WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

«Міністерство охорони здоров'я України Національний медичний університет ім. акад. О.О.Богомольця Терапевтична стоматологія дитячого віку За редакцією професора Л.О. Хоменко КИЇВ "Книга плюс" 1999 ББК ...»

-- [ Страница 8 ] --

губів. Якщо хвороба триває значний період, то губи збільшуються в об'ємі. При натискуванні на губи із залоз виділяється секрет у виг- Хвороба контагіозна. Якщо приєднується повторна стафілоко 510 До розділу "Розвиток тимчасових і постійних зубів" кова інфекція, розвивається вульгарне імпетиго. При цьому вміст фліктени жовтий, на місці утворюється жовто-коричнева кірка.

Імнетиго супроводжується інтенсивним свербежем.

Для з'ясування діагнозу потрібно здійснити бактеріологічне дослідження матеріалу з уражених ділянок.

Лі кування залежить від результатів дос лідження. Антибактеріальне лікування здійснюється разом із сана цією ротової порожнини і загальногігієнічними заходами. Для цього використовують антибіотики (мазь і крем гентаміцину сульфату, лінімент синтоміцину, мазі стрептоцидову, фурацилінову, ривано лову та таку, що містить оксид цинку).

Для лікування піодермії, гнійних процесів на шкірі лиця, доцільно використовувати 2% водний і спиртовий розчин бриліан тового зеленого.

Мал. і. Зачаток тимчасового зуба в період диференціювання (плоду людини 3, Симптоматичні хейліти міс): 1 — епітелій ротової порожнини ;

2 — зубна пластинка;

З — пульпа емале вого органа;

4 — внутрішні емалеві клітини;

5 — зовнішні клітини емалевого орга Атопічний хейліт. Атопічний хейліт має хронічний перебіг, роз н а ;

вивається як симптом дерматозу або дифузного нейро 6 — шар 7 зубний сосочок;

8 — край емалевого органа;

9 — дерміту.

стінка кісткової альвеоли (до с.8) розвитку хвороби велике значення мають чин ники, що зумовлюють схильність до атопічної алергії. Може поєдну ватися з бронхіальною астмою, алергічним ринітом. У дітей молод шого віку в патогенезі нейродерміту важливу роль відіграють алімен тарні порушення. Ферментативна недостатність шлунка і кишок про являється дисбактеріозом, дискінезією жовчних шляхів, спазма тичним станом і можливим розвитком атонічного хейліту.

З анамнезу виявляється, що в дитини спостерігаються алергічні реакції на окремі лікарські засоби, деякі харчові продукти та Заго стрення хейліту виникає в осінньо-зимовий улітку — ремісія.

У віці 19 —20 років можливе самовиліковування.

К л і н і к На червоній облямівці губів і шкірі, прилягає до неї, в кутах рота виявляється еритема з чіткою межею, набряк. На цій ділянці можуть з'являтися розчоси, кірочки. Після затихання гострого запального процесу спостерігається ліхенізація губів, яка характери- Мал. 2. Зачаток тимчасового різця в період гістогенезу (плоду людини 5 — адамантобласти;

2 — емаль;

З — епітелій ротової порожнини;

зується різким ущільненням шкіри, посиленням її малюнка і пору 4 — дентин;

5 шар одонтобластів;

6 — кровоносні судини зубного мішечка;

шенням пігментації. При цьому червона облямівка губів інфільтро 7 — зубний с.9) До розділу "Методи обстеження при стоматологічних захворюваннях у дітей" Мал. 5. Постійний прикус. 1 співвідношення зубів верхньої та нижньої щелеп у фронтальній ділянці;

2 - зубна дуга верхньої щелепи;

З зубна дуга нижньої щелепи (до с.68) До розділу "Карієс зубів у дітей" Мал. 3. Тимчасовий прикус. Мал. 4. Змінний прикус.

співвідношення зубів верхньої та 1 — співвідношення зубів верхньої та нижньої щелеп у фронтальній нижньої щелеп у фронтальній Мал. 7. Декомпенсована форма Мал. 6. Множинний ускладнений ділянці;

2 зубна дуга верхньої ділянці;

2— зубна дуга верхньої ще карієсу постійних зубів (до карієс тимчасових зубів у дитини лепи;3~ зубна дуга нижньої щеле раннього віку (до дуга нижньої щелепи пи (до с.67) (до с.67) До розділу ураження зубів" До розділу "Пульпіт тимчасових і постійних Мал. 8. Системна гіпоплазія емалі Мал. 9. Місцева гіпоплазія постійних постійних зубів, що виникла у різців верхньої щелепи, що виникла Мал. 13. Хронічний гіпертрофічний пульпіт в тимчасовому зубі: — вигляд ни внаслідок тяжкого перебігу кору внаслідок травми тимчасових різців у дворічному віці (до с.228) у ротовій порожнині;

б — морфологія поліпа пульпи (до с.259) (до с.230) До розділу тимчасових і постійних зубів" Мал. 10. Забарвлення тимчасових Мал. Інтенсивне забарвлення пос зубів унаслідок лікування матері тет тійних зубів у жовтий колір унаслідок рацикліном у період вагітності лікування дитини тетрацикліном "тет (до рациклінові" зуби) (до с.231) Мал. 12. Недосконалий дентиногенез у дитини 4 років. Відзначається ран ня втрата емалі (до с.237) Мал. 14. Кольорове маркірування ендодонтичних інструментів (до с.342) До розділу "Хвороби пародонта у дітей" Мал.15. Пофарбування зубного нальоту еритрозином с.393) Мал. 18. Хронічний катаральний гінгівіт (до с.404) Мал. 16. Неправильне прикріплення вуздечок губів ( а, та язика (в) (до Мал. 20. Гіпертрофічний гінгівіт, Мал. 19. Гострий катаральний гінгівіт:

а гранулююча форма. ступінь;

1 — до лікування;

2— на етапі лікуван Гострий катаральний гінгівіт: а — локалізований;

генералізова ступінь;

ступінь (до с.407) ня;

3 - після лікування (до с.405) ний (до с.403) а Мал. 21. Гострий виразковий гінгівіт: а Мал. 23. Ураження тканин пародонта при періодичній нейтропенії:

легкий ступінь;

б — середньо тяжкий ступінь (до с.409) а — клінічна характеристика;

б — утворення лакун у комірковому відрост ку в ділянці тимчасових молярів (до с.422) Мал. 24. Прогресуюча деструкція альвеолярного відростка лакунарного типу в ділянці тимчасових молярів при хворобі с.425) Мал. 22. Ураження тканин пародонта при цукровому діабеті у дітей 12 років:

а, б — клінічна характеристика;

в — на рентгенограмі — вертикальна резор бція коміркового відростка;

г — вертикальна резорбція коміркового відро а стка з утворенням лакун у ділянці 65|6 зубів;

ортопантомограма (до с.420) Мал. 25. Синдром а — генералізований пародонтит;

— кератодермія рук (до с.427) До розділу "Хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей" ;

Мал. 26. Ерозивно-виразкові уражен Мал. 27. Гострий герпетичний стома ня щоки внаслідок ортодонтичного тит форма). Ерозії на Мал. 31. Кір: а — на слизовій оболонці щоки плями лікування (до с.437) слизовій оболонці ясен на тлі вира Копліка;

б — висип на шкірі обличчя (до с.453) женої гіперемії (до с.443) а Мал. 32. Інфекційний мононуклеоз: а — некротичні зміни на мигдаликах;

б — петехіальний висип на піднебінні (до с.454) Мал.28. Гострий герпетичний сто Мал. 29. герпетичний матит (тяжка форма). Численні стоматит. Згруповані пухирці на чер ерозії на слизовій оболонці щоки, воній облямівці губів (до с.446) язика, губів. Виразково - некротич ний гінгівіт (до с.443) Мал. ЗО. Коксаківірусний стоматит (герпетична ангіна). Ерозії на м'якому Мал. 34. кандидоз.

Мал. 33. Скарлатина. "Малиновий" піднебінні. Слизова оболонка м'якого піднебіння гіперемійована (до с.448) Наліт на спинці язика (до с.464) язик (до с.458) Мал. 38. Гострий лейкоз. Гіпертро фія ясенних сосочків(до с.485) Мал. 39. Гострий лейкоз. Інфільтра ція ясен у ділянці піднебінної по верхні верхніх молярів (до с.485) Мал. 40. Вигляд ясен при гострому лімфобластному лейкозі (до с.485) Мал. 35. Багатоформна ексудативна еритема: а — загальний вигляд дитини;

6 — на червоній облямівці губів;

в — геморагічні кірки та ерозії на червоній облямівці нижньої губи;

г — плями у вигляді "кокард" на шкірі (до с.470) Мал. 36. Хронічний рецидивуючий Мал. 37. Гострий лейкоз. Крововили Ектодермальна дисплазія: — конусоподібні зуби;

б — загальний афтозний стоматит. Афта на сли ви на слизовій оболонці щоки зовій оболонці язика (до с.473) вигляд дитини (до с.495) (до с.485) Мал. 42. Мікробний хейліт. Ураження червоної облямівки губів і шкіри обличчя (до Мал. 43. Макрохейліт. Стовщення верхньої губи (до с.516) Мал. 44. Макрохейліт. Нерівномірне стовщення губів (до с.516) Хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей вана, губа може збільшуватись у розмірі, виявляється посилення її малюнка. Характерними є дрібні радіальні борозенки на червоній облямівці, тонкі лусочки. У кутах рота інфільтрація, тріщини, сухість шкіри, лущення.

Найчастіше уражується шкіра на щоках, лобі, ліктьових і підко лінних складках. Вона суха, гіперемійована, ліхенізована, на ній ба гато екскоріацій (подряпин), кірок. Інтенсивний свербіж супровод жується ексудативними проявами у вигляді набряку і Дифе р е нці а л ь на Атопічний хейліт потрібно диференціювати з ексфоліативним, контактним, алергічним і метеорологічним. Допомагають у діагностиці дані анамнезу, локал ізація ураження, наявність ліхенізації губів.

Лі кування має поєднувати загальні і місцеві заходи. Прово диться неспецифічне гіпосенсибілізувальне лікування протигістамі препаратами і вітамінами. В окремих хворих ефективне ліку вання гістаглобуліном (4—6 ін'єкцій підшкірно 2 рази на тиждень).

У разі тяжкого перебігу хвороби призначають кортикостероїди (дітям 8—14 років по 10— Місцево використовують мазі з кортикостероїдами (2—3 рази на добу), антибактеріальні і протизапальні засоби. При значних інфільтрації та ліхенізації рекомендуються мазі, що містять від 3 до 10% нафталану, сірки. Доцільно вилучити з уживання вуглеводи, гострі страви. Для профілактики рецидивів хейліту рекомендується тривале перебування дитини в умовах півдня.

Екзематозний хейліт. Екзематозний хейліт є симптомом гене ралізованої хвороби екземи. Екзема — це хронічна рецидивуюча хвороба шкіри, яка має нейроалергічний генез.

Важливе значення мають мікробні алергени, а також харчові, хімічні, медикаментозні. Патологічні зміни різних органів і систем у дітей є чинниками ризику, що спричиняють утво рення екзо- і ендоалергенів.

Екзематозний хейліт розвивається частіше у дітей 4—6 років з порушенням архітектоніки губів, при неправильному прикусі, шкідливій звичці облизувати губи. Шкіра хворих на екзему чутлива до впливу різних хімічних речовин, з якими раніше контакту не було.

Це зумовлено порушенням функціонального стану рецепторів шкіри внаслідок утворення автоалергенів при розвитку екземи.

33 — Хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей Розрізняють гостру і хронічну екзему губів.

лежить від виявлення та ліквідації впливу на організм дитини алер гострого екзематозного хейліту характерні гіперемія, набряк губів, генів, що спричиняють екзематозний процес.

потім виникнення маленьких вузликів, що швидко перетворюються Методи неспецифічного патогенетичного лікування включають на пухирці. Пухирці зливаються між собою, лопаються і мокнуть з гіпосенсибілізувальні засоби, вітамінні препарати, дієту з виключен утворенням кірок, іноді масивних. Найчастіше процес локалізується ням харчових алергенів і зменшенням кількості вуглеводів.

на обох губах і прилеглій до них шкірі.

За тяжких форм екземи призначають кортикостероїди (дітям 8— При хронічному екзематозному хейліті червона облямівка губів 14 років по 10—15 мг / добу).

і шкіра ущільнені внаслідок запальної інфільтрації. На цьому тлі Місцеве лікування при гострому або загостреному перебігу хво місцями розташовуються вузлики, везикули, кірки. На червоній об роби передбачає використання мазі на стероїдній основі: оксикорту лямівці нерідко утворюються болючі тріщини, кров'янисті кірочки.

у вигляді аерозолю, лориндену С, тріамцинолону, дексаметазону.

Іноді, коли червона облямівка легко відокремлюються Після зменшення гіперемії, набряку тканин призначають 2—5% сірко зроговілі лусочки.

дігтярну мазь, 2% борно-дігтярну, 10—20% нафталанну. Ефективні Екзематозний хейліт також змазування губів, особливо на ніч, натуральними жирами або потрібно диференціювати з контактним алергічним хей- мазями рослинного походження (календула, ін.), сол літом. Контактний алергічний хейліт має мономорфний характер, косерилом.

зникає після усунення контакту з алергеном. Диференціальна діаг У реабілітації хворих важливу роль відіграють санація ротової ностика з атопічним хейлітом наведена в табл.47. порожнини, санаторно-курортне лікування і диспансеризація. За пе Лі кування при екзематозному хейліті потрібно проводити ріод диспансеризації потрібно проводити огляд дитини, контролю спільно з лікарем-педіатром або алергологом. Ефективність його за- вати характер змикання губів і дихання, призначати міогімнастику з метою підтримання правильного тонусу колового м'яза рота.

Диференційно-діагностичні ознаки екзематозного та атопічного хейліту Макрохейліт (синдром Мелькерсона — Розенталя). Макро хейліт — це хронічний рецидивуючий патологічний процес, який ха рактеризується трьома симптомами: макрохейлітом, борозенчастим язиком і паралічем лицевого нерва.

Хвороба частіше виникає під впливом інфекцій но-алергізувального компонента. Важливу роль у патогенезі відіграє порушення мікроциркуляції крові і лімфи в тканинах губів під впли вом вогнищ фокальної інфекції — хронічних одонтогенних процесів, хвороб ЛОР-органів, герпесу та грипу. У дітей можливою причиною є природжена аномалія лімфатичних судин. Хвороба може виникну ти у дитини в будь-якому Найчастіше хвороба починається раптово. Упро довж декількох годин набрякає одна губа або обидві. На початку хво роби набряк частково зникає через кілька годин або днів, залишаєть ся дещо ущільнена ділянка шкіри, підшкірної жирової клітковини.

Набряк рецидивує з різною частотою, потім залишається постійним.

Стовщення губів може бути різного ступеня. Іноді набряк настільки Хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей великий, що губи збільшуються в об'ємі в декілька разів порівняно з Загальне лікування залежить від віку дитини, ступеня тяжкості нормальними розмірами. Стовщення губів нерівномірне, часто один хвороби. Воно передбачає призначення кортикостероїдів (преднізо бік більший за інший. В окремих хворих край губи вивертається у лону) у дозах відповідно до віку дитини, антибіотиків широкого спек вигляді хоботка і відстає від зубів. На губах можуть утворюватися тра дії, антигістамінних препаратів.

тріщини, лусочки. Шкіра у ділянці набряку бліда, іноді (в разі тяж Для місцевого лікування потрібно електрофо кого перебігу процесу) із ціанотичним відтінком. Під час пальпації рез гепарину, лідази, грязе- і парафінолікування, лікування з викор відчувається щільний м'який або щільний еластичний набряк. При ристанням методу контрастних температур, нанесення на уражені натисканні пальцями або інструментом заглиблення не утворюєть ділянки гепарину з Лікареві треба контролювати харак ся. Іноді набряк поширюється на щоки, один або обидва боки лиця, тер змикання губів, дихання. Якщо дитина не дихає носом, потрібно ясна, тверде піднебіння, язик, ніс. Особливістю набряку є його дина обстежити в оториноларинголога. При порушенні архітектоніки міка — збільшення або зменшення 43,44 — див. кольорову вклей губів призначають курс дихальної гімнастики тривалістю хв ку).

на добу з використанням різних вправ.

Патоморфологічно у більшості хворих виявляється неспецифі Поряд із цим обов'язковим є проведення і масажу чна лімфо-гістіоцитарна інфільтрація.

губів. Простими вправами міотерапії є: 1) надування повітря за ниж Іноді хвороба клінічно проявляється лише макрохейлітом. Дру ню губу;

2) надування правої та лівої щік по черзі;

3) утворення "хо гий симптом параліч лицевого нерва — спостерігається не завжди.

ботка" та його переміщення з боку на бік, знизу догори і навпаки при Його виникненню часто передують головний біль, зміни у виділенні щільно зімкнених зубах.

слини, однобічна вазомоторна ринопатія. Після цього швидко роз Із різних видів масажу ефективним є розминання губів протя вивається параліч лицевого нерва. Він однобічний, характеризуєть гом хв.

ся втратою тонусу м'язів ураженої половини лиця, розширенням Такі курси лікування проводять упродовж 1—1,5 міс і повторю очної щілини, опущенням кута рота. У більшості хворих параліч ли ють через 2—3 міс.

цевого нерва поступово зникає, проте залишається схильність до його повторного виникнення.

Хронічна тріщина губи Третім симптомом хвороби є борозенчастий язик. Виявляються набряк язика, його нерівномірне стовщення, виникають складки.

Хронічна тріщина на губі виникає у дітей різного За наявності у хворого трьох симптомів хворо віку внаслідок недотримання гігієни ротової порожнини і губів, на би діагностика синдрому Мелькерсона — Розенталя не є складною.

явності у дитини шкідливих звичок закушувати або облизувати губи.

Макрохейліт потрібно диференціювати з набряком Квінке, який У патогенезі хронічної тріщини певну роль відіграє гіповітаміноз гру швидко зникає після вживання препаратів. Слід пи В і ретинолу. Хвороба може виникати у дітей з підвищеною чут відзначити повне зникнення набряку після закінчення нападу хво ливістю нервової системи.

роби.

Виникає одинична, різна за глибиною лінійна болю Кожну дитину слід ретельно обстежити ча тріщина, яка частіше виявляється в центральній частині червоної виявлення патологічного стану, що зумовлює розвиток хвороби. Важ облямівки нижньої губи, іноді збоку від центра і не переходить на ливу роль відіграє діагностика вогнища інфекції, особливо в щелеп шкіру.

но-лицевій Патоморфологічно виявляється хронічне запалення з Лікування обов'язково має бути загальним і місцевим. Його по гіперпластичним розростанням епітелію.

трібно розпочинати на ранніх стадіях хвороби.

Лі ку в а ння. Для ефективності лікування завжди потрібно Хвороби слизової оболонки ротової порожнини у дітей з'ясувати причину хвороби. Рекомендують місцевоепітелізуючі за перебудова судин і підвищення проникності тип ура соби (шипшинова олія, каротолін, ретинол, мазі рослинного поход ження).

ження, природні олії та жири), захисні плівки.

До хронічних стоматогенних вогнищевозумовлених хвороб на лежать хронічний періодонтит, пульпіт, навколокоренева і фоліку лярна кісти, карієс зубів, зуби, хронічні хвороби крайово Стоматогенне вогнище інфекції та го пародонта і слизової оболонки ротової порожнини (гінгівіт, паро вогнищевозумовлені хвороби донтит), гайморит, зубні відкладення.

У дітей наявні анатомічні передумови розвитку хронічного за пального вогнища. Розвинена сітка судин пульпи, періодонта, кістко За наявності стоматогенного вогнища інфекції патологічний вої тканини комірки та глибокого шару ясен, які мають анастомози, процес у будь-якому органі або будь-якій системі перебуває в патоге нетичному зв'язку з хронічним, іноді прихованим запальним проце- спричиняють всмоктування інфекційного і токсичного матеріалу.

сом у ротовій порожнині. Мікроби, продукти і Лімфатичні судини ротової порожнини сполучаються з лімфатич розпаду тканинних елементів, які є у вогнищі інфекції, спричиняють ними вузлами підщелепної ділянки і ділянки підборіддя.

сенсибілізацію організму і створюють вогнище подраз Ротова порожнина новонародженого тільки декілька годин нення нервових рецепторів. Вогнище інфекції може зумовити особ вільна від мікробів. З віком кількість мікрофлори в ротовій порож ливий тип реакції організму — сепсис.

нині значно збільшується. Це відбувається через те, що в ротовій по рожнині є багато ретенційних ділянок, в яких затримуються мікро Сепсис загальна неспецифічна інфекційна хвороба, яка вини організми: каріозні порожнини, складки слизової оболонки, мікро кає в умовах порушення реактивності організму, якщо з місцевого пори і тріщини емалі. Пульпа в стадії некрозу містить анаеробну вогнища інфекції постійно або періодично проникають у кровоносне мікрофлору стрептококи групи Б), гемолітичні русло різні мікроорганізми та токсини. Згідно з клінічним пере стрептококи груп і Р, бактероїди, спірохети, актиноміцети, вібріо бігом, розрізняють блискавичний, гострий, підгострий, хронічний і ни, патогенні стафілококи.

рецидивуючий сепсис. Залежно від локалізації первинного вогнища інфекції сепсис може бути одонтогенний (стоматогенний), отоген- У разі хронічного періодонтиту важливу роль відіграє стрепто ний, риногенний, тонзилярний, урогенний та ін. Зміни реактивності кокова анаеробна флора пентострептококи (Є.В.Боровський, організму, зумовлені вогнищем інфекції, більшість клініцистів пов'я- В.К.Леонтьєв, 1991). У дітей з хронічними процесами в періодонті зують з первинним імунологічним зрушенням. Патогенетичний виявлено асоціації мікроорганізмів, при карієсі — кокову флору вплив хронічної інфекції на функцію різних органів і систем різно- тиіапз та ін.).

бічний. Це з підвищенням судинної проникності, вплив Джерелом ротового сепсису можуть бути вогнища на центральну нервову систему, ендокринні органи та процеси об інфекції як в постійних, так і в тимчасових зубах. Діти, які мають у міну, рефлекторні порушення, ротовій порожнині хронічні вогнища інфекції, часто бліді, швидко стомлюються, скаржаться на головний біль. У них може спостеріга Вогнище інфекції в ротовій порожнині — це джерело гетеросен тися тривала субфебрильна температура. Встановлено тісний взає сибілізації (мікробної, лікарської) та організму мозв'язок стоматогенного вогнища інфекції у дітей з ревмокардитом, (Є.В.Боровський і співавт., 1988). Так, при ревматизмі, як і при інших поліартритом, нефритом, спондилітом, іритом, іридоциклітом, пієло системних хворобах, зумовлених зв'язком стоматогенної інфекції з нефритом, бронхітом, бронхіальною астмою, екземою. Наявність цих ураженням серця, в основі патогенезу патологічних змін лежить ав хвороб у дитини ставить перед стоматологом-педіатром завдання механізм. У патогенезі змін при неревматоїдному міо своєчасної діагностики і лікування такого стану.

кардиті зі стоматогенним вогнищем інфекції переважає алергічна лючення — санацію ротової порожнини, дарсонвалізацію вогнища При хронічній стоматогенній інфекції у дітей спостерігаються протягом 5 хв, після чого можливе підвищення температури тіла, а такі симптоми: адинамія, втрата апетиту, поганий сон, збільшення також зміни картини крові;

електротест — вплив постійного регіонарних лімфатичних вузлів, зміна клінічної картини крові — лей електричного струму силою на шкіру ділянки вогнища, який копенія, лімфоцитоз, моноцитоз, еозинофілія, еритропенія, ШОЕ спричиняє виникнення різко обмеженого почервоніння, відчуття мм/год і вище. Зменшується кількість Т- і В-лімфоцитів, проперди поколювання.

ну, комплементу і лізоциму в слині і крові. Паралельно збільшується полягає в усуненні стоматогенного вогнища вміст імуноглобулінів класів А, М і С, що свідчить про активність інфекції. Консервативне лікування залежить від нозологічної фор гуморальної ланки специфічного імунітету, але водночас не виклю ми хвороби і передбачає лікування карієсу та його ускладнень, хво чає можливості розвитку автоімунних розладів у патогенетичному роб тканин пародонта, слизової оболонки ротової порожнини. Якщо перебігу хвороби.

консервативне лікування неможливе або цього потребує імунологіч Зв'язок між хворобами внутрішніх органів і ротовим сепсисом ний стан хворого, зуб видаляють. У дітей цю операцію слід здійсню не завжди виявляється. Розрізняють (І. Г. Лукомський) 3 типи тако вати з урахуванням загального стану, перебігу основної хвороби. У го зв'язку: )стоматогенне інфекційне вогнище відіграє провідну роль гострий період хвороби видалення зуба протипоказане, а ліквідація у клінічній картині хвороби і є причиною виникнення;

2) діє пара вогнища проводиться після застосування антибіотиків широкого лельно з основною хворобою;

3) відсутність зв'язку стоматогенного спектра дії. Загальне лікування передбачає гіпосенсибілізувальну, інфекційного вогнища із загальним станом організму. Г.Д.Овруць протизапальну і загальнозміцнювальну терапію.

кий виділяє 4 групи хвороб, пов'язаних із стоматогенним вогнищем:

1) інфекційно-алергічні стрептококового походження (неспецифіч ний міокардит, нефрит, кон'юнктивіт);

2) автоалергічні (ревматизм, ревматоїдний артрит, склеродермія);

3) зумовлені сенсибілізацією лікарськими засобами (бронхіт, бронхіальна астма, риніт, васкуліт, капілярит тощо);

4) пов'язані з пригніченням неспецифічної резис тентності організму внаслідок тривалого впливу вогнища (затяжні хвороби нервової системи, травного каналу, печінки).

Ді аг ностика. Потрібно враховувати два завдання цієї про блеми — діагностику загальної хвороби і виявлення вогнища інфекції.

Для виявлення хронічного стоматогенного вогнища інфекції потрібно здійснити ретельне обстеження ротової порожнини. Виявляють стан зруйнованих і депульпованих зубів, життєздатність пульпи, прово дять рентгенологічне обстеження зубів із запломбованими корене вими каналами, приносових пазух, визначають стан регіонарних лімфатичних вузлів, зубо-ясенних кишень, проводять клінічне дос лідження крові, імунологічне обстеження.

Для діагностики стоматогенного вогнища інфекції використо вують понад 20 тестів. У клінічній практиці частіше застосовують на ступне: провокаційну пробу з навантаженням на вогнище можливої інфекції (масаж, активне жування, УВЧ опромінення);

пробу вик Макеева И.М. зубов композитними Список літератури М.: Стоматология, 1997. - 72 с.

А.И., Руденко М.М. слизистой оболочки полости рта. - К.: Здоров"я, 1978.-70 с.

БалипВ.Н.,ИорданишвилиА.К.,КовалевскийА.М. Практическая - СПб.:

Марченко А.И., Е.Ф., ТА. в стоматологии. - К.: Здо 1995. - 255 с.

1986. - 200 с.

Бапчеііко Г.В. Сочетанньїе слизистой нолости рта и внутренних - с.

Марченко А.И., Е.Ф., Солнцева ТА. Леченис в терапевти ЮА. система при ческой стоматологии. - К.: 1986.

с.

Профилактика стоматологических заболеваний. А.В. - К.: Книга 1998. - школа, 1990. - 158 с.

168 с.

И.А., ЗА., О.В., Кадькало АА. материальї в Боровский В.С. Биология рта. - 1991. - 304 с. терапевтической стоматологии (их строение, свойства, - К: 1996. - 64 с.

Е.В., В.С, Л.Н. сто Николишин А.К. материальї. - Полтава:

матология. - М.:Медиципа, 1998. - 736 с.

ПМИ, 1996. - 56 с.

Николишин А.К. Современная практического - Полтава: ПМИ, 1997. Боровский - М.:Мсдицина, 1997 - 64 с.

112с.

Виноградова Т.Ф. Стоматология детского возраста. - 1987.-525 с.

Новик И.И. Заболсвания зубов и слизистой оболочки полости рта у - К.: Здоров"я, Виноградова Т.Ф., Максимова О.П. Заболсвания и слизистой нолости 1971.

ртаудетей. - 1983.-208 с.

Хвороби слизової оболонки порожнини рота. - Київ, 1969.

Виноградова Т.Ф. детей у стоматолога. - 1988.-225 с.

Овруцкий ГД., Марченко НА. Иммунология кариеса зубов. - К.: Здоров"я, Гернер М.М., Нападов М.А., Д.М.

1991.-96 с.

- К.: Здоров"я, 1985. - 128 с.

Патерсон Р., Ваммс А., Саундерс Н., Питтс Н. концепции в и Л.П. Прикус у детей. - Полтава: ПМУ, 1995. - 232 с.

лечении кариеса фиссур: Обзор клинических методов и материалов. - М.:

М.И. пораження зуба. - 1985.-172 с.

1995.-80 с.

Вишняк А.М. детского возраста. Г.Н. Псрвичная профилактика в стоматологии. - М.: Медицина, 1982.-238 с.

К.: Здоров"я, с.

Разумеева Удовицкая Е.В., Букреева Н.Н. Первичная профилактика стоматологичес Данилевський М.Ф., О.Ф., Захворювання слизової оболонки порожнини ких заболеваний у детей. - К.: Здоров'я, с.

рота. - К.: Здоров"я, 1998. - 408 с.

Смоляр і співавт. Профілактика стоматологічних захворювань у дітей. - Львів: Світ, Дельцова Чайковський Ю.Б., Геращенко С.Б. Гістологія та ембріогенез органів ротової порожнини. - Вік, 1994. - 96 с.

1995.-152 с.

Дичко Є.М. Захворювання слизової оболонки порожнини у дітей. -Дніпропетровськ, Справочник по стоматологии / Под - М.: Медицина, 1993. - 76 с.

1993.

Стоматология детского возраста / Под ред. - М.: Медицина, 1987. ДонскийГ.И., Паламарчук и 525 с.

цифической - Донецк: Будень 1996.- 51 с.

Стоматологічна профілактика у дітей/ Л.О.Хоменко, В.І.Шматко, та ін. К.: 1993.-192 с.

О.И., Загонова Т.Ф. Физиотсрапия стоматологических - М.: Меди цина, 1980.-295 с. Н.И. и у - Штииица, 1979.

Уваров В.М., Русак М.К., Калинин В.И. полости рта при крови. - Л.: Меди Зельтцер С, Бендер И. Пульпа зуба:

1971.-223 с.

цина, 1985. с.

Иванов В.С, ГД., Гемонов В.В. Практическая - Медицина, 1984. Л.И. Гистология и полости рта и зубов. - М.: Медицина, 1963.

- 224 с Федоров ЮА. Гигиена полости - Л.: Медицина, отд.-ние, 1987. - 63 с.

Кодола НА. и Пульпит: особенности и - К.: Здоров'я, 1980. ' ХоменкоЛА., Биденко Н.В. Практическая зндодонтия: материальї и метоли.

Колесов АА. Стоматология детского возраста. - М.: Медицина, 1991.-475 с. • - К.: 1998. - 120 с.

Я., Розковцева Е. стоматология. - Прага, 1968. -511 с.

Н.М. Атлас рентгенограми зубов и альвеолярного отростка в и при па Левицкая Е.В., Скурская Н.Н., Соколовская Е.П. Л.А. тологии у детей. - 1964, с. 240.

К.:3доров"я, 1976.-140 с.

Яковлева Трофимова Е.К., Давидович Просверняк Г.П. и и - Н.Новгород: Изд-во "Мед профилактика стоматологических заболеваний. - школа, 1994. - 494 с.

книга", 1998.-168 с.

В.К., В].

Е.А., Мухин ПА. Фантомний курс стоматологии. Атлас. - М.: Ме - 1992. - 328 р.

дицина, 1996.-304 с.

Ат. - - Р. 367-377.

Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 ||

© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.