WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

1IOBI)IE Jlj1I,.

, )'Jl It .tcF. .II.

( ) 1964 Ii\1 ] 986 1 2 3 4 )' II ,.. ,.JI' ,.,, - .

, ,.t , &R , lIHOCTY _ 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13. ,.. , . .. Q ,,,.. ... ll ,,6Jl' , ... , . , . 3 ll... 21 ,... 22 . , .. .. 23 II J1~:, I' ' ".... ::!3 , .... jJf~ II . 23 , iiJ< . 23 , . 23 , . 23 ,.I.. 24 , ,.uJ".... . ., IIr8 ;

1 .. 24..: ... ܷ 14 , .

, .. -, . , , . , . , , . , Jl )'-)7 15 l' 1.

16 1.

,.Jl. , Jl .. -,. .. . . ...... -, - .... _. ,.. - ~ 20 20 ,.dt 3, 'lt .11 II. ,.. ().. ().. (). ,. . , ... II . ? .. ?,.ll'lII ..,. . , ?,,ӷl. . II ..

2.

25 25 25 25 25 26 .

1' 283 _.

, Jl . , lt _. I. :.! . 284.. : .. N! 53..r. . N! 3.. . 1-1986 . ... 3 .

26 2.

, I. . , l ...

,.

::!2 '" ' rtpT. . I . :J .:I;

. , : . . ( ), . .. . . ,. . , . ., . . . - (1I,- Jl. . ) . .- . . ILI . . . . <'l4'1' . . () 20.0;i.8 [10.1I1IIC4110 11"~"""'''' 10.0( 86 -8862. 84XI08' '/,~. ".'I''' IIIt-. BYMRra .!lI\c'I;

!JIRt\R. fBpHIITypll. rtIoIl. . . . 3.36. . .'l''I'. 1384.32 'I'IoI. 'I.-3. JI. 5,55. 103000 33. 311II {i8~.ll S . 8/ .JDItI. : 109017. . II. . Iol11., 43. "I!. 2::111133 : : 109028. , !(}lrtll1': ." . 10, . 297-63-37 ' . ltro J:8it Jlr.llllII I(61111'" .JDo,nlllJ'i' ."" lI- ;

'[ :l'I',tI, II. t'fDJl 142300.

. . 8;

;

06 Wlt . (;

., (.'u ll. 1I - ltI', , . 8n ro ., ll *** II Jl :

l!: 3. JlIf I3lt'I'(} 'i'II'1 CBEJJAHA ...

w 3 - , 8 uw n lI. . ~llIl. u . . '(, 8 'lt, KallltT8H !' pnJ.I ", .. !. TaK.O!t ~, .0Q. , uu . lli1 ('. , f . . ... , - ll 11 '. , It UT ~o :'It, lR, . <;

II 11 UJI I.:u. 'I II, , I,I , 1.' , . II , Jl l,l, tl . \ 111 (1 Jf Pf:, \1LlI.LltlI ., 1984, N:! 9;

.ii 1984, 21:, 101110 1985. N! 6. . . 11, 1984;

. ., 1983, 23. . .III' ., 1986, 1 ;

. c8JI ., 1985, 1 ;

. 3h., 1984, _ 7;

., 1983. 24.. ., 30, . 2. Jl, KHoaHOpo.oICW t!t!tlu . 2 8:

a/Ul 38OtI ~KAaJlt:

:., ~,e80A lt 08., 8Jl: :., .;

. 3, . !I'l8 :. .;

'1_ 4, :. 80. 1\11 K()HIVt f.:'t';

. 6, :., - ., Jl():.. .: . 8, :.?, : ... , . ... :

r.t!l " . . . 2 8:

t! (J.fr.fUJ . 6.

IIFI'1J1ol11 1( ~l ,:I~I If .u AJlCI{CUHAP ltll.UlI . , . . , . . . , . , . . , . , 030, l ~' tL , ro . .. _ . aJl 'l 3II, CJI .'1. lO, , - ItIt1. , .'I , , , ,'J . 83. , . Re 011 . roc. .., 1986 . . 9 , 2453 .. / _ 1101486 22.1 3 8ͷDuJt:'W. .'1 . 8 ,ll, ,. . ."I ", I.1. ."1. ro 8. l18 , . : ~. , it , ultlt. 88, "' , , JlJl , 1.: lI , 9'f' l ~KP8I1 ~ - IJ , ~ n'" !ll, 88J,aMHblX lIa . II KOI'O-'I'O , - . . ( . 8. .).

J/t!I:

. ., 1911, 5;

.ere .., 1915, - 7;

' . 1978. :

,UJ 11&6 (365),1982;

. ., 1984, 21 . . . ., 1983. 15 :. , () 3Jl 'lC'rKocTb, ()n, 'IYOCHO 8. , , , . 110 J{ . , ;

8, llI , ( ), (l1 33:1), , , . ! - , h ;

J . :1 lOȷ , 6() , . , ~R ~ ('. . , , E.[J , , f, M)f"KOrO 1. . , , D , . K81t , , OI'} ... aHH~) 1'1i1 . R~.- . ,'). . uJt . If , , ', , . ue . II , - ro l1II , , , , , . . , .:. .,. - .,. .,.I(, . :10 :1 XV :1 erCt . . 30888 ll , ' . .'10. u , , , It I\. , t' MecTet,. .,. t, ' t,., rOPOAt,. t. (t!) . CiJcat () n 1975 (). , (.t), (. ue t), ( .), .., Ill t.. (..", ]985 .

~ll . 9 , 1110485 :!29 . / 22.1/8. . . .::. n.. HOReHllOMY , 'I')f- . : () , 11 , . -, or18 1108 . , , eyUKH , OI'U . , ll . lI . I' - , : II MIIOO u , . 'J' n :1w. .' , !.. ~Hb , - . , '), . )l'!"I, -ro yepcllllO IS . lI . . . , , ( ) . Jf. . , . , :1 ..._ uc - . Ot , . I:IO, ll , 8 . () ? , u ...

... ).

(u ) . . l! lI :. . (1I1),. ". ('), . (), t' . (). : II . ., , t, Tltlle. !cn R TYMaHet, D . lllf YI'O t, ll. ltO R.- 8., D.:: . . .

' *** It :llO. ѷ ;

- - Il YPI~AHT "".l1 l ) EII,. [{.t t lt. l . :1 : , J . Jl , . u'R 8'1' . .. J:JJl' 83.8 .,. - . 'l'eKI.:ToB " , - . . . _ . . , 't 3ltCCTHbl :1. l,.L '[8 Il . . I(, . , . . Llii . ,'1 R. , .

1l . , el'U , . . 8! ? ? ., ...

Jl, JlUIl " - . 6;

_rl : . 1. :., ... I;

:;

. .;

. 3. u : . . lI ~. :.3 . 11 .;

. 8. :., ., :,8 1\ .;

. 9, 1l0:.. :?. : , n ....

II 1F.PlIbl..., ~.l PEK;

I.\ 1. n re - ., ( , 8.,." . { . R~pe'ry.,. D .) 8

" . l'Jl. 6, I ~ll . . . tt .

lIS () , (). f (Yf ll'1'~' (). rAMAPA : . ... () lll'. ( ). " . (),. . () . . . 'flln lI . (MaM~ ). ( ), Jl ( ), rJIA ! (), *** t\jJ I'. Jl , " . . " - . : - - 1l0'!' - - Jl 3 - lI Jl - . . 1986 .

. 1U ! . , tr ._. 8Ct'ro . ~CJI . "" 83II 'rIII,II . u . " ... .,. . - - MO~ , 110 ll 11 . :.v . . ll . . (',),. . ( ),. - '7 , }953 .

. / / 1100586 16.4/9.0 26- " , II.

110 , , , , l. , ( ..) D, ll, " II, , ... u !' 11 . 3CTPUAHblII . AUIIO u. lIIt , Ulll1.r. UU8. .l, lll 11n JI1. , " . ero - XuJl: . n<:lt ., . . UC'88 , . , ' _ :'l, , , 4U ~., (1 I(D :" ~ 8 , -. . lf lii _ , lt(;

IIO : f' , $l . , ~" , l.8., "38. , , "~. 8.ro . 3R . 31'0 _ . , , II llee _ l( 8 I1 u . 'ITO-TO , 8 - ;

J , - 06 . Il 01'0 U:

Il l'I u, , ... u fl l - n :lR ( ) .l1 ., :1' It , aBTopcKoii . JI (.., _ llw _,,., . ., 'II r.) 11 AJI (.rii QI., ..,./I,.). II . I1 , l1l'olJl , l'tk'I JI . .

. u - J.' 3Jo: I: If .Jl. () ! () . 1-1'1 7 8L"!'ii:, 1 895 , 2- 7 . 1796 . / ~ 110J286 24.4/ ()('lfooy ll cOt.MteCT II 08Q-fU u i' .h 'JII'. IHJe..

. t> u, OlJ ll, ,. ,.\fHOZO. /l. . JU1l0 "7'[!/ 1f/.

** .... ikuuu . , . He.1I(uYCJr4. :(.'7'..

,(r " I{ I(. : YPA3GAEB, ('Jl08i! UfJ ll.tt .tt....

. I - :, L'' . u:: . u , : - - ' '10 e",cecrpa !I ~1 ~18 nR ll -.:\1ll, - IIlln - ..1 ~ Il I{o lI II J~ J'. POMaHt!tiKO I~ , , ll, , 8 ll . Toru, , lt _ , , , . IiW - n U3D_'I , r.... ltlj.l.J , , 9ll, l~()ii . , . ll Qn II II 1111 . - ii_ : 1' I<8. '11'0 DCilhI: II ro. norAa n u 8 . :Jl' Rt_ R 08OHOpeI'olOH'fJIOM t!, u (,"!' u, II npoTl1 UIIIJJIOI' I1WIh, ' n _.. I RU 08'l, wro I( '1 110 . ;

) IIllOllII , , 11 . . .. II 113 !l 4: :" .... lI R ..II. h, )< . , . , 080 88 , It l, II ;

JRe'bl )I QJ(l'epOB . . Q (. 101 . '). 8 3, . ". 06!". ". '. ~ :\1F.;

~III\. JI I'i:'II.-LII , JI .'1 1...'0 : . , . , . 8. . .

, l( - . 10. *** _OlUAlII 8.<' l(, ҷ , - .10.. - I{II cu ..,-.:

. (.. ) - , scero 8Jf , . . bI ۷J. h 1t 194- . 40~l' u lIl, 'r co~ .! I' lI, II lJ()H~ , n . "D KaM"allllll 3 f\. . ll 110II. u ' . , II.' . ( );

. 'l' - , ( Jl 20 ), . . .

@ - :18 - U ~~ .':U:', 1985 . . 8 , 2080 .

/ 21.2 11. ...Cotstt! - , 60AtWZ.ll, , . pecryHUK K.fU"K#!... - fJ ,1f #! orJrt . tJ. .~ - . ., peC7'yl1UKa ,,- . ;

;

uu ezo . . 60 3tJa.JHUK (Je.Jt rl.llf! 23-.teu #!_.lll cwpes... _ - 't1u.. wU. .z , . . 8.:J.tC. AeZKO "'Iz,. z//At ze.., '~'1',. . z- / ., . z. Jrt. Kozda Il.. ,' " .'" . ltlll1'', , .1n : Knzoa 8 - MOMeflT , u . 'lU. z. .... , D ne Ht!'I', ' . : , 8'f J' 10 , . IIR , 8 IJ 00 . , , . . 8 , III<, , . 11. l' ltUIIn. . nepi'!XItT'I' MUTeporo . .tO . , . lCU .Il'f.,' ((;

. ),. 'lUil1l0.I. ( _ ),.n, 1'. Il" .110'1 , ( . ll),.JI1I . . EI'O u~ . ll :. ". ". , ( - . ). :t: . . . B3JICT' 0 . ". ,. ~x.l::I. . "".l . .'I '. Jl : . -'- , . 1983 ( . ). . (. . . Jt. JleHbKa, . II) I1It h. () ( . - , . .). . I{' ( ) . 8 . ' ( )_ ! F., Ra . (). I< 3 F;

~ '1..R ll Oit (tEPC I' 8" ro .,, . (t) Jt.. ().

l-1. Re'ii () ) . . ;

> JlI' I' u llro CEPI'EP! .

l:I..?Ue. R lt. tl - 4II, . 1(\ .

F :JTOT I R:1' 811' - F:J:: It , 1985 ". uii l~Jl_ 9 'I, 233 . ~ 1312385' 21.2;

13/ lOlI"vil!'lll' u . n, II 81' , . ..1 I' ". ,.6. ll ,.Il //, - n-. 'l ../tIf . n ;

Heper. , 1'u_ n lLaprallbl - -,/lf aza.JUHa :Jp1/a u r .6:, " , iJ. o(JytJltblX. ni)r1u , "ll.. 1'0."1, J.U/l. :1/, UJQ' tJ lu - I/ble , (- UJ fflll-l . n. ru u. . - - l/ll. -Il. ~lt . "' -u. CUXOJlOlO."I, - rlO'/ .llt- n- - - u. , Jlf. J :. fl,' . (, .. J - u // 1lu. // . l. 6, 1/0 ll:u.. Q, '/ , // .

lI l.lll n IIII . , 3U~ , 8 . . ", u, 8. .lfJf I' Il If "IIII .

'I<:(){' .

OTMeTLTe, 1s OCIIOUY u n . .u.. 3w . l( l(, IIH, 'l'D. , 01' :'\lI " t:1I0.'1ܷ D ,n110'. . ., 1983 , I{. t Jl .: Il8.8 Dnii , '! .

IIILl I1 nlf. "ll pa60'I'bI l.l n (), . (IOR, KHOOHOp.hl rJU!U.JUfJ :ree. 'I' lO~ :1. ., ll ., epeiJa'IU - . 6;

- 20 l! - .

. 2.

. , .

oJ1TH I1 .

. - 1/0 d R, , u,IU3 II 4, * ... COKO~ *** 8" . I{ , I:!\II. , , ,.. :JPHbl , It068 Ol,:'\8 III1.

I:> ' '(' U I'. . .'l XJITpoii, It :

- Jl - 1' III) I{YKEJIC : 3.l r , 30 . HIIX:

. . (),. (),. , (), .' (). U J10 I\XOBPE 8 iiop ~ll. - - ii lIU (. ., OCTPQ. . . ).

EJl uoe .

If. Jl U :, 1985 1'. I ueIl. 9 , 2487 , II 3.6/...U Jl U ll t: . u . u. uaJI u n1l. " . U .'1U .lfbl.l'AJlX. .lf .. " . , ,JI. u . 1'. ". ez. . I!'I,Jl 4' J}{JJt! . 6..-.

Jtf u II ~ . " ll, 8:'Oll t!"~,..,.lIlt .Il1,II II., ., . . !lt., . 1982 8 Jl . - ~ " .

lu: II)lt}oJ I{ t;

n:

- R . I,;

:II;

J.lII I;

J.lll h 3 G " 'f .I1U l3T OMAt-> U1l0 'fF. t! - I1 11 .Jl., 1986 .

% u . ecry u.N. Jl rrJl',. zt: JI(Jl., . . : . , _ : . !lt , .+ . ]\' . I) . @ 8 ~ 3'f'O JlI! ...'l , hW, ce.tta388JO CO&eClIX. I"O .I1 Uoii 8., . .+., .,.30 0 . 51 .,.l!Clo . 38. " . .0:.1" 61.1,..,..."I.:) . ui..

1300786 19.1 , .

.0...

w . . .

tL-u. " h.;

. lta.nOlOl-peIUI8ltW : )i.:W IOD & 4JLu.-.."t,s.. . ~IUl., D..et18 tt . JtO.Y . w..: (''O,.'WtO :..11". 1) ,],Jl_ JIIo."IOA,W ! pU.J. , . u " l ,., u / ...

. ll . ll, "lt . n, !. - lloa:.aaw n..:N!J" e.:I~AYt!' 60..~ .. prJoeP pt'EO.~ no,s.01'088"> 03.*)M+.t.8YX nw - ;

n. ;

KaJlte/t. 66. ~u u. ;

;

6.16. u 60 lI . ().J.. J1. [ zo. .UHTrpOTO n IIQ.

.4Jtfu tS rteptlbl .

, !\ bl llU . -8D R.'10. nr 8 . 8 . ' . , - ., . . Jta u . - 3'f'O u<: J . . . , II. . , 11 noAapllT . . . _ . ll ,," . t:ii IlllI( 'r 8Jllt, ort8 :81!t8 er lQ.. op~1I 06.

"",u ..

III" J!08.....

8WCYn~"1e up38..Q1.r:". wepa.oa ..oii :.wll8O. :w.

PEO~;

J.YDi .'30' &"uorua:.aopcur'" u rrtJuu- .rpd,,.. - "L 7.

...

** , , - II I' KA~ . . II : . - 11 38 e'raTL. - . . I1 , B.IAeb , HItM .. . llO . CKOl~eIlT II It . un 8 , u . , _ II. , I'O 8 It . ~ . ~Ree . R oc.n11l }t t!, 60 . lll: lIIf. 1IU, (.'IIR~ III If. (. -u. . , 3lt , . :> 8 . II:JBCCHblM r., ll . .,. t tl.,. , , . JI . Il . . ., , ' . < XIV lt R 1985 6 " XIV . . ,~.., I1Iw:ro j.XJC.:"tKaM_ ** IJJ JI. - , Jl 3 l< : 'l'aMupa 3 ޷ 3II - t.lt - lt - Jl 60 lt - .. l!;

8 EJI tlK 't - . <'::Jf, UJlh .8-. - .

.., :J(t , . . D ., , . () (),. . (),. !. (), . () . f~IF.;

.\" tO. 1986,.

lt . 8 , 1300 3.6( .

/ , . . ",.lll . . . , - l' .8. . . . 1 , If , , UI;

i, ll, IO! . . . , 8 IiIJlt!t . QitJt 4 ' 8 . 8 ' , , , ... Jt : , , 8. . , J1 , (:ll , . CJ,. I . I' II . 8 , , , . 1I0 I". : . If. . I(QTn bl "-l '" . , u",.ll. . lII , . CeMI , . , , . .fl]{. ... ., , . .. . , , , , , . , , . , l< Ore u {lII _ , 110 .. (),. . (),.. . . (),. . (),. . (). . G. ..,. ., . . . 0 . .

.

, . . :re . ltO , u-u UJlAlQ. _ . iJu/ : #/ . ollOit 6 Qydopa u . ll.u.. Q . ll . U31t 3, 6epeTC~ ... ,Jl ..II606 ,u .. .ll6. u . . U.llQC U.llJl 3epHOoiu. 8 It : . , . , - . 5. ..

"'~II 'I UblTb It88..l JtII.

. - ȷ - JIJo;

B JIO. 1985 .

118 . ro . " ... 0 . li 11 .'I',.Boehho- . . :J, I:8 li.

_ N! , .

22.1 8. . . ". ", ll 80lUITb ( ) . ~ .

. IJ . It "",. .

1l0pTpe'r.

IO'l'8 : . I8.-. ., 1985, 14;

IJ.- I03.,. 1985, J(. :

UOf.. Il' , . - '1. 4 6.

. . , , I ',. ... , 8 3Ttt Jl! - . I, , . DII, , . , . 3 l lIec . , lln P"OOTIIt> , ;

tsIl J:).J\., J~. II11 , , ... DO DBpa? ecJil. ... . . .. ro 6.. . . C08CE!JII . wr 8Ce1llY . ecJlro 3AJC.R88 ra m...

** - - - - ."' - 1 . SllO: : - CepreeBIIII- Jl - . - _... Jl,8 8 "eJIlO . . , , JUlJl , -epeq . . , . Q. , _ 30, 6. . . , . , - , , roc .. . 4,. lI - , II ., - . . e-rc, 30. . 8 . "II. ll, Koopwii. , 1I0II .. . !> , 8 . , .8 . D _ , . . , ? I ? ? , Kn'1'Opwe- ? , , 8<:. '!' . lI ,- , II . , ".~. J . KQUpM IIH : 8nf '.,."-n6.,. .,. , .,. .,. . 8:ID 8lOCJl . .}I eID. . ·.'10W JI . BaXTaI'On . . (), n . ( ),. . (). , ., . - . , . . . . '"~IIIIt. I'.(II - . , , y=laae - . . ., . , . . >. UJl ', , . , ~x .

.>, 1985 . . 8 , N2 1109885 12.0/ .

/ r :. . . .... . ltU1tft, lJ.nll, : - . 1.

., , !. (, ),, !, (). -, . : . ., , . ., ' ., .. ... ' . ., , , > . . . , , .,. >, .0 - .

\1r ** - - - , , : - - - - - - - - - - , . . - , , - . , , , , . , , , . , , , . , , i . . , , . . ?? . . . . , , . , , ,], " PEKO\IElIfJ -\. I KPY~X , m , , , :'\l, , , - , . ;

l . ."l , - , , . , , , ',. . . : ... - . 7.

.

, . . . . 06 . . . , ** . - , - . . 3 · , u lOlt R{:II . ', , llR . L:' l1R MOH'lTO 'JIJl. ().Jl-. (IO) . (;

(' .

...

Jl:

tf l3ataP-l1u ' 3 I : _ .Q . Jl 'l . .. ... 3.2/ n r{}- UJl. . 1941 R oKKy.puaHHo u, , UUUII ()n. 60.. rU'l .lU. u u.",- .

('u . .. () ll;

... ( 'l).

.Jl., 1985 ('. 7 . 1843 .

.

1310585 1.5/ !dFrII \l,\II BOUI/bl, '31 .., dl( ,1 u ..+tQz . (JIi.i'. CI'U1'b ....- , 8IIJ , t!u iI . . . (' . <,? l. u . J$ , .. R . :: :, R " . HOI'O,If . uoc Il . : 0118 8 , . , UJl , " . , , . , R , ll , . Il . (' pac~ . , . , .JI TeK('Totl .. . &,l JUO. . R . JUO _ .Th R84 .'UoC . Io . Jl~'~ t! .. ,.'10;

. lco.'IDlJt88 'JI capw...x .."'. lAJU-8 . ..'t)( )(~ ,... 8JL!(~ k.8.2 3IUo1 pecny6.u:x . .84'111 ~. . PEKOE,:I}<<::II [1;

I30" .& IrUOI~ ~"-UONoil ~~ ...;

.

riu , u, .I! u ./Jrll 1I,Jl rtuQ ...-ru,1 '/''1 .

" , ./ ** .. . , - , - Jl - fo::, - - . .:

- II 1l Jl - JI - !,. 8 (' ii 6'I. fic(.:'I' 8: UI:JIillItt ~(;

lt . . U 'I u Jl .I'1., , II. ., . 't'hl 8 . - 03 ' 11 .. 110. hl IIO . 3 l 81J 'l. "'t.' 011 l'. If . :4. , !:! (;

, . R, I{ocTa , . R1$ J$bl, llJl :) 110x . ll . J$ , .. , Lo . . lIJI . lI, :J. ' R . I' tl.. CTP01'Q u l' J$ li _ (,.' . 8. ".,. . apTUJaHCKof' I< . 8 .. l' n I< (. . n'('1:t.). ;

J.IfI ~I;

J.lI , - BOClIho- , II J' . , OJ . . :1 R8 118 !,!. ROI(TepaJl' JU{, , . 8 Jl . , t rrn , ro. u, D (;

lI(), .

1t . . JJu.. . lI. nr. KOMIJ'L . ,1r , IlQ6 . u .>tt .lt .'., .lt .... ? u , 0U. .

7' '., . . Bnpo'ie.'tf, /t.

.Jl .1 ullH . 'lTO,] ..'tf!J H/L}t( ? , III', . ., , , Jl ~Ta . . ~B @(:.lil.!{ ? ~'l: 1f .!. . ll n, 6 . , C.JI.ap" . . : zr Bcrzda ! 8 ... 'l:JII . RO, 1:10 01'o'l . lt 8 : . , I' , , JlJl8n:. 110 , )' . c.r"1. : ?! ?! , ? QC, u.. 1. , ,Jl , , . ' . 1J , . , I10߷. , -: , JI l"_ l1 , . Jl, Jl , ll , . , ! 1' Jl . II , , '-I HU h , ''8j. 11 18Q t\'r. , l1 ll . ' ( , l' ,. 20 . . .) 11 , R .. It JleH . II .CJlY 11 -. (R , lt~ 8 . IlI),.n rol'I. ( , . , ~t ),. IIl ( .lil. . . tl . D). ~ It, ODTOP 11(,' If .. . .

** - JI, If ' - : - : . ~ 8- - . - 30 . - I< .., 1986 . . 9 ., 2380 . 130~ 22.0/8.4;

]2 8. / 'l' IJ }, . Ha~a Ul . ., u Tel\o1a fi . ;

)60 , 8. lt . .., 6},lt ll. , uJtlt .., . Jlt: I. :1 ::i . , , .,, , ;

08 I1 . ll u JJ , . I< :J8 II.

8 . . . ....

~ r . Ael~Ta ri) lI . r.

, IJ . , , So 11 . - , . JI 8 lI . , ? - , Hel' I' . , 110 11 06.IJll ., , . lt , , , - . ,. Jlt=)t JlI n . .Il , , ~'1~W" l:taOpltTeOMlI, OnWTa, II'(t=II - Jt , .... It 8 , . . 110 I1 . . . ii , If . .I! .

f' rJlfJl JlU:

II ~~6:JU UfNutX.

" w . 4.

* ~KOM :'1.

.

" ** : - - XEHl-' 5iHAC i~ - I~ 3 kJ:

" Jl ~n'() MAJlbKOB - _, - ~, Il .'J - ..\fJlli IJlI:I 811 EPF.:3A IA &.

: <:~ .1 f EJl. ͕. ll Il ~.:IJI., nIl.

, 1986 . 8 . 2145 . / N, 1301486 22.1/ Rh6 lI6 I ;

8 :1III 06JlI lI:1lt",Jl , 'ITo6bI .II., I' <1. , nro , 11 . 3 ~ 24 . , lt OTI(Pbl 8 l), . , 8ClJii. JJJl. R , Il0 l

. - . . 9 , 2'124 . / -/ 1982 u n. rt6 :u . (! .uQ tlu Jl. / 6 "" u 1l0 06. . u~ 24- 'IUC()(j. .lO (> IIGu " .U...

n ft~\I,1!I_. . IIkJ . 110 113 , I>IJ .., u. "Jl . 1I0'l6 , 11 " . ( IIll - , IJ ). ll , ~ /.. u .. - . 1985 ( 11 12). I1 ... , .u.flUttl;

)l. /li . 5.

- ** . JI - - ::> I,. . . - -' I . - . 3 . 6' , 1719 . / N! 1802186 '. -/ KYICO/lbH- .. Heco..lHO - lCuJl. - lC(l.. . n'/ lC 4Jl UICnu lCltw ..-Jt. ll. , . , rroc , - . ? ' .. . , , . -. , ~ "'l . , , . . :1 3 -' (. ) - . , , , . . - _ ,. n '18;

: ~ - -: , .. L'It , ... IlII08 . . bfii . , . , 3JI, . , . . 81'... -, , 1:.:1I0. q ӷ I'OM . , '.. , . . . , . , . . , - . . ... m''lI\ - . . . nepBYJP . ', , l:t Jln . , - , , . .. ~ 61.11'1. n. , 8 :J It. -. ., . - . , u U.JUlt . 3. ** - - - . - EJI 3 - UJIO : 'I-. 'l. . . 'I . EJI .- ߕ 33 ., _- - . . - . . 7 , HS~' . / N! -/ UAl ocraJlbZuu. OICUHyroa or .. JtlC lC 4 .

t'OC .

JII. !:! , . , ( ) 1 f." ;

ul. I[ . u . , , . , , IIO{,:' , -_ 011 . , ,," , l::tl:! . _ HaCTOJlbKO , , , , If~ . . n , 6 - R , -. 8' &, -. - :., ... 'rbl _. '1'. . . : . , . . , , , 38 . , Il ' .

\1 );

J,H 11,('1'\11 I-'I~\fElI.~ \ . il, , itl , , <: . _ ( , ;

ll88 'i, ._ .80_, ). bl , , , Ol- l1 /.(lt: . l_,1985;

. _, 1982;

n :.lpaH., 1984;

.ll.lI _ ( ), 1985. , l:ln . :

. , u . - 11 n, 8_ . UH .R lI.llii , .

* 'l' - - :

u.-, - . , , . ,.JI., 110 ff . 8 . }l;

II . 7 , 1853 .

/ -/ * - , , AJIEA - - -, . I'~ . II - - . D ll .

:

, , , Jl , EJI , & , _ - . . 7 , 1840 . Iy 1808585 16 , , 1I '(.'> I' *** - , - - - ~ nl( - . 11 . II .3t. :

- 3 rc . . . ., ., . eoroA. 10 , II 8 Ult1l. Jllt, III1Jf, ll , , 80 r ... : . . , ... - _. J:llO lllol . . rI'8.I'C. - Re __. I' _r8 _ ( ) _.1985;

_ . (llllll JI+ ) . 1085.

:

KUHonaHopaAlt f!u - . 2596 111.

rpo 38Jl . .w ero 8311II, 8 8. 3 8.Uķ 3 _ ~.,._ _, 11 II B80~. CJI JO bl. reHepaop . ro 'Jt08(I@ ."1. , D06 ....

8 W { Nt -{12 - . . 3-:\ D03 . , llJ., , 011.0 pyt! 8 8n LlI "JII:~' II , m . 'l "ru lt Jll Jl. JlfJ. O'tepeiJb l!' TrXHUKU. n1'r Al.Il Jl. ~Jl 3Al. u 06r(. u, fLll. ZJlll . Jtl(! 8.1 J!.r aAl.epUK(JHCKOZOo.KeTHOZop t1 KOC.lfOCe. 011 8 z 06t'.Iff!. ubHbl.lf.U t:OJII tJ % % .... 1943 . u6f: t!}lfeHT. CnWTaHue t'/.lfpotJ ce.Nbl. Jl, " . ocaeTCJI. :-HUJI. .vlrz B()(!HHOlO _ . "lI PYKoodUTe.'fA 3KcepU.JfeHTa o~-opa l. HeeudU.AfW.If . ll: 1J1. Ut' . . 1943 loa ... 1984-. tJ N' . . l1.//. . f Jl . . " l. :>30 lt 38 kJ ** trr " .

rr''IC ~ . ", 088Jt J KOIOlX-II(:. r:iI . IJ) : 40 R.

~ I'QIIb I'IIIIf' pt!C-,-.:.

II :tnLI8I. )' }.

U ::i - TAPR ? IJ , .' 8 rlfII. 1lpy'f , . 088 , 86.. !" out. '"' .

II:

_, :

, , I{ () .'!. U , ";

(ItI .'13088 8 nllr:l . ., . OCJf:~ . lI, -'Ur ' - 80 ., ..,~l...:. llUUll .., .,'l )II lo 8bl;

te 8 . 8 . r 8 .'l 11 8. ro .- 8 x .'1JUoI 11 II. JleHTa .. /I /I~8 7. . !. (. ll ..'l 11' lI ). Illl lI'l 8-II. i., .r' .'l I\tIuc JIJI . l' - . a.w . 9 . 2393 . Nt 1900:;

110 8. ... - llJtff!Jit - 110J 6 . .N ('lI. . ll. 1 " Il~l lI 6IIQ.. 1.. , u(:tJ. 60 ucr ('. JIJI () IIu . I>;

1 - . . _ UJl. { II ) - ,1i . l,. . [! n'l'8 , 'r . , , . ׸1 ~ 11 , " . , , s . , 8 . 8 t:Q aJlJ .

., .. ~ .

KuuonauopaMbl 30, U3UIl1f ~ . , 8 . . u( , AO'lb, uo u ' . .: , lJ . , . 'r .

, """. . , , rll, , .~zu ~Jl " .

, , , II . . " ut:JtJl 8,, , . (;

):) ;

I(IO, Ll

:J . . ., , ' (): R llJI R 3.lt, II!., ltU.-u.Il.. . ltJI_ , , o'leHb .

- - u - :

, 3, , 3, , , I(, .'l'., .. . . wu .l- - 1 .. 1915 ..

, 1903885 2- 7 , ] .

6 ..,' 8 eu.'1. 01\I o:J8 ll , :J ". I roII 8 ()(h,. ѸSl, I . Ѹ , llIlJ.. ll'l, 6 ro, BCTpe'Ia , }-I, l' l1li BepHYTb('.It II('.OI\HfI,KO . , I)8.JCh, l. ll. " "nJl'"~~ ~tl QQ Ѹ, or , , . . . , . BbleTQDI(e. 11 , " , : /ll'U.

-/ ''';

~IIIX:I \IIII , }1Q- , , lS ii II- II8, uli. D ore Jl IIlI II , , : . uo , It , Il' IIQ.lI .ItapTIIHa 88" II rolllt u. u R'l!. lII 11 , u.

.. " 6 Jl" , u fU.>u u .""- ~Kyccy " If, . n . , I/f!,z .., ;

:I,IJI":11t "' '0\ \.\ 1(1., Jl 8Sl1t ltJlI, , l.: u (;

I'U . J' u . () ~ " , (). , '11'0 . IlS'f lI(,>' , UJl - nult u ...

l ll-IlU fLOUU, fJU UJoeCTIfOCb Uf!" JX1u , , lt 1 ~ 'J.J UB., 'l III . , 8 UlflO 30, U JlUJUQI/ ~ '1. 4 12 I, 'I' , u<1!l u. .

. ;

;

J;

CTCT03 l"'() ;

, ;

J ii IJ .

('OHr:TCJ;

//f' . η R , . :

' . . , .,.30,.ͷ , . ,. ӷ , . , . ط 1<:0, . I' . - . CBF.'JIOB. : . , . , . , . , . ..

. : . , . , . , . η , . , . , . , . u .

110 . , R8 , :J :J I .

, Q .

. . . . lflf, CTPCMRCLr 9li C:~I!ACTBa 1 :J1i t:JlQ t- _ - . . , . " . , , ŷ , . , . , JI. , . ͷ, . . . - . . . - _ : . . . - . - . , . , . η , . , . , . ..

.

ܷ . , , . ,. .-.

.

, . " - 8, .. JIX . .... . , UI: ll. , .

, , .

.ro e:v..

- . - . - . , . - . , . : . , . :,. .

..

- . , . - . : . , . , . , . η , . , . η 3 : . . . , . , . , . JJ, . I" . , . JJ . 330 It 8 1( t(ttltIl tl 1941 .

-l:l {, . D J , - ~IJ.

KOTOrO . Illt ~ _ : . , F.. , . , . . ӷ - . I1.II l.1JI: 1~. , R. ll. . . . I' >i . , IIQ3Q: : n - , n I'iJ , 'te 11 . . - , . - . : . ~, . , . , . , .. , . ", 11 t".EJI̷ .u., . - . u 'I88 I)h.

, , I'CeH .

.Jl ., . . . . I : . , . , . , 3. ׷ , . , . , . , . , . - . 8 . II , .

~ . , . , . ~ . () , . , . , . , . I', . , - , u11 t: , 8I' .

JI -..1;

. - . ;

. , . , . . . , . , . , . BCPAJI , . .

. . . ,. t: . : . , . , . . . -J.'\ 1\\ ')ft H/,' . , 3. JI - 3. : . . . , . I\, . η , 3. r Ii .: .Iӷ ", . , . , . 311, , n . HapOAllUJI ll' . , . .

:.

. - . . . . l' - . , . - . - . EJl n - . . . , 2 '1., 504 . -2 1986 .

.., , 1 '1.., 267 .

1986 .

Aaup Jf . - . . 1985 . , 5 ., 14~2 . 19.4;

19.2;

19.3 . ero Pf:lGU'l' I' .,.,1'~ HU J , - .

- . , . , 11 () , , ll .

I~O.,.I;

!' VJl., "n. ". l( .. , . _ Hu CC'l'L rJl8Slloe, : el'O , . , :J 11 , MelleM - I:I . - . Jl . - . Q' . "., , 1 '1. 249 . 1986 .

- . 3 - . :(). . . _ . 3 9 . 3-JI., , 1 . 276 1986 .

1'.

- ķ , . . . . , , .

-l

- lI : . . J\ - . . . - . . ' - . - . a~TopLl . . - . - . - . . .

.., , -1, 2 1 ., 286 .

1986 .

.., . ., 1986..

276 ..

ķl. It , , , , B('~1t.

. .ltUMMY . lt , pnc8 . , , 80-. , l, , , 3ll . , , . ? , . U1 lt, . n , 3RJt COllPCMCHHOro . , , . ~I'U t:A~eT I . - Ilporpecca. Il , , . , , u JI . . , , I"O , , l. II !

t: . 3, . - . . AH'l'OPbl ȷ , 1986 . , 5 ., 1332 . !5.2;

52. II ;

"ro I}'I.llt . , 2 13;

40. ., ]985 .

, 538 .

!'<1. t... . tl 3811 , , .

- . n . : .'I ? l. ...'J.lI , . rtt - . nI, Il3. fiP.:\.h. ,. CQ3, ('11.

- . II 1II:!IH~MI:!Hbl;

t , I u , I' . , , .

(" pt''' 1985 .

. GI-F:

.., , 1 "1 287 . 21. , ! - . - . - . EJi , . 2 ., 577 . 20.2 1985 ". , - . - . , . !' , 1985 .

IJCII,. . MIr"8HT('Kltf" f1R , . .

'1., 274.

. AOPOl'y . < ,'. . lJ . 3 .. 18 . , l'8 , , . ::I1'OM , Sl Il I:I .

tC . I' ;

)"I1 , II .

al'ap (} - 3. - . - . . . .., '1986 . , 1 ., 278 . 21. u If . - . , . . , -(:, f I{ . l! ...

, ...

. '~OPKABEBA - '.. J:.: , 1985 . , 9 '1. 2168 52. .

, 1971 .

-, 1 . 281 .

η , , ...

- . 3 - . - . lJIII.

.

.

. - . :. , 'l . : , -, η 1985 {-. 1 ., 283 ~.

15.3;

19. u. - . u ll l . (:lf IIO 3 , '! . nI< R lI.

.

, 11epho-fw., 1984 .

2 ., JlI1 If'l, - : , , , II . KOflT(IHeHTa , u :t\ - , TpltAtiaToii 11 . tl5l'.'l(:I J( :: 11 f'fl 3U R , "HHt u fS AJlEKCAHJ1,PA . ii .w 110-2. (1950-51 .), f( (1955-57 .)_ 118 II . 4: .. lt cYAI.fio, 11 ~JloeM . . k,'11'0 h II 'I t ~L:U . . " . 11 llll. , :) 80Vl . 1' l' , 1I0 , , _ , . .u . 1l0 lI , . . .... . , , ~ . If 1'. , . - "", . ".'ii . COBeCKoro , lt J1n. . : 80- - 1'<1.

. llll II .

-3 II ,,"- . RJl - 3. Ollepaopbl - . , . ŷ ( ) .

, 1985 .

, ., .

50. 8 lJ 1985 - uu lIaPOAOM , RIlII.

. . , . JI u 1986 . , ., η , .

5.0;

52. .bl , . , tl , 8 I'u.

. . , . . r fll ll .

. ,. : ... . l' . .

.Jl . 1985 .

, 1 ., 289 . 7.2;

52.1:20. ,' . . . . . .

t! - . - . I, . - . 3ll, . ..'] 400- . 51 ~e , . 1986 . . 3 . 853 .. 51.0 . ... ;

1 < , . u . , u uu, lto Ii ,1 6ii. - MHOMte ecJI (' Jl

50.. . 6 '1., 1'.

.

ocpwA fillI1 .:.. nOC8JI 'I(' , IP , ro I . , . . . !.EJIJI., 1985 '", -, 1 ., 287 . 4::1. " II COReCKOI'O Uhl "lI IIspoAHoii lI. Ul' ()IllIIII, , L If . ~ 8 nJ"l ~Ha.eH}lT - 11 tiJlJl-l13 . :. , n f'O'II D " Ile II 8 , , . AOKyweUTaJ1bHblX .. . nr BCi! I:" u CPIJA , II~JJ~ , 30lI llf'. Lr>l lii , UlI . Il.lt tl&, il IIfUJl , .U'l'u., ro 11 u, , I Il. R . . . . , 30J1 1917 . R .", " . 8 .

80l'Jll 113 t. . 113 J\uh . , KOTOpoii u: u. 11 l' IJ. ull. 3'I u. :6J t llultllO . 206 125 , 10

. - . . , . . 1985 . u, 2 '1., 564 .

43. KaPlllf8 , l;

!8lf 'l() .. :'a!I"., h 81l, . . . lt. h , 8 ", . I'8 J 8 Il . YBIlAeTb lt : ..lfll. , t 1fCIIIIro roII 8 ;

u (' . 81l - 1:1 ...

. f!''-l : , tl MU31" - I<: . 'l' , . - , - , . , . . . Illn, OC'l'D 30 , . -. .,. ... ?..JU>.,. .,. .,. _,. .,.𕕕 :l, .,. . - , }fJf . . u lll,)(.:. 50 .,', :.I, .,. lIol.,.::> ., ., , .,..,. . I:tItHTe8 . ,:n.

.. ().. ().. (), 1985,. , 2 ., 4~1 . . 3 : ll -. . , -;

-. . ;

-. . - , , .

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .