WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

. I Sl . ~ "'.3.

( )..

hI 1964 '!

'' 1987 }f;

, . ..........J.i-' ....... HEBEO~OO ,. ;

I I \ . !,.t , ?,.8 ( )~ . ro.. ,.t.. _ ,". I , I'........ , . , ....... . , .... . ~. ... :. :,.J" . ,...... -. . . 3)'8E )' , ..... .., - .... , , . , - . , . _ . . Jl ,...... ,...... ,./l" , . , lt.. , . ,)' JI , .... 1986: . : . "( ). , .. .. : , 3 5 5 5 1 8 9 9 10 11 11 12 12 18 19 19 19 20 20 20 20 20 20 21 ,.. , .()ll _. _. .., . , . ,.. , ?., . ,..... , . , _ - , , lI - . , llrJl }! .... , J1rJl ... _ , - ,.. , . ,..Jl . , - .. , ..... _ ..,.Jl.. , . -)' - . ,.) ........... , : ,.. . - . . . 221. . } )1. . N! 12.. . 10& 6. . 1.. N! 82.... . N! 5. . 3 21 21 22 22 23 2:i 23 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 2.

1- . . 80"&.. . - 81.: . 'l' . .

: . . ( ), . , . .. , . . , . . ,. . . R., , 3- 4- ' - (. - . . ) . . _ . . . . - . . - .. II/!

14.07.87 fltl 11 13.fIS.81 ~618. NI 84 108 '. " tltllI . 6Ylllar. ~a6epHn M;

~OllaKHa. . 111''1.. 3.:>. . I.. 1384.32 . ".-II:1)1,. 11. fI,:'"i5. 103000 :!. 1831. 1{ 113~...I(). /.J03III. -: 109017. , . . . <18.. 231-1133 )I, ': 109028, I, J:"8 Ilep_, 10. Jl. 29763-37 80KpaeHol'o . ;

l(ll 'l. 611l1 8/0.JO. ll XOIlUtTea ' 3:'. Jl 8 142300. . II 06' 11 lI IUII1.

( 1I ), .'1. . 1-: , , . ll, 11 Jl. Jl. lI l~)\ lII:IO , ll . 3~111. , :u , I1l.t. , ,.. III .. {:II,ItJ1Ull , , u 1I88 ~~ IIII, .. 'l. 1-111 8 u, , IJU , , 11 , lJO 6HTI:Ibl . . . I;

IIJ , efl lO, . , . ( ll 8It( '), . JW lI IIrll , l'" . ,",3 lt, .. . , tlIJOLolI JLJi , r . , !'!! ,llU, . u , . ....:sa"Tpa a ., r m 9-.., .. . . . ( ), n . "aIt(eTHO . ChlrPUIIII"'X (' ) li(>BOA ( ). 9- ., , MOJIOAtolC . , ( l'), ( ), 'u , . , IIJLlf , IV , . . (). ( Jl) CHltMa.nach . :s. ( ).

i} rl -.5;

. fjl - . 4 .1 7 . AAeHro . A"Tnp MOTKI!aM lJ BACltJlbEBA - !*" - - .". ll'8 ;

\R"'lol _ , h PI,IJlII IICnO.llIlJlIOT:

" _ 8IIII - PVCTAM 1161'I'I::Q I{II :}" R . . IlIl II II,fJ() :J",nn _ "''''''"'I:I''(I _ I' HYPIIF.R .li'" \:II().li: " ."Ip'1 1'".t'H'8 JlI' "8 f!.8Ill )' :: ." - )'" 01'.'1'".'1.11' - ), Pn:l. - II n - )' )'8 racal:lo. - ll - .".li - rAM.ilET IIȷ . .J()R Allpenop - F. HIIKOHEHKO . {" ,;

8"II - BEI"A .116prwi - 8JIIf\1ItI' 3lf p

IItQppei,:IIUIIAeIlT - ":!,"III )' - II faC_lIoBblX - ]1, l1,AJl.AIIIP.8, I:: " 8 PUII'I I. RR.DJI lt47 . ItReTIIOit, 10 '1 2~3 , / IIIOAR7 22.0/ , . TPYCOCT~. III1II. . . . 6.. (. 1987. N! 6) : l10 Il paecKil38 . .. , , . . }J . . . Tt..'C ".n. . }t w!oolU 1l0UlI}J. , . ":",}JIl . .1l . . . . .'I, , n f! . :. :lblHaTb 'leCTKO, lIII. , "" u . nepec'f'poMKY, , . :, . , 9-1'0.. ... _ 9 . fI 1940 . , ~TO:ol , llhl :

tuu KUHoonopa.tfbl /l . 5:

'l ' [,u, - . ~II 110 01\110' llIIIIU. ItOl'IApa:tlaTYI)r . IJ lI ~II m iO . , , , n f'IfC. J : T~MC 1'1 If , ʷ II1i. " . 11. . .I' . ,l ll , . u . , f:"ll'I': II , 0)1, IIlIBepHoe, :s ". If 'I . l\lll llllO , 110 !! " _ l' . " 'IYCTBO . l'O St..',- JI , nJl', , 6101.11. 8 lt-il lol """, 1160 , , I .

\ ~ lI - IIJX"Iط , . MI.rCJlb: II 81I߷ , lf IlpaBo 06, .... ., !' :. Bcel'Aa , hl. , . :

JHble , - II' . ,- - , l1 . ... . II. . JI Kap~pHX . . 'l ", :t. , . . ~) : , , JJ, , lI . ro.'I , . CI'O: ". IlpeAa, 1 ~M II.ll;

,- TOl'Aa / IIl,I1I ., '" l 8 , 011 , eu~e - ll, w II , llllbl n . -, , . . . . 'l, ' ... . OH~ .ll;

Apyr , (. , ," 3 u , .), R , 1'160 ". .. . I' . 8 . JJu ..: II' , 'l~- ... , R . JJ . :J , . "'. _ . , II. . , RJJ. :J 11 : II II 8, - , , , 8 , 8J1, , III. ll ... , , 'l lf'l, l~eHe. II . J h;

Jl lI. u rt/U!U;

J.U llllla r8(jl!l .

U8l'f'f .

KaA.R 8,' l'f! ()JI, 1"l!IlU !) '1.

.

l'II HI'IDC.'JlII. . II.

'I '" .Cf" II .lII alTOpw - . t;

I-'.'1R. .'1 . )';

1. J)e: t:l\lI1IR '-"L- 8F. IIIF.R - KOPOBIIII (l31'I',f\ ltF: I'"'OUll(l 5EI'3 R PO.ll8Jt;

~lJ1. 1<)'I'Jl, . , J'lf R, JI t:II. '1 J1I<, 6. CEPrEt:B, II t:.JII, . , IlrOPL , . HQ.e.llJlaIJOp .'ll-'lf. Q )II"IIa. Q Qr ":II IIJIATOIIOBA llR 11 (' III - I'II :;

UtI""OI - .;

I, . " KO.UO"'"I"tOp !" Jlt:If _ I< awrop " ((l;

r.llh."".'''," \IIIII18 "~l ;

J.YK()()nl'parop \~": . . ~l . . I', )'I< 11 . ,!!,"'I Ct>po .1 ACTpaxa.cP)ii l.J..t:l'llIII 04'\.1II 'It:ti: ".'~" (""III). 1967,'. IIJliolIUl:rQII.1 K--l:r)' ".:Iio' 1987 r.

('e1lC0IC:C:cp u.u.1lO . " ..wii llii, 27.4.

~ ., 2{)68.. .' l'iJ. . 9:

!'tlll.1Ill:.... 1967 !' 50- !I. , I~JlII. ('II~ !! !111 , llloI It , ll . 1JR uf\ 'I llnrI !'1'0, CTaJ! lllI Jl'l BloI llIl. ll ('6 I', ['(,u ' ('l III118 I). l.r H~, It-1l31II I. ~ I ', II[IIJJ CTplllly. II I:"(,II I>. 110 IllIlI I' JrII I1 It,l (} I, 110 " , JI ll. II [llee Jl, 10 8 f'I'O f'r: 1 l'!)(In. llll li., !I l! lol.'ol u O.'It' ,- l1ll, f' Jl'lUII~ t' , !'n u l>tl rJI. Jl. I1 " . ll I ": IIlITYpe , . 01''I,ll D , c06CTBeHH(lii u f'1 , " ll ~ : !.: 8 011 l, 8l1 , OKa:iblBaeTCJlII . . , ~ , 11!'JI II Il;

I( , aeAI. , Jf' Bpnr u-n, ! , . 8IIIIDi..','ITO (lH nl' Jl CTUPOM , l' U8 II ~II' . lt. ll PU"II. , !! , 11 III,I ? :1r' l' II. . ii : , Oll? lli l~ I.r (nJ1 ), lJl !11' f' 1I :l . ("(.', " lI Jl. . III~, [I I~ 3 . I1, 111' l, ll ) I.1 lllltlll: , () 'l . U'III , llU60Jt ;

'11 , , II , (', (I:l (: lI !, II , . , .l. 1lI1 11 , ll. lI'l Il II(" .

n :'J 11 I, , rJtI' (), ;

) C'lIIl'Tbe? " ,,? II 0110 llil'l6? I\: , , H}I'If'rO. ' 'I 11 , 1' nplHIOTe. II!l tJ 011 l, OAIIIIM r" .'III IIII. . . Ho:tOBeT . Il , 1\U . '1'0 IIII'IIl ~ lIl1 \J .1l , n. , CNlf'Pb . II!l8 r ('. ll IIUll. !'I' llll ll ~, . li ll1 (I(':1' Jl Jl . , . ., - Jl ". tt. . . . ;

. . . npeKpaCJY'lM . . . , . . . . . , . , , . , ... : . . ., . . . , . . . . (: . II . . .' , , . . ... , . . ( , !). :r.m ' . o6Jl~ltit . ,,. - XpH~M. , " II. WIIW I:I -. ,,. . . ll . , , Jl. ', :II. . I1 ;

, ,.. II l:I , . . . . , "". R ClC (I(. ) .., ' ., ~lO. 'Jl 3,.0 . . . " J, 1l., 'r , . . Jl . (, . ): "" 8 ., . II .. , , ,. . ?, , l ~ ? , . io . . . I1 . -., . . . , . . 11 II . .$1 '$1. . . 80h . ., (:I1 . , II ,". . . . 11 , , . . 8.

. 60 ): . : i'\ ll .t- _ w .ll. . llll . , : . 5. ... .'.,.,, . . IlOcpeACBeHlIblX "it . CKOro . 80 . , Il. . . . r II r . CHJlTblMM . . , lOC . . l t ro . "lIM . . ;

"ltn r/,UUQU n. ., . - . . l 0118 , u, . , . . . .

, ?

, !

._ _ . - )'u:. - 8)'( - I'1'.Jl., Il8, 9 '1. " .._ Ll . -.g GF. - xY.II.o - Jl _:.. XACAlIfA.TIlfEB 8)'l(OO - )f POJl D".IO:

1987 . . /.Ni, 11127~ 16.4/ HaPOAHorv . ;

' , j) . . w .,. 'ro .,. .,.. ! _.. t, . ll . . I~ - JJ 8 EJlII - 8 AI _ 8 ~ii. - TJlen - 8 II./1Il /1啕. . RYJlII.T _ .'l - )' - fI i'8 /1/1 ,,",JlR MYJlJlI1 G 81..3.81. JlIJf ..8 - )'.11(. - 8.JI 1987 . pu",' ""nl.8 .. 2281 _. 1109787 1.3 'l .... tl . 8~ tl! ll neTUlltI. tl Jl ApaJ"O 8l1 . 3 . . I;

KII1I fl, , 01l0 8 . , KoMa}fApa ( ) , . : ".. u uu lJ - . , ero CoB8TCKOII(Y . . , . . ,lllO , . w Jd , ( ) . 'lC. - . II . - f - F x)'Jl.O ... - R .""IO"." r..w.3 _ . 8J' - crPOKABOB Po.D:.

ICJl.:

.~ . , lOC , ~lI . .1101110 . . , , !. . ~aBap , - . , D lO. 1: : , , , , ;

J" . : : , - . e'!"i:Jt , , 0. , _ , 8 ::. - , . , , .. 88 . , , , . Jl - rocYAaPCBY. Jl 啕 , . , . , "w ... . . ܷ (t ., t .,. .). , , . q (), - .'l _ 1 i"-IC.i - . . _ . C"PA-'lo.

.. Oo. oiclI: - 308 . .Jl..: IC..Jql .IJ .D:.IC.8 񕕕 ' Klla'.Aae - . - ...-._ - HA3APEIIKO . . )/'.11"'.0" . - UaltH08 - " ./l' -:.. Ko posc _.' .'Ie ~iII:.i - . . 1987 r. ;

_'I'IC. 9 . 2495 111, / 1'6 )109087 1.3;

1.4/ ~ . lf repoe , ' . (), . . . . , , " .... !l . , , . . , , . . Jl , . - . r 8 , , ...

1917 arn (), Jl . - . ;

J , . 1918 , , 6 , ' . . . ,/I;

IO . . , , ' . , " . (." N : : :, , T~M lO, . , Il. I:I !:! Il11 . Jl r I!. 0118 ' 'l. '(' w, , , _ , . . , . , ( N) . . . 1941 l MOCtt:. t ;

J ll . - . - N , ... . , :J . N 1948 , ... it , I!. .,. . O:l:OTa.,,.,. . . . ., . . att:'f'epa - (. .), (. .). (. .), & (tt) . () Jl . ...

l{ :

KU/lUnUIlOpa./lfbl. . 6 f.'JfU .0T.llallll ll.

.1 n"'n!po 11110"""1'. allOp'" ClteMlIp". - "l II. Jl I::., lII;

: ~ .ll - . 3 olleptlTop - )' 3.Y,II,I)."'.K. .'1 _ Ap1',, .. _ nect!. .'1 Ii .1 _ G J n.'''.IO:

- \IAPbl . 啕 - I:t I:t - )'II - )'JIlf 啕"II ll _ WR ",.6 - F.R Il I' J\J\8i1 1I0 : . . ltaII . , I{OB , 'IQ ". ., ~II.,. . Jl .II' . . , IQ IIU . re. (),. to. ( m), , 45 . (). MepreHa ll ll . . II. " TK (UlI ), 100 .

I1". l!, I.IJ/l().F:II.'l., .)t:03""'M R . 1987 .

, / N! IJl ~ "'""," ll ' . IR llI1:

3TOI'O " IIII8 1918 . IlIl Jl . . l'Ae /\ , :. ' , lJ . II" H~ 8u uu. , r u . . tt08 . . . ll lI. . . CGe,ll 11 . . .., , u . . Jl 00 . ()@ 3, . rc. , M . 1I0 Ull . , elj . ll loln . 11 IlIt .lII , I . /1, IIO RD - XACAII , - R Illfo~C'OIIEI'OB .1i .

'-IlIt:ll DII 1'01111 IIJ1:

:~ _ " II ,II,l! '-l" '1'Jll LlIOKYP08A JlC.,eKIlU8 1I0801I0 ;

'.'''II " "1I1'1.'OllKII IIl1.. _ IIOR II RItlt A ."'."I!I"IO .1.1If 1.

IIIF.RP_'1hKOR.II.:II,\I .1l00N",', lIO3l'.i 1lCi. 9 . w - 2900 11'1,01-3 N 1110087 1.5 2312 .

~H UII3U1t l~eHpoM . II3 III';

110 . " 1IJl II'JllOlIlI II I>I .... u . . n , u . L'u. ( nt: , . IIl.., , IIJlJl113). uu. ... llt:lt u IIII . . ececTBeltllo. uu IIP(lCpKY.. ,.. l:l II.npeO.HIIOCTb. 'l')'. lll' "l\tl_ paJlt y:laeT ItIf _'I. IIUII, ;

10 llI~ IlII. " :l np0I':TO,1 ,}: I. u unnu , . !u" . r'lt8'1'0 OIlO . lliI OI' , lln ... ,'IoI IIfIlU 'II .,. '. If " . 8 llt~. (1'l'lII) . (). TaHI~ellaTh. (Il). u . ll, , ... () 3. (),. ll . (),. . (),. . (),.80 . (Q) . () ll . (. Jl ull),. . ( ),. ? (). :

f'u n - . 70- !{. ltI. UI>l roAbl . I' lt Il 1;

1 . Jl 1921 .... , II ru. I>lII, . t

' l10 li\ J ItO_I:IOaBOp & "'," .;

1I1 6 ;

1l1lt8 . IO:

:II ;

1I1YKOO!lf"paTnp ;

Io'II )'IfI~ I- KOPOTEt:" " It - IU :

- һ . _ AIIf!JI" ry6ICoIWa :I,-""JII:

BaTOJl,!!. & II LI)'.1 ) :.J'J , U:.Jȷl. ce6J1 1I0I,J s'II ., ll311. 'I Il , Jl 11, UII ., IIlll-I, ", ~ , JlU' . IlOll. lIt.. II lt lX!ll 0'1'110ll II. , -QI', AO'leK, Io tl . . 1l , ', .. . , u , 06WIl ", . 'I , OIlHR I, . . , ll II, , II/3 . OctahoB\-!JI 1 3R. , 118 \-! . , , . It (,. , Ile :. lU el'o ), , , , II. . : , - ;

. 'I Jflol MOI'YT . lt ll lIe - u 11 ,,:l:. . lI ( - rl8) () Kal< ll , ". 'I ll 06Sl \-!. , 8 ~OCM : II,. . . , ll, R!\IIC<:Te AeTcKllM 8u we'l"K . (;

1'0 bl , lIeMY, 11 ll, . .Jt 11/1. . . BCJlKOM , ll ~ , : , , )' ,. , cbltpaHHloIx EJI, 11 . :,., I, , ]918" - _ ll ., :J ~ ., Jl ~. _, ~ 'v" (;

.. 3.8ltlli I )' IIIfI )'II.8" 8." < .It 1111'18. 1> )' U fl )' BIIJlCUM :.IJ }'Jt a3Jf'" - KllB. X.IoI". .

86 II JI )'F. I'II, 1981 . "~ ., 9 ., 2505., > 12.3 ~ 8ae"JleIlO II. XaPIITOIIOII )',II" _ I')' 1tII._ - 'n - ܻt;

.n, 1.6/-4 '1 . . .. 1981 r. 1897 _. ."" lllt.IlIl.

\ . 3TOI'O llO tc08 '., . ro, ,..., . ., , ll re . . , . . : , , , lt - , . , -., ,, 30 1l0 . .12- , . 011 . , 011 '"' , , II . ~ lt . , it , , lt . lt lt : lt. , " ;

ll .

" :IIJt "IhlII.

." - - It IC)'KEJIC I.C ,oI I', 1: II , " : ( AallHoM - , 11 ), ". bce-I{, !1 It : . "~ Ol-', I. " -. B(;

t'I'O u, ", ll"c.nII rllt . , , J1J.! 1J"le , , '1'1'0, , , "aC!le II . il lo1 Jl I'tl KOPTltllbl . . . , "" tl : , Jf. . ,. f' . - " IIII _. .. , -8J,I , oAllaKo 110tl . tl llapaAIIJoIM . _. , ll8 ., " : :16 II ;

_ .. MecTlIbIM ' :.JII " i:o l : , 1!.'I III "I> lt f!>l:II. - II/l 3TOii,f"' U,,1. , 110. CCTecTBC:IIHO, Jtlt loI. , IIII Ii. , " :1 'I II . , " , , lt , puIlt. ll . J<;

~BmlcTCH }IO : . (El't . ).. . ( . ),.JI II .,. .,. .,. I~BeTa .,. ., ., 'I:'>l ., . . . t> ;

.

:I :

uu ICUItOIlIlOpo.,'t/bl . ll ," - /' r. - IfI.F.lI ollepaTupbl ~IJlbEHKO. JlI\1~I " I~I\. " .1 JIF.llli nJl:

- 6fi ")"3 II - :1. "IIe(,"l - 1\I , II :t: ~:~~~~i~:~~~~i ~ "\ III:'TP, "!> t: I lWt. "" EJIEHA t< ,."' ..,"' HATAJIK!{ - h:IIII " Ilr. - II.'l I CI.III lO J' .., lO - IIli t: Jl - t< t<]') tc: . 'lep"o-6.'I'" ii Bwxo.!lwe,iI CVCJl1liC"'"I;

,lo I:' l (,"-IlLIO 22.0 , JICIITU, u', . :. tlUI;

J " .I . , I11I, ll ' I(tIIlI ]I(' l' . ::II , '(- . . MitPYl' r: . JIO , Il ,IIU , . , 'I 'I , I1 II~ 11 ll, . ;

) .CU!lI1TtlpliOC ., , , . 011 u, u Ofl ll . 11 !1 Il lfi, , , , , . , .., 'I, Il , , , - II(.' u. l, 'l , !:1'" . 1I0:JIIUI'... , u. ll . !(:UIl1l0 Il;

I . , u . [' , . 111IIUeM 1l 'I Il!Jl, . . . lI lI. 1l0 , IIII IlU1IJl 11 . , , . RI'O [lJl . ]-, JlPMbleJI~IMOii J! , !l, HpaBcTIICIIJ[OI'O , lt /~Jl lIOII1l ȷ!1['. 'leH : , It , IIUlIcpHoe. el'O lI"l'"L' II. 'ITO ~Ta !> II~. 10 . u lI , , ", u 3:JJ. , , R . . , , , I1, : UI:I~ ){.

," . u " ,.. . , , IIO "- , II . " , 11 tp"-f! ll;

, ;

II, , , , AaJIO , : . l;

Ill . . I;

lI', . , . , , , t! . , , uc . , , 1l , . , - , " . I.~ 'lO~ IIJIOR, , I:I, 1I[!Q, , , , II l:I'.

...

AIiTOP I( ~ " . II m~ - , "'11I:'lIaTOp h JlII _ " - r.: ll _ II II: .1- 08"" _ I - : . , , :lU, , )', . , . . . . . !l, I~, :, . -:.Ih., 1981 . "'J(IIII IICll. 9 ., ~297 , !.I'i ).J-'II Jl . : . 1965 ", 11 C1l0I;

JM 1'D ]I :., !' (),.l~ - . . . ' (. . ). I, . 'll' . 'lIIII . . . , , , JI [II] , . , , JII tt.n. , 'l II"-. ~ '[' . _ , . , !1 16.4;

22.0/3,... llII ll , , I' _ J10 Jll ... tt : III''r , . . I:I. - I:I JJ . t~ , [ 11 lll]{) . ,.. , ,UI:IIII.I, . II . . , ! ~ITO-TO II~IIJ10! JI Il. 110"0 \ . JXI II, :-Iall :l , )l, . - u .11I-1 . , , :l u Il . !lU k:l , IIJ)JO , (.', 8 ll. MIIOII. IiI : , U ;

fl8 . ll ;

1'n , II ( Ift! ) UJI HIl .. , , If u I~, llO , _ Jl , !,!, , . , , CI'O . - , . ll, , ll Ilpo ll(! I.lii . II. . - , (;

Qli II IIO... I' ' , ll II , ll, 11 I'. (), II. ( ),.{\ . (),.ll . (),.Il. (). {\ l , . :

.nu . 8 rJlp.eUJUUHHOa.

HHCne~T()p IlU " ryt,;

t.:H II"t<: -8l';

ii I1 - Jl - ro)'U.., .03l1ii J987 r.

i, 9 . 2400 . 19.4;

21.J/8 11 4. .

xi 'U CI\CIIOp.. _ IIIIn, R t:I i.l .III:

pe_MCCi!P - JtI' , - It DJIOR 80,_ - I1R Il " _ II .1lt KpaCIIUBII30' ~1 '. .IlI1;

1011 - - ,,"" - 'I PF:R... !!ll !! , . - , ,.., . :lOMe'l u. I' . nO::YroMY : 'l , , , . . , IJ, 11 . lI u . . ro - . , 'ITO Il Ih , ll , {\ 8 8 , f'. fl . 1! Il : l(30.. , . .I. , '11'0 , . ll . ' IIJl , {\ . : .. , I'Jl , , , II... I1 Jtu.ro , (,,', . II AHJOe llI, I\:, . If ll . ~l It ... .. JUOI. , tl II!l. tl - . 1> ll . l:I.(':" . liacTY , nOI1I1MaTb... ( ) " , I'O . IIX . ( II), pllllee . . . . ro., ... : . 110 . , . I1> II . . ' , :.? u . 8u .,. .,. II MOCKue., 06!'lI., . II..,.Moii . , I' , . (I().. "IlII. (II),. . (lltl ),. ... (),. . (30 ), . ( ),. , . ( ), !. (tt ). () ll II. 'IC ctlll. (),.ll. (), It:lt. (),. . ().

f: Jl 1}30BATb: n Jl, " rJl.ltu '1'1. !

.., , . :)' . Il R .. ( Il . , . ,) . . (.., . ). ll ' I, 1I0:IHee, JoI .

t . , , .

8 ("~lIap .

onep;

anp _ XYIJoO_KIIK _ JI: .': pea:.r'r'ep - (: - GR..II - t:: KO.IID.'''TOPW f. GlI U~(. II . _ .. ""R""'''II - ."'''Jlw!l w _ 1' _ R .. 518 - r"'.IIHW' ." - .w' ~~ - RR R)' _. 1964 , .uwi wet. 8 '1.. 2076., / N! 1018/ 27.4/ Jlt ... :18tl . . l' - 8.JII r . " - 啕 _ V ~ - tr VR : - ... - II IIr'"' :

. . 0 _ &lI . 8 . . A""OHOIIO~HKO . . 80tII _ JO8 11, )' RF'.J I1""Jl - " _ }I. l1. _ . ~ - IlIl "". _ 11. KATAlllE8A II . " - Jl - II .I(JYl It G - rl'. - JI III . G)' . . 1966 . . . .

.. - Õ - ;

ll - .. - : - 1JJ .

.. R IIII., 19~7 . ", 10 '1' 2!i77., /. 1013/58 1.3/:' .,II". ;

CiJl.lI " . . Pe (c~p;

.: - . . -'llt. 1_. ". - 7 '1.. 1872.;

2-11" 7 1820 _, / NI -. 38 1917 . 1917 . . , ll׷ѷ . . . . . , .,w . , . t . np . , , . . . , , . . -/3 . . : , ro ;

J . ~. (, ), . R, , - . ... 'l'. ;

1l0 8 194.3 ro;

ro, - . 80, ero , re eJI'f'e Ii . D. ( , . - ~III . J , II , , .

I \ .~ : , . c~aeT , .ll. ʸ - . , ke..... , - ll8 , , : . w , ' . , , , , , Q . , , . , , , , . 6 31'01' . , , ... . , . , t' , , ʸIII' - 8 . . ., . . . . II . . , . < :

Jl KK~a/f,OpaAftll u rtJltuu/f,/f,._. .&., "'" .ll cr" lOl. . roploKoro .-.: - . lT.oA. 8 ., 2151 , /)' 16 l8O.f987 -/ 8' ..." - :.! - ._ . CArJ'l :IIYAO IIK - sR . - .ll D.ll"IO:

t1~. '1. .0'1' . U JI8 anop'" !.. - . CTARCJlAB . - CJI _ F: 8 )'.. _ - _n.: A.re",oll - _ 8 !. - I - EJl .8I18. - R w_ - - L - 8 ._Il - II COIIHOII . - 8f:II ".' _ )'W )'8 IIOAKTe.ll" . - . .n , /f,, it . . C"l' .. - : . : , : .. . . . . . ... , , , , , , 11 . , .n . , , .., . l1 , H~ . . _ : , . , , . , ._ , 110lI . , , IIII. , _ Olla ",, , , . , 06ll , . , , . re , 1'CJI . : 6, ... . , , , , . , . ,_ BltepX ,_ :

unAf u rl!l!uu/f, :IIop.eleep - 3 _ . - ... - . _ . - .. - So6. .paIlO.ll"T._ - . - "'.. - .., .".

118 :....1I ".nll . Pe c!C4Ip 6. _l. 8 ,.

- . 2199., pfy.: 180I -/ n. '1.. 38 . 3 . Jl. . _,.6 _,. .,. ., 1'01'11._, Jl -: , .. , , , 06 - . - . II. . /f, , , - , _ . , , 1I . lI " , 6 . - , , , . : " - . . ., ...... . :,lli D6, , , , , 'l . , ,n, ~ 6101 . n H~ . ~lt Jl. . rl Be'JepoM. Iro\ MeCTIIblX IUI( lt ~ ' . "<:. . It . II'" P()lIM II(,"'"1:

" - IiJ::H - J' 6 . It IIJf Jl )' "'II.

.~" - )tll;

- F.Jl,]. Maprapt'T .,;

-i - ""

)r. ~ ;

)Jl . I1 l:l 4 url CI'O " r( urlbrM IlII :Jtt :. Jl .

k::F. ;

KUHOaftUpU/lfbl ('/l.1il.' . " - I' " Ill." - 80 ., "i. - ;

)ARAPO . .'1lt II J::' U .u .. .' 3UlI . U. . .., YI' ~ . 110.'R (iJl " ;

jI1I1 T:VMOP&AT .. 1-. - 9 ..2:42 10 . 2:)75 111, : IR /111;

2- & "" . "", _, f). .." - :lll &JlII " - :lII, J>JI.t IYIIO :

1JI\ 81{:>I'.

II&. II3. &l1.. . II8. .,J,O.lfOP. ...1JII IIJl". 0.'l. II:.(N'Jl. 啕 . .,;

I' :lllR. 1-. 3Lo II. 8 .. 2201 . ."" 180:.

- Jllltl(lI-, f'II. - :> . 03RI"tlO, fl. :: - ". rl' . l:lI Jl l. . . D . , , II _ . . , , l .

. t".."

J:: - ll J" " :) , lO:" I._ :J(:: " 6. , AUCIt'I "".)!: 1I0 , , . , . , " , CTlIblM , , , [I. , , . '!- . . ", - ( ;

450 ;

- 1893 19'18 ;

tl , ȷ ll ), ( ,', :I\(.~ , , . , , , , . . ). . . , I: , , " . , , ti 11 , . ;

1 011 . lf , . Jl - "'. , I'& ". l' I, tiI' , , 11 - II, , . ll , .0)(0 . . Ol' . . ItaK :r IIJl ( Hall,lllX ...8 II' :rfl . ." ." P!~Ji). 1969 [. Il .0, 11ll " . .. 8 . . . O'le : ll . . - - ;

. . - ;

. - :IiII - ( ). , , . - " . , , . .., , . . , : , . , :. , 8, , 't . , lIepublx . , , . " . . ll ll, IJ , lI , . I:tII1', PYKOI:IOAH , ~ 'lI,II . - l' , I' . , - , 8 , , , , . 110 ~I! . . ~ " ~poeM , 8UJl " , (~TBO u 1103 S, , '11'0 - . . paCCKII:J - . , III\ cnxpaHIIT . Jl :

KU"QQHOp.Al.bl .U .

1 u II, IIJll lt::JTOrO , t: , . , . . . , Jt' , , Il. . I' NI , , ' _ , CI'IOIO IIO,- 8Jl. " , 11.caTblllpa,. t:, , . , II.!I , . Jl KOIIUM. , IIO ", . llf, :)1'0 t: , 8"'l tOCllOACTBY II. J\ :) . , lIlo , . I... II ll , I.l ", . . l-l , , - 11 U ~ I. . ,(' {lT . . I, ... l\I.tt8,I' , . il u. . 011ll , lI CI'O !. .'Iķ II ll, II II... , IIK , o n. IlQ CTpallbl. I1I1 . Jl I-I03 IlI\II,l , tl,811uJl lit.l . II UII 'l I. :) llu lt. I', 8" , 118 " , lI!1 , . , ll , CI'O llpono n II - PUf: ;

)HPIIKO, ~* - I-'OF. ;

)UI'III-'O - TAI'O JlR - V ." - I' I' 8 po."I"''': W I-'Il. :1, , ')1:1, ͷ {''.-> . I .1. I.., " Illl "".llIl.h) ." II" . ll, 10 ., 2754 "', )t! 1805387 Gt>.. :! Te."leKJlJteH..... " "hblJL /,"" Jl lIe. -/5. .

\ Qtl ' . orlle . 8t1 lI . IlaKaUYHe I.l8 ? BOn ll Jl ll , lI : olla , & , . B:JpblBa . 3 , 1:1 , ... , . If, . ll , IIII tl;

Jh . , ,,",@ro , .Kpacllol!;

. II , . , , Il (.Il :.). . 01l: ll. Jlh t:, Ila , . !l I. II IIJl_ . tlk8. 1l1l0 , II, . ... 1l, r Jl lI. , , , :t II, - - " , lI , "" , - . . -, , - , 11 , lIJl JIIII . , It , U1 'l, 8 lIoe . , , , II , II. . l: . . ? I' . ' t/ . lfll . ,.

PEKOME~YEM iJJl :

u rJlUQU KunonaHopUAl.bl 'I.

1 ll"'. ;

})' . 8 ' . - V I' U - )' . "'/.1.0."")( - I'V AHAPt;

c "'l) - )" .1 : Te~e. " II!\ - Tt:PECA I'&.I h . - Il Ilu - () t: .IIJ( )" (;

;

)lI II .' - Il :I " l)tl.:I Il .'1., II . .'''' JUlf,tC"' . .u6.:l" - . J ."'. , 9 ., 2320 , / N! 1800287 " ",Jl -/8, <'!tl , 8JllO I10\.

oQJl . . ߷ 8NWN 06N NN-Nr~wN !

OAeCCII, ", _",,.

1919 ,,,," ll, l(.ti1 , - ", "'-lI "~ . rnltll1bl.".8,", , renei:la. , .: øl , l1i11 , l1 , "," .

I8o!I """, 6 8""'"'" 8w ",.. . .""""'w" " , ". ",. '"..ll n"....., n",. IIKTepo. On~ry " " N. _.., ", "', "",.

30nOT'I:"H', .

Tony6 C.pr or", O<"T" n .w .,"""" " .." . (CT"BW"" AnJl "'" . :: 6"" .

"'"IC),.. , reHHi!lAH. . . "'W""""" ",.cTOIIT8n""'0 '_(. _" .,"'.'II., 핕""" .""n ee"l ".1I CnIlB"'H" '" " . II. n , . ",. lC"",1I (1 .,,"' . ",.., A"TW, cea",cl,.l), " , ,, 060,6", . . .. , 8 OCT.nC.ll liII.HOoYWHWM p.., _ lC",," 6HneTW11 "". ","" "8 __", n" 3I1IIi" . n.,.. "'8 38<: Cl'tl 8""A"'''''IotP'' I ."' . ycn"'w",te "''''' "14 "", .8 lt1 QIoI . , 8.W.

"". 1l: ~. lI , " , .. . I:1 Apyrlole ,)IIIl.", II;

.

, "."".

(.""I, 򕕕 _ _), MIITepan"l _"' """"W., " , . 11. n""",". 80n"' ͕ PIill3H,"I. ", """..., . 03", 6 1 OTKp"ln """, Q Il MIIT"II, PHko- I I1C''''HY. I1 ", '1". "." . '' 8". 06. 1 .." KPI1TI1K08, ( .ll. " 1101 ,. ) , " 11:. lol. '"'tHepecHo 8," 01'1.- . 6 - 11 . 6"IT". AHAepceHo1I: ", 6".ll ", OfHI1BO . . .. ':;

. " . l"" "'": . l I" ," . "'"'"- l . . " ! " .._" 1 , _ " , "' .r "8" 8 """, l" Kpo,eHoCH.rx ,: " "l . . . ". _I1I1 Ļ Kpl1TI1KH """I1 ..I ". , Wl1pOKOI1 . " . -3" " "". . "w ,1 "l<,,1 _ 20- .ll .. ", l1l " HIIW".8 . ".ll. " " "". - 06 ," " .". . 11 " I

3", " " AOPOfl1 80 "."... . ""  _, "'" 1932 "." B"xTaHro'lI _. . .I - " ",. ".", ,) . ,)')" I<". """ 8I1. "".'" " I<.,. ,,6", .I - . ll! 1919 _ .5 "811""80 10MCK,). "," 11 " , .. ."lI. "". ". " 1<0'"I1. ,) .". 80 ni'"'",. . . """ '" ...... , _ ".1<11 ". 068'" . 8 ". o1ll< ","_ . , 80"'". l1 "! I1HOCTpaHH".x l18I1..--..;

pl1CKOM II1I<."I<". . 6 . .':;

" .. 80, .". 1<:'" " ':;

". '.ICOIITHII. " ."Jl "w . ."" . .""" ".. 80 " ,,,: "JlI>-"Jl. " . I1 "...1 , l1 08'"Hrp.01 "" .... l1 . np"IA". . . 8 , . . , 1 l . 101308 ,) ": "". ", lli!l.," 1010110" "" .. 08 -- _. .OAeCC"TIoI. 1114 _. -- " . , , " ". ... (."lI" _"" ". " "". -- "ll') " ". _" " ("':;

. ':;

. " .II"). " l18 118I1. -- ,, w . . l1.

,, 08"" I1". . 08 " ", I1 rpycT., 60 "", . ...- "" , ". ., " ,) , 08 !>. " "."08 - , I1, ... ._I>. YB"'AI1Te .I" :J , 8".Օ n" ,) ". 010111 ",) ","'".. 3.5.II .." 06,) I1I1., 8. , 8 c"ny 06", _", "', '" .... ", ". ,) . 8 II. " ,' Iol"8.5 I, ., . " I1" .",)" "". I1 "",1 I1 npOTHIH"KH . ", "", KOTopwe - . " .wll081 I< """, ", ",)I1 6d" I " 80 ..," . l1. , "" , 8 . " . ! .. ' MdCOK '" l1 l "'. I1" 6 8 . " 8."." . , ".08 ". . . ", ". ,"i:i . - . "MeloleM lO\"', ,,6. 핕" "."'" . - 8, -- . "" " ., " "'". 080 . (" ".'''. 6 11 I1"' "08"' HHTeplleHT08), 08. " ,". .06"I. CTaHo,''lC. ll, " " "8".'" '. ".nl( ll < rope.. ll . .n_ " "", '" reHHClAI1'" . . ". "". " . . . . " . - . . ". " .5 "'", " ". I". " "l. 06 'I' 11101101'1 M"Hl1e " " " ... . I< . n... "... . o1l" "' " " 06 CTHXHI1 . - . . . ". " " "" '.. .. ", , n. - ", "," . , "'""".. .I. ". 088", .r. 8 "rper - ..0101 " " .88 l , "'104 " . , . . " ". . I . . "". . ll , - " . "'oi!I, " """.,II . . ", " 808. ... " , " <1I1,01<0"8"" i:f ""'. -- "" l1 "I , ( "." " ) ll w. K"I( . " -- , "", "I. .:l ero <" " ,. . w" . 11" ' - 8" "" -- 808 lot" ".". w "... )[ .." .TaIO\H. l1. 80". w, I""""" Ten.MI1 ., .II I<)[ I"I -,. .5 I1CTOPHI1 11 " " . . ""I1"" " "" . 01'111 , " "".'" .5 HHMI'I.. "", TIIKO' . 06 ".". .8 . I1'n"", " "lo 8_ ",. ". .. ." . .. . " 8 "_Il" . ." . " Ho.oro, ..:i ".".

II~ 4')CTI1 "'." 8,,", (" "'"). , ~ ) - 8 o1l. I "' .

: .1 .. ..l111 ..I1I1" "'''''' . l1 .reHH.Al1e . . OTI1. I1. 11.l1"III. . <: IIIII .nlll CHllln.C n" . .IIII1 . ",.,'" :tLt", 1919 I1 " lt l1n . ",,,,'" '1.il. ! Cal1"KH. .il.I1 ... 80 . il .<: I(I1 YCTaHa8nl18aeT 8<: TpilfI1Ko . eAI1I1. .1II il... I1.Io1.o/IIo/II" .l1 1 Il . 03I1 I1.o/II.1ll.

H"IM ( . 101 .) . . I1fPIIA 8 n" 啕. ." , 3 KOTOP"IX . . il ilͷ A"tkh-nl1n " MllpHI1 Il 81 8" il 080 08.

Ill lt . l1lll. lt: l1n .. 311HIIITO n : . <0l1" I1rplleT l1 xl1CT.". n" ", I1W1nl1 . . I1˷ I1 MIlAa .KCI1Al1ac. BllnepH'" <:1.,,".1 III .nl1. 0/11 ll . n . l1, III " il 8'" " I1" 110 Bl1aAHMl1p. . C>HIBweroc. 8 ll n 60Il.wiI". ",8 """ 1013 "l1 (.ll 11-111) 70- .. . (. .70 u n.). ll , , , ". .1 lJ Ƿ tl . . : - ". . ( , , , , ) -. l, ~ (). , Ila , , , II. . , . lLlJ , -. , I'II ..",." . . ..10 . 1l. , 8 -.,. -" . ntv (. .). , , .I" .~,. , ., . llll 8 . 06llJl. , , lUt ( ). ." Jl . , , , Ilpoce . , HecoMHellHo, , OI", r 20 IOAOB, . II MHOIO ~i. rl , ::) l' Ol' OI'U, , l' ll, , . - , lll 6. - . , I , , U8 . , IIJl .

. .

1. I'.: , ! ., , , , .!)I !> . lllolI - 70J1C . : Ileplloro ~ Lt() . pt:tOI' >h II)I. l"Jl , l' (), ,"l Cl 20- . ::i: . JI , 8OJl. ( Il ). (.....), tl , . ll CCI, lI U'J )! (.....).

---------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- cOI-Q~l:1lj:~Qf'η 2. l1:

fl " ". '-I~) " .'1I~. R LtUi"i'Jeltllii:. ltol!, .I. , IJl

IJ. . .">I "ȷ"I. lI :it CMe.'1blLt pbIAlJa.la 1 IlIJ. III:. I!I1,l ~I1 I!.'illII , H~ lI :) .... (c"HOlJblM :)ll" II", , Ll ~ . l . .., . '3 rlO:>l1 ;

,Jnoca I1. " utJJln Il ( . , 14 1925 n). (: 1II, 1'.1, 109. 117) ~I. .

'-.- . ltJ'l l1UI' I, )t " ~ -;

- IJ , II.

. IJIIJ: , h. 1'<1 ue, , I , .... CBQeI- (, LIO, lI)! ) -h.ilUC'l.u . ..1 )\ 1:1Maccot\blx ~ll! 49000 II ( h li \.: , 2000!) - r . II. l- ll: 80 >! 8 I': ue >!. , ... li It 1:1 ll.Olt, 110 'lUll . , 'Ia, 8LI , : . ' ' . :>'10 ... . ... pt:;

..l . . ... u ... , , 60 1. , I:I >!. ... (: ;

. 1. . 136. tl : . , (. -). .. 1973: '. tl. ll.

., 1985) .1 . 'J. Ny 9 N{! 18 1985 . u : ll .II ( I~ . COlJeTCKOro .) .,., 1969: I~ . 'l8')! ~1. . ". 1964. . 1, . 120 . >! l1 .-1 . ~1 11~. 'taI 9, 1985. KII.: (t"lt.lJlejl~tlpbl OI' .). . I!., 1"975. . -~~, '" . - 8 . (IJ). ', , llO, 110 . . 8 R 6 IJII 1 l.tl:)JI tlObl: JlII. , . . ;

} 'l HeAaBHelU )I" '!" 1u I)\ ". l'l ,-=lJ,~ . - tlCex .. IlpltpoAy -:. , II.CTa'lK~. Il IlO 8 ... .. JlltO' , ' ,lJl >}, -Jl( ollpouepraeT ~ MHeHL1>!

. IlpOCTO IlapeHb. elo (', , u wt, , . H~aaPOM J1 I:.tl.... ... ... . , III . Jl 6.. 6.... hlt . - l!. npO)\B " .lJ . 8 I... ,,",.M

. [' ( , , ".

. ~J[), 8. <~ i:j,)) ~ , ~ , ),, , I' J' - - lY: . l10 ')-. IIPOCTOI'O) 11u. ' , , . 'l . ', . h 'I , l [' IIOCTOHHHOrO ll , (Jl: . .lk ( :::I 1'1), ., 1973;

. R ,<.>, ., , 1971;

. . . ., 1974) . <,.) 'I . CBOCI'O , [[. . . R... (, . 5. . 438) , ' . . . re . - R, fllJ1 . , h , . I 011. - .

.) - . , , ~ . 5 , - - , , , , h, J'. . ' , , h . ro , , 'l (') l:!. : ", Jl . , . MOI'YT h , <:, TBOP'ICCKOrO, , (l,1 . (: .. . ll~ , ., 14() ,1. : '<'>,., 1969, . 1;

. Ilee IIO, ., 197} illtt' :)ll,), NQ , 1483.

: , , I' II' ,<.>,- CTPOI'OM l~ '<'> . ll~, ", .): (, ! TO.llbKO Ile ! 'l 'lill ' ... OI' u . )IOl'lOI'. . - [...

" ,' (~.) : , (. . . - . , 70- ) . , . - . J - . Jl: . , . (), . , . R .. II , UI( Il H0MOIO. .

, ,ll,t. II, ? . ll . I;

I, ro . JUl , 11 ", . Il , , 0 , , 0, . , (.' , . ... - . " , , 'l . , , 0. : 1Ie,~, , - . ~ . ,ll, IiJ . , Ilee , AO'le 9. [I. , lIa , ~". . 8: , . Jl, '11'0 - , , , " ... :

"ll.4 fftl - . R - . , . JIII : . , . , . , . J::, . , . -. . , . , . 3 .. u . . .

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .