WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 7 ] --

5. the provi sions in the will for testator’s former spouse are revoked;

6. gifts are invalid;

7. will which specifically disinherits the spouse;

8. reject the will;

9. pretermitted heirs;

10. take whatever share of the estate the will provides;

11. assets which are subject to probate administration;

12. accept the will;

13. entitled to share in the estate;

14. surviving spouse is also entitled to a living allowance;

15. they do not invalidate the entire will;

16. be reimbursed for the pay ment of the funeral expenses;

17. law has special provisions;

18. automobile which was not specifically bequeathed (given) in the will;

19. deceased spouse;

20. take whatever share he or she is entitled to under the law.

Exercise 4C. Translate into English.

1. заповідач може скористатися заповітом;

2. заповідач не має заповідати будь що свідкам заповіту;

3. взяти собі ту частку майна, яка встановлюється законом;

4. пункти заповіту вважаються недійсними;

5. передати власне майно будь-яким спо собом та будь-яким особам;

6. не анулюють заповіту в цілому;

7. не згадані у заповіті діти;

8. за винятком ситуації, коли свідки є єдиними бенефіціаріями;

9. за бажанням заповідача;

10. мають право на таку ж частку у майні заповідника, як і інші його діти;

11. відхилити заповіт;

12. спеціальні застереження, які автоматично змінюють запо віт;

13. заповідач може позбавити спадщини будь-кого;

14. пункти заповіту, які сто суються його/її екс-подружжя, анулюються;

15. подружжя може прийняти заповіт і відповідну частку майна;

16. не може скласти заповіт таким чином, аби повністю по збавити спадку власне подружжя;

17. має право на одержання грошового утримання;

18. продовжувати мешкати у родинному будинку протягом року;

19. відшкодування витрат, пов’язаних із похованням померлого подружжя;

20. альтернативи, які не до зволяють повного позбавлення права успадкування подружжя.

Exercise 4D. Listen to text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. альтернативи, які не дозволяють повного позбавлення права успадкування по дружжя;

2. підписаний заповідачем і засвідчений двома правомочними (та незаці кавленими) свідками;

3. відшкодування витрат, пов’язаних із похованням померлого подружжя;

4. заповідач висловлює свій заповіт двом правомочним та незацікавле ним свідкам;

5. заповідач може скористатися заповітом;

6. свідки записують зміст заповіту та підписують його;

7. заповідач не має заповідати будь-що свідкам запові ту;

8. при своєму розумі та пам’яті;

9. взяти собі ту частку майна, яка встановлюється законом;

10. заповідач має розуміти, що він складає заповіт;

11. пункти заповіту вважаються недійсними;

12. письмовий заповіт реєструється у суді у справах про успадкування;

13. передати власне майно будь-яким способом та будь-яким особам;

14. яких заповідач спеціально запросив, аби виголосити свій заповіт;

15. не анулюють заповіту в цілому;

16. у шестимісячний термін з дня смерті заповідача;

17. не згадані у заповіті діти;

8. за винятком ситуації, коли свідки є єдиними бенефіціаріями;18. заповідальне право та дієздатність;

19. за бажанням заповідача;

20. закон не вимагає нотаріального засвідчення заповіту;

21. мають право на таку ж частку у майні заповідника, як і інші його діти;

22. останній за часом заповітом заповідача;

23. відхилити заповіт;

24. необхідно мати докази;

25. спеціальні застереження, які автоматично змінюють заповіт;

26. заповіт може анулюватися кількома способами;

27. заповідач може позбавити спадщини будь-кого;

28. з метою управління спадковим майном;

29. пункти заповіту, які стосуються його/її екс-подружжя, анулюються;

30. анулювання попереднього заповіту є безумовним;

31. подружжя може прийняти заповіт і відповідну частку майна;

32. особи, в інтересах яких здійснюється майно за дорученням;

33. не може скласти заповіт таким чином, аби повністю позбавити спадку власне подружжя;

34. усиновлення;

35. має право на одержання грошового утримання;

36. особи, які діють у суді за дорученням та інші особи, що діють від імені третіх осіб;

37. продовжувати мешкати у родинному будинку протягом року;

38. поправки до заповіту можуть вноситися через “кодиціль”;

39. належне провадження справ щодо майна померлих;

40. складається новий, або пізніший, заповіт;

41. госпіталізація психічно хворих;

42. заповіт не зареєстровано у суді у справах про успадкування;

43. влаштування психічно хворих та розумово відсталих осіб під опіку та на лікування;

44. останній за часом заповіт анулює усі попередні заповіти;

45. фідуціарії діють під наглядом суду у справах успадкування;

передача майна належним людям або організаціям;

46. можливо довести, що заповіт є юридично чинним;

47. суд у справах успадкування призначає опікунів;

48. заповідач може анулювати заповіт ще кількома способами;

49. виконавці духівниці та піклувальники про спадкове майно;

50. заповіт не може впливати на розподіл майна заповідача.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. testamentary capacity;

2. copy can be admitted to probate;

3. oral will cannot take precedence over a previously valid written will;

4. wills may be amended by a “codicil”;

5. know the general extent of her property;

6. will cannot affect the distribution of the testator’s property;

7. will must be attested by two competent (and disinterested) witnesses;

8. obliterating;

9. sound mind and memory;

10. will is filed with the probate court;

11. writ ten will is filed with the probate court within six months after the testator’s death;

12. after born children;

13. apparent cancellation;

14. testator cannot leave a gift to the witnesses to the will;

15. testator is competent;

16. testator can disinherit others;

17. will can be revoked in a number of ways;

18. unless such persons are the only beneficiaries;

19. proof of the testator’s actions and intent is necessary;

20. the provisions in the will for testator’s former spouse are revoked;

21. revocation of a prior will is absolute;

22. gifts are invalid;

23. law does not require that a will be notarized;

24. will which specifically disinherits the spouse;

25. transfer personal property – not real property;

26. reject the will;

27. whom testator has specifically asked to hear her last will;

28. pretermitted heirs;

29. sign within ten days of testator’s statement;

30. take whatever share of the estate the will provides;

31. under the supervision of the probate court;

32. assets which are subject to probate administration;

33. handle adoptions;

34. accept the will;

35. property must go to the heirs;

36. entitled to share in the estate;

37. supervision of the administration of decedents’ estates;

38 surviv ing spouse is also entitled to a living allowance.;

39. fiduciaries are in positions of trust;

40. they do not invalidate the entire will;

41. applications to hospitalize persons who may have mental problems;

42. be reimbursed for the payment of the funeral expenses;

43. per sons named in his will;

44. law has special provisions;

45. persons who are particularly vul nerable to loss or harm;

46. automobile which was not specifically bequeathed (given) in the will;

47. attorneys-in-fact;

48. deceased spouse;

49. next-of-kin and other heirs entitled to an inheritance;

50. take whatever share he or she is entitled to under the law.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Wills. Who Can Make a Will. Under Ohio law, any person age 18 or older, who has a (1) mind and memory, and is not under (2), can make a (3) will. In order to have the ability to make a will, or (4) capacity, a testator only needs to: understand that she is making a (5);

know the general extent of her (6);

understand the relationship she holds with those who may have (7) on her generosity;

and appreciate (8) her with members of her family. The requirement that a (9) is not under restraint means that a testator cannot be _ _ (10), defrauded, or improperly influenced into (11) a will, or into making a (12) in a certain way.

Requirements for Making a Will A will must be in (13), signed at the end by the (14), and (15) by two competent (and (16)) witnesses.

It is better to (17) the ordinary practice of: (a) testator telling the (18) that this is her will;

(b) (19) actually signing the will in the witnesses’ (20);

and (c) the witnesses signing the (21). The law does not require that a will be (22).

The witnesses to a will and lawyers who (23) them may not take any (24) under the will.

An oral, or “ (25) ”, will is valid to (26) personal property – not (27) property – under certain conditions: (a) the will is made by (28) while testator is dying and knows she is (29);

(b) testator (30) her will to two (31), disinterested witnesses whom (32) has specifically asked to hear her last (33);

(c) the (34) write out the will and (35) it within ten days of testator’s (36);

and (d), the written will is (37) with the (38) court within six months after the testator’s (39). Finally, an oral will cannot take (40) over a previously (41) written will.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.

TEXT Requirement that Will be Probated. Ohio law states that a will cannot affect the distri bution of the testator’s property unless the will is filed with the probate court for purposes of administering the estate according to law.

Lost, Destroyed, or Spoliated Wills. When an original will is misplaced, destroyed, or spoiled (“spoliated”) in some way, a copy can be admitted to probate, provided: it can be proven that the will is valid and is the last will of the testator, and that the testator did not know that the will was misplaced, destroyed, or spoliated.

How Wills Are Revoked. A will can be revoked in a number of ways. The most com mon way is by making a new, or later, will. The latest will revokes all previous wills made by testator. A testator can also revoke a will by taking the following actions with the inten tion of revoking the will: canceling it;

tearing it up;

obliterating it;

or destroying it. The testator must personally take such actions, be present when such actions are taken, or give another person written instructions to take such action on testator’s behalf. It is important to know that proof of the testator’s actions and intent is necessary where there is an apparent cancellation, tearing etc.

Wills are often amended by the conditions stated in divorce decrees or separation agreements. When a court issues its decree or order in a divorce case, or approves a settle ment in a dissolution of marriage, the court’s order revokes the provisions in a will for former husbands or wives. Wills may be amended by a “codicil”, a document which meets the same requirements as an original will. Where the testator is competent, the revocation of a prior will is absolute.

TEXT Limitations on Wills;

Special Provisions. The general rule is that a testator can use a will to dispose of his or her property in any way, or to any persons, the testator wants. There are important exceptions to this general rule.

While a testator can disinherit others, a testator cannot entirely disinherit his or her spouse by making a will which specifically disinherits the spouse. The law gives the surviv ing spouse certain choices which prevent total disinheritance of the assets which are subject to probate administration. The surviving spouse can accept the will and take whatever share of the estate the will provides, or reject the will and take whatever share he or she is entitled to under the law.

A surviving spouse is also entitled to a living allowance of $ 25,000 and to remain in the family home for one year. The surviving spouse also has the right to have one automobile which was not specifically bequeathed (given) in the will. The surviving spouse also has the right to be reimbursed for the payment of the funeral expenses of the deceased spouse.

The testator cannot leave a gift to the witnesses to the will. Such gifts are invalid, al though they do not invalidate the entire will unless such persons are the only beneficiaries.

The law has special provisions which automatically change a will in some situations.

Where there are children born to testator after a will has been made, the general rule is that these children (called “afterborn children” or “pretermitted heirs”) are entitled to share in the estate the same as testator’s other children.

Where the testator is divorced, or granted a dissolution of marriage, the provisions in the will for testator’s former spouse are revoked.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – управляти (майном) govern померти, не die intestate залишивши після себе заповіту статут про перехід у Statute of Descent померлий deceased спадок та розподіл and Distribution спадкоємці по lineal descendents далекий родич remote heirs прямій лінії представництво representation найближчі родичі next-of-kin метод “за смугами” per stripes триюрідний брат second cousin генеалогічне family tree триюрідний second cousin once (родове) дерево племінник removed TEXT Що трапляється, якщо заповіт відсутній. У будь-яких випадках, коли особа помирає, не залишивши заповіту щодо управління власним майном, статути штату Огайо визначають порядок розподілу майна покійного.

Статут про перехід у спадщину та розподіл майна. Головні положення, які регулюють порядок успадкування майна, залишеного померлим без заповіту, містяться у законі, який називається “Статут про перехід у спадщину та розподіл майна”. Цей статут, головним чином, віддає перевагу живим найближчим родичам покійного.

Частка спадкоємців та найближчих родичів. В усіх випадках, коли успадковують спадкоємці по прямій лінії, їхні відносні частки визначаються на підставі “представництва” (їхнього статусу як спадкоємців). Цей метод ще називається “за смугами”. Тобто, їхні частки визначаються за їх місцем у генеалогічному (родовому) дереві (family tree), а також за предками, які “представляють” їх. Наприклад, припустимо, що якась жінка померла, не залишивши після себе заповіту. Її чоловік помер два роки раніше. Під час смерті троє з чотирьох дітей жінки були живі, а дитина, яка померла раніше своєї матері, мала двох дітей, які є живими. Майно буде поділено на чотири частини. Кожен з трьох дітей жінки, які залишилися живими, одержать по одній частці, а двоє дітей померлої дитини жінки поділять четверту частку порівну.

Ці внуки одержать по одній восьмій частині майна кожний. Коли спадкоємці є далекими родичами і успадковують найближчі родичі, тоді статус спадкоємництва далеких родичів взагалі не розглядається. Успадковують тільки живі найближчі родичі, які мають однаковий рівень родинних відносин щодо померлого. Наприклад, якщо єдиними родичами померлого є два триюрідних брата, а також два триюрідних племінника (діти ще одного, але померлого триюрідного брата), то триюрідні брати одержать у спадок по половині майна померлого кожний. Триюрідні племінники не можуть одержати право успадкування через свого померлого батька.

VOCABULARY – управління спадковим administration юридично дійсний valid will майном of estates заповіт майно, що підлягає estates ухвалити заповіт admit the will управлінню subject to administration розподіляти майно settle the estates прийняти заповіт до accept the will виконання підлягати управлінню be subject to виконавець духівниці executor administering (заповіту) звільняти relieve піклувальник про administrator спадкове майно ухвалення (заповіту) probation судове повноваження written authority померти, залишивши die testate судове повноваження letters testamentary після себе заповіт на виконання заповіту реєструвати заповіт у file the will in судове повноваження letters of суді the court на управління майном administration померлого суд у справах probate court довірена особа fiduciary успадкування (фідуціарій) вивчати документ examine the піклувальник про administrator de document спадкове майно з bonis non with will доданим заповітом annexed відповідати вимогам meet the піклувальник про administrator de requirements спадкове майно без bonis non заповіту TEXT Управління спадковим майном. Майно, яке підлягоє управлінню. За законо давством штату Огайо, стандартній процедурі управління (адміністрування) під лягає будь-яке майно, за винятком такого, загальна вартість якого не перевищує 25 000 доларів, яке може звільнятися від більшої частини процедур, пов’язаних з адмініструванням.

Ухвалення заповіту. Якщо особа помирає, залишивши заповіт, першим кроком в управлінні майном є ухвалення заповіту. За цією процедурою, заповіт реєструється в суді у справах успадкування. Суд вивчає документ, аби визначити, чи відповідає він вимогам до юридично дійсного заповіту. Суд у справах успадкування може ухва лити заповіт або наказати свідкам заповіту з’явитися до суду та подати свідчення.

Якщо буде надійно встановлено, що цей заповіт є останнім заповітом померлого, він буде прийнятий судом до виконання.

Призначення виконавця духівниці або піклувальника про спадкове майно. По тім суд призначає виконавця духівниці, до відповідальності якого входить нагляд за правильним та таким, що відповідає вимогам закону, розподілом майна. Якщо покій ний помер, не залишивши заповіту, суд призначає піклувальника про спадкове майно (обов’язки якого, по суті, є ідентичними обов’язкам виконавця духівниці). Суд ви писує судове повноваження на виконання заповіту виконавцю духівниці або судове повноваження на управління майном померлого піклувальнику про спадкове майно.

Якщо виконавець духівниці втрачає здатність виконувати доручені йому обов’яз ки, йому призначають заміну. Якщо є заповіт, то нова довірена особа (фідуціарій) на зивається “administrator de bonis non with will annexed” (піклувальник про спадкове майно з доданим заповітом) або “administrator de bonis non”, якщо заповіту немає.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – find estate property ідентифікувати майно securities цінні папери assemble estate збирати майно pension plans пенсійні поліси property with named із зазначенням beneficiaries бенефіціаріїв appraise estate оцінювати майно assets цінності;

активи property take an inventory проводити інвентаризацію proceeds of виторг від of the property майна assets цінностей professional професійний оцінювач tax estate податкове майно appraiser jewelry коштовності have a cause of мати підставу для action подання позову antiques антикваріат assert the case довести справу до кінця non-probate assets цінності, що не належать debt борг до юрисдикції суду у справах успадкування insurance policy страховий поліс costs витрати joint bank account спільний банківський distribute the передати майнові рахунок assets of the активи estate survivorship bank банківський рахунок з пра- proper person відповідна особа account вом успадкування, що на ступає після смерті іншого спадкоємця pay-on-death bank банківський рахунок, що entity організація account виплачується після смерті власника Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – заявляти претензії на present claims утримання цінностей, maintaining estate майно against the що складають майно assets estate рекомендованим by certified витрати на медичні hospital expenses листом mail послуги та бути недійсним be barred витрати на поховання funeral expenses forever померлого майнові борги debts of the майнові податки estate taxes estate накопичувати борги incur debts судові витрати probate court costs акумулювати борги incur debts by гонорари fees через майно the estate рахунки за utility bills аукціон auction комунальні послуги Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – distribution of розподіл спадкового authorized by court за згодою суду the estate майна balance of the решта майна partial distribution часткова передача estate (майна) statute of закон про перехід майна completely settle повністю закінчити descent and у спадщину та розподіл and close the estate передачу майна distribution спадкового майна distribution in розподіл готівкою cash developed готівка, одержана вна cash from the sale слідок продажу distribution in розподіл натурою account звіт kind TEXT Distribution. When all debts, taxes, costs, and expenses have been paid, the balance of the estate must be distributed to the proper persons – the persons named in the will or, if there is no will, those named in the statute of descent and distribution. Distribution may be in cash, or “in kind”. Thus it may be necessary to sell the estate property even if a sale is not required to pay debts, taxes, costs, and expenses. In-kind distribution is the transfer of a particular thing or things to a beneficiary. Sometimes a will explicitly authorizes the executor to make distribution in kind. The executor or administrator will usually consult the heirs to determine if they want cash or the particular property.

When authorized by the probate court, partial distribution of the estate property may be made to one or more heirs before the estate is completely settled and closed. Partial distribution is often made when the property involved is such that it is undesirable for it to remain unused until the estate is settled (automobiles are often transferred under a partial distribution). Also, partial distribution is common in large estates which may remain open for some time. Partial distribution should not be made unless enough property will be left in the estate to pay debts, taxes, costs, and expenses. Finally, those who receive estate assets – personal property, real property, cash, cash developed from the sale of estate assets – must realize that in certain situations they may have to return these assets, or the value of the assets. Thus, claims may be made after distribution has occurred.

Accounts. When the estate is closed, the executor or administrator is required to file an account showing the estate assets, income, costs, expenses, and distribution.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – доправляти (до commit (to a тимчасовий interim/emergency лікарні тощо) hospital etc) (надзвичайний) опікун guardian психічно хворий mentally ill усиновлення (удочеріння) adoption розумово mentally юридично оформлене legal assumption of the відсталий retarded прийняття на себе responsibility відповідальності лікування та care or виховання rearing нагляд treatment опіка gardianship піклування caring опікун guardian неповнолітня дитина minor child підопічний ward нагляд та згода суду у supervision and approval справах успадкування of the probate court наглядати за take charge of прийомні батьки adoptive parents майном the property виконання trust дозвіл на шлюб marriage license обов’язків опікун з limited бути молодшим be underage обмеженими guardian встановленого законом повноваженнями мінімального віку охоронник conservator гостра форма communicable form TEXT Інші обов’язки суду у справах про успадкування. Направлення психічно хворих та розумово відсталих осіб. Якщо особа є психічно хворою або розумово відсталою і може бути небезпечною для самої себе чи для інших, або потребує спеціального до гляду, її можуть доправити до суду у справах успадкування з метою направлення до лікарні або спеціальної установи для лікування та нагляду.

Опіка. Опікун є особою, призначеною судом у справах про успадкування, аби передати їй відповідальність за іншу особу, або за її майно, або і за те, і за інше разом.

Особа, для якої призначається опікун, називається “підопічний”. Підставою для при значення опікуна є певна нездатність підопічного вирішувати свої справи. Опікун є фідуціарієм і до його обв’язків входить нагляд за майном підопічного та надання періодичних звітів про виконання своїх обов’язків довіреної особи до суду у справах успадкування. Суд може також призначити “опікуна з обмеженими повноваження ми” (з повноваженнями щодо конкретних обов’язків), “охоронника” (помічника для дієздатної, але фізично немічної особи), “тимчасового (надзвичайного) опікуна” (на короткий відрізок часу).

Усиновлення (удочеріння). Усиновлення (удочеріння) є юридично оформлене прийняття на себе повної відповідальності за піклування про неповнолітню дитину дорослим або (частіше) подружжям. Під наглядом та за згоди суду у справах успадкування дитина не старша 18 років стає дитиною прийомного батька (матері) або батьків. За певних обставин усиновити (удочерити) можна і дорослу особу.

Дозвіл на шлюб. Суд у справах успадкування також займається наглядом за видачею дозволу на шлюб. За деякими винятками, такий дозвіл не видається потенційним нареченій та жениху, якщо вони: не досягли встановленого законом мінімального віку, знаходяться у стані алкогольного сп’яніння чи під дією наркотич них речовин під час подання заяви або страждають гострою формою сифілісу.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN accept the will прийняти заповіт до виконання account звіт administration провадження (справ), адміністрування administration of estates управління спадковим майном administrator піклувальник про спадкове майно administrator de bonis non піклувальник про спадкове майно без заповіту administrator de bonis non with will піклувальник про спадкове майно з доданим annexed заповітом admit the will ухвалити заповіт adoption усиновлення, удочеріння adoptive parents прийомні батьки afterborn children незгадані у заповіті діти amend вносити поправку antiques антикваріат appraise estate property оцінювати майно assemble estate property збирати майно assert the case довести справу до кінця assets цінності attest засвідчувати attorney-in-fact особа, яка діє у суді за дорученням auction аукціон authorized by court за згодою суду balance of the estate решта майна be barred forever бути недійсним be subject to administering підлягати управлінню be underage бути молодшим встановленого законом мінімального віку beneficiary бенефіціарій (особа, в інтересах якої здійснюється майно за дорученням) bequeath відписувати by certified mail рекомендованим листом care or treatment лікування та нагляд caring піклування cash developed from the sale готівка, що одержана внаслідок продажу codicil кодиціль (доповнення до заповіту) commit (to a hospital etc) доправляти (до лікарні тощо) commitment влаштування, направлення communicable form гостра (інфекційна) форма completely settle and close the повністю закінчити передачу майна estate conservator піклувальник (для нагляду за дорослими) costs витрати debt борг debts of the estate майнові борги deceased покійний;

померлий decedent покійний developmental disabilities вади, фізичні або розумові die intestate померти, не залишивши після себе заповіту die testate померти, залишивши після себе заповіт disability інвалідність disinherit позбавляти спадку dispose передавати distribute the assets of the estate передати майнові активи distribution in cash розподіл готівкою distribution in kind розподіл натурою distribution of the estate розподіл спадкового майна divorce decree судове рішення щодо розлучення draft (a will) укладати (заповіт) entity організація;

юридична особа estate taxes майнові податки estates subject to administration майно, що підлягає управлінню examine the document вивчати документ executor виконавець духівниці (заповіту) family tree генеалогічне (родове) дерево fees гонорари fiduciary фідуціарій (довірена особа) file the will in the court реєструвати заповіт у суді find estate property ідентифікувати майно funeral expenses витрати, пов’язані із похованням govern управляти (майном) guardian опікун (для нагляду за дітьми) guardianship опіка have a cause of action мати підставу для початку судової справи heir спадкоємeць hospital expenses витрати на медичні послуги incur debts накопичувати борги incur debts by the estate акумулювати борги через майно inheritance спадок insurance policy страховий поліс interim/emergency guardian тимчасовий (надзвичайний) опікун intestate не залишивши заповіту invalidate скасовувати jewelry коштовності joint bank account спільний банківський рахунок juvenile неповнолітній legal assumption of the юридично оформлене прийняття на себе responsibility відповідальності letters of administration судове повноваження на управління майном померлого піклувальнику про спадкове майно letters testamentary судове повноваження на виконання заповіту виконавцю духівниці limited guardian опікун з обмеженими повноваженнями lineal descendents спадкоємці по прямій лінії living allowance грошове утримання maintaining estate assets утримання цінностей, що складають майно marriage license дозвіл на шлюб meet the requirements відповідати вимогам mentally ill психічно хворий mentally retarded розумово відсталий minor child неповнолітня дитина next-of-kin найближчі родичі non-probate assets цінності, що не належать до юрисдикції суду у справах успадкування notarized нотарільно засвідчений nuncupative усний obliterate перекреслювати partial distribution часткова передача майна pay-on-death bank account банківський рахунок, що виплачується після смерті власника pension plans with named пенсійні поліси із зазначенням бенефіціаріїв beneficiaries per stripes метод “за смугами” present claims against the estate заявляти претензії на майно pretermitted heirs незгадані у заповіті спадкоємці probate administration управління спадковим майном probate court суд у справах успадкування probate court costs судові витрати probate law спадкове право probation ухвалення (заповіту) proceeds of assets виторг від цінностей professional appraiser професійний оцінювач proper person відповідна особа rearing виховання reimburse відшкодовувати reject the will відхиляти заповіт relieve звільняти (від процедур) remote heir далекий родич representation представництво (статусу спадкоємців) restraint обмеженість свободи прийняття рішень revoke скасовувати second cousin триюрідний брат second cousin once removed триюрідний племінник securities цінні папери separation agreement угода про роздільне проживання подружжя за згодою між ними settle the estates розподіляти майно spoliate зіпсувати spouse подружжя (чоловік або дружина) statute of descent and distribution закон про перехід майна у спадщину та розподіл спадкового майна supervision нагляд supervision and approval of the нагляд та згода суду у справах успадкування probate court survivorship bank account банківський рахунок з правом успадкування, що наступає після смерті іншого спадкоємця take an inventory of the property проводити інвентаризацію майна take charge of the property наглядати за майном take precedence мати переважальну силу tax estate податкове майно testamentary capacity заповідальне право та дієздатність testator заповідач trust траст (довірче товариство);

виконання обов’язків trustee особа, яка розпоряджається майном на підставі довірчої власності utility bills рахунки за комунальні послуги valid will юридично чинний заповіт vulnerable вразливий ward підопічний will заповіт written authority судове повноваження UKRAINIAN – ENGLISH акумулювати борги через майно incur debts by the estate антикваріат antiques аукціон auction банківський рахунок з правом успадкування, що survivorship bank account наступає після смерті іншого спадкоємця банківський рахунок, що виплачується після смерті pay-on-death bank account власника бенефіціарій (особа, в інтересах якої здійснюється beneficiary майно за дорученням) борг debt бути молодшим за встановлений законом мінімальний вік be underage бути недійсним be barred forever вади, фізичні або розумові developmental disabilities вивчати документ examine the document виконавець духівниці (заповіту) executor виторг від цінностей proceeds of assets витрати costs витрати на медичні послуги hospital expenses витрати, пов’язані з похованням funeral expenses виховання rearing відписувати bequeath відповідати вимогам meet the requirements відповідна особа proper person відхиляти заповіт reject the will відшкодовувати reimburse влаштування commitment вносити поправку amend вразливий vulnerable генеалогічне (родове) дерево family tree гонорари fees гостра форма communicable form готівка, одержана внаслідок продажу cash developed from the sale грошове утримання living allowance далекий родич remote heir довести справу до кінця assert the case дозвіл на шлюб marriage license доправлення (на лікування тощо) commitment доправляти (до лікарні тощо) commit (to a hospital etc) за згодою суду authorized by court закон про перехід майна у спадщину та розподіл statute of descent and спадкового майна distribution заповідальне право та дієздатність testamentary capacity заповідач testator заповіт will засвідчувати attest заявляти претензії на майно present claims against the estate збирати майно assemble estate property звільняти (від процедур) relieve звіт account зіпсувати spoliate ідентифікувати майно find estate property інвалідність disability кодиціль (доповнення до заповіту) codicil коштовності jewelry лікування або нагляд care or treatment майно, що підлягоє управлінню estates subject to administration майнові борги debts of the estate майнові податки estate taxes мати переважальну силу take precedence мати підставу для початку судової справи have a cause of action метод “за смугами” per stripes нагляд supervision нагляд та згода суду у справах успадкування supervision and approval of the probate court наглядати за майном take charge of the property найближчі родичі next-of-kin накопичувати борги incur debts не залишивши заповіту intestate незгадані у заповіті діти afterborn children незгадані у заповіті спадкоємці pretermitted heirs неповнолітній juvenile неповнолітня дитина minor child нотарільно засвідчений notarized обмеженість свободи прийняття рішень restraint опіка gardianship опікун (для нагляду за дітьми) guardian опікун з обмеженими повноваженнями limited guardian організація entity особа, яка діє у суді за дорученням attorney-in-fact особа, яка розпоряджається майном на підставі trustee довірчої власності оцінювати майно appraise estate property пенсійні поліси із зазначенням бенефіціаріїв pension plans with named beneficiaries передавати dispose;

transfer передати майнові активи distribute the assets of the estate перекреслювати obliterate підлягати управлінню be subject to administering підопічний ward піклувальник (для нагляду за дорослими) conservator піклувальник про спадкове майно administrator піклувальник про спадкове майно без заповіту administrator de bonis non піклувальник про спадкове майно з доданим заповітом administrator de bonis non with will annexed піклування caring повністю закінчити передачу майна completely settle and close the estate податкове майно tax estate подружжя (чоловік або дружина) spouse позбавляти спадку disinherit покійний decedent;

deceased померлий decedent;

deceased померти, залишивши після себе заповіт die testate померти, не залишивши після себе заповіту die intestate представництво (статусу спадкоємців) representation прийняти заповіт до виконання accept the will прийомні батьки adoptive parents провадження (справ) administration проводити інвентаризацію майна take an inventory of the property професійний оцінювач professional appraiser психічно хворий mentally ill рахунки за комунальні послуги utility bills реєструвати заповіт у суді file the will in the court рекомендованим листом by certified mail решта майна balance of the estate розподіл готівкою distribution in cash розподіл натурою distribution in kind розподіл спадкового майна distribution of the estate розподіляти майно settle the estates розумово відсталий mentally retarded скасовувати invalidate;

revoke спадкове право probate law спадкоємeць heir спадкоємці по прямій лінії lineal descendents спадщина inheritance спільний банківський рахунок joint bank account страховий поліс insurance policy суд у справах успадкування probate court судове повноваження written authority судове повноваження на виконання заповіту виконавцю letters testamentary духівниці судове повноваження на управління майном померлого letters of administration піклувальнику про спадкове майно судове рішення щодо розлучення divorce decree судові витрати probate court costs тимчасовий (надзвичайний) опікун interim/emergency guardian траст (довірче товариство) trust триюрідний брат second cousin триюрідний племінник second cousin once removed угода про роздільне проживання подружжя за згодою separation agreement між ними укладати (заповіт) draft (a will) управління спадковим майном administration of estates;

probate administration управляти (майном) govern усиновлення adoption удочеріння adoption усний nuncupative утримання цінностей, що складають майно maintaining estate assets ухвалення (заповіту) probation ухвалити заповіт admit the will фідуціарій (довірена особа) fiduciary цінні папери securities цінності assets цінності, що не належать до юрисдикції суду у справах non-probate assets успадкування часткова передача майна partial distribution юридично дійсний заповіт valid will юридично оформлене прийняття на себе legal assumption of the відповідальності responsibility UNIT FAMILY LAW Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Before Marriage. Premarriage counseling (1) can 1. передшлюбні lave important benefits. If the prospective bride (2) and консультації groom (3) are both 18 or older, premarriage counseling 2. наречена;

is not mandatory (4). If either of the parties is under 3. наречений;

18, Ohio law requires that the couple have premarriage 4. обов’язковий;

counseling. Conferences (5) with an experienced coun- 5. бесіда;

elor can help prepare the couple to cope with the prob- 6. шлюбні клятви;

lems which arise in any marriage. 7. нерівномірний розподіл Marriage as a Three-Way Contract. When a couple повноважень;

exchange marriage vows (6) they make mutual prom- 8. згода;

ises which constitute a binding contract. Under the law, 9. позбавлений;

the state is automatically a party to the contract. The 10. бігамія (двоєженство state is a party because of the importance of the family, або двоємужжя);

the relative inequality of power (7) of the members of 11. на який претендують the family within the family structure, and because the ordinary methods used to enforce contracts do not work with a marriage contract.

Who May Marry. Under Ohio law unmarried men 18 or older and unmarried women 16 or older are com petent (have the legal capacity) to enter into the marriage contract. If a person is under 18, the consent (8) of his or her parents, guardian, or custodian must be obtained.

Parental consent is unnecessary where the parent whose consent would be required: lives in a foreign country;

has neglected or abandoned the minor who wishes to marry;

is an inmate in a mental or penal institution;

or has been deprived (9) of custody of the minor by a court which had jurisdiction to make such a decision.

If a party to a marriage is already married, he or she is incompetent to enter into another marriage. A married person who knowingly enters into another marriage is a bigamist. Bigamy (10) is a crime and the purported (11) subsequent marriage is invalid.

The Marriage License. A marriage cannot be com pleted without a license obtained by making an applica tion in the probate court.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Premarriage counseling can have impor- А. За законами штату Огайо, неодруже tant benefits. If the prospective bride and ні чоловіки віком 18 років і старші та groom are both 18 or older, premarriage незаміжні жінки віком 16 років і стар counseling is not mandatory. If either of the ші є правоможними укладати шлюбний parties is under 18, Ohio law requires that контракт. Якщо особа молодша за 18 ро the couple have premarriage counseling. ків, вимагається згода її батьків, опікуна Conferences with an experienced counselor або піклувальника.

can help prepare the couple to cope with the problems which arise in any marriage.

2. When a couple exchange marriage vows В. Якщо будь-яка сторона, що бажає they make mutual promises which consti- укласти шлюб, вже є одруженою, він або tute a binding contract. Under the law, the вона не є правоможною укладати інший state is automatically a party to the contract. шлюб. Одружена особа, яка усвідомле The state is a party because of the impor- но укладає інший шлюб, вчиняє бігамію tance of the family, the relative inequality of (двоєженство або двоємужжя). Бігамія є power of the members of the family within злочином, а другий шлюб, який має на the family structure, and because the ordi- мір укласти така особа, є не чинним. Аби nary methods used to enforce contracts do укласти шлюб, слід попередньо зверну not work with a marriage contract. тися із заявою до суду у справах успад кування для отримання відповідного до зволу.

3. Under Ohio law unmarried men 18 or C. Коли наречений і наречена обмінюють older and unmarried women 16 or older are ся шлюбними клятвами, вони дають вза competent (have the legal capacity) to en- ємні обіцянки, що становлять обов’язко ter into the marriage contract. If a person is вий для виконання контракт. За законом, under 18, the consent of his or her parents, держава автоматично стає стороною у guardian, or custodian must be obtained. цьому контракті. Цьому є кілька причин:

по-перше, сім’я є важливою для держави;

по-друге, розподіл повноважень між чле нами сім’ї у шлюбі є відносно нерівно мірним і, нарешті, способи, що звичайно застосовуються для примусового вико нання інших контрактів, є неефективни ми у випадку зі шлюбним контрактом.

4. Parental consent is unnecessary where the D. Передшлюбні консультації можуть parent whose consent would be required: надавати важливі переваги тим, хто хоче lives in a foreign country;

has neglected or укласти шлюб. Якщо і нареченій, і наре abandoned the minor who wishes to marry;

ченому вже виповнилося 18 років, то такі is an inmate in a mental or penal institu- консультації не є обов’язковими. Якщо ж tion;

or has been deprived of custody of the хоча б одному з них менше 18 років, за minor by a court which had jurisdiction to кон штату Огайо вимагає, аби потенційна make such a decision. подружня пара пройшла таку консульта цію. Бесіда з досвідченим консультантом може допомогти парі вирішити пробле ми, що виникають у будь-якому шлюбі.

5. If a party to a marriage is already married, Е. Згода батьків не потрібна, якщо один із he or she is incompetent to enter into another батьків, згода якого вимагається, живе за marriage. A married person who knowingly кордоном;

не виконував своїх обов’язків enters into another marriage is a bigamist. або кинув дитину, яка зараз бажає уклас Bigamy is a crime and the purported subse- ти шлюб;

є пацієнтом закладу для пси quent marriage is invalid. A marriage cannot хічно хворих чи ув’язненим за вчинення be completed without a license obtained by злочину або був позбавлений права опі making an application in the probate court. ки над дитиною судом, юрисдикція якого поширюється на подібні справи.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. marriage cannot be completed without a license;

2. neglected or abandoned the minor who wishes to marry;

3. have the legal capacity;

4. state is automatically a party to the contract;

5. purported subsequent marriage is invalid;

6. inmate in a mental or penal in stitution;

7. enter into the marriage contract;

8. ordinary methods used to enforce contracts do not work with a marriage contract;

9. couple exchange marriage vows;

10. person who knowingly enters into another marriage is a bigamist;

11. has been deprived of custody of the minor;

12. consent of parents, guardian, or custodian must be obtained;

13. pre-mar riage counseling can have important benefits;

14. conferences with an experienced coun selor can help;

15. can be obtained by making an application in the probate court;

16. court which has jurisdiction to make such a decision;

17. mutual promises which constitute a binding contract;

18. relative inequality of power of the members of the family within the family structure;

19. premarriage counseling is not mandatory;

20. incompetent to enter into another marriage.

Exercise 1C. Translate into English.

1. згода батьків не потрібна;

2. передшлюбні консультації можуть надавати важливі переваги;

3. суд, юрисдикція якого поширюється на подібні справи;

4. вони беруть на себе взаємні зобов’язання;

5. один із батьків не виконував своїх обов’язків;

6. консультації не обов’язкові;

7. обов’язковий для виконання контракт;

8. проблеми, що виникають у будь-якому шлюбі;

9. методи, які зазвичай застосовують для примусового виконання інших типів контрактів, є неефективними у випадку зі шлюбним контрактом;

10. один із батьків кинув дитину;

11. закон вимагає, аби потенційна подружня пара пройшла консультацію;

12. якщо сторона вже є одруженою, вона не є правоможною вступати в інший шлюб;

13. розподіл повноважень між членами сім’ї у шлюбі є відносно нерівномірним;

14. слід попередньо звернутися з заявою до суду у справах успадкування для одержання відповідного дозволу;

15. один із батьків є пацієнтом закладу для психічно хворих чи ув’язненим за вчинення злочину;

16. бесіда з досвідченим консультантом може допомогти парі;

17. є правомочними укладати шлюбний контракт;

18. держава автоматично стає стороною цього контракту;

19. вимагається згода батьків, опікуна або піклувальника;

20. позбавлений права опіки над дитиною.

Exercise 1D. Listen to text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – foster child прийомна дитина job-protected leave відпустка із збережен ням робочого місця hold civilly вимагати відшкодуван liable ня через суд necessaries речі першої illegitimate незаконнонароджена необхідності child дитина welfare agency відділ соціального забезпечення Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB l. Each spouse has the duty to support: А. До “речей першої необхідності” звичайно himself or herself;

the other spouse;

and відносяться харчові продукти, одяг, помеш their minor children. If a married person кання та медичний догляд. Подібним же чи neglects to support his or her spouse, any ном, якщо один із батьків не забезпечує ма person who in good faith provides “neces- теріальної підтримки власної неповнолітньої saries” to the neglected spouse may hold дитини, будь-яка особа, яка сумлінно забез the neglecting spouse civilly liable for the печує її “речами першої необхідності”, може value of necessaries. через суд вимагати відшкодування вартості таких речей з боку батька (матері) дитини.

2. “Necessaries” are generally defined as В. Діти зобов’язані матеріально підтримува food, clothing, shelter, and medical care. ти власних батьків за певних обставин. Якщо Similarly, where a parent fails to support a один з батьків не має достатнього фінансового minor child, any person who in good faith забезпечення для власної підтримки і нездат provides necessaries to the child may hold ний забезпечити його внаслідок хвороби або the parent civilly liable for the value of the похилого віку, доросла дитина має забезпечи necessaries.contract. ти йому/їй відповідну матеріальну підтримку.

3. Parents are obliged to support their chil- C. Кожний із подружжя має обов’язок за dren. The failure to meet any of these obliga- безпечувати матеріальну підтримку самого tions may result in various kinds of criminal себе, іншого з подружжя, а також власних and civil liability for the parents. The obli- неповнолітніх дітей. Якщо одружена особа gation to provide child support may be en- не виконує обов’язків із матеріального за forced through any of various court actions. безпечення партнера у шлюбі, то будь-яка An action may be ‘brought by the mother of інша особа, яка сумлінно забезпечує “речі an illegitimate child to force the father to pro- першої необхідності” для такого подруж vide support. Other actions may be brought жя, може через суд вимагати відшкодуван in connection with divorce, dissolution of ня вартості таких речей з боку подружжя, marriage, annulment, or spousal support що не виконує своїх обов’язків.

lawsuits, or brought by a welfare agency.

4. Children are obliged to support their D. Закон вимагає від роботодавців надавати parents under certain circumstances. (терміном до 12 тижнів) відпустку (із збе When a parent has insufficient financial реженням робочого місця) для догляду за resources for his or her own support and is новонародженими, усиновленими чи при unable to earn his or her support because йомними дітьми;

для догляду за серйозно of sickness or old age, an adult child must хворими батьками, іншим із подружжя чи provide adequate support to the parent. дітьми або на період їх одужання від тяж ких хвороб.

5.The law requires employers to allow Е. Батьки зобов’язані матеріально утриму employees to take up to 12 weeks of job- вати власних дітей. Невиконання таких зо protected leave to nurse or care for new- бов’язань може призвести до різних видів born, adopted, or foster children;

to nurse кримінальної та цивільної відповідальнос seriously ill parents, spouses, or children;

ті з боку батьків. Виконання батьківського or to recover from serious illness. обов’язку може бути здійснено у приму совому порядку через суд за допомогою низки заходів. Мати незаконнонародженої дитини може через суд примусити батька дитини надавати їй матеріальну підтримку.

Інші засоби судового захисту можуть за стосовуватися у зв’язку із розлученням, ро зірванням шлюбу, його скасуванням або у зв’язку зі справою про сплату аліментів на користь одного з подружжя, яка може роз починатися за ініціативою такого подруж жя або відділу соціального забезпечення.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. job-protected leave;

2. adult child must provide adequate support to the parent;

3. obligation to provide child support;

4. actions may be brought in connection with di vorce, dissolution of marriage, annulment, or spousal support lawsuits;

5. law requires employers;

6. unable to earn his or her support;

7. failure to meet any of these obligations;

8. welfare agency;

9. nurse or care for newborn, adopted, or foster children;

10. insufficient financial resources;

11. criminal and civil liability for the parents;

12. mother of an illegiti mate child;

13. person who in good faith provides “necessaries” to the neglected spouse;

14. nurse seriously ill parents, spouses, or children;

15. obliged to support their parents;

16. force the father to provide support;

17. he may hold the neglecting spouse civilly liable for the value of necessaries;

18. if a married person neglects to support his or her spouse;

19. recover from serious illness.

Exercise 2C. Translate into English.

1. невиконання зобов’язань може привести до кримінальної та цивільної відповідальності з боку батьків;

2. закон вимагає від роботодавців надавати відпустку (із збереженням робочого місця);

3. не має достатнього фінансового забезпечення для власної підтримки;

4. речі першої необхідності;

5. виконання батьківського обов’язку може бути здійснено у примусовому порядку через суд;

6. для догляду за новонародженими, усиновленими чи прийомними дітьми;

7. обов’язок забезпечувати підтримку: самого себе, іншого з подружжя, а також власних неповнолітніх дітей;

8. якщо один із батьків не забезпечує підтримку власної неповнолітньої дитини;

9. нездатний забезпечити підтримку внаслідок хвороби або похилого віку;

10. мати незаконнонародженої дитини може через суд змусити батька дитини надавати їй підтримку;

11. для догляду за серйозно хворими батьками, іншим з подружжя чи дітьми;

12. будь-яка інша особа, яка сумлінно забезпечує “речі першої необхідності”;

13. діти зобов’язані підтримувати власних батьків;

14. будь-яка особа, яка сумлінно забезпечує її “речами першої необхідності”;

15. за ініціативою такого подружжя або відділу соціального забезпечення;

16. на період їх одужання від тяжких хвороб;

17. через суд вимагати відшкодування вартості таких речей;

18. може через суд вимагати відшкодування вартості таких речей;

19. доросла дитина має забезпечити відповідну підтримку;

20. засоби судового захисту можуть застосовуватися у зв’язку з розлученням, розірванням шлюбу, його скасуванням або у зв’язку зі справою про сплату аліментів на користь одного з подружжя.

Exercise 2D. Listen to text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Study the Vocabulary and then proceed to the exercises VOCABULARY- controls обмеження search обшук freedom of assembly свобода зібрань seizure конфіскація freedom of speech свобода слова Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Minors are treated differently from adults А. Окрім кримінальної відповідальності, in many situations. Certain rights may not на поведінку неповнолітніх накладається apply to minors in quite the same way as більше різних обмежень, ніж на поведін they apply to adults. Very young children ку дорослих. Неповнолітні мають отри are not criminally liable, and older children мати дозвіл батьків у багатьох випадках.

are accorded different treatment from adults Хоча неповнолітні можуть володіти май for criminal acts. ном, для утримання його та управління ним часто потрібний опікун. Право непо внолітніх укладати угоди є обмеженим.

Здатність неповнолітніх, особливо дуже малих дітей, свідчити у суді також є об меженою.

2. Apart from the criminal law, minors may В. Дії стосовно неповнолітніх у багатьох be subject to more, and different, controls ситуаціях відрізняються від аналогічних on their behavior than adults. Minors must дій стосовно дорослих. Певні права сто have parental permission to do certain совно неповнолітніх виконуються не зо things. Although minors can own property, всім так, як стосовно дорослих. Зовсім it is often necessary that a guardian hold and малі діти не підлягають кримінальній manage such property. The right of minors відповідальності, а старші за криміналь to enter into contracts is limited. The ability ні вчинки підлягають іншому покаран of minors, especially very young children, ню, ніж дорослі.

to act as witnesses in court is limited.

3. Minors do not have complete free- C. Неповнолітні не мають повноти прав dom of speech and assembly under the укладання угод. Якщо неповнолітній First Amendment to the United States уклав угоду з дорослим, за вибором не Constitution. Minors cannot freely keep повнолітнього контракт може бути ска and bear arms. Searches and seizures which совано або ж його можна дотримувати would be unconstitutional if they involved ся. Нарешті, існують випадки, коли не an adult may be constitutional when they in- повнолітній може укладати обов’язкові volve a juvenile. A minor does not have the для виконання угоди і при цьому не мати right of jury trial in juvenile proceedings. права скасувати її. Такі контракти зви чайно стосуються “речей першої необ хідності”. За такі контракти до відпові дальності можуть бути притягнуті бать ки неповнолітнього.

4. Minors do not have full rights to enter D. Неповнолітні не мають повної сво into contracts. If a minor does enter into a боди висловлювання своїх думок та contract with an adult, the contract may be повної свободи зібрань, відповідно до canceled or honored at the minor’s option. першої поправки до Конституції США.

Finally, there are some situations where a Неповнолітні не можуть вільно володіти minor can enter into a binding contract and зброєю або носити її з собою. Обшуки not have the right of cancellation. These та конфіскації, які були б незаконними у situations generally involve contracts for випадку з дорослими, можуть бути кон “necessaries”. The minor’s parents may be ституційними, якщо стосуються непо held liable on contracts for necessaries. внолітніх. Неповнолітній не має права на суд присяжних у справі, що розглядаєть ся судом у справах неповнолітніх.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. full rights to enter into contracts;

2. minors cannot freely keep and bear arms;

3. First Amendment to the Constitution;

4. ability of minors to act as witnesses in court is limited;

5. contract may be canceled or honored at the minor’s option;

6. searches and seizures which would be unconstitutional if they involved an adult;

7. minors may be subject to more controls on their behavior;

8. right of minors to enter into contracts is limited;

9. ri ghts may not apply to minors in quite the same way as they apply to adults;

10. minor can enter into a binding contract and not have the right of cancellation;

11. may be constitu tional when they involve a juvenile;

12. minors must have parental permission to do certain things;

13. minors can own property;

14. Very young children are not criminally liable;

15. minors are treated differently from adults;

16. minor’s parents may be held liable on contracts for necessaries;

17. minor does not have the right of jury trial in juvenile proceed ings;

18. it is necessary that a guardian hold and manage such property;

19. older children are accorded different treatment from adults for criminal acts;

20. complete freedom of speech and assembly.

Exercise 3C. Translate into English.

1. неповнолітні не мають повної свободи слова та зібрань;

2. неповнолітній не має права на суд присяжних;

3. неповнолітні не мають повних прав укладати угоди;

4. малі діти не підлягають кримінальній відповідальності;

5. відповідно до першої поправки до конституції;

6. справа, яка розглядається судом у справах неповнолітніх;

7. контракт може бути скасовано;

8. за кримінальні вчинки старші діти підлягають іншому покаранню, ніж дорослі;

9. поведінка неповнолітніх має більше різних обмежень;

10. неповнолітні не можуть вільно володіти зброєю або носити її з собою;

11. за вибором неповнолітнього;

12. неповнолітній може укладати обов’язкові для виконання угоди;

13. такі контракти, зазвичай, стосуються “речей першої необхідності”;

14. права стосовно неповнолітніх виконуються не зовсім так, як стосовно дорослих;

15. обшуки та конфіскації, які були б незаконними у випадку з дорослими;

16. не мати права скасовувати контракт;

17. батьки неповнолітнього можуть бути притягнуті до відповідальності за такі контракти;

18. неповнолітні можуть володіти майном, але для утримання та управління ним часто потрібен опікун;

19. здатність неповнолітніх свідчити у суді теж є обмеженою;

20. обшуки та конфіскації можуть бути конституційними, якщо стосуються неповнолітніх.

Exercise 3D. Listen to text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate it into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – detention затримання juvenile detention приміщення для утри home мання неповнолітніх domestic суд у справах сім’ї правопорушників relations court pursuant to the order за наказом Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The juvenile court has exclusive original А. Такі повноваження залежать від рі jurisdiction over delinquent and unruly chil- шень суду у справах сім’ї, який вирішує dren, juvenile traffic offenders, and neglect- питання, пов’язані з опікою та матеріаль ed, dependent, and abused children. When a ною підтримкою, при розгляді справ, що minor is accused of a crime, whether serious стосуються розлучень тощо, та від рішень or petty, the general rule is that the minor суду у справах успадкування при розгля can be tried and dealt with only in the juve- ді справ, пов’язаних з процедурами при nile court. значення опікуна або усиновлення. Суд у справах неповнолітніх також має повно важення давати дозвіл на шлюб вагітних неповнолітніх, молодших 16 років, або на проведення ними абортів.

2. Under certain circumstances, a minor В. Суд у справах неповнолітніх має ви may be transferred to the common pleas няткову юрисдикцію суду першої інстан court for trial and punishment as an adult. ції щодо справ, що стосуються підлітків, Adults accused of contributing to the delin- які вчинили правопорушення або харак quency or neglect of a minor are tried in the теризуються непокорою батькам, непо juvenile court. Other adult crimes against внолітніх порушників безпеки руху, а minors, such as nonsupport, may зе tried in також недоглянутих, скривджених дітей the juvenile court as well as in other courts. та дітей, що перебувають на утриманні.

The juvenile court also has the power to de- Якщо неповнолітнього звинувачено у termine and provide for custody and care of вчиненні злочину, загальним правилом neglected, dependent, or abused children. є положення про те, що справу неповно літнього може розглядати лише суд у справах неповнолітніх.

3. This power is subject to the authority of C. Неповнолітні можуть затримуватися з the domestic relations court to determine таких причин: вчинення правопорушення;

custody and support questions in divorce за наказом підліткового суду;

з інших при and similar cases, and to the authority of чин. Дитина, яку підозрюють у правопору the probate court in guardianship and adop- шенні, непокорі батькам або у порушенні tion proceedings. The juvenile court also безпеки руху, може утримуватися у в’яз has the power to consent to the marriage of ниці тільки за відсутності спеціального pregnant minors under 16, and to consent to приміщення для утримання неповнолітніх abortions for pregnant minors. правопорушників або будь-якого іншого закладу подібного типу. У таких випадках дитина має утримуватися в окремій кімна ті, де вона не могла б контактувати з дорос лими правопорушниками. Недоглянута або скривджена дитина не може утриму ватися у в’язниці за будь-яких обставин без спеціального розпорядження суду, що дозволяє таке утримання.

4. Minors may be taken into custody: be- D. За певних обставин справа неповно cause they committed an offense;

pursu- літнього може бути передана до суду ant to the order of a juvenile court;

or for загального права, де вона буде розгляда some other reasons. A child alleged to be тися, включно з призначенням вироку, delinquent, unruly, or a juvenile traffic of- як справа дорослого. Справи дорослих, fender may be detained in a jail only if there звинувачених у причетності до вчинен is no available juvenile detention home or ня правопорушення неповнолітнім або у similar facility. In such cases, the child must недогляді дитини, розглядаються судом у be kept in a separate room where the child справах неповнолітніх. Інші правопору cannot come in contact with adult offend- шення дорослих щодо дітей, такі як не ers. A neglected or dependent child who is надання матеріальної підтримки, можуть detained cannot be kept in jail under any розглядатися як у підлітковому, так і в circumstances without a specific court order іншому суді. Суд у справах неповноліт authorizing such detention. ніх має також повноваження визначати необхідність та призначати опіку над не доглянутими, скривдженими дітьми та дітьми, що перебувають на утриманні.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. minors may be taken into custody;

2. neglected or dependent child who is detained cannot be kept in jail;

3. subject to the authority of the domestic relations court;

4. mi nor may be transferred to the common pleas court for trial and punishment as an adult;

5. pursuant to the order of a juvenile court;

6. without a specific court order authorizing such detention;

7. determine custody and support questions in divorce and similar cases;

8. adults accused of contributing to the delinquency or neglect of a minor are tried in the juvenile court;

9. power to determine and provide for custody and care of neglect ed, dependent, or abused children;

10. child alleged to be delinquent, unruly, or a juve nile traffic offender;

11. separate room where the child cannot come in contact with adult offenders;

12. authority of the probate court in guardianship and adoption proceedings;

13. adult crimes against minors may be tried in the juvenile court;

14. minor is accused of a crime, whether serious or petty;

15. may be detained in a jail;

16. power to consent to the marriage of pregnant minors under 16;

17. minor can be tried and dealt with only in the juvenile court;

18. consent to abortions for pregnant minors;

19. juvenile court has exclusive original jurisdiction over delinquent and unruly children, juvenile traffic offenders, and neglected, dependent, and abused children;

20. if there is no available juvenile detention home or similar facility.

Exercise 4C. Translate into English.

1. справа неповнолітнього може бути передана до суду загального права;

2. пи тання, пов’язані з опікою та підтримкою;

3. ненадання підтримки;

4. за наказом під літкового суду;

5. справа буде розглядатися, включно із призначенням вироку, як справа дорослого;

6. дитина, яку підозрюють у правопорушенні, непокорі батькам або у порушенні безпеки руху;

7. без спеціального розпорядження суду;

8. повнова ження залежать від рішень суду у справах сім’ї;

9. залежить від суду у справах успад кування при розгляді справ, пов’язаних з процедурами призначення опікуна або усиновлення;

10. справи дорослих, звинувачених у причетності до скоєння правопо рушення неповнолітнім або у недогляді дитини, розглядаються підлітковим судом;

11. дитина може утримуватися у в’язниці тільки за відсутності спеціального при міщення для утримання неповнолітніх правопорушників;

12. інші правопорушення дорослих щодо дітей можуть розглядатися як у підлітковому, так і в іншому суді;

13. вона не може контактувати з дорослими правопорушниками;

14. підлітковий суд має виняткову юрисдикцію суду першої інстанції щодо справ, які стосуються під літків;

15. призначати опіку над недоглянутими, скривдженими дітьми та дітьми, що перебувають на утриманні;

16. дитина має утримуватися в окремій кімнаті;

17. не доглянута або скривджена дитина не може утримуватися у в’язниці за будь-яких об ставин;

18. що вчинили правопорушення або характеризуються непокорою батькам;

19. недоглянуті, скривджені діти та діти, що перебувають на утриманні;

20. підлітко вий суд має повноваження.

Exercise 4D. Listen to text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate it into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. засоби судового захисту можуть застосовуватися у зв’язку з розлученням, розірванням шлюбу, його скасуванням або у зв’язку зі справою про сплату аліментів на користь одного з подружжя;

2. права стосовно неповнолітніх виконуються не зовсім так, як стосовно дорослих;

3. доросла дитина має забезпечити відповідну підтримку;

4. обшуки та конфіскації, які були б незаконними у випадку з дорослими;

5. позбавлений права опіки над дитиною;

6. не мати права скасовувати контракт;

7. може через суд вимагати відшкодування вартості таких речей;

8. батьки неповнолітнього можуть бути притягнуті до відповідальності за такі контракти;

9. на період їх одужання від тяжких хвороб;

10. неповнолітні можуть володіти майном, але для утримання його та управління ним часто потрібен опікун;

11. вимагається згода батьків, опікуна або піклувальника;

12. здатність неповнолітніх, свідчити у суді теж є обмеженою;

13. за ініціативою такого подружжя або відділу соціального забезпечення;

14. обшуки та конфіскації можуть бути конституційними, якщо стосуються неповно літніх;

15. будь-яка особа, яка сумлінно забезпечує її “речами першої необхідності”;

16. справа неповнолітнього може бути передана до суду загального права;

17. скрив джена дитина;

18. питання, пов’язані з опікою та підтримкою;

19. держава автома тично стає стороною цього контракту;

20. ненадання підтримки;

21. є правомочними укладати шлюбний контракт;

22. за наказом підліткового суду;

23. для догляду за серйозно хворими батьками, іншим з подружжя чи дітьми;

24. справа буде розгляда тися, включно із призначенням вироку, як справа дорослого;

25. діти зобов’язані під тримувати власних батьків;

26. дитина, яку підозрюють у правопорушенні, непокорі батькам або у порушенні безпеки руху;

27. бесіда з досвідченим консультантом може допомогти;

28. без спеціального розпорядження суду;

29. один із батьків є пацієнтом закладу для психічно хворих чи ув’язненим за вчинення злочину;

30. повноваження залежать від рішень суду у справах сім’ї;

31. слід попередньо звернутися з заявою до суду у справах успадкування для одержання відповідного дозволу;

32. залежить від суду у справах успадкування при розгляді справ, пов’язаних з процедурами призна чення опікуна або усиновлення;

33. розподіл повноважень між членами сім’ї у шлюбі є відносно нерівномірним;

34. справи дорослих, звинувачених у причетності до вчи нення правопорушення неповнолітнім або у недогляді дитини, розглядаються судом у справах неповнолітніх;

35. якщо особа вже є одруженою, вона не є правоможною вступати в інший шлюб;

36. дитина може утримуватися у в’язниці тільки за відсут ності спеціального приміщення для утримання неповнолітніх правопорушників;

37. закон вимагає, аби потенційна подружня пара пройшла консультацію;

38. інші правопорушення дорослих щодо дітей можуть розглядатися як у суді у справах не повнолітніх, так і в іншому суді;

39. дитина не може контактувати з дорослими право порушниками;

40. один із батьків кинув дитину;

41. суд у справах неповнолітніх має виняткову юрисдикцію суду першої інстанції щодо справ, які стосуються підлітків;

42. методи, які звичайно застосовують для примусового виконання інших типів контрактів, є неефективними у випадку зі шлюбним контрактом;

43. призначати опіку над недоглянутими дітьми;

44. дитина має утримуватися в окремій кімнаті;

45. згода батьків не потрібна;

46. недоглянута або скривджена дитина не може утримуватися у в’язниці за будь-яких обставин;

47. за вибором неповнолітнього;

48. що вчинили правопорушення або характеризуються непокорою батькам;

49. неповнолітній може укладати обов’язкові для виконання угоди;

50. діти, що перебувають на утриманні;

51. такі контракти звичайно стосуються “речей першої необхідності”;

52. суд у справах неповнолітніх має повноваження.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. premarriage counseling can have important benefits;

2. ability of minors to act as witnesses in court is limited;

3. consent of parents, guardian, or custodian must be obtained;

4. contract may be canceled or honored at the minor’s option;

5. has been deprived of custo dy of the minor;

6. searches and seizures which would be unconstitutional if they involved an adult;

7. person who knowingly enters into another marriage is a bigamist;

8. minors may be subject to more controls on their behavior;

9. couple exchange marriage vows;

10. right of minors to enter into contracts is limited;

11. ordinary methods used to enforce contracts do not work with a marriage contract;

12. rights may not apply to minors in quite the same way as they apply to adults;

13. enter into the marriage contract;

14. minor can en ter into a binding contract and not have the right of cancellation;

15. First Amendment to the Constitution;

16. minors may be taken into custody;

17 minors cannot freely keep and bear arms;

18. neglected or dependent child who is detained cannot be kept in jail;

19. inmate in a mental or penal institution;

20. subject to the authority of the domestic relations court;

21. full rights to enter into contracts;

22. minor may be transferred to the common pleas court for trial and punishment as an adult;

23. purported subsequent marriage is invalid;

24. pursuant to the order of a juvenile court;

6. without a specific court order authorizing such detention;

25. state is automatically a party to the contract;

26. determine custody and support questions in divorce and similar cases;

27. have the legal capacity;

28. adults ac cused of contributing to the delinquency or neglect of a minor are tried in the juvenile court;

29. neglected or abandoned the minor who wishes to marry;

30. power to determine and provide for custody and care of neglected, dependent, or abused children;

31. marriage can not be completed without a license;

32. child alleged to be delinquent, unruly, or a juvenile traffic offender;

33. job-protected leave;

34. separate room where the child cannot come in contact with adult offenders;

12. authority of the probate court in guardianship and adoption proceedings;

35. adult child must provide adequate support to the parent;

36. adult crimes against minors may be tried in the juvenile court;

37. obligation to provide child support;

38. minor is accused of a crime, whether serious or petty;

39. actions may be brought in connection with divorce, dissolution of marriage, annulment, or spousal support lawsuits;

40. may be detained in a jail;

41. law requires employers;

42. power to consent to the mar riage of pregnant minors under;

43. unable to earn his or her support;

44. minor can be tried and dealt with only in the juvenile court;

45. failure to meet any of these obligations;

46. consent to abortions for pregnant minors;

47. welfare agency;

48. juvenile court has ex clusive original jurisdiction over delinquent and unruly children, juvenile traffic offenders, and neglected, dependent, and abused children;

49. nurse or care for newborn, adopted, or foster children;

50. if there is no available juvenile detention home or similar facility.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

FAMILY RIGHTS AND OBLIGATIONS Rights and Obligations of Husband and Wife. Each spouse has the (1) to support: himself or herself;

the other (2);

and their minor (3). If a married person neglects to _ (4) his or her spouse, any person who in good _ (5) provides “necessaries” to the (6) spouse may hold the neglecting spouse civilly (7) for the value of necessaries. “Necessaries” are generally (8) as food, clothing, shelter, and medical (9). Similarly, where a parent fails to (10) a minor child, any person who in (11) faith provides necessaries to the child may (12) the parent civilly liable for the value of the (13).

Obligations of Parents to Their Children. Parents are obliged to (14) their children. The failure to meet any of these (15) may result in various kinds of (16) and civil liability for the (17). The obligation to (18) child support may be (19) through any of various (20) actions. An ac tion may be (21) by the mother of an (22) child to force the father to provide (23). Other actions may be (24) in connection with divorce, dissolution of (25), annulment, or spousal support (26), or brought by a (27) agency.

Obligations of Children to Their Parents. Children are (28) to support their parents under certain (29). When a parent has insufficient (30) resources for his or her own (31) and is unable to (32) his or her sup port because of sickness or (33) age, an adult child must provide (34) support to the parent.

Family and Medical Leave. The law (35) employers to allow (36) to take up to 12 weeks of job-protected (37) to nurse or care for newborn, adopted, or (38) children;

to (39) serious ly ill parents, spouses, or children;

or to (40) from serious illness.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3A–4A in case of difficulties.

TEXT Minors in General. Under the law, minors are treated differently from adults in many situations. Certain rights may not apply to minors in quite the same way as they apply to adults. Very young children are not criminally liable, and older children are accorded dif ferent treatment from adults for criminal acts.

Apart from the criminal law, minors may be subject to more, and different, controls on their behavior than adults. Minors must have parental permission to do certain things.

Although minors can own property, it is often necessary that a guardian hold and manage such property. The right of minors to enter into contracts is limited. The ability of minors, especially very young children, to act as witnesses in court is limited.

Constitutional Rights of Minors. With a few major exceptions, minors have the same constitutional rights as adults. Minors do not have complete freedom of speech and as sembly under the First Amendment to the United States Constitution. Minors cannot freely keep and bear arms. Searches and seizures which would be unconstitutional if they in volved an adult may be constitutional when they involve a juvenile. A minor does not have the right of jury trial in juvenile proceedings.

Contractual Rights of Minors. With some exceptions, minors do not have full rights to enter into contracts. If a minor does enter into a contract with an adult, the contract may be canceled or honored at the minor’s option. Finally, there are some situations where a minor can enter into a binding contract and not have the right of cancellation. These situa tions generally involve contracts for “necessaries”. As stated above, necessaries are gener ally defined as food, clothing, shelter, and medical care. The minor’s parents may be held liable on contracts for necessaries.

TEXT The Juvenile Court. The juvenile court has exclusive original jurisdiction over delin quent and unruly children, juvenile traffic offenders, and neglected, dependent, and abused children. When a minor is accused of a crime, whether serious or petty, the general rule is that the minor can be tried and dealt with only in the juvenile court. Under certain circum stances, a minor may be transferred to the common pleas court for trial and punishment as an adult. Adults accused of contributing to the delinquency or neglect of a minor are tried in the juvenile court. Other adult crimes against minors, such as non-support, may be tried in the juvenile court as well as in other courts. The juvenile court also has the power to determine and provide for custody and care of neglected, dependent, or abused children.

This power is subject to the authority of the domestic relations court to determine custody and support questions in divorce and similar cases, and to the authority of the probate court in guardianship and adoption proceedings. The juvenile court also has the power to con sent to the marriage of pregnant minors under 16, and to consent to abortions for pregnant unemancipated minors.

Detention of Juveniles. Minors may be taken into custody: because they committed an offense;

pursuant to the order of a juvenile court;

or for some other reasons. A child alleged to be delinquent, unruly, or a juvenile traffic offender may be detained in a jail only if there is no available juvenile detention home or similar facility. In such cases, the child must be kept in a separate room where the child cannot come in contact with adult offenders. A ne glected or dependent child who is detained cannot be kept in jail under any circumstances without a specific court order authorizing such detention.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – неповнолітній delinquent child реституція restitution правопорушник делінквент delinquent відділ відбуття Department of Youth покарань молоддю Services виконувати obey an order анулювання прав водія revoking the operator’s рішення license неповнолітній juvenile traffic призупинення або suspending or revoking порушник offender анулювання реєстрації the registration безпеки руху накладати impose the затримання з електро- electronically покарання disposition нним моніторінгом monitored detention резонансний heinous offense конфіскація forfeiture злочин помістити під place on програма для drug or alcohol abuse пробацію probation виправлення алкоголіків program та наркоманів TEXT Неповнолітні правопорушники. “Неповнолітнім правопорушником” (делінк вентом) називається підліток, який: вчинив дію (крім порушення правил безпеки руху), яка за федеральним (муніціпальним) законом або законом на рівні штату вважалася б злочином, якби її вчинив дорослий, або який не виконує рішення під літкового суду. Дитина, яка порушила правила дорожнього руху, є “неповнолітнім порушником безпеки руху”. Тягар правопорушення визначає форму покарання, яке накладає суд. У випадку резонансного злочину, підлітковий суд може передати спра ву до суду загального права, де вона буде розглядатися, включно із призначення ви року, як справа дорослого.

Неповнолітні мають більшість прав дорослих, яких звинувачено у кримінально му правопорушенні: право бути представленим адвокатом;

право одержати чітко та експліцитно сформульовану заяву щодо змісту правопорушення;

право на доведення поза всяким сумнівом державою кожного елементу злочину;

право на пояснення від повідних власних прав на кожному важливому етапі судової процедури. Неповно літні не мають права на суд присяжних або на звільнення під заставу.

Рішення, які може приймати суд у справах неповнолітніх, включають: дозвіл залишитися вдома, але помістити під пробацію (іспитовий термін);

вимога реститу ції (відновлення попереднього стану);

влаштування дитини до спеціальної школи, табору або виправного закладу;

за деякі правопорушення – влаштування дитини до виправного закладу під наглядом “Відділу відбуття покарань молоддю” штату Ога йо на мінімальний термін у 6 місяців, 1 рік або до досягнення віку 21 рік;

анулю вання прав водія дитини;

призупинення або анулювання реєстрації будь-яких тран спортних засобів, зареєстрованих на ім’я дитини;

застосування періоду затримання з електронним моніторінгом;

конфіскація;

примусове проходження програми для виправлення алкоголіків та наркоманів;

накладання штрафу (не більше 50 доларів) та сплата судових витрат;

якщо дитина має психологічні проблеми або проблеми, пов’язані із порушенням розвитку, суд вживає належних заходів, аби забезпечити відповідне лікування.

VOCABULARY – підлітковий суд juvenile court несанкціонований marriage without шлюб proper consent підлягати be amenable to поведінка, яка шкодить conduct which injures реабілітації the rehabilitation чи загрожує здоров’ю or endangers health or або моралі morals безпека громади safety of the непорядне місце disreputable place community юридичне обме- placing under співучасть у діях associating with ження свободи legal restraint оголошуватися у be adjudicated a місце, яке неповноліт- place from which судовому порядку delinquent нім не дозволяється minors are excluded правопорушником відвідувати за законом by law непокірна дитина unruly child бродячі особи vagrant persons неслухняність waywardness аморальні особи vicious persons систематичне не- persistent особи з лихою славою notorious persons виконання вимог disobedience постійне невідві- habitual truancy встановлення опіки placement in custody дання школи from school втеча з дому habitual truancy from home TEXT Передача справи до “дорослого” суду. Підлітковий суд може передати справу до суду загального права, де вона буде розглядатися, включно із призначенням вироку, як справа дорослого. Передача дозволяється лише за таких умов: неповнолітньому було не менше 15 років на момент вчинення правопорушення;

правопорушення кваліфікувалося б як фелонія, якби його вчинив дорослий;

є достатня підстава вважати, що правопорушення вчинено саме неповнолітнім;

після повного обстежен ня, включаючи обстеження фізичного та розумового розвитку неповнолітнього, суд встановив, що неповнолітній: (1) не підлягає реабілітації, яка може бути надана у будь-якому виправному закладі для неповнолітніх та (2) безпека громади може вимагати юридичного обмеження свободи неповнолітнього, включаючи обмеження його свободи після досягнення ним віку 21 року.

Особливе правило стосується неповнолітніх, звинувачених у злочині, який би кваліфікувався як “убивство за обтяжуючих обставин” або “убивство”, якби був скоєний дорослим. Підлітковий суд зобов’язаний передати таку справу до суду загального права, якщо після належного судового слухання буде встановлено що: (1) є достатня підстава вважати, що саме неповнолітній вчинив злочин;

(2) неповнолітній уже раніше оголошувався у судовому порядку правопорушником за скоєння злочину, який би кваліфікувався як “убивство за обтяжуючих обставин” або “убивство”, якби його скоїв дорослий.

Діти, непокірні батькам. Неповнолітній може у судовому порядку бути ого лошений “непокірною дитиною” з ряду причин, які включають: неслухняність або систематичне невиконання вимог;

постійне невідвідання школи або втечі з дому;

поведінка, яка шкодить або загрожує здоров’ю чи моралі самого неповнолітнього або іншим особам;

намагання укласти несанкціонований шлюб;

відвідання непорядних місць або місць, які неповнолітнім не дозволяється відвідувати за законом;

співучасть у діях бродячих, розпутних, кримінальних, аморальних осіб та осіб з лихою славою;

або порушення законів, які поширюються тільки на неповнолітніх. Стосовно дітей, непокірних батькам, суд може виносити рішення у діапазоні від встановлення опіки до будь-яких рішень, які приймаються по відношенню до правопорушників.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – neglected child недоглянута дитина homeless бездомний abandoned child дитина, покинута destitute без засобів для батьками існування lack proper care не одержувати належ- without proper care без належного до ного піклування or support гляду та підтримки guardian опікун assume the взяти дитину під guardianship of the свою опіку child custodian піклувальник abuse кривдити proper or necessary належні або необхідні sibling рідні (однокровні) subsistence засоби для існування брат або сестра neglect не доглядати abused child скривджена дитина surgical care хірургічний догляд victim of sexual об’єкт сексуальних activity домагань special care особливий догляд intentionally caused навмисна фізична physical injury травма omission невиконання своїх mental injury моральна травма обов’язків physical or mental фізична або моральна comport with the відповідати injury травма explanation поясненням harm шкодити placing the child встановлення за in protective дітьми охоронного supervision нагляду subjected to neglect такий, якого не imposing накладання доглядають restrictions обмежень dependent child дитина, яка перебуває на утриманні Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – процедура примирення conciliation на розсуд суду discretionary with the court винести позитивне affirmatively постанова local court rule рішення щодо розгляду choose to establish місцевого суду the procedure скасування шлюбу annulment of кваліфікація qualifications of marriage посередника the mediator узаконене роздільне legal separation звіт про результа- mediation report проживання ти процедури по середництва розірвання шлюбу dissolution of витрати, пов’язані cost of the marriage з посередництвом mediation консультування з family counseling зміна обставин changing питань сім’ї circumstances процедура mediation безперервна continuing посередництва proceeding юрисдикція jurisdiction розподіл батьківських allocation of вносити поправки make прав та обов’язків parental rights and amendments responsibilities розклад відвідування schedule of дитини visitation Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – grant a divorce надавати розлучення relieve of звільняти від the marriage шлюбних обов’язків obligations spouse будь-хто з подружжя cohabitation спільне проживання bigamy бігамія allege or prove висувати або the grounds for доводити підстави divorce для розлучення willful absence зловмисна consent згода відсутність adverse party протилежна сторона obtained by fraud отриманий завдяки шахрайству adulteryx адюльтер (подружня consummate the оформити шлюб зрада) marriage остаточно incompatibility несумісність engage in sexual вступати у статеві relations зносини fraudulent шахрайський marital шлюбні відносини marriage contract шлюбний контракт relationship gross neglect of серйозне нехтування terminate припиняти(ся) duty обов’язками habitual хронічний алкоголізм spousal support підтримка іншого з drunkenness подружжя “quickie” Mexican “швидке” child support підтримка дітей divorce мексиканське розлучення TEXT Divorce. In Ohio, there are 11 separate grounds on which a divorce may be granted.

These are: (1) either party had a spouse living at the time of the marriage from which the di vorce is sought (bigamy);

(2) willful absence of the adverse party for one year or more;

(3) adultery;

(4) incompatibility, unless denied by a spouse;

(5) extreme cruelty;

(6) fraudulent marriage contract;

(7) gross neglect of duty;

(8) habitual drunkenness;

(9) imprisonment of the adverse party in a penitentiary;

(10) procuring a divorce outside Ohio, for example, a “quickie” Mexican divorce by which the adverse party is relieved of the marriage obliga tions but the person remaining in Ohio is not;

and (11) living separate or apart, continu ously and without cohabitation, for one year.

Dissolution of marriage is a substantial departure from the traditional concept of di vorce. In essence, it is a divorce by agreement of the parties with the approval of a court.

The parties do not have to allege or prove any grounds for divorce. The husband and wife must enter into a separation agreement providing, among other things, for a division of property and, if they have minor children, for child custody and support, and for visitation rights.

Annulment declares that a marriage was illegal in the first place. The grounds for an nulment in Ohio are: (1) the party seeking the annulment was underage at the time of the marriage;

(2) a former marriage of either party was and still is valid (bigamy);

(3) either party was mentally incompetent;

(4) the consent of either party to the marriage was ob tained by fraud;

(5) the consent of either party was obtained by force;

and (6) even though the marriage was otherwise valid, the parties never consummated the marriage (engaged in sexual relations as husband and wife).

Legal Separation. When a court grants a legal separation, a couple remains legally married, but most aspects of the marital relationship are terminated. In this action, the court will settle all property rights existing between the couple, address custody issues, and may resolve all other issues relating to the marriage, including spousal support and child support issues.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – вирішення property settlement;

догляд за дітьми child support майнових питань property division аліменти alimony переважні обов’язки primary responsibility відносна relative earning спільна опіка shared parenting спроможність abilities заробляти гроші вихідна retirement benefits батько-опікун (батько residential parent допомога або мати, з яким (якою) проживає дитина) перспективи та expectations and батько-неопікун (батько nonresidential наявність майна, inheritances або мати, що проживає parent що може бути окремо від дитини) успадковане рівень життя standard of living відвідування та reasonable спілкування з дітьми у companionship розумних обсягах or visitation with minor children активи та assets and liabilities чинна (постійна) continuing зобов’язання юрисдикція jurisdiction опіка дітей сhild сustody TEXT Підтримка подружжя та вирішення майнових питань. Існує різниця між питаннями підтримки подружжя (аліменти) та майновими питаннями (розподіл майна). Вирішення майнових питань – це розподіл спільного майна подружжя, яке було придбано під час перебування у шлюбі. Підтримка подружжя – це гроші, які виплачуються для підтримки іншого з подружжя. Визначаючи, чи розмір такої підтримки є належним та справедливим, суд має врахувати низку чинників:

(1) відносна спроможність сторін заробляти гроші;

(2) вік, фізичний та душевний стан сторін;

(3) вихідна допомога;

(4) перспективи та наявність майна, що може бути успадковане;

(5) тривалість шлюбу;

(6) ступінь перешкод (внаслідок необхідності догляду та опіки за неповнолітніми дітьми) на шляху до виходу сторони на ринок праці;

(7) рівень життя під час шлюбу;

(8) відносна освіта сторін;

(9) відносні активи та зобов’язання сторін;

(10) майно, внесене кожною стороною, до спільного шлюбного майна.

Батьківські права і обов’язки (опіка дітей) та догляд за дітьми. Коли шлюб припиняється судом, один із подружжя одержить переважні обов’язки щодо дітей, за винятком випадків, коли суд призначає спільну опіку. Батько (або мати), якого призначено опікуном, називається “батько-опікун” (батько або мати, з яким (якою) проживає дитина), а інший – називається “батько-неопікун” (тобто той, який проживає окремо від дитини). Якщо подружжя не можуть визначити, хто з них буде опікуном, або не можуть погодитися щодо розкладу відвідування дитини, тоді рішення за них приймає суд, або ж він може призначити процедуру посередництва для вирішення цього питання.

Права на відвідування з боку дідусів/бабусь та інших осіб. Суд може своїм рішенням надати можливість дідусю/бабусі (або іншим особам) у розумних обсягах відвідувати та спілкуватися з дітьми, за умови, що: (1) тривають процедури, пов’язані з розлученням, розторженням шлюбу, узаконеним роздільним приживанням, анулюванням шлюбу або питаннями стосовно підтримки дітей;

(2) суд має чинну юрисдикцію щодо процедур, перелічених у пункті (1);

(3) один з батьків помер і залишив неповнолітню дитину;

(4) незаміжня жінка має неповнолітню дитину.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN abandoned child дитина, покинута батьками abuse кривдити abused child скривджена дитина adultery адюльтер (подружня зрада) adverse party протилежна сторона affirmatively choose to establish the винести позитивне рішення щодо розгляду procedure alimony аліменти allege the grounds for divorce висувати підстави для розлучення allocation of parental rights and розподіл батьківських прав та обов’язків responsibilities annulment of marriage скасування шлюбу assets and liabilities активи та зобов’язання associating with співучасть у діях assume the guardianship of the child взяти дитину під свою опіку be adjudicated a delinquent оголошуватися у судовому порядку правопорушником be amenable to the rehabilitation підлягати реабілітації bigamy бігамія (двоєженство або двоємужжя) bride наречена changing circumstances зміна обставин child support підтримка дітей;

догляд за дітьми cohabitation спільне проживання comport with the explanation відповідати поясненням conciliation процедура примирення conduct which injures or endangers поведінка, яка шкодить чи загрожує здоров’ю health or morals або моралі conference бесіда consent згода consummate the marriage оформити шлюб остаточно continuing jurisdiction чинна юрисдикція controls обмеження cost of the mediation витрати, пов’язані з посередництвом custodian піклувальник delinquent делінквент delinquent child неповнолітній правопорушник dependent child дитина, яка перебуває на утриманні deprived позбавлений destitute без засобів для існування detention затримання discretionary with the court на розсуд суду disreputable place непорядне місце dissolution of marriage розірвання шлюбу domestic relations court суд у справах сім’ї drug or alcohol abuse program програма для виправлення алкоголіків та наркоманів electronically monitored detention затримання з електронним моніторінгом engage in sexual relations вступати у статеві зносини expectations and inheritances перспективи та наявність майна, що може бути успадковане family counseling консультування з питань сім’ї forfeiture конфіскація foster child прийомна дитина fraudulent marriage contract шахрайський шлюбний контракт freedom of assembly свобода зібрань freedom of speech свобода слова grant a divorce надавати розлучення groom наречений gross neglect of duty серйозне нехтування обов’язками guardian опікун habitual drunkenness хронічний алкоголізм habitual truancy from home постійні втечі з дому habitual truancy from school постійне невідвідання школи harm шкодити heinous offense резонансний злочин hold civilly liable вимагати відшкодування через суд homeless бездомний illegitimate child незаконнонароджена дитина impose the disposition накладати покарання imposing restrictions накладення обмежень incompatibility несумісність inequality of power нерівномірний розподіл повноважень intentionally caused physical injury навмисна фізична травма job-protected leave відпустка із збереженням робочого місця juvenile court підлітковий суд juvenile detention home приміщення для утримання неповнолітніх правопорушників juvenile traffic offender неповнолітній порушник правил безпеки руху lack proper care не одержувати належного піклування legal separation узаконене роздільне проживання local court rule постанова місцевого суду make amendments вносити поправки mandatory обов’язковий marital relationship шлюбні відносини marriage vows шлюбні клятви marriage without proper consent несанкціонований шлюб mediation proceeding процедура посередництва mediation report звіт про результати процедури посередництва mental injury моральна травма necessaries речі першої необхідності neglect не доглядати neglected child недоглянута дитина nonresidential parent батько-неопікун (батько або мати, що проживає окремо від дитини) notorious persons особи з лихою славою obey an order виконувати рішення obtained by fraud отриманий завдяки шахрайству Ohio Department of Youth Services Відділ відбуття покарань молоддю штату Огайо omission не виконувати свої обов’язки persistent disobedience систематичне невиконання вимог physical or mental injury фізична або моральна травма place from which minors are місце, яке неповнолітнім не дозволяється excluded by law відвідувати за законом place on probation помістити під пробацію placed under legal restraint юридичне обмеження свободи placement in custody встановлення опіки placing the child in protective встановлення за дітьми охоронного нагляду supervision premarriage counseling передшлюбні консультації primary responsibility переважні обов’язки proper or necessary subsistence належні або необхідні засоби для існування property division розділ майна property settlement вирішення майнових питань prove the grounds for divorce доводити підстави для розлучення purported на який претендують pursuant to the order за наказом qualifications of the mediator кваліфікація посередника quickie Mexican divorce швидке мексиканське розлучення reasonable companionship or відвідування та спілкування з дітьми у розумних visitation with children обсягах relative earning abilities відносна спроможність заробляти гроші relieve of the marriage obligations звільняти від шлюбних обов’язків residential parent батько-опікун (батько або мати, з яким (якою) проживає дитина) restitution реституція retirement benefits вихідна допомога revoking the operator’s license анулювання прав водія safety of the community безпека громади schedule of visitation розклад відвідування дитини search обшук seizure конфіскація shared parenting спільна опіка sibling рідні (однокровні) брат або сестра special care особливий догляд spousal support підтримка іншого з подружжя spouse будь-хто з подружжя standard of living рівень життя subjected to neglect такий, що не доглядають surgical care хірургічний догляд suspending or revoking the призупинення або анулювання реєстрації registration terminate припиняти(ся) unruly child непокірна дитина vagrant persons бродячі особи vicious persons аморальні особи victim of sexual activity об’єкт сексуальних домагань waywardness неслухняність welfare agency відділ соціального забезпечення willful absence зловмисна відсутність without proper care or support без належного догляду та підтримки UKRAINIAN – ENGLISH адюльтер (подружня зрада) adultery активи та зобов’язання assets and liabilities аліменти alimony аморальні особи vicious persons анулювання прав водія revoking the operator’s license батько-неопікун (батько або мати, що nonresidential parent проживає окремо від дитини) батько-опікун (батько або мати, з яким residential parent (якою) проживає дитина) без засобів для існування destitute без належного догляду та підтримки without proper care or support бездомний homeless безпека громади safety of the community бесіда conference бігамія (двоєженство або двоємужжя) bigamy бродячі особи vagrant persons будь-хто з подружжя spouse взяти дитину під свою опіку assume the guardianship of the child виконувати рішення (наказ) obey an order вимагати відшкодування через суд hold civilly liable винести позитивне рішення щодо розгляду affirmatively choose to establish the procedure вирішення майнових питань property settlement висувати підстави для розлучення allege the grounds for divorce витрати, пов’язані з посередництвом cost of the mediation вихідна допомога retirement benefits відвідування та спілкування з дітьми у reasonable companionship or visitation розумних обсягах with children відділ відбуття покарань молоддю Department of Youth Services відділ соціального забезпечення welfare agency відносна спроможність заробляти гроші relative earning abilities відповідати поясненням comport with the explanation відпустка зі збереженням робочого місця job-protected leave вносити поправки make amendments встановлення за дітьми охоронного нагляду placing the child in protective supervision встановлення опіки placement in custody вступати у статеві зносини engage in sexual relations делінквент delinquent дитина, покинута батьками abandoned child дитина, яка перебуває на утриманні dependent child доводити підстави для розлучення prove the grounds for divorce догляд за дітьми child support за наказом pursuant to the order затримання detention затримання з електронним моніторінгом electronically monitored detention звільняти від шлюбних обов’язків relieve of the marriage obligations звіт про результати процедури mediation report посередництва згода consent зловмисна відсутність willful absence зміна обставин changing circumstances кваліфікація посередника qualifications of the mediator консультування з питань сім’ї family counseling конфіскація forfeiture;

seizure кривдити abuse місце, яке неповнолітнім не дозволяється place from which minors are excluded відвідувати за законом by law моральна травма mental injury на розсуд суду discretionary with the court на який претендують purported навмисна фізична травма intentionally caused physical injury надавати розлучення grant a divorce накладати покарання impose the disposition накладення обмежень imposing restrictions належні або необхідні засоби для існування proper or necessary subsistence наречена bride наречений groom не доглядати neglect не одержувати належного піклування lack proper care невиконання своїх обов’язків omission недоглянута дитина neglected child незаконнонароджена дитина illegitimate child неповнолітній порушник правил безпеки руху juvenile traffic offender неповнолітній правопорушник delinquent child непокірна дитина unruly child непорядне місце disreputable place нерівномірний розподіл повноважень inequality of power несанкціонований шлюб marriage without proper consent неслухняність waywardness несумісність incompatibility об’єкт сексуальних домагань victim of sexual activity обмеження controls обов’язковий mandatory обшук search оголошуватися у судовому порядку be adjudicated a delinquent правопорушником опікун guardian особи з лихою славою notorious persons особливий догляд special care отриманий завдяки шахрайству obtain by fraud оформити шлюб остаточно consummate the marriage переважні обов’язки primary responsibility передшлюбні консультації premarriage counseling перспективи та наявність майна, що може expectations and inheritances бути успадковане підлітковий суд juvenile court підлягати реабілітації be amenable to the rehabilitation підтримка дітей child support підтримка іншого з подружжя spousal support піклувальник custodian поведінка, яка шкодить чи загрожує conduct which injures or endangers здоров’ю або моралі health or morals позбавлений deprived помістити під пробацію place on probation постанова місцевого суду local court rule постійне невідвідання школи habitual truancy from school постійні втечі з дому habitual truancy from home призупинення або анулювання реєстрації suspending or revoking the registration прийомна дитина foster child приміщення для утримання неповнолітніх juvenile detention home правопорушників припиняти(ся) terminate програма для виправлення алкоголіків та drug or alcohol abuse program наркоманів протилежна сторона adverse party процедура посередництва mediation proceeding процедура примирення conciliation резонансний злочин heinous offense реституція restitution речі першої необхідності necessaries рівень життя standard of living рідні (однокровні) брат або сестра sibling розділ майна property division розірвання шлюбу dissolution of marriage розклад відвідування дитини schedule of visitation розподіл батьківських прав та обов’язків allocation of parental rights and responsibilities свобода зібрань freedom of assembly свобода слова freedom of speech серйозне нехтування обов’язками gross neglect of duty систематичне невиконання вимог persistent disobedience скасування шлюбу annulment of marriage скривджена дитина abused child співучасть у діях associating with спільна опіка shared parenting спільне проживання cohabitation суд у справах сім’ї domestic relations court такий, якого не доглядають subjected to neglect узаконене роздільне проживання legal separation фізична або моральна травма physical or mental injury хірургічний догляд surgical care хронічний алкоголізм habitual drunkenness чинна юрисдикція continuing jurisdiction шахрайський шлюбний контракт fraudulent marriage contract швидке мексиканське розлучення quickie Mexican divorce шкодити harm шлюбні відносини marital relationship шлюбні клятви marriage vows юридичне обмеження свободи placement under legal restraint GENERAL VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN abandoned child дитина, покинута батьками abduction викрадення (людей) abide by дотримуватися (будь-чого);

виконувати (вимоги) abide by the rules of evidence дотримуватися правил подання доказів abortion здійснення аборту (абортів) absolute defense абсолютна форма захисту absolute privilege абсолютна свобода abstract of title довідка про правовий титул abuse кривдити abused child скривджена дитина acceleration of payments прискорення виплат (платежів) accept вважати доказом;

приймати accept the appeal приймати апеляцію accept the will прийняти заповіт до виконання acceptance акцепт accidentally випадково account звіт accrue накопичуватися accumulate points накопичувати бали accusation обвинувачення accused підозрюваний;

обвинувачений;

відповідач;

підсудний accuser обвинувач achieve goal досягати поставленої мети acknowledge засвідчити acknowledge receipt підтвердити отримання acquittal виправдання (у справі) act виконувати функції acts of others вчинки інших actual фактичний actual incarceration фактичне ув’язнення actual loss фактичні збитки additional explanations додаткові роз’яснення additional time додатковий строк address адресувати, звертатися до address particular concerns відповідати конкретній ситуації adequately належним чином adjust йти назустріч adjustment врегулювання administer здійснювати керівництво administer justice здійснювати правосуддя;

відправляти правосуддя administer the law відправляти правосуддя administration провадження (справ), адміністрування administration of estates управління спадковим майном administrative case адміністративна справа administrative court адміністративний суд administrative law адміністративне право administrator розпорядник майна;

піклувальник про спадкове майно administrator de bonis non піклувальник про спадкове майно без заповіту administrator de bonis non with will піклувальник про спадкове майно з доданим annexed заповітом admission визнання, подання інформації admit визнавати admit the truth of the facts in the визнавати справедливість фактів, accusation викладених у звинуваченні admit the will ухвалити заповіт adopt приймати (постанову тощо) adopt a law прийняти закон adopted прийнятий adoption усиновлення, удочеріння adoptive parents прийомні батьки adultery адюльтер (подружня зрада) advancement підвищення по службі adversary proceeding змагальний процес adverse party протилежна сторона affect поширюватися (на) affect the outcome впливати на результат affect the testimony впливати на свідчення affirm затвердити (рішення) affirm the conviction затверджувати вирок affirmative act стверджувальний акт;

дія (на відміну від бездії) affirmative defense заява про факти, що спростовують обвинувачення affirmatively choose to establish the винести позитивне рішення щодо розгляду procedure afford an attorney бути здатним заплатити за послуги адвоката afterborn children незгадані у заповіті діти agent довірена особа aggravated felony тяжкий злочин, вчинений за обтяжуючих обставин aggravated murder вбивство за обтяжуючих обставин agree on a verdict ухвалити вердикт agreement on certain facts or домовленість щодо прийнятності певних admission of certain evidence доказів agricultural products сільгоспродукти aid to the judge помічник судді alcohol addict особа, яка звично вживає алкоголь;

алкоголік alcohol dependent залежний від алкоголю alimony аліменти all the evidence is in подання усіх доказів закінчено allege the grounds for divorce висувати підстави для розлучення alleged offense злочин, що, як вважають, мав місце;

гаданий злочин;

злочин, що інкримінується allocate separately окремо виділяти allocation of parental rights and розподіл батьківських прав та обов’язків responsibilities alter the sentence implementation встановити різний порядок виконання вироку alternative dispute resolution (ADR) альтернативне вирішення спору;

спосіб альтернативного вирішення спору alternatives альтернативи amend вносити зміни (поправки) amendment внесення змін;

поправка amount of a surcharge розмір додаткового збору ancillary допоміжний announce the verdict оголошувати вердикт annual percentage rate річна процентна ставка annual statement of billing rights щорічне повідомлення про права щодо виставлення рахунків annulment of marriage скасування шлюбу antiques антикваріат anti-trust laws антитрастівські закони appeal апеляція;

подавати апеляцію appearance bond застава за явку до суду appelate court апеляційний суд appellate district апеляційний округ appellate jurisdiction апеляційна юрисдикція applicable такий, що може застосовуватися applicable express warranty безпосередньо обумовлена гарантія apply вступати в дію;

мати відношення;

застосовувати(ся), поширюватися apply the law застосовувати закон appraise estate property оцінювати (нерухоме) майно appropriate конфіскувати appropriate answer зважена відповідь appropriate court order відповідний судовий наказ appropriate term відповідний строк appropriation of the functions привласнення функцій arbitrarily безпідставно arbitration арбітраж arbitrator арбітр arise while implementing a verdict виникати під час виконання рішення arising of the right виникнення права arraign пред’явити обвинувачення arraignment пред’явлення (висунення) звинувачення arson підпал article стаття (документа) as a matter of law за законом assault напад;

словесна образа чи погроза фізичним насильством assemble estate property збирати майно assemble for peaceful purposes збиратися для проведення мирних акцій assert стверджувати;

заявляти;

домагатися assert the case довести справу до кінця asserting one’s rights застосування своїх прав assess оцінювати assess on an account накладатися на рахунки assessments збори (податки) assets активи;

цінності assets and liabilities активи та зобов’язання assistance and direction допомога та пояснення Associate Justice член Верховного суду associated issues пов’язані проблеми associating with співучасть у діях assume припускати assume and pay the existing mortgage брати на себе виплату внесків за іпотечну заставу продавця assume the general characteristics набирати загальних ознак assume the guardianship of the child взяти дитину під свою опіку assumption of risk прийняття на себе ризику at the outset з самого початку attach the evidence прикласти свідчення attachment накладання арешту на майно (боржника) attainment of the age досягнення віку attempt замах (на вчинення злочину) attempted disavowal спроба відмовитися від виконання зобов’язань attending physician лікар, який опікується хворим attest засвідчувати attorney адвокат attorney fees винайм (вартість послуг) адвоката attorney for the plaintiff адвокат позивача attorney provided at state expense адвокат за рахунок держави attorney’s experience стаж роботи у галузі права attorney-in-fact особа, яка діє у суді за дорученням attributable віднесений на рахунок auction аукціон authorize передавати право;

уповноважувати authorized уповноважений, зазначений authorized by court за згодою суду automatic firearms автоматична зброя automatic teller machine автоматичний касовий апарат;

банкомат automobile accident автомобільна аварія available доступний avoid уникати await trial очікувати розгляду справи backbone основа background інформація про минуле особи bad check offense підробляння чеків (як злочин) bail заcтава, звільнення під заcтаву bail bond застава за явку до суду (відповідача);

застава за звільнення з-під варти bail schedule таблиця для визначення розміру застави bailiff судовий пристав balance of the estate решта майна balances противаги balloon note балонна угода bar (from) забороняти bar from recovering damages позбавити права на одержання компенсації barbaric means варварські способи bargain угода based on the specialization principle за принципом спеціалізації based on the territorial principle за принципом територіальності basis of an appeal підстава для апеляції battery побиття be adjudicated a delinquent оголошуватися у судовому порядку правопорушником be amenable to the rehabilitation підлягати реабілітації be barred forever бути недійсним be bound by the contract бути пов’язаним контрактом be bound to бути зобов’язаним be convicted of бути засудженим за be current in rent payments не мати заборгованості з орендної плати be defective не відповідати вимогам be eligible (for) підлягати;

мати право на be entitled (to) мати право (на) be excused бути усуненим (звільненим) be fixed by the court встановлюватися суддею be forced to give testimony бути примушеним давати свідчення be free on bail звільнитися під заставу be free pending trial звільнятися на час до початку судового розгляду be granted надаватися be in arrears for rent мати заборгованість за орендну плату be in contempt of court виявляти неповагу до суду be in reasonable possession of one’s wits бути при своєму розумі be ineligible for не підпадати під be influenced бути підвладним be justified мати виправдання be liable for legal responsibility підлягати юридичній відповідальності be liable on any promise to pay bail підлягати відповідальності за порушення обіцянки, даної при внесенні застави be liable to нести відповідальність be of sound mind бути при повному розумі be subject to підпадати під;

підлягати be subject to administering підлягати управлінню be subject to rearrest підлягати повторному арешту be tried (by a judge, a jury) розглядатися (суддею, журі) be under suspension перебувати на пробації be underage бути молодшим встановленого законом мінімального віку bear the risk of failing брати на себе ризик невиконання bearer пред’явник become competent набирати законної сили become deadlocked заходити в глухий кут become effective набувати чинності become operative починати діяти beneficiary бенефіціарій (особа, в інтересах якої здійснюється майно за дорученням) benefit вигода benefits відшкодування bequeath відписувати best available way найкращий із можливих шляхів beyond a reasonable doubt поза всякими сумнівами bias the jury викликати упередженість у присяжних biased упереджений bigamy бігамія (двоєженство або двоємужжя) bilateral contract двостороння угода bill of attainder білль про позбавлення прав та конфіскацію майна bill of exchange переказний вексель (тратта) bill of particulars детальний виклад фактів злочину Bill of Rights Білль про права billing error помилковий рахунок billing period розрахунковий період bind over зобов’язувати постати перед (судом) binding обов’язковий для виконання blatantly improper evidence зовсім невідповідні докази boating експлуатація водних видів транспорту bodies of state rule органи державного управління body орган bomb вибуховий пристрій, бомба bonds облігації bound to a contract пов’язаний умовами контракту bound to provide зобов’язаний надати breach порушення breach of contract порушення угоди breach of oath порушення присяги break up розганяти breaking and entering крадіжка із зламом bribery хабарництво bride наречена bring a case подавати позов bring a civil lawsuits порушувати цивільну справу bring into court доправити до суду bringing about the event спричинення настання події broker посередник building and housing code житлово-будівельне законодавство building construction and safety будівництво та безпека праці bully залякувати, заплутувати burden тягар, обов’язок burglary протиправне проникнення до приміщення з наміром вчинити тяжкий злочин або крадіжку;

берглері business organizations підприємницькі структури business practices методи ведення підприємницької діяльності business transaction підприємницька операція by certified mail рекомендованим листом by direct vote прямим голосуванням Cabinet of Ministers Кабінет міністрів cancellation of a contract скасування угоди capacity здібність, здатність capital case злочин, за який передбачена смертна кара card issuer видавець картки cardholder власник картки cardholder’s billing rights право власника картки ознайомлюватися з рахунками care or treatment лікування або нагляд caring піклування carry тягти за собою;

мати наслідком carry a potential penalty тягти за собою можливе покарання carry forward to the next billing period переносити заборгованість на наступний розрахунковий період carry the balance of the statement into перенести решту боргу на наступний місяць the following month carry within one’s reach носити при собі case справа (у суді) case law прецедентне право cases with newly obtained evidence справи за нововиявленими обставинами cash developed from the sale готівка, одержана внаслідок продажу cast a reasonable doubt поставити під обґрунтований сумнів cause заподіювати cause of action підстава для позову;

достатня підстава, аби порушити справу causing damages спричинення шкоди censorship цензура certificate of deposit депозитний сертифікат certificate of title свідоцтво про правовий титул certified mail рекомендований лист challenge відводити (суддю, свідка тощо) challenge for cause відвід на конкретній підставі challenging billing errors опротестування помилок щодо нарахувань changing circumstances зміна обставин chapter розділ (книги тощо) charge звинувачення;

обвинувачення;

нарахування;

збір;

обвинувачувати charge account кредитний рахунок;

кредит по відкритому рахунку charge to the jury напутні слова судді присяжним checks стримування;

засоби стримування Chief Justice голова Верховного суду child custody опікунство над дитиною child support підтримка дітей;

догляд за дітьми chronological summary хронологічний перелік circumstances обставини circumstances of the offense обставини вчинення злочину circumstancial evidence непрямі свідчення (докази) citation повістка до суду citizen’s arrest громадянський арешт citizens’ rights права громадян city (village) councils муніципальні ради (міста або села) civil and criminal jurisdiction цивільна та кримінальна юрисдикції civil cause of action підстава для подачі цивільного позову civil damages стягнення збитків у цивільному порядку civil matters цивільні справи Civil Rights Act Закон про громадянські права civil wrong цивільне правопорушення claimant позивач, заявник clerk of the court судовий секретар client’s concerns інтереси клієнта close a sale завершити операцію купівлі-продажу closing “закриття” (продажу) closing arguments прикінцеві аргументи (адвокатів сторін) closing statement остаточне оформлення угоди closing statements прикінцеві аргументи (адвокатів сторін) co-defendant співпідозрюваний codicil кодиціль (доповнення до заповіту) coercion примус cognovit note вексель про визнання вироку “винний” cohabitation спільне проживання collect the money одержувати гроші collection стягнення (штрафу тощо) comedian естрадний артист commercial paper комерційні векселі;

обігові документи commercial purpose комерційна мета commercial transaction комерційна операція commission of the crime вчинення злочину commission of the underlying offense вчинення головного з пов’язаних між собою злочинів commit (to a hospital etc) доправляти (до лікарні тощо) commit a crime вчиняти злочин commit an offense вчиняти правопорушення commitment вчинення;

влаштування, направлення (до лікарні тощо) common areas місця загального користування common law загальне право common offenses поширені правопорушення common ownership спільна власність common pleas court суд загального права common sense здоровий глузд communicable form гостра (інфекційна) форма comparative negligence відносна недбалість compel схиляти, примушувати compel to attend the trial примусово приводдити до суду compelled примушений compelling the seller to repair the примушення продавця виправити defects несправності compensable injury шкода, яку можна компенсувати compensation відшкодування, компенсація compensation for mental anguish компенсація за моральні муки compensation for pain компенсація за спричинений біль compensation for suffering компенсація за спричинені страждання compensatory damages компенсаційні збитки;

відшкодування фактичних збитків competent adult дієздатна доросла людина competent evidence правоможні свідчення (докази) competent to contract правоможний укладати договір compilation зібрання (норм) complaint позовна заява, заява, скарга complete defense достатня форма захисту complete ownership повна (абсолютна) власність complete performance повне виконання completely settle and close the estate повністю закінчити передачу майна complicated cases складні справи complicity співучасть у злочині comply with відповідати вимогам (законів тощо) comply with the contract виконувати положення угоди comport with the explanation відповідати поясненням comprehensive code of conduct вичерпний кодекс (забороненої) поведінки compulsory self-incrimination обов’язкове свідчення проти самого себе compute finance charges обрахувувати фінансові нарахування concealed прихований concept поняття Concept of the Legal Reform Концепція судово-правової реформи concern увага, турбота conciliation примирення conclude the case завершити справу concurrently (with) кумулятивно, одночасно condemn засуджувати condition умова conditional deed обумовлений акт conditions of release умови звільнення condominium асоціація власників (квартир тощо) conduct поведінка;

здійснювати (процедури) conduct which injures or endangers поведінка, яка шкодить чи загрожує здоров’ю health or morals або моралі confer надавати conference бесіда confess зробити зізнання confiscate property конфіскувати майно conflict of interests конфлікт інтересів conform to підпадати під conform to the requirements of the law відповідати вимогам закону conformity of laws (with) відповідність законів (чомусь) confrontation очна ставка consecutive misdemeanors повторні місдімінори (правопорушення, що межують з адміністративними правопорушеннями) consecutively послідовно consent згода consequences наслідки conservator піклувальник (для нагляду за дорослими) consider розглядати consider the fact розглядати факт(и) consideration розгляд;

Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.