WWW.DISSERS.RU

    !
 >> 
W CP b b b c c J/ e+e- ( bc) Bc Bc S P Bc Bc Bc Bc Bc Bc Bc MQ/mq (Qq) 56 (Qq) MQ/mq B D Ds D mc/mq K D e+e- s = 10.6 e+e- e+e- e+e- c Bc Bc Bc Bc b c b c QCD/mQ bc) b c ( S bc RS(0) P b Bc 2 s b b Bc 2 s s b b 10-3 Bc B Bc e+e- 2 MB /s 0 MB c c s Bc b Bc dB c = DbB (z) bb, c dz D(z) 1 2 3 4 Bc e+e- ( b bc) bb b z b Bc 22|RS(0)|2 rz(1 - z)2 Db S0(z) = (6 - 18(1 - 2r)z + (21 - 74r + 68r2)z2 1 81m3 (1 - (1 - r)z)6 c -2(1 - r)(6 - 19r + 18r2)z3 + 3(1 - r)2(1 - 2r + 2r2)z4), 22|RS(0)|2 rz(1 - z)2 Db S1(z) = (2 - 2(3 - 2r)z + 3(3 - 2r + 4r2)z2 3 27m3 (1 - (1 - r)z)6 c -2(1 - r)(4 - r + 2r2)z3 + (1 - r)2(3 - 2r + 2r2)z4), RS(0) r = mc/(mc + mb) Bc ( bc) b c b c s Bc S P ( bc) S Bc Bc pT > 40 Bc Bc 2.35 1.37 2(mb + mc) 2(mb + mc) B = 550. 1 - . s s c gg gg Bc () (gg Bc X) l 10 1 2 10 10 s gg Bc l ( bc) P S ( bc) Bc dgg/dpT dpp/dpT -1 10 1 -1 10 -2 10 -2 10 -3 -3 10 10 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 pT pT Bc Bc Bc(Bc ) pp Bc(Bc ) s > 60 gg Bc l e+e- b c c b c b b c b c P Bc Bc Bc 2.1 2 1.6 2(mb + mc) 2(mb + mc) B = 3700. 1 - . s s c s mQ mq QCD (Qq) gg Bc s /mQ 20 mq/QCD 10 mQ/mq gg B z 1 (Q1Q2) -------0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Bc Bc Bc B c (Q1Q 2 q) (Q 1Q2 ) (Q1Q2) cc bc J/c Bcb c c cq cq cq s c cq v fc (x, p) = fc(x, p) - fc(x, p), v fd (x, p) = fd(x, p) - fd(x, p).

mc v xv = d2pdxx fc (x, p) , c mD v xv = d2pdxx fd (x, p) , d mD xv + xv 1.

c d d =dpT, NBN/g\w d =d, NBN pT > 2 g\w -1 -10 2 4 6 8 10 12 -1 0 pT, g\w d =d, NBN d =d, NBN 3 0.0.2.pT > 4 g\w pT > 6 g\w 0.0.1.5 0.0.0.0.0.0 -1 0 1 -1 0 D rIS. 4. dIFFERENCIALXNYE RASPREDELENIQ SE^ENIQ FOTOROVDENIQ D -MEZONOW PO pT POPERE^NOMU IMPULXSU (pT) I PSEWDOBYSTROTE ( ) W SRAWNENII S DANNYMI ZEUS PRI < W2< < {TRIHOWAQ KRIWAQ { WKLAD 280 g\w I Q2 1 g\w2.

130 < W < 280 Q2 <130 SINGLETNOGO CWETOWOGO SOSTOQNIQ, PUNKTIR { WKLAD OKTETA, SPLO[NAQ KRIWAQ { SUMMA WKLADOW. wERHNIE I NIVNIE KRIWYE SOOTWETSTWU@T DWUM MAS [TABAM FAKTORIZACII MATRI^NYH \LEMENTOW KWARKOWYH OPERATOROW TAK, KAK \TO OPISANO W TEKSTE.

D pT mc pT mc D Ds D+ - D- D0 - D0 D+ - D- D s D D + q c + c + q c D D +q ( D() +c cq)+c q q D() q q Ds As 0. s c + c Ds D- D0 + Ds e+e- D mQ s 1/s2 1 1 D D0 : D D0 : D D0 : :. 0 0 0 s3 s4 s s > e+e- mQ D K+K- cos K0K0 e+e- (x) x x d(e+e- J/cc) , se+ = 50 e(e+e- J/cc)dz 2.1.0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 z e+e- J/c z = |2pJ/|/ se e- se e- = 50 c + + J/ e+e- J/ e+e- S A d ( )Tc = d ( ) Tc =0 + Tc =0 +..., cc cc cc c c c ( ) ( ) A Tc =0 d ( ) (0) Tc =0, cc cc c c (0) Tc cc c v2 ( ) d ( ) d ( )Tc cc c s = 10.59 e+e- J/c c e+e- e+e- J/c c c J/ () Bc S P bc S P bc Bc Bc gg Bc + bc Bc Bc P Bc S P Bc ep Bc e+e- e+e- c c e+e- J/ + gg s = 10.59 cc J/ c e+e-

 >> 

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .