WWW.DISSERS.RU


...
    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

J1 Jo;

'I..

Rl:;

U31101!: R 1964 rooa /'-------------------------------- ] 988 ... ,.. ?,..

.MAHKA~.

It, llllll 1 1 2 2 J1;

19 19 19 19 19 20 U, 12, ..

, , )[, .

.... .

....

3 4.5 , . ....... ,.ll.. ,.' > 6 6 7 8 9 11 9 9 12 10 F., . _ ! !, Jll1lI . .

3. .. . Jl. , , .. Jo.: . Jo~. .!fI. , l'. . ....... , ro. It, l8 ,.bl\(f ,.'l.. .. -.,1'. II , II . 1t-kJil.t" , ... _... , . II . lIII... JU . . 50 , . ,...... , . . 8 ll}'-Ol(8 . _. F. ,.bl". . ... ' ?.., ''("'''''.

IlI. 20 20 20 22 22 22 22 22 23 22 11 13 11 - JI lI. III.., ".llll . . JI. ,.J'l. . ".

14 16 16 . iC. COTTON . IIO- II Jl . Jo:. " . . . ( ), "...'. ? ( ),.hJ'l . "-;

. Io.:. 228.. F,:.} 229. ". 64 ". N'! 65 ". 87. " . N'! 4. . ~5. t. 2...1: . N! 3 "Jl . 1 4 ". 23 2' 24 24 24 24 25 25 IIJI10JE JI . . J,I , . ,... .._, ... , . . - - . ,.rotll. ... ll ll- .... . :. - .16 17 17 18 18 18 18 18 25 25 26 26 26 26 28 l- , .Uft ...

. .

8.

. . . " , - n //. .

: . . ( ), . . , . . , . . , . . , . . , . . u. . - (8_- . ) - - . . - . . .

CAIIIII.> 1!!l 25.03.88. t:III D IlII 14.('14,88.A-0141'i2 III 81 108. ,,-II u". BYMarll u "fllI. !tI-'!t I1III. .-. . 3.36. . .. 13.44. ,. , 5.5:5. lt lOJ'i 000 ~K3, 3 644. l! 31:> . ,tt. pt': 109017. /I. . D, 13, . 23111-33 " pt'IlI: 109028, MOCKHII.. .. 10. , ::!97-337 "Dt!! "" .,"..-t:)i:" "II 8 'IO.1.1ll"" OI:lI."ro I>II. l! I! ~ItIIII 142300, . ot,:II oTKpoBellHoe : lI , 8R:t . J.I 110 : , : . , .. ~ I' , _, . " o'leltl> II II . I)II " (,'IIIIlI . ('lt},;

- 1"!'!! - , ' I13, COOllalllle ҕ.  . 8. up . "i8.

8. * - "J1 - I' Jl IIHtJIOBA ~ - 8 - l"I' ,F-lI ̕ . . - )'wl' l"80.1> - '(" - t

.w'll1."I., ll,,;

llwi "",i.8 "1., 22.15., n 1'. 22 tlI, , . ll. I:. , . . . , (),. ., UIf. !lllO-.,.-nJI . Jl l 11 . . (),. II/U l. (),. II' (:),. . ("), fie . ()...tl . ( ). " , (),.. ii. , . (),. . (),. " . ( ),. u. ( ). h: 11 - '1'1. 1. 8 : ",.. lO, .w . .. : ~1... CL.u,.J[ C. 1O~" """. . ... ." _ ,3;

80 . 401'8." 1'XJl 8 ~ a.:tf!WJ[. . .-...w ro.1..8 JI ", .' 08U ;

s . .iUro I ll . . u.lO TpaCCW:, 8 . 3 ' _. IU . , JlIO __. 8! - ! - lO 8 , : IO tt 8w_lO'1" ;

:". ~ :.lloIO ll;

. . , , . lO. . ti . I. tl lIe If yur AKrop - J1 " - " IlJit QILepaopbl . II III MYKA"AJ::BA " 3I1"/l1' " t;

l' II","tI<): / 8 1!II'1 'l II "" )'I<'I! JlJ:: I' - R:: - I'Jl Jl It )fJ::R.3JI 1981 . ~. 10 ,. 2729 . " ;

1101088 22,0;

16.0 ;

,\ /l. ' . :II,II II, ." :.I , II 11<1 . 31'01"0 . K8Tt ... lt, Q I, II n II Il6 'I. 1 iil1 t:I!. 111)1 - , - (' , II , ll i1 f') ROCHHblX . noe:tAe, :.l II , . CKa~.!Ia, l( . If~lIB, . . I,i 11 Wll 11 C"I. 11 ,... I'J, 'lii lI, llii, . Il . fl BonpOl'ax IIlI 11 , IIC u, R , l' II. 'l , bmec-re II . :t 1{. ltO j'II . YCIICBaeT BbiCK3:.11lTb . II:.lII: ;

J Jl, I> I. . ... ll I , ' 811 110 lI'lecKIIM - ilHTPJ.lro I1 "II UII rII II , IIX . j . 'Iee II 'IYBeTII .'""I>I Df'II.;

l.ol. Ubl '. , J.III MIIPOM 110/\1.1 ll8 ll ~ ",. " , , (." llll COOTBeTCTOClIl:IO ' t.: 1I . .. ll ' - 8 IIlt /111110 . - . IlIluJ1 - :) . 8"I1 CJIClB8., ". lIO ii. , Heii'TO11 J!I. l. !! !1". . , ('II II. ~ ( ), Jl llI. I" 't ApYIa. 11 III1 llll . ,It . IIIIII .'I 8 lll'tt, "k.l /:1 lJlI,1 1-1.fpJIHbKO . &. . . 8 Jlt:ollpopOKa IIII1>'l lllt , tl !1.1' u JJ.. : il '[ll (_ .), IIIIK :IH (.II.), (.. J. :J'I"II 11 u 1f QClIl)ll)l, ,.1 . - Bopoii I I>I , II.f'~ F. F., " - KilPTIfHIl. . . .u !! TO'IHOC II lI'l , I , II . (II:) Jlan IIII. (",),.TOPIlt'JtOHOCl1bl.('Ieperleu),..1 . () . JI30;

Ull lt - , ?

" 'fII i,\Jl :lJl .II - fI::PA.lb;

\ IID . " - 80 CIIMAliOB :")':"*"" - t:I' R8lt,,,,,,, - .'1J\ 3t;

II TN~o.:T , I'( I:::3I{ ;

11I~'''OOIJl.paTop Jl F.II ' JI IIICnOJJHIlOO: l'nJlCJ>I ",". I:: HI:';

JHIM!808.108 _ O:lhfA "" ...... E.JIt:HA 1I0h::IOR .'I.1 _ .l '1W3l

]tf, .1111 t;

e1'fC:'IOBtllI II )-.1()R _ ,lh """'" ;

}. ~ t::,IIEII ;

\.lf.ll.:>tI_. 1987 . III"f'p:!Il,wii t'i. 8 '1. 2241 :>1. n ,. I HI~.I 22.1 8. t:i 111,rua II- , :ii 11 ~ t.l 110 !"!: 1' It~ ",';

JhaKOMKII-JIII, "I. Jl.~ l'l :-t8:.1l>". 'l1' CKpO/o1KOCTII. <.: u u(;

11aulY, u u 1Il1 l, .., IleneHeTf., . UI1' Jl./lo, Jl. 8 ltJl,"rl.. uli, . lI, (111 11 MOHTllpY"T 8з lt n, i!-.ηUII, II: cTaiiKB UJrUIII t1aY'IIIL.lx ()'I'"" '1 ;

J ;

J[l BI:e :J 1111 n'l 11 n .'1D, :JUSlIII> llllO . r 'IIJ. , u, lIIIIIt'J 6 I. 11 UJl(;

II. . II 113 :l.6. ll ~ 11 u , .CT()JI IIII , 11 ilI>I CIIX ""'f'"t. ", " ~I\I ~llI IIII06t:ll :.l, I'. 113 . CJI .'l? - CTI>aHHoro. :tII . JI? , ]'l-tll ":tDU lllOlll , Ill Il.:tJ'!r~II , II . OlI IIX lI1111$1 R)' )II., It .'1 .'101O 11 . ;

t~ - I;

III llltll 11,' TllPbl lI,l . Il. '" . II II.:1 II. , . .. . lIepHOCII. , ll II. u . ll . . :1 . " Ht: 'lI ll, ll;

J ~.'1(-. ..'1 ecl. '1 . .., , ). II :J.'1 . 8:YJ III', .. I... I '1IIt.' " ,lt , 113 :t . , Jl.Jl" 011 38 , , ;

J8. I'., t:hlWII: (), . ... H~T nlt R , .lIu... :.Jll . (lI, :JIIl~uII() u Itiur'! lltiII 1I llll ;

JI'II'/ lIllll? IIIICKO.1bKO illt11II IIX ? .'111 Cl06n:t11 lIllIi I: .'lOII? l . lI ll? ;

JI. , ll OI' ue(' u, . . Jl . . ll . II 11l:l., . , . 08 - f! . 06:I.'8. I1J!:8t. ?. ll . (),.. (),.. (). -II ll1./lol. _ () 11 ";

/lolII R. . (8II "). J=;

: ' - . 3 KilHODC'lttJla Jollllt - . 6 , . 'I'- - '1. ( ) ;

"lItIlII 'os KA:1AKORA illITOPllIl". - I", 4! _ IIIIIIf i\ II )'_'III'" - !';

" 8III "':lIIIII 3J1)"~n 1'0;

' .1J!';

I'' 8 JYII n'UlIO:

MRllhKa nrll.'Iii :ltllII '""II Q.TlhrA IIII A.1EKCAIIP II EJIt;

IIA COTIiIfKOBA - F. h 1'I0ll":lI.- . IUY8A,fIOB, IJ{ O.rll.r ..,t:: .:..I)(,II,',I. ". :I 11 1Il'tIEIIII . , 1984 r.

Ile"_ 3 . 684 22.0 4 . }rA... It601>II ~.I . ll cypoBoro n. 8 , II :JIl -. o , )' I , )! . lIIl . Rll { . l{ lIll 1 .I.'lR TUlle , HIt lIh.rU;

JeTbl. . , 38r: , {1 . "",, , . n 8 - , IIn , . i\, 1I:lI !tl. Jl " "", , . u, ... , 8, , DOII. I! - ll. I( 'l, - .'. . .. :l I1)) . ;

1 , " 01l0: '... . 11 - . 011. Jl. . " II , 1111 II. , . . 8 , 'l .'1 - _ , I. . ;

I' II, . . MaHioKc. . ~YP.K! 80 110 , !. . " l1' . .... D , - . . .''I 0... ll T)X)JlIi, :J _.. .., ~6JO I{ u' . . ctlC)c06 3'r JO " J.1 , I, , . l io0~ . II . 8 io II. . . ll8, JO l'1, l .~Jl R, n l< ( ), IIO . : '! - . "IUl: - II.,l Il - II ti _ ~II~. 1986 ., ..3 . 804 . i 22.0 - ( . ) . : llN - . I ... A.np II _ )' ,! lI - F:i'II UII .'1I~";

)' KOMIIU

, ... - J . . , D,lO . , . :.J . . AeB'lolIKa )) l' . 1I0 . - u , , , . II . . "'lȷ ll: ~!. I<" ;

,ll! '!. -., Jl! !. ! - . ;

8 1IhlJl R :. , ! !. . .., . Ci - . , 'l... : , . - II It MOCKI:IY, , ... I:I - , : IU. IloTOM . u , '! u . HltX 11: Aellb ro .. HaJIYMaJll1 . "' - . . , :.8, . ? TeCic . , ll . rt. . - , I 11. I1!< t..'. : l)' . I: _ f;

l. l: . Il, el'O Illt... - . (.' cn;

lbKo Q, . lIIllI u ll",, CTpeMJfCI> .n:'llt u (' . 811 I'" . , . . 01111 n I - . 1' . lt

OAIION fw - .

. )'",;

l Il"1I- ;

) 80,!lt pl rAJIIIHLI 80 pt'8 - ollepaTop - "'IfI

V 1'0.11. IIJlIII(I: AP~Ka.e. - .l _ J1IIII KJlapa -.I1ItII fO- I'ID I{,1- JI _ ̕."I. _ . - J )' _." _ KOIICTAHTHHI.f: JllUll ;

)lt II ."" _ GJ1" ll ;

)啕 - 81.'lI ilII "" 6 - i' lt - II DWlr.- aAIII"pa."I - II II6 il;

ol - n lii~II . - II O~"O. - U ~IIJl_. 1987 r.

.: .

_ii, 1_11t'plIlI - 7 .. 1907 : 2'11~PMII e tI '1.. 19S6 11 )- i 1126187 27.5: 1.2 , 8 ll . , 1915-1911 . . 1l ", , u _ I( n II ll . : ll . :.JH8KOMCTBO II .., D . D,II ll " nll . I! ApTeflbl'::" IIC . II R t,0",,8Jf.. I'. .. D . . , . . 8 , K<:I'O . n . , , , . f< ., l R. , 1917 . ll, "! IIu '., , . . , , . " , , , . . .1 , , - . "J, . . . : 080 nJ:I. ll , , .'tl , . , If I,e 1917 , )(.8 Jl, , , 6ro . ll ' :ll II, KOToJ?ble u . . ~ , , . , ' , . C./UIUiKOM II. , t 8 !! . l'It ,,, lt, lI If. l'(),. , , plJ , -W

8.:\II. ( ltu I1) - {' . .,. III;

::Ka It COf'O MEl-I , , . (),. '! . ( ),. . ( ). . () . (),. . ( 'l). ' . 011 :\ .. (),. . ( ) ~ ( ),. aopOJl~ (Ef'Op),.:) . (), lI' (),. (),.. ("). . (),.l:l' () . : tllt'hl R - l-lu-ll . lI..;

. - . AaOPW cQe p" - \l. )' .:" - "'"' )' Ollepaopw _ &).18.1. .'U Q.1:,...0.11 _ w'l 8}. iln."II0311 'II>".C"O .

.1 .,.DI . ,1. ..IOaO . - ' ..:1 _ MO.1JbrA. _ 8A.,EYiIAC .1I.:. - " lt .:..Kopal\. JIMYH. . II I.: r)'III.:II I::"II- I TlltllII .'JIII.: . fiEJl)'II ,. () Il. (). 1987 .

R " .3w'l lli, 1-. 𕕕 - 9 . 2471 101: 𕕕 _ 2 10 '{., 2521 . n .N! 1101788. Dl,l _""",,, . 3.2/ it. , tl 11 l1tl ' Jl!! . 'JaCTlt I(, u,ll 11O.J1 tl, l""f Ilw. . , 1944 , ' .'I. u u/' , . Il , COII 11 nfi l!. I. III1.Jl R I! ii Mailop.u, ( .. rlOlt ) UT4 COBCTC.llMJt If/I. , Il. . lI. .R., " II " , . . . . .' n , . 3 , . , Il 11 w . ~'lII It . nTpllA I! 6, ('l.olil 8 u 'ttI. . n II.:. II II 'I. HCM:J..eB, .' ]Ir , ' el'O, .. Il !I . . . .. j'll ... tlll re fiOlIO. II'lt ll , . .,.u'. lfO 10I 8 .'f ii.. 1941 !!

ll 1944 l'OAa ~ " , , ;

II, 11 ~ " - ~ , , . , " @1 31I.

..

" ' r.u P~P'" III.1 U 1IX R .1 001108A Õ "" " TIo r ('8 .'1 , n JII, .

.

. - fEOPlt" .II1 - MXAJf.'1 I')'"R O"ttDPo6epn - r: t\ -UI. - .1 U.l)'t ;

t "10 . Jl . . , . " , 06 ), .l[UR . . .. " 66 PNa 8.1II I"()U lIII"i u - , uUl, , IlClO,. . :SD JU6.8IO ., ', I' " CJI 04. _ - (:. . . - . 110 I\U . - , , - , .ll. _ !ll, r 11 r . : . 011 AepeCJI, .hlO C(I()IIX', r_ .llm , . . , 6 'i'i ., III,lt , f" oTepraeT I . e.JIl. 80:"l;

1,: 06lOn ., "IJ R Jl - 100 . rOA CBOOro , l. u Jl:', . IIlt. , ", ll , 11 06 8 : cro oTel~ - , 8l1lt, (',tl 58 , . 06 -.. : CIIJIUX " , . . (' , rAe , lrl ".

..'1 .

, am, ." : . .)l.,-)l 1187 _ "_8. 11 . 283(1 ., . 1100188. e.eJIa. wJ: -=- ~. "'~ _" ~TeA 1!15: 22.0 . , .6 .

, }' . , . 3 .,. ., 'Jl .,. ~:) . "" APyre, lIe. .:.CJI . -. _ . w. . . Io! - . AocaTo'lHo tl. r. . h Jl . 38. III!C 1'pew re, . J[ C7.1h6 , h , _. 8 . h . Jl ro H080ro . , . ! l.. loe 50f' . . ro . (. . . rpo ), (.l. .), (.- ... )' Jlllt (. m ), _ Jl. (. .), .땕 (. Ia.). 6. (.. II..), 啕es (..Jl._J[a8.). po~ .:..ll". JlJl 7JU".,1 ..-=l: at!p . MOJIA, 1Ul . _ 60h "",l,se .",."flecCIIHble 8 ;

l., :: ll3 . ._... . lt."-. R.Aett ",P.C('K(I~ JUl",. .

, ...

.l' . yJt;

o : _ . - .t :layoO"epaTOp )' 80.10R D, HOBOCE.'IOB II.'1 _Ε O

_. ro . IIO, ,, :sJlI.. 8 80ro:' Õ . Ecn. .- " , ' ro". , ' , . :ltJl . ll h. (' ;

1,I.,00 .. ..'!lll. I:\IO: , . . . ( ron.) ."I'h . , 11'"-' - AaTI. . , 6CJI . 6o.llhHYlO , rAe CJI . 񕕕 IIJl]t .ro: COBeTCIUCX ll 40 l., l1 . II, If',.~JI., 'I' 8 oJ"[caHC' I .. l! II',. 111:1 I'.,., nOllt>lTKaBHKTOP(I '. ' . II8I:iII D l' (. ., HepBI"', .), u' ( . ) If lI., (n),, .,.lIlS, !',. u '. lt, II 11 . 6tl UlI KPIITI'KOB 11. . : lO , ltllu AIlHaMH'IHa. , JI QR (.' HCIIOcpeAcTReHHOCTI> 11 HCKPCJlHOCTI, ,i IlhfX !tL>fi <": (lI ) If (). MOCKOflCKOI'O aBTUI" , PEi'COMEJIYEM i.>: llOI.1 - '1'1. ~.1 II;

) u "_ ""," ;

\nIlt'nr 11'0".1'111 11

)'I' .1.1J>II OnCP'lTOp II1',11111 l'tI ":n"'IIlf ltJf )'.1 ~1I)'II A:IF.I~Ct:n 3008 lC .1. - " I' ".rr - AIIAt:TACIIH IIJ\.:I8 rr - ;

}II JlQI'I' "II ~tl! U CIlKr. c I .I:;

IlII", I'I;

;

.'1.Yllna IUR ;

IA3YI-I :111 t;

.1II ",,, I-'IIJI R J1t.:R TAThHllA liIl.l.1 F. l'I- 8IIII EBCTltl'IIEER )' 1IIfIlltllPuca - .1 IIIIR I'!I )II.1f..'1;

: 11 η IIIECKIIX .1I,U ItMEHIf . rOPbKUI'O, 191$7 r.

lfpno.I Jlr.'FII. 9 . w " .N;

] 102068 27,6 I() " :1l1Iol 3162 : _ :

l.3 tl " II 1lll.IIII ;

)' IlI!ll'l lI (,., 'lIii . . Jlllii: MOlIKaH',.I_). I'~ c~ - IIIII't. :.I 8. . , u PIIK8.HCKIIX ~. ~ll'lII ]"lIIII, ;

l3II II PIIC . iill 'nblTII' 11. cepCAllHe V 1 1 1 1.I~Ka ":\1 llll .'I-Df) 1ii:II tllll.o ()('IIOn AMepliKe. ll. : , ~ IOlI , <":, I. ' - ' , I!-U l1l11 ll . 3I ll-I' I', 8 8 80 , 11110 lJt:tI , ;

l 11 "oeii , )iCJI nll 8.OI' {. u tl u, JJ ii . , . tllf '1 , 11 Du(.' h. I( ;

) 8., (' ll : j.lu ( : , . ll , , 110 , 'III)(;

),UIlII. IIll 11 (lll 'lltEl_'IIOIJJ\11. l(pacoTI:I ' . Ilee .ll., _ rn , t.l. , I!e IIII,() lt 8 II ll CO_11I.:tHblM . . 101 ,jl I". " l ". IlblT, tl. 1..1 8 Jl . 1.'/. .:I, . ' ro r lO'r . ,. 6."1Jo"i, DJol .:tt' i . 1...1. 110 r ,s8 , .8 .1:: . J0.30 wlt )I, .핕 . 8JI. f'Ol lO-.;

. Il Hero 8. . IlO ( ;

) , , lI1I ), I~. 11 , ro B:JOp8aTh . ,ll i . , D Il . Il8 {' 0308.II tl . If ' " "D. ;

)I' Ul( lIacTIIrUCT :Jll, , " II II , ol< llll 11IIHltell:bl, 8 - I'lf. I, ~ 110AO;

)I>CBaeT, II' lltCJI , lOI!8 IlI~. JI ( ". 110 ., .,.~ - ., ' .,. II'., 8U., ~lfii ., tl'), , lI t:C !", IIIt ( tl ., . .). JO, . . , "l\ , II Il _ II , t. , .l . Jl8 TeaTptI II ~ III-' J' 8 ,IfLoI . (n().) ,i1t1. (). () ._, olla . )III 8. . . : - '1. 2 . - . 8 n~e.jlpK. - h:.1JIIIi: . - 8 80II8 XYAO*IIKK ;

VR 8u - If If:1 11 _" II.1.io;

JO..lt& η l 8JIll. It.1 J1. 1-'0 ,,1I - ,!I 3blli:HHA - u - COPOIHIHA UII Ii 811.1.11tlll E.1Jt.:IIA (>;

VUI:I ~a.ap

II1:1pIIhlii . 11 19.0;

22.0 '1 2913 , /)' Nt ~TOO - D II . 1I0tlhl l" ll : II . ;

tll lI iIOI, Il06;

)l J , 06 6... 11CJI npllMeTbl. l:!! lIl1 flbl fl Jl. , , fl OCK~ nll CTOIIT f)II , .. JI , [I . lto, ll 'l DO '' - 'l. :C)l, II , ll, KHttpTllpe, .I. 6 lO JI!llll ....-. ( high ) 10.., . u DU, .6tle. 10 l1. - . II 1 k . . lI, hl , XBOTa~T li t, .BbIXOAHhlC. DOII. 06. 1 ll ll, , :J . . . f llull.ol l(, u , Aellb - . ɷ . . . , . 8 6 llU, . . ..i 1 , . . - tl. lIllt;

JI ... . 8,., ycne."IB , . 1 . Me'ITe It 3 ,.. II ", 11 IIht' . [I II. . lI - . , 06lt ll . . . , KIIK , , 011 R n, , BOlJe, I1lI 11 .... IIl. ;

J, . 11 t:C 1 .-II . ' !!. llIIJI. .;

t~ II08 tl ;

;

IJ tI, II U3II. - , , t!lO .. 11 Kpoall. lI, , !11II1" . l1 I-' t;

IIMa II 6 , u. 11 - 060 .IJI , _ , IIU KpellKllX , II)f, . . CTal1eT , ... , , .. :1 llII llt . .. ll .KapTHlla . HIIC (: , I. Ht'paBeJlCTBO II . . ;

) I'C II. 1 . ' /llt.M . nII 11 . . OHII. , II ::lIII.? ? Otl 1I006? .1.. Jl :.lUl pt! . ll (011 .'111 .) II 1111 . . lt -. u . .nIl. ( aKTllllt' n . 11 ../ UOBMecTHO . Ul, :'>I .). t.'l{ . ll lI Il . III1, IIII .lol . 11 ., IIII ii,.n , ll ll el"O , 11 1111IlIlII.:l' II :, It'II ;

ll tlllO , 'leKo ' II, lt, (I l!ll 1lll . , Jt.ll. 11 IIL'COMHeHHblMI1l1 lt;

JDC ('r :'t. ;

I\I l nl CapllTOBCKOrO llU ltlt bJ, h (' t.: . R !l IIIU η , u I1 " - u , .., l1 - Bbl[IYCKHIIK JI. lt": : :III lI II - '1_ Il t:IIl' J1R Pf!t;

" - зItD t. A.'lECKEP A.JEKnt;

I'UB.

;

1II 8 :II:,.., :>.ll\ P:\AKY;

IIIt:B. Il. - tl.t - oJlh l'ln PUJIH l10tU:

- - ;

I 8 _ - I' ~fI:t lI:tfltl )' I'II RAJIAt;

8 I~I.'l XAIIII--3A;

J.E "",'- Ul 1I)'PJH:.:1J>nII.lI.., 1987 r. ltii, 9 . 24;

):1 111. n )'.~ 21.1 r U 6" h . (l , /. . lI, IlO... 11 I' 11, tt IloAell II. ll!", . l1 : lUI: 1lIl Il , l' 1111 . u' wii .l1t'll .'. lI t! ."lIlW. lfII .-.! ::tII.('II.

Jf.':1' u I.' ('' II . 3 lI 011 .0I,. lllt tt" 110 . , " , fl lt. l1: -Jlll, w[' IlpolIaTb 11IJ . 1I ll 8ttlIlt I1 , Ull. . Il HII II8I' , l1 " ro. u- : , ", li OTIlt,)TY , IJlI rpafJl1T ... ... . 1t "",10 u ll, , tl , .10 8 11:1Il , IIl' illl, 11 !l 8': Atl3 u "~lii 'u., II 6. : If:'d ' )! . ... ;

))"I poiiOH ,"I Rlllf III~. !J1U, , ll 11 . 8 ". U.11CJI I'.. so:. n . (@f' , ll:Jl , . . Il.: . paCCblllaJlCb 8 , lI. II . . 38 Il, IlO, _.. ,l. " 38 .) If .;

1 ll. . . . 110lO II. . 38 811.. . R . 011 . 8.1. 8 , 8 , .', nIl " :. , II, I;

;

t ~ ... 'J'() IIOBep"T. L' . ll. . . BblPBUIIWItCh, " , u CJ.I - ll ! : u 1I0 IIJI IIJIII. 011 , , lI . .:toKYMeH. 110...IJlIl! 'lllI1 lL ll . ltO 11. " .178 I' BnacTl1 BXecl! IJ II. ,'1"080Allall . , w - , ? .8 " - ll .. , , ..' ... JI Ile XOTJlT n'leBHAHOJ'O.

II :10 nll' ' . , . .: . ;

, ;

,. )" Jl' ,';

@ . . . . ", r. , , r: II . 3 . . 8 ' , . , IIJl . rc . ., ll8i'( ~.II. nu . 8 ll lO . ~ 1I0, 0 Il, 'l Il ecn:cTBCIlHblM :1 C04;

!J'O . ll n II OI(TAEM з (.1001'11 ., ll.). Jl , nJl ll"... (). ,'"JI 3. () , 3.,. .._. ()_ ..'I30:

. TAI'ACOH I1" . p" t'CP" IIIIUJI8 )', U(;

- J:,II,. IJil lt!ICnO;

'_TOp )')'.'lIlIl IIIIJlIII'JI. ll Rbl IJ 36)'ICll" - lffi :. AHAO,,"tWl re.-.u' .. _ .. .'l .,.. -..'I )'lt n - 8.."tA;

Uf lt .._ )' "." W n )')' .,. IU!lI:w ff.,eB.~.o_ol .1

22.0 AJ1.E!

10.,11.L'IOWB ,..(.. .)_ . . J ,. .W w .

: , IICJl . lleJ'O ;

- 8 , 8 . 011 APYI'Y . 1l , 1l0MO'U. - . u: , Ke)il :,tTO , \: ka-'t. : ~ , . .'10 - Il . , ut(8 _ -re"80 llII. . lICII. , - . . IlblTaJUTCII, .i ll " - CI'O 1I ,. . ;

: .:tJ'ltII " 3-rlOA.. IlblX II .. l~ . ... . JOl . 8, 08

, . - ., . , . &, . 38",. , 8 . . ( ). . t.', @ . 'l . - .'18 Jlrp , . , . r. :.. lI . 6- , '.'l MorYT ...... . CII Ile ", , , .Jl , ll - . :: cKphil,aeT , . Op~Tay . . , . ? '-11'0 _ .? , , _ . - , . ,.'1 ...,. .... , tJ f,1>1 . N. TOI'Aa:. - 8 ')' , t: , ,, , ;

lI , ;

,' l.>I, , l!, CTIHI,X .

! !

- , , , , . , - OI' - . - ;

. :, , , JIA , , I' . . . 1972 . , 7 ., 1918 , / N! 2358/72 ] 9.2/3 J], JJ () COBeTclwro ;

J3. R, , . - , , R 1. , . - l{ - R {1.0 , I-'}\'-l · , ;

- - - - - - .Il-.,.EI-I-., 311 113l! . u . , 9 ., 2452 . / 1813187, IlerYTC . , n, Q . , ItYAB , , , JI h, . - 80" li I' ~. , II !, , . . , , . !l . 'l , 60 11 , 11 IIQ1, .bi.tll"U " lIo- ;

J , lJ . , ll t: 'l . ll1" Q . , . J\, , . 3 , , . II , 3, , , '11'0 , , , ... IJ, , , , . '. tJ . JI - '1. 2 : !\ -/ , , . , . , ? (. 0, , . - Ila ), ... . , ( J{l'l . , , !' ;

fU 3 3II u :

:)L., Jl & - Q / Jl )( - :) _ Rh II' JJ ~ ~ --- Io:, JI"I>N A)'6'llIpoaaM KIIHOCTY;

lK. . . . t.' _. . .JnoIi IIO u 'I1uII',,, ;

, - .,. 81I'.

:s )wI╕ nel. ., 2:i16111, /'1 "" IMt987. lI.". ... . jl _/:1 - .II-. 8<;

ro 8, !' 11811. C(~ , . - . tl _.

~t.: ll8, :l8.,. ll II.ili aeJlltKltii II)'II :Jlf . @, . . - , .

, I'ne u 'I, , I( I1bl ll CQItHllp - lt8t'Cl, II _ ". iI' :Jw'1 'l )' !,"" . , II . 8u@ , , nOI,;

TY " . 'l'O: II.ll h n , 'Ia . lJ , , , lt . llII R . , .: , re, Jacp . ll coBeco 'l:a: , , , u .. ' ltJl ', . . , fUl3 " 8 , , , .

I<_"U "F..Il PU,1I1 noltJO:

CIoIIt RI'" I1 ' "" I::h ltlJl :I.\,lJl 3-- 3(;

JI );

~I l1" " - I\ It81:

.., J, "" llpn . 2476 It.,1I .

@" se-Koili, . AJIEK(;

[EB lII, 11 L811187, UlI:l11ll'(.. " " "('Il" - . : . (1 , lI:ll - . " 08. - ... . II . , ". ', , ".n .,. ' . . , . ", 8. 8 It . (ll) , , 'ln (. I1I.,., IIYTbll" и ..,..,..). , r , . . 6 . "II_ .'l , . lloe 3. , 1>lllO ,. k .,. 06eJ)E'rae 06 II. 380 - ~a.,.@ . ( 30,I,08) -. ., 88 11: . . ,106$1 ", . 8010 . .s. III. , . 8. ... ""-, 060 ll... ,- . 8, '. . I( . 0388. . . 'lecTb. n . , , . !leT (! - !llt , APyrOI! flt 8 , , , cYMO'l:Ke, ;

Ul311 , " CTBJI ll nOnblTIOt . II - lI t!, . 11il . BnpO'leM, l, . :l'lr UIl'o1 8, I:IMeCT~C II KOTnpw};

, 'l , , 'I 11 I<:PI1I,;

TIIHt! .. II'II 'ID.u, ll (;

,.! 3Jt. AeIlL', , r1'l. t' (u aCCI'OltlJl u ) Jt, 8. ll Jt, :IIJl: <. ."1 , n.uCi ii Il, (i :JII r.U8, ",, , . Il , . 11 " - t' , IIwpn:ll1 , 11 .1i" . , lI Il :J 1(.~-,. h l 'ol. ', ,/I,f!lJ"' !l,: r'll'l Ilpecca. II IIU :."l , - () 1I0 <:Ut: , 'II8, 6RIt, , I~_ II 8(! . ItX ;

J3I1 Jlll. . n II:J c'.l""a. hlf ",. ' XY.'!ltra110. - 1,nt:pCiKH , Il(! . Iil,;

1It! ,1"'. CO:JHa J( ... , ll , , , " , ." , , lll ' II'. ෷ 8 t: I.l . ll Jl. J,1l~ II . JIII :, 11,0 II u ,, IIOJI."lIIHflhlM ('0t!. - , II IIII. J(R llIIII. 8I,' 'l:OCOII 1: 1 ... 1l0Jl 30: lffl Jlfii - . - ll.:- - - - . : - - t-i - - : , , , , .., Ila , . ll,8 " 2089 , /.N!! : ~IIII() : ll _ '1. (II OUI!paTOP I.flk . . . 3)'II)' :lil _ 8 PU;

. I' 3. .'I -/ - : - - , : - ~ . 1'I'. . , , III', 8, . . &8, '-1. JI'. ]1JIII3 OJI3HO, - it.

.

..'1t\., 1II ʕ.'l..... J , 'I>J I')'", , ll u , - 9 ., 26 ., ' Nt. , tJ, .,8 . I 60 I'. . 6 lll . - , , , . . - II , , _ 'I ll , . I;

:Jl HOIJlole . - . . 6 ! . . , ", . . MeCTlI .. , .:.! . (:. /lll , . , - _ - - . , KOTOPbli\ , , . . ~ . tJ. fI :II II. 8 u .1IO . Jt " xllpaKTep~ ll II, tJlI, II. Rll , 110 .

.. .1: 1 - . - - Jl .. 1!ilu .., ...... 'I " . - . -hl, 8 ., 2264 , / N! 1800388, ~ "I 1l0 CQaHcaX -/.

I' l - , KOI'II ll, II 6 . ', ! II KpeJ\'IT , ;

t[l. !IO -!'! }l ull. IIl u{' lI !'!, , , l: Fl", :.t II, 11 II ;

)l, . 0"8 /\lI - I![l ;

. ~ . rt llll TIII" ~ UC It(' li. ;

)KPUIICUI' 311 ll _10'l . 8l1,1 IlU IICO , , f!8. ", Il , jJOI~ ll. pacCMaTp'l"8 11 , 1/8 II IICllepcKorO II- II- ' 8,- lIutl. . I'. lI u, lIII Jla cTpaCTH(lCTII , l1Ilf'C R llI1 .

11 1939 , ~8tt . Ot:,fI , 88 8 . OXBBTbll:lltt!Tn , r'J\ ;

1'1, . . (lO 11 're. tl . Il . ur . II loI., f'C , IICnaeTcfl, !I ' . u ;

Ju : :l , . HOnllOM ~ II , lI . I\:8 ;

'l Ill u CYBepellifTca? 803Itt..,.? . R 11 (lll tJ ?

. .

- .flI tl!II :) IIt\ - II ~ ~I'8 t\:, _ llUilU I(. 8;

l)' ;

\' 'I';

Jil l:$8 ~ () If - OIMA IIR :Wi 01\)1'\" f',I II lU II )' XAPYI) ().. Ot.llji - )'I,.I,fl:> .lt"6,.")ii- TEIITJfPQ 3I~II Q: - ;

II . - I.f II:\If flJII' 'շ :> OTAlI lI (J 1'01'0 , . II lt, .ll,. HI'I ", 1986 .u . : Jl - ..I,;

F.' Ȼ JI",.

)'JUlpG I:II.lt:tl.~l" .'].' l'III: ~GI"' 8 "p.!IIIIofi 11. II 7 . 19)) : 2-" t." Cf':aHcax '~De', J- t. '1 155::>111. / . ) 80f!387, _.J.JI)I "panll II>l4Ii .''8.. 11. 11<1 tIIII.".! -1> _ (:It 11:lCr , - - - lll:$ MAH)';

)Jlb .'I l'.ll II.1bl1l11;

'l f'I I1"'' I 1] . JI Jtll . II )( "',. u. - 'l BOCltHOMY lI . - ABanuaTII' SJII- rOllnaa lJ kOnhcHocueM CBOCN) u . !lJl . ~, , Jl ll: u, . (' Jl Ill"IeHHO 'll, 8 pJ.'lTYUJle n , Jl. II Jl - , 11r. t10ll11l1, Ot1 'Jl I' , 11:J , ll. , ll - . , '-I" , lI I, 11'l. ll UblHeCTIf . , , I II , t;

!MY : ., . MeHllO npOCllT ll I!, BepHI.J}{'lt '{. ~8 1I IIII II. " , 1111 ,1If ll, Jl u. I. II , "1'lf, 11 I.II:II ll 06 . llJl lllt 01111 (). \:: UAIfYIt I~.,. .. , 01111 JllI. ll IIX ~ ", . 1l . BCKOf,e If II III~II(I. , ȷ , 1'" lfJl.O, ,. XVIII /.!. .10 .10 _ !!.1. . ~ r tiIIII )')' EJII. I, X~'AH .11". "., .ll~ lIUOCTYAIIH '"". llt! "Jl:ll:IC . IJI".W , ceallcax . , n JW 1808587, u..IOI :\ I;

J t'JlnIl@.101I.'1.". aeTtii 9. , . _ . . ll ;

JJIII 8w , ~ bl. JD_, , . _'!" Hcnallcoo ' I, 191;

;

.tl-6.. Jl I II llO lI , . llO lo l' I1lt , l Jl , lo 110 , ~ XIX Jl . -". 'l 110 ll Il, U ll . U llll r , , ~ltO, , l' 3 I'II:l, 11 ( lf), Jl II. _'1 IJ I .

" 1l II I, 110 D ' , Jt . Jl II ll u ro - , , . , 11 . , . ." Jl , 81l Jl. : - IIO - li , :18bl . - N: , rJl . 801' , l:lO , I' ll , , , 8U fi:. JI , , 11 . lo, :JlIr ". ii: 11 . ro . - , ._ Jl . - ( ), N: .

" , @, II u .'IC. , I! 11 uII . - - , Jl . . lllf - , cynpyra, lI ". , , ,10 ~JI . , Ife , Jll,lI ... , olla Mecu 'l lf, uo , 1I l UJl8CTh . , u ll ncpe'lepKHYTh ' BOI'O . t Jl, - . tlII li , " : , R;

ltJl Jl , Il ;

.I160811 ".l1 It .110, II.I ff I fOrllJl - 110'.I1 , KOOporo Jl . . 8.'13 ll;

1 8.l1 ;

J.. llf' .'1II )I _ I:: R: ;

)ll ll It - '1. <)1It!pilT(lP "'"(l AIlOptut!lIlIp 11~.lIt<:ep - '''' H)-If II. l)I.')'IH;

IIIt 6.l0 u 11 11, II" , II.8 8 IIX 'III. ,'10u I1 Ita _'. . , li 11 "II" . 1'w . II "t(. Jl . ~ . Ero J( If ) IIC 'l. ;

l.IO IlII.1II ~Jl IIJl .19 )'. uu . , . ' ... JUl' ,'I, ~.1KO CJI _ "', .", .''' .'1 ,, cro.,," ,:t. u"" l1,,")(. 80.1I1 .aaclCOx'1 .w" " .aPTHHW f'OA_ )( )' Jt ;

'" 'l.eHTY, . ro.lm. " _ .\ : "R 6.1.:

/1,;

1,\ A3~t;

$. .1. II. V.'III. ,. ~I).f"" )"'. )' ,;

ll,~1 8RIt.1.'JI ll - "..') VIIJt IIIIIѷ IIF.II.'. IIJl"'" ll ". IIIIII.",II . 8 I'e."ccep u:\". - . 1II 'lepHn6eJlw 7 '1. 1926 n .' 6 n>1I1I "'., pAtca:\ . It,], ..J. II.lI1II<( AII"OpW ('1~e"lIptllI,1 ), )'I'.

1813687.

n,"-flNl,," "".U .It' f'IO.,eTl!i -, D"IUII.HW,," 3TOf'O - .l10. ro 3 .'! . .'1 !l' Il " I' " JIII~, :t .'Jlllto :NI( . 8."' ro ~"II. "'' 11, , "8J18,'1Jl ;

J lIoitt' u. llii CI'OIIX )t Jl, _ ', ,lJl )' IIll ;

II II. .'!"" II ( ., Jl . II '18 t, (: .1 KOTOPOro )llllu ll ). 11 ;

. ;

tllO " .'10 . ApaMaTH:;

JM_ 'l _. 118 . 11 , . I' . " ('8 l' r, ,1 11 ";

}, (:II !" llII .

JI I')'II (' - ͷI{.10.110 .J. Onf'p.II1,Ip " 81::I'L :"Y40.HIIX F'_1I111 .'I ICl. - K~10 . II.'1II::II.

- II. II , . Hero ecn. 8IIIl " lI . .I1 wu, . to 1'06)1 - . r. o'lepe,;

t;

e 8Jl, "8 lt. . rof' JI 6.,. - I1 . , " , ll . n JlII i! Ci.'. 1' - IDror_ , .JI. )' 06 _ 80 Illl roHKBX. 1'0611 800 lIoe 1J . 6 Jl , . )' ero ", r. 8, tIO, w . ropax . 011 r ",' . IlpeMR J10 . HIt r, r lI 110 . ll Jl. )', 1t IltJ, rpYC1'bIU, tl . Toro - II l18 . . , nntJ, tYMMY,. rnlt . " . " .'1 IJOrrt'. OTI\a. . t rOHoK MHOO.IIUpeHb KOII . : - . PEKOMEH~'EM "'.;

II llrrIt. )'lflICOII .

t...,.ra. . . . I'llt~ ;

1.)'6.1.11._ - .:\I' .tl 9 . 2361 "'. D .., 1807687. :toa Tt'JlI' ;

\e 1O !

.

__ _ (",). " JI .8 .

;

1.8 ,'1 Jl .'! <:) Cellcpe. l1II /1 ro t' oTj>f':.taHbl ro . JI . 8 )(llO . 8 . I!,;

'll1" it cIX'ACTBa, II 8l1 . 8 :tIlAK " a8OHOMH<1rTIt. llJl . "CJI 11l, IltOw JlllJl rI. - [ . - . - . : . , . , . , . , . - . - . : . . . , . , . , . .. " , (;

Jl 1945 . . , . , IIAeT .

() - , . . KapTHIIbl , 11 1949 ...

. - . : . , . . . . . 30, . , . AlITOP - . - . : . , . , . , . .JI. 30- rop , 110 - . , coero , (011 ) . , .. . , 60. . , .' .

. - . U, . - . JIO : . , . , _ , . · , 8. 3, . .. I II - , ll , IlGll : , ro, . . ", 8.

.. 8038Jl J;

X: (, -) (.IQ w OPOAltf! , . , 8 . 8 , , !'! .

. I~ .

, - . - . : . R. . . . , . MYPABbJ:::BA, . - . po."JJlX;

. , . . . , . , . .-.

: _ , , - . . - II . : _ , . , . , . , . ,, , , . : . II, . , . , . , . .

n. "11> !! . , ,.!'811Jl , .1 l1 ":1 MII 11 Jt -'I" pa~pyx" !!. .

. . . , 8 ll 'l , [ro . lJO 11 . . lI , (;

9 , mI, .

II - . - . : . . . , , . , . , . , . . . t, . , . l) .

- , ll 11 . IIu l1 , ., uT , " .

m - . II, . - . : . , . , . , . , . . . , . , . , l'lI , 06II tf ll ",! J.I lIaM, 'lllf'O _ . - . : . . , <. - _ I111 , . . . ' - l:'C 8' , :l (' 'l .

_ - . , . f'O , J' ~ .UII. .

ll - . , . J< - . : . , . , . , . ', . 8, . Jl , II III.

- . : . , . ,.,.ͷ , . XAnABA, . IU . - . : . , , . , _ , . , , J'l lfu ' .

tf 4 JlP8.JII .1.4 XIX M..xBiL':tB rl 11106.

- : , . II. , 'J' ('8 II II:ltt . I:III , lI. " .

, !

- . . . , . - . : . . . I{ŷ , . , . , . , . 3 .-. "i aw. : , 8,':tJl8 , 011 JleJl'- . . J. ' ...

- . : . , . . . - - . : . , . . . , .8 l u ll , II, 8:1 ].J u, 'l. -uII . ll: 811, , ll: u06it u , 11 , ;

s , 80 Il. ll )l " 11 BCt!. .

. , . - . : . . . . . , . , . . . , u , (1858 1929 .), llU . U.lt., 1987 .

~. -3 ., 285 .

3- . 8II . , ll, .

. 'II."I, 'I ll , 11 lU , ropbl.

" . , - . , . . { - l> . . AIITOP ll . - . .

. Jl 1987 .

, 1987 .

8t.', 3 .,.., 3 '1., 726 43. ll HeJ<:oTopble . l1 lI 38I'1 , s ;

). 20-, -, 40 . , h, -. , Jl8, ."U>,- 8 .j IIYTJI"H. ., 20- Jl!' Jl , ,I." , fl"ll!~.II'lO. lt.pTItHe (l _ .II llii - . ;

II,. . - . ;

. . II 20- 1130 O;

J.OB: 20 CIIOPW , , , 30- 40-... yeJ[blwllM IIX Boeltofl. I1 . ;

llII II, Jlr~, ... ... II illl 11 It 're I, COBpeMeHHllKB I(OHCTaHTIIHa . I:JIII PP;

):'-t!llf , IIII , 1\. . JjI> , ('B 8, Jl !}ll i1O(;

. . D:1. KO't"OplolM , ,- - . Bt)(;

h II811 - , l'/r. . IIlI -D!> II !l, 'rIl, . II. II lIC 1. _ . nOl1blTK8 8JI , I1fi:1 . IIil !fCrO .

: . F:.

, - - n Il8. I, . R . -ll, . . JI . 1987 .

. 8CJI I<:8 . J. . MSJtC.- KOllTpaca :JIII{fI-'IQ.3J1 l{Il, 2 ., 536 -2. C_'t8.8HO. Wl.@.: .()('. . : I"@pnol"@ 'YU8WX .1l ;

8 ;

\ .. . ;

\06. Jl." ~ nOnpa8llMW.ll 3. 10.

.

- . - . . . l[ - . - . 'l': n, -3 II1",.., 1 '1., 286 1981 .

!!, ro De. . , . JI, - . G. . . . Jl .

C10ly .

, . .

. 3 t: : . . () (), . , . . . lIO. . . . D - . . . . .

.J1..Jl R. 1987 . ~. 3 ., 836 - 'raCTh 'Il' cuo w ll .

, 8. I' ",. It811, , 'N> 8Jl .

( .'I.) . - . . . , . , 1988 . -, 8 ., 2057 , , . Jl :, , ()R . , II . fl lt , , 8.0I , 8 . . HUJi, . , ltJl 1>1 TO'leK , J:JO . . . . , TO,'lnW 1I0 ", ' I.IJl, J' llll. , - J... II" , pa3fOBopw . 31tw, 'l1t: : RaApoM ltll , . w ,!lII 38'r l : . ( ) ,i IIMe , . 80Jl... - , Jl 3 "Q nn,ia, ;

_ R . ._ . . .'1Jl. lll1Jl(, ), .'1 11 , '( I . , ro80 . II I.Ill . - . , ltII KQII ;

, , ll'l , 11 II (, , ll) , . Il , lUlllll 8 _ . . , . sePlfyllCJI ,i . .ll., ll '.. ' ,i . JI . ' .'I Jlk ,... 60 &:1'W, .'1" . , ... 6010 .'1 , ll1"Of!W ClCOro -:. . "i.110 ", ... ..,. _ . , , . II.. w . , Rora . , OTUIIKOM. 30Te~, R 'Il., 11II. , II u IlolIOMupeBC, - -.'I, . 113!l BKTY8JlbJtOCTb paaCTIleH" H , . ltll, 11 , . J( I. IlJl . ", JUl Il lI ll, &t!<:I\ J

, 8. , 11 ll . . , JI . , ll w , tl1 , II , , .

...

. -, 45. 1t 1981 .

, 1 ., 225 .8 - . - , 8 , 1(14 , " IreJl . .lt RuApax , lt8J1 11 , .

. - . .., 1'.

, 43. 3 '1. 813 - . JIIl - . - 1<. ׈I(.., 1981 . ii, 1 ., 289 22.3 !! , !lpeMhepa , II8 . II l1 - :,I8 . iI , ll Mac'repcYll. 80 . 're I! : 11 , II:,tDeCTHblM ll . u, R, , 11TCMrtepOMCHTbl.

ll , -, 1 '1., 281 1987 .

. - . . lft, .

- , 1987 . -, 1 '1., 279 2. '1., jY[ 2.0 ro , )f 8 , 8 , . .. IIlI ... Q, 8 .,- , CPfI:.IY tIO.. , .l I~ . '( : u ll ceCOXJHOO . ? l'la "rJl03Ab_ IOt , (lI, 9 ., ɷ - 12 . . - 120 . . .). , , 3J1eMeHTapllblx , .

)l . . . 8 118 , . ll D ;

"Il> !.. , II . , 110 .1tt .

, .., _,_ II. .i cnaC.ia ero ... , 'l @ 1917 - . , , ... Jl : 1914 () J)o:.t . " J( II 8 , ll l' ,,i Jl.Jl 8 l)II ... II , HeepoJlTHO loI ... , .!......f.iN 80_. II, ll, , 'ITO , ... .'1 , 24 3IlII 1lt, Ile , J1. -, cllpaBbTecb _. , . U u Il II :. nblTaJIIICb I> - :. ... ~! _ $l . ... 'I . , lu ~_. tlII I;

, , , _ 11I! l .

- - . Jl - . ... Jl ollepaop - . . ŷ ." - . . , . ..1. 1987 . Urel. 2 '1 531 !r( 16. . (;

- , 1987 10.3 .

. 2 '1., 567 _ _ ... . . Ero . _ - 8f1 . , llll lI , n, , , . 8 . , . ;

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .