WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

lF.:1()F.

IF: h:F. ()RF.)l;

l1F.IIF.

.3.

()J\.fJ~()l 1964 I Pt<;

IIt<;

PT;

YAP ]988 F. ,... , l, , - . , l/1;

JJ . l( , ... ]~..., It1l0 . ,.:J. , ,... , (~lta II 31",P . -, . . I", , u. , I.Ul. 30JIO!':, - - . , , , . R , . Q , , . , II , , ... , .() I-' I ,... , , . g,.r. F.JI . , -I. ,.. !': ,.. ,., - '!.., () 19 1 1 4 , . R. . .I/\ /\II/\~ . ::t<;

, .., :"F, ,I'. UII 9 10 11 14 16 11 12 17 12 18 1;

1 18 19 18 19 19 19 1!) , uu 20 U?, Jl 22 , . 22 ,.Jlh' 22 ,.Il. 22 l, , !, ~ 22 22 , , , haY'IHO-Q 23 - ,.'l. 2:~ lt'l',.u", 23 ,. . 23 Jl'l', !. Itl10(t . ll.I 24 . II IH1I IY'I'f1: 1~~'I' . 225 11 24. . 85. 24.. 86 24.I",Q . 10 21. . 11. 25. , N! 5 2!i.: . 25 . N! 7..

., N! 302.. 303.. 304. 3HAT. *, ' ] 26 )l;

2, 2 .

1- C'l'p. - Il - . . (), , ., - . . JL.b" - DU'f TCI

: , , I\: ('De''I' ), . . , . . , . . , . . , . : . " - ('.- _ . ) - . . . - '1'. . ]~Bf<;

TAr,BA n ('i 1:"1.11.87. llUJl~!{ 1:1H~'I!{Tb l.12.87 -i7ij!:!. l! . . J!t."l.,'1. ~,'H.i. . >:.-. 1~,44. .-. !:I4XI08'j"" 1I"'l !l. !ll1 ('ir . . 5,55. '~ 103 () 3.1. ~aKiI.1 :"1120 35 .ll: 109017. DIJ. . . 0PIIbIHK!I, 4;

"\, . 2;

"\1-11-3;

"\ / '!.1I!/ : 109028, n, nr ., 11.10. ",. 297 63 37 lln ICpnclloro II J.('i / ':l) {'QCyJj

uIi .'lIf .... MOCKOBCKlfif Ifh, ii 8 . 8 l'of. ii , II eu , 1I ltOI'31IMHCI'O OCHCUilaHCl\Oro .1 Ol' . l'lt 1943 . . . Ii , . ,.10. , 1'0. .1 . J . . . 13,. 113 KUMD.H .1 ."J .1 ", ? ? '! .'l n'leHY, ,1 8 ('BOItX , 'II ? . ,' 8 pa:iY . 1943 It . '? . . 8 , J!Oro, 1'If , . η !

, . III) I). Il81( fill IIOllh, . 8ll f8. .. ll Il ().

(.'J1l., . 1987 .

12Q- . . J1 ....

II.'l . . (8),. . (),. lI. (). .nOII 8. () .30OI' t (). I . 8.., . , :llIfl{ .

o~"o" ""oo e PO"l"Ha 'I, IIll>t: "" (~IIRII ,J,t:8. 8:I IIA)'\l lI ~'8 R:IA.ll1\fIlP ('('" "!" - RA.1EHlIH .1 ~)O."H K _ 8.1A,J;

IfMIIP II.1Jl. · F;

II 'I8 "1~. - .1.. .1,];

ll":oI1! 1It:IJIIIIR ) AHTOHIIO BIIBA.Jb,],H :lUUIII'pll..l iI - . 1, . - . 7, 11. ( . : II "-, ","" ""," II": RIH'II,11,CII II11.1 u Jl.lI1 lI ..,-:lII _ .'III :\fAT)'.lEJIC Ulll:lII!t- .1 R":'otIl HIIK/t .r .,.'II BaCH:I"eB _ 8AlPIA .UII , , ., ?311 Ha'IHHae/ ;

110Jl ,.llt 11 6 II . ". , CT8paTe~'bHO . lI CI'O , . . . , tl II !'1 II . . f CRoero . 'FI8 . :J, h 8R pa:)I'Oopa PaM:iIlH 'III ..... - 1I0 u I.1 . !' ȷ - , It (! , 1983 . :):JuIt u !' "","""')' t:I,'Il"" _ ")' " I'" I'I': IIII.1J 60j->)'IIII onepATnp ", () F.III1" 8.lf:II lf,l.1.1JEOHIHI .1 <'I("':l~ IlIi.1 _ );

:;

:J. .1 ACIIH II I1.'l.t>ȷ 3R)'l(nnnl)paTOp ., II.1 8 <'I(MU;

J.UCTH (,.'JlII):

III\ ('." 1"I.' - A."'1f:Kf'AII.1P.1I1Jl."" - Ii:OIlCTAHTIIH If "'t: - .'F.II ID.,D 1;

:. 1"I(II vaiop :II.iop _ " _.10)'l)('I,e )'.'II".

.1....

.'Ij, 1;

:0:\" :\,l,1I1 "',,('(' .'"'I'I,10"UIlP.1 h.1II A.If:"'CAIIlIP ",1(' D.fII I' HOBCl ~'II.,,,,,:'OI I'i.,trp .1I;

: :'OIr " .'(' ",)10.1101'1<06 BIITA.1110 .'1Q .'l "ot'IIJlUJllaT" . 1987 .

.lf.1 ;

1.8)'''' '""" ~l.1'"t "' '-;

&./I Milkapyp IIII.l .1JII "OIKCTep - .J .10IIU " .1 ~"TO"" )IIIJTUH " .l0 .1.] pt' ",ii. 1" "" 7 ., 1762 , )-. cneUlla.'''KWX 8 .. 2123. 2" ,,: 1121987. 1!3 .,.

;

J.:1" ;

J.C'cii (' O,J,ECf,;

KAH Itt'I)I',J,>i. 1987 r.

:111);

22,0: I, 2:

Ct!I"I)'J< u, i ,. "'iI.J3 ';

,;

1" I.'t!pll".. l' ).,.

7 '1. I~I~.III;

1119-187. ll: 2 "" )1. .JJ . JIII., , . ;

It: .

6 "''',"ll.I''''':.

