WWW.DISSERS.RU

    !


Pages:     || 2 |
-- [ 1 ] --

1982 \1 1 J .

'.

'r i\I" 2 3 5 ".

Jl' , . . 6 6 7 8 8 9 9 9 10 10 ,.:o.t.

-... . t ' ... ,.. .

U8lt.

, , 1I 8 .

. .

II ll.:J' JIETA, 11. , .Il" IIII 12 . !

8 18 18 19 19 20 20 20 , , , ll I, Jt j<, 'R OJIII , , . ~II , , . ', 8 I! , /i, >. ' . 38 .1ro V.1V'lw 8, 81I 11 MeTO;

O~ :>. , If.h])U" , . '13 11 II . IIll Il..1 .;

I It'lt' J< 11 , , 1981-1982 lI It , (Il. .1: IIOII, 'l' , II n. .'1 . , .'11> ",. lt 06' 8, , tI."" - 8 . (' 4'., .:'Il 8., l:\ 4' , l;

' .10, :1.O f . :l ro.'1lt, 8)1 fI t 8,, 8. I.II. .'1' , u;

l . 8f" . 8BO~. fn/i l' :JI. 8J1.'1, 'N, lt8 Jl.1'" JJ , . : 8 It.'111 {":l , !\(.., 3KpaH.lX It t? . :Ia HCXBUTKIt l' t' "'18 8 . ('.l , ('II8(, 3 , (' lt II . 8 t ? cBoeBpe!'rleHHO 8 u , 4' o8II;J " , ('I _'1, 8lt ;

'tr Rt: . 38 )f .I (' . 8 , :'ofeCT ~,"(" ;

101f0t' : ~II , 'If" , 8 , ul'rot 60-.'1 !:l0 , :'oI ~8 8.1 llii. .' If(>U II 8.

: If !

12 50.'1 I(OMCO:'tto.1bl"I{YHaAMYpe. D f. ltl'I"()IO.. - . .1 ~ lt ', ~te 11 'I'.'1hlt' .'1I., 'l(> Q-: 80 8KOM('U . 8 lltll R lfll, ht' , , (> :J8 JeMe4'h 11 . . , t.: J I()'l, 1Jro uI ", ll.'1ltD3I1 ItlfO()\ .It .

21 22 - '' .1 ! I\ 1 .

.' I II :l: :) '1. 1fIIHa - . . i\-Ibl'R.

:lJI(j('t'I~I[l IIII':I, .''I paCt'TUBUTbC1i .'1 ll:\1. I.'1I'(' II.ll'LI IlpIIIIIJ'1:l h IJl:\1 ;

ii . :'lt.' !' _l:1.1II :Jo ;

\It:'(' -II 11 Ul, :\1(''1TaH . :Jol II_ IIl u lt :tii II ,1, R I( L!fl ('/:, ' , t'ILOPTKOMIITeT n IIIIII , I:!:\! I'IIIII:I.1 - 11:1 II:l(,(' . lf , .1 06.li. . 11 .111 II~! lI. lI~1 )':J OTllpaHllv'13Ch :ta 8I1.lll'1

.. '" EUII : ' ~6(I 11rpaHd. ~ U.1.'I1 .

(1 CllOprUI> II".1(> (, h-'IHQ: f!. A.7t'h'('tlHdp I'.\II.,,(). _ l>R paH;

~ cue.ap 8.\.lt.:HTIIII t:, ʷ pt! OUt'PIITUP IIIII:

Ii"J CA.t08CKII~ K;

\PACJ:B ""..- l'-f II:,",Qll .1...1 ;

R('r'f'1I II II)'lIt .1. Ii:OVX080~ lII1 K_r_. "" rycaPQII - .l8.\ """ - II I'.""R rm'IIHl>lii / Tpell"'P 31'II<" PO\tAH08 ""1oO )'PI'AHT..1t:u lIe1'pOII"" _ O:lt;

'll: '-'';

1.3 0.\8 8 'I C'II;

T:Ii\IIA .1.\.l\lt::II I'';

II .1 CKOffiI.iO "';

;

'''"'" A.lt.:KCAJI..1P . u JlII.:zu:-" Jlti:.l \( '.1 \HI"UK,"'If>J" 핕",ii 1' 1'(> 1111,,:0,;

1<\ -- tblI,I'HII M.ii,,_~ 1.:"'''1' 11I1t.:U:1.lt.'I\1 lIIuu1Jt . 19\ . wii 3236 . 1') iilU,jtjl, .

26f~:

9 .:1'",.

..:J.

Lti3 cu,]n:.I~ II ro nYTl1 t.: cnopTllHHOii [l lI3.1:I~hI 11 KQH1i . lI ()Jlh' ll(' . . ~I., n Ht.: IJII, n, nn, 1l[k'II' I1II.' IIOPOHOI'O ]>:1:1. ;

II CIII1' (~IITe_'1bHllue.

11 ~ll3lfO nII- lIIlI Il:1 () ~1t:'. .;

R I~3 t'lI 1I0 IIO_lb30BaTb : '1, 7-, IIIII1 , U R,1'111 I~: ! ! llu. lI !..... .'08 : ()(. HOHhll' . ... ;

t'll'lt'{;

II 8II MapllHe '1. 5~. 8ll . .: HfI ll, ~'I:. ;

1 !J.'l ... ;

'1 4-, ":. ltaTf..Ji4 ('001\[\01 . t ? ;

l:'llll' MIIHIICTepcTB8. .l,l. II3I)I1'f f'IJ U1 : Il u If. 3 '1/..';

, 7 ', TreHepa: liiJ.f, . !! ! ! 8'lU I< I'~I : cH~T, lll( . MapllHU j1If... ;

. -, : ul.I n- :lI' I

1a IIJ. : ... peJlKOCTh 6 l'IJli . CIlOpTC~1eHoB'TYj1I1{'TOR l3 aKTpltChl MaplIH lI (', . :. J)t.."Qu CilMOt' (" . 8 . - . 1- . n .1.. . ;

:\- )'. Ml.lpIIH;

]. cet.:YH.l\otUll. . - , DI.I" II1l0 R. - '1_ 8-1i cop~8H()Ba - R . u. . ::;

- Jlll . . , . (' /.\ U{;

II. 3-$1 6 .~JlW . u': Jl3Jl ;

JlI-l , .l8, - η <:, .. 'l:' :ii ~ ., 1973, ~'f~ 3 :I' II I1 , (). IIuf>ll. 8bIllrpaH. :Jo1. ., 1981, N~ 22. X)-,:J;

OfI}JF.

II:\1 IIiI:\1:\1 11 )'(,

Jllt nJI. Jl'"'()i,i /1 - , 3It' 'l R -()Rlflf. 110 <:ro!11>YAu'IHbIii 111'" lI (;

I.' . UlJu lt . 'ITO 110 II Ilf'lfll IIpo:vla t'JX'U II )' - ('lto Jt II ~ fl.I , Cllpa8CA.'IitHO 611 uu.'1 D3 11 IlPt'lI('T"HII~IIX ("~8110fltlIl i\1Y'() I't'lf (' 6eC('II,111(' fl~1h, " ()}1lt /.II': IIuU8 U U. uj)II8 lI ~[) IIi'II Ilhl ('.

, , If.1h Ilf> bl ;

ll il IIR lt;

110 If -, _ ;

hlR. .;

Rh :\l :\II :1 11 II U;

IIl:'lt . ('.t.:lt 8 ;

COBF.CfiIlE )-' I:.'(.'tt;

<:F.

')':J,Ot."U l' -...

. - . , ..:. llft: . . . . ..))! !. , . ~u. to l:!. Q.: . .3 . .30 . . . , . " 1. () lt,PIlII" ..1 PEk. . u . . , . , I{ 8 , - . .., , , 3110Jl . 6 ,.! , _ !.,. .,. Ornop . - , 80 , , . . . . .. , , . . . :'1. 38 , u. ... . , :._._38 . n 81:1 . . . , , I:J : 'ITOObl , , tt . , . CJ1. . II - , 8lIll. ". . - , , , , , n . J , . . . . -. , , . . , , . , , . .. .,.., . . u . . , . , . l(D . [, uu ,'1 :

~R - Q.JIO Ifr.~ - CAJl'hlKOB X)'J-.u*.II.IC ICIIII03.11.() _ I11' ".lC .tl 0.1. lftlJlIO: - KA3At

, rlt:TP 08 II0UJI-ͷ ...~_ II u IJI() . .. . ~._a III - PQ , K),lllJA .C.JI~1I:. 8wJl:tlAlIWe I 1981 ..

AII.HHble ~OI'JlaeH(i :lillo ,ll,.

.

RO . u . ,- . , . , Il:Jh ? ? ... , , , - - 1:I . - . , l. , . . . , , . , I1 . , . . , 110 " "' 'f:CTB :II (}F.I.

),],ut:(.III , . , , . . R. , . . , 38 . , , .... , , ,. . . . . , , . . , . . , . , - , , , , , _ , , , , , . , , _ 8 :. _, .,..,. , !.,. .,..,. .

. h lIJl 8 _ .

III[ PE~.lAM .1 pe cc~p - onep.'rOp - :1:,..1'0 - " u.". - з 1'UI:Cn~C: .,.n. - 6. ""1I IICnO""IIJlIOT:

'~~ . - ZOpbKaJH - U. , . Jlf.! .. . ' .. u - Jlf, : . . : , , m ;

, ;

I ;

' - .

, , , - ' . t.O . , , . , !...... .,. . . . - , , ., .,- . , , , . , . . ... . , , , , _ : . , . , . , , , . ,- ,- ! - . . !. . η , ..,. .,. . (. ... ' .,. . .).

II )' II8 .. - eII - - ), JlII. - """ - .,... - i. ..... . ''. 'apII:ye. . 񕕕 Ayrap I' . .

..IIllw6 .lltlii.

1981 r.

2425 . / 9 111078).

18;

21. 2 11.

, . (" . . , , , , ? . . , , , ,- , . . ? , . - . . . , n,po . - , ... . , . , , , , . , . 1WJI )' 1I1IJ t'8F.F. )'8II : l", ? , , I1 :? , . 8 - , : .. 1I . . . , , Jl. , - . ., . , , . ? pn : f' . . 3 ' n8 ' . - , . II . l' , II . . . , t , , til , . ... : . , . 011 : 'l ' , . - I , 'I , 11 . ... :10, :. . ?. ~IIF ~l\l JI Toiue 6!! ,., .? Jluu peiJfla

".RF.IfIfF. .1lt u. u , lt ltlt ll , , Jl. ,.n . tll<8 I, roRll , 11 , : 11 ~ 11 .,. I1 It 38 !l('., .;

..:'. , . . u. D . 1I. , fj . , - IIII, :, 11 ~'1_ . .'I . bJl It _ - IIlf , Jl , - 11 J II Co!IO:o.1II- II II. , _'I:-'!: IIlt, .lI :-'1 KUOPOl'ot ѕ.. ... xapsKTt>pbIt>. It.. II. lIl1I II It. .. . . 11 lfI . . IIII . . lt . .. _ .- . v . 1\1,- K~K 1\1 : - '! . OJlU. R u 11 , - - 4- : ~l ll If : . 7-, nc'lBHB. lf, If !! . lt . II K8HCl\1 . .'l: (' 11 ., .., ... ;

3 11 , 110 . 5-, :. . . ?. :\'! n . :.ll , .;

l _;

. -, : , u. - . ., :. ?;

f' IIC u - : I1II, II. . 3, : , , UUTOPbI , If.'1 ,. . _, : lf('l',- . lt .'1.;

, . . 1-$1, :.Cs.;

tLe!., II llt::111 f' : .'1 OC'f. -:lI, 8 , '. (' ?;

'1.9-'1. . IJ:~ uII ul., I{ hpaBCTRI'HHO-;

}~Lft'I'IIl'.. TUIHX' :.?_ l'I!t' t>3)'l'.'IUUJiO YAaJIO<:i. . I 6_'Il' I:ILI.. MaTepltU , AOI'TOB!!VIIUCTlt 1I(;

lt.1tItl'l'LI I:

roy lt , . . . . , 1 u , , .

--;

I ~rll J.~l xapUJ..:Tt'pIHTIIK.

MKT~PCKoMY \1111't:'PI"T' I!OUUI"O'('l KrL1I' TLI' .IIIIUl' 11 r IIl' r;

III' i.. w.:1 .: ltt'.'In1+(t:1f\ V,"{J::

I!I.1lt'. !I!!OAltH Lt R t!t'ii - e!1CA()Ra .'I (R IIpel~p8cHOM Itl"llO' Il) I1rU.'l ruCT.8 lt , (J,U . II npllHUltllLoI u 11 , ()lI DU D. v. 3.'IIIU.

I{ ";

"" t')lU (' ' I TATblllIA I'UIIO.,,1110:"lIIOI.l3 IIII 'lacTo ;

;

Ih l:lҷ 11 It ' Te~IY , 8 u ;

lf.1 uii rot> )'Jl'.:t.

:~),I::JlI~R.IJ.'I;

J.Ifltl '1'\<.:II I1ACTF.VHAt\ :otIlU " Ct' ."""n> ,1" I>f:"' BAAItM >'IIRI~II I~.1.;

(,.:8II('Ii: tlllR . Jl Hae~ ! u (? II lI(' OTe1t, 11 lIt: . l1, CIIH:'>f8f"T(' , R lt J'>ll<. Jl u II Jllllt lt : u l RhICT8BI

Jl 811lt II JI t:8:'t! ;

IIlJfl..TI:IOP'I('CTllO.TBOP'I('CTBO )lCI'U,lHHMIT:

C040""""II;

) III'IIII (;

(,I.10xaTMK l'lIn }IKOIJ.1EB 압 CUJlO:'OlaTM"R 'I"iI 8UI'" :IlI \1)': .'.

, ".' UbIJ111ll Il " Il . IIOK r .'8' R 11 lll'o K.1APA )' I;

;

(>': :IY'IKO HII,I,;

8A e~'bIlblX IIV llll ~If, , :

"II .:II.1 t: '.

'ITo6bI . !'() 1'1111.(')II 11111","'" RACH.'lbt:BA r 1I II 1111"0;

'3""..- ,1!I t:KATEPIIIIA "ll I::)I'I)"It.\ .1IIlIII It,:)'.:J lITOIIA . !!

8 f"t' l;

fll'IH.' MO~:"IOH 3HIIAII.I1."

llh 3OIII PeIllK.'\ AwlEIi('AH,]P IC )III:IO.111,],lt \lJ'U , 11.11l "'l IIJr J,. lJtt 1I .

1108.' - . 8 <.:f" IIJ1.:3JI$, llu, <' " . ll{' D,1l 11:1 ,,' Jt : $.n lI.111<'. , 5'11". 6 .lI !, . 5-, : KOPIIIAK CII.,;

(;

J8. iII.1MM ". .

nepCCT . 8.1I1 lfit: 8'-l.'l I:>APAIIOn h t.:IIQ ., - I' ApTYPO.M'I Il .,,, f' lEUA _ I:o A.1Et.:C\H,:{P (.'~;

J.If il.J:lt JI.'1hII,:{J::TCI,IIX II\lEJI aJt)lMHHcrparop II-l-'.7II , ,],. l!. "" 19.1;

19t5I "'" '-.

;

;

. ;

)u u 'lt> . . 3II , 8 'III., t' YPOKII II. - 11 U8 u . .. . f" II caJ\oIO .

UnIlt> .'11. 'ܷ ColJt'TCHIli'i 1980, 17.

h:"Il"' 1' . II,:.'f" 11 . UUl11I II' (', II blJ'>H!

," . 6 . ( (' 4-) 8 -.-i.

214~ )1. 2 8:1It """.

. l' . 110IUtS~.

11r '. . .:::Ioro. IlJ'h~ :'>fII ;

1 110 19.:'1 9.0;

.ta.

, HlIllbl nii - i\ UKTepCI\UM , ll () HOMf"pa." .,, II J\oH\TJlH8 rl lIe . ' nnapeHHO('TII l1 t>R(')lOt. R onpUBill1H "POBf'.l('HJOI , (' , ('J'III IlR:

..,If . - . 7 .1!t' . - . l-..10 . - . 6- HlltJa R ' 'lIIII. I;

.IO.

. u iiIIf"Jl "'1 (l.

.."IfillII . 8- R"'('+ J\ot 3l' . >rR:1 .

:1RE'u.

f"J'>fIl .

3<:U U,f.

u. - II. _, Jl.

T3J\o1 I:l 8l'I' . UlU : L'. t' ('!) . Rlr 11 . I:l. r.;

. n 11 u., i\lfIf 'l'EI;

T ' u(./.

:l.," 1" . 2 13) .

, (" f' R .1h J\olIfPt'. ;

J(,tlii aKTI)lICOl~I.

lIrp:JTb.,llIIlb "UlIr , ,"YJb//.7b//blU . 1979, 2 !" ., '(;

~II t:Tp.

h ll.o~ . 6.' 1980.

.

.

lIll111 1I.~tl:'J/U 16.

( HIIX R ro lfr : f .),,' 11('(' II(' pel'HO.

, FfJjJbllO, !::!L'R!'U fiU. J! peKOloleHllY(':'tt UK"I'Cpn I:l!,II:J:'> f'flT :kTPU(]Hn-"l'/III('(I.'Il HQ.wepu.

:I(l.' Il(' {'JI ('/.

!'I'('/JJ).\I,.J U.'l.1I1I MUKCII.lfO <, Uf" R.'1u, r.1.Il(' HaK(!HYHf" Bblllyt:KHOrO t! I:lJ' 'If'lt, () , 110 II~ ll,CL' . ltu.. 1 ~II. Ikt:It('h (' v lIii VII, , Il.Jr ltfl J/UQJ',/U(!J/ .1I ". IlU.u . nu :. III.. (,u+.n :.

". .h _'lfU/06f!HUU 1l0y.1JlPHbIf' :

Q86. /XIRbeea.

. Il,,"II f"L' Iln('I..".

I(1(, A.'IPI'CQII(Jo A6a./I.'IOH . . ('.\1 HfHr. vt COBf:CKifF: )';

tJ::;

Rt:Ift:

('IJ::;

>-',:{F.('F.

F.'(I[ X~ [RF.

ItF. '1 1 ":n' \ , I'!

:\aropw :lI. F. . - 3, , ..,. . , . . . , , . . , ... '1'. , . . , . '', . lf, . , . . J'.... - , . . , , ( ) , . , , . , II , , JL. Il OI'POMHOO - , , . . , .MOCKn .,.U . . 8 Ka1~y , - , , , , 110 , . . , 3I:. BMect:! - . KapTIIHbl , . If IȻ 3.

I)Y;

II"AKOR" M)'XTAI' 3 lt IClllU" It)' Q . _.".

3YJ:pa . IC 8 3F. I' 'J::8 3 )'R .hl JI 11."11." "II - lll - .)'If~l 1981 r. .03 i .e.oi. 9 8i. 2362 . 21.3 10.

}\it 130178%.

w : JO , . , . I;

!:JI YTt'waA:

HeOTBpaTIIM .

, 3, - :), . , , . , . , ... . , . l' , ... . . , , , , . , nu. . , , . , 3... , . . .

, , , ӷ .

... , . , , 8 . ( ), - , - . . , 'i . , , , . , . ... , , . , ɷ , . , , . .

u .Jlt. nn "'n, . ,. .,. ..ll - . _ . .

" 3. .ltt. ., _ u . u,. ., - 6,. .

- . . " 啕 " - - " ."" - JI" )' tt "".II " 30_ t;

Jlh JIJ: {lt.JI1 I )"..10 8"0.;

. BUXI"()B Jle.a - . H.Koai .08." - I:/oePII Ttnaao a - lJ C hl:'II - . )' - . " 3 _ J

19.5 3: .

11.

~ 1100882.

110t , . . , , ~1 , . : , ' , ' . . , , , , . . .: - . . f' . u . JleHb , . : u , . , u , . , .- . . H~ , Hero . , . : , , , . . ero , , nf , , , . , , , u. ., - . u, u , . , , ue : .... , , . : . . , . , . , 't , AaTQp _ OJIt:I 1')' ltl . . - . ontpaTOp - .'1 110 ".''' .'I. . 3. . . , , . , . -.'I.'I . aKQaii JI , Maira .ll - 3 t:t: , II JI , ~, - t: .. - )' . : - . . - 8., - 8 . - Jl . (.')'. 1981 . '! .. i. . ? , -Jli.. 9 "IacTti. 2437 . JQ 1311081. " Kpo"'t . 16 . ? , 22.1 6 , , : c'Roe . 1:1 .. . - ~ ... , - . . , () ' . u1 ,., . , - , , . . - )" (), , It . , (,,;

18 . . , , , eflepb , . , . u . . ll - Ji u, /- 1f . . .~ aTp~ _ : . . , , gRIl u . , .,. . , _,. , 6Jiuft,.~. n / . ll. Tabl:r . . , , BopeHHOC1'L.. . , . . , 8: .

...

<:()k:Ii )',J,I::I-_III1:

11111"1" : 1'8EH.1I u 4- ... 6JI )' " - o.no:JI'TOP - " .,. "" 1[ .'lf 啕 F..Cf.ea.1]""""'011 HOJI KOB-JI Il .!J .'II,J, n.JlMUKO f{a6apn - Ii:If Ji r,;

I,3" - U pll - JlJ1 \ 88"'(''108 "'" fI)' "" - tlt: MalllaWII JI I'() _JJt:,f., IW81 . II. 8 cTei. 2210 31. 10,1: 18.1 .

, It10881.

, ,- 1' - . . , . , ? : - . , Blle . Q. . (' 3 . - > . . ~, . ? . s _ . 3 ? !:! ? . . I1 . , ~ x , : , ~ . 8.. ?. . 38110-, . *:. ", 8 , KOrAU. l{ , )' E .., . , - . ll8 , . . , , - . , - , 4- . , , . . , , ii : . ., . !l . , , .

- / - ."f 110 ;

.3 06. - 60 . ..,.,1. ?..UJlu .._, fl8eptJble JI uu.1u,r_ .

." .,Ii.:lP ~ ACXAt;

- J1lt *, ':.illlIl;

l . 'IA:IA[ JtIIJf$1I0:

. II t.: - II ,,",'l QF. U.1)'"" Ilt'.t:)t., ֕. 19tsl .

II". 211F1 101.)' 1100182.

19.5: 22. : .

, XOAlfT u. . , 11 . . , t'8If &" -' . or n , , , - l1 JI . <: I. . uu . . !.. - . . ? w . , . . l' . 1I0 . , ro . .8 . . . (,' , , . , 3 ., : . . or . . l:I, . .'II, , ro.': II :.. 81'0 , . , tw . , , ro - . ., l:t. ".. , Ka~ ? . , ' KPYI' 1' , . \1: 11,: , - . , !:! , <' Il . , . J\ , I:I . . u ;

't. , l1, J\1... . ~('I, D(' llMC{"I"C.

8lfl';

I'IIt'MapJlII .'1 )'!I:\I:II0n OJlepaTOp ~n:\Il ~t:.hJ\ II.'1 & IfI~ )t 3 . . , !'1 . R .

1-'01l llnIlIf:

3"'I.," IIIll1\llI II ~}'IIIJI IIllll Q : )' UI't)t;

ry6aii.'ty.TlI11 . lIltl'.].'.1 V.J.(lI;

I'~U GR.l I::.rJ~1S.3Ii.ll.)I ;

ll.

. HI , I .

", ,," ["lllll) Ol.JPt'w., II 1.5 11.

t" ;

.

ll OJl~;

I' UUI ~I "," F:II.

,' 1926 lt . l1 , . lt .

.'I ;

IIII UIIepaTOpo CF:PrF.1t 1'IJI";

. l'8 IIO"'''OO.TOp - 3)':! lt !\f . (". III.

Jl" . CYIl.t"HT "' ..'III . "' F.I.81' ItBAH II ""C~T".l" _. , " _ ll ~ .

~ I' !! TOI\1Y, i\lU 113-33 II8.,'., . . , . 3 II I\II u !! ', rlI'II, 8JI~lU . . 8 - , ii , . !'1}! JL Rf'(' (uu. ('JtaBbl . 'llt ?lO.U f' cBepl'IIYTI) . 11 Il It(,.'f' 011 . YAa.'1Of'b ?1 . lt , . , - . ?1. Hel\1Y . .1I1, 8 . Jl ' \! f..'tl 11 . IIO IIJI , enlt . . l'I II. Opa;

1:\ofppCH 110: .'I II ;

I;

.

}!

II',f\, .

I1i. 7 !'. 1868 18 :1: ˕.2.:I.

1300382.

. I', -, lI . 110 . u RPPHblM IIi'ol . lt .1.. :l. UUIIT

JlII . -u, -Ji. 8ll , 'l. ?l, 0311110 .

. I-:lt - JlAn1'F.R - 8 r - )' )'lt ͕. - '"I" :I. - .il'fO.8 . . - :I.II ')' n . 蕕"....

I~ JI.'1113. AII"'J!i )'lt . _.P"'.lto;

'-\n.. BIIKT<)P . 1t""If.Tb~K "1'1"vu II1' JIlt ll/i lt() 1981 .

͕ ..~ _ 1II. }! .;

) з , .

. c~ii. 19.4;

19.:;

~;

.:I.

2121 . , 1311681.

I,;

8R )';

J, (Jl ., " , . , , _ ". ", , ", . , , ( ), . , , , . . : 80 . , , , . . : J - . , , . . , , . . oHo , , . . . , . , , . ( - , .w " ). , . . 'r , , , . ro , . .., , , , . . , , ( ) . , . . - 1' - ICOU3111' 1'0. .80.7'1I cnOJl JOT:

l' . - )' &.7'. - .".llll.i I. Kp oJtIl. 301_ - .". - . _ . 8 8. AJlII - . "" - . lll . C-II/I. . . "" . . 1981 r. ."". 8.. . 2189 . P/7' N 12.3/3.

1310081.

, ~ , , , . ." - r8 . . . , : , , . , , . , . , x . : , . lo: , . , rA'. , , , . ? , - , . 83, .

. . , . , . . , . " - , . , , , Ol - . , , , - . .: . , , , .ro . , , , 8 , . ._ . '- - , 00 . , , 𕕕 .8 - ȷ . . 8 - . _ ICO. - R,啕 . :.: - - 3t: r. - L1ll - 3 - Jl " - I" 3 -'JI : .. IIO U3 : 6. Jtop.ei.cTep : 3 ".)'߷ 1981 r. 8l. 9 i. 2494 . P/7' 16.0;

5.

!

1300182.

, '- t OBETOillE "'-.~ It f': . 8 - - , rrpe , . 8 . , , . , : - 8 . , . e"J.'a , , . . , . , - .

Anopw . - , ID', ~ ccep - ~l - . .11,.;

11;

0 11:. . , _ "o oa.TOp - . n )'1WOn,. - _ . , , (: . , .. , , , . , . : . . . lt - Ii .1 . ./I ~Jl li ., ~ Q. f! , ~.bt,. ,. . . UII., _ .,. . .

lO.i "PY)I;

X(JIII"Y"(Ji - bl. o.1I a - ")" ID' .,.. - O'I'e - . . .-. :s _ IC lI. 0'1' . . .IQ., IiI.II.1II 8038" 1931 .

8.80 pe8~ 811n 1961 . -l.

10 2609 . / 1i I06;

1S7.

. - . . : . . , , , , . . 81'01'0 . :.~, , .. . , . , 1932 l'O . MaCTpa: 'l', . . , ('08. ltt, , h , , I.lJl . & . {,) ....830! -~ ' - 30ҷ...... -10 . -"'''' lIt, ' , ;

)li- i{ .... . . Mah~;

-~-TKO" .i:ȷ u 8f"R k8. . , . 蕕 . : , f>'l'~. "t}:"1. . . ":('('"': (~='7-' ill'""' , . n. . De'l ()r , ~. , :. . . 3, 4. . - . 1, 4. . - '1. 1.8 . - . 3, 4 . - . 4. ..8 . : . , , . ( )..,. 1967 . .. ., 1969. N! 16 . .- 6.:. .,. 1. .,. 1964 ..rtu .: . 100 ..,.., 197 . 19171967. . .,.., 1973, 2, . 47-50 . . .,.f'., 1972, . 182-189. . - 1918, 6.. t;

)';

J.[ ;

.

1Rii TpHIIC., "('. /It' It""II.

10 "I!"", : , l' )',.,;

. I6.2I.

TPBALIULlOHHhlii ll (':l :t,{'LItl. 'I'('hel'o 1;

,., "":I - ~;

.

110,",",'" "" ,,'.1""" ,".

HfJ <:1.(':1.1 ll RhlXOAHOii , I~Oro I'.l (' 1..'lt~IItfii Lt-11.:'<1 IIII .: :Jll}f u 311IIIlO roBpt'Mt'HHOMY 'I II t' I 8cero'TO 1:I, LI:1 U. tln 1:1() ('Tt1POI'U : Qn ,Vhl 1".

II{'llh 11.111 ()Illlll' (')I:IU IL' Hn :11'0 11 (' , (IT.111'1HO)[ I('()t'IlIt ... l1,.. It lI !llJJ !:

KI't!

,\'II ), h <:II ()rnII( II A('TPf"IY ( ('"' {', .

f'('It :[II, HacTpoeHI~.'10('1.. KOI'Aa "' t:O HIIKC1'>1 11 JlOMt'. IIt>Lo II1'>II;

IIII'.1I,ji, 113'131'1. .1!1, ;

.3I1 .'Ia II il.' II It I , ll )':lH:I,111. If ;

1:1 ll ( :lIl' II I!). ll (".. 10 t'I'O.1;

J (' - Jlt.

It I'>IOCTal:lJl}fCT K()TOPOI'O , .,.1'.'be:-I CRoii II, It , "I. 11 .1(' .1II' I1'>l:L8il :ll' 'l.' ~.10:'013 f!;

'3 11 . , TOCltyeT pe~Hlty. , :l ('. n OI'. , LIh II'', (' II.' N II ('1:I.',1()('TII'lb IIUlIlI .}to. "'_' ~IO 3'roro..1ro3,].N"VTO . (' ~ " l'IIII. ll 11.

:J'llO$I , !

."I)''I. ?.. 11 uJllt - 3.1EHEf,;

" : _.'I(t('.1)8 nI'epaTUp 11 _ IIII.1 lI.1~ . {'6 It;

t III. II u JI ,: llIll, nu., t.'It(',1 ' U:I , It 1I(''138.1. ('.10 t>' ,]. , ll IlI'R, 11 I'aphe . KupLCp.a I.J.\ .1II It'teJI' II 1I pu. II.1(' Q."'IU )l yr~lIfJ'i , II(' II "l'uh, II.'IIIh , .'1I!Ch (('IIIIl LI IIQ' ItOMY , llll 8u'l' , 1t'll1 KpUMcpa "" _ :Jt: t>I')1 ..

8P11HOII. )'t:

3)'3 .:'

. Ill ;

)JIIfIllI{A PQ IIIIIF.IJ cBoeii uII Jl HIIMHHJtC.

ll3III i\t'fIlt3.

II l\<'I)'II ."'I ".1Af!oIAP nATI'At:OHA . ~:f'.tII..:" KMHr"T~.IMH f'ypl.V,'OU IIJIII.

bI I(}(", )'I"U().1:1'IIITb )('lt. lI , !! : 3.10, II)tOro :lI'IMKO u !'.

n (:II , - - ..l ~."I")I.

'1)' UltI I.o :I ('ll: !I)'""." llll8U.'1('11('1'. Tt':'<1 6o.1('t, . l't;

<;

!.'\)'(;

:''':.Io:a 1tf'ͷ.

011 A1..'ii~"I'R08a.1, .

1,~'I'O'tl';

" p~... I.'I()(;

I!'\I.,.

, !! li",,,,.'(""" 1:1.:1.

21:'11'1 .

. { rOROPLI('H, 11(' ('(' "OT~ :'013(,'.'lCHLItL:'I~. u' }\OHIIOB ! 110 1I"l.J,itf'T 11 lO.)1.

:1ll, , . ~t: :8 1..'ii. IIhl, ;

\" 16.'",.

, II l{ '~I' :'lO jtoU~CTII 'll'!lOHt'I'<.I I' ",", I' , 8 Hept:A ro .., ."

f)eHToIlOM fllf . ) Ilpae Bp~H3. :"I 3l1.

.!

f pu.IIU1/ , .'lf// "/(lXolep J}OII .",l nl, ItOCKUPOOot. odofipf'l/ue .'Iu. KPQTIU(U (:1

.. 3R1!l e:'ofY Hef\OupUH Of'oUeHIIOCTh.

()IJ{1 l IH:<;

fll" A.11,MEH;

J.I'(JC IIEI>('t:.',.JTQ."Y (1lQ06r'fUUJlII ,,fX. u f! ;

tfuu. unhz J.'I d KpU.)If!jX1.

I: "J t' "f'Jl~'It>I", "~,II Ka tt ,'lfl OI\ l' ()~II I

~II 113 u a..lfe' fl, OAapIIRa. lIQ,\fbl UI'I;

I\()('..,].()'I., .,I;

II;

''''-,t\III \,II\I\II \1 EPII.l (,TI'1I11 60.11.0 ,,, . yda'l .1 n)1 lU (' :JTOMY I1;

I CBUl;

ii (:II\'lf 11)I. .l'!' ,t"""'lt'''' "" . o";

I;

II' ll. .'lf. (IlU ,] .1 ll II 'I'U () (' I 1I0R()ii <:)1 () r. ('<:IiR : u 113 pn ll II;

I II :IIII.\t."'t'l ,;

lIlf t;

n" :II\.tt: ''''III - U"itil, 1'0:'0' t:t:1I ~ I'" """' z , ,,",("t' oII.l )')'1" <: - lll,lIl 1()ii. It II 11 If'l),. 'II 1I11"~r., 1111I<1t1l<>('TY,9,1t1t.'lrlt.1~ _ , (':1,111."1 1:I ~.T:tpaxTe.11't. . . II t., II I . ;

~~6!lltpt.l&!t" 1>"ft'!"" )'6,1"*1II /i I10u('1I1I ..ft ) lI,) lldu . I1()(:. 26 - .~, I/- lt..'IU."/. (TpotIIJtf, f UJt.'If, peCTe~fIl J.uil (' l/ 'IPI)'IIOH /! "'.,,,.

3II .;

J. Jo:l8II1f 3~II .:

. . - . - . . . . .

:

t:

- . , . . : . , . , . з , . , . ,, . . - , , - . - . , , , . . 3. , : -. .

. , . , ,. , , . , , . , . , ,. .. - , . . , , , , - . ( ) 8 ,, :.

, . , . R8 , , u . , , , , 8.

. ' - . - . : . , . , . , . , . , . .. ~'1 . J{ : , : , ;

;

80 . - . Il. . . , , .

: . , . . . , . , . , . ..

. . CKOro. . , , , . - , , , . , . . , , . , ) ..'1. . . . .. 8t8118 .

hI l'l'llall ll3.il1'1I . F. . I{, . ('I'(' . MI1XA.;

H(OB R I!I: 11. jo,'I.](). . F:. . . lIt'.JIh.

''UII}{ . . . 'I llt> - . I( . UI. 1"'. U. . , . It, . blAI(APOBA, . , . II, . U 11 Il(' ~II" ll.l .

nh >,I.1>('3 \I.

':lf;

''IIIIIf .1II:11I 11 3.13lI I.'l.I 11 'I}".

HOI'U(' .

'I HHBt!{OIIT1> 113 . .1I11' ~eCb. t'ot.

lI u .

;

"I.

•.. '!'l "LIII. 11 ('. 1110II II 1'01'0, . 3I R .

.l II ;

L It i)p(' lI , (' li1 1\I'Ilt.:i'oI.

4'(' -II., .

-<'I ()n 3II nt'If (" , , ll 11. 11~ -. C80t'MY R:..t . t'III 11 !!

. . ('!\1 ~JI) . ('(' n , ] , ' Rt!.. t.:

I' lf<'I I'El('l 110 JlUIJ ('Rii t.:J, lI8. (,(' . 8'., It' , n. ..II ..1bfo ii (' II, .' .' . :\l , , - :I . ll et.' fJI' n:!ii, , 11 I'QIIl! ut! YCblHOBIITb lI u rRii II.

, ll. .

. 11(' ~10pe l\lIt11 Jllfn . JI ll . 3I:;

-J Il1' 1' MHTI'IJU:'o1 I MAPI{O .,: . , . '\:, . , . ", . , . , . ItJI, . Jl(;

I(, . lt, .JIJIIt..

IU.3)l('II IIII'l. " - . IIt' . ' . , . .

. (;

,~, . . 11 IIl, , ,: 3!!

AHII lf II I II. , (' II:J II, f.1 lJ . . I KaTplIHa - lIJ!8 t.:t.:)J ~a . l10. (":'>llt. II II, ~II. .,ii l : IIil R .':'>1 . .l1 UlI II SII 1J CTCJ'ar-111 l'>10. 1' nIf , IIf lI. R R II ~."

11 :J paCII0.10 IJJl 8 ll DI'QJIII U('IIII II , , IIII, 1 1, IfI{Il. ll .

lIIl . :", l1 r: .

l'>1OJlaX 11 11 11 1h1 et' , IIl'>10 . l'>l u' , ';

. yrOltopbl, ;

)11 . IIX fJ (,! RII: II, .

~ :'>1I!!,"-,, ' UII llOllAaeT ~ ;

1/l'f:jjCTA B:/E/II/blX I/A .7;

/ . /l I' /-/:

111f'M If.'l.

II'l'l('ii J II {'OBpeMeHHoii KOJlxo:oii lI, PB:tHbIX UIII1 ('11L1ii, IIll.

Rf'(' 1945 IJIIIO, 111;

1 :\l ", . .

(, " .: _..1'[ 8 .,: . . . ll . JJO. . II.1 . < ll 8. - . JI : . , . II, . . . l' . II - . : . . . . .1. . l. . " . II JI. I~ ii KIIHOKo:'ote,ll,ltll 'I "'1 , ~ ca:'dble , :ll ro.l . (' O('TblaeT, I(, lt Ii J\ ll .

u 3II Jf :1J{'~.'JR .

HaiiTII It ACTbMII.

() u. .

'Ie<'KHX :.

ltII IIll8lt . II J\ CTlll1e ll . n'I, 11. .1:1 : . . . η , . , . . . . Ifŷ . IIII.' . - . : . , . . . . . 1>. .3. . "l . .

l;

:! , Q R : . XAHl-t. . 1>., . PU,. . JIII Rll It -II It8.

IIl'o1 . 110 r . ~ - . - 1'. 30 8 : . JI. . . J. . , . .l0 ,1. U ) .'I8 .1l1W;

t'l , "'-,ro CII:oeMY Jf8 HblBeCTII .,. , - u I' n, ('.., Re " rw II lt u 11 .

. .

. .

. - . '" . . . JI. . . .

. . з3 : . . . , . , . .;

"\oil. t

. . .

.

.

r .

():l :

. '.", . 'd.

\8 . J)f!. - ., : . II, . 3. . , . η ',.l - . I:>. . . 3 1'0 : . , . JI I'.I\1JI .

\ . .

- 8~ .

. . , . . - . : . . . . , . ~ I!'I J :J l.f G ,,Jhl :fo~l:\t . cu.e.'p.' , , 8 .

peac.ccrp - Jl JI.

, - KO IIO~.TQP- 110 . ܷ : . , . , . , . - . , , 8 .

.], M'TIl:lrll - ' _ )' n:1' JII' II. "II1) _ . ..

䕕 .~:Jl ,. - ;

, - u 60 .. CTpt!Hr- . . .'I3., .'1". <:"JI"'''. . AJIEKCt:EB -_ . l: , r'tl I:fl tlJl Jl - . 1II'0 Il Jl, . IIIl R. lI, lI . , . , ll lI . ;

l . . , u , . Ila . . . :;

) JI lIa I . : ll , . . II . CJI, ...

.Jll. ;

r;

6ll .Q

10.

...

. .lll"" - :1 . - (JI DI! - R ;

" - . 11.. 6 . - . . - , , :

.

A~ , , 1 ~ , ! . _ , . , ., - .

A1tOHC. :J. . ., re . .... -l. 20 . I:N OK~.IlHe 8B.IlIIIIOCT01"l . ( 8 ru-I1 .. rI:, l:'{, " . CblllOM 08110 n , 8 !' . l:t . , 81JII , . Jlll. . , . , lI , . - If, I:t . II . . 1I

P\r .11010'3 ., K"flOCYA".

6.II.." jIytSJ8l1.a l- .. !of. 2- . II.. ecep . 'ilrn 7 'Iac~i. !of. . u~THUit.

- . - 6.

"il. 171) QOJ;

!

19049/11.

,,"ll1!.II).

!:! 110 . If , ,," : ulf , , . . . lWJl , I. ,,". lol, , , ll 3.J::II ).';

:tF:I1I.E l' , , ,. . . , , I'O nOKoiiHoii . , .", . 8,., , .: II_ .- , , . . . , 8 , () - . . , - . , 8' , . _ , . R , , . ii . J1 ti . , , - . -, . , , , , , . , , ,. . , , . . . , . lt iiI:IJ1 ll l 118 . R .'1 .

_ . _ з ., ... X.tl.tlOCTYalI.啕 . . * , - . ' . :l: .ii . 1-11 - 7 . 1864 . / 1903781, 2-11 - 7 . 1806 . / )1 1903881. 16 , :} ..

-/5.

- , , :lt ., , , . .. ti. l1. . : u cMepTt ... ! - ? .. ? - I'. - ! XVIII . /.ru -u:u '[' () rrl~.

.

"Q ,. , ~p -.. _ & II - ..r,.. ....-. .oroo - tce l. I ' . , ? , . , _ .? . l1 ? , . , , , - l ( - ) , , , , , , . . CTltHeT . , t. , u. iC " ! , . . 1I0JI - 1l8 , ... . , , , - . , , - . . , . tI:I . - , , , .. , , . :JUfl .

n - , . - - - .ll .ll.lO:

. - - .ll. JI Jlh ltH - llaTaKiI. - aJUlottT - - 3 Jlil.lI .. - AHOHEfA - w - )l lI - 011()- f ;

- )' J1~ t ., . . . ., .il.JI" . " * :.ll- . 8 . . 12 i, 3242 . / N 1905781. 16 , .. fl:. .lO. -/3.

.. - , . t I8.hll-:

::S)' ~RF.llhlF.

' . 1I 'II II' '('I,":JI:lt)ll TIH)P'/eCTBe () t). Mllpe :llln , I'n IIlllt 11 JolII 11 pltTM :: II Ul;

l II, 6'II BpeMCHlI, rlI. IlII, ' (' IIl1MMTI,,- TaKOI:i , npll IHHIOMY:)n '', '',,u" ()IIII 1IJ>II II():lIIII: 'IIll II . IIPIIXOT;

III' l~.(lJlIl ,,()" d. 11;

) II . ., {'l' 'IIIII: lO, I , plIKOpJIH lllt , - . r~ lI : rOI"" , I:I w!!. llll I~II 'lJ1 TIITTa, II'ID , Il' Il ll3 "/ 8IoI lI88 8 . 1;

0:1II8 8 ll, ;

l1, , .-10. , I'', all:l~_ , (Il, ) oK8:tbllla IIU, , u, I' tlti OIII,IT, tl . , , l fI OAIIH 11 ' 'fI:Q IIDJlIO(:ltt;

fJ. 80 l1 1I MIIO :, t

"" >1 lft . :I UMt:C'e ~. DOlO ll l', ', II - . I"U~ pn . IIIIJX.I () .

. IUI'8 . I".

11.J\I .

';

;

.

.

ͷ.

A"Tup "'Il" PltM N I' !' l! " (' 11:1. 11.(;

)'.1...1.. :(:II"UηII.

)'..()III'.lIII . \tO1 0<18)' 1'11 1If{,"JJ. """I( .

8' r.l' oneplITUp I-IAHI' . URTMOii.

11. 'It:B'IEHKO ". . 2:0.12 . ) 180-&981. 13: ':1;

-1.2. I.)'I;

& (;

' I" X~I, (;

)', )' II . n . IIAH (;

(IH. II ltIl , ",\I~iQHr ' . IIf, OBUY. . 3 R lJ , , ~l , 1' 11 6ltl'.

) &. .l t8 ". q 83.) )'F.I ܷ "'<>t:)'If >1"'''"11 . O""'~M ~ ep 03.) . XOjtUI'K08CKA)l .,.-6_"IoI . 8 'IIII'Toe6.2110 . )' : 1807:\AI. - 3.

1l.'l - _ r", .'l8 '31I. , u ii ro, . Il '' , , 8.'18. , llii , . , ~l.o fl.

. ('"t>lIillI. l' R )',l II .'I ..'"II":

IlJl - t: l'ep6~pT - If II ."8 AP)'r"e , ."", ~6."1tl >111 "or.~ Mi"Ie . op~_ )'U .'" Il - IIII ;

. ")"IF. t: - 'I.>F. '\,l'\ o epaT'lpw ~ I'I'II . ' II ." II""""III:

Q'" i'eIllfIlCC"P ii.

" 8 'i.

. JlII::I>tJ8 212fi "". )' '_ 1807281.

:1.

caeTtoll" .,," .... .JC . aKadf'.IfIl .' ;

.-: _u - Ja Jl , 1974 zoo(J: " u ((lII).

ll R u , TPII1lT . , re , ~ 113 J'1t - . lJce 1I , jjR .It3J1"

IlIi: I;

J - ,10 Jl BA,'II,EC t:I' Iff::I,'I If XYJl>lI1 apyrlle It: PER)';

)JlbTA ">'I II IICTIIT)'T IIII. )'G If"''''' . ,~ .. .'''IlR t' lf:oleMM . fOPb0101' . KYPO'IKIIH JAP)-'t;

)' f,(,8IIF.\' :.11 LO EC8J:JlblF ".

. I _i, ~..

8 II(', . N' 185781.

, I1 - IIII JlII. IIJ!Il 1I H,IIHHleHKY.

IIOKII3/1 110 ','lt'I!.

, '}' II lt() 1{,ttt ii, fJutUI1I'1l.tii t','1>ll 'I3, , I1 L'II 1I('E

.

()(' . iic~1I'I. ~ , t!ll ()IJ('I , 8, IILI . !'>' hllI~.

I<, U'J' pt!<'ll ('(). JI n . Pf" - . 8 , , , JIOR - , R lC - 8, 3".3JI . 1 'f" 219 , 191 .

:'!.

ll /..

,"I)' , I! , !" , - .fl.

, , .8., oJtKOHMeIlKIJII'I~' , , , IJllA, , - . , 3, . η ""

- . - . 3 . - . - , . . 1981 , 1 ,' 287 .

r.

aBrop ~ll P">Io'HN"'11 JIII : 11 AJIb-I'LI, )', 811 fi 3., , 2 ., 576 , ;

, , (':', , , . .,. fiI11'111I!1>1 .IIIIlf( KPIICf1".

, . II . , ".," o"I.1II lIJlI (~ItI1lI

~eH h . eeep 03~"'''" .

nO .ii -. 7 . 1975 . 190:l181. ,.. !tt'T",ii 16 ""'1', ",,, "palla "IJ" "" T"'JII.' ~).

6.

8. 3JI1'08 - . :tI: . Ε l~ - . IC1l'l . 3: , 1981 . . I . 279 .

- . η - . , . 3 ollepaTOp , - . . 1981 )'. , 1 . 264 . J1-flll, !!. I;

)1.Iu1' . c:r..., @JI JlD :'! , n JI,D.

'1l'('TIlf)rO, lC .

, ,.:'! 38. t': I! f'I('('I1()[', llO..uD.:uI ' :. BC'l\ope !,!!! fI :'!'. AIJlleA :'! (~fl, fl' 3II fl, !l , I{IIII - ,," , ollepaTop I13' 6wcpo , ~ rn::a . ('~i fJblTt!1ft!

Af\TIlP'" II , L11 11 h(,, flfl1I.

. .

~_ . . ('(' 'It'('" ;

1 Y]\ILIP:H'T () {'('l"lD;

ll.

. . R .

~I>:.3 '1>I. 1~81 ('1. I " 27:~ , 11, lI, , . I'. . F.(). . . , η F. ) nr.t.I )' JI llllOlI .:lII . . .)'., 1981 .. , 1 '1 287 111. 3111 ..,_.. , , .

11 .01'.... 83....8.JI.. . . . .." - . K.7lAAP - . )" .. - . .R., 1981 . ., 1 '1., 243 . .!')l'. COf!KROro ' : JOJl .. .'!'-1II. 1lol_lO , , r, .

\JEn'-;

lJ';

, :.1U . 8 - . 啕 - . . . _ - . )' 8.. - .. .., 1981 . mri . 1 '1., 360 .

88wJl .. - . 3. 啕 - . 3 . - . , 3. 3 - . 3 - . 3 -., 1981 .

r AaTopw 311 , COBpellleHHOO ro.

.

, . . . QR ." . - :. , . JI - l(, - . - . - . ., 1981 .

.3JI., 1981 . -. 1 ., 285 . - ' , []. . -. KaMeltltl:lJ.l' TYMl:lltoB' . , , (II 1Iu ll u ...

, 1 '1., 242 . .

, . - . R . - . .01ll8- . .-Jl., 1981 . i, 1 '1., 289 . '!', , , 01ll0 " . n. , 1 <.,264 . l( , .

1981 . . 'l "'Jlt.!. ut.! uu '"'I>. r. . ' ., el'o .

LTPAlJJfUbl 8F:

:Jl 8 啕 .w - . If, . 1', . ' - . , . , . - . 80.. - . , . :lJl ...

Il . . . - . t - . ŷI.JI , 1981 .

.., 1981 r. aeTaoi, 1 ., 262 . . . , . 1II .

.

~ ., 啕 . - . )" - . )' - l , , 3 ., 188 . 62- II , llllll , ' , .

, 1 '1., 181 .

ro.

ro , ,ll, ., ", , lll1, .

If \1 .1Ii.'I IIII η;

J.)'t: A.lbIfhl :t . . pv:_ccep - 8. - . .1E . 1981 .

567 .

8 1'IIIl ~-.1li. , ., tt:. . 'II . ~. . 11 :) ? HP 8 . .

11 1010. . . Ctlll!tx . () paCCKtl3blBae .- .

, . , ,., u 7 1941 " 63750 I'O .

, lt8 . 3 . - . 8 - . JIO , -.'Iwi. 5 ., 1409 .

1981 .

, 1981 .

8. 2 . 448 .

. . .

. R . , w 8 Ct:Bep: ll - HecT118 It .

. II roܷ . IO) ' - 1981 .

-i,2 . 572 . . - . . OCI'OIlIlM . lI l'l 1976~1980 . . 83 , . I>! , '1(I 08 ~oA CTpalllol".

.

Jl - . , . . -Jl ~-l>}, . ȷ l'l ~ ~-2.) . EPF. 1l0 llil:. 8J( ro-re - . o6opolte " OTe'le ' .

II . I η lŷ , 1981 _ . 1 '1., 282 .

η , 1981 . 2 . 458 .

.

CTPAl/bl '.llJl - . l ~. - 3. - . , 1981 . I.be, 2 .. ~61 .

. ,1 OTttpbl""' ;

u-I I1" , ue8 .

. .i '. "II . " - MaKclIMII . el'O II - c;

j- -N!.

(J , .'I _ OIlepaTOp . .., . I ., 279 . 1981 . . nYI~C - . - . t~η(~ , 1981 . , 2 533 . 80 . JIIl - _ 08rpl.TOP - . .1., 1981 . n--oi, 2 ., 541 .

lIeJI'I }J ... -... . adrraax 110 ~ ,..., ~lI . WPCKoe. 1/0 ..-ro6w ro , & . ~. I'I ,i -lt. N) Il. . lill , 8t.'. . lI , . , . . , 'I, lt ' 'u. ff- . " II Il . II , " 118 ,'G. " , , .

. 'i': - . 3 I.I, . 1 '1., 289 . 1981 .

lUI.., l'I.

.1U-V If .'l f XP()II ItKA,lbHO,J:OK)'M " .'1LIILII 1lJfli,lhl޷ .I,;

\\I '1".\.lbHbIF IIIIJ.I II 11:'d8 ~ , ()II' .

II.

, R .

jI . R. . ollepaTop'" . . , .IIllA~tJ1 " 1 _. 288 1ttI.

~ . li. .

Pages:     || 2 |

2011 www.dissers.ru -

, .
, , , , 1-2 .