WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |

«DICTUM FACTUM ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. В. Н. КАРАЗІНА ТА 175-РІЧЧЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ...»

-- [ Страница 4 ] --

який визначено законом statutory maximum term максимальний строк, передбачений законом statutory term встановлений законом строк strict liability сувора відповідальність strict penalty суворе покарання suspended відкладений suspended term відкладений строк ув’язнення tailor penalties визначити покарання tainted зіпсований theft крадіжка theft offense крадіжка (як злочин) threaten the use погрожувати застосувати time credit пільгове скорочення терміну ув’язнення time off for good behavior скороченя строку за гарну поведінку traffic offenses порушення правил дорожнього руху treatment of offenders ставлення до правопорушників trespass порушення меж власності under certain circumstances за певних обставин under the influence of drugs під впливом наркотичних засобів underlying offense (felony) злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії undermine спростувати violation of civil rights порушення громадянських прав violence насильство weapons and explosives control порушення правил виробництва, продажу та зберігання зброї і вибухових речовин weights and measures метрологія UKRAINIAN – ENGLISH автоматична зброя automatic firearms бездіяльність omission берглері burglary брати на себе ризик поразки bear the risk of failing бунт riot бути засудженим за be convicted of вбивство homicide вбивство за обтяжуючих обставин aggravated murder вбивство із заздалегідь сформованим злим умислом murder вживання наркотиків drug abuse визначений законом statutory визначити покарання tailor penalties викладати загальну систему provide an outline викрадання (людей) abduction викрадання людини з метою викупу kidnapping вимагання extortion винесення вироків sentencing випадково accidentally виправдання (у справі) acquittal виправний заклад штату state penal institution вирок до невизначеної міри покарання indeterminate sentence виставляти свідка produce a witness вичерпний кодекс (забороненої) поведінки comprehensive code of conduct відбувати (відбути) строк serve the term відбувати (строк тощо) serve відбувати строк одночасно (з іншим строком) serve the term concurrently відкладений suspended відкладений строк ув’язнення suspended term відповідний строк appropriate term вогнепальна зброя firearms вручати (судовий документ) serve встановлений законом строк statutory term вчинення заворушень riot вчинення злочину commission of the crime вчиняти злочин commit a crime гарна поведінка good behavior гемблінг gambling градуювати scale грошова цінність monetary value груба необережність (необачність) recklessness діяння, визначені у законодавстві штату як offenses proscribed by state правопорушення law довести так, аби не існувало жодної розумної prove beyond a reasonable підстави для сумнівів doubt довічне ув’язнення life sentence доводити prove додатковий строк additional time дострокове звільнення early release експлуатація водних видів транспорту boating жорстоке поводження із хворими або невиконання patient abuse or neglect обов’язків щодо них за певних обставин under certain circumstances за добру поведінку credit for good behaviour заборонене діяння prohibited act загальне уявлення general outline закон про якість харчових продуктів та ліків pure food and drug laws закон штату state law закон, що регулює винесення вироків sentencing law закони, що забороняють торгівлю наркотиками drug laws залік часу, проведеного у в’язниці credit for jail time залякування з погрозами menacing threats замах на вчинення злочину attempt засуджувати на максимальний термін, передбачений sentence to the statutory законом maximum term засуджувати на мінімальний термін sentence to a minimum term захист посиланням на необхідність defense of necessity захист посиланням на примус defense of duress заява про факти, що спростовують обвинувачення affirmative defense звільняти (умовно-достроково) під чесне слово parole зґвалтування та інші сексуальні насильницькі дії rape and other sexual assaults здійснення аборту (абортів) abortion здоровий глузд common sense зіпсований tainted злам сейфів safecracking злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії underlying offense (felony) злочини, що заподіюють шкоду майну property damage offenses злочинна експлуатація азартних ігор gambling злочинний намір guilty state of mind;culpable mental state зменшити строк reduce the term інші правопорушення miscellaneous offenses керування автомобілем у нетверезому стані driving while under the influence of alcohol кіднепінг kidnapping коло покарань range of penalties контроль за виробництвом, продажем та liquor control вживанням спиртних напоїв конфлікт інтересів conflict of interests корупційна діяльність corrupt activity крадіжка theft крадіжка із зламом breaking and entering крадіжки (як злочин) theft offenses кримінальне минуле criminal history кримінальний злочин criminal offense кримінальний злочин першого ступеня felony of the first degree лжесвідчення perjury ліцензування транспортних засобів motor vehicle licensing максимальний строк, передбачений законом statutory maximum term максимальний термін ув’язнення maximum term in prison мати наслідком carry мати право (на) have a right (to) махінації з кредитними картками (як злочин) credit card offenses метрологія weights and measures мінімальний термін ув’язнення minimum term in prison місцевий виправний заклад local facility муніципалітет municipality муніципальна виправна в’язниця municipal workhouse муніципальні постанови municipal ordinances набирати загальних ознак assume the general characteristics надання притулку злочинцю harboring a criminal накладати (обов’язок тощо) impose напад assault наражати дітей на небезпеку endangering children насильство violence насильство в сім’ї (родині) domestic violence не визначена у вироку міра покарання indeterminate sentence невизначений вирок indeterminate sentence невиконання громадського обов’язку dereliction of public duty недбалість negligence недогляд omission незаконне позбавлення волі false imprisonment незаконний illegal нездійснення дії omission незначні місдімінори (правопорушення, що межують minor misdemeanors з адміністративними правопорушеннями) носити при собі carry within one’s reach обладнаний глушником equipped with silencer обов’язковий вирок mandatory sentence обов’язок burden окружна в’язниця county jail основні групи major groups отримати право (на) qualify (for) охорона здоров’я public health під впливом наркотичних засобів under the influence of drugs підкуп corrupting;

graft підлягати be eligible (for) підмовляння до насильницьких дій inciting to violence підпадати під be subject to підпал arson підробляння (документів тощо) forgery підробляння чеків (як злочин) bad check offenses підтримувати захист доказами establish defense пільги earned time credit пільгове скорочення терміну ув’язнення time credit поведінка conduct повторні місдімінори consecutive misdemeanors повторні правопорушення repeat offenses пограбування із застосуванням насильства robbery погрожувати застосувати threaten the use покарання penalty положення (документа тощо) provisions порушення громадського порядку disorderly conduct порушення громадянських прав violation of civil rights порушення меж власності trespass порушення правил виробництва, продажу та weapons and explosives зберігання зброї і вибухових речовин control порушення правил дорожнього руху traffic offenses посередник broker посилення enhancement посилення покарання enhancement of the penalty поставити під обґрунтований сумнів cast a reasonable doubt поширені правопорушення common offenses правила контролю за виробництвом, продажем та liquor control вживанням спиртних напоїв правопорушення, що не входять до Кримінального crimes outside the Criminal кодексу Code призначати вирок impose a sentence примус coercion пробація (вид умовного звільнення під нагляд) probation програма, спрямована на реабілітацію особи і rehabilitative program злочинця протиправна дія guilty act протиправне проникнення до приміщення з наміром burglary вчинити тяжкий злочин або крадіжку Рада з питань умовно-дострокового звільнення Parole Board реабілітаційна програма rehabilitative programs регулятивне правопорушення regulatory offense реєстрація транспортних засобів motor vehicle registration рекетирство racketeering річ або послуга item or service робері (розбій) robbery розбій robbery розгляд consideration розповсюдження матеріалів, шкідливих для молоді disseminating matter harmful to juveniles розповсюдження наркотиків drug trafficking самозахист (захист без адвоката) self-defense сировина raw materials сільгоспродукти agricultural products скорочення строку за гарну поведінку time off for good behavior словесна образа чи погроза фізичним насильством assault співучасть у злочині complicity спростовувати докази refute the evidence спростувати undermine ставлення до правопорушників treatment of offenders статутний statutory ступінь тяжкості злочину degree of crime ступінь тяжкості фелонії (тяжкого злочину) degree of felony сувора відповідальність strict liability суворе покарання strict penalties суворий severe такий, що може застосовуватися applicable тягар burden тягти за собою carry тягти за собою можливе покарання carry a potential penalty тяжкий злочин, скоєний за обтяжуючих обставин aggravated felony ув’язнення imprisonment ув’язнювати imprison умисел purpose усвідомлення наслідків вчинку knowledge ухилення від сплати аліментів nonsupport фактичне ув’язнення actual incarceration фальшивий виклик (поліції тощо) false alarm федеральний закон federal law хабар graft хабарництво graft, bribery халатність negligence цілковито непереконливий fatally weak цінні папери securities чинення опору під час затримання resisting arrest шантаж extortion шахрайство fraud шокове (супершокове) умовне звільнення під нагляд shock (supershock) probation шокове умовно-дострокове звільнення під чесне слово shock parole UNIT CRIMINAL LAW – Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

The Ohio penalty and sentencing structure is complex and confusing. The best way to explain felony penalties and sentencing is through the following table.

OFFENCE ACTUAL INCARCERATION MINIMUM MAXIMUM MAXIMUM FOR MINIMUM TERM TERM TERM FINE Murder No 15 years Life $ 25, Aggravated Discretionary with judge if no 5, 6, 7, 8, 9 or 25 years $ 15, Felony 1° prior conviction for an aggra- 10 years vated felony, murder, or ag gravated murder.

Yes, mandatory if prior con- 10,11,12,13, 14 25 years $ 10, viction for aggravated felony, or 15 years murder, or aggravated murder.

Aggravated Discretionary with judge if 3, 4, 5, 6, 7 or 8 15 years $ 7, Felony 2° no prior conviction for an years aggravated felony, murder, or aggravated murder.

Yes, mandatory if prior convic- 8,9, 10, 11 or 12 1 5 years $ 5, tion for an aggravated felony, years murder, or aggravated murder.

Aggravated Discretionary with judge if no 2, 3, 4 or 5 10 years $ 10, Felony 3° prior conviction for an aggra- years vated felony, murder, or ag gravated murder.

Yes, mandatory if prior convic- 5, 6, 7 or 8 years 10 years $ 7, tion for an aggravated felony, murder, or aggravated murder.

Felony 1° No 4, 5, 6, or 7 years 25 years $ 5, Felony 2° No 2, 3, 4, or 5 years 15 years $ 2, Felony 3° No 2, 2–1/2,3 or 4 1 0 years Not years. Mandatory applicable definite sentence of 1, 1–1/2, or 2 years if no harm, no threat of harm, and no prior convictions.

OFFENCE ACTUAL MINIMUM TERM MAXIMUM MAXIMUM INCARCERATION TERM FINE FOR MINIMUM TERM Felony 4° No 1–1/2,2, 2–1/2 or 3 5 years Not years. Mandatory applicable definite sentence of 1/2, 1, or 1–1/ years if no harm, no threat of harm, and no prior convic tions.

Firearm Yes, mandatory if fire- Additional 3-year Not Not Enhancement arm on or about offender term of actual in- applicable applicable for Felonies or under offender’s con- carceration which trol when felony com- must be served mitted and the sentence before and separate for underlying felony is from penalty for a life sentence or an in- underlying offense definite sentence. including other ac tual incarceration.

Automatic Yes, mandatory if auto- Additional 6-year Not Not Weapon matic firearm or firearm term of actual in- applicable applicable Enhancement equipped with silencer on carceration which for Felonies or about offender or under must be served offender’s control when before and separate felony committed, and the from penalty for sentence for underlying underlying offense felony is a life sentence or including other ac an indefinite sentence. tual incarceration.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

A В 1. discretionary with judge А. вбивство за обтяжуючих обставин 2. prior conviction В. невизначений вирок 3. aggravated felony 1° С. обов’язковий 4. aggravated murder D. попереднє засудження 5. mandatory Е. прерогатива судді, на розсуд судді 6. indefinite sentence F. фелонія (тяжкий злочин) 1-го ступеня (за обтяжуючих обставин) Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. underlying offense;

2. discretionary with judge;

3. firearm;

4. indefinite sentence;

5. prior conviction;

6. aggravated felony 1°;

7. silencer;

8. definite sentence;

9. mandatory;

10. actual incarceration;

11. automatic firearm.

Exercise 1C. Translate into English.

1. прерогатива судді;

2. невизначений вирок;

3. глушник;

4. фелонія (тяжкий злочин) 1-го ступеня;

5. попереднє засудження;

6. визначений вирок;

7. обов’язковий;

8. фактичне ув’язнення;

9. зброя;

10. злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії;

11. автоматична вогнепальна зброя.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – prior conviction попереднє засудження be eligible for мати право на consideration for розгляд з приводу term provided встановлений законом parole умовного звільнення by the statute строк periodic review періодичній перегляд time off for зменшення строку за credit for jail time зарахування часу, good behavior гарну поведінку проведеного у в’язниці Parole Board Рада з питань умовно-дострокового звільнення assume припускати Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The Parole Board can determine how А. Припустимо, що правопорушник much of the remaining time on the maximum поранив з вогнепальної зброї жертву sentence the offender must serve through в руку під час бійки (це напад, що periodic review of his situation. кваліфікується як тяжкий злочин);

цей правопорушник вже був раніше засуджений за такий самий напад.

2. Because offender has a prior conviction В. Якщо правопорушник має відбути for an aggravated felony of the second термін покарання, що перевищує міні degree, the judge must sentence him to actual мальний, то такий термін може бути ско incarceration for such minimum term. рочений за гарну поведінку.

3. Once offender has served the minimum C. Єдиний спосіб, яким цей мінімальний term, the is eligible for consideration for термін може бути скорочений – це ско parole. рочення терміну за гарну поведінку та шляхом зарахування часу, проведеного у в’язниці.

4. If an offender must serve time beyond D. Рада з питань умовно-дострокового the minimum sentence, such time may be звільнення визначає, яку частку решти reduced by time off for good behavior. максимального терміну має ще відбути правопорушник, враховуючи результати періодичного перегляду його справи.

5. The only ways this minimum term can be Е. Коли правопорушник вже відбув мі reduced are through the time off for good німальний термін, тоді він має право на behavior and credit for jail time. постановку питання про умовне звіль нення.

6. Assume that: an offender shot a victim F. Тому що правопорушник у минулому in the arm during a fight (this is a felonious вже засуджувався за тяжкий злочин 2-го assault);

the offender had a prior conviction ступеня (за обтяжуючих обставин), суддя for felonious assault. має винести йому вирок до фактичного ув’язнення щонайменше на встановлений законом мінімальний термін.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. periodic review;

2. remaining portion of his sentence;

3. in actual incarceration;

4. assume that;

5. prior conviction;

6. credit for jail time;

7. time off for good behavior;

8. serve time beyond the minimum sentence;

9. is eligible for consideration for parole;

10. appropriate minimum term;

11. Parole Board;

12. potential maximum sentence;

13. eight-year minimum term;

14. remaining time on the maximum sentence;

15. felonious assault;

16. properly proven.

Exercise 2C. Translate into English.

1. скорочення терміну ув’язнення за гарну поведінку;

2. мати право на постанов ку питання про умовне звільнення;

3. періодичний перегляд справи правопорушника;

4. припустимо, що;

5. потенційний максимальний вирок;

6. строк може бути скороче но;

7. мінімальний строк ув’язнення;

8. Рада з питань умовно-дострокового звільнен ня;

9. засудити правопорушника до фактичного ув’язнення;

10. покарання та вироки за кримінальні правопорушення;

11. вже було засуджено;

12. зарахування часу, про веденого у в’язниці;

13. напад;

14. доведений у встановленому законом порядку.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY– consider the розглядати факти concurrently with одночасно з facts firearm збільшення міри покаран enhancement for ня за застосування вогне commission of вчинення головного felonies пальної зброї під час вчи the underlying із пов’язаних між нення тяжкого злочину offense собою злочинів Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. In addition to the eight- to 15-year sen- А. Іншими словами, правопорушник не tence with eight years’ actual incarceration, може відбувати трирічний строк фактич the judge must sentence the offender to an ного ув’язнення за застосування вогне additional three years’ actual incarceration. пальної зброї одночасно з восьмирічним фактичним ув’язненням за вчинення го ловного із пов’язаних між собою злочи нів, який є фелонією (тяжким злочином) 2-го ступеня (за обтяжуючих обставин).

2. Stated another way, an offender cannot В. Правопорушник має відбути цей три serve the three-year term of actual incarcer- річний строк до та незалежно від іншого ation for the use of a firearm concurrently терміну, включаючи восьмирічний тер with – at the same time he is serving – the мін ув’язнення за вчинення головного із eight-year term of actual incarceration for пов’язаних між собою злочинів.

the underlying offense which is a second aggravated felony.

3. The analysis does not consider the fact C. На додачу до вироку “8–15 років”, з that the offender used a firearm in the com- яких вісім років – це фактичне ув’язнен mission of the underlying offense. ня, суддя має засудити правопорушника ще до трьох років ув’язнення.

4. The offender must serve this three-year D. Крім того, єдиним способом, яким term before and separate from any other pen- цей трирічний термін може бути скоро alty, including the eight-year term of actual чений, є зарахування часу, проведеного incarceration for the underlying offense. у в’язниці.

5. Further, the only way this three-year term Е. Аналіз не враховує, що під час вчинен can be reduced is through credit for jail ня головного із пов’язаних один з одним time. злочинів, правопорушник застосував вогнепальну зброю.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. concurrently with;

2. stated another way;

3. firearm enhancement for felonies;

4. seco nd aggravated felony;

5. analysis doesn’t consider;

6. serve the term before and separate from;

7. for the use of a firearm;

8. additional three year’s term;

8. underlying offense;

9. term can be reduced through;

10. in the commission of the offense;

11. at the same time.

Exercise 3C. Translate into English.

1. головний із взаємопов’язаних злочинів;

2. до та незалежно від іншого терміну;

3. збільшення міри покарання за застосування вогнепальної зброї;

4. не враховуючи, що;

5. вчиняючи головний із взаємопов’язаних злочинів;

6. автоматична зброя;

7. зброя із глушником;

8. фелонія (тяжкий злочин) 2-го ступеня за обтяжуючих обставин;

9. засудити правопорушника ще до трьох років ув’язнення;

10. скоротити термін ув’язнення.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – fully served повністю відбутий строк shock шокове умовне покарання probation звільнення time for зароблені пільги стосовно supershock супершокове умовне earned credit скорочення терміну ув’язнення probation звільнення Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Once the three-year term is served, he А. Однак, після відбуття восьмирічного begins serving the eight-year term of actual строку Рада з питань умовно-достроково incarceration. го звільнення може використати своє пра во і він може бути умовно звільнений.

2. The first three-year term – the actual in- В. Правопорушник не має права на шоко carceration for the use of a firearm – must ве або супершокове умовне звільнення, be fully served prior to and separate from тому що його було засуджено до фактич the remaining sentence. ного ув’язнення.

3. However, once he serves the eight-year C. Восьмирічний строк може бути скоро term, the Parole Board may exercise its чений із зарахуванням часу, проведеного power and he may be paroled. у в’язниці, за гарну поведінку або інші зароблені в’язнем пільги.

4. The eight-year term may be reduced by D. Коли трирічний строк уже відбуто, він credit for jail time, time off for good behav- починає відбувати восьмирічний термін ior, and time for earned credit. фактичного ув’язнення.

5. Because he was sentenced to actual in- Е. Перший трирічний термін – фактичне carceration, the offender is not eligible for ув’язнення за застосування вогнепальної shock probation or supershock probation. зброї – повинний бути повністю відбутий до та незалежно від строку, що залишився.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. Parole Board;

2. exercise one’s power;

3. serve the period remaining;

4. not to be eligi ble for shock probation;

5. maximum 15-year term;

6. time off for good behavior;

7. must be fully served;

8. in summary;

9. first three-year term;

10. 11 years’ actual incarceration.

Exercise 4C. Translate into English.

1. фактичне ув’язнення за застосування вогнепальної зброї;

2. не мати право на супер-шокову умовну амністію (супершокове умовне звільнення);

3. після відбуття восьмирічного строку;

4. скорочення строку за гарну поведінку;

5. використати своє право;

6. восьмирічний строк може бути скорочено;

У зароблені в’язнем пільги;

8. враховуючи час, проведений у в’язниці;

9. термін фактичного ув’язнення, що залишився.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. фактичне ув’язнення за застосування вогнепальної зброї;

2. скорочення тер міну ув’язнення за гарну поведінку;

3. прерогатива судді;

4. невизначений вирок;

5. покарання та вироки за кримінальні правопорушення;

6. вже було засуджено;

7. Рада з питань умовно-дострокового звільнення;

8. глушник;

9. фелонія (тяжкий злочин) 1-го ступеня;

10. збільшення міри покарання за застосування вогнепальної зброї;

11. зброя із глушником;

12. тяжкий злочин 2-го ступеня за обтяжуючих обста вин;

13. попереднє засудження;

14. визначений вирок;

15. обов’язковий;

16. фактич не ув’язнення;

17. засудити правопорушника до фактичного ув’язнення;

18. зброя;

19. злочин, на якому ґрунтуються злочинні дії;

20. автоматична вогнепальна зброя;

21. зарахування часу, проведеного у в’язниці;

22. не враховуючи, що;

23. вчиняючи головний із пов’язаних між собою злочинів;

24. автоматична зброя;

25. строк може бути скорочено;

26. напад;

27. доведений у встановленому законом порядку;

28. ма ти право на постановку питання про умовне звільнення;

29. періодичний перегляд справи правопорушника;

30. припустимо, що;

31. потенційний максимальний вирок;

32. мінімальний восьмирічний термін ув’язнення;

33. головний із пов’язаних між собою злочинів;

34. не мати права на супершокову умовну амністію (супершокове умовне звільнення);

35. після відбуття восьмирічного терміну;

36. скорочення строку за гарну поведінку;

37. термін фактичного ув’язнення, що залишився;

38. викорис тати своє право;

39. восьмирічний строк може бути скорочено;

40. зароблені в’язнем пільги;

41. враховуючи час, проведений у в’язниці;

42. до та незалежно від іншого терміну;

43. засуджувати правопорушника ще до трьох років ув’язнення;

44. скоро тити строк ув’язнення.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. periodic review;

2. maximum 15-year term;

3. time off for good behavior;

4. must be fully served;

5. remaining portion of his sentence;

6. in actual incarceration;

7. in sum mary;

8. first three-year term;

9. 11 years’ actual incarceration;

10. assume that;

11. pri or conviction;

12. credit for jail time;

13. time off for good behavior;

14. Parole Board;

15. exercise one’s power;

16. serve the period remaining;

17. not to be eligible for shock probation;

18. concurrently with;

19. stated another way;

20. firearm enhancement for felonies;

21. second aggravated felony;

22. analysis doesn’t consider;

23. serve the term before and separate from;

24. serve time beyond the minimum sentence;

25. is eligible for consideration for parole;

26. underlying offense;

27. discretionary with judge;

28. fire arm;

29. indefinite sentence;

30. appropriate minimum term;

31. Parole Board decisions;

32. potential maximum sentence;

33. eight-year minimum term;

34. remaining time on the maximum sentence;

35 felonious assault;

36. properly proven;

37. prior conviction;

38. aggravated felony 1°;

39. silencer;

40. definite sentence;

41. mandatory;

42. actual in carceration;

43. automatic firearm;

44. for the use of a firearm;

45. additional three year’s term;

46. underlying offense;

47. term can be reduced through;

48. in the commission of the offense;

49. at the same time.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Assume that: an (1) shot a victim in the arm during a fight (this is a feloni ous (2));

the offender had a prior (3) for felonious assault;

and the offender was convicted of (4) assault after all the elements of the (5), and the offender’s (6) conviction, were properly (7).

Look at the (8) Penalty Table at (9) Felony 2°. The judge must choose the appropriate minimum (10) for the offender, that is, eight, nine, ten, 11 or 12 years. Because the offender has a (11) conviction for an aggravated (12) of the second (13), the (14) must sentence the of fender to (15) incarceration for such minimum term. In addition, the judge must (16) the offender to the maximum term (17) by the statute, that is, years. Assume that the judge (18) that eight years is the (19) minimum term and sentences the (20) to eight to 15 years with the eight-year term to be (21) as actual incarceration. The (22) must serve the eight-year mini mum term in actual (23). The only ways this eight-year minimum term can be (24) are through time (25) for good behavior and credit for (26) time. Once the offender has served the minimum term, his is (27) for con sideration for (28). However, he may have to serve the remaining portion of his (29), that is, the difference between the time he has served and the (30) maximum sentence (the 15 years mentioned in the (31)). If the offender must (32) time beyond the minimum sentence, such time may be (33) by time off for good (34). The (35) Board can determine how much of the (36) time on the maximum (37) the offender must serve through periodic (38) of his situation.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises 3А – 4A in case of difficulties.

TEXT The above analysis is incomplete. The analysis does not consider the fact that the of fender used a firearm in the commission of the underlying offense. In addition to the eight to 15-year sentence with eight years’ actual incarceration, the judge must sentence the of fender to an additional three years’ actual incarceration. Look at the Felony Penalty Table at Firearm Enhancement For Felonies. The offender must serve this three-year term before and separate from any other penalty, including the eight-year term of actual incarceration for the underlying offense. Stated another way, the offender cannot serve the three-year term of actual incarceration for the use of a firearm concurrently with – at the same time he is serving – the eight-year term of actual incarceration for the underlying offense which is a second aggravated felony. Further, the only way this three-year term can be reduced is through credit for jail time.

TEXT In summary, the offender must serve 11 years’ actual incarceration. The first three-year term – the actual incarceration for the use of a firearm – must be fully served prior to and separate from the remaining sentence. Once the three-year term is served, he begins serving the eight-year term of actual incarceration. The eight-year term may be reduced by credit for jail time, time off for good behavior, and time for earned credit. Once the eight-year term – the actual incarceration for the underlying offense is served, he may have to serve the period remaining between the time served on the eight-year term and the maximum 15-year term. However, once he serves the eight-year term, the Parole Board may exercise its power and he may be paroled. Because he was sentenced to actual incarceration, the of fender is not eligible for shock probation or supershock probation.

Exercise 9. Translate the following two texts into English. Work in pairs.

VOCABULARY – винесення вироку sentencing суспільне минуле offender’s social правопорушника history ймовірність вчинення risk that the трудова діяльність employment повторного злочину offender will record commit another crime необхідність захисту need for protecting матеріальне financial situation громади the public забезпечення суть злочину nature of the особистісні personal offense характеристики characteristics обставини вчинення circumstances of сімейний стан family situation злочину the offense вступна заява victim impact фізичний і психічний physical and потерпілої сторони statement стан mental condition особова справа history of the доречна інформація pertinent правопорушника offender information виправні заходи correctional звіт про вивчення presentence inves treatment справи tigation report реабілітаційні заходи rehabilitative змінити вирок modify the treatment sentence вивчення справи до presentence поблажливий lenient винисення вироку investigation розслідування investigation правопорушник, що first offender вчинив протиправну дію вперше представник суду court’s officer рецидивіст (правопо- repeat offender рушник, що вчинив протиправну дію по вторно) TEXT Винесення вироку. У таблиці мір покарань, встановлених за фелонії (тяжкі злочини) та місдімінори (нетяжкі злочини, що межують з адміністративними правопорушеннями), зазначено загальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом штату Огайо. Визначаючи вирок, суддя має враховувати: ступінь ймовірності вчинення повторного злочину з боку правопорушника та необхідність захисту громади;

суть злочину та обставини, за яких його було вчинено;

вступну заяву потерпілої сторони;

особову справу правопорушника, його характер та потреби у виправних та реабілітаційних заходах щодо правопорушника.

Суддя може наказати провести вивчення справи (особи та життєвих обставин підсудного) до винесення вироку, аби зібрати інформацію, необхідну для визначення характеру вироку правопорушнику. Це розслідування проводиться представником суду, який збирає інформацію стосовно суспільного минулого правопорушника, його трудової діяльності, матеріального забезпечення, особистісних характеристик, сімейного, фізичного і психічного стану та іншої доречної інформації. Вся ця інформація фіксується у звіті про вивчення справи і передається судді. Потім суддя визначає вирок та умови його можливої зміни. Вірогідність поблажливості судді підвищується, якщо правопорушник вчинив протиправну дію вперше. Вірогідність суворості вироку, винесеного суддею, підвищується, якщо правопорушник вчинив повторне або небезпечне правопорушення.

VOCABULARY – встановити різний alter the sen- життя без порушень закону crime-free life порядок виконання tence imple вироку mentation в інтересах in the interests виправний заклад штату state facility правосуддя of justice виконання покарання serve the наркотично залежний drug dependent за кожне правопору- sentences шення окремо consecutively одночасне виконання serve the добровільний вступ (запис voluntary покарання всі sentences на лікування тощо) admission правопорушення concurrently виконувати певні follow certain спеціальний лікувальний treatment умови guidelines заклад facility звичайне умовне regular спеціальна лікувальна treatment звільнення probation програма program виправний заклад penitentiary місцева в’язниця local jail повторно викликати recall the розділений вирок split sentence правопорушника offender шокове умовне shock супершокове умовне звіль- supershock звільнення (після probation нення (після відбуття шести probation відбуття місячного місяців ув’язнення у виправ терміну у виправному ному закладі штату за умови закладі) добровільної участі в курсі лікування від наркоманії) TEXT Після того, як суддя визначив вирок у кримінальній справі, він може, загалом, встановити різний порядок його виконання в інтересах правосуддя. Якщо правопо рушник обвинувачується у кількох злочинах одночасно, суддя може призначити по слідовне виконання покарання за кожне правопорушення окремо (одне після одного) або кумулятивне (одночасне) виконання. Суддя може передати правопорушника “на пробацію (умовне звільнення)”, тобто звільнити його під нагляд за умови, що правопорушник буде виконувати певні умови в майбутньому. Замість звичайного умовного звільнення (пробації) суддя може направити правопорушника до виправного закладу всього на один місяць, а потім викликати та умовно звільнити його. Це називається “шокове умовне звільнення”, тому що навіть коротке перебування у виправному закладі може відрадити правопорушника від кримінального майбутнього.

Суддя може також застосувати “супершокове умовне звільнення”. Певні категорії правопорушників мають право подати заяву про застосування супершокового умовного звільнення після відбуття шести місяців ув’язнення у виправному закладі штату. Якщо встановлено, що правопорушник є наркотично залежним або стоїть перед загрозою стати наркотично залежним, суддя за певних обставин може дозволити умовне звільнення за умови, що підсудний добровільно пройде курс лікування від наркоманії у спеціальному закладі або в рамках спеціальної програми.

Замість того, щоб відправити правопорушника до виправного закладу, суддя може умовно звільнити правопорушника за умови, що він відбуде певний термін у місцевій в’язниці. Це називається “розділений вирок”.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – have the authority мати право modify sentences варіювати вироки non-probationable правопорушення, non-probationable правопорушник, який offense яке не передбачає offender не підлягає умовному умовного звільнення звільненню Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – кілька multiple виплата в payment in правопорушень offenses розстрочку installments сукупна terms totalling психічні або mental or physical тривалість строків фізичні відхилення problem відкласти виконан- suspend a jail розумово відсталий mentally deficient ня вироку тюрем- sentence ного ув’язнення родинні обов’язки family психічно хворий mentally ill responsibilities відкласти сплату suspend a fine залежний від alcohol dependent штрафу алкоголю Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – denying of відмова в vehicular вбивство за обтяжувальних probation умовному homicide обставин під час керування звільненні транспортним засобом felonious sexual злочинне статеве accumulate накопичувати бали penetration проникнення points bomb бомба, motor vehicle система нарахування вибуховий violation point штрафних балів за порушення пристрій system правил дорожнього руху firebomb запалювальна be under перебувати на пробації бомба suspension concealed прихований TEXT Nonprobationable Offenses and Offenders. In general, the granting or denying of probation is discretionary with the judge;

however, in some circumstances, the judge can not grant probation. Nonprobationable offenses include: aggravated murder;

murder;

rape;

felonious sexual penetration;

any offense committed while armed with a firearm, bomb, firebomb, or other destructive weapon or device;

attempting or actually carrying a con cealed firearm or bomb, firebomb, or other especially dangerous device upon an aircraft.

(The first offense of carrying a concealed firearm or bomb, etc. is probationable if it does not involve an aircraft. The second such offense is probationable only upon shock proba tion or supershock probation.) Some types of offenders are not eligible for probation regardless of their offense. These include persons classed as repeat offenders or dangerous offenders. In addition, persons sentenced to actual incarceration are not eligible for probation. Further, persons convicted of aggravated vehicular homicide or vehicular homicide are not probationable where any of the following conditions apply: the person was previously convicted of aggravated vehicu lar homicide, driving while under the influence of alcohol or drugs;

the person accumulated 12 points under the motor vehicle violation point system within one year of the date of the offense of aggravated vehicular homicide or;

the person was driving under suspension or under the influence of alcohol or drugs when he committed the offense of aggravated ve hicular homicide or vehicular homicide.

Exercise 13. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – не підпадати під be ineligible for небезпечний злочинець dangerous offender TEXT На цьому етапі додаткове пояснення попередніх прикладів може допомогти проілюструвати обмеження щодо умовного звільнення. У розділі “Покарання” використовується приклад з правопорушником, який вкрав велосипед, та зазначається, що попереднє засудження за крадіжку збільшило як тяжкість злочину, так і міру покарання. Попередні засудження також впливають на рішення про застосування умовного звільнення. В законі, де визначається поняття “рецидивіст”, зазначається, що якщо правопорушник був обвинувачений та ув’язнений за попередню крадіжку, він, безумовно, вважається рецидивістом. Рецидивісти не підпадають під умовне звільнення. Правопорушник, який вкрав велосипед, може бути рецидивістом. У прикладі згадується про попереднє засудження за крадіжки. У ньому не згадується про ув’язнення за ці правопорушення. Якщо правопорушника, який вкрав велосипед, було ув’язнено за попередню крадіжку, суддя міг би визнати його рецидивістом та відмовити йому в умовному звільненні.

У розділі “Покарання” також використовується приклад з правопорушником, який застрелив жертву під час бійки. Цього правопорушника було обвинувачено у злочинному нападі, а вирок включав два терміни фактичного ув’язнення. Перший термін він отримав за застосування вогнепальної зброї під час вчинення злочину.

Другий термін – за те, що у минулому вже мав засудження за злочинний напад. Цей правопорушник не підпадає під умовне звільнення, бо він застосовував вогнепальну зброю і вже був раніше засуджений до фактичного ув’язнення. Більше того, цей правопорушник не може мати права на умовне звільнення ще й тому, що його можна класифікувати як рецидивіста та небезпечного злочинця одночасно.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN accumulate points накопичувати бали alcohol dependent залежний від алкоголю alter the sentence implementation встановити різний порядок виконання вироку assume припускати be eligible for мати право на be ineligible for не підпадати під, не мати права be under suspension перебувати на пробації bomb вибуховий пристрій circumstances of the offense обставини вчинення злочину commission of the underlying offense вчинення головного з пов’язаних між собою злочинів concealed прихований concurrently (with) кумулятивно, одночасно consecutively послідовно consider the fact розглядати факт(и) consideration for parole розгляд на предмет умовного звільнення correctional treatment виправні заходи court’s officer представник суду credit for jail time зарахування часу, проведеного у в’язниці crime-free life життя без порушень закону dangerous offender небезпечний злочинець denying of probation відмова в умовному звільненні drug dependent наркотично залежний employment record трудова діяльність family responsibilities родинні обов’язки family situation сімейний стан felonious sexual penetration злочинне статеве проникнення financial situation матеріальне забезпечення firearm enhancement for felonies збільшення міри покарання за застосування вогнепальної зброї firebomb запалювальна бомба first offender правопорушник, що вчинив протиправну дію вперше follow certain guidelines виконувати певні умови fully served повністю відбутий (термін покарання) have the authority мати право history of the offender особова справа правопорушника in the interests of justice в інтересах правосуддя investigation розслідування lenient поблажливий local jail місцева в’язниця mental or physical problem психічні або фізичні відхилення mentally deficient розумово відсталий mentally ill психічно хворий modify sentences варіювати вироки;

змінювити вироки motor vehicle violation point system система нарахування штрафних балів за порушення правил дорожнього руху multiple offenses кілька правопорушень одночасно nature of the offense суть злочину need for protecting the public необхідність захисту громади non-probationable offender правопорушник, який не підлягає умовному звільненню non-probationable offense правопорушення, яке не передбачає умовного звільнення offender’s social history суспільне минуле правопорушника Parole Board Рада з питань умовно-дострокового звільнення payment in installments виплата в розстрочку penitentiary виправний заклад periodic review періодичній перегляд personal characteristics особистісні характеристики pertinent information доречна інформація physical and mental condition фізичний і психічний стан presentence investigation вивчення справи до винесення вироку presentence investigation report звіт про вивчення справи prior conviction попереднє засудження, раніша судимість recall the offender повторно викликати правопорушника regular probation звичайне умовне звільнення rehabilitative treatment реабілітаційні заходи repeat offender рецидивіст (правопорушник, що вчинив протиправну дію повторно) risk that the offender will commit ймовірність вчинення повторного злочину another crime sentencing винесення вироку serve the sentences concurrently одночасно виконувати покарання за всі правопорушення serve the sentences consecutively виконувати покарання за кожне правопорушення окремо shock probation шокове умовне звільнення (після відбуття місячного терміну у виправному закладі) split sentence розділений вирок state facility виправний заклад штату supershock probation супершокове умовне звільнення (після відбут тя шести місяців ув’язнення у виправному закладі штату за умови добровільної учас ті в курсі лікування від наркоманії) suspend a fine відкласти сплату штрафу suspend a jail sentence відкласти виконання вироку ув’язнення term provided by the statute термін, встановлений законом terms totalling сукупна тривалість строків time for earned credit зароблені пільги щодо скорочення терміну ув’язнення time off for good behavior зменшення строку за гарну поведінку treatment facility спеціальний лікувальний заклад treatment program спеціальна лікувальна програма vehicular homicide вбивство за обтяжуючих обставин під час керування транспортним засобом victim impact statement вступна заява потерпілої сторони voluntary admission добровільний вступ (запис на лікування тощо) workhouse трудова колонія UKRAINIAN – ENGLISH в інтересах правосуддя in the interests of justice варіювати вироки modify sentences змінювити вироки modify sentences вбивство за обтяжуючих обставин під час vehicular homicide керування транспортним засобом вибуховий пристрій bomb вивчення справи до винесення вироку presentence investigation виконувати покарання за кожне serve the sentences consecutively правопорушення окремо виконувати певні умови follow certain guidelines винесення вироку sentencing виплата в розстрочку payment in installments виправний заклад penitentiary виправний заклад штату state facility виправні заходи correctional treatment відкласти виконання вироку ув’язнення suspend a jail sentence відкласти сплату штрафу suspend a fine відмова в умовному звільненні denying of probation встановити різний порядок виконання вироку alter the sentence implementation вступна заява потерпілої сторони victim impact statement вчинення головного з пов’язаних між собою commission of the underlying offense злочинів добровільний вступ (запис на лікування тощо) voluntary admission доречна інформація pertinent information життя без порушень закону crime-free life залежний від алкоголю alcohol dependent запалювальна бомба firebomb зарахування часу, проведеного у в’язниці credit for jail time зароблені пільги щодо скорочення терміну time for earned credit ув’язнення збільшення міри покарання за застосування firearm enhancement for felonies вогнепальної зброї звичайне умовне звільнення regular probation звіт про вивчення справи до винесення вироку presentence investigation report злочинне статеве проникнення felonious sexual penetration зменшення строку за гарну поведінку time off for good behavior ймовірність вчинення повторного злочину risk that the offender will commit another crime кілька правопорушень одночасно multiple offenses кумулятивно concurrently (with) матеріальне забезпечення financial situation мати право have the authority мати право на be eligible for місцева в’язниця local jail накопичувати бали accumulate points наркотично залежний drug dependent не підпадати під be ineligible for небезпечний злочинець dangerous offender необхідність захисту громади need for protecting the public обставини вчинення злочину circumstances of the offense одночасно concurrently (with) одночасно виконувати покарання за всі serve the sentences concurrently правопорушення особистісні характеристики personal characteristics особова справа правопорушника history of the offender перебувати на пробації be under suspension періодичній перегляд periodic review поблажливий lenient повністю відбутий (термін покарання) fully served повторно викликати правопорушника recall the offender попереднє засудження prior conviction попередня судимість prior conviction послідовно consecutively правопорушення, яке не передбачає умовного non-probationable offense звільнення правопорушник, що вчинив протиправну дію first offender вперше правопорушник, який не підлягає умовному non-probationable offender звільненню представник суду court’s officer припускати assume прихований concealed психічні або фізичні відхилення mental or physical problem психічно хворий mentally ill Рада з питань умовно-дострокового Parole Board звільнення реабілітаційні заходи rehabilitative treatment рецидивіст (правопорушник, що вчинив repeat offender протиправну дію повторно) родинні обов’язки family responsibilities розгляд на предмет умовного звільнення consideration for parole розглядати факт consider the fact розділений вирок split sentence розслідування investigation розумово відсталий mentally deficient система нарахування штрафних балів за motor vehicle violation point system порушення правил дорожнього руху сімейний стан family situation спеціальна лікувальна програма treatment program спеціальний лікувальний заклад treatment facility сукупна тривалість строків terms totalling супершокове умовне звільнення (після supershock probation відбуття шести місяців ув’язнення у виправному закладі штату за умови добровільної участі в курсі лікування від наркоманії) суспільне минуле правопорушника offender’s social history суть злочину nature of the offense термін, встановлений законом term provided by the statute трудова діяльність employment record трудова колонія workhouse фізичний і психічний стан physical and mental condition шокове умовне звільнення (після відбуття shock probation місячного терміну у виправному закладі) UNIT CRIMINAL LAW – Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Criminal Law and Constitutional Rights. The 1. призначений для United States and Ohio Constitutions provide accused захисту;

persons with various basic rights. These rights are de- 2. втручання з боку signed to protect (1) the individual from unreasonable влади;

government intrusion (2) and to insure fundamental 3. загальні принципи fairness (3). Violation of these rights may result in dis- справедливості;

missal of criminal charges (4), and may also result in 4. відхилення обвинувачень у criminal or civil liability (5) for the persons responsible вчиненні злочину;

for violating the rights. 5. відповідальність;

Equal Protection of the Law. The 14th Amendment 6. поправка;

(6) to the United States Constitution states that everyone 7. правова процедура;

is entitled to equal protection under the law. This means 8. позбавити життя;

that the law must be the same for all. For example, there 9. раціональна процедура;

cannot be one law for the rich and another for the poor, 10. безпідставно;

or one law for blacks and another law for whites.

11. страчати, позбавляти Due Process of Law (7). The 14th Amendment of життя;

the United States Constitution also states that no one can 12. неупереджено;

be deprived of life (8), liberty, or property without due 13. карати двічі за один і process of law. This means that the laws must be en той самий злочин;

forced only through a rational procedure (9) which is 14. вирок “винний”;

constructed to insure fundamental fairness. An accused 15. скасований внаслідок person cannot arbitrarily (10) be fined, jailed, or put to подання апеляції.

death (11). Guilt or innocence must be determined fairly and impartially (12) through an appropriate procedure.

Double Jeopardy. The United States and Ohio Constitutions provide that no one can be placed in jeop ardy more than once for the same crime. In general, this means that in criminal prosecutions, the state has only one chance. If a person is found not guilty, the state can not appeal or attempt to try her again. The same is true if an accused is found guilty. The state cannot accuse her again and attempt to inflict double punishment (13) for the crime. There are exceptions to the general rule.

For example, a second trial can be held if the accused was found guilty and the guilty finding (14) was over turned on appeal (15).

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The 14th Amendment to the United States А. Ці права призначені для захисту особи Constitution states that everyone is entitled від безпідставного втручання з боку вла to equal protection under the law. ди та для забезпечення загальних прин ципів справедливості.

2. There are exceptions to the general rule. В. Порушення цих прав може призвести For example, a second trial can be held if до відхилення обвинувачень у вчиненні the accused was found guilty and the guilty злочину, а також до кримінальної або ци finding was overturned on appeal. вільної відповідальності осіб, винних у порушенні цих прав.

3. These rights are designed to protect the C. Якщо особу було визнано невинною, individual from unreasonable government держава не має права оскаржувати рішен intrusion and to insure fundamental fair- ня або домагатися проведення повторно ness. го судового слухання. Таке саме правило діє і стосовно тих випадків, коли обви нуваченого визнано винним. Держава не може знову обвинуватити його або роби ти спробу накласти друге покарання за той самий злочин.

4. Guilt or innocence must be determined D. У 14-й поправці до Конституції Спо fairly and impartially through an appropri- лучених Штатів Америки зазначається, ate procedure. що кожний має право на однаковий за хист у встановленому законом порядку.

5. If a person is found not guilty, the state Е. Наприклад, не може бути одного зако cannot appeal or attempt to try her again. The ну для багатих, а іншого – для бідних або same is true if an accused is found guilty. The одного для чорних, а іншого – для білих.

state cannot accuse her again and attempt to inflict double punishment for the crime.

6. Violation of these rights may result in F. З цього загального правила є винят dismissal of criminal charges, and may also ки. Наприклад, другий судовий розгляд result in criminal or civil liability for the справи може мати місце тоді, коли об persons responsible for violating the rights. винуваченого було визнано винним, але цей вирок був скасований внаслідок по дання апеляції.

7. For example, there cannot be one law for G. Винність або невинність мають бути the rich and another for the poor, or one law встановлені справедливо та неупереджено for blacks and another law for whites. шляхом застосування належної процедури.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. impartially;

2. criminal or civil liability;

3. inflict double punishment;

4. unreasonable government intrusion;

5. no one can be deprived of life;

6. designed to protect;

7. was overturned on appeal;

8. person cannot arbitrarily be fined, jailed, or put to death;

9. laws must be enforced only through a rational procedure;

10. violation of these rights;

11. in sure fundamental fairness;

12. exceptions to the general rule;

13. provide accused per sons with various basic rights;

14. everyone is entitled to equal protection under the law;

15. 14th Amendment to the United States Constitution;

16. may result in dismissal of crim inal charges;

17. guilt or innocence;

18. guilty finding.

Exercise 1C. Translate into English.

1. повторний судовий розгляд справи;

2. забезпечувати загальні принципи справедливості;

3. поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки;

4. однаковий захист у встановленому законом порядку;

5. стратити, позбавляти життя;

6. безпідставне втручання з боку влади;

7. карати двічі за один і той самий злочин;

8. вирок “винний”;

9. неупереджено;

10. безпідставно оштрафований або ув’язнений;

11. належна правова процедура;

12. ніхто не може бути позбавлений життя або свободи;

13. карне право та конституційні права;

14. якщо особу було визнано невинною;

15. порушення прав.

Exercise 1D. Listen to Text 1D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – search обшук seizure накладання арешту (на майно), виїмка, promises of обіцянки пом’якшити конфіскація leniency покарання wear down with стомлювати допитами to be tortured змусити зробити questioning into confessing зізнання під тортурами search warrant ордер на обшук damaging заяви, що завдають statements шкоди self- свідчення проти самого incrimination себе, самообмова uncovered знайдений lawful arrest законний арешт trickery обман(ювання) bound to provide зобов’язаний надати legal counsel юрист-консультант, юрисконсульт lineup пред’явлення для упізнання (з шереги counsel порада, консультація, кількох осіб) допомога incriminate обмовляти самого себе torture тортури, himself застосовувати тортури Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. Both the United States and Ohio А. Наприклад, обшук може проводити Constitutions state that no one can be com- ся без ордеру у зв’язку із законним аре pelled to incriminate himself. This means штом, якщо обшук проводиться з дозво that a person cannot be tortured into con- лу особи, майно якої обшукується, коли fessing or making damaging statements, or знайдені речі лежали на видноті тощо.

even any statement.

2. If she cannot afford an attorney, the state В. Крім того, особа не може бути при is bound to provide one for her in any case мушена визнати себе винною або робити in which imprisonment is a possible punish- заяви шляхом залякування, виснаження ment. допитами, обдурювання або обіцянками пом’якшати покарання.

3. For example, searches can be conducted C. Як Конституція Сполучених Штатів without a warrant in connection with a law- Америки, так і Конституція штату Огайо ful arrest, when the search is conducted with зазначають, що ніхто не може бути при the permission of the person whose proper- мушений свідчити проти самого себе. Це ty is being searched, when the items found означає, що не можна тортурами приму were in plain view, etc. шувати особу робити зізнання або шкідли ві для неї заяви, чи взагалі будь-які заяви.

4. Further, a person cannot be forced to D. Більш того, якщо обвинувачений вирі confess or make a statement by: frightening шить мовчати, сторона обвинувачення не him, wearing him down with questioning, може апелювати цим до журі як аргумен trickery, or promises of leniency. том, що свідчить про його вину.

5. Moreover, if the accused decides to re- Е. Якщо обвинувачений не може найняти main silent, the prosecution cannot suggest собі адвоката, держава зобов’язана забез to the jury that the accused’s silence indi- печити йому адвоката у всіх справах, де cates guilt. можливим покаранням є ув’язнення.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. state is bound to provide;

2. promises of leniency;

3. law enforcement officers;

4. searches can be conducted without a warrant in connection with a lawful arrest;

5. search warrant can only be issued by a judge;

6. person cannot be tortured into confessing;

7. ac cused’s silence doesn’t indicate his guilt;

8. questioning by the police;

9. constitutions prohibit unreasonable searches and seizures;

10. remain silent;

11. at all steps of the proce dure;

12. is constitutionally entitled to the services of an attorney;

13. incriminate himself;

14. evidence of a crime will be uncovered at the specific place;

15. wearing him down with questioning;

16. trickery;

17. with the permission of the person whose property is being searched;

18. torture;

19. trickery;

20. damaging statements;

21. counsel;

22. legal counsel;

23. lineup.

Exercise 2C. Translate into English.

1. допит у поліції;

2. обшук може проводитися без ордеру у зв’язку із законним арештом;

3. на усіх етапах судової процедури;

4. обіцянки пом’якшати покарання;

5. представники правоохоронних органів;

6. безпідставні обшуки та конфіскація майна;

7. свідчити (бути свідком);

8. можливим покаранням є ув’язнення;

9. у серйозних справах;

10. обдурювання;

11. право користуватися послугами адвоката;

12. мовчання обвинуваченого не свідчить про його вину;

13. певний доказ зло чину;

14. виснаження допитами;

15. ордер на обшук видається лише суддею;

16. судовий процес та подання апеляцій;

17. самообмова, свідчення проти самого себе;

18. пред’явлення для упізнання;

19. поліцейський відділок;

20. застосовувати тортури;

21. юрист-консультант, юрисконсульт;

22. право на юридичну допомогу.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY- notice of the charge повідомлення unspecified правопорушення, зміст про пред’явлення wrongdoing якого не визначено обвинувачення to prepare the підготувати захист speedy trial суд за процедурою спро defense intelligently належним чином щеного судочинства fair notice своєчасне awaiting trial очікування розгляду повідомлення справи vague statement нечітка заява make bail вносити заставу Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. An accused cannot be made to wait A. Законом встановлено, що кожний день, про indefinitely with a criminal charge ведений у в’язниці в очікуванні суду, повинний hanging over her head, but must be зараховуватися як три.

given the opportunity to have the matter resolved quickly.

2. The times within which an ac- В. Обвинуваченого не можна примушувати cused must be brought to hearing or чекати невизначений час без вирішення спра trial after an arrest or service of sum- ви щодо кримінального обвинувачення проти mons are as follows: 30 days for trial нього. Йому повинна бути надана можливість in mayors’ courts, or trials for minor швидкого розгляду справи.

misdemeanors in any court;

45 days for trials of misdemeanors carrying a maximum penalty of 60 days in jail.

3. An accused is entitled to fair notice C. У штаті Огайо конкретні терміни розгляду of the specific charges against her. справи визначаються законами;

такі терміни This notice allows her to prepare her можуть бути продовжені лише за наявності ва defense intelligently. гомих підстав.

4. The statute provides that each day D. Термін, протягом якого обвинувачений має spent in jail awaiting trial must be бути допитаний суддею або постати перед су counted as three days. дом після арешту або врученні судової пові стки, становить 30 днів для слухання справи в судах міського голови або у будь-якому іншо му суді при розгляді справ, пов’язаних з незна чними правопорушеннями;

45 днів для судо вого розгляду справ, пов’язаних з незначними правопорушеннями, що тягнуть за собою мак симальне покарання у 60 діб ув’язнення.

5. In Ohio, specific time limits are Е. Обвинувачений має право отримати повідо provided by statute;

these time limits млення про конкретні обвинувачення, висуну can be extended only for good cause. ті проти нього. Це повідомлення надає йому можливість підготувати свій захист належним чином.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. unspecified wrongdoing;

2. be extended only for good cause;

3. each day spent in jail awaiting trial;

4. is entitled to a speedy trial;

5. fair notice of the specific charges;

6. to prepare her defense intelligently;

7. misdemeanors carrying a maximum penalty of 60 days in jail;

8. have the matter resolved quickly;

9. charge is a vague statement;

10. with a crimi nal charge hanging over her head;

11. specific time limits;

12. notice of the charge;

13. ac cused in a felony case cannot make bail;

14. accused cannot be made to wait indefinitely.

Exercise 3C. Translate into English.

1. підготувати свій захист належним чином;

2. конкретні терміни розгляду справ визначаються законами;

3. можуть бути продовжені лише за наявності вагомих підстав;

4. упродовж 90 днів з часу затримання;

5. розгляд справи за процедурою ско роченого судочинства;

6. незначні правопорушення, що тягнуть за собою покарання у 60 діб ув’язнення;

7. правопорушення, зміст якого не визначено;

8. після арешту або вручення судової повістки;

9. за обвинуваченого у фелонії не було внесено заставу;

10. повинна бути надана можливість швидкого розгляду справи;

11. кримінальне обвинувачення, рішення щодо якого не прийняте.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY- public trial відкритий судовий secure witnesses гарантувати появу процес свідків у суді locality місце, округ сonfrontation очна ставка alleged offense злочин, що face to face віч-на-віч інкримінується accuser обвинувач hostile ворожий transfer переносити Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. Generally, the United States and Ohio А. Однак, обвинувачений може перене Constitutions provide that a defendant in a сти слухання справи (це називається змі criminal case is entitled to meet his accusers ною місця слухання), якщо він не може and the witnesses against him. розраховувати на справедливий судовий процес в окрузі, де, як вважається, було вчинено злочин.

2. That is, the state cannot rely on anony- В. Для давання свідчень обвинувачений mous accusers and witnesses – the defendant може запросити (або навіть примусити is entitled to know who they are and to have з’явитися) тих свідків, яких він забажає.

an opportunity to question them in person.

3. Both the United States and Ohio C. Тобто, держава не може розраховувати Constitutions give an accused the right to a на анонімність обвинувачів та свідків – public trial. The right to a public trial ensures підсудний має право знати, хто вони та that trials are conducted fairly and properly. мати можливість опитати їх особисто.

4. The accused is allowed to have – even D. Загалом, Конституціями Сполучених force – the witnesses he wants to come and Штатів Америки та штату Огайо перед testify. бачається, що підсудний у кримінальній справі має право зустрітися зі своїми об винувачами та свідками, що виступають проти нього.

5. However, an accused can have the trial Е. Як Конституція Сполучених Штатів transferred (a change of venue) if she can- Америки, так і Конституція штату Огайо not get a fair trial in the locality where the надає обвинуваченому право на відкри alleged crime occurred. тий судовий процес. Право на такий про цес забезпечує додержання чесної та на лежної судової процедури.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. face to face;

2. give an accused the right to a public trial;

3. atmosphere is hostile to the accused;

4. accused cannot get a fair trial in the locality;

5. confronting accusers;

6. the state cannot rely on anonymous accusers and witnesses;

7. locality;

8. public trial ensures that trials are conducted fairly;

9. opportunity to question them in person;

10. come and testify;

11. alleged offense;

12. accused can have the trial transferred (a change of venue);

13. securing witnesses;

14. witnesses and evidence are available;

15. Ohio Constitution specifically requires.

Exercise 4C. Translate into English.

1. обвинувачений може перенести слухання справи (це називається зміною місця слухання);

2. гарантія появи свідків у суді;

3. віч-на-віч;

4. держава не може розраховувати на анонімність обвинувачів та свідків;

5. гарантувати додержання чесної та належної судової процедури;

6. конституція штату Огайо особливо вимагає;

7. ставлення до обвинуваченого буде ворожим;

8. можливість опитати особисто;

9. обвинувачений може запросити (або навіть примусити прийти) тих свідків, яких він забажає;

10. злочин, що, як вважають, мав місце;

11. давати свідчення;

12. держава не зможе перенести слухання справи;

13. очна ставка;

14. свідки, що виступають проти нього.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. допит у поліції;

2. ставлення до обвинуваченого буде ворожим;

3. можливість опитати особисто;

4. обшук може проводитися без ордеру у зв’язку із законним арештом;

5. на всіх етапах процесу;

6. другий судовий розгляд справи;

7. підготувати свій захист належним чином;

8. конкретні терміни розгляду справ визначаються законами;

9. самообмова, свідчення проти самого себе;

10. може бути змінена лише за наявності вагомих обставин;

11. забезпечувати загальні принципи справедливості;

12. незначні правопорушення, що тягнуть за собою покарання у 60 діб ув’язнення;

13. злочин, що, як вважається, мав місце;

14. давати свідчення;

15. держава не може перенести слухання справи;

16. правопорушення, зміст якого не визначено;

17. після арешту або вручення судової повістки;

18. поправка до Конституції Сполучених Шта тів Америки;

19. обіцянки пом’якшити покарання;

20. представники правоохоронних органів;

21. обвинувачений у фелонії не зміг внести заставу;

22. має бути надана можливість швидкого розгляду справи;

23. кримінальне обвинувачення, рішення щодо якого не прийняте;

24. безпідставні обшуки та конфіскація майна;

25. однаковий захист у встановленому законом порядку;

26. страчений;

27. безпідставне втручання з боку влади;

28. свідчити (бути свідком);

29. можливим покаранням є ув’язнення;

30. віч-на-віч;

31. держава не може розраховувати на анонімність обвинувачів та свідків;

32. у серйозних справах;

33. обдурювання;

34. двічі карати за один і той самий злочин;

35. вирок “винний”;

36. неупереджено;

37. безпідставно оштрафований або ув’язнений;

38. право користуватися послугами адвоката;

39. мовчання обвинуваченого не свідчить про його вину;

40. відкритий судовий процес;

41. ніхто не може бути позбавлений життя або свободи;

42. обвинувачений може перенести слухання справи (це називається зміною місця слухання);

43. гарантія явки свідків до суду;

44. особисто;

45. певний доказ злочину;

46. виснаження допитами;

47. ордер на обшук видається лише суддею;

48. судовий процес та процес апеляції.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. impartially;

2. unspecified wrongdoing;

3. securing witnesses;

4. witnesses and evi dence are available;

5. Ohio Constitution specifically requires;

6. be extended only for good cause;

7. face to face;

8. give an accused the right to a public trial;

9. atmosphere is hos tile to the accused;

10. each day spent in jail awaiting trial;

11. criminal or civil liability;

12. inflict double punishment;

13. state is bound to provide;

14. opportunity to question them in person;

15. come and testify;

16. alleged offense;

17. promises of leniency;

18. law enforcement officers;

19. is entitled to a speedy trial;

20. fair notice of the specific charg es;

21. confronting accusers;

22. state cannot rely on anonymous accusers and witnesses;

23. prepare her defense intelligently;

24. unreasonable government intrusion;

25. no one can be deprived of life;

26. designed to protect;

27. search warrant can only be issued by a judge;

28. person cannot be tortured into confessing;

29. was overturned on appeal;

30. per son cannot arbitrarily be fined, jailed, or put to death;

31. accused’s silence doesn’t indicate his guilt;

32. have the matter resolved quickly;

33. charge is a vague statement;

34. with a criminal charge hanging over her head;

35. questioning by the police;

36. laws must be enforced only through a rational procedure;

37. violation of these rights;

38. insure funda mental fairness;

39. Constitutions prohibit unreasonable searches and seizures;

40. remain silent;

41. at all steps of the procedure;

42. exceptions to the general rule;

43. provide ac cused persons with various basic rights;

44. is constitutionally entitled to the services of an attorney;

45. incriminate himself;

46. everyone is entitled to equal protection under the law;

47. specific time limits;

48. notice of the charge;

49. 14th Amendment to the United States Constitution;

50. may result in dismissal of criminal charges;

51. wearing him down with questioning;

52. trickery;

53. guilt or innocence;

54. guilty finding.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise 2A.

TEXT Search and Seizure. Both the United States and Ohio Constitutions prohibit _ (1) searches and _ (2). Generally, _ (3) enforcement officers cannot _ (4) a person or his property without a search _ (5). A search warrant can only be _ (6) by a judge on _ (7) cause to believe that particular _ (8) of a crime will be _ (9) at the specific place to be _ (10). There are a number of situations where law _ (11) officers can conduct searches without a _ (12).

For example, _ (13) can be conducted without a _ (14) in connection with a lawful _ (15), when the search is _ (16) with the permission of the person whose property is being _ (17).

Self-incrimination. Both the United States and Ohio Constitutions state that no one can be compelled to _ (18) himself. This means that a person cannot be tortured into _ (19) or making _ (20) statements, or even any statement. Further, a person cannot be _ (21) to confess or make a;

_ (22) by: frightening him, _ (23) him down with questioning, _ (24), or promises of _ (25).

During a trial, the accused cannot be _ (26) to testify (be a witness). Moreover, if the _ (27) decides to remain silent, the _ (28) cannot suggest to the jury that the accused’s silence indicates _ (29).

Right to Counsel. An accused person is constitutionally _ (30) to the services of an _ (31). If she cannot afford an attorney, the state is _ (32) to provide one for her in any case in which _ (33) is a possible punishment. In _ (34) cases, the accused must be provided with _ (35) counsel at all steps of the _ (36), beginning with the _ (37) in the police station after her _ (38), through _ (39) by the police, _ (40) hearing, trial, and _ (41), if any.

Exercise 8. Work in pairs. Translate the following two texts into Ukrainian. Use Vocabulary 3–4 and Exercises ЗА – 4A in case of difficulties.

TEXT Notice of the Charge. An accused is entitled to fair notice of the specific charges against her. This notice allows her to prepare her defense intelligently. An accused cannot prepare a defense if the charge is a vague statement of some unspecified wrongdoing.

Speedy Trial. Both the United States and Ohio Constitutions state that an accused is entitled to a speedy trial. An accused cannot be made to wait indefinitely with a criminal charge hanging over her head, but must be given the opportunity to have the matter re solved quickly.

In Ohio, specific time limits are provided by statute;

these time limits can be extended only for good cause. The times within which an accused must be brought to trial after an arrest or service of summons are as follows: 30 days for trial in mayors’ courts, or trials for minor misdemeanors in any court;

45 days for trials of misdemeanors carrying a maximum penalty of 60 days in jail;

90 days for trials of more serious misdemeanors;

15 days for pre liminary hearings in felony cases;

and 270 days for trials in felony cases. The statute provides that each day spent in jail awaiting trial must be counted as three days. Thus, for example, if the accused in a felony case cannot make bail, she must be given a preliminary hearing within five days after her arrest, and must be brought to trial within 90 days after her arrest.

TEXT Public Trial. Both the United States and Ohio Constitutions give an accused the right to a public trial. The right to a public trial ensures that trials are conducted fairly and properly. An accused also has the right to be tried in the locality where the alleged offense was committed. The right to be tried where the alleged offense occurred ensures that the witnesses and evidence are available and that the state cannot transfer the trial to a place where the atmosphere is hostile to the accused. However, an accused can have the trial transferred (a change of venue) if she cannot get a fair trial in the locality where the alleged crime occurred.

Confronting Accusers and Securing Witnesses. Generally, the United States and Ohio Constitutions provide that a defendant in a criminal case is entitled to meet his ac cusers and the witnesses against him. The Ohio Constitution specifically requires that this confrontation occur face to face. That is, the state cannot rely on anonymous accusers and witnesses-the defendant is entitled to know who they are and to have an opportunity to question them in person. The accused is allowed to have-even force-the witnesses he wants to come and testify.

Exercise 9. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate the fol lowing texts into English.

VOCABULARY – кримінальне criminal поведінка, яка не innocent conduct судочинство proceedings виходить за межі закону конституційні constitutional пізніше прийнятий subsequent law заборони prohibitions закон обмежувати limit criminal забороняти prohibit the кримінальні закони laws поведінку conduct приймати закони enact laws збільшена міра greater penalty покарання закони, що мають retroactive laws;

позбавляти права take the defense зворотню силу ex post facto laws на захист away кримінальна criminal liability білль про bill of attainder відповідальність позбавлення прав встановлювати establish liability засуджувати condemn відповідальність чинний закон law in effect оголошувати поза declare somebody законом outlaw гаданий злочин alleged offense конфіскувати майно confiscate property TEXT Інші конституційні права. На доповнення до прав, про які згадувалося вище, існують інші конституційні права, які є важливими у кримінальному судочинстві.

До них належать конституційні заборони на прийняття певних видів законів, а також конституційні права, що обмежують кримінальні закони. Наступні абзаци пояснюють деякі з цих конституційних прав.

Ані Конгрес США, ані штати не вправі приймати закони, що мають зворотню силу або закони ex post facto. Це означає, що кримінальна відповідальність особи повинна встановлюватися відповідно до закону, який діяв на час гаданого вчинення злочину особою. Якщо на конкретний момент поведінка особи не виходила за межі закону, то така особа не може нести судову відповідальність у випадку, якщо пізніше буде прийнято закон, що забороняє подібну поведінку. Крім того, до такої особи не застосовується збільшення міри покарання або позбавлення права на захист внаслі док прийняття цього пізнішого закону.

Ані Конгрес США, ані штати не можуть приймати “Білль про позбавлення прав”. Раніше Білль використовувався для засудження особи шляхом прийняття законодавчого акту без надання їй права на судовий захист. Англійські королі застосовували такі біллі для оголошення своїх ворогів поза законом та для конфіскації їхнього майна.

TEXT VOCABULARY – жорстокі покарання cruel punishment позбавлення disinheritance права на спадщину незвичайне покарання unusual punishment чітко визначений specific конституційні constitutional чітке пояснення fair notice положення provisions тортури torture неясний vague варварські способи barbaric means нечинний invalid болісні способи painful means перешкоджати interfere with the реалізації прав exercise of rights способи, що lingering means свобода religious freedom продовжують віросповідання страждання надмірне покарання excessive примушувати compel punishment виправний строк penitentiary term зректися власної renounce one’s релігії religion незначне порушення minor traffic offense проголосити proclaim adherence правил дорожнього прихильність до to a religion руху будь-якої релігії конфіскація майна forfeiture of property Як Конституція Сполучених Штатів Америки, так і Конституція штату Огайо забороняють жорстокі та незвичайні покарання за злочини. Ці конституційні положення забороняють тортури, спричинення смерті варварськими, болісними або такими, що продовжують страждання, способами. Вони також забороняють надмірне покарання. (Прикладом надмірного покарання може бути виправний строк за незначне порушення правил дорожнього руху.) Крім цього, Конституцією штату Огайо забороняється конфіскація всього без винятку майна правопорушника або позбавлення права на спадщину членів його сім’ї.

Іншою важливою конституційною вимогою є те, що кримінальний закон має бути чітко визначеним. Люди мають право на чітке усвідомлення того, що забороняє або вимагає від них закон. За Конституціями Сполучених Штатів Америки та штату Огайо, кримінальні закони, які є настільки неясними, що не дають такого чіткого пояснення, не мають юридичної сили.

Конституції Сполучених Штатів Америки та штату Огайо також гарантують певні основні права для кожного громадянина. Відповідно, закони, що забороняють або перешкоджають реалізації таких прав, не мають юридичної сили. Кожен має право на свободу віросповідання. Наприклад, особа не може бути засуджена за законом, який примушує зректися її певної релігії або проголосити прихильність до іншої релігії.

Exercise 10. Study the Vocabulary below, then listen to Text 7 in English. Use your shorthand to write it down. Translate it into Ukrainian.

VOCABULARY – censorship цензура militia міліція invalid такий, що не має possession of зберігати зброю юридичної сили weapons absolute privilege абсолютна свобода defensive purposes самозахист resultant terror паніка, що виникла impose restrictions вводити внаслідок цього обмеження sue притягати до refusal відмова відповідальності defamation розповсюдження inform the accused of роз’яснення неправдивої rights обвинуваченому інформації його прав assemble for збиратися для provide housing for надавати peaceful purposes проведення мирних the military притулок акцій військовим lawful meeting законні збори constitutional конституційні requirements вимоги break up розганяти right to remain silent право мовчати petition the подавати петицію до right to counsel право мати government уряду адвоката have grievances вирішувати скаргу in custody під вартою adjusted Exercise 11. Study the Vocabulary below, then listen to Text 8 in Ukrainian. Use your shorthand to write it down. Translate it into English.

VOCABULARY – відмова від прав waiver of rights незаконний обшук unreasonable search відмовитися від waive a докази, отримані під evidence obtained конституційного constitutional right примусом through involuntary права confession право не свідчити right against self- вилучати докази зі suppress the проти себе incrimination справи evidence зробити зізнання confess скасовувати рішення reverse the decision право на допомогу right to counsel закривати справу dismiss the case захисника право на right to indictment передавати справу на remanded the case обвинувальний акт нове розслідування for a new trial добровільний voluntary посадові особи public officials повне full knowledge стягнення збитків у civil damages усвідомлення цивільному порядку наслідки consequences відповідальний за responsible for the порушення violation примусова enforcement of порушення violations of civil реалізація прав rights громадянських прав rights Exercise 12. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into Ukrainian.

VOCABULARY – review on appeal розгляд апеляції death penalty смертна кара indigent незаможний petition подавати клопотання transcript of the trial стенографічний прото- review the case переглядати proceedings кол судового засідання справу affect the outcome впливати на результат issues raised in зміст апеляції the appeal reverse the conviction скасовувати вирок impact вплив remand the case повертати справу до decline відмовитися суду першої інстанції retrial повторний судовий accept the приймати розгляд appeal апеляцію harmful error серйозна помилка rights granted права, які under the law надаються законом affirm the conviction затверджувати вирок rights claimed права, які under the law проголошуються в законах statutory right право, передбачене strict time чітко визначені законом limitations терміни impose затвердити (рішення) meet the додержуватися limitations термінів TEXT Review on Appeal. In Ohio, a defendant has the right to appeal to the court of appeals.

If the defendant is indigent, the state must provide her with counsel and a transcript of the trial proceedings. The appeal is limited to issues that appear on the transcript. If the court of appeals finds that an error occurred which affected the outcome of the trial, it will reverse the conviction and remand the case to the trial court for retrial or other proceedings. If no harmful error occurred, the court of appeals will affirm the conviction.

In Ohio, a defendant has no statutory right to appeal the decision of the court of appeals except where the court of appeals has affirmed a judgment of a trial court which imposed the death penalty. In non-death penalty cases, the defendant may petition the Ohio Supreme Court to review her case.

In general, the Ohio Supreme Court is not required to allow an appeal, but may do so depending on the issues raised in the appeal and the impact of the decision of the court of appeals on Ohio law. If the Ohio Supreme Court declines to accept the defendant’s appeal or if it affirms the conviction after allowing the appeal, the defendant may petition the Unit ed States Supreme Court to review the case. The United States Supreme Court can review only issues involving rights granted or claimed under the United States Constitution. The United States Supreme Court is not required to allow an appeal, but may do so depending upon the issues presented in the appeal.

It should be noted that strict time limitations must be met when filing the appeal to secure review in any of the above-mentioned courts. Further, there is no right to counsel when petitioning the Ohio Supreme Court or the United States Supreme Court to allow the appeal, although, in rare cases, counsel may be appointed.

Exercise 11. Work in pairs. Study the Vocabulary below and then translate Text into English.

VOCABULARY – післясудове postconviction долучити свідчення include the evidence пом’якшення relief покарання пряма апеляція direct appeal прикласти свідчення attach the evidence зафіксований у that appears слухання про habeas corpus relief протоколі on the record правомірність утримання proceedings під вартою засуджувати convict the неупереджено fairly presented підсудного defendant представлений TEXT Післясудове пом’якшення покарання. Процедура апеляції, яка називається “пряма апеляція”, обмежується розглядом питань, викладених у протоколі судового засідання. Якщо підсудний заявляє, що мали місце помилки, які порушили його кон ституційні права і вплинули на характер вироку, але вони не зафіксовані у протоко лі, підсудний може подати клопотання про післявирокове пом’якшення покарання.

Клопотання подається до суду першої інстанції, в якому було засуджено підсудного.

До клопотання підсудний повинен долучити або прикласти ті свідчення, які відсут ні у протоколі. Клопотання може бути відхилене навіть без слухання. Для подання клопотання про післясудове пом’якшення покарання не існує часових обмежень. На розгляд клопотання про післясудове пом’якшення не поширюється право на допо могу адвоката, хоча в окремих випадках суд може його призначити.

Після того, як підсудний використає всі способи забезпечення собі пом’якшен ня покарання, передбачені в судах штату Огайо, він може подати клопотання до Окружного суду Сполучених Штатів Америки із проханням розглянути правомір ність утримання його під вартою і призначити пом’якшене покарання. Хоча цей суд може розглядати лише випадки порушення Конституції Сполучених Штатів Амери ки, його розгляд не обмежується протоколом судового засідання. Загалом, будь яке питання федерального рівня, неупереджено представлене підсудним Верховному Суду штату Огайо, може бути переглянуте у процесі розгляду правомірності утри мання під вартою.

VOCABULARY ENGLISH – UKRAINIAN absolute privilege абсолютна свобода accept the appeal приймати апеляцію accuser обвинувач affect the outcome впливати на результат affirm the conviction затверджувати вирок alleged offense злочин, що, як вважають, мав місце;

гаданий злочин;

злочин, що інкримінується amendment поправка arbitrarily безпідставно assemble for peaceful purposes збиратися для проведення мирних акцій attach the evidence прикласти свідчення await trial очікувати розгляду справи barbaric means варварські способи bill of attainder білль про позбавлення прав та конфіскацію майна bound to provide зобов’язаний надати break up розганяти censorship цензура civil damages стягнення збитків у цивільному порядку compel примушувати condemn засуджувати confess зробити зізнання confiscate property конфіскувати майно confrontation очна ставка consequences наслідки constitutional prohibitions конституційні заборони constitutional provisions конституційні положення constitutional requirements конституційні вимоги convict the defendant засуджувати підсудного counsel порада, консультація, допомога;

захисник criminal liability кримінальна відповідальність criminal proceedings кримінальне судочинство cruel punishment жорстоке покарання damaging statements заяви, які завдають шкоди death penalty смертна кара declare somebody outlaw оголошувати поза законом decline відмовитися defamation розповсюдження неправдивої інформації defensive purposes самозахист deprive of life позбавити життя designed to protect призначений для захисту direct appeal пряма апеляція disinheritance позбавлення права на спадщину dismiss the case закривати справу dismissal of criminal charges відхилення обвинувачень у вчиненні злочину enact laws приймати закони enforcement of rights примусова реалізація прав establish liability встановлювати відповідальність evidence obtained through докази, отримані під примусом involuntary confession ex post facto laws закони, що мають зворотню силу excessive punishment надмірне покарання face to face віч-на-віч fair notice своєчасне повідомлення;

чітке пояснення fairly presented неупереджено представлений forfeiture конфіскація forfeiture of property конфіскація майна full knowledge повне усвідомлення fundamental fairness загальні принципи справедливості government intrusion втручання з боку влади greater penalty збільшена міра покарання grievance скарга guilty finding вирок “винний” habeas corpus relief слухання про правомірність утримання під вартою proceedings harmful error серйозна помилка have grievances adjusted вирішувати скаргу hostile ворожий impact вплив impartially неупереджено impose накласти (покарання тощо) impose restrictions вводити обмеження in custody під вартою include the evidence долучити свідчення incriminate oneself обмовляти самого себе indigent незаможний inflict double punishment карати двічі за один і той самий злочин inform the accused of rights роз’яснити обвинуваченому його права innocent conduct поведінка, яка не виходить за межі закону interfere with the exercise of перешкоджати реалізації прав rights invalid нечинний;

такий, що не має юридичної сили involuntary confession зізнання під примусом issues raised in the appeal зміст апеляції law in effect чинний закон lawful arrest законний арешт lawful meeting законні збори legal counsel юрист-консультант;

юрисконсульт legislative enactment законодавчий акт liability відповідальність limit criminal laws обмежувати кримінальні закони lineup пред’явлення для упізнання (з шереги осіб) lingering means способи, що продовжують страждання locality місце;

округ make bail вносити заставу meet the limitations дотримуватися обмежень militia міліція minor traffic offense незначне порушення правил дорожнього руху notice of the charge повідомлення про пред’явлення обвинувачення outlaw особа поза законом;

оголошувати поза законом overturned on appeal скасований внаслідок подання апеляції painful means болісні способи penitentiary term виправний строк petition подавати клопотання;

клопотання petition the government подавати петицію до уряду possession of weapons володіння зброєю postconviction relief післясудове пом’якшення покарання prepare the defense належно підготувати захист intelligently process of law правова процедура proclaim adherence to a проголосити прихильність до будь-якої релігії religion prohibit the conduct забороняти поведінку promises of leniency обіцянки пом’якшити покарання provide housing for the military надавати притулок військовим provision положення public officials посадові особи public trial відкритий судовий процес put to death страчувати;

позбавляти життя rational procedure раціональна процедура refusal відмова religious freedom свобода віросповідання remand the case повертати справу до суду першої інстанції remand the case for a new trial передавати справу на нове розслідування renounce one’s religion зректися власної релігії responsible for the violation відповідальний за порушення resultant terror паніка, що виникла внаслідок цього retrial повторний судовий розгляд retroactive laws закони, які мають зворотну силу reverse the conviction скасовувати вирок reverse the decision скасовувати рішення review on appeal розгляд апеляції review the case переглядати справу right against self-incrimination право не свідчити проти себе right to counsel право мати адвоката right to indictment право на обвинувальний акт right to remain silent право мовчати rights claimed under the law права, які проголошуються в законах rights granted under the law права, які надаються законом search обшук;

обшукувати search warrant ордер на обшук secure witnesses гарантувати явку свідків до суду seizure накладання арешту (на майно), виїмка, конфіскація self-incrimination самообмова;

свідчення проти самого себе specific чітко визначений speedy trial судовий процес за процедурою спрощеного судочинства statutory right право, передбачене законом strict time limitations чітко визначені терміни subsequent law пізніше прийнятий закон sue притягувати до відповідальності suppress the evidence вилучати докази зі справи take the defense away позбавляти права на захист that appears on the record зафіксований у протоколі torture тортури;

застосовувати тортури torture into confessing змусити зробити зізнання під тортурами transcript of the trial стенографічний протокол судового засідання proceedings transfer переносити trickery обман(ювання) uncovered знайдений unreasonable search необґрунтований (незаконний) обшук unspecified wrongdoing правопорушення, зміст якого не визначено unusual punishment незвичайне покарання vague неясний vague statement нечітка заява violations of civil rights порушення громадянських прав voluntary добровільний waive відмовлятися від права waive a constitutional right відмовлятися від конституційного права waiver відмова waiver of rights відмова від прав wear down with questioning стомлювати допитами UKRAINIAN – ENGLISH абсолютна свобода absolute privilege безпідставно arbitrarily білль про позбавлення прав та конфіскацію bill of attainder майна болісні способи painful means варварські способи barbaric means вводити обмеження impose restrictions виїмка seizure вилучати докази зі справи suppress the evidence виправний строк penitentiary term вирішувати скаргу have grievances adjusted вирок “винний” guilty finding відкритий судовий процес public trial відмова refusal;

waiver відмова від прав waiver of rights відмовлятися decline відмовлятися від конституційного права waive a constitutional right відповідальний за порушення responsible for the violation відповідальність liability відхилення обвинувачень у вчиненні злочину dismissal of criminal charges віч-на-віч face to face вносити заставу make bail ворожий hostile вплив impact впливати на результат affect the outcome встановлювати відповідальність establish liability втручання з боку влади government intrusion гаданий злочин alleged offense гарантувати явку свідків до суду secure witnesses добровільний voluntary докази, отримані під примусом evidence obtained through involuntary confession долучити свідчення include the evidence допомога (консультативна) counsel дотримуватися обмежень meet the limitations жорстоке покарання cruel punishment забороняти поведінку prohibit the conduct загальні принципи справедливості fundamental fairness закони, що мають зворотню силу retroactive laws;

ex post facto laws законний арешт lawful arrest законні збори lawful meeting законодавчий акт legislative enactment закривати справу dismiss the case застосовувати тортури torture засуджувати condemn засуджувати підсудного convict the defendant затверджувати вирок affirm the conviction зафіксований у протоколі that appears on the record заяви, які завдають шкоди damaging statements зберігання зброї possession of weapons збиратися для проведення мирних акцій assemble for peaceful purposes збільшена міра покарання greater penalty зізнання під примусом involuntary confession злочин, що інкримінується alleged offense злочин, що, як вважають, мав місце alleged offense зміст апеляції issues raised in the appeal змусити зробити зізнання під тортурами torture into confessing знайдений uncovered зобов’язаний надати bound to provide зректися власної релігії renounce one’s religion зробити зізнання confess карати двічі за один і той самий злочин inflict double punishment конституційні вимоги constitutional requirements конституційні заборони constitutional prohibitions конституційні положення constitutional provisions консультація counsel конфіскація forfeiture;

seizure конфіскація майна forfeiture of property конфіскувати майно confiscate property кримінальна відповідальність criminal liability кримінальне судочинство criminal proceedings міліція militia місце locality надавати притулок військовим provide housing for the military надмірне покарання excessive punishment накладання арешту (на майно) seizure накладати (покарання тощо) impose належно підготувати захист prepare the defense intelligently наслідки consequences незаможний indigent незвичайне покарання unusual punishment незначне порушення правил дорожнього руху minor traffic offense необґрунтований (незаконний) обшук unreasonable search неупереджено impartially неупереджено представлений fairly presented нечинний invalid нечітка заява vague statement неясний vague обвинувач accuser обіцянки пом’якшити покарання promises of leniency обман(ювання) trickery обмежувати кримінальні закони limit criminal laws обмовляти самого себе incriminate oneself обшук search оголошувати поза законом declare somebody outlaw округ locality ордер на обшук search warrant особа поза законом outlaw очікувати розгляду справи await trial очна ставка confrontation паніка, що виникла внаслідок цього resultant terror переглядати справу review the case передавати справу на нове розслідування remand the case for a new trial переносити transfer перешкоджати реалізації прав interfere with the exercise of rights під вартою in custody пізніше прийнятий закон subsequent law післясудове пом’якшення покарання postconviction relief поведінка, яка не виходить за межі закону innocent conduct повертати справу до суду першої інстанції remand the case повідомлення про пред’явлення обвинувачення notice of the charge повне усвідомлення full knowledge повторний судовий розгляд retrial подавати клопотання petition подавати петицію до уряду petition the government позбавлення права на спадщину disinheritance позбавляти життя put to death;

deprive of life позбавляти права на захист take the defense away положення provision поправка amendment порада counsel порушення громадянських прав violations of civil rights посадові особи public officials права, які надаються законом rights granted under the law права, які проголошуються в законах rights claimed under the law право мати адвоката right to counsel право мовчати right to remain silent право на обвинувальний акт right to indictment право не свідчити проти себе right against self-incrimination право, передбачене законом statutory right правова процедура process of law правопорушення, зміст якого не визначено unspecified wrongdoing пред’явлення для упізнання (з шереги осіб) lineup призначений для захисту designed to protect приймати апеляцію accept the appeal приймати закони enact laws прикладати свідчення attach the evidence примусова реалізація прав enforcement of rights примушувати compel притягувати до відповідальності sue проголошувати прихильність до будь-якої релігії proclaim adherence to a religion пряма апеляція direct appeal раціональна процедура rational procedure розганяти break up розгляд апеляції review on appeal розповсюдження неправдивої інформації defamation роз’яснити обвинуваченому його права inform the accused of rights самозахист defensive purposes самообмова self-incrimination свідчення проти самого себе self-incrimination свобода віросповідання religious freedom своєчасне повідомлення fair notice серйозна помилка harmful error скарга grievance скасований внаслідок подання апеляції overturned on appeal скасовувати рішення reverse the decision скасовувати вирок reverse the conviction слухання про правомірність утримання під habeas corpus relief proceedings вартою смертна кара death penalty способи, що продовжують страждання lingering means стенографічний протокол судового засідання transcript of the trial proceedings стомлювати допитами wear down with questioning страчувати put to death стягнення збитків у цивільному порядку civil damages судовий процес за процедурою спрощеного speedy trial судочинства такий, що не має юридичної сили invalid тортури torture цензура censorship чинний закон law in effect чітке пояснення fair notice чітко визначений specific чітко визначені терміни strict time limitations юрисконсульт legal counsel юрист-консультант legal counsel UNIT TORT LAW Exercise 1. Read and translate (see the Introduction for details).

Tort law is one of the major divisions (1) of the law. A 1. основні розділи;

“tort” (2) is a civil wrong (3) as distinguished from crime. 2. делікт;

A crime is a public wrong (4). 3. цивільне What is a Tort? A tort is the breach of a legal duty which правопорушення;

causes some kind of compensable injury (5) or loss to per- 4. кримінальна карана son, property, or rights. шкода суспільству;

Requirements for a Tort. In general, four elements must 5. шкода, яку можна coincide for an act to constitute a tort (6) on which a law- компенсувати;

suit can be based. These elements are: (1) a legal duty (7) 6. становити делікт;

owed by one person to another;

(2) violation of the duty;

(3) 7. встановлений законом injury or loss to the plaintiff (8);

(4) the violation of the обов’язок;

duty is the proximate cause (9) of the injury or loss. 8. тілесне ушкодження, The first requirement for a tort is the presence of a legal майнова шкода або duty owed by one person to another. The nature and scope обмеження прав of these duties (10) are defined mainly by case law. An ex- заявника;

ample of a duty which is important in many lawsuits is the 9. безпосередня причина;

broad rule that a person must act with reasonable regard 10. обсяг цих обов’язків;

for the safety of others (11).

11. враховуючи The second requirement for a tort is a breach (12) of необхідність the legal duty. Normally, the issue of whether a legal duty забезпечення безпеки exists is a question of law, and the issue of whether the duty інших осіб;

has been violated is a question of fact. The judge decides 12. порушення;

whether the law imposes a duty (13), but the jury decides 13. накладати (ставити whether or not the defendant breached the duty.

за) обов’язок;

The third requirement for a tort is injury or loss suffered 14. важливе право або by the plaintiff. The injury or loss may be a physical injury, інтерес;

injury to property, or injury to (or loss of) a valuable right 15. порушення без or interest (14). In the absence of injury or loss, violation of спричинення шкоди;

a legal duty is a “wrong without harm” (15) or “damnum 16. слугувати підставою absque injuria”. Moreover, the injury or loss must be signifi (виправданням) для;

cant enough to warrant (16) the court’s time in providing 17. визначення розмірів and enforcing a remedy (17).

відшкодувань та їх The fourth requirement for a tort is that the defendant’s стягнення;

breach of duty is a proximate cause of injury or loss to the plain 18. істотний чинник;

tiff. Legally, an act is a proximate cause of an event if the act is 19. спричинення a substantial factor (18) in bringing about the event (19).

настання події.

Exercise 1A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The first requirement for a tort is the pres- А. Делікт – це порушення встановленого за ence of a legal duty owed by one person to коном обов’язку, наслідком якого є тілесне another. The nature and scope of these du- ушкодження, майнова шкода або обмеження ties are defined mainly by case law. прав особи, які можна компенсувати.

2. The injury or loss may be a physical in- В. Більш того, ушкодження або збитки jury, injury to property, or injury to (or loss повинні бути достатньо вагомими, аби ви of) a valuable right or interest. правдати витрачання часу та зусиль суду на визначення розміру відшкодувань та їх стягнення.

3. A tort is the breach of a legal duty which C. Делікт є цивільним правопорушенням, causes some kind of compensable injury or на відміну від злочину. Злочин – це кримі loss to person, property, or rights. нально карана шкода суспільству.

4. The judge decides whether the law im- D. Ушкодження або збитки можуть бути фі poses a duty, but the jury decides whether зичними, або стосуватися майна чи обмежен or not the defendant breached the duty. ня (або втрати) важливих прав або інтересів.

5. Moreover, the injury or loss must be sig- Е. Першою вимогою для кваліфікації nificant enough to warrant the court’s time делікту є наявність встановленого зако and trouble in providing and enforcing a ном обов’язку однієї особи щодо іншої.

remedy. Характер та обсяг цих обов’язків переваж но встановлюються прецедентним правом.

6. A “tort” is a civil wrong, as distinguished F. Суддя вирішує, чи накладає закон пев from crime. A crime is a public wrong. ний обов’язок, але питання порушення такого обов’язку обвинуваченим вирішу ють присяжні.

Exercise 1B. Translate into Ukrainian.

1. regard for the safety of others;

2. jury decides whether or not the defendant breached the duty;

3. public wrong;

4. some kind of compensable injury;

5. wrong without harm;

6. proximate cause of the injury or loss;

7. legal duty owed by one person to another;

8. act is a substantial factor in bringing about the event;

9. tort law;

10. four elements must coin cide;

11. injury or loss must be significant enough;

12. physical injury, injury to property;

13. violation of the duty;

14. civil wrong;

15. nature and scope of these duties;

16. broad rule;

17. valuable right or interest;

18. major divisions of the law;

19. issue of whether the duty has been violated is question of fact.

Exercise 1C. Translate into English.

1. фізичні ушкодження або майнова шкода;

2. кримінально карана шкода суспільству;

3. порушення без спричинення шкоди;

4. враховувати необхідність забезпечення безпеки інших;

5. загальне правило;

6. встановлений законом обов’язок однієї особи стосовно іншої;

7. шкода, яку можна компенсувати;

8. один з основних розділів права;

9. на підставі якого можна розпочати судовий процес;

10. істотний чинник;

11. збитки повинні бути достатньо вагомими;

12. порушення встановленого законом обов’язку;

13. безпосередня причина;

14. ушкодження або збитки, спричинені заявнику;

15. характер та обсяг цих обов’язків.

Exercise 1D. Listen to Text 1В in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – traffic accident дорожньо- measure the оцінити поведінку транспортна пригода defendant’s підсудного conduct fall short не вистачати;

не досягати мети;

не reasonable розумна поведінка виправдати сподівань;

behavior виходити за рамки intelligence розумові здібності unreasonable risk безпідставний ризик capacity правоздатність, дієздатність;

due care належна обережність здатність;

здібність exercise care виявляти emergencies надзвичайні ситуації обережність reasonably розумно обачлива prudent person особа as a matter of law за законом live up to дотримуватися норм standards (вимог) Exercise 2A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

Use Vocabulary 2.

AB 1. The conduct of the very old and the very А. Більшість справ, що відносяться до young must be judged according to what деліктного права, ґрунтуються на недба would be reasonable to expect of persons of лості, а найбільша кількість випадків не similar age, intelligence, capacity, and experi- дбалих дій спостерігається у випадку до ence. рожньо-транспортних пригод.

2. “Negligence” is conduct which falls short В. Звичайно, недбалість доводиться фак of a standard established by the common тами, що свідчать про те, що: (1) за зако law for protecting others from unreasonable ном, підсудний був зобов’язаний вияви risks. ти належну обережність щодо заявника та (2) підсудний не виявив належного ступеня обережності.

3. The conduct of persons acting in emer- C. Поведінка людей дуже похилого віку gencies is judged according to what would та дуже молодих людей оцінюється з точ be reasonable to expect of others under sim- ки зору того, що розумно було б очікувати ilar conditions. від людей подібного віку, розумового роз витку, здібностей та життєвого досвіду.

4. Most lawsuits in tort are based on neg- D. Поведінка людей у надзвичайних си ligence, and the greatest number of negli- туаціях оцінюється з точки зору того, що gence actions arise from traffic accidents. було б розумним очікувати від інших лю дей у подібних умовах.

5. Normally, negligence is proved by facts Е. “Недбалість” – це поведінка, що ви which show that: (1) as a matter of law, the ходить за рамки вимог, встановлених за defendant owed the plaintiff the duty to ex- гальним правом для захисту інших від ercise due care;

and (2) the defendant failed безпідставного ризику.

to live up to that standard of care.

Exercise 2B. Translate into Ukrainian.

1. reasonably prudent person;

2. conduct which falls short of a standard established by the common law;

3. exercise due care;

4. intelligence;

5. things which speak for them selves;

6. traffic accidents;

7. measure the defendant’s conduct;

8. conduct of persons act ing in emergencies;

9. persons having special skills or knowledge;

10. thing causing the injury was entirely under the defendant’s control;

11. capacity;

12. negligence cannot be proved by ordinary means;

13. protect others from unreasonable risks;

14. hypothetical;

15. conduct of the very old and the very young;

16. failure to exercise the degree of care required;

17. community standard of reasonable behavior;

18. due care.

Exercise 2C. Translate into English.

1. розумовий розвиток;

2. люди, які володіють особливими вміннями або знання ми;

3. поведінка людей в надзвичайних ситуаціях;

4. дорожньо-транспортні приго ди;

5. недбалість можна довести за допомогою правила res ipso loquitur, 6. присяжні мають оцінити поведінку підсудного;

7. належна обережність;

8. оцінюється з точки зору того, що було б розумним очікувати від інших людей у подібних умовах;

9. речі, що говорять самі за себе;

10. поведінка, що виходить за рамки вимог, встановлених загальним правом;

11. буквально означає;

12. причина шкоди повністю контролюва лася підсудним;

13. недбалість доводиться фактами, що свідчать про те, що;

14. по яснюватися лише недбалістю.

Exercise 2D. Listen to Text 2D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – battery побиття malicious gossip зловмисні плітки false arrest незаконний арешт business методи ведення practices підприємницької діяльності give rise to становити підставу a cause of позову;

розпочинати commercial комерційна мета action справу purpose unlawful незаконне затримання intrusion upon порушення недоторканості detention privacy приватного життя defamation наклеп derogatory принизлива заява statement outrageous брутальний, неприпустимий slander обмова (усний наклеп) libel пасквіль (письмовий наклеп) Exercise 3А. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. False arrest and false imprisonment are es- А. Наклеп – це неправдива або принизли sentially the same. Both involve an unlawful ва заява щодо іншої особи. Це може бути detention of the plaintiff which the defen- пасквіль (у письмовій формі) або обмова dant knows, or should know, is unlawful. (в усній формі).

2. Examples include publishing her name, В. Звичайні зловмисні плітки можуть бути picture, or private information about her, or достатньою підставою для порушення using her personality for commercial pur- клопотання про юридичну відповідаль poses. ність за письмовий або усний наклеп.

3. Defamation is a false or derogatory state- C. Якщо будь-яка особа намагається вда ment about another. It may be libel (which рити іншу особу – це напад, незалежно is written) or slander (which is spoken). від того, чи вдарила вона її, чи ні.

4. Torts in this category include, for example: D. Прикладами є публікація імені, фото assault, battery, false arrest and false impris- графії особи, інформації щодо її приватно onment. го життя або використання її особистості з комерційною метою.

5. Common, malicious gossip may be suf- Е. Делікти цієї категорії включають, на ficiently defamatory to justify liability for приклад, напад, побиття, незаконний slander or libel. арешт та незаконне позбавлення волі.

6. If a person tries to hit another person, it is F. Незаконний арешт та незаконне позбав an assault whether or not he hits the other лення волі є майже тотожними діяннями. В person. обох випадках наявне незаконне затриман ня заявника, яке, як усвідомлює або має усвідомлювати відповідач, є незаконним.

Exercise 3B. Translate into Ukrainian.

1. false arrest and false imprisonment;

2. derogatory statement about another;

3. for commercial purposes;

4. financial status;

5. involve an unlawful detention;

6. slander (which is spoken);

7. malicious gossip;

8. may be enough to give rise to a cause of action;

9. battery;

10. actual physical violence;

11. defamation;

12. morals;

13. outrageous;

14. pu blishing her name, picture, or private information about her;

15. libel (which is written);

16. assault;

17. intrusion upon privacy;

18. business practices.

Exercise 3C. Translate into English.

1. неправдива або принизлива заява про іншу особу;

2. використання його особистості з комерційною метою;

3. напад;

4. умисне втручання;

5. побиття;

6. незаконний арешт та незаконне позбавлення волі;

7. фактичне фізичне насильство;

8. незаконне затримання заявника;

9. обмова;

10. неприпустимий;

11. шкода репу тації;

12. зловмисні плітки;

13. публікація фотографії особи, інформації щодо її особистого життя;

14. погроза насильством;

15. наклеп;

16. пасквіль;

17. методи ведення підприємницької діяльності;

18. комерційна мета.

Exercise 3D. Listen to Text 3D in English. Use your shorthand to write it down.

Translate into Ukrainian.

Study the Vocabulary below and then proceed to the exercises VOCABULARY – traffic hazard загроза безпеці руху skid marks гальмівний шлях license номерний знак (автомобіля debris уламки number тощо) medical aid медична допомога sketch of the схема (дорожньо-транспортної) scene пригоди, схема місця злочину Exercise 4A. Match the phrases in column A with their equivalents in column B.

AB 1. The driver should take notes concern- А. Автомобіль повинний бути переміще ing the accident and its circumstances. For ний, якщо він загрожує безпеці руху та example, the driver should take notes of all може призвести до іншої аварії.

statements, and make a sketch of the scene.

2. Untrained persons should not attempt to В. Якщо є серйозно поранені, необхідно give first aid unless the need is clear;

for ex- їх зручно влаштувати;

не слід їх перемі ample, the victim is bleeding to death, is in щати, хіба що за крайньої потреби.

deep shock, or has stopped breathing.

3. The car should be moved if it is a traffic C. У межах своїх можливостей водій має hazard and might be involved in another ac- докладати зусиль з попередження інших cident. водіїв про будь-яку небезпеку.

4. If a person drives or owns a car, he may at D. Водій має також занотувати факти, some time be involved in an accident, which що стосуються пригоди та її обставин.

may in turn involve him in a lawsuit. Наприклад, водій має занотувати зміст заяв учасників та накреслити схему пригоди.

5. If possible, the driver should try to warn Е. Якщо особа керує автомобілем або other drivers of any danger. просто має автомобіль, вона може потра пити у дорожньо-транспортну пригоду, яка, у свою чергу, може стати підставою для судової справи.

6. If anyone is seriously injured, they should F. Некваліфіковані особи не повинні нама be made comfortable;

they should not be гатися надати першу медичну допомогу, moved unless there is an emergency. за винятком крайньої потреби, наприклад у випадку сильної кровотечі, що загрожує життю, або, якщо потерпілий перебуває в глибокому шоку, або зовсім не дихає.

Exercise 4B. Translate into Ukrainian.

1. medical aid should be summoned at once;

2. traffic hazard;

3. may in turn involve him in a lawsuit;

4. skid marks;

5. victim is bleeding to death;

6. give first aid;

7. may at some time be involved in an accident;

8. sketch of the scene;

9. insurance carriers;

10. li cense numbers;

11. pieces of chrome, broken glass, etc.;

12. untrained persons;

13. deep shock;

14. advisable for a driver to do (or avoid) after an accident;

15. traffic accidents.

Exercise 4C. Translate into English.

1. номерний знак (автомобіля);

2. гальмівний шлях;

3. надавати першу медичну допомогу;

4. дорожньо-транспортні пригоди;

5. загроза безпеці руху;

6. глибокий шок;

7. у свою чергу, може стати підставою для судового процесу;

8. кваліфіковані особи;

9. навіть, якщо вони, на перший погляд, не постраждали;

10. уламки;

11. по терпілий зовсім не дихає;

12. дії, що не є обов’язковими за законом;

13. водій має докласти зусиль для попередження інших водіїв про будь-яку небезпеку;

14. накрес лити схему пригоди.

Exercise 4D. Listen to Text 4D in Ukrainian. Use your shorthand to write it down.

Translate into English.

Exercise 5. Translate into English.

1. false arrest and false imprisonment;

2. derogatory statement about another;

3. re gard for the safety of others;

4. jury decides whether or not the defendant breached the duty;

5. for commercial purposes;

6. financial status;

7. involve an unlawful detention;

8. public wrong;

9. reasonably prudent person;

10. conduct which falls short of a stan dard established by the common law;

11. exercise due care;

12. medical aid should be summoned at once;

13. traffic hazard;

14. some kind of compensable injury;

15. wrong without harm;

16. proximate cause of the injury or loss;

17. intelligence;

18. things which speak for themselves;

19. traffic accidents;

20. legal duty owed by one person to another;

21. battery;

22. actual physical violence;

23. defamation;

24. act is a sub stantial factor in bringing about the event;

25. tort law;

26. measure the defendant’s conduct;

27. conduct of persons acting in emergencies;

28. persons having special skills or knowledge;

29. four elements must coincide;

30. injury or loss must be sig nificant enough;

31. physical injury, injury to property;

32. thing causing the injury was entirely under the defendant’s control;

33. skid marks;

34. victim is bleeding to death;

35. give first aid;

36. capacity;

37. negligence cannot be proved by ordinary means;

38. morals;

39. outrageous;

40. publishing her name, picture, or private infor mation about her;

41. violation of the duty;

42. civil wrong;

43. pieces of chrome, bro ken glass, etc.;

44. untrained persons;

45. deep shock;

46. nature and scope of these duties;

47. protect others from unreasonable risks;

48. hypothetical;

49. conduct of the very old and the very young;

50. broad rule;

51. valuable right or interest;

52. slander (which is spoken);

53. malicious gossip;

54. major divisions of the law;

55. sketch of the scene;

56. insurance carriers;

57. license numbers;

58. issue of whether the duty has been violated is a question of fact.

Exercise 6. Translate into Ukrainian.

1. неправдива або принизлива заява про іншу особу;

2. недбалість може доводи тися за допомогою правила res ipso loquitur;

3. глибокий шок;

4. у свою чергу, може бути підставою для судової справи;

5. речі, що говорять самі за себе;

6. використання його особистості з комерційною метою;

7. напад;

8. тілесні ушкодження та майнова шкода;

9. кримінальнo карана шкода суспільству;

10. порушення без спричинення шкоди;

11. розумовий розвиток;

12. буквально означає;

13. причина шкоди конт ролювалася підсудним;

14. люди, які володіють особливими уміннями або знаннями;

15. умисне втручання;

16. побиття;

17. один з основних розділів права;

18. поведінка людей у надзвичайних ситуаціях;

19. дорожньо-транспортні пригоди;

20. на підставі якого можна розпочати судовий процес;

21. номерні знаки;

22. гальмівний шлях;

23. надати першу медичну допомогу;

24. істотний чинник;

25. незаконний арешт та незаконне позбавлення волі;

26. фактичне фізичне насильство;

27. безпосередня при чина;

28. ушкодження або збитки, спричинені заявнику;

29. уламки;

30. потерпілий зовсім не дихає;

31. дії, що не є обов’язковими за законом;

32. характер та обсяг цих обов’язків;

33. незаконне затримання обвинуваченого;

34. обмова (в усній формі);

35. дорожні аварії;

36. загроза безпеці руху;

37. оцінюється з точки зору того, що було б розумним очікувати від інших людей у подібних умовах;

38. присяжні мають оцінити поведінку підсудного;

39. неприпустимий;

40. водій має докласти зусиль для попередження інших водіїв про будь-яку небезпеку;

41. накреслити схему при годи;

42. шкода репутації;

43. зловмисні плітки;

44. враховувати необхідність забез печення безпеки інших;

45. загальне правило;

46. передбачений законом обов’язок однієї особи щодо іншої;

47. публікація імені, фотографії особи або інформації щодо її приватного життя;

48. недбалість доводиться фактами, що свідчать про те, що;

49. шкоду можна пояснити лише недбалістю;

50. погроза насильством.

Exercise 7. Fill in the missing words in the text below and then translate into Ukrainian. Use Vocabulary – 2 and Exercise2A.

TEXT Negligence. Most lawsuits in (1) are based on (2), and the great est number of negligence (3) arise from traffic (4).

Negligence in General. “Negligence” is (5) which falls short of a standard established by the common (6) for protecting others from (7). In a (8) based on negligence, the basic elements of the (9) may be expressed as:

(1) a (10) duty to exercise due (11) under the circumstances;

(2) _ _ (12), or the failure to (13) the degree of care required;

(3) injury or (14);

and (4) the negligence was the (15) cause of the (16) or loss.

Normally, “ (17) care” is that degree of care which a hypothetical “rea sonably (18) person” would (19) under certain (20). The jury is required to measure the (21) conduct against the community standard of (22) behavior. The (23) of the very old and the very young must be (24) according to what would be (25) to expect of persons of (26) age, intel ligence, capacity, and (27). The conduct of persons having special (28) or knowledge is judged (29) to the conduct of others with similar skills or (30). The (31) of persons acting in (32) is judged according to what would be (33) to expect of others under (34) conditions.

Proof of Negligence. Normally, (35) is proved by facts which show that:

Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 9 |

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.