11.,J,OIl : . I', 00 UCCi\-t IlU "Ii RpMUHIH. . . n lI , f.."'e. nl, llO ( Ilyapo ), IJ . h. . , 11 u, - r.1 . - J - .... , 318I' l'<:. , , . . . , , . u . ;

!'>I uro . : l' :, 110 IIll l!. , , . , , , 8 J1 , . 1.10 U - lIlllI I'. Ii1' ll D, 3 , li(\I. l', , 1I. 8ķl1. ~1, , . IVlII. u '". . lll ll h, , , DHOI'O . , 1t , . 01' , . . I, 11 . . . . , llll hlh, , , ... , , l ro I . , , R 1\ll ~J1. ? , PYJ( hlRroc ? , : ." . . , - , , ::JTOT "". . , 11 , - . ii : , . , llii . I' ~t u - ll 8 . - J( , (, 11 , ). II , : R , , R,If . . 0, :i 'llt. . . lt 'lIt. ? RO ' . - . . 38.. , , . . . lluI , . , , l'O . nOKOH'lIlTb 6oii, !'>l : (' . 1i: u , ... ll 1i:.. ( . ) . lf I<., . .,. ",. l1 . 3 . . . , . . - . - -. Jl, l II;

- . J, . lI - . 14, . - . 13, KItHOHe'lepa . 1'0 . 13, . - . 5, . . 14, . . 8, 9, , I< . u;

Jl " ;

:tHt:JIJ>OH. "rOPI.

J>F_1D. IIrUPb ('OCTt:8.

II" G)' I:: AHATO.'!II" IIRAIIOR. l~.

CAMltPA J> .'1IIII . .O(I 1'0.1)!

II.1 08 _ .1.JlIt "II" .1Jl8:

" ~ R .11':011. ll,1;

.l0 .1I:I ,], .. .ll. - .'1 " Mai . - II IIOI:UI .1 ."II. '" ,], R)'" II)'I::.'1I Cf!prf!i Jl. ;

: pe;

!lll ;

JXHp IIII I\)' II(). I;

II J1ܷI' JI: ~ i\~ & ':8 F,JIII.. fl"I'Jl ." 8IIl\1" lR )" l" l'lIll R , - , 1~l\. 10 '1. 269" 111 n y.~ 112261'17. 24.5 11. , , . - 1I . - , . , , , ;

. : . , . , . , D DIIJ;

ii , lI . . 8 aBTopl1Te el'O ::l.I'. HOI'O , , h . . - , . : i , , !'!l II : , u :. OI' . It ll ... - ... . et.-- . CBCPI'HYT. u - , : .,. .,. . II , J !'!, .,. " . 3 - 1I . , u ll nJ . . I': R , . ell~e 'I8 lI 311 . 11 U . . : . .~ . . (),.II:J ., 8 (), 11 , : . .I\., :.ll , IIfJO .3. . . , CTpe'l~I'. 'l . . , :lt ;

J110 . <: :J , ' I{lf ll . 11 R() u .:l'I'I'I" :'ol !..311"! A.'EI~u .;

If . III\TI'lPbl ll A:It:K('AII,lP )' ... !,!1. .IIlfl\f1f t!*~ - .;

t> ' 11110- Ol1eJIfITClp- u t:II('.If.l.

().1'IIF.-I.

)'UN IIIIIIA _ II l't::li (II).

D .DIfJI.

KOi>lll03I1TOP 3IJlt! I, .I!t.lf.1 "I·II llt!pto )'" ., D.lI JO"''' :'oll1 1I0l1c /'I;

:) "",)"' TOMCOII II .lfR It~l lf IIrOPb .l0I ., IIII .1II .l() - ;

J_'lt:OIIOPA tiIIt:: 5-'l" - It :1II CriiK - I'II.!Ilfll.;

""'>lii, IIII . RF:l. 9 . 2480 i>I. / 13126" HH:l6 .

22,4/ ._. .. 1 : :. 3 I( . , u lt , , 11- - . , , . I'. , 8 . l'tl , }! Jl, :1t Jf , : , .'I . : I' . , , . ::Ia OPOACKOl't1 . - II. rQC , Il , I:I8 : . , It . 011 , 'l. !! I' , 'r 1I0N.> Q . ;

II . . ~ . JJ, ,188 I< - , '\'. ? . lt. ' JJ ~ (l\1 ' . . t:or , KO8-'Q 'l ... t: . cputly - () , ()"I , : , II. , ll l' , , 1:1I, ;

1' Jl(;

11 :. ::Joro . . I t: , : , ... : .- .,..,. . ' "o"rro;

sIlTop 311)KOOJlepaTUp P(I.,II 8II,1I1 " f>If liAP.1COIfC Ilt..:F.~;

l:I If ('.,":

~(' - f:t.:f>II If .,. - II ' ;

\'ll IIIIF:('CA [;

\'J)'I'A.11l1'A I1};

JlI' ",-" "_'l.1)' 1111;

1.. 1'1' ~ K.rJII},;

I.:MET":

3r "11" BII.11H\IAPI'F.BII'I :'\IfJlhlll.:";

I" .". ll IIII {"I\1)'t F:F.f>If.:.IIIE )II.'1 ..,)lol II Ii IiII:Ϸ.1I1. 1987 , lII."" " 1'0.

.i. 7 .. 1892 19.0;

18 ~ ~"i;

.

' Jt I~R : 1'0 JJ - Jl, JlEll'1' .Ut'. . u. (), Ilt:"I' I'ax 0'1'.u. ('!'),..", (D).

I() : ',.? jJ:I . .u CUCII"I"'" I" J! OllepaTUp ~.IAI1MOHIIC t..:"F. C'11'IAtllI( R3l\1 lI'IAlll'(,].AIlIf(' npl\lCJIIO, l' : " ? :J , -~t '! I' - . II, 8-011 ('cro."I : , Il1 . , ..n.. , . ,,, U, o6'lO . - - . 'IIf I'? ,, . IJ It ;

)'. . . 4'. . ., R rIO- . f'JJl r<'1', u () , . :- IIO. , (' ll 8..'1lI. :."Ih 8.:\18 8. :i, l!-., , , ( .u. !'!, , U~I). (' Yl 'IIII Gpal

, .

l1ii , t.: , l'olll . III

Jt :

11 ('RIIIIOII KlllI01I8HopaMhI '1. {, ( ) 11<) IIIICCK1t-l} II D'II.11.F:.Ht;

o.'"KO

f'('>ltll.

"ll"RII",::{EIIII('.'J,I.:I';

lIfl """ OII<'IIIII"P ׷1.IIII>:

IIII t..:O.I'IEEH l.:"III. II I',),II n",,,03 :>fI)'''()llr \lllliR B.1A,),If'tJ(P P)'F>IIII :1E,lEIIHORA ,' "<)_'I.'l:

Crpr"""HIt III'IIH'\ ~tIIIIIII u:)-.ll Õ.", -l,'I( CI'~II(1' _ JII IIOI:lIIt,;

UB , HE('I:::IKIIH,,'lI!" '., . . ;

It:lI.:I t' l\IIIU Ba"cp:t -,1. F.lIl';

f'Tar , IIII() IIop~ ~t, IiIIl()I-'() AH~IIt!it - . .II!lI.\I., UBctllOii, ~~,O " , :\ .. 78 ~. )',.

111- l.l IJ - " lO IIItUHepCKoM . I[ . , , fl . . l1 . onpal'c. Jl 1f , . Ul1t: pOUCTIJt:. lt'l. DllllI n", t: II :! , II .lt~ u . , , ,_ , . _, , KO.'IX038 8+ .:J,.'I" 8Jro , 8, - IIUl~' _ , , , : .... , HIi l:!, cOBce!tl IlI:! ,-lIOI' Il ...

I)llllt , 1'lO , ItII . , I'AC .' , Jf:JII !'l, hlt . 11 Ii . 'tTO ll .'10U "I II . ':"lllt. . , MOI': - I{, .... . .'1Ul . 8.1 ro ro.10 . . ..~:. . , : ~1 . :J: cpe.'IKe . Jl8.:. .., tl L1IMaKOBa. II~1ii ( , t:) I' .

I,I U:

n IIu ~ . :

It lJltIIO MO"ITICU" Jl , ... , ', Jl_ , . u., l'UO , 11 T~H, . D (U CI'O ). (,I{ ., , ). !> l', , Q, 31{ I{t{ <, . ii . I:!:lII , I'' , . , , , KOOPOro HC'l"CpJlCHlteM , Ifrt1eHlIO :~If L u ('", 1ol' l- , . !::! u, l'U 'lh u l{I:!8, \l . . u . nl{~ u, Jf CTYIIKUXrepOCll,... (:, .

- . II , "շ 'PII:l,1I1i:.

.'" ',,"N" . ~ BIlIi:T!JI' :).

" i.: J>t:l 31111 II.l() 1t,' ~")'Koollep"Top", .JJ1If.I jJ,I')'IIII.

...

AnTrop ('""III'IO [>[:,1I{J.t i:V j\"'''I 110 i.:i.:lll f!HTOI' ,,_," .lf):

.lf RF,.'I Jlu I,. .

II.IIlt('('II''" I' ('101 _ " pl' - lI O!lepll'Op - IIrOPb O"lN . I{ ;

8 MAKt:IBI Ilt t:I.!II1 III. ItrO"h 'I1~' ~,''''''' _ IOPlliI i\1.I~I' "uuro - .'It:l 8 ~lIy"uullepi.lT(lp AIIATOJHIII '1t;

I'HOO'lEHIi:O ' HClaOIINIIIOT:

('('n ro poll.:X:

6. KOPOCTE.'IEn. 11. . 11. . . ;

:(II8. . IIIt;

. . H.lblf , . I')'(;

EB IIJI ';

:.t;

If j~t: 11 η I IfJl,tQ I1:'tIEIIII . IOI'bfi:OrO. 19ts7 . I\,,"", 2 .576 ". .~ 111,,587 22.0 ~ '\p~ "rflllella..

.1II :'tI."lF.RIIII :1() - IIIIU';

I i:8 - t;

n C):xaIlI"lM :IA"11CA )';

r.UBII

!! 1:>01'1It:.1AB rTAHItt:.1AB II.l:t li:. 1986,..

llII. 2 .. 549 ", ) "" 11111\1\ 22.0 ;

, Of' -, 11 , : , , . <':";

II CA.lA,11.rli:llll " " ,..",..'" _ . "" .JEB II.IO - Ii::t'PIi:lIII \ ;

I'.]i:o II"<':.1J1 Illi:li:ICWII 1011::"11 . U8t:.1987 2- ,:.

DpolI;

JM~t ,.,),.111.1 _II.

."'i> 1113087 "AME:~o'lll AI1A" 16.1 :l;

\ (""" II.

11 pt".Cl"tp oa"IITOp .10 IIII.

Ϸ fI 3.16: V.1:.

If lIo.'llaN.Top,), K)'.lIfER 8 - , . , , , . ll nfeil, . 3 . , - l ~ . , Rr.- . lI, ll@ . - , ueK, 6: Itltlt , , , Re u . , . lllII , () , ~a J18JJ, II 8JJm , (' , t.-'I . . 1I0, I. )t. 1I0f CKol>e. ~ 30II . IIII. . u . 3 . . h . , '11'0. .10 l\1, l ~pn . nc, CKa:l8Tb . l Tpa~ ltU l.!u 1:I lI811J1 . u lI Jf ~ 3f.t18.

.IIO(l"8 "lI fa.JI."'. ASIIU.1 1 60 ..,.. :').;

lh" II1ASAI!OHA ~""M - Jt.lbXAM PYC.1AII IIط> ."'.... - If ....,. - WVI\IO )' Xy~o.p _ 8Jl fACAl!OH 3

)IjAI'AJlM 3.l08 _ .1i16: 񕕕 1\8p6V! Jl6 _. 11)'I'IIEI .,.."

~py.t If)'1II .:5flItI.\I 8 ;

I..ys --ll..

1IIIIη)lItIoI 19R1 .

It.,..o . 1" " - 1 .. 1972~: 6 .. 17031'1. '1 1119bl~7 () :i ~M "" . }f. :38 (1866-1932). ,:t . .18 I , . . lI . t."Nl. It ll . .1I1U1 RO cue . 8_1RO TpnKa C 8:.:.'l ~nT NHlp 'l . O'If'HbTO'IHO l 1'I1f8 ..'151.18.

... , ~1'lii ( ).. 110 JtlI. 1I0 .

ft ROp 11 J.1 EJI ( . 11 .) JI (. ... .,. 1II1KO CDCC ).... lI 338It. l , 38.1. , poAIITe.1efi. IIItM. , ROIt @, . lt :), 8 . . XOTeJ1 ,- .11f11 - ~lt~111 . . . . . , l\10r 8JO - , . : . , . . 38 . , . ... , , , . . . 8 . . 8 .. 1 , - II8,. Y'leHJfKoB.cTpelt!ICJI , . (' R.'l! '( III. , 3 . It : l - IIII... lIUIl . ., , orOlIb, ., .,. . . . . ll , ltJ1 rACAIIArA . . . (-). . (lt) ... . () 11 . .'1 lt~l . . fo: () lt R . I"QpoAe.(). "III.() . (),. ... (&) . () . . . ()..08 . () . ... ().

, If Pf'Il - . " , ." JII _ _ _ 8.1II" R.lIII (( OnepliTOp II:OMII03"TOp 8If~1i1 .JII ":.lt;

KAIIJIAll KOI'AH 31:1t;

l-'t~ 3I1Yl'l001lI)P"TIlP 1"0,"'1 : 'tI, - II.J R l:I - Jl 1';

"l t":I't;

D ~"'J. 3R ~ ;

'llW",. ,," - IJ.!IOTIIII ) . I' ~I.1" _ )'I' WIC .1Il'l MltXAlt.'l I: " 1\0110"08 _ IIII . I (lII:... 1l1I1101.E81110 t>:>'1I0II - KYt>AI:l.'1F.R Jt 6061'"" - II Nlpllll'lHItIl 8.:" - CTAHIIC.1AB Ol.l0.., - ILOII~p;

dHCbl' 3.,l.

11 ApyrK\!

~, ( It ..) : 1I0 , - . , II . , If 1I~ , ., llu 11 ( - ) , .... .. . , . , ... ? , 8llII1 , I1 ~l , . ? J'II ":. Jl._ , , '11'0 ,- . , 8.... . , . ill, . ., . , 110 . - 3. g . , . ! u, h l\ol . '. ' u 6 . , - ! l< n , , , I. u, Y'lacTDo I'Jl ~' "-lI,. . lIU II - , !1. :t, ;

110 It .,. '1II-: .

-, .. . ...

.JlIfJI~1 1987 r.

I!". 10 . 2525 ..II/Y.VI 11200 4,/.8 1913 , ,.. :.8 t , .. . , ,. caMt, . 06~I, , , 1'('.... , 1914 . l' l'OAa ll , . - . , 8:t8 . . .'! lI II . : 24 . , , (' YCllcoae . 11 . KOTOP0l\o1 . 1914 . , 'l'u . It . . . 8. 11. g . "8'18_, .- 1'80. .- .0 . , . .. 8 CTfl_,, ll Jl . .,. 8Il.,. .,, ., ., pat,.:JI\.,. .,.t,. ::ItllU. . . . . I{ . ( . ),. .,., J,. . . ( . ) . 8 . . . lI . (I\) .. (). J:l - UD 31< , llllll , 60 :t8 ";

(Erup 3), I{ (lt ), ( n), ['11 (31' ), (), ~, (lt), ( ). ().

81< . , IJ 3110lf \1. 1. J1.JI " . . ~. . n . 6, . .8. . u . i 110 II~)' \f "IIT!'fP MlKl.\lA.:j"""('",,.

" I't!I"':<:" ' OIIt!pI'I1"OP X)!.tO_HH"'H .:: .l) IIRI.

0.''': )'MItP3AIi II'''AHOR - CKIIHJ.EI' 1'0.1" ;

M"I"'" ~ II.'IEI;

.lE 1I13 II ,lI ":,, _ .-\.J.IIIII' .\ '(':I.II ~lEOHIIj. h:;

)'.J,I'QtI >;

," ",') :'IIl :'II:I 11',11,\"AI, nut:ll OKeAllA J::I;

I;

I1"I':{II. 9Ri , ~. 11 ,. 29RI IlpltIUt "1.

.~ 11011:11311 "'t J.I.I" II re::lIIC::IX . 1116587. .

,*" :.6 ~ , II f}8 , ;

\J ;

\I 1:1 . . II ., u t'.llo~Ha .,. . l:l, JlI1. , !"I' IIlI., I1II II ::ro lt. IJIIIII 1J , .llepel'>JeHI:l .i:. :--, . lI 11 flIOIf, 11 MHOI'O:1.II0 IfII ( c:IClllfeo " Jf i'i. D . I\ l' .lf .) R u I1 311 . . Jf . "('}( .' UII , . . .1 R. 01'110 (~, , . .) η - 70 . ii ;

. . HP01JO. . R. . pa~HX 'l.8, 'Da . , uwuL, }, II .,lt. . . 11.lt 8)1., '.1, " ". MypaToBoi'i. .1I\1I11. , If ..1I Y'la('TIf. (l<:uIl )' :> ..,.1 D lf 20- .1 ' l')I{Q n s.,li, Jl Jt t' lIJ1 lf II.'I . ),t),t, , l{PYlt . 1fl\1 IIII I{, ., . , .' Ifl:llllt 11, (' , u ll n I' , lt , ::l ~BHO .' 1JJlLlf.. , 11 DO8 !1ii . ;

_,, i'i -l{ U1J. . if I1 , II. ,", . ut1 l\Il1 ll.U na X:'IMMOHAY :Jt. u It , 'ITO l.I u . 110 . : 8 . l:l . >"I.O l:t !

.

UJl/>I\() allQlIl'1' ('li(' 1/(/ Q"ll\, ~Hoo/!

/> u.'JI It . . , 1[ H~ , - ~ 't, , , 011 ' . II I (;

, , I':. I' , ~ , . Jt w , . ()('88 . ' . , - ll llI<8 If 'r II - ~1f II, , D . (-, ~lI , ll, peu, 8 u . , , , , u . , . lt D , l< I1J1 . . . . .. I' ., It Ile Il"If, . - 11 R If. 113 . !'>! . ~ I\, II, w, !/. . , lI .Il lll, , JlI1, . II 1J'Dl1l IQ. . ( Jl u, Jl l u'/>: aBTopll.'Il Mo/fodou (J//llca 6, UUI/{IU. 1'0'1'.Il u.,.w I'U lllfUZ ('JlU t'1'NU OTIlP'161f{)U NOU flJlJl ucc_udoau(JJl 'I_"u paNTepo, UJ!/J/lI/... 1u,wl'PUt'.If, llllr.I, R ( ), u lI8, J. :Jll fJf - (), lt (), (:1), - .DO, . . R. . , +:R u , ' . , R l޻ lf3 20- . 'I, ) ", D, '18t' t: KOHKpeTHOI'O, , IJI' Mllpa ll-, IJ 1Il 1fQ."lt , ii t' . R ( , .1.1$1 ), IJ , , I1 TBOP'lecTB8.

, 'l'I{Q R rl:JpOeH 1I0 Il , It, '1'II 6:\'l :tlI. I(, , , t, ,.II. . lI, u IJ~JI, : cu. ~ 'l , . IflI , n : ~fi u If 3!i R 11;

lIeecTecTRPHHO(,Tb 1'o1 uOI' , ;

ll lt , Dn 't _. Jl - . , 11 . . II , , , I:'t t:'J' , , , ., , !\II !\ t' :.Il, 'fTO u u . I1 h - t::.1 ' . ' R , ., . , II. . Jl", , 'R., IIII l:lf. ( l( I :. , ll1'1113111 t . .l' . , I( .1 , - , ,- . Y'lac1'11. _, , . : !I, n If ;

I . IIIl " ('I Il IIR 'I8. ll~ lI , .. . lllt lI 3TOli . 'I-. ( , , IIHCTllHKTa ) IlO II l'olI I . ., , . R ~1 '_' !,: . t : ~I. , , "Jl, L. I18. , , , Uc, ll If. lfu [ EJ:)JI , :10Uu f.L 'Jlh , '!' {;

R . HeMHUI'O l'II . l.:1 .

- n (' 8Jl.'I lfll " :1.'II )',2,">l 111'...1' 1II'~ )Uol>l ., [,l oIl1)ll. I'I>l ~1(;

1\IATBEEHKO If"lI:

lOn. 11111'111 ~.-II (;

IIII I "u,,'1 _ .'l ~I'O(' II ~l.II rlp~('cop - 311"0811" ."nIICTp)'KTQp. I llff);

III" 8 llllIl'I"' 3t\u I:I.IIfl IIIF.I IOIP.IIII .

CT~lLIIH F.II II,I 1972 .

.

'""pn" 'l"_4':.""'. 10' . 2816.. 22.11 :\ 2177 U:

.' I1l.fi II II - '1'1. 1. IIl , ~l' ( . .,.. .,. .), . , 6() KapTIIIII:lX, .. , 8 t - . , ll , 11 , n . IIUCMOTpeTh I. n R IIOD, :l - '1'~ , . lt 'I. ll. llO, . h,, u, !.:. ' lI., , 11 nfiI,' '/ . ... O'I" R . , 8 lt: , . TpaKTO~ I' 't 8 , . , . , , . . .-. . . . . .:. . uo. ItJO h , , . ll_ - . ... . . , , . :, - . - . , ,I1 ,.. . . . -, ~,l1 , ", , , ' . 1973 . .

11.11:0.'" - . Il.l . _ . lll.1 l',J,Il ";

II~." . " ~ - KAPlt.1F. O Py.w IIII _ 'I-.:10. :IIIH .1 'f.OII IIOPE.1h lblot.,.II.1'l: Q;

tlt -t: , .J.y,o K OCYJJIIH." )1. 𕕕 "' 啕 .ue.t 1I0.1IIIIIi: .~,..

pll~wi.

" "."

wi 2-11 "PII..II. ..... taa.:le.

1-. (" 10 9 ". 2:3:\6 . .J.O 16 '. r _.., 2198 69.

.J.rei . . U.'lf.bL AIITnpu ,,". - '̷. JI)' , MOI'ltC '' ~. h lIe. It ll ll . - . ..-. - 811lf It3 . - .. , , . - n , - tl. , - . ( ) . , IIu u , u . . :t , II . .:, It " , , . uoc .: . . . .. . u1t , 8II , itflii. lt h . , , ii , () - . ll ",. 60- :. .,.t ... . 8 .,. :-."_ uuu. ""","" OOI"C. )!.pq"' rn "'" N.6.''''.

t!. _ _ II pt't! " 'lllf. .!IF.JlIII .IO:1J t1f ~'"_ " _ XF:IIPIfIC t:. n~;

JIt.: 81f1t1lIfl\li:rtJI KOMIIO;

JMTOp 8.103J1~J:: I-II'llblJt " .". " ;

:\tap aM lio""J\aK fi:Jl1'Q XEHl'1I1i: .'If>I':

TA.I)tP.1._ E.l!ac . i 8J::.'I8.-O:IAC 3.IIIRJi:lI.t. - Jlrt:lt'- .'1 (.')'.". - Uj\3 .'1II ~lI -.1) .'1011'1 " _ R.10:1 ..t~1Ji:lIJt :1Jl 'IJt."' - l'Ii:.:.,n ..lI.ii - I,POH.II,'1 . .'1 lll JI.""" 6.1.""" ." Jl ,,,,,,.

PI!."C"P 6 . - \1. III:VPOB I\_T.OII. 9,,_. 2322 . 18002Si - .J.'1)' ,I,_." F. .'It:.I.0"'Qo;

tIlTOp - )'IIIf .. .'''.IO: 8. _ II-:': IIAT one}loaTup ..

_ l'::

, 1946 . If , . u . . 8 llt - . 8 , Jt )(, It I.

60 . , l 8I, 8ual -' rP01'ol , D . , . , !Jl , ll [IO Ha'taJIOM , It . (), ... ( ),., . ( :Il),.ll . (!{8),. .u. (),. I. () I', JI: ~: - . 8 . lJ, , l'Ae . lt , , , , u . , _,. I(II, , II, , , r , , , 080 , 1'olY . , .w~llii,],t:",.' ),I" IIlt",O:IAt:CK:Io' ~,..ccep - .')' ~' r8 - A.1EKCAH;

.I,P;

\',l.ABIt), MAPltH.1r..1 .nop Cl(r p .." x,~o.".': :

,],IIJ' , )' AI'HY,III>.

II:I MAPIIIIECK)', I't: ,1\. 1I1t11 G.1I, hF.P )'.

I'III t'.II, BACH.'IE HI,,~:\-'.1ECICY.

IIF. .

I\t:lf PA:\-'I\If , , u ' . , , , , , . , , l Apa1'olbl, , , 1( , POM~ lJO, , ~" , - . , ' 8, . ., , . , , 8 , , , lt, l10lO , 111 .)"J::t: . :\IIIIf...'1., .TEXHIH;

OH-IIlt . lllt J1 ;

>t ~,.," ",,I" ~l" l'op Koro )'J1J1 :). 80.11\ .l.'t."@ ., 8 . 2209 1111. " 3 ;

, -. II., .,.,. . . lt.30. . -, 1898 . 1', - Ol' 8 l1,:lOl'IJ uu , 1'0101', . . 11 , , J . , lf , D ii 8 II . .uc. . ll-ItII , , - . 11 ..l1'1 , , JI - , -38 . , MHOI'O' ll... 8 11J 118 , 8130 . , , . . l<. . l1, ll . l1 Jol HtI lt , u , 11 , , , , 11 ... , OTQI, . . IIl , -. ut' l108 , , tl .Jt ., , , ,.. AJl , , -. ., .30., .30~,. , u 'tI . lIOJl: - . ,",_JI _ \lAPI"OT J>''IF. t't."t' _ XAIIIIE.'IOPE )'HTEPr.F:Pr - l\III,'1h rP.F:

'<)';

\ _ IIII Ji:F_',lEP XAIH'lIr '"O\lIID:lJlTOPW II GEI"'EPT.

rF:PXAP" 11IF:IIF:. R,'1II UJ' ":JlI:iO:

F.1 : .\ (;

IJl~'" 11 RII )',1 HH.'lhC IIIII l\Ilt UI;

",ap ) ~)'P', ..,1 Ji il , ;

) 11<"''' ).," XIIMt:I' .I;

.I """ ;

I,)6"I"fi" "" '1. rnpl>KOrU """ 113 "'"U~J. ;

ll,.,l . 1\)'1'0'11;

:11" ;

w"""wfi t

")".10"'''''", ",,," _,10I l':E:1,111.,F.RF.HTF. CF.PF.HII I.-'.": lt It lI II f> , 33:1 (;

3. , ~, ., . f';

o ., .1II , 6I1. u R ? ... , . .8 . f>ro. ., Illl : lI . I1, IIl\o10lt, . Jl 01t{l u. I{ . R APYI'OM.IIIl.1Jl . , :~ IIu . . n Il . u: Re'lepal'o1 , lI . Bcel'o1 ltII, IIX . 'l' 01111lI . 'l' 1111 Dlllt , L , III :\ . (' D , 1I RMe<'Te Il. " (:'I" 1{ l\o11l . u. )1 UIlPKOBOO Ilpa:JA... . U J{JlOIl 01111 - It If lt . DIID , lfIf, HaCToii'IIIROCTb, Olt II. DceCIt.'bIIO. RR. aRTopbl . 1. j)e .

l::! XIIPT,1J1Hr. .\ )t.1U. .1.11'tIIIII. 'IIII':IO &. з .1 E.',lEII. .\ PEBII~II. з .\,],II. t.: t:t.:. :IAC:IU t.:t,;

1t il.),],tl . t:'II . t.:MMOCT)";

J.1I1I ,,_.~'ot U_,.olil. Dp;

l8a ;

I"e.

;

I~6_,,,poll..

.,10.:"""0 f':.('('f',~6."'. 9 ~ 't. ,.1)()Rti:lt . JI '.'\t II7!7.

"callcaJ( 244~ " i'ic" ;

J..' 3.'I>IILlJ(, . lto Rce , . 110 . .lI It ll, . RO ~1 POKOBOIi. . el'o It J( lt . . )! u , Jl It R. ll D . 110 , , R It lfl.}I, . . , Ji lI~lt 11 :. II lf II, '-, JJ POt:!l\o1, HOJIH~H~le Hel'o, , ::\10.

, - , .' 11 ķ . 1I;

\f :J,1 R .''lii , lf'l'I('II . u .30 lI8t, . U'I' UCHI'CPC:KHM I\1 !\1 ;

,I8II I'l.'l .lt ~ l I{II, "flIII' ' CI'O . - II TO:'>'lY . ltii ll , ;

\laH, R 311 II , . . II RonpeKH II l1, }l, JI MHOrO'lIIC.1eHHbIe lt. f>t CepAI{al\o1 {'II . l'l, , (' f>111u JI ii, l'... II, UUlilt!\.1, . UJt'l' It 1th;

\18 Illlii 1 . , YCT8Rl1l1fH ~I1'JlIO 8 I! lJll.>1I0, ., Ka.'b),laH ).1 II ,,"" ('('("JI :lt:I.:.J.I'.tll'lII' I::,],.1I' TU'IUB f'f.II """paTnp ''\II"' I>U;

\3' II III\I~ lI ::,,"R !":

I;

:PIIDOIIIIIERA, .\ )IAHEDA.

.\H,lOHOR. II.\ f'!! BACII.',1.IIII,'10. II.'III.

R _U.\ . U,l.\II .,,",..I~,~"I"' : ~III)C')~.)ll)C".~,,_ "II"' U"U ;

je...1-' ;

I~-.,,,:., ..

1914 lt . It.1bIIHOB :11., 11 ~.' 1t~t.

Cf'JlHC8;

" "1'3 . uu""".sa '" 'IIt'IJ.:tJ>h"';

" - "'! (lI't ff' R ~RlJl If. , ~il'f 'I'I II ' JIIJ, ~'. II3 UIttl 'Jii , 11 ACJf CTUHOBIITCJf tI'l 1'0 U;

JUJ,u .... 11U Itf'Hh . .. ,, Jl~ . l"tIpax . J.'t 113 1J1J . _,. , 1'loIf .':I. "pllex8BIf _ . R . ii .. . t' 38 , 8 . li JI, 1Jlt l< Iu ~a , . 8~ t , l\ hlf1t, Il . R f'II, . C:'>1eJ1Tb:~R R h' R . R '1R , ~a 'l pOI'O e'tJf It, ~1tl , !! ("II ",.II .,. .,. 1. ), - uii : 8 . 8CTY~ 110 , - R F: R pob-R. F.MYcRoiicTRI:"HHbl ii R~, ii ll, IIl:l. Rf' . tl.ltro R 11 II' u UlIcpllwe ",IIUII . lI!. (1978 .), I, 8 ll "II-JI(,II , RORlI. PEItoMEIIYEM IIU30:

n PO"AH~' ~ ~.: FIJI n,,"fO."l"ln Ii " CIIII .1 ('II)' ~IIIII \, I:I l'AHt:,IIt\:A 01\ XF.II. IIAti: ChlH U nJl II ."I'"IO':

" 1' " .., nnepaTnp" )',10II"1I:

:'olAnA I'()I' I' RIIIIR &I\ . "F:II. :'lt\u 111" 1'.. 0" o.:n""nn3Hrop ~ 3F:H KO,I'(TAII .1: II . :: '" ". F.II , KIOI _1i1.0 .1\O.'IIII;

>A_. 'I,1tR _..'".'I.)' ;

I )',," It "'~H" :'oIEH 11. 111 11 '\1.,1" rF:II, 3F.11 ", 3fI (.":1'1\. II'I II II'I.IIII.1:\1 . I\']' ""," U6"~'I"H lI. U\:)"" '01""" , r'Opht\nrn I'f' ":'Ε ,1l'i.1 10 . 11, )'I' . n ).,~ 181101:17, Ut>a ce:OKO:IIX):1111< ~""'M 2:if1: . ;

10", :I.:'I3 f'.1I'-l !'敕,,,.., n'''''''''''.

6"6 11p

l.eTO:'ii ~10 30- . , 311IIJlbJl , 1'Io1Jfl11I,KO~ I-. hl , ., . lJ"J:l lil1 :ll1 , jJUU . , 'I , Kpc{;

Tie J:l Ill ll lICPC~ jJ!:3 U. I'l L' . {;

, 110 , / . I1PO'l'CC'I'YC'j' , lt, : , l{, 1{31{ 0110.,. l'of8, , . . Ilttl. JO :JU: , lt . II01' u1'lo1 8 .. 11 , .. , , . :'-t, h .

:~,1>'lIIl' I'It, ()I;

\.-I.J,;

\'If r.\HAI;

IlIiTOI' l'()().1.\ Iuuu f>f'Rtlil - .4 ItJIII rrr "(l ~ 1'lot.ll . XXIX u Cah-u. I' . .10 , . II3 . UI30, f . HU tI. V llro lt (1986 1"'.), u t:D 1985 . J1UI' llh , 11u ,, ' I! /'.18Ul'jJU'!./} . Jt !'l , 'I 1:1t: , . , , , ltlf,... Il : lt . ll' 6 II IIh KtsapTIII)e I'I1 ::, Il Rii, 11 :J , . . ltu, (' R3R ()tl.8I1t: , Hero , hC Il . ti . Jl, h llt.C. tl., , I' olla . ult1'. II 11 Jlii u. l'OOPOro , 06l' . F.ro ~ , 'ITO B~BaeT 'r . Qt:'I'(,IIII , , . I( . , J( . , - - . . : - . . , . . , 'l' , , - . - , , , , IJ , , , . 1, , , . , . , , , . . . , . , , , , , : ... . , , , , , 'l' . , , . , , , , . . . ., .., . : 1965 , .., 11 . , 1969 .332., XIX I{ . t: . 'r , 1964 , . ( OKOH~ ) . bl , ( ) . .,. II.,. ., . (),. . . , - . 4 .. , . , . : . .., , , - . . , - . , , , . , , . , , I1 - . , . , ...., , .. . , , ... , , , , , . .., , , . ., ., ., . .,. .,. . . . : , u, - , .. . ., AIITOp _ l',il JI\1H F.III() - ()IIIf '() - 3III F. XOPIIF.J\II I .

.

;

)II . >:':I . I, f:)l'A~H, ' , 3 ' η .,.:) ::' ,'Il. "",, . . .

~ ii.

.1 " ;

l:$l ., 80 ;

)llll"' / "'" 11112787, I J'i 111) .'1II ~TeH lllhl /9.0.

l;

! . cneHe. .;

. II ~ CTAI' 1I1t1't:I' .~t.~ (i_l"6tt f'"(' ;

\),~. ,,,IW" I(IIIIU. 10 ., "lI::J:"l.1.

. KOLIIE.1EB :tI. lI'l' uu -.60 IPOM .

UU, 1812blli. 6eJ F> .

" 110"n:la .lJl"", ~.5.,'1.0" :I . J:!' 11: ., , , . ., . { . t: n .1l0 . ' BblllycKe Ut u lf." It II - . 2 II 10... ", . .'1 t: " . ,,' ., , r -. :1, 1:1 .'10 011 . . , -w - II'lJl .., . . l< . :JflD ,. . !' ... n060 . _' . 11.- . () , . 110 II 1J08Ce . :l' , , ;

iW . 5. . ~BoeHH()O . . Jll::l R . /'!: 8u-, , . I'\f ', 11 , -, u- - 'II!JI j{.'. . "u. , II. ., lf , :! , , 01111 u. !'1 lJ 1J . 'Iep . . I 8 11l11HCTBe 1l0 . ;

J II II _ h:AP~lOC :". AIIU t - I\.l0 ' Onl!p!lTOp Tt:O :]'II.II, JllnII ;

)MJI.1JlO,'1.,lt: : AHTUHIIO ,],t: IIU" C~H.p ~'II0.1:

llo ";

I~'l !'"",, '<'l 11(>" _ _ "'Jl .:J.. 1I(,1Ie(' XIIMEHt:C U f'l ~leoHllpAo : Jl.1J' 1\ I\ 1;

!,;

A.JI.IIfU t.,'1. "! .

:,"'" :l.Jl<)lIn" Ila t,;

~1)' '('J''''''.

V('f> )'u.1::. .::l:F. ..(/i.

u "iI.

". .

L80788.7.

110:} ., t"J'";

tIO 9,2: !

.I{. I J1. . - lI . IIllli (?, - . lI8. 2 ., 159 ). Il .I{u. .

I"," I"'_MI"C~P (/l.'n 'I" "OJlln(/:lKTQI' .

, :":\II.

t:II.l() IfI{ .J.:)\I iIIIfII }1;

;

) I1 I!,l .1:

;

;

t )1,II. <.;

'I'If '\'I. '" ClIRt:HC. OCTHII .'I. . . n:III. TII\I bl]t:AIIII. )1If Ji:If . - J10'l . () MY;

iblJ{a, . Jl 1JO 8. . . J\81JlIonp8BlIblx : . . ,'l Il , UceMltpHO 3et: ( .' ~e) t . " ., !i 1981 ,- 3 , . . . _ . , ., ' . u tlllI , JJ . eu 60- , Ul(. lblBCt:THble , lt 1 .,. ., , , 08 . ~ 01ir l1I . 80 ::l h bJ f 8 . , 8 , 8. UClJ , l,. . . . l1 . " . , , . : :i , , ll Ru lllt 11 . . II.u: , , - , I.{'ro , ll nl<.. ll. . I" . u IJ, , h 83 . . lluJl , , I'll.;

1 Il.. I'. : h ItapJloc . 1'010 . , @(' , CBoel'o1 ~ll. . IIOOM lII1 l, , ȷ , l'n, - , ii R . l'o1 11 . ::I :i u , ,, ll, . t:IflJlll , , h . ii eoii },~ IJ II1 : . , , u , - , , , . : . , , '{ . - , , . . D R . Jl : ' , , , . ::I ... ( n , , Jl If ), 110 , . JI Dh , , IIII , _ : ' 1l0ll JleoHapAo, l1 ()"110 , IIJls Jt . , I1 . 08U8 . 1I If . . n . ., 11 11 KU!< :i1,I:I, t: Uf, 8&11 TexHIIKY. ., :. , :i I' , 99 % 'I' II~. h II - JI , . II lff:i, , II llii II TaH,~a.

."" "rr - t'II " ullepaTop - "';

"yo*,,"~ - .l:,,"."n:1 "I( 1.1"":

I'AKXII r)'.I;

jAP. }1,IIJ> "r. III'II, .. :. I' CF.II. IU ,. Alt: I'II ,'I ItF:I:;

(.;

. ,'tIf ,,";

~ :>It't<. ;

l.nn 11. ~'() *.< ;

1,)'6.,"*11.

R 8)"" " ~"ji. 1-. - i '1., 1833 1'f: 2- i '1., 1838 1'1: 11. 1810687. t'ii " 16.,. Ut'3 nn"3:11\ t'.10!""I.", IIJlJ.

:J . , 1' , (" . :.t .l :J. , h I. llp ., M , fl opeCTH{)~ 'IYBCTBO, J I: .l - . l' _ 1I - , . :4 , II.IIbl . "( . ~o R pa:iHblX , ~o : lI :i... Ilh llO 8, I-'a_ f' -. II f' 5 . II, l'o1 ~. ll . :i~Jl PEKOMt;

HJ{YEM , hI 83110llii l:t - '1. . u , 110 , ::I 11 If ... u CEI llii ( U - l:t . I< , , , .,,.,, . : : - .5 7 , , - llO , ,.., . . u , l' . , ll . l:JC, . . , . , ll. ,. , ,, . 8 8 338 , 8 , - , 8 .... . , . . .., OH,~ , - - . cuettap)l/l )l ~)lI< t: ;

)II YHJIJ! U'U Jl . I! rP;

}I!.

FiiJ - . , . - . - . - . - . " MF.PKT I

. 6.1l1lla <:lllt I"OpIoKO['O 啕 ('('" ~)... .

~IoIt0.1 .")I'" i 8. R _lti 1{.. _". IS .. 19~ . ,., , -2, ., 1987 .

.Ni 190446.

6(' 282 IIOKa3!t ;

'l,lt" -/ , , 1835 , 11 . , . , :. ... 8 8 . ( , , D.), . ' , , . .,, . .... . - . - ,., . , . . , , ,ll . :

- . 2.

, " 8 I' . , CQ J{ , , . . 110 .

' - . - . . :, . - . - . I{,., 8 1987 . , 3 "1., 862 -l, 2. 1954 ., Ulll , IJblCCKaTb , , 8 , . VIII lt8" (1955 .) u J.

- . - . : I<, .

, . , -I,.,'.,' ., 1'.

.)f( , .

, η , , ., ķI, ...

. - . . - . - . J1 F: .,., ., 2 ., 438 -3 .

?.

, .

. , . - , , ., . . , -, 12, .

2 ., ..,, , , , fl -I, , 1' , , .

.

.epoeB~, ...

Q' , . - .

- . - . - . . - . .., , 1 ., 158 -2, , , , .:- :) Jl , , . ? , , , , , , .., l', . . ., . " , .

1987 .

- "", .

- . - . - . . - . .., , 1 ., 278 -I,2,'3 1987 .

. - . - . , , , 2 ., 51.4;

51. . h . AUTOP I~$l . Qll . , .

.

, . ӷ . 1981 .

-, ., .3.2 ~ ;

, II 1I ro , , 8 :Jf :JH8.

lt Jl .,. .,., .,. - .,. . It .,. .,. [' . . . ., ... .,. .,. . . .n . <80 I'J . '" JI '~1, R , .II., .,. " h n OI' . ;

(' J{ , ~1 ~ 1< . t~ . . I' . l' ' B8TOPIIII . . .

. CBoel'O . . - , . n , . u 8 . !'1 8i,l - , , , , . u - ollepw.II. 30- , IU'l, . 1t . R , , . , , .. , , R , . , . - 1' , - . ;

,l , . ( JL. . ). ., . .,. .,., . ( . . ),. ... ., j/ . ( . N. ),. .,. . ( . . ),. . (n . , n) _ ' ' , j/Ce .

J.epTBa - . . , . ,~I1 _ , . EJI . . , . , . 3 . . , . ѷ , . ӷ I . 1987 .

, 5.0 2 ., 5~O ӷ . 1987 . , 3 '1., 838 19. SJ l' .ll. IICKaHHe . . D, l'I' 3J\l. I'l II , aa~T JI ... 1987 ()UJl . Il :) , . , . . ~II... 3 ' .u 'I R:lHOCOIJ, . '! 8 ll? :.8., ) .,.Ilt!1' ._ 81< , ' . (' _ 11 .JlUJIIt., 'J1IO [' Il (DI<'I8Sl .1". Jl 9 , . II , , I'II~, . R . , ~ . . , t (1877-1944).

... ~ - 10. - . F\:;

l ~ - ." Ult:PMEProP, . I1lI 1981 .

1I1R 1(, '1., 841 43 , ') . , , , R I .

lO , , ru . . -, 1938 . - .

. 1987 . -, 1 '1., 288 10.3 , . ( ) .

?

- . - . - . Iط . 1987 . -, 2 '1., 537 10.3;

11.2 l' u . , , , , , . .1l. - - , .. . , . . 250 . , , , , , , - , . ] 995 . - . . . lI , , , , : .

- . - . - . . 1986 . . 1 '1., 265 5.5 ~ . :N.! 25- , , , . .

~ . - . - . , . . 1987 . , 2 '1., 445 11.2;

19.0 MOCKOBClSOM . . . , ~ , ] 8 - _ . 3 , , . . . . . . , , . , , :.. . ? , , , : + ' , , . , . : - 25 . , . , .

. , . - . - . .., 1987 . , 2 '1., 551 43.3 - , .

. - . , . . 1987 . , 1 '1_, 254 3.3;

3.0;

8.3 !

- . - . - . lln IJ , , . , ., 1{ e~ _ . . . , , , , . , . . , - . :, Co1feCKOM 8'18il . 3 10 , . , , ۷ , . - , f30R. - - . , , R '? D ,.

- . , . - . η ܷ , 1987 . -, 2 ., 546 15.0 .

. , . - . - . .., . 2 .. 562 51.3;

51. .

., , , . , )';

, .

. I';

- . . - . .., I(, 1 ., 289 16. 1987 .

.

. ll , llu- . . ~aa R "0J' , .. . ICaK R, Olu' . , , . .. - . bJ J, wroc , , 11 .II., 1987 . u, 3 ., 732 45. CQUeCKOto , 70 . u , (. ',.[]aCIH,. .,. ., If .,..,.88 .,. .,..,. .,..,. .,. .,. iI .,.. ) .

, !

{: . - . :3 . , 1987 . , 2 ., 575 3* (' - . - , .., 1987 -, 1 ., 285 .

. ;

.

! , h ., ,, .3(), 'l', ~, _, R, ~:l 11 ,,,,, . t,,l' ',. ' . t, <, .> . ., u r:J;

'l'IIIO . . u .

'l'U ~I' II8l1l1 . . n, I1 (' I! II 6"6 11u.

.JIh., 569 1987 .

I{ll JjOGPO R ;

60~, I

.

* 'I' . - . . R /1,.

ͷ 1' .., , 1 '{., 289 . 1' 1987 .

.., , 2 .. G[j8 R.

~ 110 U Il1.t 1'>1, R I1!\ I(.'III.'I3If 'I Illl I'O 06ltURfl I(lI .

u 8 I . TOKCIIKO . }l 113 4- 'I iI I' , J1lJ 100 ii KOpOR. J1\ 'Ruu 3 ~ .

CC.tILCI~OM ' , 1l IIR l'O II!llII !lI , JI'I' , . KpaR'IeHKo, IC 80 : 60 8,'1 . 3F:, l Il R . , 1:1., II.

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .