиально - venter inferior teria cervicalis accessorius, трапециевидный musculi omohyoidei. superficialis plexus brachiтреугольник Сзади - musculus trapezius. alis Spatium interscale- Спереди и медиально - musculus scale- Arteria sub- Plexux brachi- num, межлестнич- nus anterior. clavia alis ное пространство Сзади и латерально - musculus scalenus medius.

Снизу - costa I.

Spatium antescale- Спереди - musculus sternothyroideus, Vena sub- Nervus num, предлестнич- musculus sternohyoideus, musculus ster- clavia phrenicus ное пространство nocleidomastoideus.

Сзади - musculus scalenus anterior.

Снизу - costa I.

Туловище Trigonum deltoideo- Сверху - clavicula. Arteria tho- Vena tho- Nervi pec- clavipectorale, дель- Медиально - musculus pectoralis major. racica supe- racica supe- torales laterтовидно-ключично- Латерально - musculus deltoideus. rior, arteria rior, vena tho- ales et mediaгрудной треуголь- thoracoac- racoacromialis les ник romialis Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Trigonum pectorale, Сверху - верхний край musculus pector- Arteria tho- Vena tho- Nodi lymгрудной треуголь- alis minor. racica lateralis racica lateralis phatici interник Снизу - нижний край musculus pector- pectorales alis minor.

Медиально - основание musculus pectoralis minor.

Trigonum subpec- Сверху - нижний край musculus pector- Arteria sub- Vena sub- torale, подгрудной alis minor. scapularis, ar- scapularis, veтреугольник Снизу - нижний край musculus pector- teriae circum- nae circumalis major. flexae humeri flexae humeri Латерально - musculus deltoideus. anterior et anterior et posterior posterior Canalis inguinalis, Спереди - aponeurosis musculi obliquiex- Nervus ilioin- У мужчин - паховый канал terni abdominis, musculus obliquus inter- guinalis funuculus nus. spermaticus, Сзади - fascia transversa. у женщин - Сверху - musculus obliquus internus ab- ligamentum dominis, musculus transversus abdominis. teres uteri Снизу - ligamentum inguinale.Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Верхняя конечность Cavitas axillaris, Спереди - musculus pectoralis major, Arteria axil- Vena axillaris Plexus brachi- Nodi lymподмышечная по- musculus pectoralis minor. laris alis phatici axilлость Сзади - musculus latissimus dorsi, muscu- lares lus teres major, musculus subscapularis, musculus teres minor.

Медиально - musculus serratus anterior.

Латерально - caput breve musculi bicipitis brachii, musculus coracobrachialis.

Foramen trilaterum, Сверху - musculus subscapularis, muscu- Arteria cir- трехстороннее от- lus teres minor. cumflexa верстие Снизу - musculus teres major. scapulae Латерально - caput longum musculi tricipitis brachii.

Foramen quadri- Сверху - musculus subscapularis, muscu- Arteria cir- Venae circum- Nervus axil- laterum, четырех- lus teres minor. cumflexa hu- flexae humeri laris стороннее отверстие Снизу - musculus teres major. meri posterior posteriores Медиально - caput longum musculi tricipitis brachii.

Латерально - collum chirurgicum humeri.

Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Canalis nervi ra- Спереди - humerus. Arteria pro- Venae pro- Nervus ra- dialis s. canalis hu- Сзади - musculus triceps brachii. funda brachii fundae brachii dialis meromuscularis, канал лучевого нерва, или плечемышечный канал Sulcus bicipitalis Латерально - musculus biceps brachii. Arteria brachi- Vena basilica, Nervus cuta- medialis, Медиально - musculus coracobrachialis. alis venae brachia- neus anteмедиальная борозда les brachii meдвуглавой мышцы dialis, nervus плеча medianus, nervus ulnaris Sulcus bicipitalis lat- Латерально - musculus triceps brachii. Vena eralis, латеральная Медиально - musculus biceps brachii. cephalica борозда двуглавой мышцы плеча Fossa cubitalis, Сверху - musculus brachialis. Arteria Vena mediana Nervus me- Nodi lymлоктевая ямка Латерально - musculus brachioradialis. brachialis, ar- cubiti, vena dianus, ramus phatici cubiМедиально - musculus pronator teres. teria radialis, basilica, vena superficialis tales arteria ulnaris, cephalica, ve- nervi radialis arteria recur- nae radiales, rens ulnaris, venae ulnares, arteria recur- venae brachirens radialis alis Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Sulcus radialis, Латерально - musculus brachioradialis. Arteria ra- Venae radiales лучевая борозда Медиально - musculus flexor carpi ra- dialis dialis.

Sulcus medianus, Латерально - musculus flexor carpi ra- Nervus me- срединная борозда dialis. dianus Медиально - musculus flexor digitorum superficialis.

Sulcus ulnaris, Латерально - musculus flexor digitorum Arteria ulnaris Venae ulnares Nervus ulnaris локтевая борозда superficialis.

Медиально - musculus flexor carpi ulnaris.

Нижняя конечность Canalis obturato- Сверху - sulcus obturatorius ossis pubis. Arteria obtu- Vena obtura- Nervus obtu- rius, запирательный Снизу - musculus obturatorius internus. ratoria toria ratorius канал Foramen suprapiri- Сверху - incisura ischiadica major issis Arteria glutea Vena glutea Nervus glu- forme, надгруше- ischii. superior superior teus superior видное отверстие Снизу - musculus pirifirmis.

Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Foramen infrapiri- Сверху - musculus pirifirmis. Arteria glutea Vena glutea Nervus glu- forme, подгруше- Снизу - ligamentum sacrotuberae, muscu- inferior, arte- inferior, vena teus inferior, видное отверстие lus gemellus superior. ria pudenda pudenda in- nervus isinterna terna chiadicus, nervus pudendus, nervus cutaneus femoris posterior Lacuna musculo- Спереди и сверху - ligamentum ingui- Nervus femor- Musculus ilirum, мышечная nale. alis, nervus opsoas лакуна Сзади - os ischii. cutaneus Медиально - arcus iliopectineus. femoris lateralis Lacuna vasorum, Спереди и сверху - ligamentum ingui- Arteria femor- Vena femor- Ramus femor- сосудистая лакуна nale. alis alis alis nervi Сзади - ligamentum pectinale. genitofemorМедиально - ligamentum lacunare. alis Латерально - arcus iliopectineus.

Canalis femoralis, Латерально - vena femoralis. В норме канал не существует, возникает при бедренной бедренный канал Сзади - lamina profunda fasciae latae. грыже и содержит подвижные органы брюшной полости Спереди - ligamentum inguinale. в грыжевом мешке.

Trigonum femorale, Сверху - ligamentum inguinale. Arteria femor- Vena femor- Nervus femor- Nodi lymбедренный тре- Латерально - musculus sartorius. alis, arteria alis alis phatici inguiугольник, треуголь- Медиально - musculus adductor longus. profunda nales superfiник Скарпы femoris ciales Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Sulcus iliopectineus, Медиально - musculus pectineus. Arteria femor- Vena femor- Nervus femor- подвздошно- Латерально - musculus iliopsoas. alis alis alis гребенчатая борозда Sulcus femoralis, Медиально - musculus adductor longus, Arteria femor- Vena femor- Nervus femor- бедренная борозда musculus adductor magnus. alis alis alis Латерально - musculus vastus medialis.

Canalis adductorius, Медиально - musculus adductor magnus. Arteria femor- Vena femor- Nervus приводящий канал, Латерально - musculus vastus medialis. alis alis saphenus Гунтеров канал Спереди - lamina vastoadductoria.

Fossa poplitea, Сверху и латерально - musculus biceps Arteria pop- Vena poplitea, Nervus is- Nodi lymподколенная ямка femoris. litea vena saphena chiadicus phatici popСверху и медиально - musculus parva litei semimembranosus.

Снизу - musculus gastrocnemius.

Canalis cruropop- Спереди - musculus tibialis posterior, Arteria tibialis Venae tibiales Nervus tibialis liteus, голеноподко- musculus flexor hallucis longus. posterior posteriores ленный канал, канал Сзади - musculus soleus.

Грубера Canalis musculop- Медиально - fibula. Nervus fibu- eroneus superior, Латерально - musculus fibularis longus. laris superficiверхний мышечно- alis.

малоберцовый канал Canalis musculop- Спереди - fibula. Arteria fibu- Venae fibu- eroneus inferior, Сзади - musculus flexor hallucis longus, laris lares нижний мышечно- musculus tibialis posterior.

малоберцовый канал Содержимое или проекция Название Границы или стенки Артерии Вены Нервы Прочее Sulcus plantaris Медиально - musculus abductor hallucis. Arteria planta- Venae plan- Nervus planta- medialis, медиаль- Латерально - musculus flexor digitorum ris medialis tares mediales ris medialis ная подошвенная brevis.

борозда Sulcus plantaris lat- Медиально - musculus flexor digitorum Arteria planta- Venae plan- Nervus planta- eralis, латеральная brevis. ris lateralis tares laterales ris lateralis подошвенная бороз- Латерально - musculus abductor digiti да minimi.

АРТЕРИАЛЬНЫЕ И ВЕНОЗНЫЕ АНАСТОМОЗЫ Артериальные анастомозы Голова и шея Положение Анастомозирующие сосуды анастомоза Межсистемные анастомозы Наружная сонная и внутренняя сонная артерии Arteria meningea media Arteria meningea anterior В твердой оболочке (ветвь arteria maxillaris из ar- (ветвь arteria ophthalmica головного мозга teria carotis externa) из arteria carotis interna) Arteria meningea posterior Arteria meningea anterior В твердой оболочке (ветвь arteria pharyngea as- (ветвь arteria ophthalmica головного мозга cendens из arteria carotis ex- из arteria carotis interna) terna) Ramus frontalis arteriae tem- Arteria supraorbitalis В области лба poralis superficialis (из arteria (ветвь arteria ophthalmica carotis externa) из arteria carotis interna) Arteria angularis (ветвь arte- Arteria dorsalis nasi (из В области медиальноria facialis от arteria carotis arteria ophthalmica от ar- го угла глаза externa) teria carotis interna) Arteria zygomaticoorbitalis Arteria lacrimalis (ветвь В скуловой области (ветвь arteria temporalis su- arteria ophthalmica из arperficialis из arteria carotis teria carotis interna) externa) Arteriae nasales posteriores Arteria nasalis anterior lat- На боковой стенке laterales (из arteria eralis (ветвь arteria eth- полости носа sphenopalatina от arteria max- moidalis anterior из arteria illaris из arteria carotis ex- ophthalmica от arteria caterna) rotis interna) Arteria nasalis posterior septi Arteria nasalis anterior На перегородке по(ветвь arteria sphenopalatina septi (ветвь arteria eth- лости носа от arteria maxillaris из arteria moidalis anterior из arteria carotis externa) ophthalmica от arteria carotis interna) Rami musculares arteriae in- Rami musculares arteriae В толще наружных fraorbitalis (из arteria maxil- ophthalmicae (из arteria мышц глазного яблоlaris от arteria arteria carotis carotis interna) ка externa) Положение Анастомозирующие сосуды анастомоза Наружная сонная и подключичная артерии Ramus descendens arteriae Arteria cervicalis ascen- В толще глубоких occipitalis (из arteria carotis dens (ветвь truncus thyro- мышц шеи externa) cervicalis из arteria subclavia) Ramus descendens arteriae Rami musculares arteriae В толще глубоких occipitalis (из arteria carotis vertebralis (из arteria sub- мышц шеи externa) clavia) Ramus descendens arteriae Arteria

Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 19 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.